You are on page 1of 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SK TAMAN INDAHPURA 2
SISIRAN INDAHPURA 36/1
TAMAN INDAHPURA
81000 KULAI, JOHOR
(JBA8032)
Tel/Fax: 07-6635209

No Ruj :JBA8032/700-7/2/2/1 ( 6 )
Tarikh :20.03.2018

:SITI NORAISHAH BINTI AMAT WAN


Penyelaras Persatuan Bahasa Melayu

:NORASIKIN BT MD NOH
Guru Persatuan Bahasa Melayu

Tuan/Puan,

Arahan Melaksanakan Tugas Kokurikulum/Sukan Dan Menggunakan Kenderaan Sendiri


Untuk Membawa Murid Terlibat.

Merujuk kepada surat daripada pihak PPD Daerah Kulai Rujukan JPA8010.KOKO(37)/700-2/1/1
Jld.9 ( )bertarikh 10 Mac 2018 adalah diarahkan untuk tuan/puan untuk bertugas sebagai Guru
Pengiring/Jurulatih/Pegawai/ sebagaimana termaktub dalam surat berkenaan.

2. Pihak sekolah memohon tuan/puan untuk menggunakan kenderaan sendiri dengan mengisi
butiran dalam lampiran yang disertakan.

3. Kerjasama dan keperihatinan tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima
kasih
2.4 Sesalina
Sekian, terima kasih

”SEHATI SEJIWA”
”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah

...................................................
( NAZAH BINTI SALIM )
GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN INDAHPURA 2

s.k 1.Fail Peribadi


2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah