You are on page 1of 10

Prima pagina Invio per Agenzie Edizione 13 04 2019:Layout 1 12/04/2019 22:04 Pagina 1

www.nUovocorrIerenAzIonALe.coM | FAcebook.coM/nUovocorrIerenAzIonALe SbAto 13 APrILe 2019 | Anno 1 | nUMero 280

L’intervento
L’Intervento L’AnnUncIo
Zaia: l’autonoMia?
non è secessione Raggi: vi spiego Il ministro grillo:
dei ricchi la chiusura Sanità, sbloccato
Per due Motivi a Roma del debito il turn-over
di luca zaia
commissariale ora assunzioni
pagina 15 pagina 8

Fmi, Moscovici, Sanità. Segretario regionale e assessore ai domiciliari. Presidente perquisita

Draghi. È la via
Q crucis di tria
ualcuno dice che
questa è la seces-
sione dei ricchi. A
noi fa male sentir dire che
è la secessione dei ricchi,
che è una secessione ma-
scherata, è un atto di (...)

Segue alle pagine 8-9


Def: il ministro sotto pressione: arrivano
sApere, i ‘segreti’ avvertimenti e cirtiche pesanti
Gustav Meyrink, Fca-Fiat, è super Elkann. Intesa in vista?
coMe il GoleM di Sandro roazzi ‘Socialismo appenninico’
l’uoMo
si risveGlierà
F
ca ed …Italia ritrovano nella attuale situazione, pur
attraversata da problemi economici di ogni tipo,
delle ragioni comuni. Non è più il tempo del vec-
addio: ‘bomba’ sul Pd,
arresti eccellenti in Umbria
chio motto di Gianni Agnelli
di auguSto VaSSelli
“quello che va bene alla (...) Segue a pagina 4

Verso il 25 Aprile appenninico’ era mori-


di antonio Maglie di Matteo Borrelli bondo e ora forse è morto

La Resistenza del tutto. Per ‘socialismo

S Q
i apre una nuova uello che, anni fa, appenninico’ si intendeva

tra politica partita sul salario mi- venne definito – quel modello economico e
nimo legale, pre- impropriamente – sociale che (...)

da avanspettacolo sente anche nel recente


testo del Def. La misura è
caldeggiata con forza (...)
il modello del ‘socialismo Segue a pagina 5

e storia Segue alle pagine 12-13 effermeridi L’AnALisi


gIoRgEttI: LE LItI BaRca: SaRà L’UE
G
ustav Meyrink, cer-
tamente uno degli
scrittori più impor-
nEL govERno aD aRgInaRE
tanti tra quelli vissuti a
cavallo tra l’Ottocento e il avvEngono SoLo Lo StRaPotERE
DEgLI aLgoRItmI?
Novecento, nasce a
Vienna il 19 gennaio (...) SUI gIoRnaLI
Segue alle pagine 16-17 pagina 6 pagina 14
*44/ 

4BCBUP BQSJMF %*3&5503&


"OOP 9997** /VNFSP  é  XXXDPSSJFSFEFMMVNCSJBJU %"7*%& 7&$$)*

-B HPWFSOBUSJDF .BSJOJ USB J JOEBHBUJ "J EPNJDJMJBSJ MBTTFTTPSF #BSCFSJOJ F JM TFHSFUBSJP EFM 1E #PDDJ

4BOJUË VNCSB JO NBOFUUF


1SJNP QJBOP 1&36(*"

"HHVBUP QFS ESPHB B .JMBOP ;JOHBSFUUJ DPNNJTTBSJB JM 1E SFHJPOBMF ! 5FSSFNPUP OFMMB TBOJUÆ
VNCSB -B 1SPDVSB EJ 1FSV
HJB JFSJ IB BSSFTUBUP BJ EP
Spari da uno scooter 4BMWJOJ i4VCJUP BM WPUPw NJDJMJBSJ RVBUUSP QFSTPOF
Colpito pregiudicato MBTTFTTPSF SFHJPOBMF BMMB
4BOJUÆ -VDB #BSCFSJOJ JM
5VUUF MF JOUFSDFUUB[JPOJ EJSFUUPSF HFOFSBMF EFMM
i1PSUP MF EPNBOEF B (JBOQJFSPw B[JFOEB PTQFEBMJFSB EJ 1F
SVHJB &NJMJP %VDB JM EJSFU
UPSF BNNJOJTUSBUJWP .BV
SJ[JP 7BMPSPTJ F JM TFHSFUB
SJP SFHJPOBMF EFM 1E (JBO
QJFSP #PDDJ HJÆ EFQVUBUP F
TPUUPTFHSFUBSJP BMM*OUFS
OP *OEBHBUF QFSTPOF
USB DVJ JM QSFTJEFOUF EFMMB
¼ B QBHJOB 3FHJPOF $BUJVTDJB .BSJOJ
%BMMJOUFSDFUUB[JPOJ Í
4BOUP 1BESF BM 7JMMBHHJP &NBOVFMF FNFSTP VO iDPOTPMJEBUP TJ
TUFNB DMJFOUFMBSFu QFS MB
Papa Francesco in visita TQBSUJ[JPOF EJ OPNJOF F JO
DBSJDIJ *O QPDIJ NFTJ EJ JO
ai malati di Alzheimer EBHJOJ TPOP TUBUJ JOEJWJEVB
¼ B QBHJOB UJ CFO PUUP DPODPSTJ USVDDB
UJ J DBQJ EJ JNQVUB[JP
OF EBMMBCVTP EVGGJDJP BM
MB SJWFMB[JPOF EFM TFHSFUP
 " OPWF EFHMJ JOEBHBUJ Í
 
DPOUFTUBUB BODIF MBTTPDJB
Non toccate quel programma [JPOF QFS EFMJORVFSF
¼ BMMF QBHJOF  F 
¼ B QBHJOB -JODIJFTUB 4PQSB (JBOQJFSP #PDDJ F -VDB #BSCFSJOJ EVF EFHMJ JOEBHBUJ GJOJUJ BHMJ BSSFTUJ EPNJDJMJBSJ 'PUP .BSDP $BSEJOBMJ
'SFOHVFMMJOJ .BSSVDP 5VSSJPOJ

5FSOJ *WPSJBOP OFMMP TUBGG EFMMB #PTJDP BODIF MVJ JO QBTTBUP EJSFUUPSF EJ HBSB GFSNBUP QFS EVF NFTJ EBM HJVEJDF TQPSUJWP -B TPDJFUË OFHB i/FTTVO JOTVMUPw
Trucco per avere
Frasi sessiste all’arbitro donna: squalificato ex collega la cittadinanza:
" 5FSOJ F QSPWJODJB BCCJOBNFOUP PCCMJHBUPSJP $PSSJFSF EFMM6NCSJB *M 5FNQP FVSP 

'0-*(/0 5&3/* quattro indagati


1&36(*" 1&36(*"
! 6O FOOF JWPSJBOP 1&36(*"
Ex Ogr, dipendenti Ponte d’Oddi, convalidato l’arresto UFTTFSBUP QFS MB #PTJDP DP
Baffetti sul manifesto di Romizi
in stato di agitazione NF NBTTBHHJBUPSF Í TUBUP ! * DBSBCJOJFSJ IBOOP TDP
TRVBMJGJDBUP EBM HJVEJDF QFSUP VO TJTUFNB PSNBJ DPO
¼ B QBHJOB TQPSUJWP QFS QSPUFTUF F GSB TPMJEBUP BMMJOUFSOP EFMMVGGJ
TJ TFTTJTUF OFJ DPOGSPOUJ EJ DJP BOBHSBGF EFM $PNVOF EJ
/"3/* VO BSCJUSP EPOOB EVSBOUF 5PEJ DIF IB DPOTFOUJUP
VOB HBSB HJPWBOJMF *M HJP MJTDSJ[JPOF EJ OVNFSPTJ DJU
Primo parco giochi WBOF IB VO QBTTBUP QSP UBEJOJ CSBTJMJBOJ OFJ SFHJTUSJ
nella città sotterranea QSJP EB BSCJUSP -B #PTJDP BOBHSBGJDJ JO BTTFO[B EFMMFG
OFHB i/FTTVO JOTVMUPu GFUUJWB SFTJEFO[B
¼ B QBHJOB ¼ B QBHJOB ¼ B QBHJOB 3JDDJ ¼ B QBHJOB ¼ B QBHJOB 

