You are on page 1of 40
LUCRAREA NR 1 DEBITUL POMPELOR CU PUTOANE a Jo ve reprezinte grafic leqeo de varohe 0 debjtuly/' rezultant fla pomp ele co piiloane de tipurile 22/344) 54, De aiemeneo vo se colwlere vole urmatoorelor marimy': On - dekitol maxim . Q, - debifel medid ; G- voloorea wepioentulai! he suprodebyt. colew/y hs’ ve vor ha &n tobelufy Elementele necesore auget i / 20N -7oo ; tipe/ 2.2 de 1a pompe ¥ Bae tH de : fer ene tpl, 34 de la pompa. 3PM —1006, i A AL £4 dela pompa sry 2000, Breviolel de calesf eile urmetera!: y Ou = fig an fut 5) : OGy in a NO, PN eedes eee aes ya 2h, K242,3 7° —-> 2 = d 3) A-Toe. ) fe as t M gate Ww POMPE CU PISTOANE UTILIZATE IN UTILAJUL PETROLIER Tohels 4. POMPA | DIMENSIUNEA PP [Diy x 7 79 ra Gi Ge 32 : percon | ~ax iy | aar_|_i9 a 80 SS a saga 8 Z 0 460 0394 ,. . L125 ~ %s rxT ~ ; Exemplu—pompo_c piitoane 2.2 Qra? Saosin (wt Pex)? N=2.224 2) ee, Pe fie =A-a)rw 2 Ye= Bom, gy =i. Pompa- 2.2 ore un numar por de fete active , hecw' intetdeavna refuleata cate’ dove’, (22) Bxpredijle celee peter kbite jnitantanee unt wma~ toorele : a, = trw Ain cE Oiy = Aru wis ¥- 2); Rie =A) (op -7/ ; Bie =(A-a)res ainl y- 2) - =a % eect ee Configurotto de bare fo fe de va Poce la feora pe an Representorea grates format Ay (297x 200), Peieal ioitarlalvell vareliipent a gp ele, 27), pon /dpte Bleue! se va foc3e wonform eee Fodelu! 2 rin] wn 5] Gay | Orn] O52 [ Bsr | Op, Caer] ) Ne & laine | ainfg-) 710 2 |18) | | (bs}