You are on page 1of 4

Manual

Penggunaan
MANUAL PENGGUNAAN FIRE SAFETY UNTUK MURID

1. Guru akan memberikan penerangan terlebih dahulu mengenai cara menyelamatkan


diri daripada kebakaran kepada murid dengan menggunakan peranti iOS atau
android.
2. Guru akan menyediakan setiap situasi dengan meletakkan prop pada situasi yang
terdapat pada Fire Safety untuk murid menjalankan sesi penilaian.
3. Props boleh didapati pada bahagian dinding luar alat Fire Safety.
4. Kemudian, murid akan diminta untuk menunjukkan semula cara untuk
menyelamatkan diri daripada kebakaran mengikut situasi yang diberikan dengan
menggunakan alat Fire Safety.
5. Murid akan diberikan pilihan sama ada hendak memberikan penerangan sahaja
tanpa demostrasi menggunakan patung atau memberikan penerangan sambil
melakukan demosrasi dengan menggunakan patung yang disediakan dalam alat Fire
Safety.
6. Murid akan menggerakkan patung mengikut cara yang telah dinyatakan oleh guru
semasa sesi penerangan.
7. Guru akan membuat penilaian terhadap kefahaman murid berpandukan kepada
demostrasi dan penerangan yang dilakukan oleh murid.

BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN FIRE SAFETY

Antara bahan yang digunakan ialah :

Mounting board Infra Board

Hot glue gun NT Cutter


Gunting Double tape

Kain felt Foam paper

Binding tape Kertas origami

Paper ring Transparent cover


Penebuk lubang Set mainan kanak-kanak

Marker Pembaris

Bebola Bulu