4QPSU
$"-$*0
(SJGP TJ JOUFSSPNQF MB TUSJTDJB EJ TDPOGJUUF
7JEP UPSOB BM HPM F BDDJVGGB JM 1FTDBSB 
y(7HB7C0*MKMOKL( +;!z!&!=!%

¼ BMMF QBHJOF F 6SBT F 'PSDJOJUJ


SABATO 13 APRILE 2019
Anno 161 - Numero 102
PERUGIA
& UMBRIA www.lanazione.it/umbria
e-mail: cronaca.perugia@lanazione.net

TODI LE PRATICHE VENIVANO ACCELERATE IN CAMBIO DI SOLDI E REGALI

Cittadinanza “facile” agli stranieri


Incastrati due funzionari comunali
· A pagina 8

S
ANI

T
ERR
EMOT
O INCHI
Conc
sul
Mar
l
ESTACHOC
orsi“t
apol
i
ni(
i
i
t
r
i
uc cat
ca.Nel
ndagat
i
l
a)
”ef
,i
af
avor
ot
i
:buf
oCat
ldgdell’
i
er
usci
azi
a
a
enda

P
OLI
TI
CO
ospedal i
eradiPer ugiaEmili
oDuca
el’assessorer egionaleLucaBar beri
ni
(entrambiagl iarrestidomici
liari
)
NelQNeal
lepagi
ne2,3,4e5

INTANTO FEDERCACCIA
È SCOSSA DAI VELENI

Addio
preaperture
La stagione
venatoria
Nel 2019
non sono
avrà inizio
previste le
due giornate
il 15 settembre
d’anticipo
· A pagina 12
1FSVHJB

TBCBUP
 BQSJMF


DSPOBDB!HSVQQPDPSSJFSFJU

"OUPOJOP $BUBMBOP Ò SFP DPOGFTTP MBWWPDBUP EJGFOTPSF BWFWB DIJFTUP


VOBMUSB DPMMPDB[JPOF JO DPOTJEFSB[JPOF EFJ TVPJ QSPCMFNJ EJ TBMVUF

-BTTBTTJOP EJ 1POUF E0EEJ


SFTUB JO DBSDFSF B $BQBOOF
$POWBMJEBUP MBSSFTUP 0NJDJEJP .JSDP 1BHHJ Ò TUBUP VDDJTP DPO EVF DPMQJ EJ GVDJMF TQBSBUJ EB "OUPOJOP $BUBMBOP
*M EFMJUUP TJ Ò DPOTVNBUP OFMMB TFSBUB EJ NFSDPMFEÖ OFM RVBSUJFSF EJ 1POUF E0EEJ

1&36(*" B DBOOF NP[[F EBM CBMDP HMJP UBOUP QBTTB TFNQSF EB EJDFOOF QSFTFOUF BMMB TDF GVPDP & TUBUP TVCJUP QSFTP OF IB SJDPTUSVJUP $BUBMBOP
OF J WJDJOJ MP IBOOP TFOUJUP WBOUJ DBTB NJBu DPTÑ "OUP OB )B RVJOEJ BQFSUP MBS /FM DPOGSPOUP DPO HMJ JORVJ QSFTB BM DVMNJOF EJ DPOUJ
! & TUBUP DPOWBMJEBUP MBS CFOF F QFS QSJNJ IBOOP SBD OJOP $BUBMBOP IB EFUUP EJ NBEJP EPWF UFOFWB OBTDP SFOUJ BTTJTUJUP EBHMJ BWWPDB OVF FTUFOVBOUJ F BHHSFTTJ
SFTUP EJ "OUPOJOP $BUBMB DPMUP MF TVF BNNJTTJPOJ BWFS JNCSBDDJBUP JM GVDJMF TUP JM GVDJMF B DBOOF NP[[F UJ (JVMJBOP #FMMVDDJ F $IJB WF SJDIJFTUF EJ EFOBSP EB
OP /FMMB NBUUJOBUB EJ JFSJ Í i4F OPO WVPJ EBSNJ J TPMEJ EPWFS BWFS TFOUJUP .JSDP EFUFOVUP JMMFHBMNFOUF Í BO SB #SVOPSJ IB QPJ DPOGFTTB QBSUF EFMMB WJUUJNB "M QN
DPNQBSTP EBWBOUJ BM HJQ /B EPNBUUJOB THP[[P UVP GJ 1BHHJ NJOBDDJBSF JM GJHMJP TF EBUP BM CBMDPOF F IB GBUUP UP MPNJDJEJP 6OB EFDJTJP MVPNP IB TQJFHBUP DIF MB
UBMJB (JVCJMFJ DIF IB FNFT TJUVB[JPOF TJ QSPUSBFWB EB
TP MB NJTVSB DBVUFMBSF JO BMNFOP TFJ NFTJ 1BHHJ HMJ
DBSDFSF -BTTBTTJOP TJ USP DIJFEFWB TPMEJ DPO DBEFO[B
WB SJODIJVTP B $BQBOOF 0SEJOF EJ DBSDFSB[JPOF RVBTJ HJPSOBMJFSB F TF OPO
-BWWPDBUP EJGFOTPSF BWFWB QPUFWB EBSHMJFMJ MVJ SFBHJWB
DIJFTUP DIF GPTTF DPMMPDBUP -B QPMJ[JB IB GFSNBUP VO UVOJTJOP EJ BOOJ QFS SFBUJ DPNNFTTJ B QBSUJSF EBM NBMF 4J TFEFWB TVMMB TDBMB
BMUSPWF JO DPOTJEFSB[JPOF B DIJPDDJPMB EBWBOUJ DBTB F
EFMMFOGJTFNB QPMNPOBSF
EJ DVJ MPNJDJEB TPGGSF "OUP
$PMQP BMMP TQBDDJP B 'POUJWFHHF MP NJOBDDJBWB $PTÑ DPNF
NFSDPMFEÑ QPNFSJHHJP MBT
OJOP $BUBMBOP IB DPOGFTTB
UP EJ BWFS VDDJTP .JSDP 1BH
HJ BDDVTBOEP MB WJUUJNB EJ
"SSFTUBUP VOP EFJ QVTIFS iTUPSJDJw TBTTJOP IB DIJBNBUP JM 
EVF WPMUF QSJNB EFMMPNJDJ
EJP )B EFUUP DIF 1BHHJ HMJ
DPOUJOVF NJOBDDF FE FTUPS TJOP F MP IB BSSFTUBUP JO FTFDV[JPOF OBMJUÆ FYUSBDPNVOJUBSJB F EJGGVTBu EBWB GBTUJEJP F TUBWB OFM
TJPOJ -BTTBTTJOP TJ FSB DPO EJ VO PSEJOF EJ DBSDFSB[JPOF FNFT DIF CFO DPOPTDFWBOP JM NBHISFCJ QJB[[BMF (MJ IB QPJ TQBSBUP
TFHOBUP BMMB QPMJ[JB NFSDP TP OFJ TVPJ DPOGSPOUJ EBM 5SJCVOBMF OP DPNF VOP EFJ QVTIFS QJÜ BUUJWJ B EBM CBMDPODJOP BM QSJNP QJB
MFEÑ TFSB EBWBOUJ BM DPSQP EJ 1FSVHJB *M OPSEBGSJDBOP EPWSÆ 'POUJWFHHF EPWF TQBDDJBWB TPQSBU OP NFOUSF MB WJUUJNB FSB
TFO[B WJUB EJ 1BHHJ B 1POUF TDPOUBSF VOB QFOB QBSJ B VO BOOP UVUUP FSPJOB *SSFHPMBSF JO *UBMJB BWF GVPSJ EBMMJOHSFTTP 1FS MF SJ
E0EEJ 2VJOEJ VO MVOHP JO USF NFTJ F WFOUJ HJPSOJ EJ SFDMVTJPOF WB DPMMF[JPOBUP QSFDFEFOUJ BODIF DIJFTUF EJ EFOBSP $BUBMBOP
UFSSPHBUPSJP EB QBSUF EFM 1&36(*" QFS EFUFO[JPOF EJ TPTUBO[F TUVQFGB QFS J SFBUJ EJ SBQJOB WJPMB[JPOF EJ B HFOOBJP BWFWB BODIF
QN UJUPMBSF EFM GBTDJDPMP DFOUJ BJ GJOJ EJ TQBDDJP JO SFMB[JPOF EPNJDJMJP F JOWBTJPOF EJ FEJGJDJ OPO TQPSUP EFOVODJB *OUBOUP
"OOB .BSJB (SFDP QSJNB ! "SSFTUBUP VOP EFHMJ TQBDDJBUPSJ B GBUUJ DPNNFTTJ B 1FSVHJB B QBSUJSF DIÊ QFS JOPUUFNQFSBO[B BMMF OPSNF OFMMB HJPSOBUB EJ PHHJ WFSSÆ
EJ FTTFSF USBTGFSJUP OFM DBS QJÜ BUUJWJ EJ 'POUJWFHHF -B QPMJ[JB EJ EBM 4VMMF TVF USBDDF DFSBOP JO NBUFSJB EJ JNNJHSB[JPOF *M OPS FGGFUUVBUB EBM NFEJDP MFHB
DFSF EJ $BQBOOF JO SFHJNF 4UBUP IB SJOUSBDDJBUP JO QJB[[B 7JUUP EB BMDVOJ HJPSOJ HMJ JOWFTUJHBUPSJ EFM EBGSJDBOP Í PSB B $BQBOOF MF -VDB 1JTUPMFTJ MBVUPQTJB
EJ JTPMBNFOUP $BUBMBOP IB SJP 7FOFUP B 1FSVHJB VO FOOF UVOJ MB 4RVBESB NPCJMF TF[JPOF i$SJNJ &4 TVM DPSQP EJ .JSDP 1BHHJ
TQBSBUP EVF DPMQJ DPM GVDJMF (3
5FSOJ

