You are on page 1of 28

Nr.

61, Decembrie 2018

Regio,
în anul
Centenarului
Vestul se conectează
la drumurile europene

Apetență pentru
investiții în zona privată

Fondurile Regio au salvat bugetele locale în regiunea Sud-Est


UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul European de
Dezvoltare Regională

UNIUNEA EUROPEANĂ
Editorial

Nu e sfârșitul, Fondul European de

e un nou început
Dezvoltare Regională

E
sfârșit deUNIUNEA
an șiEUROPEANĂ
toată lumea își face bilanțul. Unii au tras tare încă
din prima zi, alții încearcă să îngrașe porcul în Ajun. Cert este că,
prin nu știm ce minune, România semnase, până la sfârșitul lunii
septembrie, contracte cu finanțare nerambursabilă prin Regio
Fondul European de
2014-2020 în valoare de peste 12,3 miliarde de euro. Cea mai mare parte
Dezvoltare Regională

a acestor proiecteUNIUNEA
e în EUROPEANĂ
curs de implementare, însă doar un mic procent din
acestea sunt deja finalizate. Dar sfârșitul nu e aici. Mai sunt doi ani cruciali
pentru România în care toate organismele de implementare a Programului
Operațional Regional trebuie
Fondul European de să-și intensifice eforturile de a aduce banii
Dezvoltare Regională
europeni în țară.
A fost un an greu pentru Agențiile de Dezvoltare Regională, datorită noilor
axe prioritare adăugate și noilor apeluri de proiecte lansate. La acest volum
de muncă s-au adăugat activități de evaluare, selecție și contractare pentru
UNIUNEA EUROPEANĂ
trei priorități de investiții prevăzute în Strategia Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunării (SUERD). În paginile numărului de față veți afla care au
fost provocările fiecărei regiuni în 2018, dar și strategiile la care au recurs
Agențiile de Dezvoltare Regională pentru sporirea numărului de proiecte
Fondul
angajate. În unele European
zone de
sunt multe plusuri. În Regiunea Nord-Est, spre
Dezvoltare Regională
exemplu, eforturile s-au concentrat pe sprijinirea beneficiarilor de fonduri
nerambursabile care aduc
UNIUNEA soluții inovatoare de creștere a productivității în
EUROPEANĂ

domeniile agro-alimentar, biotehnologii, textile și noi materiale, energie,


tehnologia informațiilor, mediu, sănătate și turism. Acestea și nu numai au
4 3 Ştiri din regiuni
ridicat valoarea proiectelor contractate la 605 milioane de euro.
Cu siguranță, nu e sfârșitul,
Fondul Europeanînsă
de mai avem doi ani la dispoziție să ne
Dezvoltare Regională
6 3 O regiune cu
decidem dacă vrem să continuăm pe acest drum. Următoarea perioadă de
programare, 2021-2027, este una cu totul specială și propune modernizarea dezvoltare peste
politicii de coeziune. Investițiile pe care Uniunea le va sprijini vor avea în
centrul atenției o Europă mai inteligentă, o Europă mai verde, o Europă
media UE
mai conectată – cu rețele strategice de transport și digitale, o Europă mai
socială și o Europă mai apropiată de cetățenii săi. Sunt cei cinci piloni
centrali pe care se va sprijni întreaga politică de coeziune după 2020, însă
8 3 Apetență
aceștia nu pot fi ridicați fără fundația pe care o construim acum. deosebită a
La final de an și, când o fi, la final de exercițiu bugetar, ar trebui să privim cu
toți jumătatea plină a paharului. Fiindcă nu e sfârșitul, e un nou început.
solicitanților de
Dan L. Brumar fonduri Regio pentru
REDACTORI: Elena ALEXA
investiții în zona
Vlad Epurescu privată
www.inforegio.ro Vlad BÂRLEANU

e-mail: info@mdrap.ro
regio@mdrap.ro
Dan L. Brumar
10 3 Oltenii
CORECTOR: Pompiliu L. DUMITRESCU
Tel.: 0372 11 14 09

ISSN 2061-2251 coordonator de proiect:


se grăbesc să ia
Maria-Ionela caprian bani europeni
2 www.inforegio.ro
sumar

12 3 Fondurile 16 3 „Avem 22 3 Gânduri la


Regio au salvat un standard de final de an
bugetele locale în normalitate
regiunea Sud-Est, europeană în 25 3 Cum a
în 2018 regiunea Centru” reușit un orășel
portughez să devină
18 3 Contracte un important
de peste 4 miliarde centru IT
de lei semnate
în Regiunea 26 3 Util pentru
Nord-Vest beneficiari
14 3 Apetit 20 3 Vestul 27 3 Crăciunul în
pentru cercetare și se conectează Germania are aromă
inovare în Regiunea la drumurile de prăjiturele și
Nord-Est europene vin fiert
decembrie 2018 3
din regiuni

Iașiul va fi
Capitala Tineretului
Iașiul va fi, anul viitor, un punct de interes major pentru tineri.
Municipiul a câștigat titlul de Capitală a Tineretului din Româ-
nia 2019-2020 în cadrul unei gale organizate recent la Baia
Mare. Conceptul câștigător se numește #rISeUP! și se bazează
pe un buget de circa 500.000 de euro. Conform autorităților
locale, în calitate de Capitala Tineretului din România, Iaşiul
îşi doreşte să poată antrena tinerii, organizaţiile de tineret şi
întreaga comunitate ieşeană într-un amplu proces de dezvol-
tare urbană. #rISeUP! urmăreşte dezvoltarea unor legături
Clujul, premiat sustenabile între organizaţiile de tineret şi administraţia publi-
pentru transportul public că locală. În Iași locuiesc aproape 200.000 de copii și tineri cu
vârste de până în 35 de ani.
Progresele făcute în regiunea nord-vest la capitolul mobili-
tate urbană au fost recunoscute oficial și premiate. Primăria
Cluj-Napoca a câștigat premiul de Excelență în sistemul de
transport public și mobilitate la Gala Asociaţiilor Municipi­
ilor din România. Conform reprezentanților autorității loca-
le, acest premiu reflectă preocuparea municipalităţii pentru
îmbunătăţirea transportului în comun din Cluj-
Napoca, consolidarea de surse de finanţare
ST NO
pentru investiţii semnificative în sector,
VE R
utilizarea noilor tehnologii, siguranţa -
D-
RD

călătorilor şi creşterea standardelor în


ES
NO

ceea ce priveşte mobilitatea urbană


T

în general.

Călătorie în istorie Troiță pentru eroi


în munții Călimani
U
VE

Proiect inedit cu ocazia Centenarului,


T
TR

N
S

realizat de către Direcţia Judeţeană pen-


tru Cultură Timiş. Peste 100 de persoane din CE Omagiu emoționant pentru cei 771 de
județ refac drumul pe care delegaţii unionişti soldați români care și-au pierdut viața în lupte-
bănăţeni la Marea Adunare Naţională din 1918 de la le din munții Călimani, în primul război mondial. O
Alba Iulia l-au parcurs în urmă cu un secol. Unul din scopurile troiță de lemn a fost ridicată și sfințită în memoria celor care
proiectului „Centenar bănăţean - Călătoria către Unire“ este au luptat pentru reîn-
acela de a familiariza publicul cu amănunte mai puțin cunos- tregirea României. Cei
cute, dar importante, despre Marea Unire. Specialiștii au iden- prezenți la ceremonie,
tificat 42 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş îmbrăcați în costume
care şi-au trimis reprezentanţi la Alba Iulia în 1918. Acum, pri- populare, au aprins
măriile sunt invitate să-şi desemneze din nou reprezentantul. câte o lumânare pen-
tru fiecare erou. Con-
form inițiatorului pro-
iectului, troița a fost
amplasată lângă un
izvor, astfel încât cei
care se opresc acolo
să bea apă, să îşi adu-
că aminte şi de soldații
care s-au jertfit. Rămă-
şiţele pământeşti ale
celor 771 de soldaţi se
află la Mausoleul Eroi-
lor de la Secu-Topliţa.

4 www.inforegio.ro
din regiuni

Arbori plantați în
cinstea Centenarului
Acțiune de mediu importantă, dar și cu valoare simbolică, în
județul Vrancea. Angajaţii Comisariatului Judeţean al Gărzii
Naţionale de Mediu au plantat în zona stadionului din comu-
na Gologanu, un număr de 100 de paltini, în cadrul proiectu-
lui „100 pentru 100“, dedicat aniversării Centenarului Marii
Uniri de la 1918. Zona a fost special aleasă pentru a încuraja
acţiunile de reîmpădurire în partea sudică a judeţului. Con-
form autorităților, acțiunile de acest gen vor continua și anul
viitor, în primăvară. Acțiunea a fost sprijinită și de Direcţia
Se reabilitează drumul Silvică Vrancea, care a asigurat puieții, cu participarea repre-
zentanţilor autorităţii locale, dar și de elevii și profesorii din
către „Athosul românesc“ comună.
Vești bune pentru turiștii care ajung în județul Vâlcea. Drumul că-
tre Mănăstirea Frăsinei, unul din cele mai cunoscute și mai vizi-
tate locuri din județ, intră în reabilitare. Potrivit reprezentanților
Consiliului Județean, cei 14 kilometri ai Drumului Judeţean 658,
care pleacă din DN 7, traversează comuna Muereasca şi ajunge
până în poarta mânăstirii Frăsinei, urmează să fie recon-
diţionaţi în cadrul unui proiect prin PNDL 2, cu o
valoare de peste 25,6 milioane de lei. Mănăs- N IA
TE SU
OL
tirea, cunoscută și drept Athosul românesc,
este singurul lăcaş de cult din România
D
ST

-ES
unde femeile nu au acces şi unde viaţa
-VE

monahală se ghidează după rânduieli-


T

le de la muntele Athos.
SUD

OV
SUD

Centrul de Dotări moderne


ILF

transfuzie la neonatologie
MU

NT
TI-

Ploiești, modernizat Ş
EN URE
IA BUC
Secția de terapie intensivă neonatală din
Tot mai multe programe încurajează donarea cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru
de sânge, dar și sprijină modernizarea centrelor de Copii Grigore Alexandrescu din București a fost
transfuzii sanguine. La Ploiești, în cadrul programului „O dotată cu aparatură modernă ce constă într-un incuba-
șansă pentru viață”, a fost modernizat recent Centrul de transfu- tor și două monitoare de
zie sangvină. Proiectul a inclus renovarea spațiilor care acoperă funcții vitale. Aparatura
traseul donatorului, cabinetele de consultații și zonele dedicate a fost donată de către
activităților suport, având o suprafață totală de aproape 1.700 Organizația Salvați Copi-
de mp, precum și dotarea cu mobilier medical pentru sala de ii, în cadrul unui amplu
așteptare. Finanțarea a fost de aproape 150.000 de lei. Centrul program de reducere a
de la Ploiești este al doilea centru de transfuzie din România, mortlității infantile. Noile
după cel din București. echipamente înseamnă
și șanse mai mari la viață
pentru bebelușii născuți
prematur. Statisticile ara-
tă că spitalul primeşte
anual aproape 180 de ca-
zuri grele de la materni-
tăţi din Bucureşti, dar și
din provincie: malforma-
ţii, afecţiuni chirurgicale
sau patologii complexe,
iar dotarea este limitată.

decembrie 2018 5
foto: MDRAP sinteză

O regiune cu dezvoltare peste media UE


În regiunea București Ilfov, reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale a activat cel mai mult interesul
autorităţilor locale: 169 proiecte depuse, cu o finanţare nerambursabilă solicitată de 1,56 miliarde de lei.
Aceasta reprezintă 343% din suma alocată. De asemenea, proiectele din cadrul Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă Bucureşti-Ilfov vor avea un impact asupra calităţii serviciilor de transport public din
regiunea Bucureşti-Ilfov.

