You are on page 1of 118

Χαιρετισμοί

Χρηματοδότηση
Απορρόφηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από οργανώσεις νεολαίας

Επιμέλεια-Παρουσίαση: Μαρία Συμεωνίδου-Σιδερή


Χρηματοδότηση

Γιατί να ασχοληθεί ένας οργανισμός με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Νεολαίας;

 Υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ενδυνάμωσης του ρόλου της


νεολαίας στην κοινωνία
 Εξωστρέφεια
 Χρηματοδότηση δράσεων
Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτικά εργαλεία για δράσεις νεολαίας

 Χρηματοδότηση της τάξης του 60% -100% ανάλογα με την


περίπτωση.
 Παραδείγματα προγραμμάτων: Erasmus+, Europe for Citizens,
Horizon2020, κ.ά.
Χρηματοδότηση

2016-2018 Erasmus+

 Μαθησιασκή Κινητικότητα Νέων ΚΑ1 390


 Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Νεολαίας ΚΑ2 13
 Έργα Υποστήριξης Μεταρρθμίσεων Πολιτικής ΚΑ3 14
Χρηματοδότηση

Youthnet Hellas: Περισσότεροι από 1500 νέοι σε κινητικότητες την


τελευταία δεκαετία
Σημαντική δράση για την προηγούμενη διετία ήταν η εκπαίδευση
πολιτικών από την Ελλάδα και την Κύπρο σε θέματα Νεολαίας που
υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος TrainYouth.

Οι ΜΚΟ δεν παρουσιάζουν σημαντική δραστηριότητα σε προγράμματα


νεολαίας εκτός από δράσεις ΚΑ1.
Οι λόγοι είναι: έλλειψη γνώσης, γραφειοκρατία, δυσκολία έγκρισης έργων
Ευχαριστώ!
Γενικά Λύκεια Επαγγελματικά

Εκπαίδευση Λύκεια

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Κατάρτιση
Επιμέλεια-Παρουσίαση: Μαρία-Αμαλία Βέργουλα
Γενικά Λύκεια: Αλλαγές στο σύστημα Εκπαίδευση
Κατάρτιση
εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο

Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν:

α) τη δομή και το πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου


β) τον τρόπο κτήσης του απολυτηρίου
γ) τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δομή και πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου Εκπαίδευση
Κατάρτιση
Γενικά Λύκεια: Αλλαγές στο Εκπαίδευση
Κατάρτιση
απολυτήριο

Οι εξετάσεις για το απολυτήριο απλοποιούνται


α) οι μαθητές προβλέπεται να εξεταστούν στα ίδια μαθήματα με τις πανελλαδικές
β) προβλέπεται αδιάβλητη διαδικασία
γ) βαθμός προαγωγής παραμένει το 9,5/ προκύπτει από συνδυασμό γραπτών και Μ.Ο.
προφορικών
Γενικά Λύκεια: Αλλαγές στο σύστημα Εκπαίδευση
Κατάρτιση
εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο

Τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:


Τμήματα με πρόσβαση μόνο από πανελλαδικές εξετάσεις (ΤΠΠΕ):
το απολυτήριο προϋποτίθεται αλλά δεν συνυπολογίζεται

Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ): Σε περίπτωση πρόσβασης χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις,


η κτήση του απολυτηρίου είναι το μοναδικό προαπαιτούμενο)
Επαγγελματικά Λύκεια Εκπαίδευση
Κατάρτιση

Πρόγραμμα “Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.”

Το πρόγραμμα επιδιώκει:
α) να στηρίξει τους μαθητές κατά τη μετάβασή τους στην επαγγελματική εκπαίδευση.
β) να πετύχει την αναβάθμιση της ποιότητας του ΕΠΑ.Λ. και τη βελτίωση της εικόνας
του στην κοινωνία και τους ίδιους τους μαθητές
Επαγγελματικά Λύκεια Εκπαίδευση
Κατάρτιση

Θεσμός “Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας”


α) αναβαθμίζει εργασιακές προοπτικές των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.
β) αφορά την δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης σε
πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου
Τριτοβάθμια εκπαίδευση Εκπαίδευση
Κατάρτιση

Νέος χάρτης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


ΤΕΙ οδεύουν προς κατάργηση - μέσα από ένα πλαίσιο συνεργιών/συνεργασιών με
πανεπιστημιακά τμήματα

Ενδεικτικές αλλαγές σε:

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου


• Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
• ΤΕΙ Θεσσαλίας - ΕΚΠΑ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Ευχαριστώ!
Πολιτικές Νεολαίες
Ε.ΣΥ.Ν.
Φοιτητικοί Σύλλογοι
ΤΟ.ΣΥ.Ν.

Θεσμοί - Φορείς
Εκπροσώπησης Νέων
ΜΚΟ Νεολαίας Μαθητικά Συμβούλια
Βουλή των Εφήβων

Επιμέλεια: Μαρία-Αμαλία Βέργουλα - Χαρά Κοκολάκη - Ευαγγελία Ράκου


Παρουσίαση: Χαρά Κοκολάκη
Θεσμοί - Φορείς
Εκπροσώπησης Νέων

Ε.ΣΥ.Ν.
 Εκπρόσωπος της ελληνικής Νεολαίας στο εξωτερικό αλλά και
συνομιλητής της κυβέρνησης σε εσωτερικό επίπεδο.
Διυπουργική Επιτροπή για τη Νεολαία, Επιτροπή Διοργάνωσης της
Βουλής των Εφήβων, Εθνική Επιτροπή Εθελοντισμού, δίκτυα και
συσπειρώσεις της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών.
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας, Διεθνές
Συμβούλιο Γαλλόφωνης Νεολαίας, Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε.,
Συμβούλιο Νεολαίας της UNESCO.
Θεσμοί - Φορείς
Εκπροσώπησης Νέων

Ε.ΣΥ.Ν.
2018 - Συμμετοχή στο European Youth Forum, Σερβία
- Συμμετοχή αντιπροσωπείας, σε διήμερο συμπόσιο ‘Η παρουσία
των νέων στην οικοδόμηση της μελλοντικής Ευρώπης’, Ιταλία
2017 - "Νεολαία 17-27 στην Ευρώπη του Σήμερα, Χαλκιδική
- Αποστολή της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και Νέας Γενιάς στη συνάντηση του
Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, Βόννη, Γερμανία
- Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, Πορτογαλία
- "Υouth Guarantee: Three steps to finding a job”, Θεσ/κη
- Erasmus+ , GROUP CUBE, «stand against terrorism», Αθήνα
Θεσμοί - Φορείς
Εκπροσώπησης Νέων

Ε.ΣΥ.Ν.
2016 - “European Youth Event”, 2016, Στρασβούργο
- 3ο Καινοτόμο Κοινωνικό Debate στην Ελλάδα , “Νεανική
Ανεργία - Τρόποι και μέσα λύσης του μεγάλου αδιεξόδου”, Αθήνα

ΤΟ.ΣΥ.Ν.
- Θεσμοθετημένος σύνδεσμος μεταξύ των δημοτικών αρχών και των νέων
- 02/2006, 2008 τα πρώτα ΤΟ.ΣΥ.Ν., 3ετή θητεία, άτυπη παράταση
λειτουργίας.
- Περιορισμένες δράσεις, κυρίως πολιτιστικού χαρακτήρα.
Θεσμοί - Φορείς
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙEΣ Εκπροσώπησης Νέων

 δεν έχουν να παρουσιάσουν μαζικές δράσεις,


λειτουργούν πρωτίστως ατομοκεντρικά με μειωμένες κοινωνικοπολιτικές
ανησυχίες, “ενεργές” μόνο οκτώ πολιτικές νεολαίας.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
 Συλλογικά όργανα λήψης των αποφάσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα:
Σύλλογοι Φοιτητών (για ΑΕΙ) ή Σπουδαστών (για ΤΕΙ)
 εγγεγραμμένοι σπουδαστές και φοιτητές, ανήκουν αυτόματα στον σύλλογο
της σχολής ή του τμήματος τους
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΡΑΣΜΟΣ του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ.
Θεσμοί - Φορείς
Μ.Κ.Ο. ΝΕΟΛΑΙΑΣ Εκπροσώπησης Νέων

o Πολλές Μ.Κ.Ο. αλλά δεν εγγράφονται σαν Μ.Κ.Ο. Νεολαίας


o Ενθάρρυνση που υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τον Πυλώνα
- Δράση της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑΣ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
o Η Ελληνική Νεολαία ακολουθεί την τάση μείωσης της δια ζώσης συνάντησης
και συμμετέχει σε οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν σε διαδικτυακό
περιβάλλον
o Αύξηση συμμετοχής των νέων στις διαδικτυακές οργανώσεις σε σχέση με τις
προηγούμενες αναφορές.
Θεσμοί - Φορείς
Εκπροσώπησης Νέων

ΑΤΥΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ

o Δεν υπάρχει συγκεκριμένη οργάνωση, ούτε νομικό καθεστώς, αλλά


κυριαρχεί ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής και της
αλληλεγγύης.

o Δημιουργία του J-ESCAPE (ιστολόγιο ελεύθερης νεανικής έκφρασης


και δημιουργίας), ένα μαθητικό Blog που δημιουργήθηκε, από την
Άτυπη Ομάδα Νέων Θάσου “διάδωσε το”.
ΘΕΣΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
 Το πλαίσιο λειτουργίας τους δίνει τη δυνατότητα στις μαθητικές
κοινότητες να αναπτύξουν σημαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.
Κανονισμός Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων (ΦΕΚ 619/1986)

 Στην πλειοψηφία τους επικεντρώνονται σε δράσεις που αφορούν σε


πολιτιστικές δραστηριότητες και είναι δύσκολο να εντοπιστούν εκείνα τα
Μαθητικά Συμβούλια τα οποία αναπτύσσουν δραστηριότητες έξω από το
τυπικό πλαίσιο της σχολικής λειτουργίας κυρίως λόγω της πληθώρας και
της διασποράς τους.
Θεσμοί - Φορείς
Εκπροσώπησης Νέων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ


 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το σχολικό έτος 1995-1996 και έκτοτε
διοργανώνεται κάθε έτος με σκοπό την εξοικείωση των νέων μαθητών με τη
λειτουργία των δομών του κοινοβουλίου, τις δημοκρατικές διαδικασίες και την
ευαισθητοποίηση για τα κοινά
 Ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν οι υποψήφιοι «έφηβοι
βουλευτές»
 Αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της Συνόδου
 Συνεργασίες µε φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν στους
νέους,
 η ενθάρρυνση και ανάδειξη της εφηβικής δημιουργικότητας.
Θεσμοί - Φορείς
Εκπροσώπησης Νέων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ


 Ηλεκτρονικό παιχνίδι γνώσεων
 Το blog των υποψηφίων “εφήβων βουλευτών”
 Ο τόπος µου (παρουσίαση powerpoint)
 Θέλω να γίνω «έφηβος βουλευτής» γιατί…
 Η τάξη του 2016, ερωτηματολόγιο
 Η “Βουλή των Εφήβων” κάνει θέατρο… διαδικτυακά σε συνεργασία µε
την Grasshopper Youth
 Ηλεκτρονικό παιχνίδι προσομοίωσης εκλογικής αναμέτρησης
 Δημιουργία βίντεο.
Θεσμοί - Φορείς
Εκπροσώπησης Νέων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ


 Οι εργασίες της ΚΑ΄ Συνόδου αρχές Ιουλίου του 2016 ενώ οι εργασίες της ΚΒ΄ Συνόδου
πραγματοποιήθηκαν από 6 έως 10 Ιουλίου 2017. Οι έφηβοι βουλευτές
προβληματίστηκαν και συζήτησαν για τον ενεργό πολίτη σε σχέση με το δημοκρατικό
σχολείο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη, την
ψηφιακή εποχή και το περιβάλλον. Συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια και
παρακολούθησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 Οι εργασίες της ΚΓ΄ Συνόδου πραγματοποιήθηκαν αρχές Ιουλίου του 2018 με θέμα της
εφετινής Συνόδου «Ένα σχολείο να μας χωράει: κάνουμε like στη διαφορά». Οι έφηβοι
βουλευτές αναζήτησαν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί το σχολείο και η κοινωνία
να αξιοποιήσουν δημιουργικά τη δυναμική τους προς όφελος του συνόλου.
Θεσμοί - Φορείς
Εκπροσώπησης Νέων

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

 Συντάχθηκε μετά από εκτενή διάλογο και διαβουλεύσεις


 Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς είναι αρμόδια για την εφαρμογή
και παρακολούθησή της
 Περιλαμβάνει 7 στόχους και 32 υποστόχους
Ευχαριστώ!
Ορισμός
Αιτίες

Ρητορική Μίσους
Δράσεις
Ομάδες - Στόχος

Έρευνα: Κατερίνα Μπούτσια


Παρουσίαση: Έρη Ευαγγελούλη
Ρητορική Μίσους

Ανησυχητικό φαινόμενο
που παρουσιάζει άνοδο τα τελευταία χρόνια,

σε Ελλάδα και Ευρώπη


Ρητορική Μίσους

Εμφανίζεται σε:

• Ιδιωτική και δημόσια σφαίρα εκφοράς


λόγου
• Έντυπη, ηλεκτρονική και δια ζώσης
επικοινωνία
Ρητορική Μίσους

Δεν υπάρχει ένας διεθνώς αποδεκτός ορισμός

καθώς προσκρούει στο δικαίωμα


της ελευθερίας της έκφρασης,
και τα όρια που θέτει η κάθε κοινωνία
Ορισμός Ρητορική Μίσους

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ορίζει τη Ρητορική Μίσους ως εξής:


“Ο όρος ‘ρητορική μίσους’ θα πρέπει να θεωρηθεί ότι καλύπτει όλες
τις μορφές έκφρασης που διαδίδουν, υποκινούν, προωθούν ή
δικαιολογούν το φυλετικό μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή
άλλες μορφές μίσους που βασίζονται στη μισαλλοδοξία,
συμπεριλαμβανομένης της αδιαλλαξίας που εκφράζεται με επιθετικό
εθνικισμό και εθνοκεντρισμό, διακρίσεις και εχθρότητα κατά
μειονοτήτων, μεταναστών και ατόμων που έχουν μεταναστευτική
προέλευση”
Ορισμός Ρητορική Μίσους

Πρόκειται για ρατσιστικό λόγο που προωθεί το μίσος προς


άτομα ή ομάδες βάσει των χαρακτηριστικών που φέρουν, όπως
είναι η θρησκεία, η εθνοτική καταγωγή, το φύλο και άλλα

→ Πρόκειται δηλαδή για επίθεση στην ταυτότητα του θύματος


Ομάδες-Στόχος Ρητορική Μίσους

Κοινωνικές ομάδες που γίνονται πιο συχνά αποδέκτες της


ρητορικής μίσους αποτελούν (χωρίς να περιορίζονται σε αυτές):

● πρόσφυγες και μετανάστες


● αλλόθρησκοι
● άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό
● άτομα με ειδικές ανάγκες
Αιτίες Ρητορική Μίσους

Ορισμένες μόνο από τις αιτίες που πυροδοτούν τη χρήση


ρατσιστικού και μισαλλόδοξου λόγου στο ελληνικό πλαίσιο θα
μπορούσαν να θεωρηθούν:

● η παρατεταμένη οικονομική κρίση


● η αυξημένη υποδοχή προσφύγων
● η άνοδος της δημαγωγίας στον πολιτικό λόγο και τα ΜΜΕ
Ρητορική Μίσους

Η ρητορική μίσους μπορεί να αποτελέσει


προθάλαμο για την άσκηση ρατσιστικής βίας

→ γι’αυτό έχει σημασία να αναγνωρίζεται και


να περιορίζεται ή να προλαμβάνεται η
εκδήλωσή της!
Ρητορική Μίσους

Μέσα στα έτη 2016-2018 έχουν ενεργοποιηθεί διάφοροι


φορείς οργανώνοντας δράσεις για την ενημέρωση και
εκπαίδευση του κοινού πάνω στο φαινόμενο της
ρητορικής μίσους

‼ Την πιο ενεργή δράση έχουν αναλάβει οργανώσεις


νεολαίας
Ρητορική Μίσους

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, διαχειριστής του προγράμματος


των EEA Grants ‘Είμαστε όλοι Πολίτες’ -μέσα στο 2016-
χρηματοδότησε δράσεις σχετικές με τη ρητορική μίσους:

● «Όχι στο μίσος, ναι στον διάλογο»


● «BlogΜarks - καταπολεμώντας τη ρητορική μίσους
μέσω της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα»
● Μετάφραση του εγχειριδίου «Σύνδεσμοι» στην
ελληνική γλώσσα
Ρητορική Μίσους

Youthnet Hellas

• NEw CHapter: Network of Cooperation against Hate


• CHariSMA: Combating Hate Speech Multipliers and Ambassadors
• Hate Free Larrissa
• Βιωματικές δράσεις σε σχολεία
• Street activities
• Facebook page “No Hate Speech Movement Greece”
Ρητορική Μίσους

Αλλες οργανώσεις νεολαίας:

→ Hellenic Youth Participation


→ United Societies of Balkans
→ Alternative Innovative Development
→ Youth Social Rights Network
Ρητορική Μίσους

Άλλες πηγές δράσεων που αναφέρθηκαν


στην Αναφορά:

Εκπαιδευτική κοινότητα

Δήμοι
Ρητορική Μίσους

Εκπαιδευτική κοινότητα

- Δράσεις για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών με τη


σύμπραξη οργανώσεων νεολαίας
- Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
- Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Δ/νσεις Εκπαίδευσης
- Βίντεο μαθητών
Ρητορική Μίσους

Δήμοι

- Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: «Συμμαχία


αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών
μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους»
(Οκτ 2016 - Σεπτ 2018)

- Δήμοι Νεάπολης-Συκεών και Καρδίτσας «Let’s START:


SporTs Against RadicalizaTion» (Ιαν - Δεκ 2018)
Ευχαριστώ!
NEETS
Επιμέλεια-Παρουσίαση: Γεωργία Καραμιχάλη
ΝΕΕΤs

Ποιοι είναι οι NEETS;


ΝΕΕΤs

Η εικόνα των NEETS διαμορφώνεται από ανομοιογενείς και ετερόκλητους


χώρους και καταστάσεις και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) Νέοι με χαμηλά προσόντα και χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης


β) Νέοι με αναπηρία
γ) Νέοι που αντιμετωπίζουν οικογενειακά ζητήματα οικονομικής
φύσεως και μη
δ) Νέοι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές
ε) Νέοι των οποίων οι γονείς είναι μετανάστες ή πρόσφυγες
ΝΕΕΤs

Σύμφωνα με τη Eurostat τα ποσοστά της νεανικής


ανεργίας στη χώρα μας αγγίζουν το 39,1% τον Νοέμβριο
του 2018 και τα ποσοστά των NEETS αγγίζουν το 22,8 %
για το έτος 2017
ΝΕΕΤs

Στοιχεία του ΟΟΣΑ για τα ποσοστά των NEETS στην Ελλάδα από την έναρξη
της Οικονομικής Κρίσης το 2008 έως το 2017

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Greece 15.98 16.62 18.09 21.59 26.74 28.47 28.31 26.15 23.54 22.75
ΝΕΕΤs

Αντισταθμιστικός και προστατευτικός παράγοντας για τους ΝΕΕΤs


δεν είναι άλλος από την οικογένεια.
Είναι γεγονός, ότι αν δεν διέθεταν την οικογενειακή προστασία οι
ΝΕΕΤs θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα επιβίωσης.

Συγκεκριμένα, το 71,8% των ΝΕΕΤs δηλώνει ότι διαμένει με τους


γονείς του ενώ το 74,8% στηρίζεται οικονομικά από αυτούς
ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016
ΝΕΕΤs

Κυριότερες αιτίες εκδήλωσης του φαινομένου

1. Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου


2. Ανεργία
3. Εργασιακές συνθήκες
4. Ακατάλληλο εκπαιδευτικό σύστημα
ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ, 2016
ΝΕΕΤs

Βασικός πυλώνας της ΕΕ είναι η κατάρτιση

Όμως:
Στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα Βαρόμετρο Απόντων
(2013) τα προγράμματα κατάρτισης χαρακτηρίζονται από
μικρή συμμετοχή των νέων σε αυτά (17,7%) και από την
αναποτελεσματικότητά τους
ΝΕΕΤs

Καλές Πρακτικές

α) Θεσμός της μαθητείας


β) Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας
γ) Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
δ) Σχεδιασμός και οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος
υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής
Πρόγραμμα Neets on Board
Τομείς: Γαλάζια Ανάπτυξη και Κοινωνική Οικονομία