TBCBUP
 BQSJMF


DPSSUFSOJ!HSVQQPDPSSJFSFJU

*M QSPDFTTP
6O UFSOBOP EJ BOOJ EPWSË QBHBSF BODIF VO SJTBSDJNFOUP DPNQMFTTJWP EJ NJMB FVSP OB EJ USF BOOJ EJ SFDMVTJPOF BD
DPMUB JO MBSHB QBSUF EBM HJVEJDF
Maltrattò la compagna e il figlio: condannato a due anni e mezzo 1FS MVPNP PSB BTTJTUJUP EBMMBW
WPDBUP .BVSJ[JP $FDDPOFMMJ MB
5&3/* RVFTUVMUJNF RVBOUJGJDBUF JO DIF IB QPSUBUP BMMB DPOEBOOB EFM QSPTQFUUJWB Í RVFMMB EFM QSPDFTTP
 FVSP RVFTUB MB DPOEBOOB FOOF GBUUB EJ VNJMJB[JPOJ NJ EBQQFMMP PCJFUUJWP Í HJVOHFSF
! %VF BOOJ F TFJ NFTJ EJ SFDMV JOGMJUUB HJPWFEÑ EBM USJCVOBMF EJ OBDDF EJ NPSUF NBMUSBUUBNFOUJ BE VOB SFWJTJPOF TPTUBO[JBMF SJ
TJPOF VO SJTBSDJNFOUP DPNQMFT 5FSOJ m HJVEJDF %PSJUB 'SBUJOJ m QTJDPGJTJDJ NFTTJ JO BUUP BODIF TQFUUP B RVBOUP EFDJTP EBM HJVEJ
TJWP EJ NJMB FVSP QFS J EBOOJ BE VO UFSOBOP EJ BOOJ 71 MF EJ GSPOUF BM GJHMJP EFMMB DPQQJB FE DF EJ QSJNB JTUBO[B 1VOUP EJ WJ
OPO QBUSJNPOJBMJ TVCJUJ EBMMFY TVF JOJ[JBMJ
BDDVTBUP EJ NBMUSBU BODIF EJ JOUJNJUÆ WJPMBUB BUUSBWFS TUB B DVJ TJ PQQPSSÆ RVFMMP EFMMB
DPNQBHOB F EBM GJHMJP NJOPSF JM UBNFOUJ OFJ DPOGSPOUJ EFMMB EPO TP GJMNBUJ JO TJUVB[JPOJ F DPOUFTUJ QBSUF DJWJMF F QSFTVNJCJMNFOUF
QBHBNFOUP EFMMF TQFTF QSPDFT OB VOB FOOF UFSOBOB QBSUF DJ EFHSBEBOUJ *O BVMB JM WQP 7JSOB EFMMB TUFTTB QSPDVSB EJ 5FSOJ
TVBMJ F EJ RVFMMF EJ QBSUF DJWJMF WJMF 6OB WJDFOEB QFTBOUF RVFMMB 'BDDFOEB BWFWB DIJFTUP VOB QF 5SJCVOBMF 4FOUFO[B EFM HJVEJDF %PSJUB 'SBUJOJ '5

4RVBMJGJDBUP VO JWPSJBOP UFTTFSBUP QFS MB #PTJDP DIF EB VO BOOP IB BQQFTP JM GJTDIJFUUP BM DIJPEP *M DMVC i/FTTVO JOTVMUPw