Vlad Bârleanu Cea mai consistentă alocare de fon- Un an cu mai

R
duri este pentru Axa 3 - Creșterea efici- multe proiecte
egiunea București-Ilfov este în- enţei energetice şi reducerea emisiilor
cadrată, potrivit reglementărilor de carbon, reprezentând peste 70% din Dinamica contractării proiectelor a
europene, în tipul de „regiune alocarea totală a regiunii. Potrivit Dan Ni- înregistrat un trend crescător în anul
mai dezvoltată” din punct de ve- cula, director general ADRBI, pe această 2018, în această regiune, comparativ cu
dere al PIB-ului pe cap de locuitor. Astfel, axă au fost depuse 227 de proiecte şi au 2017. Astfel, prioritatea de investiții 3.1
în 2016, potrivit Eurostat, această zonă fost contractate, până în prezent, 95 de A - Reabilitare termică clădiri rezidențiale
economică înregistra un PIB cu mult proiecte cu o valoare nerambursabilă de - a înregistrat 49 de proiecte contractate
peste media UE (100 SPC – Standarde 797 de milioane de lei. în acest an (406 blocuri), reprezentând
ale Puterii de Cumpărare), de 150 SPC.
Pe de altă parte, discrepanţa dintre Re-
giunea Bucureşti-Ilfov şi restul României „Până în prezent au fost semnate 88
rămâne foarte mare. Având în vedere de contracte de finanţare, iar acestea
gradul de dezvoltare al zonei, alocarea
prin Programul Regio 2014-2020 este vizează 687 de blocuri de locuinţe care
mult mai redusă (1,92 miliarde de lei) vor fi reabilitate termic. Acest tip de
în comparație cu celelalte regiuni din
România. În acelaşi timp, acoperă doar proiecte are un impact important şi
cinci axe de finanţare, respectiv 3, 5, 6, direct asupra calităţii vieţii cetăţenilor”
9 şi 10. Dan Nicula, director general ADRBI

6 www.inforegio.ro
sinteză

foto: MDRAP
o creștere de 25,6% faţă de anul anteri- cuinţe care vor fi reabilitate termic. Acest Planuri de mobilitate
or. Suma nerambursabilă solicitată de- tip de proiecte are un impact important şi urbană
păşeşte 473 de milioane de lei. Apoi, pe direct asupra calităţii vieţii cetăţenilor, iar
prioritatea de investiţii 3.1 B - Reabilitare numărul vorbeşte de la sine”, declară Dan În anul 2018 a fost semnat primul
termică clădiri publice - s-au contractat 6 Nicula, director general ADRBI. contract de finanțare pe Prioritatea de
proiecte, reprezentând o creștere de 83% Printre contractele semnate anul aces- Investiții 3.2 „Mobilitate urbană dura-
faţă de anul 2017. Suma nerambursabilă ta, pe celelalte priorităţi de investiţii, se bilă” cu Primăria Municipiului București
solicitată este de 33,5 milioane de lei. află Restaurarea sediului central al Arhive- (PMB), care vizează modernizarea liniei
Prioritatea de investitii 5.1 - Conser- lor Naţionale, Reabilitarea şi modernizarea de tramvai 55. Acesta este primul pro-
vare monumente istorice - are 5 proiecte Muzeului Naţional al Pompierilor „Foişorul iect dintr-o serie depusă de PMB, cu sco-
contractate, faţă de un proiect contractat de Foc” din Bucureşti şi Consolidarea, re- pul implementării Planului de Mobilitate
în 2017. Suma nerambursabilă solicitată staurarea şi punerea în valoare a bisericii Urbană Durabilă București-Ilfov, proiecte
este de 62,5 milioane de lei. Pe priorita- „Adormirea Maicii Domnului - Icoanei”. declarate eligibile şi aflate în diferite faze
tea de investiţii 5.2 - Regenerare urbană Acestea se adaugă unor obiective simila- de contractare, cu o valoare de peste un
- s-au contractat două proiecte, cu unul re contractate anul trecut, iar lucrările de miliard de lei.
mai mult faţă de anul 2017. Suma neram- conservare şi reabilitare la aceste proiecte Alte 3 primării din regiune (Volun-
bursabilă solicitată prin aceste două pro- sunt în curs de desfăşurare. tari şi asocierea Chitila-Mogoșoaia) au
iecte este de aproximativ 22 milioane de În 2017 au fost semnate contractele depus proiecte în cadrul acestui apel,
lei. Nu în ultimul rând, pe prioritatea de de finanţare pentru două obiective isto- ceea ce face ca totalul finanțării pentru
investiţii 10.1 B - Infrastructură şcolară - rice importante pentru Bucureşti. Este implementarea Planului de Mobilitate
s-a contractat un proiect, faţă de niciunul vorba despre „Restaurarea, conservarea Urbană Durabilă București-Ilfov să fie de
în anul 2017. Suma nerambursabilă soli- şi punerea în valoare a monumentului is- peste 1,2 miliarde de lei. Toate sumele
citată este de 22,7 milioane lei. În total, toric Aşezămintele brâncoveneşti Biserica sunt investite în mijloace de transport,
numărul de proiecte contractate a cres- Domniţa Bălaşa” şi proiectul „Consolidare, care vor avea un impact direct asupra
cut cu 50% în 2018 faţă de anul anterior. restaurare şi punerea în valoare a Bisericii modului în care se desfășoară transpor-
Adormirea Maicii Domnului – Scaune”. tul în comun în toată regiunea.
Solicitări de două ori
mai mari
De la începutul perioadei actuale de
programare bugetară, totalul proiectelor
contractate în regiunea Bucureşti-Ilfov
este de 105, prin acestea solicitându-se
suma nerambursabilă de 930 de milioa-
ne de lei, ceea ce reprezintă 48,2% din
totalul alocat regiunii. În prezent, toate
apelurile de proiecte sunt închise, totalul
proiectelor depuse fiind de 328, cu o va-
loare nerambursabilă solicitată de 4,63
miliarde de lei (240% faţă de suma totală
alocată regiunii). „Până în prezent au fost
foto: MDRAP

semnate 88 de contracte de finanţare,


iar acestea vizează 687 de blocuri de lo-

decembrie 2018 7
sinteză

Apetență deosebită a solicitanților de fonduri


Regio pentru investiții în zona privată
O regiune care gravitează în jurul celui mai mare pol de dezvoltare
al României, Bucureşti-Ilfov, are nevoie, la rândul ei, de un ritm
rapid de creştere. De multe ori, acesta este influenţat de dinamica
economică a Capitalei, însă fondurile europene pare că au un rol
cel puţin la fel de important.

Vlad Bârleanu inițiate ce răspund nevoilor comunității,

A
aceștia evidențiază valoarea culturală, is-
genţia pentru Dezvoltare Regi- torică și turistică a regiunii, dezvoltând-o
onală (ADR) Sud Muntenia este totodată și din punct de vedere econo-
formată din şapte judeţe, aco- mic și social. De la debutul Programului
perind o populaţie de 1,16 mili- până în prezent, au fost organizate peste
oane de locuitori. Rata medie a şomajului 90 de evenimente de informare, la care
pe regiune este de 8,7%, cele mai ridicate au luat parte peste 3.000 de participanți.
niveluri fiind în Teleorman (10,8%) şi Ia- Sesiunile de informare destinate
lomiţa (9,6%). La polul opus se află Argeş potențialilor beneficiari sunt urmate de
(7,4%), Giurgiu şi Prahova, cu 8,4%. Potri- seminarii de instruire, în cadrul căro-
vit reprezentanţilor ADR Sud Muntenia, ra experții ADR Sud Muntenia le oferă
în ultimii 20 de ani, în cele şapte judeţe beneficiarilor de fonduri Regio detaliile
ale regiunii au fost implementate peste tehnice de care aceștia au nevoie pen-
1.600 de proiecte, cu o valoare de apro- tru implementarea proiectelor. De ase-
ximativ 1,5 miliarde de euro. menea, în cadrul Agenției există un de-
În acest an, Autoritatea de Mana- partament unde solicitanții sunt asistați
gement pentru Programul Operațional gratuit în clarificarea unor aspecte legate
Regional din cadrul Ministerului Dezvol- de completarea şi pregătirea cererilor de
tării Regioanle și Administrației Publice finanţare. Campaniile de informare ale
a adus o serie de modificări constând Agenției realizate prin intermediul semi-
în noi priorități de investiții și în ape- nariilor sunt dublate de comunicarea on-
luri pentru proiectele nefinalizate. Tot line, prin site-ul propriu, reţeaua socială instrumentelor de politică regionale și
în 2018, aproximativ trei sferturi dintre Facebook și un newsletter dedicat, dispo- naționale (proiectul ClusterFy), crearea
prioritățile de investiții aferente axelor nibil pentru abonare tuturor solicitanților unei rețele transnaționale cu scopul de
prioritare ale Programului au fost închi- pe website. a promova un model inovator (proiec-
se. „Regio 2014-2020 este în plină deru- tul SENSES), îmbunătățirea politicilor
lare și funcționează intens. Anul acesta, Focus pe cultura de internaționalizare a IMM-urilor din
în regiune au fost depuse 250 de aplicații antreprenorială regiunile partenere (proiectul UPGrade­
– dintr-un total de 1.069 – în cadrul dife- SME), dezvoltarea întreprinderilor com-
ritelor axe prioritare deschise, în valoare ADR Sud Muntenia, prin statutul de petitive pe plan internațional, stimularea
totală de peste 3,4 miliarde de lei”, ara- partener în cadrul unor proiecte strate- capacității de inovare a IMM-urilor euro-
tă directorul ADR Sud Muntenia, Liviu gice, vizează obiective precum: creșterea pene (proiectul PROSME).
Muşat. ocupării în Regiune prin dezvoltarea cul- Regiunea Sud Muntenia este con-
turii antreprenoriale (proiectul „Start siderată o zonă a contrastelor. Cu o is-
Comunicare online pentru afacerea ta!”), îmbunătățirea torie bogată și fascinantă, multe dintre
şi offline
ADR Sud Muntenia, în calitate de Or- „Anul acesta, în regiune au fost
ganism Intermediar al Regio, a adoptat o
strategie bazată pe o comunicare eficien- depuse 250 de aplicații – dintr-un total
tă şi pe o relație strânsă cu potențialii be- de 1.069 – în cadrul diferitelor axe
neficiari de fonduri. Acesta este unul din-
tre aspectele-cheie pe care beneficiarii prioritare deschise, în valoare totală
le-au transmis încă din timpul exerciţiului de peste 3,4 miliarde de lei”
bugetar anterior. Astfel, prin proiectele Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