Στόχοι:
α) Βελτίωση των προσόντων και δεξιοτήτων (15-19 ετών)
β) Προώθηση στην απασχόληση (20-24 ετών)
Δράσεις:
- Μαθητεία
- Κατάρτιση – Εκπαίδευση σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας
- Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας
- Αυταπασχόληση και Επιχειρηματικότητα
- Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις κατάρτισης, απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας για
ευπαθείς κυρίως κοινωνικές ομάδες.
Ευχαριστώ!
Πανεπιστήμιο
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Iσότητα Φύλων
Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών Διοτίμα

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Επιμέλεια-Παρουσίαση: Ιωάννα Γυμπάκη


Πανεπιστήμιο Iσότητα Φύλων

Κέντρα Σπουδών Φύλου και Ισότητας

Πάντειο Πανεπιστήμιο  Εργαστήριο Σπουδών Φύλου


Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων Iσότητα Φύλων

Στόχοι

 Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και


επαγγελματικής ζωής
 Προώθηση στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση
 Προαγωγή στην επιστήμη και την έρευνα
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων Iσότητα Φύλων

Παρατηρητήριο

 Οι Ελληνίδες σε θέσεις ευθύνης


 Η υγεία των γυναικών
 Η εκθήλυνση της φτώχειας
 Οι Ελληνίδες σε θέσεις ευθύνης στο χώρο της εκπαίδευσης
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Iσότητα Φύλων

Θεματικές

 Έμφυλη Βία
 Εκπαίδευση
 Εργασία/Επιχειρηματικότητα
 Συμφιλίωση Προσωπικής/Επαγγελματικής Ζωής
Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών Διοτίμα Iσότητα Φύλων

Δράσεις

 Νομική Βοήθεια σε γυναίκες με περιορισμένο εισόδημα


 Νομική στήριξη για πρόσφυγες και προσφύγισσες
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 Υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
Ευχαριστώ!
Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία
Επιμέλεια-Παρουσίαση: Βίβιαν Σταυριανάκου
Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Kατα τη διάρκεια των ετων 2016-2018, η κρίση στην Ελλάδα


δεν ενέτεινε το πρόβλημα της ανεργίας, ωστόσο πολλοί νέοι
διέφυγαν στο εξωτερικό για:
Καλύτερες εργασιακές συνθήκες
Οικονομικές απολαβές
Σταθερότητα
Διαγωνισμοί Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

 StartupNowForum (23-24/11/2018)
• βασικό θέμα η νεοφυής επιχειρηματικότητα
• έχει σκοπό να συνδέσει τις καινοτόμες ελληνικές ιδέες με τους επενδυτές
• εκπρόσωποι και ιδρυτές από διάφορες μικρές και μεγάλες εταιρείες ανέφεραν τα βασικότερα
προβληματα καθώς και ευκαιρίες που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη μιας start up εταιρείας

 GreenTech Challenge by ESU-NTUA #2 (14-16/12/2018)


• διαγωνισμός καινοτόμων ιδεών με την υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
• σκοπός του διαγωνισμού ήταν να οι νέοι να δουλέψουν πάνω στο επιχειρηματικό τους σχέδιο
• υποστήριξη από την επιτροπή μεντόρων και την επιστημονική επιτροπή.
Διαγωνισμοί Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

 Fintech Challenge by Alpha Bank (24-26/11/2016)

• Έχει σκοπό τη δημιουργια νέων ιδεών γύρω από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του
μέλλοντος
• κάλεσε νέους με γνώσεις να αναπτύξουν θέματα όπως:
 Personal Financial Management Εφαρμογές για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις,
 Onboarding νέων πελατών και με τη χρήση τεχνολογιών
 Artificial Intelligence
 Blockchain
 Internet of Things
 Big Data
Kοιτίδες επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

 Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων


• Κύριος στόχος της ένωσης αυτής είναι η εκπαίδευση των μελών της μέσω διάφορων δράσεων
όπως εκπαιδευτικά workshops και η αυτών στην ευρύτερη κοινότητα

• Οι επιχειρηματικές προσπάθειες των μελών της επικεντρώνονται σε 4 βασικούς τομείς:


 αγροτικη οικονομία & γαστρονομία
 πολιτισμός & τουρισμός, ενέργεια
 βιοϊατρική
 μεταφορές με έμφαση στη ναυτιλία
Kοιτίδες επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

 Οrange Grove
• έχει φιλοξενήσει πάνω από 140 startups από την αρχή της λειτουργίας της
• ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία της Ολλανδικής πρεσβείας στην Ελλάδα και με την οικονομική
καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη διαφόρων ελληνικών και ολλανδικών επιχειρήσεων στην
Ελλάδα

 Egg-enter.grow.go
• επιταχυντής νέων επιχειρηματικών ιδεών που διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να
υλοποιησει κάποιος ένα έπιχειρηματικό του σχέδιο
• με την υποστήριξη της τράπεζας Eurobank με σκοπό να δώσει όλα τα κατάλληλα εφόδια στις νέες
καινοτόμες επιχειρήσεις
• κάθε Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο επιταχυντής νέων ιδεών δημιουργεί θέσεις για να
προσκαλέσει νέους επιχειρηματίες να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα
Σήμερα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Πολλοί από τους νέους, ωστόσο, που παρέμειναν στην Ελλάδα,