'SBTJ TFTTJTUF BMMBSCJUSP EPOOB EBMMFY DPMMFHB


EJ 5PNNBTP 3JDDJ NBTTBHHJBUPSF NB DPO JM TP NFOUJ BWSFNNP QSFTP QSPW
5&3/*
HOP EJ GBSF VO HJPSOP MBMMF WFEJNFOUJ ESBTUJDJ OFJ TVPJ
OBUPSF -B TFOUFO[B 4RVBMJ DPOGSPOUJ QFSDIÍ MB #PTJDP
! " EJFDJ HJPSOJ EBM QPMWF GJDB GJOP BM HJVHOP EB TFNQSF DFSDB EJ WFJDPMB
SPOF BM[BUPTJ DPO RVFM iMF iQFS QSPUFTUF PGGFTF DPO GSB SF USB J QSPQSJ SBHB[[J MB DVM
EPOOF OFM DBMDJP P GBOOP MF TJ TFTTJTUF F NJOBDDF BM UFS UVSB EFM SJTQFUUP & QPJ TF
QVMJ[JF P TUBOOP JO DVDJOB NJOF EFM QSJNP UFNQP OFJ SFBMNFOUF .BSUJBM BWFTTF
SJWPMUP EB .BSDFMMP #B[[VS DPOGSPOUJ EFM EJSFUUPSF EJ HB QSPOVODJBUP GSBTJ DPTÑ HSB
SJ UFDOJDP EFM $BTB EFM %JB SBu TJ MFHHF OFM DPNVOJDBUP WJ JP JO QSJNB QFSTPOB NJ
WPMP BMMBSCJUSP *MBSJB 1PT OVNFSP EFM $PNJUBUP TBSFJ TFOUJUP GFSJUP NJB NP
TBO[JOJ EJ 'PMJHOP BM UFSNJ 6NCSJB EFMMB 'JHD .B DPTB HMJF Í TUBUP JM QSJNP BSCJUSP
OF EFMMB HBSB QFSTB JO DBTB IB EFUUP .BSUJBM BMMB /JLP JOUFSOB[JPOBMF EPOOB JO *UB
EFMMB +VWFOUJOB OFM UPSOFP MBFWB 'PSTF VO iOPO TFJ DB MJB $SJTUJOB (P[[J OES
F
EJ 1SPNP[JPOF " VO BMUSP QBDFu GPSTF OJFOUF DPNF TP NJB GJHMJB GB MBSCJUSP $PO JM
FQJTPEJP EJ TFTTJTNP OFJ TUFOHPOP EBMMB #PTJDP 7FD TPUUPTDSJUUP F TP DIF HMJ BMUSJ
DPOGSPOUJ EJ EJSFUUPSJ EJ HBSB DIJ EJTTBQPSJ USB J EVF DIF EJSJHFOUJ QFOTBOP MP TUFTTP
TPOP UPSOBUJ DFSUJ DPNQPSUBNFOUJ OPO
B HBMMB i.J TPOP BNNFTTJ .B WB DIJBSJ
'FSNBUP GJOP BM HJVHOP TFOUP EJ UP DIF JO RVFTUP DBTP .BS
& JM TFDPOEP DBTP TBO[JPOBUP FTDMVEFSF DB UJBM Í EBWWFSP JOOPDFOUF Í
UFHPSJDB VO CSBWP SBHB[[P QBHIFSÆ
JO 6NCSJB OFHMJ VMUJNJ HJPSOJ NFOUF DIF JM QFS MF QSPUFTUF QFSDIÊ Í HJV
SBHB[[P BC TUP DPTÑ NB BDDVTBSMP EJ TFT
EFM HFOUJM TFTTP Í TUBUP TBO CJB NBJ QSPOVODJBUP GSBTJ EJ TJTNP NJ QBSF USPQQP %B
[JPOBUP EBM HJVEJDF TQPSUJ DBSBUUFSF TFTTJTUB OFJ DPO QBSUF OPTUSB JM DBTP TJ Í
WP 4UBWPMUB QFSÖ DÍ EJ GSPOUJ EJ /BUBMJB /JLPMBFWB DIJVTP DPO MF TDVTF EPWFSP
QJÜ QFSDIÍ B B QSFOEFSTFMB OES
 BUUBDDB TVCJUP JM EJSJ TF QPSUF BMMBSCJUSPu /FT
DPO /BUBMJB /JLPMBFWB EJ HFOUF 'SBODFTDP $JPNNFJ TVO SJDPSTP RVJOEJ EB QBS
5FSOJ FOOF TUVEFOUF 4J Í USBUUBUP TPMP EJ VOB UF EFMMB TPDJFUÆ BODIF JO SB
QSFTTP MB 4BQJFO[B EJ 3P QSPUFTUB QFS MB RVBMF IP "MUSP FQJTPEJP "ODPSB TFTTJTNP OFJ DPOGSPOUJ EJ BSCJUSJ EPOOB JO GPUP (VZ .BSUJBM :BP F /BUBMJB /JLPMBFWB HJPOF EFM GBUUP DIF MB TUBHJP
NB TBSFCCF TUBUP BEEJSJUUV DIJFTUP B .BSUJBM EJ QPSHFSF OF Í BHMJ THPDDJPMJ F MB TRVB
SB VO TVP FY DPMMFHB MFY BS TVCJUP MF TDVTF BMMBSCJUSP & HJPOBMJ " QBSUJUB QPJ GJOJ HJPDBSF TPMP P  GB UPSF EJ HBSB 1SPUFTUF BOJNB MJGJDB WFSSÆ TDPOUBUB RVBTJ
CJUSP (VZ .BSUJBM :BP VOB .BSUJBM MP IB GBUUP BM SJFOUSP UPB 2VFMMP DIF TJ HJPDB $JPNNFJ *M OPTUSP BMMFOB UF DPO VOB HFTUVBMJUÆ DIF JOUFSBNFOUF OFM QFSJPEP EJ
EFDJOB EJ HBSF EJSFUUF JO 4F JO DBNQP QFS MB SJQSFTBu JO DBTB EFMMB 5IZSVT Í VO UPSF %BWJE $BTUSJDB TJ Í BM QVÖ BWFS JOGBTUJEJUP /BUBMJB GFSNP EFJ UPSOFJ 1FS MB DSP
DPOEB DBUFHPSJB JWPSJBOP 5VUUP OBTDF EPNFOJDB TDPS NBUDI EFMJDBUP %PQP J QSJ UFSBUP FE Í BOEBUP B DIJFEF /JLPMBFWB DIF QBSF JOWJUBT OBDB BODIF JM UFDOJDP $B
FOOF DIF WJWF F MBWPSB B TB USB QSJNP F TFDPOEP UFN NJ NJOVUJ EJ HJPDP MBSCJ SF TQJFHB[JPOJ .BSUJBM IB TF JM HJPWBOF B OPO TCSBD TUSJDB Í TUBUP TBO[JPOBUP EBM
5FSOJ F DIF EB RVFTUB TUBHJP QP EFM NBUDI USB 0MZNQJB USP BTTFHOB VO VMUFSJPSF NJ DFSDBUP EJ BMMPOUBOBSF JM UFD DJBSMF EBWBOUJ BM WPMUP OES
HJVEJDF TQPSUJWP UFSSJUPSJBMF
OF IB MBTDJBUP M"JB FE Í UFT 5IZSVT F #PTJDP OFM HJSPOF OVUP EJ SFDVQFSP i.B EJ OJDP F EB MÑ Í JOJ[JBUB MB QSP NB OÊ QBSPMBDDF OÊ UBOUP QFS MF QSPUFTUF QFS MVJ TRVB
TFSBUP DPO MB #PTJDP DPNF # EFM DBNQJPOBUP "MMJFWJ SF RVFJ TFDPOEJ OF IB GBUUJ UFTUB OFJ DPOGSPOUJ EFM EJSFU NFOP JOTVMUJ TFTTJTUJ BMUSJ MJGJDB GJOP BM BQSJMF
90413

€ 2,50* in Italia — Sabato 13 Aprile 2019 — Anno 155°, Numero 102 — www.ilsole24ore.com *solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento copie: in vendita abbinata obbligatoria Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano
con Arte e Letteratura - Enigmistica 24 (Il Sole 24ORE € 2,00+Enigmistica € 0,50)
9 770391 786418

Mercoledì Spesa pubblica


Dichiarazioni Sanità, l’Asl
dei redditi, non paga i farmaci
guida facile Ricorsi milionari
al modello 730 delle aziende
In edicola Sara Monaci —a pag. 8
con Il Sole 24 Ore

Fondato nel 1865


Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 21858,31 +0,80% | SPREAD BUND 10Y 248,90 -3,70 | €/$ 1,1321 +0,51% | BRENT DTD 72,26 +0,43% | Indici&Numeri w PAGINE 24-27

Manutenzioni T E L E VISIO N E . AC C ORDO ITALO-TEDES CO PER POS S IBILE INTEG RAZIONE


SINA SCHULDT / AFP
PANORAMA

TELEFONATA CONTE-MERKEL

Guerra in Libia,
nell’edilizia, l’Italia costituisce
Gabinetto di crisi

c’è un buco
Il presidente del Consiglio, Giusep-
pe Conte, ha costituito a Palazzo
Chigi un Gabinetto di crisi sulla Li-
bia al fine di informare i ministeri

da 8 miliardi
competenti sull’evolversi della si-
tuazione a Tripoli. Conte ha sottoli-
neato che il Gabinetto resterà attivo
fino a quando la crisi non sarà rien-
trata. Nel pomeriggio telefonata con
la cancelliera Merkel. —a pagina 15

Non bastassero crolli e rischi che si


INVESTIMENTI moltiplicano da anni su ponti, viadot- IL MERCATO
ti e strade, arriva ora l’allarme, certifi-
La denuncia di Cresme cato nero su bianco sul calo delle spe- IL DEFICIT
e architetti: crollata la spesa se per manutenzioni ordinarie e stra-
ordinarie: nel periodo 2010-2018 la
DI FIDUCIA
annua nel periodo 2010-18 crisi delle costruzioni si è portata via PESA SU CONTI
otto miliardi l’anno di spese destinate
Situazione più critica a mantenere in servizio e in sicurezza E SVILUPPO
per le infrastrutture: edifici, reti e infrastrutture. È quanto
denuncia uno studio realizzato da di Alessandro Penati
risorse tagliate del 25% Consiglio nazionale architetti e Cre- —a pagina 13
sme: la situazione è più grave nel
Nel decreto sblocca-cantieri campo delle infrastrutture dove nel Il biscione guarda la tv tedesca. Sul tavolo di Mediaset c’è il dossier ProsiebenSat: i consulenti preparano un accordo alla pari carta contro carta
norme per accelerare periodo considerato è venuto meno il

