You are on page 1of 6

4-14-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Wielki Tydzień upamiętniający
misterium naszego zbawienia, ktorego dokonał Jezus Chrystus. KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Maślejak
W czasie Wielkiego Tygodnia zobaczmy w jakiej zniewadze Boga żyje proboszcz
współczesny świat. Dlatego postarajmy się zadośćuczynić za nasze grzechy i Ks. Robert Wojsław
grzechy świata. Św. Katarzyna ze Sieny napisała, że za grzechy wynagradza się wikariusz
poprzez święte pragnienie kochania Boga nieskończoną miłością. Nasze Ks. Siarhei Anhur
cierpienia wynagradzają Bogu, jeśli są połączone z miłością. wikariusz
Nad czym jeszcze powinniśmy zastanowić się w czasie Wielkiego Tygodnia:
że w życiu trzeba SIOSTRY MISJONARKI
poznać trzy rzeczy: CHRYSTUSA KRÓLA DLA
Bożą prawdę, swoją POLONII ZAGRANICZNEJ
własna winę oraz s. Aleksandra Antonik
swoją przełożona
niewdzieczność i s. Małgorzata Polańska
ślepotę. To z
powodu naszych
grzechów, naszej NIEDZIELNE MSZE ŚW.
niewdzięczności i sobota - 4:00pm
ślepoty Chrystus tak Saturday - 5:30pm
bardzo cierpiał. W in English
czasie Wielkiego niedziela - 8:00, 9:30,
Tygodnia 11:15 (z udziałem dzieci),
postarajmy sie 1:00, 7:00
wniknąć w (z udziałem młodzieży)
tajemnicę Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech pomocą w
zrozumieniu Męki Chrystusa będzie św. Siostra Faustyna, która w Codzienne Msze ŚW.
Dzienniczku napisała: " Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuje Ci za tę od poniedziałku do soboty
księgę, którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej. Tą ksiegą jest męka o 9:00am;
Twoja dla mnie z miłosci podjeta. Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i od poniedziałku do piątku
dusze. W tej ksiedze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane. O Jezu, jak mało o 7:00pm
dusz Ciebie rozumie w Twoim meczeństwie miłości. O jak wielki jest ogień
najczystszej miłości, która płonie w Twym Najświętszym Sercu. Szczęśliwa Biuro Parafialne czynne:
dusza, która zrozumiała miłość Serca Jezusowego. od poniedziałku do piątku
Jest moim największym pragnieniem, by dusze Ciebie poznały, żeś Ty jest 10:00am -12:00pm
ich szczęściem wiekuistym, aby uwierzyły dobroci Twojej i wysławiały 1:00pm - 5:00pm
nieskończone miłosierdzie Twoje". (Dzienniczek 304) w soboty
10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NIEDZIELA – 14 KWIETNIA 2019

8:00 +Agnieszka Bąk (2 rocz. śmierci)


9:30 +Krzysztof Szeliga - od mamy
11:15 +Julian Wojnar - w rocz. śmierci
1:00 - O Boże bł. dla Klaudii w dniu 24 urodzin
1:00 - O zdrowie dla syna
1:00 +Mary Lambert
1:00 +Paulina Wilżak
1:00 +Beata Press
1:00 +Marianna Ciepińska
1:00 +Krystyna Maibers (5 rocz. śmierci)
1:00 +Aleksandra Rosik (15 rocz. śmierci)
1:00 +Wanda, Michał Sen
1:00 +Jadwiga i Kazimierz Góreccy
1:00 +Michał Świeca (6 rocz. śmierci) - od Blanowskich
1:00 +Zygmunt Linowski - od Krzysztofa Kossakowskiego
1:00 +Michael Pietraszko
1:00 +Antoni Gos
1:00 +Mirosława, Zygmunt Mędrek - od córek
7:00 +Ludmiła i Kazimierz Sadlo
PONIEDZIAŁEK - 15 KWIETNIA 2019
9:00 +Marian Kurzatkowski - od Ireny, Mariana
Szleszyńskich
9:00 +Józef Ruchała
7:00 +Weronika Zieziula, Witold i Zdzisław Sobieraj
WTOREK - 16 KWIETNIA 2019
9:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Jana Cybart z ok. 75
urodzin
9:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Doroty i Jacka Kim z
ok. 25 lecia małżeństwa
7:00 +Alicja Kebetz
ŚRODA - 17 KWIETNIA 2019
9:00 - Za Parafian
9:00 +Jerzy Parciak
7:00 +Brinisław Kulpa
WILEKI CZWARTEK - 18 KWIETNIA 2019
POSŁUGA W KOŚCIELE
7:00 - O łaski Ducha Św. dla Koła Biblijnego i ich rodzin LEKTORZY
7:00 +Joanna Palica - od rodziny
7:00 +Helena Mack - od dzieci Sobota/Niedziela 4 - 21 - 2019
WIELKI PIĄTEK - 19 KWIETNIA 2019 Według ustalonego grafiku
7:00 - LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 4 - 21 - 2019
WIELKA SOBOTA - 20 KWIETNIA 2019
chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
8:00 +Za zmarłych z rodzin: Słomińskich, Kwaśniewskich
i za dusze w czyśćcu cierpiące SKŁADKA CSA - 7 KWIETNIA 2019
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA - 21 KWIETNIA
DEDYKACJE ZEBRANO NADWYŻKA
7:00 +W intencji Parafian
7:00 +Zofia, Julian Surmiak CSA $51,768.00 53,677.00 $1,909.00
10:00 +Anna Sokołowska (14 rocz. śmierci)
12:00 +Łukasz Skowroński i za zmarłych z rodziny - od
rodziców i siostry
2:00 - O bł. Boże dla członków Arcybractwa i ich rodzin Serdeczne Bóg zapłać
2:00 +Paulina Wilżak za troskę o Kościół
2:00 +Kazimierz Gutaj
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA KWIECIEŃ 2019