προσπάθησαν να βρουν κάποιες δημιουργικές εξόδους για να
εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους

 απασχόλησης μέσω μικρομεσαίων ακόμα και ατομικών


επιχειρήσεων που δημιούργησαν οι ίδιοι
 χρηματοδότηση πολλές φορές της αρχικής τους ιδέα μέσω
κάποιου προγράμματος ΕΣΠΑ
 επιχειρημάτικοτητα μέσω διαφόρων διαγωνισμών όπως
προαναφέραμε
Ευχαριστώ!
Social Media

Διαδίκτυο
Χρήσιμοι διαδικτυακοί τόποι

Πληροφόρηση Νέων
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων
Γραφεία Διασύνδεσης

Επιμέλεια-Παρουσίαση: Μαριάννα Γούναρη


Διαδίκτυο Πληροφόρηση νέων

Στατιστικά στοιχεία για τον βαθμό χρήσης του διαδικτύου


στην Ελλάδα

Αύξηση 7,8% των νοικοκυριών, σε σχέση με το 2017


> περισσότεροι από 8 στους 10 Έλληνες (82%)
71% σε καθημερινή βάση
Αυτό μεταφράζεται σε 176 λεπτά κάθε μέρα!
90,5% περισσότερες από δύο φορές την ημέρα
Διαδίκτυο Πληροφόρηση νέων

Πιο συγκεκριμένα:

• Περισσότεροι από 7/10 (72,2%) ηλικίας 16 -74 ετών έκαναν χρήση διαδικτύου κατά το
Α’ τρίμηνο του 2018.

• Πάνω από 94% το Ίντερνετ χρησιμοποιείται καθολικά στις ηλικίες 13-44 ετών.

• Παραμένει υψηλή η χρήση για τις ηλικίες 45-54 σε ποσοστό 81%.

• Στο εύρος ηλικιών 55-64 το ποσοστό είναι 62%.

• Σημαντικά μειωμένη μόνο για το ηλικιακό κοινό 65-74 σε ποσοστό 38%.


Social Media Πληροφόρηση νέων

Αποτελέσματα στατιστικών αναλύσεων


χρήσης για τα έτη 2011-2018.
Social Media Πληροφόρηση νέων

Πιο συγκεκριμένα:
• 1 στους 2 Έλληνες τα χρησιμοποιεί καθημερινά, ενώ το 23% των χρηστών, αφιερώνουν
περισσότερο από μία ώρα ημερησίως σε αυτά.

• Ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους ηλικίας 18-24 ετών, με ένα 84% να τα χρησιμοποιεί σε
καθημερινή βάση.

• Μέσα στο 2016 και το 2017, παρατηρείται αύξηση της χρήσης του διαδικτύου στα παιδιά 5-12
ετών με ποσοστό να φτάνει 76%.

• Η Ελλάδα είναι, επίσης, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, στην οποία οι περισσότεροι χρήστες
του διαδικτύου ενημερώνονται από τα social media (71%).

• Το Facebook συνεχίζει να παραμένει πρώτο στη κατάταξη χρήσης των social media σε
ποσοστό 78%.
Χρήσιμοι διαδικτυακοί τόποι Πληροφόρηση νέων

https://www.iky.gr/el/
Το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών
https://europa.eu/youth/EU_el
Ευρωπαϊκή Δικτυακή
Πύλη της Νεολαίας

https://www.inedivim.gr/
Ίδρυμα Νεολαίας
http://erasmusplusyouth.gr/ και Διά Βίου Μάθησης
Ιστοσελίδα (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
erasmusplusyouth.gr
Χρήσιμοι διαδικτυακοί τόποι Πληροφόρηση νέων

http://www.gsae.edu.gr/
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
https://eurodesk.eu/ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Eurodesk

https://www.minedu.gov.gr/
https://www.eoppep.gr/index.php/el/
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και Θρησκευμάτων
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Πληροφόρηση νέων

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων παρέχουν στους νέους την πρώτη γενική πληροφόρηση σε
μια σειρά θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων τους.

 Στόχος:
1. Η καθοδήγηση των νέων στα πρώτα τους βήματα προς την πλήρη ένταξή τους
στην κοινωνία ως ανεξάρτητα άτομα.
2. Η παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση δυσκολιών που τους παρουσιάζονται.

Στην Ελλάδα δυστυχώς τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων δεν είναι ποικίλα.


Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε μερικά ενεργά.
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Πληροφόρηση νέων

Κέντρο Πληροφόρησης Παλαιού Φαλήρου Κέντρο Πληροφόρησης «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»


Αγ. Βαρβάρας 24 Νεμέας 9, 20200 Κρυονέρι Κορινθίας
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9.00-13.00 και Τηλ.: 27420 51084 - /- Φαξ: 27420 51085
17.00-21.00
Κέντρο Πληροφόρησης «ΜΙΤΟΣ» του Δήμου Λαρισαίων Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Αμπελοκήπων
Αεροδρομίου 13, Λάρισα Βύρωνος-Κέννεντυ, Αμπελόκηποι
Τηλ. & Fax: 2410-579.604 & E-MAIL: ypic@Lar.forthnet.gr Τηλέφωνα: 2310.729177, 2310.729177 & 729120 & Fax:
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9.00-20.00 2310.734077
Ώρες λειτουργίας: 09:00-14:00

Κέντρο Πληροφόρησης Δήμου Ρεθύμνης Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Πέλλας


Ελευθερίου Βενιζέλου 20, 74100 Ρέθυμνο Τηλ.: 23820 84381
E-MAIL: kpnrethymno.gr E-mail: www.giannitsa.gr/
Τηλ.: 28310 21459
Υπεύθυνος πληροφόρησης: Αρχοντάκης Ευάγγελος
Γραφεία Διασύνδεσης Πληροφόρηση νέων
Γραφεία Διασύνδεσης Πληροφόρηση νέων

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ http://www.elke.asfa.gr/gr/elke-3b.htm


ΤΕΧΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ http://career.duth.gr/cms/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ http://www.career.aua.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ http://www.uoa.gr/foithtes/symboyleytikesyphresies/
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ grafeio-diasyndeshs.html
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ http://www.cso.auth.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ http://career.central.ntua.gr


ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ http://career.eap.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ http://dasta.uowm.gr/career/
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ http://sites.ionio.gr/liaison
Ευχαριστώ!
Διαρροή ανθρωπίνου
δυναμικού
Επιμέλεια: Σοφία Ζαχαράτου - Ιωάννα Μακρυστάθη - Μαρία Παππά
Παρουσίαση: Ιωάννα Μακρυστάθη
Διαρροή ανθρωπίνου
δυναμικού

Brain Drain

Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο δηλώνει τη


μετανάστευση υψηλά καταρτισμενων ατόμων από
αναπτυσσομενες σε περισσοτερο αναπτυγμένες χώρες.
Διαρροή ανθρωπίνου
δυναμικού

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο. Στην Ελλάδα ξεκινά από τα


αρχαία χρόνια και χωρίζεται σε 3 χρονικές περιόδους:
1903 - 1917
1960 - 1972
2014 - σήμερα
Διαρροή ανθρωπίνου
δυναμικού

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει μια ανοδική τάση


του φαινομένου αυτού.
Οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί και κοινωνικοπολιτικοί.
Διαρροή ανθρωπίνου
δυναμικού

Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη


2017-2018, κύριες αιτίες του φαινομένου αυτού στην Ελλάδα
αποτελούν:

 Η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά


 Η καλύτερη οικονομική και επαγγελματική ανέλιξη
 Οι καλύτερες κοινωνικές παροχές στη χώρα μετανάστευσης
Διαρροή ανθρωπίνου
δυναμικού

Το ζήτημα της διαρροής μπορεί να χωριστεί σε 2 κατηγορίες:

 Στην 1η ανήκουν οι πτυχιούχοι, οι οποίοι μεταναστευουν σε


περισσοτερο αναπτυγμένες χώρες και δεν επιστρέφουν ξανά στην
χώρα προέλευσης τους.
 Η 2η αφορά την μετακίνηση “εγκεφαλων” μεταξύ αναπτυγμενων
χωρών.
Διαρροή ανθρωπίνου
δυναμικού

Οι επιπτώσεις του Brain Drain είναι μακροπρόθεσμες και


επηρεάζουν κυρίως την εθνική ανάπτυξη της εκάστοτε
χώρας.
Διαρροή ανθρωπίνου
δυναμικού

Τελος, είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι τα υψηλά προσόντα των


ατόμων δεν μπορούν να οριστουν με σαφήνεια, λόγω της
διαφορετικοτητας που επικρατεί στο εκπαιδευτικό σύστημα και
στην αναγνώριση προσόντων από χώρα σε χώρα.
Ευχαριστώ!
Νεανική ανεργία
Brain drain

Η έρευνα
Κλιματική αλλαγή - Βιώσιμη ανάπτυξη
Ρητορική μίσους

Επιμέλεια: Μαρία Κότταρη - Δημήτρης Μακρυστάθης


Παρουσίαση: Δημήτρης Μακρυστάθης
Το δείγμα Η έρευνα

Ηλικία

 227 άτομα
 Περίοδος: 10 Φεβρ. - 10 Μαρ.
 51,5% γυναίκες
 27% ενεργά μέλη σε ΜΚΟ
Το δείγμα Η έρευνα

Κατοικία Επάγγελμα

 36,7% Αθήνα  59,5% εργαζόμενοι


 2,2% αγροτική περιοχή  29,5% φοιτητές
 14,5% εξωτερικό  16,5% άνεργοι

Σπουδές

 53,7% ΑΕΙ/ΤΕΙ
 27,3% Μεταπτυχιακό
 8,8% Διδακτορικό
 6,2 Λύκειο
Νεανική ανεργία Η έρευνα

Κυριότεροι λόγοι της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα

Οικονομική κρίση 80,2%


Έλλειψη θέσεων εργασίας 73,1%
Αναξιοκρατία 34,4%

Μετανάστευση 1,8%
Νεανική ανεργία Η έρευνα

Κυριότεροι λόγοι της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα (2019 vs 2016)