Mediaset, nodo governance


25% della spesa. Il decreto sblocca- Prende corpo l’ipotesi di un’integrazione Mediaset-ProSiebenSat. Un G20 DI WASHINGTON
l’iter dei lavori cantieri punta a dare una scossa agli deal che consentirebbe al Biscione di tornare protagonista in un mercato Draghi: spetta ai Governi
interventi di manutenzione con nor- in evoluzione. Mancano però alcuni tasselli, tra cui quello della governan- agire per la crescita
me che accelerano l’iter.
Santilli, Salerno e Trovati —pag. 3
per il polo con ProSiebenSat ce: si confrontano una public company e un big a tradizione imprendito-
riale controllato dalla famiglia Berlusconi. Biondi e Galvagni —a pag.10 «Nell’area euro l’attuazione delle
riforme strutturali deve essere so-
stanzialmente accelerata». Lo ha
detto il presidente della Bce, Mario

L’ombra dei ritardi Dl crescita, meno sconti alle imprese Draghi, all’Imfc, chiuso ieri a
Washington. «Tutti i Paesi dovreb-
bero rafforzare i loro sforzi per una

sul ponte di Genova IL NODO COPERTURE


scorsa settimana l’ipotesi di una
deducibilità piena dell’Imu sugli I G IOV ANI DI CONF INDUS TRIA
composizione più pro-crescita dei
loro conti pubblici». —a pagina 14

immobili strumentali delle im-


SALONE DEL MOBILE
ricostruzione, il sindaco Marco Buc- L’Ires sugli utili reinvestiti prese, l’aumento dello sconto fi-
GRANDI OPERE ci. Ma lo sviluppo degli eventi rende nel 2022 si ferma al 20,5% scale si fermerà al 70% (e non più Rossi: «Servono misure shock, Gli investimenti in ricerca
lecito più di un dubbio. Soprattutto all’80%) a partire dal 2021. Senza spingono l’illuminazione
Teoricamente, manca un anno alla riguardo alla demolizione: si va dal-
l’incognita-amianto nelle parti da
Imu: deducibilità al 70% dimenticare, poi, che già nel testo
in entrata al Consiglio dei ministri
tagliare il cuneo ai lavoratori»
riapertura al traffico del tratto ini- Raffica di novità a Euroluce, la rasse-
ziale dell’autostrada Genova-Savo- abbattere a quella sui tempi delle pe- Le nuove coperture nel Dl crescita della scorsa settimana la “stabi- «Bisogna ridurre il cuneo no». Alessio Rossi, presiden- gna biennale dell’illuminazione ospi-
na: la scadenza di aprile 2020 per rizie. E la ricostruzione potrebbe non limano gli sconti per le imprese: lizzazione” del credito d’imposta fiscale. È un modo per spin- te dei Giovani imprenditori di tata all’interno del Salone del mobile
l’inaugurazione del futuro viadotto essere la più veloce possibile, quan- l’Ires sugli utili reinvestiti nel su ricerca e sviluppo era stata ri- gere i consumi e quindi il Pil Confindustria, insiste sulla di Milano. Negli ultimi anni il settore
Polcevera, indicata a dicembre al- tomeno perché il progetto architet- 2022 si fermerà al 20,5% (e non dotta dal 25% al 15 per cento. Il de- mettendo più soldi in tasca necessità di «misure shock, è cresciuto in modo molto dinamico,
l’avvio dei cantieri per la demolizio- tonico di Renzo Piano prevede un più al 20%) come annunciato al- creto crescita è comunque un alle persone. Per le imprese, i brusche» per rilanciare raggiungendo nel 2018 un valore di
ne di quanto resta del Ponte Morandi numero di piloni superiore a quello l’indomani dell’approvazione del cantiere ancora aperto: restano i lavoratori costano sempre di l’economia. 2,2 miliardi di fatturato alla produzio-
crollato lo scorso 14 agosto, per ora ritenuto tecnicamente sufficiente. testo «salvo intese» avvenuta gio- nodi delle norme su Ilva e Alitalia. più e a loro va sempre me- Nicoletta Picchio —a pag. 4 ne. Motore dello sviluppo sono gli in-
è confermata dal commissario alla Caprino e de Forcade —a pag. 2 vedì 4 aprile. Archiviata già dalla Fotina e Mobili —a pag. 4 vestimenti nella ricerca. —a pagina 9

Le grandi banche Usa E-fattura, la scheda tlc


fanno il pieno di utili può indurre all’errore SOLUZIONI
PER COMUNICARE
E COMPETERE

ri, in crescita del il 5,4%, a fronte di nica tra privati.


BILANCI ricavi per 29,85 miliardi(+4,7%). FISCO Anche per l’ultimo appunta-
L'utile per azione si è attestato a 2,65 mento con lo spesometro in sca-
Trimestrali di JpMorgan dollari a fronte dei 2,37 del consen- Tra gli sbagli più frequenti denza il prossimo 30 aprile 2019
e Wells Fargo oltre le attese sus degli analisti. Immediata la rea- anche la trascrizione per le fatture del secondo seme-
zione in Borsa, dove il titolo è arri- stre 2018, vanno comunicati i dati
Wall Street accelera vato a guadagnare oltre il 5%. Wells
delle note di accredito delle note di accredito (o di credi-
Fargo, quarto istituto statunitense to) con segno positivo, tra le fat-
Le ottime performance trimestrali tuttora scosso da bufere etiche e Note di accredito con segno nega- ture emesse o quelle ricevute, in
registrate da due colossi Usa del cambi al vertice, ha invece mostrato tivo o fatture per le schede prepa- quanto lo storno, totale o parziale,
credito, JPMorgan e Wells Fargo, conti che hanno invitato a una mag- gate dei cellulari con codice natu- dell’operazione principale deriva
hanno riportato un po’ di ottimismo
a Wall Street, che temeva un declino
gior prudenza: se ha battuto le atte-
se di profitto, con un +14% a 5,86 mi-
ra N5, al posto di N2. Sono questi
due errori frequenti che si com-
già dal titolo del documento, che
non è una fattura, ma appunto
Chat, messaggi
dell’intero settore anche alla luce
delle tensioni sull’economia a stelle
liardi,le revenue sono scivolate del-
l’1,5% a 21,61 miliardi, l’outlook è
mettono nell’emissione delle fat-
ture e che sono più evidenti dal 1°
una nota di accredito (o di credito)
nei confronti del destinatario.
e gruppi chiusi
e strisce. JPMorgan ha realizzato un stato debole e il titolo ha perso ter- gennaio 2019, con l’introduzione Luca De Stefani I marchi tentati
utile record per 9,2 miliardi di dolla- reno. Marco Valsania —a pag. 12 dell’obbligo della fattura elettro- —a pagina 16
dal dark social
O IL & GAS AUTOM OTIV E COM M ERCIO TERZO S ETTORE Scendere dalla giostra dei social. O
restarci, scommettendo però su

Chevron Elkann: Scontrini, Le Onlus nuovi canali, nuovi linguaggi e di-


namiche di interazione. Sempre più

compra la famiglia invio con i vecchi aziende cambiano strategie. Il caso


Lush, big inglese dei cosmetici na-

Anadarko resterà in Fca telematico statuti turali, che martedì ha annunciato:


«Non vogliamo limitarci alle con-

per 50 mld Arriva cedola anche senza mantengono versazioni sui social, siamo stanchi
di combattere con gli algoritmi e

di dollari straordinaria registratori i benefici non vogliamo più pagare per appa-
rire visibili nel feed. Vogliamo che
la dimensione social venga rimessa
Sissi Bellomo —a pag. 11 Marigia Mangano —a pag. 11 —Servizio a pagina 16 Gabriele Sepio —a pag. 17 nelle mani della nostra comunità».
Giampaolo Colletti —a pag. 22
Sabato 13 aprile
2019

ANNO LII n° 88
1,50 €
San Martino I
papa e martire

Opportunità
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t


Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t

■ Editoriale IL FATTO Vertice a Palazzo Chigi senza i vicepremier. Haftar bombarda Zuwara, novemila in fuga ■ I nostri temi