Intencja powszechna: Za lekarzy i ich
MYŚLI DO ROZWAŻENIA NA WIELKI TYDZIEŃ współpracowników humanitarnych na terenach
z Dzienniczka św. Siostry Faustyny Nr 308-309 objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie
dla ocalenia życia innych.
"1934 Wielki Czwartek. Rzekł do Mnie Jezus: Pragnę,
żebyś złozyła ofiarę z siebie za grzeszników, a szczególnie
za dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże. WIELKI TYDZIEŃ
Bóg i dusze - Akt ofiarowania NIEDZIELA PALMOWA
Wobec nieba i ziemi, wobec wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak
wszystkich chórów anielskich, wobec Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do
Najświetszej Maryi Panny, wobec każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w
wszystkich mocy niebieskich tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie
oświadczam Bogu w Trójcy wołał: „Na krzyż w Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w
Jedynemu, że dziś w zjednoczeniu z nadchodzącym czasie przeżyli z Jezusem szczery żal
Jezusem Chrystusem, Odkupicielem z powodu naszych nieprawości po to, aby przeżyć
dusz, składam dobrowolnie z siebie prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje
ofiarę za nawrócenie grzeszników, a nam Zmartwychwstały.
szczególnie za te dusze, które straciły W WIELKI CZWARTEK
nadzieję w miłosierdzie Boże. Ofiara rano w katedrze pod przewodnictwem
ta polega na tym, że przyjmuje z biskupa ordynariusza odprawia się Mszę
zupełnym poddaniem się woli Bożej wszystkie cierpienia i Świętą Krzyżma, podczas której
lęki, i trwogi jakimi są napełnieni grzesznicy, a w zamian pobłogosławione są oleje do
oddaje im wszystkie jakie mam pociechy w duszy, które Namaszczania Chorych i Krzyżmo
płyną z obcowania z służące do namaszczania podczas
Bogiem. Jednym słowem ofiaruję za nich wszystko: msze Święceń Kapłańskich, Chrztu
św., Komunie św., pokuty i umartwienia, modlitwy. Nie i Bierzmowania. Natomiast w parafiach celebrowana jest
lękam sie ciosów - ciosów sprawiedliwości Bożej, bo w tym dniu jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy
jestem złączona z Jezusem. O Boże mój pragnę tym Pańskiej. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Ostatnia
sposobem wynagrodzić ci za dusze. które nie dowierzają Wieczerza miała miejsce w noc z czwartku na piątek.
dobroci Twojej. Ufam wbrew wszelkiej nadziei w morze W tym dniu Pan Jezus umył Apostołom nogi i odprawił
miłosierdzia Twego. Panie i Boże mój, cząstko - cząstko pierwszą Mszę św. ustanawiając Eucharystię.
moja na wieki - nie na własnych siłach opieram ten akt
ofiarowania, ale na mocy która płynie z zasług Jezusa W WIELKI PIĄTEK
Chrystusa. Powtarzać będę codziennie ten akt ofiarowania zachowujemy post ścisły (całkowite
nastepującą modlitwą, której mnie sam nauczyłeś, Jezu: wstrzymanie się od potraw mięsnych i
O Krwi i Wodo, ktoraś wytrysnęła naówczas jako zdrój tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia,
miłosierdzia dla nas z Serca Jezusowego, ufam w tym jeden do syta; od tego postu
Tobie. " osoby pełnoletnie aż do
sześćdziesiątego roku życia nie mają
S.M. Faustyna od Najświętszego Sakramentu - Wielki dyspensy; zachęca się także
Czwartek w czasie Mszy św. 29 marca 1934 roku. pozostałych, zwłaszcza młodsze
pokolenie, do zachowania tego postu. W tym dniu
gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do
rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, anastępnie
adoracji i uczczenia Krzyża św. W tym dniu nie odprawia
się Mszy św. Po liturgii Eucharystycznej Ciało Chrystusa
przenosi się uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu
Pańskiego.
WIELKA SOBOTA
jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie
Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy święcić
pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie
Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje więc cisza
i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu
zachować post, powstrzymując się od pokarmów
mięsnych. Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały
Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, jest to
najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości.
W niej dokonało się przejście ze śmierci do nowego życia,
przez zmartwychwstanie.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