8 www.inforegio.ro
sinteză

foto: ADR Sud Muntenia


obiectivele cultural-istorice au fost rea- de acoperire în această situație fiind de
bilitate prin fonduri Regio. De altfel, ci- 123,03%.
frele evidențiază o rată de acoperire de Un alt aspect important evidențiat
188,18% pentru proiectele de patrimo- de statistica proiectelor depuse în regi-
niu cultural – Axa prioritară 5.1. une este modernizarea și reabilitarea
rețelelor de drumuri județene. Este vorba
Interes pentru bani despre cele care asigură conectivitatea,
europeni directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T.
foto: ADR Sud Muntenia

În acest context, cele patru apeluri de


„Situația proiectelor depuse până la proiecte aferente priorității de investiții
această dată pune în evidență o apetență 6.1 reflectă un grad de acoperire de
deosebită a solicitanților de fonduri Re- 219,70 %. Un real interes al autorităților
gio din Sud Muntenia pentru investiții locale din Regiunea Sud Muntenia pen-
în zona privată”, mai arată Liviu Muşat. tru revitalizarea comunităților din zone-
Astfel, microîntreprinderile au contrac- le urbane s-a concretizat prin cele 29 de
tat 300 de proiecte, ceea ce reprezintă proiecte depuse în cadrul Axei prioritare
o acoperire de 85,95% din fondurile alo- 13, Prioritatea de investiții 9b, în aceas-
cate exclusiv liniei de finanțare destinate tă situație gradul de acoperire fiind de
lor. De asemenea, întreprinderile mici 440%. Cea mai mare solicitare – 61 de
și mijlocii și-au manifestat un interes aplicații depuse, cu o rată de acoperire de
foto: ADR Sud Muntenia

semnificativ în accesarea de fonduri în 742,26% - aduce în prim-plan infrastruc-


cadrul Programului Operaţional Regio- tura educațională pentru învățământul
nal, 82 de proiecte primind finanțare în obligatoriu, proiectele fiind în etapa de
cadrul Priorității de investiții 2.2, gradul evaluare.

decembrie 2018 9
sinteză

Oltenii se grăbesc să ia bani europeni


Regiunea Sud-Vest Oltenia are un grad foarte mare de acoperire pe proiecte din Axa 6 – Infrastructură
rutieră, Axa 10 – Infrastructură educaţională şi Axa 13 – sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii.
Nu este singura zonă din România în această situaţie, ceea ce înseamnă că România încă are nevoie de
investiţii în infrastructura de bază.
foto: MDRAP

Vlad Bârleanu finanțare, evaluare şi contractare a cere- te numărul de proiecte contractate, dar

R
rilor de finanțare”, precizează Marilena şi sumele decontate către beneficiari. De
egiunea Oltenia se află în zona de Bogheanu, Director General al ADR SV asemenea, IMM-urile au avut o dinami-
sud-vest a României şi este for- Oltenia. că foarte bună în implementare. Astfel,
mată din cinci judeţe: Dolj, Gorj, până în prezent, 78 de milioane de lei
Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Ea ocupă O regiune harnică au fost deja rambursat către beneficiarii
12,25% din suprafaţa totală a României, priorității 2.1A. Sumele reprezintă 60%
cele mai importante resurse naturale fi- Primul contract regional, din actuala din totalul alocat regiunii pentru primul
ind Dunărea şi Subcarpaţii. Potrivit repre- perioadă de programare bugetară, a fost apel al acestei priorităţi de investiții, iar
zentanţilor ADR SV Oltenia, 2018 a fost semnat în 29 mai 2017. De atunci s-au numărul proiectelor finalizate (83) repre-
un an al provocărilor pentru beneficiarii parafat alte 380 de documente, cu be- zintă 20% din totalul contractat.
de finanţare, dar şi pentru Agenţie. neficiari din administraţia publică sau din
„Pentru a îndeplini cel mai impor- mediul privat. „A fost aşadar o activitate Soluții prin aplicaţia
tant obiectiv stabilit pentru final de an, foarte intensă, care a presupus un ritm online MySMIS
respectiv atingerea unui grad ridicat de de lucru susținut, cu multe perioade de
contractare şi de absorbție a fonduri- vârf şi cu o mobilizare exemplară a per- Regio 2014-2020 este un program
lor alocate la nivel regional, am încercat sonalului implicat în gestionarea Regio în complex, cu 43 de scheme de finanţa-
să valorificăm rezultatele înregistrate zonă”, punctează şefa ADR. re, care vizează domenii diverse. Unul
în anii anteriori în activitățile de infor- Potrivit acesteia, regiunea a fost con- dintre elementele de noutate ale pro-
mare şi promovare a oportunităților de stant pe primele locuri în ceea ce priveş- gramului a fost depunerea, evaluarea

10 www.inforegio.ro
sinteză

şi implementarea proiectelor exclusiv „Modul de abordare al Axei 4 -


prin sistemul MySMIS. „Având în vede-
re că ADR SV Oltenia a fost prima dintre Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
agenţiile de dezvoltare care a demarat este unul de pionierat, introducând
activitatea de evaluare a proiectelor, iar
sistemul MySMIS nu fusese încă testat, în schemă documente strategice,
a trebuit ca împreună cu beneficiarii proceduri şi entităţi noi”
proiectelor şi cu Autoritatea de Mana- Marilena Bogheanu, director general ADR Sud Vest Oltenia
gement a Regio să găsim întotdeauna
soluții la probleme specifice fiecărui
proiect”, mai spune Marilena Bogheanu. în cadrul Regio – Proiecte nefinalizate, mente strategice, proceduri şi entităţi
De asemenea, este pentru prima dată SUERD (Strategia UE pentru Regiunea noi. Este vorba despre autorităţile urba-
când Regio finanțează proiecte strategi- Dunării) şi al Programelor de cooperare ne, care permit municipiilor din regiune
ce de infrastructură de transport rutier transfrontalieră. prioritizarea și selectarea cât mai efici-
– pentru conectarea la rețeaua TEN-T Un număr semnificativ de aplicaţii a entă a proiectelor de dezvoltare urbană.
– prioritizate la nivel regional, în baza fost înregistrat şi în cazul apelurilor din „Ținând cont de specificul proiectelor
unor Hotărâri ale Consiliilor pentru Dez- cadrul priorităților de investiții privind care vor fi depuse în cadrul Axei Priorita-
voltare Regională. Până la sfârșitul anului modernizarea şi reabilitarea infrastructu- re 4, respectiv pregătirea documentelor
2017, au fost contractate toate cele opt rii educaţionale (360% acoperire regiona- strategice sau prioritizarea proiectelor
proiecte incluse în lista celor strategice, lă pentru învățământul obligatoriu, 313% de către autoritatea urbană, experţii din
însumând 385 de kilometri, în valoare pentru cel profesional şi tehnic, şi 458% cadrul Compartimentului Sprijin pentru
nerambursabilă totală de peste 962 de pentru învățământul universitar). De ase- Dezvoltare Urbană au acordat asistență
milioane de lei, gradul de acoperire la ni- menea, pentru apelul de proiecte din ca- tehnică specifică celor cinci municipii
vel regional fiind de 222%. drul Axei 13 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii reședință de județ. Asistenţa a vizat
populaţiei în oraşele mici şi mijlocii, au- modul de elaborare a documentelor şi
Interes pentru educaţie torităţile locale din localităţile vizate s-au proiectelor, realizând totodată şi o pre-
mobilizat şi au depus cereri de finanţare verificare a acestora înainte de evaluare,
Având în vedere că autoritățile publi- pentru proiecte integrate şi complexe conform procedurilor”, mai arată direc-
ce locale sunt în proces de contractare într-un termen foarte scurt, înregistrân- torul general al agenţiei.
a proiectelor tehnice şi de execuţie de du-se 341% din acoperirea regională. Până în acest moment, din cele 840
lucrări, aceste proiecte vor genera chel- de proiecte în valoare solicitată de peste
tuieli în 2019, contribuind substanțial la Solicitări de peste 1 miliard de euro şi depuse la sediul ADR
atingerea unui grad ridicat de absorbție. 1 miliard de euro SV Oltenia pentru finanțare prin Regio
Complementar investițiilor finanțate prin 2014-2020, în cele cinci județe ale regi-
Axa 6, interesul autorităţilor locale din Potrivit Marilenei Bogheanu, modul unii s-au contractat 381 de proiecte, în
regiune, pentru acest tip de investiţii, s-a de abordare al Axei 4 - Sprijinirea dez- valoare de aproximativ 388 milioane de
manifestat şi prin depunerea unui număr voltării urbane durabile este unul de euro din fonduri nerambursabile, repre-
mare de aplicaţii pe apelurile lansate pionierat, introducând în schemă docu- zentând 60% din alocarea regională.
foto: MDRAP

decembrie 2018 11
foto: ADR Sud Est sinteză

Fondurile Regio în sprijinul bugetelor


locale în regiunea Sud-Est, în 2018
Cu o presiune mare venită din partea solicitanților de bani europeni, Regiunea Sud-Est a încheiat anul
2018 cu peste 500 de proiecte de finanțare semnate și cu alte 100 în curs de definitivare. În ultimele
10 luni, eforturile ADR Sud-Est s-au concentrat în direcția degrevării bugetelor instituțiilor locale de
cheltuieli pe proiecte care aveau aceleași obiective cu finanțările Regio.

Dan L. Brumar într-un stadiu diferit de implementare. Contractarea proiectelor alternati-

U
Solicitanții de fonduri publice sau de ve a dus, astfel, la degrevarea bugetelor
na din mizele ADR Sud-Est în credite bancare din regiune și-au putut locale și naționale de cheltuielile împo-
acest an a fost identificarea finanța ideile cu fonduri nerambursabile, vărătoare. Totodată, a crescut gradul de
acelor proiecte aflate în imple- grație transferului de documente de la o absorbție a fondurilor europene alocate
mentare, programate pentru instituție financiară la alta. Astfel, s-au prin POR 2014-2020. Până la începutul lu-
finanțare de la bugetele locale, din surse putut finanța proiecte de modernizare nii noiembrie fuseseră semnate, la nivelul
guvernamentale sau din împrumuturi, a drumurilor județene, proiecte de mo- Regiunii Sud-Est, peste 500 de proiecte.
care erau eligibile pentru finanțare prin bilitate urbană, precum și proiecte care Alte circa 100 de proiecte în zona ITI Delta
Regio. Nu a fost o misiune ușoară, fiind- vizează modernizarea infrastructurii în Dunării sunt în curs de semnare. Sumele
că vorbim de sute de proiecte, fiecare domeniul sănătății și educației. puse la dispoziția beneficiarilor în cadrul

12 www.inforegio.ro
sinteză

și pe proiectele care aveau ca obiectiv


dezvoltarea infrastructurii în stațiunile
turistice și reabilitarea monumentelor is-
torice. Aceste investiții aduc plus valoare
zonei prin creșterea atractivității turisti-
ce, acest tip de infrastructură aflându-se
în mare deficit de finanțare.
„Anul 2018 a fost un an cu multe pro-
vocări, lansări de linii de finanțare, cam-
panii de promovare a oportunităților de
finanțare, multe întâlniri cu factorii de
decizie, astfel încât să se poată pregăti
proiecte de calitate, finanțabile, care să
ducă la dezvoltarea regiunii. La sfârșitul
anului 2018 se încheie practic prima ju-

foto: ADR Sud Est


mătate a perioadei de programare 2014-
2020. În acest an am reușit să lansăm
toate liniile de finanțare și să contractăm
jumătate din suma alocată la nivel regio-
nal. Au început să fie vizibile proiectele
finanțate prin Regio, unele dintre ele fi-
ind deja finalizate, în cazul beneficiarilor
privați”, ne-a spus Luminița Mihailov, di-
rector general al ADR Sud-Est.