Libia, Parigi spinge


Assange e un mondo già cambiato
ANTICIPAZIONE
LA PARABOLA Il Vangelo in Cina
DI JULIAN IL VINTO annuncio
di libertà
VITTORIO E. PARSI

«N
é angelo né demone», per
parafrasare il titolo di un
fortunato romanzo
contemporaneo di Dan Brown. Julian
E l’Italia si muove PIETRO PAROLIN
L’Accordo Provvisorio tra la San-
ta Sede e la Repubblica Popola-
re Cinese è stato stipulato il 22
Assange non è il Robin Hood della rete, il
paladino senza macchia e senza paura Conte crea un «gabinetto di crisi». Lega: Francia ambigua. M5s irritato con Salvini settembre 2018 dopo una lun-
ga e ponderata trattativa. L’Ac-
che ha agito solo nel nome della libertà di cordo è il frutto di un graduale
informazione, semplicisticamente Il premier Conte, dopo e reciproco avvicinamento...
"cantato" da Alessandro Di Battista, e
THAILANDIA Il business delle scommesse con i piccoli una riunione coi mini-
neppure il sicario digitale di Vladimir REPORTAGE stri di Esteri e Difesa, a- Giovagnoli a pagina 3
Putin, che gli orfani inconsolabili di pre a Palazzo Chigi un
Hillary Clinton hanno dipinto nel corso Ritorno «gabinetto di crisi» e
degli ultimi due anni. È un hacker di sente la cancelliera SCUOLA
grandissimo livello, un nerd della in Marocco: Merkel, per rafforzare
trasgressione che è finito travolto dal suo l’asse europeo per un Le luci
stesso successo. Uno che ha manipolato sviluppo dialogo fra Haftar e al
le sue fonti, si pensi al soldato Manning Serraj. Il titolare della e le troppe ombre
(ora miss Chelsea), con assai poca solo a metà Farnesina Moavero ve-
attenzione alla loro sorte e che molto de l’ambasciatore Usa. della maturità
probabilmente è finito manipolato a sua PAOLO VIANA La Lega critica «l’ambi-
volta. Lo attesta la clamorosa solitudine, il guità della Francia» (fa-
GIUSEPPE LANGELLA
roboante silenzio, che ha Quelle non sono le Al- cendo irritare M5s), ma
sostanzialmente circondato il suo arresto. pi e lungo l’autostrada Parigi nega di essere A giugno gli studenti della Ma-
Trascinato di peso e in catene fuori dalla non incontri città. stata avvisata dell’at- turità dovranno affrontare lo
grotta diplomatica ecuadoriana in cui per Campi, serre e frutteti: tacco di Haftar. A Tri- scoglio del nuovo esame di Sta-
sette anni era vissuto, sempre più reietto, pare di arrivare a Cre- poli proteste contro il to. Sono già state effettuate le
inviso persino ai suoi ospiti, un uomo mona. Invece, dalla fo- generale e il governo prime simulazioni dei due scrit-
con una barba lunga e canuta degna di schia emerge l’Atlante. francese. Finora 9.500 ti e a scuola non si parla d’altro.
un personaggio da feuilleton sfollati per il conflitto.
ottocentesco, un po’ abate Faria, un po’ Primopiano A pagina 3
Maschera di ferro… ma assai meno A pagina 4 Primopiano a pagina 5
tragico dei caratteri inventati dalla penna
geniale di Alexandre Dumas, declassato
dall’oblio di una lunga eclissi, mentre il POLITICA All’incontro del Fmi, il ministro del Tesoro prova a rassicurare i partner
mondo andava avanti e l’hackeraggio
russo, i furti cinesi di big data, i timori
sulla imperforabilità – accidentale o su
comando politico di Xi – della rete 5G
progressivamente riducevano la portata
Rincari Iva, Tria ci pensa
di quello che fu lo "scandalo WikiLeaks".
Non c’è nulla che meglio attesti il declino
della grandezza del suo crimine del capo
di imputazione con cui la giustizia
«Non siamo un rischio»
americana lo persegue: non più
spionaggio in base alla legge del 1917
(promulgata nel culmine della Prima
guerra mondiale), ma più modestamente
Quei bimbi mandati Al summit del Fondo moneta-
rio «forti riserve» sui progetti di
riforma fiscale. Tria: «L’Iva scat- INCHIESTA GIUDIZIARIA
per essersi introdotto senza permesso
negli altrui computer: dal "fine pena:
mai" del Conte di Montecristo a 5 anni al
massimo di detenzione, roba da
a morire sul ring ta? Non è detto...». Poi replica a
Moscovici: «Non siamo un fat-
tore di rischio globale». Lo spi-
raglio aperto dall’Ufficio parla-
Concorsi in sanità
bufera su Pd
borseggiatori o topi di appartamento. C’è mentare di bilancio: nel primo
chi ha voluto vedere in questo l’occhio di
STEFANO VECCHIA
trimestre crescita allo 0,1%. Ru- e vertici umbri
riguardo dell’America di Trump, che nella Li chiamano i “gladiatori in erba”. Bambini, anche piccoli e piccolis- sh finale per la formazione del-
lunga corsa alla Casa Bianca si simi, che la povertà spinge verso la boxe thailandese, la Muay Thai. le liste per le Europee. Si chiu- «Irregolarità in 8 concorsi o-
avvantaggiò oggettivamente del furto di Uno sport antico, travolto da immensi interessi legati alle scommes- de mercoledì. Nel Pd giochi già spedalieri»: agli arresti il segre-
notizie operato da Assange. La realtà è se (legali e clandestine). I piccoli combattenti sono reclutati nei vil- fatti con 39 donne e 37 uomini. tario regionale Pd Bocci, già sot-
che sono semplicemente cambiati i laggi rurali, deturpati dalla miseria, già dai cinque o sei anni d’età. Salvini capolista in tutte le cir- tosegretario all’Interno, e l’as-
tempi e con essi le minacce. E parecchio Dopo l’allenamento, vengono spediti sul ring dai dieci o dodici anni coscrizioni, Berlusconi in quat- sessore alla Salute Barberini. In-
anche lo stile: allora avevamo Barack al massimo. A volte anche a otto. tro (lascia a Tajani il centro). dagata la presidente Marini.
Obama, che mentre sorrideva a tutti M5s punta su 5 donne.
ordinava ai suoi servizi di spiare le A pagina 11 Fulvi
telefonate e la corrispondenza elettronica D’Angelo e Iasevoli pagine 6 e 7 Il ministro Giovanni Tria a pagina 8
della signora Merkel. Oggi abbiamo
Donald Trump, che insulta chiunque via
twitter… e sullo sfondo c’è l’immemore VILLAGGIO GIALLO «MARE JONIO»
popolo della rete, al cui confronto la
pesciolina Doris del cartoon Nemo ha
EMANUELE Il «venerdì» del Papa Governo smentito
MONDRAGONE
Ha sfidato il racket
una memoria da elefante, che sbugiarda
chi crede che "la rete non perdona",
perché "ognuno resta inchiodato a ciò
dai malati di Alzheimer dalle Capitanerie riottiene la scorta
Muolo a pagina 15 Scavo a pagina 5 Mira a pagina 9
che dice". Come no, basti pensare ai
felpati energumeni di casa nostra che
promettono tutto e il contrario di tutto,
nella consapevolezza dell’immunità Una bellezza che ci appartiene ■ Agorà
digitale, tanto basta una querela, semmai, José Tolentino Mendonça
per zittire chi ancora la memoria ce l’ha.
Il tempo non è galantuomo, caro IL CASO
Assange, anche perché ha cambiato la stagione dei vent’anni. Invece sono
sua dimensione e il suo scorrere, come la Dio non desiste curiose le opzioni di Dio. In contrasto Le vite e i linguaggi
prima fotografia di un buco nero ci ha con le nostre considerazioni, egli di lager e gulag
L
rammentato appena un paio di giorni fa. a storia della salvezza è una sceglie un pensionato, uno che
E la rivoluzione informatica ha storia in controciclo, del tutto darebbe per esaurita la propria Ginzburg e Zaccuri a pagina 18
contribuito a questa rivoluzione tanto inattesa. Perché, se ognuno di carriera e che si riterrebbe infine
quanto la teoria della relatività nella noi dovesse - immaginiamo - scrivere destinato a vivere tranquillamente la DIBATTITO
fisica: anzi, nella percezione delle una narrazione, preparare una vita che gli rimane. A costui Dio dice:
persone comuni anche di più. Quindi
tutto bene? Non proprio. Perché
relazione o girare un film su una
grande avventura, quale protagonista
«Vattene dalla tua terra, verso la terra
che io ti indicherò». Di più: «Guarda in
Mediterraneo
comunque quella fuga di notizie rese un
oggettivo servigio alla libertà di
sceglierebbe? Certamente
penseremmo a quanto sono esigenti
cielo e conta le stelle, se riesci a
contarle... Tale sarà la tua
Urgenza
informazione, perché in un’epoca come
l’attuale nella quale quattro farabutti
le avventure, anche in termini fisici, a
quanta libertà di movimento
discendenza». Questa disponibilità a
guardare le stelle va bene per gli
di umanità
qualunque possono spingere al suicido richiedono e quanta forza per vivere le innamorati o quando si ha una certa Branca a pagina 19
una ragazzina fragile pubblicando foto gesta più arrischiate, simili a quelle naïveté, ma poi nessuno ha più tempo
osé sulla rete, andrebbe ricordato che che la Scrittura ci racconta. E per questo, soprattutto in età adulta. CALCIO
Assange rivelò segreti di Stato, senza alla naturalmente avremmo la tendenza a Eppure, la bellezza della nostra vita sta
fine mettere in pericolo altro che la prediligere una persona giovane, che nel fatto che Dio non desiste mai da Tutti gli stadi
menzogna e l’ipocrisia. si muovesse con energia e rapidità,
pronta a tutto e con quella capacità di
essa. Per questo Abramo è chiamato
padre dei credenti.
demoliti del mondo
continua a pagina 2 sognare che noi attribuiamo alla © RIPRODUZIONE RISERVATA Cardarelli a pagina 22
Emilio Fede, 4 anni e 7 mesi di arresti domiciliari per il caso Ruby: “Non c’era
certo bisogno di me per portare prostitute ad Arcore”. Conoscevano la strada y(7HC0D7*KSTKKQ( +;!z!&!=!%