Έλλειψη θέσεων εργασίας +21,9%


Οικονομική κρίση +15,2%

Αναξιοκρατία -14,9%
Αναντιστοιχία δεξιοτήτων -15,7%
Νεανική ανεργία Η έρευνα

74,5% θεωρεί ανεπαρκείς τις δομές αντιμετώπισης της ανεργίας


και επαγγελματικής προώθησης

57,7% θεωρεί αναποτελεσματικές τις πολιτικές για την


αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας

Μικρή (αλλά αισθητή) αύξηση στην αξιολόγηση σε σύγκριση με το 2016


Νεανική ανεργία Η έρευνα

Γνώση και χρήση δομών εύρεσης απασχόλησης

ΟΑΕΔ 88,5%
Γραφεία Διασύνδεσης 61,7%
EURES 22,5%
Νεανική ανεργία Η έρευνα

Πιθανές λύσεις στην αποτελεσματική αντιμετώπιση


της νεανικής ανεργίας

Πολιτική βούληση και μέτρα 68,3%


Πρωτοβουλίες ιδιωτικού τομέα 66,1%
Σύνδεση πανεπιστημίου-αγοράς εργασίας 63%

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 39,6%


Νεανική ανεργία Η έρευνα

Πιθανές λύσεις στην αποτελεσματική αντιμετώπιση


της νεανικής ανεργίας (2019 vs 2016)

Πρωτοβουλίες ιδιωτικού τομέα +15,9%


Πολιτική βούληση και μέτρα +15,6%

Σύνδεση πανεπιστημίου-αγοράς εργασίας -14,3%


Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας -19,5%
Brain drain Η έρευνα

Κυριότεροι λόγοι του brain drain

Έλλειψη θέσεων εργασίας 84,1%


Οικονομική κρίση 78,9%

Υψηλότερες απολαβές στο εξωτερικό 68,3%


Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης 67,8%

Κοινωνική ασφάλιση και προοπτικές συνταξιοδότησης 14,5%


Brain drain Η έρευνα

Κυριότεροι λόγοι του brain drain (2019 vs 2016)

Οικονομική κρίση +16,8%


Έλλειψη θέσεων εργασίας στην Ελλάδα +14,1%

Κοινωνική ασφάλιση και προοπτικές συνταξιοδότησης -21,5%


Αναξιοκρατία στην Ελλάδα -21,6%
Brain drain Η έρευνα

Κυριότερες συνέπειες του brain drain

Δημογραφικές συνέπειες 74,9% (+34% από το 2016)


Υποβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού 66,5%
Μείωση της δυναμικότητας της οικονομίας 59,9
Μείωση ερευνητικών δραστηριοτήτων 28,6% (-21,2% από το 2016)
Brain drain Η έρευνα

75,3% πιστεύει ότι οι νέοι που μεταναστεύουν βρίσκουν στη


χώρα της επιλογής τους ικανοποιητικές εργασιακές και βιωτικές
συνθήκες

24,2% πιστεύει ότι οι νέοι που μετανάστευσαν δεν θα


επιστρέψουν πάλι στην Ελλάδα
Νεανική ανεργία Η έρευνα

Πότε πιστεύετε ότι οι νέοι που μετανάστευσαν θα


επιστρέψουν πάλι στην Ελλάδα;

Όταν βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες 28,2%


Για οικογενειακούς-κοινωνικούς λόγους 21,1%
Όταν υπάρχουν επαρκή κίνητρα 21,1%

Όταν αποκτήσουν την επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία 4%


Ρητορική μίσους Η έρευνα

79,3% πιστεύει πως η οικονομική κρίση έχει συμβάλει πολύ (ή πάρα


πολύ) σε φαινόμενα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας

75,3% θεωρεί ότι τα ΜΜΕ στην Ελλάδα προωθούν σε μεγάλο βαθμό


τη ρητορική μίσους
Ρητορική μίσους Η έρευνα

24,7% αντιλαμβάνεται καθημερινά φαινόμενα ρητορικής μίσους στο


διαδίκτυο

65,5% πιστεύει ότι ο πολιτικός διάλογος σήμερα προωθεί πολύ (ή


πάρα πολύ) τη ρητορική μίσους
Ρητορική μίσους Η έρευνα

Ομάδες πληθυσμού που αποτελούν τα συχνότερα θύματα


της ρητορικής μίσους στην Ελλάδα

Πρόσφυγες 92,1%
ΛΟΑΤΚΙ 73,1%
Οικονομικοί μετανάστες 62,6%
Αλλόθρησκοι 54,2%
Κλιματική αλλαγή - Βιώσιμη ανάπτυξη Η έρευνα

77,1% πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή έχει σοβαρές επιπτώσεις για


την Ελλάδα

74,4% έχει διακόψει τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης


65,6% κάνει χρήση ΜΜΜ
63,9% κάνει ανακύκλωση
Κλιματική αλλαγή - Βιώσιμη ανάπτυξη Η έρευνα

Τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις συνέπειες της


κλιματικής αλλαγή στην Ελλάδα;
Ακτογραμμή και θαλάσσιο περιβάλλον 85%
Αγροτική παραγωγή 72,7%
Δάση 57,7%
Δημόσια υγεία 46,7%
Τουρισμός 38,8%
Κλιματική αλλαγή - Βιώσιμη ανάπτυξη Η έρευνα

Απαραίτητα μέσα/δράσεις για την επίτευξη της βιώσιμης


ανάπτυξης στην Ελλάδα
Αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ 89,9%
Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 81,9%
Αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 59,9%
Αλλαγές στον τρόπο κατανάλωσης αγαθών και χρήσης ΜΜΜ 50,7%
ΣΔΙΤ για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας 18,9%
Τοποθετήσεις - Διάλογος