Seminarii de informare
în toate județele
Planul de comunicare al Regiu-
nii Sud-Est a mizat pe întâlniri directe
cu potențialii beneficiari ai fonduri-
lor nerambursabile, atât din sectorul
administrației publice locale ori centra-
foto: ADR Sud Est

le, cât și din mediul privat. Seminarii de


informare au fost organizate periodic în
Brăila, Buzău, Galați, Constanța, Tulcea și
Vrancea, județele care compun Regiunea
acestor contracte de finanțare sunt sem- în Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea in- Sud-Est. Din datele culese în primele 11
nificative, reprezentând mai mult de ju- frastructurii rutiere de importanță regi- luni ale anului în curs se pare că solicitanții
mătate din suma totală alocată în cadrul onală. Orașele și comunele nu puteau privați s-au mișcat mai bine și au atras
actualei perioade de programare. „Pentru atrage fonduri singure, ci doar în asoci- mai repede fondurile de care au avut ne-
anul 2019, ținta noastră e să fim cât mai ere cu autoritățile județene, benefici- voie pentru dezvoltarea activității. „Prin
aproape de beneficiari pentru ca aceștia ari direcți ai fondurilor alocate. Astfel intermediul birourilor noastre județene
să poată implementa cu succes proiecte- au fost finanțate cu precădere proiecte am fost tot timpul aproape de potențialii
le”, spun reprezentanții ADR Sud-Est. care asigurau conectivitatea drumurilor solicitanți de finanțare, care au adre-
din județe la rețeaua Ten-T și proiecte sat întrebări cu privire la condițiile de
Infrastructura rutieră care au vizat modernizarea drumurilor finanțare sau în legătură cu programul
de importanță regională, județene (circa 500 km). Totodată, în Re- lansării noilor ghiduri de finanțare”,
vitală în Sud-Est giunea Sud-Est s-a pus accent, în 2018, ne-au spus reprezentanții ADR Sud-Est.

Sute de kilometri de drumuri


județene au fost modernizate sau în curs „Anul 2018 a fost un an cu multe
de modernizare în cele șase județe ale
Regiunii Sud-Est grație fondurilor puse la provocări, lansări de linii de
dispoziție prin Regio. Pentru implementa- finanțare, campanii de promovare a
rea acestor proiecte cu finanțare neram-
bursabilă, autoritățile locale și județene oportunităților de finanțare, multe
au încheiat parteneriate pentru a putea întâlniri cu factorii de decizie.”
satisface o cerință primordială impusă Luminița Mihailov, director general ADR Sud-Est

decembrie 2018 13
sinteză

Apetit pentru cercetare și


inovare în Regiunea Nord-Est
Regiunea Nord-Est a început această perioadă de programare cu cel
mai mare buget disponibil prin Regio dintre cele opt regiuni ale țării.
Acesta a fost un imbold pentru toți factorii responsabili să aloce
toate energiile disponibile în vederea unei absorbții cât mai ridicate.
Dar, după cum se va vedea, și o mare provocare.
foto: ADR Nord-Est

Dan L. Brumar alizare inteligentă. Mai mult, în ultimul

P
an s-a urmărit valorificarea finanțărilor
este un miliard de euro a fost re- oferite prin Regio, dar și identificarea de
partizat Regiunii Nord-Est prin noi forme pentru a lansa inițiative antre-
noul Regio, adică 17,51% din prenoriale, de a încuraja atragerea de
alocarea națională. Ca urmare a investitori și de a promova noi proiecte
necesității finanțării unor proiecte inte- împreună cu parteneri din Europa.
grate de cercetare-dezvoltare-inovare, „Deși direcțiile de dezvoltare ale Re-
promovate în parteneriat public-privat, giunii Nord-Est sunt multiple, domeniile
reprezentanții ADR Nord-Est au solicitat care au fost identificate ca fiind priorita-
suplimentarea cu 29 de milioane de euro re la nivelul regiunii și care pot conduce
a bugetului inițial. Cu ajutorul acestor la transformarea economică bazată pe 605 milioane de euro,
bani s-a urmărit asocierea producătorilor cercetare și inovare sunt următoarele: valoare contractată
agricoli pentru dezvoltarea unei facilități agro-alimentar, biotehnologii, textile și
de fabricare a amidonului din cartofi în noi materiale, energie și mediu, sănătate Nu mai puțin de 1.247 de proiecte
județul Suceava și crearea unei facilități și turism pentru stil de viață sănătos, teh- au fost depuse în cadrul tuturor apeluri-
de producție pentru produse de uz gene- nologia informațiilor și comunicațiilor”, lor lansate. Dintre acestea, 503 proiecte
ral bazate pe nanoparticule din PET reci- declară Vasile Asandei, directorul ADR sunt semnate sau în curs de semnare, iar
clat în județul Neamț. Totodată, s-a avut Nord-Est. valoarea contractată a acestora se ridică
în vedere crearea unui laborator viu pen-
tru dezvoltarea și testarea de soluții de
reciclare a deșeurilor textile cu aplicații „Suntem conștienți că pentru
pentru industria mobilei, automotive,
HORECA, în județul Iași. a ne dezvolta avem nevoie
În 2018, ADR Nord-Est și-a concentrat de o viziune modernă, o strategie
atenția pe familiarizarea potențialilor be-
neficiari de fonduri europene cu concep- coerentă și un mecanism de
te precum mobilitate urbană, eficiență implementare articulat.”
energetică, economie circulară, speci- Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est

14 www.inforegio.ro
sinteză

foto: ADR Nord-Est


de implementare”, mai spune Vasile
Asandei.

Care sunt planurile


pentru 2019
ADR Nord-Est este Organism In-
termediar pentru Implementarea Pro-
gramului Operațional Regional 2014-
2020, ceea ce înseamnă că a preluat
de la Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice anumite sarcini
și atribuții. Acordul este valabil pe toa-
tă perioada de implementare a Regio
2014-2020, precum și pentru o perioa-
dă de cinci ani după încheierea oficială
a misiunii Regio 2014-2020 în România.
Pentru anul viitor, ADR Nord-Est își pro-
foto: ADR Nord-Est

pune să continue misiunea atribuită de


Autoritatea de Management, dar și să
dezvolte proiecte de cooperare comple-
xe. Apartenența la rețele profesionale
la 605 milioane de euro. Fiecare proiect • Axa rutieră strategică 3: prestigioase, precum Asociația Europea-
este capital pentru regiune sau pen- Neamț-Bacău nă a ADR - EURADA, Rețeaua Regiunilor
tru comunitățile pe care le deservește. • Axa rutieră strategică 4: Vaslui Europene Inovative – ERRIN, Enterprise
În 2018, ADR Nord-Est a acordat o Reprezentanții ADR Nord-Est spun Europe Network, Europe Direct Network,
importanță sporită finanțării proiectelor că două sunt caracteristicile care le dar și existența Biroului de reprezentare
rutiere strategice în zonă. Astfel, 511 km diferențiază de celelalte investiții. „În pri- la Bruxelles, s-au concretizat în proiecte
de drumuri județene vor fi modernizați mul rând, planificarea. A fost pentru pri- de cooperare complexe, menite să con-
prin Regio pentru a fluidiza traficul si a ma dată în cadrul acestui exercițiu finan- ducă la dezvoltarea socio-economică a
asigura conexiunea la rețeaua TEN-T în ciar când decizia a ceea ce va fi finanțat regiunii.
cadrul Axei prioritare 6 - Îmbunătățirea în domeniul infrastructurii rutiere a fost „Suntem conștienți că pentru a ne
infrastructurii rutiere de importanță luată în Consiliul pentru Dezvoltare Re- dezvolta avem nevoie de o viziune mo-
regională. Cele 250 de milioane euro gională Nord-Est, înaintea concretizării dernă, o strategie coerentă și un meca-
alocate prin Regio 2014-2020 vor fi uti- oportunității de finanțare. Aceste axe nism de implementare articulat. Trebu-
lizate în implementarea următoarelor strategice au rezultat din propunerile și ie să ne uităm cu atenție la tendințele
proiecte: cooperarea dintre Consiliile Județene. lumii de azi, la provocările societale, să
• Axa rutieră strategică 1: Iași-Suceava Astfel, parteneriatul este al doilea cuvânt ne depășim limitele și să acționăm cu
• Axa rutieră strategică 2: cheie când vorbim de aceste proiecte, îndrăzneală și profesionalism”, conchide
Botoșani-Iași atât în faza de concepție, cât și în faza directorul general al ADR Nord-Est.

decembrie 2018 15
sinteză

foto: adr Centru


„Avem un standard de normalitate
europeană în regiunea Centru”
Anul 2018 a fost unul special pentru Regiunea 7 Centru, fiindcă s-au împlinit 20 de ani de la înființarea
Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru. Încă de la început, misiunea ADR a fost să coordoneze
procesul de dezvoltare regională în cele șase județe ale regiunii.