Sabato 13 aprile 2019 – Anno 11 – n° 102 a 3,90 coneil 1,50


mensile FQ MillenniuM
– Arretrati: e 3,00
Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)
tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

IL PREMIER CONTE Intervista al “Fatto” su Libia, Def e manette agli evasori Assange chi?

“Haftar mi ha chiesto il via libera J » MARCO TRAVAGLIO

ulian Assange non è un


giornalista in senso classi-

Ho risposto no a derive militari”


co, anche se ha scritto mol-
to e fatto tv. È principalmente un
attivista e un pirata informatico,
che si dichiara anarchico, cyber-
punk, cultore della trasparenza
assoluta e a ogni costo, cofonda-
tore nel 2007 del sito Wikileaks,
•regia
Monito a Salvini: “La
della crisi resta
FRONTE DI TRIPOLI I diplomatici: “Non ce ne andiamo” cioè del principale collettore
mondiale di documenti, cablo-
a Palazzo Chigi, niente
trattative individuali”
I 300 soldati italiani restano grammi e corrispondenze top
secret carpiti con ogni mezzo le-
cito e illecito dai database di go-
nella morsa dei due eserciti verni, diplomazie, istituzioni
pubbliche e private. Per questo è
•si “Se il caos peggiorerà,
fermeranno i traffici di
ricercato in mezzo mondo: per
fargli pagare tutti i segreti che ha
spifferato. Da sette anni era bar-
migranti ma inizieranno ricato nell’ambasciata dell’E-
a partire i cittadini libici” cuador – di cui aveva ottenuto la
cittadinanza –a Londra, dov’era

•conIniziativa diplomatica
il Vaticano e l’ok
approdato come rifugiato poli-
tico. Ma poi aveva dovuto sot-
trarsi a una mandato di cattura
degli Usa “per trattare tra dalla Svezia per reati sessuali
(accuse, poi ritirate, relative a
i due fronti in Venezuela” rapporti consenzienti, ma non
Battaglia a sud Gli scontri a 30 chilometri da Tripoli LaPresse protetti, con due sue amanti) e
q FELTRI l’Ecuador gli aveva concesso l’a-
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte Ansa A PAG. 2 - 3 q PORSIA A PAG. 4 silo politico. L’altroieri il gover-
no di Quito gliel’ha revocato,
dando il via libera a Scotland
Yard, che l’ha arrestato: non più
CLIENTELE Arrestato l’ex sottosegretario Bocci, indagata la governatrice Marini per le accuse svedesi, ormai ca-
CASO ILVA Verso il 1° maggio dute, ma per quelle inglesi (vio-

Taranto, Di Maio prova Umbria, retata ai vertici del Pd: lazione della libertà vigilata) e
soprattutto americane. Gli Usa
hanno chiesto di estradarlo per

a riaprire il dialogo
“Sistema criminale nella sanità”
la presunta cospirazione con
Chelsea Manning, la milita-
re-transgender che nel 2010 tra-
fra M5S e la città tradita fugò migliaia di documenti ri-
servati dai database del governo
p “Tra la massoneria, la cu- mentre era analista dell’intelli-
ria e la giunta non mi danno L’ANALISI Fonti a rischio IL RAID Ferito trafficante gence durante la guerra in Iraq.
tregua. È la Calabria unita” Ed è stata condannata a 35 anni,
Il dirigente della Asl, inter-
cettato, racconta di tutte le L’arresto di Assange Far West nel centro mentre Assange ne rischia fino a
5 per averla aiutata.
raccomandazioni ricevute
e le reazioni a catena di Milano, la capitale In questi 12 anni Wikileaks ha
sputtanato decine di governi oc-
q MASSARI, PACELLI
E PALOMBI A PAG. 5 sulla libera stampa morale della coca cidentali e non, con le parole e i
documenti dei loro stessi mem-
bri. Ha smascherato le impostu-
» BARBARA SPINELLI re, le menzogne e le ipocrisie di
E ARRIVA LA PIVETTI centinaia di potenti, mettendo

Destra, tutti contro L’ arresto di Julian


Assange nell’am-
basciata dell’Ecuador
in scena le oscenità che questi i-
pocriti bugiardi dicevano e face-
vano dietro le quinte (ob scae-
tutti: anche Meloni dove era rifugiato da nam). E ha fornito ai giornalisti i
La fabbrica L’ex Ilva, oggi ArcelorMittal Ansa sette anni, è una notizia materiali da raccontare, analiz-
svuota Forza Italia più che inquietante. zare e commentare: in questo
q CASULA E LILLO A PAG. 8 - 9 A PAGINA 13 senso, più che un giornalista, era
q BARBACETTO A PAG. 15
q RODANO E ROSELLI A PAG. 10 - 11 una “fonte”, o un fornitore di
“fonti”. Che nessuno poteva
smentire, perché erano tutti do-
cumenti ufficiali e autentici. Se
FARMACO ANTI-PUBERTÀ La strana “etica” dei politici La cattiveria sappiamo molto, se non tutto,
sulle porcherie e le menzogne

Sul Gender il solito trans trans Rwanda: incidente durante


la visita di Juncker,
che rischia di ustionare
organizzate per giustificare le
guerre in Afghanistan e in Iraq,
ma anche sui segreti del Vatica-
» MADDALENA OLIVA la scelta consapevole della ste- la first lady. Con l’alito no, sui doppi e tripli giochi delle
rilità, perché, una volta ese- WWW.FORUM.SPINOZA.IT diplomazie americane ed euro-

