You are on page 1of 1

ANG KOMIKS SKRIP SA PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHAN SA PAG-UNAWA

SA PAGBASA NG MGA PILING MAG-AARAL NA NASA BAITANG 7


NG CATARMAN NATIONAL HIGH SCHOOL

ROSELYN E. NAVALLO
Catarman National High School

PANIMULA 1.Paano nagagamit ang Komiks Skrip sa paglinang ng pagkikilala ng salita. PAG-UNAWA SA BINASA
* Ang pagbasa ay isa sa makrong komunikasyon na dapat matamo ng bawat nilalang Ang ginawang pag-iiskor sa mga nakuhang marka at datus sa iba’t
upang hind imaging mangmang sa mundong ginagalawan, ngunit sa kabila ng ibang pagtataya;
modernong panahon hindi parin maikakaila na marami parin sa ating mag-aral ang Pagkilala sa mga salita- Ang iskor ng bawat kalahok ay kinuha sa Year & No. of Tuluyang Komiks
mahina sa larangan ng pag-unawa sa pagbasa.Kamakailan lamang ay lumabas ang bilang ng kanilang nabasa na mga salita. Pagkatapos kinumpyut ang antas ng Section Students Panitikan Skrip
resulta ng NAT, ang asignaturang Filipino at ESP ang nakakuha ng pinakamataas na pagkilala sa salita gamit ang Phil. IRI formula na ito:
bahagdan sa pagsusulit na ito ngunit hindi parin ito umabot sa national passing rating Pagkilala ng salita:Blg.ng salitang may mali (M) 100%
na 75% . Blg. Ng mga salitang binasa Grade7- 43 73% 84%
* Sinabi nina Almack at tong, na ang hindi pakabasa ay sanhi ng pagbagsak ng mga % ng tama = 100% - % ng M
bata sa paaralan. Ang pagiging mahina sa ibang asignatura ay kadalasang natutukoy sa Gamit ang komiks skrip nabatid ng mananaliksik na madaling
Jose
kahinaan sa pagbasa dahil ito ang pinakamahalagang asignatura sa buong kurikulum. nakikilala ng mga mag-aaral ang isang salita kumpara sa ginawang
*Isang DepEd order ang inilabas ng Kagawaran ng Edukasyon noong ika- 11 ng Mayo,
Palma
pagbabasa gamit ang isang tuluyang panitikan. Batay na rin ito sa naging
taong 2012 na pinirmahan ng kalihim ng edukasyon na si G.Br. Armin A. Luistro , bilang resulta ng reading report sa pagkilala ng salita.
39 patungkol sa “Policy Guidelines on Addressing Learning Gaps and Implementing a Grade7- 44 70% 82%
Ito ay naaayon naman sa teoryang “Bottom-up”, ang pagbasa ay ang
Reading and Writing Program in Secondary Schools Effective School Year (SY) 2012- pagkilala ng mga serye ng mga nakasut na simbolo (stimulus) upang maibigay Bonifacio
2013.” Ito ay nagsasaad na kasabay nang pagkilala ng Departamento ng Edukasyon na ang katumbas na tunog. Ang isang tao na umaayon sa pananaw ng “bottom-
maraming paaralan sa sekondarya ang nagbibigay ng remediation programs ukol sa up” ay naniniwala na ang pagbasa ay ang “pagkilala ng mga salita”- at ang
kakulangan sa pagkatuto sa K to 12 Basic Education program. teksto ang pinakamahalagang salik sa pagbasa. Kung ilalapat ang kaisipang
ito sa mga ginagawa sa loob ng klasrum. “Mas madaling kilalanin ang salita sa
komiks skrip pagkat mas nasusulat ito ng maikli at direktang inilalahad ang
nais sabihin ng tauhan.”
II-PAGBABAGO, PAKIKIALAM, AT ESTRATEHIYA 2. Ang komiks skrip sa pagpapaunlad ng kakayahan sa pasalitang pagbasa ng Ang mga sumusunod na panganganinag ay nabuo rin batay sa naging
*Ang komiks ay isang babasahing isinalarawan at maaring nagsasaad ng kuwento, mga mag-aaral. resulta ng pag-aaral;
buhay ng tao, o pangyayari. Ang salitang komiks ay hango sa salitang ingles na comics Batay sa obserbasyon ng guro, higit na nakakadagdag ng kawilihan 1. Ang komiks skrip ay nakakatulong maging magaan ang loob ng
sa isang mag-aaral ang makitang may grapikong ilustrasyon ang kanilang mambabasa sa kanyang binabasa at magkaroon ng malalim na pag-susuri
at isinulat lamang na may titik k alinsunod sa baybayin ng wikang Filipino.
binabasa. Higit binibigyan ng pansin ng mga mag-aaral na basahin ang isang sa teksto.
teksto. 2. Ang komiks skrip ay maituturing na art-rich curriculum
*Ang komiks skrip ay gagamitin bilang isang estratehiya sa pagtuturo, ito ang Binibigyan diin ng teoryang “top-down” naman na ang pagbasa 3. Nagtuturo rin itong mag-isip ng mas malalim at konkreto dahilan upang
magsisilbing lunsarang teksto ng guro. Sa tulong ng komiks skrip masusukat ng guro ay nagsisimula sa isipan ng tagabasa dahil ang dating kaalaman niya ang maging malawak at maging bukas ang pag-unawa ng mga mambabasa
ang lawak ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang binabasa kung ikukumpara ito magpapasimula ng pagkilala niya sa teksto at kung wala ito, hindi niya 4. Pinapalawak rin nito ang visual literacy na paraan ng pagbabasa
sa iba pang anyo ng panitikan. mabibigyang- kahulugan ang anumang babasahin. Kaya naman napakahalaga 5. At ang komiks skrip ay nakatutulong hindi lamang sa pag-unawa sa
na sa murang edad ng isang tao ay magkaroon na ng malawak na kaalaman pagbasa kundi maging ang abilidad ng mga mag-aaral sa pagsusulat.
*Isang banghay aralin ang inihanda ng mananaliksik upang maipakita kung paano sa larangan ng pagbabasa dahil siya din mismo ang tutuklas ng mga
gagamitin ang komiks skrip sa pagtuturo bilang isang intervention o tagapakialam panibagong kaalaman sa tulong ng pagbabasa.
sa pagtamo ng pag-unawa sa pagbasa Binibigyan diin ng teoryang “top-down” naman na ang pagbasa ay
nagsisimula sa isipan ng tagabasa dahil ang dating kaalaman niya ang
magpapasimula ng pagkilala niya sa teksto.