Dan L. Brumar peste 7.000 de posturi noi, cu ajutorul voltare care, în urmă cu douăzeci de ani,

S
fondurilor nerambursabile. S-au investit nici nu existau”, adaugă Simion Crețu.
e întâmplă multe în 20 de ani, iar sute de milioane de euro în școli, ambu-
reprezentanții ADR Centru le-au latorii și spitale și, drept urmare, peste Provocări
contabilizat pe toate: de la neajun- 15.000 de elevi și profesori au condiții mai mari în 2018
suri la împliniri, de la proiecte greu educaționale mai bune și mii de pacienți
de implementat la mari investiții care au posibilitatea de a beneficia de un tra- La final de an, oricare ar fi el, toată
au schimbat considerabil fața celor șase tament medical corespunzător. lumea are tendința de a sublinia energi-
județe din regiune. În ultimii 20 de ani, „În acești ani s-a dezvoltat întreaga ile consumate și eforturile depuse în în-
competitivitatea județelor Alba, Brașov, regiune, s-a îmbunătățit calitatea vieții și deplinirea sarcinilor trasate la începutul
Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu a cres- avem un standard de normalitate euro- exercițiului financiar. Însă, anul 2018 a
cut simțitor, mai ales datorită celor peste peană. A crescut calitativ rolul societății fost cu adevărat problematic și provocator
1,5 miliarde de euro atrase prin proiecte- civile, a crescut speranța de viață a pentru toate regiunile, având în vedere că
le finanțate cu fonduri europene. populației, dar și numărul absolvenților în noul Regio au fost adăugate noi axe pri-
„Sunt peste 700 km de drumuri de facultate. Sunt mai multe aspecte care oritare și au fost preluate activități supli-
județene și străzi urbane reabilitate prin înclină indiscutabil balanța în sens pozi- mentare de evaluare, selecție și contrac-
fonduri europene, infrastructura rutieră tiv, în special la nivelul regiunilor de dez- tare. Dacă vorbim doar de Axa prioritară
locală și regională o depășește calitativ
pe cea de clasificare națională, iar legătu-
ra Regiunii Centru cu regiunile europene „A crescut calitativ rolul societății civile,
este tot mai bună, fie pe calea ferată, ae-
riană și pe sistemul rutier”, ne spune Si- a crescut speranța de viață a populației,
mion Crețu, director general ADR Centru. dar și numărul absolvenților de facultate.
Una dintre prioritățile ADR Centru a
fost încurajarea și dezvoltarea inițiativei Sunt mai multe aspecte care înclină
private, strategie care a ajutat firmele indiscutabil balanța în sens pozitiv”
să-și păstreze angajații și chiar să creeze Simion Crețu, director general ADR Centru

16 www.inforegio.ro
sinteză

foto: adr Centru

13 – Regenerarea orașelor mici și mijlocii, te semnate în cadrul cărora am verificat ADR Centru, atunci când pornești de la
Axa prioritară 14 – Spitale regionale de peste 492 de cereri de pre-finanțare, experiența celor cu care te asociezi, te
urgență și Axa prioritară 15, care vizează plată sau rambursare, cu o valoare de dezvolți mult mai repede și sustenabil.
inițiativa pentru IMM, transferată de la 157 milioane lei. În același timp, tot în Iar aici avem un exemplu care e unic în
Programul Operațional pentru Competiti- acest an un număr de 18 proiecte fina- țară și anume parteneriatul cu Landul
vitate Economică, avem o imagine clară a lizate au fost depuse și evaluate, spun Brandenburg. Inițiat în anii 2000 ca un
volumului de muncă și de activități, care reprezentanții ADR Centru. proiect de bune practici și pregătire ad-
a crescut progresiv de la începutul anului. ministrativă a experților ADR Centru, în
Pe lângă aceste axe și prioritățile ges- Comunicare online cu ultimii 10 ani s-a concretizat într-un birou
tionate regional prin ADR Centru, au mai potențialii beneficiari de Reprezentanță în Regiunea Centru,
fost preluate și activitățile de evaluare, la sediul ADR Centru. Acest parteneriat
selecție și contractare ale trei priorități de Succesul unui program de finanțare susține în prezent dezvoltarea reciprocă
finanțare prevăzute pentru SUERD (Stra- de anvergura Regio depinde de modul în prin documentații, proiecte și evenimen-
tegia Uniunii Europene pentru Regiunea care informația vitală ajunge la potențialii te comune, vizite de studiu. „Colaborarea
Dunării). În plus, ADR Centru va monito- beneficiari. În această direcție, ADR Cen- cu Landul Brandenburg și multe regiuni
riza și implementarea proiectelor derula- tru a experimentat cam toate modalitățile europene ne sprijină în a realiza și mai
te la nivel regional de Agenția Națională posibile de a ajunge la cei care intenționau mult în anii ce vor urma, atât din punct
pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, să-și finanțeze ideile cu bani europeni. de vedere al relațiilor instituționale, al
care ar fi trebuit să fie derulate exclusiv de Pentru a atrage cât mai mulți beneficiari, cooperării economice, cât și în alte do-
ANCPI, și va monitoriza și proiectul sem- reprezentanții ADR Centru au organizat menii ale societății”, spun reprezentanții
nat de IGSU privind dotarea cu ambulanțe întâlniri de grup cu beneficiari eligibili, ADR Centru.
a tuturor centrelor de intervenții în situații au publicat broșuri, au oferit informații
de urgență din regiune. prin social media și prin intermediul pa- Cum va fi anul 2019
Tot în acest an, prin POR 2014-2020 ginii web www.regio-adrcentru.ro. Co-
s-au utilizat resurse financiare în cadrul municarea online a funcționat și mai bine Regiunea Centru are planuri mari pentru
anul viitor, iar prima opțiune este contrac-
priorităților pentru proiectele nefinali- grație newsletter-ului Catalogul Surselor tarea a cel puțin 90% din fondurile dispo-
zate, prin care s-au decontat cheltuielile de Finanțare Nerambursabile, prin care nibile. În acest moment, prin cele 493 de
realizate de beneficiari pentru drumuri, potențialii beneficiarii au primit peste 150 contracte de finanțare semnate, există o
infrastructură sanitară și școlară. În anul de informații și noutăți despre apelurile sumă angajată de 491,54 milioane euro,
2018 s-au lansat la nivel regional 22 de lansate și despre posibilitățile de finanțare. fonduri nerambursabile, iar alte 58 de
proiecte aflate în fază de precontractare
priorități de finanțare și a fost evaluată ar urma să fie finanțate cu 107 milioane
cea mai mare parte din cele 1.280 de pro- Un parteneriat de succes euro. Totodată, ADR Centru își propune
iecte care au o valoare totală de peste 8,8 cu Landul Brandenburg pentru 2019 o rată cât mai mare de imple-
miliarde euro. Beneficiarii lor sunt firme mentare a proiectelor mari, de anvergură,
și autorități publice din cele șase județe. Regiunea Centru a militat mereu iar mare parte dintre proiectele derulate
de microîntreprinderi sau firmele mari să
„Am contractat peste 450 de proiecte pentru o dezvoltare prin proiecte în fie finalizate.
noi, ajungând la aproape 500 de contrac- parteneriat. Conform reprezentanților

decembrie 2018 17
sinteză

Contracte de peste
4 miliarde de lei semnate
în Regiunea Nord-Vest
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a fost implicată, încă
de la înfiinţarea sa, în proiecte strategice importante. Acordând
sprijin financiar, ADR Nord-Vest a reușit să-și atingă obiectivele de
dezvoltare la nivel regional. În programul Regio 2014-2020, două
mari obiective sunt decarbonizarea transportului și încurajarea
inovațiilor din domeniul tehnicii medicale.
foto: adr Nord Vest

Vlad Epurescu nate de autorităţile locale sprijină pro- numărul de pasageri să crească cu 22,2%

S
iectele care au legătură cu tranziţia către după primul an de la finalizarea proiectu-
e spune că motorul oricărei eco- o economie cu emisii scăzute de carbon, lui și să reducă emisiile de carbon cu 5,3%.
nomii sunt întreprinderile mici și refacerea clădirilor publice și dezvoltarea Proiectul mai presupune moderniza-
mijlocii. Dezvoltarea acestui sector urbană. rea stațiilor de transport public existen-
poate transforma mediul de afaceri te, realizarea de piste pentru bicicliști,
într-unul vibrant și inovativ, aducând o Bistrița devine orașul trasee pietonale, relocarea rețelelor de
contribuție esențială la scăderea șomajului verde al României utilități și, acolo unde este cazul, moder-
și la crearea unei culturi a competiției ba- nizarea iluminatului public.
zată pe flexibilitate și producție. Micuțul oraș de la poalele munților „Poate cel mai important proiect pe
Pe acest lucru au mizat și cei de la Călimani pare să fie primul din România care îl avem în regiune, în momentul
ADR Nord-Vest. Din cele 651 de contrac- care vrea să răspundă uneia dintre cele de faţă, este cel al Liniei Verzi de trans-
te de finanţare depuse atât de sectorul mai mari provocări de la nivelul UE. Atât port, proiect derulat de către municipa-
privat cât și de autoritățile publice, cele autoritățile publice cât și mediul privat litatea Bistriţa, a cărui valoare este de
mai multe au fost semnate pe „Axa 2 – au înțeles nevoia de a contribui la realiza- 58.823.323,26 de lei. Scopul acestui pro-
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprin- rea unui sistem de transport inspirat din iect este acela de a moderniza linia de
derilor mici şi mijlocii, Prioritatea de in- poveștile de success ale marilor capitale transport public. La finalul său, sperăm să
vestiţii 2.1.A Microîntreprinderi”. europene. avem un exemplu de bună practică şi să
IMM-urile au primit o linie de Autoritățile publice din Bistrița vor, deschidem apetitul şi altor administraţii
finanțare pentru 344 de contracte, iar prin proiectul Linia Verde, să reabiliteze pentru accesarea de fonduri europene,
pe aceeaşi axă vedem că este şi cea mai infrastructura rutieră și să consolideze mai ales pentru că această resursă este
mare valoare totală a contractelor sem- o rută nouă de transport public eficient. de multe ori una dintre marile şanse pe
nate: 931.403.000 milioane de lei. Bistrițenii vor putea traversa orașul de la care administraţiile locale le au”, a preci-
Dintre axele destinate beneficiarilor est la vest, prin centru, cu autovehicule zat Marcel Ioan Boloș, directorul general
publici, cele mai multe contracte sem- electrice. Autoritățile din Bistrița speră ca al ADR Nord-Vest.

18 www.inforegio.ro
sinteză

foto: adr Nord Vest


Un alt proiect interesant din Bistrița peană, în care a premiat cel mai bun plan „Avem proiectele depuse de către
este conceput de o firmă privată. Cei de mobilitate urbană durabilă, la nivel municipiul Turda, fie că este vorba de
de la SC RMG Casual SRL vor construi european! proiecte de patrimoniu, mobilitate ur-
o linie de asamblare pentru automo- Accesibilitate, integrarea și atracti- bană sau de regenerare urbană”, a com-
bilele electrice, „prima de altfel din vitatea durabilă sunt cele trei priorități pletat directorul general Marcel Ioan
România”, spun cei de la ADR Nord- prin care municipalitatea vrea să trans- Boloș.
Vest. Proiectul are o valoare totală de forme Turda într-un oraș inteligent.
5.651.370,74 de lei. Creșterea utilizării transportului public Secretul celor de la ADR
de la 21% la 30%, creșterea ponderii Nord-Vest
Municipiul Turda, premiat modale de biciclete de la 6,7% la 13%,
de Comisia Europeană creșterea ponderii transportului pieto- Selectarea proiectelor care au avut
nal de la 19% la 27% și scăderea utiliză- nevoie de finanțare europeană s-a bazat
La începutul acestui an, Municipiul rii autoturismelor personale de la 53% pe un criteriu foarte simplu. „Strategia
Turda a câștigat locul I în cadrul unei la 30% sunt printre principalele obiecti- noastră a fost orientarea înspre benefi-
competiții organizată de Comisia Euro- ve ale administrației. ciari şi proiectele lor. Am încercat să nu
fim o doar o instituţie de control, ci un
partener pe care beneficiarii se pot baza.
„Poate cel mai important proiect pe În felul acesta am reuşit să le stârnim in-
teresul şi se pare că până acum a func-
care îl avem în regiune, în momentul de ţionat. Totodată, suntem conştienţi că
faţă, este cel al Liniei Verzi de transport, fiecare beneficiar are propriile sale nevoi
şi implicit, probleme. Acesta este motivul
proiect derulat de către municipalitatea pentru care încercăm să avem cât mai
Bistriţa” multe întâlniri de lucru cu ei, întâlniri din
Marcel Ioan Boloș, director general ADR Nord-Vest care fiecare să plece cu soluţii.“

decembrie 2018 19
foto: ADR Vest sinteză

Vestul se conectează
la drumurile europene
Pentru ADR Vest, 2018 a fost primul an în care contractele POR în valoare
de 450 de milioane de euro au început să producă efecte în mod consistent.

