You are on page 1of 1

konsepto

Binibigyang pansin ng pananaliksik na ito, ang mga pesticide ay isang mahaalagang kasangkapan sa larangan ng
agrikultura o sa industriya ng bigas at ito ay lumalago sa ibat ibnag panig ng asya kahit na may mga ibang paraan
o alternatibo sa mga kemikal na pesticide bagamat pilit pa din itong ginagamit ng mga magsasasaka at itoy
nagdudulot ng masamang epekto sa katawan ng isang tao.

Ito ang mga sanhi sa pagkalantad sa mga kemikal na pesticide:

Epekto sa mata, ang mga mata ng isang tao ay napakasensitibo, na kapag ito ay naekspose sa mga kemikal ay
maari itong lumabo at kung mas malala maaring mabulag ang mata ng isang tao.

Epekto sa balat, ang sakit sa balat ay karaniwang nakukuhag ng isang tao o magsasaka dahil sa pagkalantad sa
mga kemikal na ginagamit pamprotketa sa mga pananim.

Epekto sa paghinga, matagalang pagkalantad sa mga kemikal ay maaring magdulot na ubo,sipon at maaring
magdulot ng cancer sa baga.

layunin

Ang pangunahing layunin ng pananaliksik na ito, tukuyin ang mga iba’t ibang uri ng sakit o impeksyon na maaring
makuha sa paggamit ng pesticide. Ipanakita sa isanagawang medikal na eksaminasyon na ang mga magsasaka o
magsasaka ng bigas ay nakitaan ng simpotomas dahil sa pagkaekspose sa mga amapangnib na kemikal.

Ang mga mananaliksik ay kumolekto ng datos at sumagawa ng isang random sample teknik kung saan ipinakita
na ang pagkalantad sa mga kemikal ay mapanganib lalo na sa mga magsasaka.

ambag at kongklyuson

Nakapagambag ang mga mananaliksik ng impormasyon tungkol sa mga epekto ng pesticide na gawa sa kemikal
na nagdududlot ng ibat ibang sakit na maaring makuha ng isang tao lalo na ang mga magsasaka.