You are on page 1of 1

Ahli keluarga merupakan orang yang paling kita sayangi

dan hargai. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara


membalsa jasa ibu bapa. Tulis ulasan tentang cara-cara
membalas jasa ibu bapa dalam bentuk perenggan.

Menghormati ibu bapa

Membantu ibu bapa


membuat kerja rumah

Belajar dengan
bersungguh-sungguh

Akhir sekali, jasa ibu bapa dapat dibalas apabila


anak-anak belajar dengan bersungguh-sungguh.
Tuntasnya, jasa ibu bapa perlu dihargai maka anak-
anak patut memainkan peranan sejak dari kecil.
Anak-anak mempunyai tanggungjawab untuk
membalas jasa ibu bapa.
Semasa hujung minggu, anak-anak patut
menghulurkan bantuan kepada ibu bapa seperti
mengemas rumah dan mencuci kereta.
Kita harus bersopan-santun semasa berkomunikasi
dengan ibu bapa.
Terdapat banyak cara untuk menunjukkan kasih
saying dan membalas jasa mereka.
Kita mendapat keputusan yang cemerlang untuk
menggembirakan mereka.
Tambahan lagi, kita boleh membantu ibu bapa
membuat kerja rumah.
Antaranya, anak-anak perlulah menunjukkan nilai
hormati ibu bapa.