Vlad Epurescu regiunii sunt proiectele din zona de patri- nii Europene ce prevede crearea unei

C
moniu cultural”, a explicat Sorin Maxim, interconexiuni complete de transport
oncentrarea activității în anul directorul general al ADR Vest. auto, feroviar și naval. Rețeaua urmea-
2018 pentru ADR Vest a fost în Proiectele contractate în cadrul apelu- ză să conecteze pe teritoriul Uniunii
zona de evaluare și contractare rilor de proiecte, destinate patrimoniului Europene infrastructura de transport,
de proiecte finanțate din POR cultural și drumurilor județene, respectiv telecomunicații și energie a statelor
2014-2020, dar și continuarea dialogu- 5.1 și 6.1, care asigură legătura cu cori- membre. ADR Vest a înțeles importanța
lui din anii anteriori pentru pregătirea doarele de transport european TEN-T, strategică a acestui obiectiv și s-a con-
și informarea beneficiarilor cu scopul sunt cele a căror implementare va gene- centrat pe îmbunătățirea conectivitătii la
de a depune proiecte calitative, dar și ra un impact semnificativ în prima etapă. rețeaua europeană de drumuri.
relevante pentru regiune. Efortul a vizat „Pentru cele două componente estimăm În acest sens, modernizarea dru-
toate axele și măsurile programului care o creștere a numărului preconizat de vi- murilor județene 709 Arad – Pîncota
au avut apeluri de proiecte lansate în zite la obiectivele de patrimoniu cultural, – Buteni și 691 Timișoara – Dumbrăvița
anul 2017 și chiar în primele luni din anul respectiv a populației deservite de infra- - Autostrada A1 sunt proiectele emble-
2018, cu termen limită de depunere sau structura rutieră modernizată”, a spus So- matice de infrastructură rutieră finanțate
în limita alocărilor financiare ale apelului. rin Maxim, directorul general al ADR Vest. de ADR Vest. Vor fi modernizați peste 70
„În termeni financiari, cele mai impor- de kilometri de drum ce includ stații de
tante proiecte din 2018 sunt cele de la ni- 71,34 de kilometri de drum transport, alveole, elemente suplimen-
velul axei prioritare de drumuri județene. județean modernizat tare destinate siguranței circulației, sen-
În termeni de locuri de muncă create sau suri giratorii și un refugiu auto. În plus,
menținute sunt proiectele din zona priva- Rețeaua trans-europeană de trans- 570.000 de locuitori vor beneficia de
tă, iar în termeni de creștere a atractivității port (TEN-T) este un proiect al Uniu- aceste modernizări.

20 www.inforegio.ro
sinteză

Valoarea finanţării nerambursabile a „Se poate identifica o contribuție a


primului proiect este de aproximativ 138
milioane lei, reprezentând 98% din valoa- programului și în direcția sprijinirii
rea eligibilă a proiectului. Astfel, valoarea sectoarelor de specializare regională:
totală a acestuia ajunge la aproximativ
142 milioane lei. industria componentelor auto, TIC,
Al doilea proiect are o valoare to- industria textilă, construcții și turism”
tală de 17,27 milioane euro din care, Sorin Maxim, directorul ADR Vest
finanțarea nerambursabilă este de 14,29
milioane euro, iar contribuția beneficia-
rului este de 2,98 milioane euro (la cursul te 3.500 locuri de muncă. În plus, multe proiecte mature care să se lege de cele
Inforeuro de 4,6513 lei/euro). afaceri din regiune au avut acces la teh- începute în prezent. În plus, obiectivele
nologie de ultimă generație. pentru anul 2019 sunt legate și de finali-
Seminarii transmise „Apreciem că proiectele finanțate zarea activității de evaluare și contracta-
online pentru sprijin în sunt relevante pentru nevoile de dezvol- re de proiecte.
depunerea de proiecte tare ale Regiunii Vest, în primul rând din „Dorința noastră este de a ajunge la
perspectiva sprijinirii investițiilor produc- nivelul de 200% proiecte contractate la
Transparența, deschiderea, perma- tive ale IMM-urilor. Se poate identifica o nivel de alocare regională a POR 2014-
nenta informare a tuturor celor interesați contribuție a programului și în direcția 2020. La nivelul anului 2019, în termeni
în legătură cu oportunitățile de finanțare sprijinirii sectoarelor de specializare re- de contracte semnate estimăm că vom
existente prin POR 2014-2020 și profesio- gională: industria componentelor auto, semna suplimentar contracte de încă
nalismul în relația cu beneficiarii a repre- TIC, industria textilă, construcții și tu- aproximativ 450 milioane de euro. Mai
zentat o preocupare constantă pentru rism”, a mai spus Sorin Maxim. mult, proiectele municipiilor reședință
ADR Vest. de județ, estimate la peste 250 milioane
„Ușile agenției sunt deschise pentru Planuri mari pentru 2019 de euro, care vor fi depuse spre sfârșitul
toți cei care au nevoie de sprijin și con- ADR Vest și-a propus pentru anul vi­ anului 2018, vor urma să producă efecte
siliere, avem birou de helpdesk dedicat itor să înceapă demersurile pentru pre- semnificative în special în zona de dez-
în fiecare județ al regiunii și răspundem gătirea noului exercițiu financiar 2021- voltare și mobilitate urbană”, a mai spus
tuturor prin mijloacele de comunicare 2027 și să dezvolte un portofoliu de Sorin Maxim.
aflate la îndemână. În acest sens, ne-am
adaptat abordarea și am folosit tehnolo-
gii moderne organizând alături de semi-
nariile “clasice” de informare, și semina-
rii on-line (webinar-uri), care au putut fi
vizualizate și după finalizarea lor. Dincolo
de acestea, pentru autoritățile publice,
am avut o comunicare permanentă, am
organizat întâlniri individuale dedicate,
atât cu factorii de decizie, cât și cu perso-
nalul tehnic”, au spus cei de la ADR Vest.
fotografii: ADR Vest

Soluția aleasă a fost una de succes. În


acest an au fost create peste 900 locuri
de muncă și au fost menținute alte pes-

Restaurări
importante
Restaurarea și valorifica-
rea durabilă a patrimo-
niului cultural Castelul
Corvinilor - Municipiul
Hunedoara și a monu-
mentului istoric Teatrul
Mihai Eminescu din
Oravița sunt două pro-
iecte culturale pentru
care ADR Vest a alocat o
finanțare prin Programul
Regio de aproximativ 14
foto: ADR Vest

milioane de euro.

decembrie 2018 21
bilanţ

gânduri la
final de an

REGIO formează oameni


2018 a fost un an foarte greu, cu în ultimul rând, colegilor și partenerilor
extrem de multă muncă.Din cele peste noștri din DG Regio.
3500 de proiecte contractate, peste 2500 Nu este deloc simplu să găsești un
au fost semnate in 2018! echilibru, să explici, așa încât toți actorii
Vorbim de contracte a căror valoare implicați să înțeleagă și să fie de acord cu
totală depășește 5 miliarde de euro. același obiectiv: bani europeni cheltuiți
Anul acesta am demonstrat, încă o corect pentru dezvoltarea fiecărei
dată, că suntem O ECHIPĂ - ECHIPA RE- comunități în parte, care să ducă, în final,
GIO, pentru că aceste rezultate au fost la dezvoltarea unui întreg numit România.
obținute cu efortul comun al tuturor Toți am lucrat ca o echipă.
celor implicați. De aceea, aș vrea să le Pentru că înainte de toate, eu, per-
mulțumesc pentru activitatea susținută sonal, cred că REGIO formează oameni.
beneficiarilor, atât celor din autorități Pentru că prin REGIO păstrăm trecutul și
publice, cât și celor din companii private, creăm viitorul.
tuturor colegilor din Autoritatea de Ma- În an centenar, urez întregii echipe
Camelia Coporan, secretar general adjunct
nagement, din structurile suport și din REGIO un sincer și călduros “La mulți
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Agențiile de Dezvoltare Regională și, nu ani!”

22 www.inforegio.ro
bilanţ

POR, principalul program care contribuie


la modernizarea infrastructurii rutiere
„Infrastructura rutieră a fost și este lizate, în valoare de 121 milioane lei, care
o prioritate pentru conducerea Consi- vizează reabilitarea a peste 77 kilometri de
liului Județean Mehedinți, astfel încât drumuri județene și pentru care s-a profi-
echipa CJ Mehedinți a profitat de toate tat de oportunitatea de a le transferă pe
oportunitățile de atragere a fondurilor finanțare europeană. Până în prezent s-au
europene pentru reabilitarea și moder- semnat patru contracte, urmând că cel de-
nizarea drumurilor județene. Programul al cincilea să se semneze în perioada ime-
Operațional Regional 2014 – 2020 a ofe- diat următoare.
rit posibilitatea accesării fondurilor eu- Programul Operațional Regional este,
ropene în valoare de 120 milioane euro așadar principalul program care contribu-
pentru peste 300 kilometri, adică 43% ie la modernizarea infrastructurii rutiere.
din rețeaua de drumuri județene din La elaborarea proiectelor s-a avut în vede-
Mehedinți. re dezvoltarea turismului și a mediului de
Totodată, pe Programul Operațional afaceri, circulația în condiții de siguranță
Regional, Consiliul Județean Mehedinți a elevilor către unitățile de învățământ,
a aplicat pentru cinci cereri de finanțare mobilității forței de muncă, dar și asigura-
pentru proiecte nefinalizate, finanțate rea conectivității între drumurile județene
inițial, cu fonduri de la bugetul local sau și rețeaua transeuropeană de transport
prin Programul Național de Dezvoltare Lo- (TEN-T).“
cală II. Este vorba despre proiecte nefina- Echipa CJ Mehedinţi