TRIDUUM PRZED MODLITWOM POLECAMY


UROCZYSTOŚCIĄ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO CHORYCH I CIERPIĄCYCH
W dniach od 25 - 27 kwietnia odbędzie się w naszej Irena, Antoni Popławski, Józef
parafii Triduum przed uroczystościa Bożego Wasilewski, Anna Celińska, Maria
Miłosierdzia. Triduum będzie prowadził Rożek, Barbara Grudka, Eleonora,
O. Włodzimierz Zatorski, benedyktyn z Tyńca. Teresa Szymański, Anna Rusinowski,
Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna,
1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Łukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Stanisława
Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształowicz,
święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Kuniec,
roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach Halina Konwiak, Roma Muszyńska, Izabella, Paweł
2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt Kuniec, Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir,
oblatów świeckich przy opactwie. Autor książek o Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik,
tematyce duchowej, między innymi: Przebaczenie, Janina Pienkowska, Leszek Siery, Bronisława Macek,
Otworzyć serce, Dar sumienia, Milczeć, aby usłyszeć, Marian B., Rod Lambert, Sohayla Babbie, Helena Janda,
Droga człowieka, Osiem duchów zła, Po owocach Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak,
poznacie. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 Fran Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szczerski
przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin.
2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. Od 2013 roku
pełni funkcję podprzeora.
KATECHEZA
Plan Triduum
Ze względu na Wielki Tydzień oraz zbliżające się Święta
Czwartek 25 kwietnia Wielkanocne, katecheza dla dzieci i młodzieży
7:00 pm - Msza św z nauką, wystawienie Najśw. rozpocznie się po przerwie, od 27 kwietnia.
Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia
Piatek 26 kwietnia GODZINY PRACY BIURA PARAFIALNEGO
9:00 am - Msza św z nauką i Koronka do Bożego W CZASIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Miłosierdzia W Wielkim Tygodniu biuro parafialne będzie nieczynne
7:00 pm - Msza św z nauką i Koronka do Bożego od Wielkiego Czwartku (18 kwietnia) do poniedziałku
Miłosierdzia (22 kwietnia) włącznie.
Sobota 27 kwietnia
9:00 am - Msza z nauką i koronka do Bożego PROŚBA
Miłosierdzia
4:00 pm - Msza z nauką i Koronka do Bożego do grup działających przy Parafii, aby na Procesję
Miłosierdzia Rezurekcyjną przyszły w strojach galowych, a dzieci,
które w ubiegłym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii
Niedziela 28 kwietnia Świętej - w strojach komunijnych.
Nauki na wszystkich Mszach św.
3:00 pm - 4:00 pm - Godzina Miłosierdzia
SPOTKANIE DLA RODZICÓW MŁODZIEŻY
PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO BIERZMOWANIA
DZISIAJ, 14 kwietnia, po Mszę świętej o godz.
11:15am, w szkole odbędzie się spotkanie rodziców
młodzieży przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania.

PAMIĄTKOWY ALBUM
na 40 lecie naszej Parafii
Stańmy się częścią naszej wspólnej historii!
Zapraszamy wszystkie rodziny i biznesy do
włączenia się w tworzenie pięknego albumu na
październikową uroczystość 40 lecia naszej
parafii.
Zyczenia rodzinne i firmowe bedą
zamieszczone w galerii zwieńczającej to piękne
wydanie upamiętniające naszą wspólną historię i ku
pamięci następnych pokoleń.
Prosimy o kontakt z Marcinem Zającem (586)383-1148
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586 Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Zakrystianka - Lider - Halina Kocz
s. Małgorzata Polańska (248) 224-8946 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
RADA DUSZPASTERSKA: Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Przewodniczący: Marcin Zając Koło Seniorów „Złota Róża”
Zastępca: Marek Bieciuk Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Sekretarz: Katarzyna Berry, Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz, i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Kamil Foryś, Lech Olszak, Wojciech Orlik,
Paweł Rakowiecki, Maria Szaflarska, GRUPY NIE PARAFIALNE
Mateusz Wasiołek, Zbigniew Ziarnowski Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
RADA FINANSOWA: Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Przewodnicząca: Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Margaret Parker Rycerze Kolumba - John Roland (248) 755-7590
(248) 980 - 2797 Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
stanu Michigen.
Zastępca:
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Jola Lewczuk (586) 484-2657
Jerzy Ryzner
ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej Zespół Młodzieżowy „Credo”
parafii. Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Telefoniczne dyżury w każdy wtorek od Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
10:00 - 11:00am w biurze parafialnym. Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778 czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
Przedszkole parafialne czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
ANGEL’S CORNER CENTER Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Justyna Pal - (586) 258-9586 Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Sala Jana Pawła II – Rezerwacje - biuro parafialne Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.