N on esiste la bacchetta
magica. Nella migliore
delle ipotesi, potrebbe esse-
guito l’intervento, tornare
indietro è impossibile. L’in-
tervento è la “riassegnazio-
pee, sulle menzogne di B. e dei
suoi compari, giù giù fino alle
doppiezze dell’Amministrazio-
re simile al membro naturale, ne chirurgica del sesso”, l’o- FIRENZE, ORA IL PD ne Obama e alle email borderline
ma con sensibilità pressoché
nulla. L’erezione non ci sarà, a me-
perazione che, per legge, pre-
vede la modifica (o meglio “l’ade-
“LEGHISTA” TI DÀ di Hillary Clinton, lo dobbiamo
ad Assange e alla sua ciurma di
no che non venga inserita una protesi gua mento ”) degli organi sessuali. IL DASPO URBANO pirati. Per questo Julian era ed è
biocompatibile. Orinare in piedi reste- Transizione, in gergo tecnico: da don- più temuto di qualunque gior-
rà con ogni probabilità un sogno. Poi ci na a uomo (FtM, Female to Male), co- SE TI DENUNCIANO nalista: “Carta canta e villan
sono le cicatrici, le possibili complica- me in questo caso. dorme”.
zioni e, ancora più difficile da pensare, SEGUE A PAGINA 18 - 19 q TOMASO MONTANARI A PAG. 13 SEGUE A PAGINA 24
Sabato 13 aprile 2019 € 1,20
S. Martino I papa Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20 www.iltempo.it
a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,20 – A Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50
Anno LXXV - Numero 102 a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50– a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 e-mail: direzione@iltempo.it

Le mani Pd su medici e infermieri


Travolto da un’inchiesta il partito in Umbria: truccava i concorsi pubblici per gli amici
Arrestato il segretario regionale Bocci e l’assessore alla Sanità. Indagata la governatrice
di Franco Bechis
Lo scontro diventa nazionale
Grandi manovre giallorosse ex sottosegretario

per la panchina del futuro L’ all'Interno e attuale se-


gretario regionale del
Pd, Gianpiero Bocci, agli ar- Salvini: «Al voto»
Ma i Dem sono
resti domiciliari. Stesso prov-
vedimento cautelare per l'as-
sessore regionale alla Sani-

sulle barricate
tà, Luca Barberini. Indagata
la Governatrice, Catiuscia
Marini. E con loro agli arre-
sti o nel registro (...)
segue ➔ a pagina 3 Martini ➔ a pagina 3

La capodelegazione all’Europarlamento abbandona il Cav

In Forza Italia si litiga


La Gardini lascia il partito
■ Apocheoredallapresenta-
zione ufficiale delle liste e a
poco più di un mese dalla sfi-
da delle sfide delle Europee
Forza Italia perde un pezzo da
La tradizione
novanta come Elisabetta Gar-
dini, il suo capodelegazione a vince pure in tv
Bruxelles. «Lascio il partito»,
ha spiegato ieri in una lunga di Maurizio Costanzo
nota.
Rapisarda ➔ a pagina 4 ➔ a pagina 15

La difesa dell’ex funzionario Al «Villaggio Emanuele»

Parla Marra Il Papa visita


«Faide M5S, gli ammalati
io in mezzo» di Alzheimer
■ «Mi sono trovato in mezzo a uno ■ Visita a sorpresa di Papa France-

La Roma sogna da campione


scontro, a una guerra tra gruppi den- sco nel centro per malati di Alzhei-
tro il Movimento 5 Stelle». Parla Raf- mer «Villaggio Emanuele» nella peri-
faele Marra, ex capo del Personale di feria capitolina. Abbracci e carezze
Roma Capitale e ex braccio destro durante la visita e un regalo prezio-

Primo contatto con Conte


del sindaco Raggi a processo per la so: una pergamena raffigurante la
promozione del fratello Renato. «Su Natività. Non è la prima che Bergo-
quella nomina non c’entro niente, glio esce dal Vaticano per visitare le
ha deciso tutto la Raggi». comunità fragili di fedeli.
Biafora ➔ a pagina 18 ➔ a pagina 11 Di Corrado ➔ a pagina 13

Vince lo scatto della bimba in lacrime. Che non è mai stata tolta alla mamma

Foto dell’anno? No, bufala buonista COMPRO E VENDO


■ Il prestigioso premio World Press Photo
Award è stato vinto da «Crying girl on the
ROLEX
border», foto che ritrae una bimba in lacrime
sul confine tra Messico e Stati Uniti. Un’imma- PatEk PhiLiPPE
gine che è diventata il simbolo della disumani-
tà dell’amministrazione Trump che separa le auDEMaRs PiguEt
famiglie di immigrati e si accanisce sugli ulti-
mi della terra. Piccolo problema: la famiglia in OCCASIONI GRANDI MARCHE
questione non è mai stata separata dalle auto-
rità americane e la bimba non è mai stata tolta www.laurenti.info
alla madre. Peccato che la propaganda non Piazza Monte di Pietà, 31 Roma
badi a queste sottigliezze.
06 68.30.84.81 • 393 91.96.122
Via Dei Rocciatori snc (fronte civico 64)
WWW.LACASETTDEIGATTI.ORG
TEL. 335 678 7207 De Leo ➔ a pagina 5
1.926.000 lettori (dati Audipress 2018/III)
In forma in 5 minuti IN EDICOLA A € 8,90 IN PIÙ

SABATO 13 APRILE 2019 | € 1,50 | Anno 161 - Numero 102 | Anno 20 - Numero 102 | www.lanazione.it FIRENZE

FIRENZE: MATTINA DI PAURA, FORSE COLPA DI UN SOLVENTE

Malori a Publiacqua
Sei impiegati in ospedale
· In cronaca

Ceto medio sempre più povero


IL RISCHIO DI CADERE
I DUE BURRONI
DEL GOVERNO
di BRUNO VESPA
Dossier In trent’anni a picco potere d’acquisto e risparmio MARIN, PEREGO
e NITROSI · Alle pagine 2 e 3
UARDANDO i conti

G italiani, i Mercati e
molti osservatori
temono che Di Maio e Salvini
stiano correndo tenendosi
LA SUA QUARTA VITA

per mano verso la manovra


di bilancio di fine anno come
Thelma e Louise verso il
burrone. Naturalmente,
nessuno dei due accetta di
identificarsi con le vivaci
protagoniste del film
americano. Semmai, messo
alle strette, ciascuno Irene Pivetti
vorrebbe che nel burrone ci
finisse l’altro. La solidarietà ricambia pelle:
di un tempo è finita. Di Maio,
caratterialmente meno vado da Silvio
esuberante di Salvini, non
lascia passare giorno senza DEGLI ANTONI · A pagina 13
distinguersi dalla Lega con
RdC

parole taglienti che fino a


qualche tempo fa sarebbero LEGGE SALVABANCHE
state impensabili. Il ministro
dell’Interno incrocia le
gambe, vi appoggia le
«Noi truffati
braccia con le mani rivolte
verso l’alto e sublima la
presi in giro
posizione Zen: ma è
disturbato sempre più spesso TERROREINCENTRO,SICARIINSCOOTER dal governo»
dalle voci sempre meno
sommesse dei suoi sodali
SPARANOAUNUOMOI NAUTO( ÈGRAVE) S. ROSSI · A pagina 5

(«Matteo attento! Matteo REGOLAMENTODICONTI PERDROGA


andiamo a sbattere! Matteo
il Nord ribolle!»).
SALVI
NI:MANDOALTRI5 00POLIZI
OTTI ASSE CONTE-MERKEL
Tutti i sondaggi danno la
Lega stabilmente sopra il 30
CONSANI, PALMA e MORONI · Alle pagine 8 e 9 Tripoli in piazza
«Haftar e Macron
per cento con una decina di
punti di distacco dai Cinque
Stelle, insidiati a loro volta
da un Pd in risalita.
Sanità, inchiesta sulla giunta Umbria i nostri nemici»
[Segue a pagina 13] Concorsi truccati, arrestati l’assessore e il segretario Pd. Indagata la governatrice Marini PONTINI · A p. 7 G. ROSSI · A pagina 11

SPORT SENZA PARITÀ LA BIMBA E IL MURO

La guerra Le lacrime
dei sessi di Yanela
per i premi foto dell’anno
y(7HA3J1*QSQPTQ( +;!z!&!=!% FRANCI e TURRINI · A p. 16 e 17 GUADAGNUCCI · A pagina 34