Şansa dezvoltării comunităților locale


Fondurile europene reprezintă asigurarea conectivității cu județele în-
șansa dezvoltării comunităților locale, în vecinate. Cu aceste proiecte, Consiliul
condițiile în care veniturile repartizate de Județean Brașov in­vestește peste de 306,6
la bugetul de stat nu acoperă necesitățile milioane de lei în infrastructura rutieră a
investiționale ale unităților administrativ- județului. Alte proiecte importante sunt
teritoriale. În prezent, la nivelul Consiliu- cele de eficientizare energetică a clădiri-
lui Județean Brașov avem 10 proiecte cu lor publice, pe care CJ Brașov le-a accesat
fonduri europene în diverse stadii de ela- prin POR 2014-2020 - Axa prioritară 3.
borare, contractare sau implementare. Astfel, derulăm reparații capitale, moder-
Cele mai importan­te proiectele accesate nizări, dotări și lucrări de îmbunătățire a
pe Axa 6 - POR 2014-2020, prin care re- eficienței energetice la Unitatea Me­dico-
abilităm și modernizăm patru drumuri Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și Daniel Gligoraș, administrator public -
județene extrem de importante pentru la Maternitatea Brașov. Consiliul Județean Brașov

2.537 contracte semnate


Pentru Serviciul Evaluare, Selectie și din România, beneficiar Parteneriatul
Contractare munca din 2018, ca de altfel în dintre Agenția Națională de Cadastru şi
fiecare an, se cristalizează în cifre. 2.537 Publicitate Imobiliară, Oficiile de Cadas-
contracte semnate cu o valoare totala de tru şi Publicitate Imobiliară și Centrul
14,83 miliarde lei, din care 55 de contracte Național de Cartografiere, cu o valoare
semnate cu o valoare totala de 2,22 miliar- totală de 1,439 miliarde lei.
de lei în cadrul apelurilor de proiecte dedi- 22 de oameni mereu în căutare de
cate evitării dezangajării. soluții pentru rezolvarea creativă a proble-
Au fost lansate 52 de apeluri de pro- melor apărute. Gândul ca Regio contribuie
iecte. A fost semnat proiectul major pe la construirea unei vieți mai bune, ne moti-
POR, axa 11, Creșterea gradului de aco- vează. Le mulțumesc colegilor pentru dedi-
Laurentiu Caprian - Șef Serviciu Evaluare, perire și incluziune a sistemului de înre- care, implicare și muncă. Cu toții vă dorim
Selectie și Contractare gistrare a proprietăților în zonele rurale un an mai bun! La mulți ani!

decembrie 2018 23
bilanţ

Regio, o platformă de dezvoltare


Pentru beneficiarii săi, atât cei direcți sunt cheltuiți cu un folos real pentru so-
cât și cei indirecți, Regio reprezintă o cietate. Atât beneficiarii, cât și cei care își
platformă de dezvoltare, o colecție de desfășoară activitatea în instituțiile ce al-
oportunități pentru creștere economi- cătuiesc sistemul de implementare al Re-
că, antreprenoriat, sănătate, cultură, gio știu că nicio reușită nu vine fără efor-
educație și servicii sociale. Pentru cei turi. În spatele fiecărui panou informativ
responsabili cu implementarea sa, Regio din cele care se văd prin locurile în care
reprezintă ceva mai mult. s-au implementat proiecte POR, există
În perioada de programare 2014- convingere și muncă. Există obstacole și
2020, Regio și-a extins viziunea și s-a dificultăți depășite, lecții învățate și foar-
deschis către noi categorii de potențiali te multă determinare.
beneficiari, urmărind să genereze va- De aceea, de fiecare dată când văd un
loare adaugată reală în domeniile pe astfel de panou în locurile în care ajung,
care le finanțează. În anul 2018 ne-am mă simt motivat, recunoscător și, mai
străduit să facem cunoscute atât aceste ales, mândru că fac parte din ceva impor-
oportunități, cât și impactul real al pro- tant pentru țara mea. Mulțumiri și gân-
Sef serviciu Serviciul Asistenţă Tehnică
iectelor finanțate, pentru ca România să duri bune către toți cei care contribuie!
Direcţia Generală POR, bogdan ŢigĂu vadă că banii europeni alocați prin POR Călătoria continuă!

58 de proiecte
depuse pe Axa
prioritara 8
„Ministerul Sănătății, prin efortul
susținut al unei mici echipe de specialiști,
a reușit în perioada august-septembrie
2018 să coordoneze elaborarea și depu-
nerea în cadrul  Programului Operaţio-
nal Regional 2014-2020,  Axa prioritară  8
- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 –
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreare, precum
și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de colectivitățile loca- gibile conform programului, efectuate în liarizarea acestora cu procedurile de lucru
le,  Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A perioada 01 ian 2014- prezent, de către necesare accesării fondurilor nerambursa-
– Ambulatorii ”Creșterea accesibilității ser- unitățile sanitare cu paturi care se înca- bile și se crează premise investițiilor unor
viciilor de sănătate, comunitare și a celor drează în categoria beneficiarilor eligibili. sume importante din Bugetul Național în
de nivel secundar, în special pentru zonele De asemenea, sunt eligibile la rambur- infrastructura de sănătate.
sărace și izolate” și Obiectivul Specific 8.2 sare și investițiile efectuate în beneficiul În momentul de față, activitatea
–  Îmbunătățirea calității și a eficienței în- Spitalelor respective de către autoritățile susținută în cadrul acestor proiecte con-
grijirii spitalicești de urgență , Operațiunea administrației publice locale și de către tinuă, urmând că în luna decembrie să se
B – Unități de primiri urgențe , a 58 de pro- Ministerul Sănătății. depună prima cerere de rambursare pen-
iecte, în valoare inițială de 280.339.595,21 Prin accesarea fondurilor europene tru fiecare din cele 58 de proiecte, estima-
Euro. nerambursabile pentru decontarea aces- tă la aproximativ 95% din valoarea totală
Proiectele depuse în cadrul apelului tor echipamente, se facilitează atât viitoa- a cererilor de finanțare.“, ne-a spus Andrei
de Proiecte nefinalizate au ca principal rea accesare a fondurilor nerambursabile Voicu, consilier personal – Cabinet Secre-
deziderat rambursarea cheltuielilor eli- de către spitalele din România, prin fami- tar de stat Dumitrescu Dan.

24 www.inforegio.ro
idei europene

Cum a reușit un orășel portughez


Portugalia

să devină un important centru IT

Un centru de afaceri înființat la inițiativa primăriei în vechiul oraș portughez Fundão, din regiunea
rurală a Portugaliei, a repopulat zona și a contribuit esențial la însănătoșirea economiei. Municipalitatea
s-a folosit de clădirile goale și le-a transformat în spații de birouri pentru industriile inovative.

Vlad Epurescu în scopul dezvoltării de abilități IT pentru deri, acoperă abilități de mare anvergu-

A
noile locuri de muncă din economie care ră, cum ar fi managementul industrial,
flat în proximitatea a două insti- se bazează pe interacțiunea dintre om și dezvoltarea de software și programarea
tute de politehnică, Centro de tehnologie. mașinilor. Taberele pentru dezvoltatorii
Negócios e Serviços Partilhados Centrul de afaceri găzduiește, acum, de software au pregătit 240 de șomeri,
(CNSP) a promovat economia 14 întreprinderi care activează în dome- aproape toți lucrând în prezent pentru
colaborativă și a pus la comun infrastruc- niul cercetării, inovației și IT-ului, printre companiile partenere CNSP.
tură și abilități pentru întreprinderile in- care se numără inclusiv patru companii După aceste rezultate foarte bune,
teligente și durabile, cu accent pe tehno- multinaționale. Această inițiativă a creat dezvoltarea abilităților IT s-a extins,
logia informației și a comunicării pentru peste 500 de locuri de muncă de înaltă apoi, la întreaga populație. Toți copiii din
educație (TICE). calificare. De asemenea, a contribuit la școlile din Fundão urmează cursuri de
Primăria din Fundão, un mic orășel înființarea a 70 de întreprinderi mici și programare pentru calculator de la vâr-
cu doar 15.000 de locuitori, a reușit să mijlocii care au generat 200 de proiecte sta de 6 până la 12 ani.
atragă firme specializate din Portugalia, inovatoare care au primit finanțare priva-
care au demarat un program de sprijin tă pentru patru ani. Proiect câștigător
Printre facilitățile tehnice de
la centru se numără un labo- RegioStar
rator de fabricare digitală (Fab Investiția totală pentru proiectul „Cen-
Lab), un centru de instruire, un tro de Negócios e Serviços Partilhados
centru pentru promovarea In- (CNSP)“ a fost de 2.473.667 de euro,
Fondul European de Dezvoltare Regio-
ternetului Lucrurilor, un centru nală al UE contribuind cu 2.102.617 de
de biotehnologie a plantelor și euro prin programul operațional „Cen-
un centru de validare și certifi- tro“ pentru perioada de programare
care a software-ului. Utilizatorii 2007-2013. Investiția se încadrează în
își împart costurile sau plătesc cadrul priorității „Competitivitate, inova-
re, cunoaștere“. Acest proiect a câștigat,
pentru servicii, făcându-le să fie în luna octombrie a acestui an, premiul
sustenabile financiar. RegioStar, o inițiativă care are drept scop
Cursurile din cadrul cen- identificarea proiectelor care promovează
trului de formare, finanțate bunele practici în dezvoltarea regională.
de participanți sau întreprin-

decembrie 2018 25
util pentru beneficiari

Organismele de implementare şi monitorizare


a Programului Operaţional Regional
Autoritatea de Management pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
POR 2014-2020 (AM POR) — Ministerul Dezvoltării Regionale Str. Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, judeţ Dolj, cod poştal 200402
și Administraţiei Publice Telefon: 0251 418240, Fax: 0251 412780
Bd. Libertății, nr. 16, Bucureşti, Sector 5 E-mail: office@adroltenia.ro, Website: www.adroltenia.ro
Telefon: (+40 37) 211 14 09 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Website: www.mdrap.ro, www.inforegio.ro Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5,Timişoara, judeţ Timiş, cod poştal 300054
Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro Tel/Fax: 0256 491923
E-mail: office@adrvest.ro, Website: www.adrvest.ro
Organisme intermediare POR Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) (ADR Nord-Vest)
Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, judeţ Neamţ, Calea Dorobanţilor nr. 3, Cluj Napoca, judeţ Cluj, cod poştal 400118
cod poştal 610125 Telefon: 0264 431550, Fax: 0264 493222
Telefon: 0233 218071, Fax: 0233 218072 E-mail: secretariat@nord-vest.ro
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro, Website: www.adrnordest.ro Website: www.nord-vest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Str. Anghel Saligny nr. 24, Brăila, judeţ Brăila, cod poştal 810118 Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia, judeţ Alba, cod poştal 510093
Telefon: 0339 401018, Fax: 0339 401017 Tel: 0258 818616/int. 110, Fax: 0258 818613
E-mail: adrse@adrse.ro, Website: www.adrse.ro E-mail: office@adrcentru.ro, Website: www.adrcentru.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia) Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov
Str. General Constantin Pantazi nr. 7A, (ADR Bucureşti Ilfov)
cod poştal 910164 Călăraşi, România Str. Mihai Eminescu nr. 163, et. 2, Sector 2, cod poştal 020076, Bucureşti
Telefon: 0242 331769, Fax: 0242 313167 Telefon: 021 313 8099, Fax: 021 315 9665
E-mail: office@adrmuntenia.ro, Website: www.adrmuntenia.ro E-mail: contact@adrbi.ro,
Website: www.adrbi.ro

Birourile judeţene de informare


Agenția pentru Dezvoltare Revoluţiei, nr. 1, et. IV, cam. 55/ 58/ 59, mun. Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, cod poștal
Regională Nord – Est Slobozia, jud. Ialomiţa 300054, Timișoara, jud. Timiş, Tel/Fax: 0256 491 981,
• Biroul Regional de Informare, ADR Nord - Est Tel./Fax: 0343/101.131 0256 491.923, mobil: 0746 156 521, email: office@
Adresa: Locotenent Drăghescu, nr. 9, cod poştal E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro adrvest.ro, webstite: www.adrvest.ro
610125, Piatra Neamț, Județul Neamț • Biroul Judeţean TELEORMAN
Telefon: 0233 224 167, Fax: 0233 224 167 Adresă: Sediul Consiliului Judeţean Teleorman, Agenția pentru Dezvoltare
Email: info@adrnordest.ro Str. Dunării, nr. 178, parter, mun. Alexandria, regională Nord Vest
Pagina web: www.inforegionordest.ro jud. Teleorman, Tel: 0247/311 201, int. 358, • Biroul județean Bihor
Fax: 0247. 312 494, P-ta Unirii, nr. 1, cam. 235, Oradea, jud. Bihor,
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro cod poştal 400118, tel/fax: 0359 800 874, mobil:
REGIONALĂ SUD-EST • Biroul Judeţean prahova 0755777029, email: horea.droc@nord-vest.ro
• BIROUL JUDEȚEAN BRĂILA : Str. Grădinii Publice, nr. Adresă: Sediul Consiliului Judeţean Prahova, • Biroul județean Bistrița-Năsăud
12, Tel : 0339 732 416, Fax : 0339 732 417 Str. Republicii, nr. 2-4, etaj 6, cam. 626 şi 627, P-ţa Petru Rareş, nr. 1, Bistriţa, cod poştal 4400,
• BIROUL JUDEȚEAN BUZĂU: B-dul Nicolae Bălcescu, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova, jud Bistriţa-Năsăud, Tel: 0755 777 031,
nr. 48, corp D, parter, (Helpdesk POR), Tel: 0338 401 Tel/Fax: 0244. 595 594, email: lazar.domide@nord-vest.ro
136, Fax : 0338 401 137 E-mail: prahova@adrmuntenia.ro • Biroul Județean Maramureș
• BIROUL JUDEȚEAN CONSTANŢA: Str. Gheorghe Şincai, Nr.46, Cam.14, Baia Mare, jud.
B-dul Mamaia, 22A, Tel : 0341 428 591, Agenția pentru Dezvoltare Maramureș, cod poştal 430311. Tel: 0744 777 586,
Fax : 0341 440 555 (Helpdesk POR) Regională Sud Vest email: dorinel.pacurar@nord-vest.ro
B-dul Mamaia, nr. 235, Tel: 0341 426 627, • Biroul județean Olt: Str. Mânăstirii, nr. 1 Bis, • Biroul Județean Sălaj
Fax : 0341 426 627 Slatina, Tel/Fax: 0249 430 202 Str. Avram Iancu, nr. 29, Zalău, cod poştal 450155,
• BIROUL JUDEȚEAN GALAŢI: Str. Al. I. Cuza, nr. 47, • Biroul Județean Gorj: Str. Victoriei, nr. 2-4, camera jud.Sălaj. Tel/fax 0360 106 015, mobil 0755 777 034,
bloc Cristal, scara 3, etaj 3, ap. 1 (Helpdesk POR), 254 (clădirea Prefecturii Jud. Gorj), Tg. Jiu, Tel/Fax: email: ovidiu.ghiurco@nord-vest.ro
Tel: 0336 401 253, Fax : 0336 401 254 0253/222.313 • Biroul Județean Satu Mare
• BIROUL JUDEȚEAN TULCEA: • Biroul Județean Vâlcea: Str. G-ral Praporgescu, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, et. 9, cam. 3, Satu Mare,
Str. Păcii, nr. 20, parter (Helpdesk POR), nr. 1, et. 4, camera 56 (clădirea Consiliului Județean cod poştal 440026, jud. Satu Mare. Tel: 0-261-805143,
Tel : 0240 516 986, Fax : 0240 516986 Vâlcea), Tel/Fax: 0250 730 167 fax 0261 710 395, mobil: 0755 777 033,
Str. Păcii, nr. 20 , etaj 6, Tel: 0240 505 151, • Biroul județean Mehedinți: Str. Traian, nr. 89, email: ionica.pop@nord-vest.ro
Fax : 0240 505 152 cam. 704 (sediul Consiliului Județean Mehedinți),
• BIROUL JUDEȚEAN VRANCEA: B-dul Dimitrie Tel: Zaulet Doru Marian - 0745628404; 0723158058 Agenția pentru Dezvoltare
Cantemir, nr. 1, etaj 6 (Helpdesk POR) Focşani , Mail: doru.zaulet@adroltenia.ro, regională Centru
Tel: 0237 617 692 Fax : 0237 212 228 doru.zaulet@gmail.com • Serviciul Help-Desk și Secretariate Consilii/Comitete
Regionale
Agenția pentru Dezvoltare Agenția pentru Dezvoltare Tel: 0258/818616, int. 421; 422; 423; 424
Regională Sud Muntenia Regională Vest Fax: 0258/818613
• Biroul Judeţean ARGEŞ • Biroul Județean ARAD: Bd. Revoluției, nr. 81, E-mail:inforegio@adrcentru.ro;
Adresă: Sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piața Vasile cod poștal 310025, Arad, jud. Arad programe@adrcentru.ro
Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti, jud. Argeş Tel/Fax: +40 257 285808 • Departament Relații Publice și Birou de Informare
Tel./Fax: 0248/222.250, e-mail: office.ar@adrvest.ro, office@adrvest.ro Tel: 0258/818616, int.123; 121; 122
E-mail: arges@adrmuntenia.ro web: http://www.adrvest.ro Fax: 0258/818613
• Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA • Biroul Județean REȘIȚA: Piaţa 1 Decembrie E-mail: relatii_publice@adrcentru.ro
Adresă: Sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, B-dul 1918, nr. 1, cod poștal 320084, Reșița,
Independenței, nr. 1, et. IV, cam 101, Mun. Târgoviște, jud. Caraş Severin ADR BucureŞti Ilfov
Tel/Fax: 0345 100 018, E-mail: dambovita@ Tel/Fax: +40 255 213463 Adresa completă: Str. Mihai Eminescu, Nr. 163, Sector
adrmuntenia.ro e-mail: office.cs@adrvest.ro, office@adrvest.ro 2, Bucureşti, cod poştal 020076
• Biroul Judeţean GIURGIU web: http://www.adrvest.ro Componenţa judeţe: Municipiul Bucureşti şi Judeţul
Adresă: B-dul Mihai Viteazu, nr. 4, mun. Giurgiu, • Biroul Județean DEVA: Bd. 1 Decembrie, nr. 28, Ilfov
jud. Giurgiu cod poștal 330025, Deva, jud. Hunedoara Tel: +4021 313.80.99, Fax: +4021 315 96 59
Tel./Fax: 0246/215.271, Tel/Fax: +40 254 219770, e-mail:office.hd@adrvest. Email: helpdesk@adrbi.ro, contact@adrbi.ro
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro ro, office@adrvest.ro Pagina web program Regio: www.regioadrbi.ro
• Biroul Judeţean IALOMIŢA web: http://www.adrvest.ro Pagina Facebook Regio:
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Piaţa • Biroul Județean Timișoara https://www.facebook.com/adrbi

26 www.inforegio.ro
poftiţi la masă... europeană!

Crăciunul în Germania are aromă


de prăjiturele și vin fiert
Nu există casă în Germania, târg de Crăciun sau băruleț cochet care să nu aibă miros îmbietor de
fursecuri și de vin fiert. Totul se datorează condimentelor specifice Crăciunului, cu care nu prea gătim
în restul anului: scorțișoară, cardamom, cuișoare. Scorțișoara, de exemplu, este atât de puternic
asociată Crăciunului, încât
nemții au chiar și o vorbă
atunci când îi simt
mirosul: „Hier riecht es
nach Weihnachten!“
(Miroase a Crăciun
aici!).

foto: Shutterstock
Fursecuri cu alune
Pregătirea prăjiturelelor începe chiar 80 g zahăr, un zahăr vanilat, 1 linguriță oră. Se rulează apoi aluatul și se taie în
cu o săptămână înainte de Crăciun și se extract de vanilie. felii. Cu degetele, le dăm formă de se-
poate întinde până de Anul Nou. Sunt Preparare: Făina, migdalele, milună (putem folosi şi forme speciale,
multe bunătăți dulci pe care nu le găsești zahărul și zahărul vanilat se ameste- dacă avem). Se pun pe foaie de copt,
decât în perioada sărbătorilor de iarnă, că într-un bol. Se adaugă untul tăiat în cuptorul preîncălzit și se lasă circa
așa că trebuie să profiți din plin de ele! cubulețe. Se amestecă cu mâinile, până 15-20 de minute, până se rumenesc pe
Ingrediente: 250 g făină, 100 g se obține un aluat sfărâmicios. Se pune margini. După ce s-au răcit, se poate
migdale sau alune măcinate, 200 g unt, totul la frigider pentru o jumătate de presăra zahăr pudră.

Vin fiert (Gluhwein)


Gust special, aromă desăvârșită, ușor de preparat. Secretul lui?
Ingredientele aromate, spun nemții, care nu concept să nu aibă vin
fiert în casă de Crăciun. Iată cum se prepară.
•Turnați o sticlă de vin roșu sec (750 ml) într-o cratiță medie.
• Adăugați 6 cuișoare, 4 steluțe de anason, 2 bețe de
scorțișoară, un sfert de cană de zahăr brun, dacă vreți, puteți pune
și două semințe de cardamon.
• Lăsați totul să fiarbă la foc mic, amestecând până se topește
zahărul. Dacă lăsați focul prea puternic, s-ar putea ca toate condi-
mentele să lase un gust amărui, nu tocmai plăcut.
• Tăiați în șase bucăți o portocală și adăugați-o în amestescul de
foto: Shutterstock

vin și condiment și mai lăsați la fiert 10 minute.


• Turnați în căni și nu uitați să puneți și câte o bucată de porto-
cală: efectul va fi grozav!

decembrie 2018 27
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
Bd. Libertății nr. 16, Sector 5, București
Telefon: 0372 11 14 09
Website: www.inforegio.ro, www.mdrap.ro
https://www.facebook.com/inforegio.ro

$
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional și co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Numele Proiectului:
„Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional în vederea implementării, managementului,
evaluării, informării și promovării Programului Operaţional Regional 2014-2020, pentru perioada 2015-2019“
Editor: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Material distribuit gratuit Data publicării: Decembrie 2018