You are on page 1of 2

S.C.

ENERGY SYMBOL TEST EXAMINARE PENTRU AUTORIZARE Nume si Prenume Semnătura


TRANS SRL ELECTRICIENI GR. a-III-a
PROFESIONAL
1. Verificarea lipsei tensiunii in vederea legarii la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se faca la o LEA JT:
a) la conductoarele active;
b) la conductoarele active exclusiv pe conductorul de nul;
c) la toate conductoarele LEA, inclusive pe conductorul de nul.
2. Conductoarele torsadate sunt:
a) ansambluri de doua sau mai multe conductoare active isolate;
b) funii metalice isolate, impletite prin rasucire intr-un fascicul, a carei intindere libera se realizeaza prin conductorul purtator, care face
parte si el din fascicul;
c) ansambluri de doua sau mai multe conductoare ale aceleiasi faze, distantate intre ele prin piese metalice.
3. Efectuarea lucrarilor de exploatare, intrerupere curenta, interventii accidentale si opriri tehnologice au rolul de a:
a) mentine in starea de functionare si evitarea avariilor si intreruperilor accidentale;
b) mentine in parametrii optimi functionarea sistemului;
c) evita orice deranjamente.
4. Înclinarea utilajelor speciale faţă de planul orizontal, al mijlocului de transport nu trebuie să depăşească :
a). (+) sau (-) 5 grade;
b). (+) sau (-) 10 grade;
c). (+) sau (-) 15 grade.
5. Persoana care dispune executarea de lucrări în baza ITI-PM trebuie să aibă acest drept îndeplinind condiţiile pentru:
a) emitent
b) admitent
c) supraveghetor.
6. În timpul executării lucrării, şeful de lucrare trebuie să se afle în zona de lucru:
a) la începerea şi terminarea lucrării
b) în mod permanent
c) poate părăsi zona de lucru, fiind înlocuit de locţiitorul său.
7. Revizia sigurantelor de medie tensiune se face:
a) o data pe an;
b) de doua ori pe an;
c) odata cu revizia instalatiei in care sunt montate.
8. Mutarea in alta zona de lucru se face prin grija:
a) emitentului AL;
b) admitentului AL;
c) sefului de lucrare.
9. În cazul în care şeful de lucrare trebuie să părăsească zona de lucru :
a) a). şeful de lucrare va evacua membrii formaţiei de lucru din această zonă, nefiind permis nici unei persoane să revină în ea în timpul
cât lipseşte şeful de lucrare;
b) b). se admite ca şeful de lucrare să părăsească zona de lucru,fără a fi inlocuit de un membru al formaţiei, doar de emitent;
c) c). şeful de lucrare va solicita conducerii să delege un alt şef de lucrare pentru al înlocui.
10. Un radiator electric având rezistenţa R = 20  este străbătut de un curent I = 10 A şi funcţionează timp de două ore şi 45 de minute.
Câtă energie consumă?

SSM
1. Pasirea de pe scară pe consola stalpului ( si invers ), se face:
a) dupa ce se verifica starea scarii;
b) dupa verificarea consolei cu binoclul de sol;
c) doar dupa asigurarea cu cel de-al doilea cordon.
2. Verificarea lipsei tensiunii in vederea legarii la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se faca la o LEA JT:
d) la conductoarele active;
e) la conductoarele active exclusiv pe conductorul de nul;
f) la toate conductoarele LEA, inclusive pe conductorul de nul.
3. La executarea de lucrări în instalaţiile electrice în exploatare fără autorizaţie de lucru se vor respecta după caz următoarele MĂSURI
ORGANIZATORICE:
a) scoaterea de sub tensiune a instalaţiei
b) verificarea lipsei tensiunii
c) controlul activităţii formaţiei de lucru, supravegherea în timpul lucrului.
4. Personalul care execută lucrări la distanţă faţă de părţile aflate sub tensiune trebuie:
a) să i se facă instructajul asupra condiţiile de executare a lor
b) nu trebuie să i se facă instructaj deoarece personalul cunoaşte condiţiile
c) rămâne la latitudinea şefului direct
5. Cine verifica scarile înainte de urcare la înălţime ?
a) .seful de lucrare;
b) .admitentul;
c) .conducătorul formatiei de lucru ( inginer, maistru ).
6 Măsurile tehnice de protecţie a muncii în zona de lucru pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică are rolul de a evita
accidentarea de natură neelectrică a :
a). numai membrilor formaţiei de lucru;
b). membrilor formaţiei de lucru şi a persoanelor straine;
c). numai a persoanelor straine.
7. La terminarea lucrării asigurarea strângerii tuturor materialelor şi sculelor, efectuarea curăţeniei, verficarea stării tehnice a
instalaţiei la care s-a lucrat se face de către:
a) admitent
b) emitent
c) şef de lucrare.
8. Prin separarea electrică a instalaţiei se înţelege :
a) separarea printr-un aparat de comutatie a unei instalaţii, de sursa sau sursele de alimentare
b) separarea vizibilă prin separator, a instalaţiei respective, de sursa sau sursele de alimentare
c) întreruperea tensiunii, separarea vizibilă a instalaţiei, blocarea în poziţia deschis a dispozitivelor de acţionare şi aplicarea indicatoarelor
cu caracter de interzicere pe acestea.
9. Ce grupa minima de autorizare trebuie sa posede seful de lucrare?
a). a II -a
b). a III – a
c). a V – a
10. Care este principiul dupa care trebuie dotat si utilizat echipamentul individual si dispozitivele de protectie electroizolante?
a). nu exista un astfel de principiu
b). se va utiliza un singur mijloc de protectie
c). cel putin doua mijloace electroizolante de protectie inseriate pe calea de curent posibil de a fi parcursa ca urmare a atingerii accidentale
directe

PRIM AJUTOR
1. Prima măsură întreprinsă în cazul unei electrocutări este:
a. îndepărtarea electrocutatului prin orice mijloace de contactul electric, la nevoie prin apucarea cu mâinile şi sustragerea de la locul
accidentului.
b. întreruperea curentului de la întrerupător dacă este accesibil, sau îndepărtarea electrocutatului sau a conductorului cu ajutorul unui
instrument/unelte de lungime convenabilă din material izolator
c. solicitarea prin comandă verbală fermă a persoanei să întrerupă contactul şi să se îndepărteze.
2. În cazul unei persoane prezentând arsuri întinse, masive, primul ajutor constă în:
a. acoperirea regiunii arse cu nisip sau pământ, pentru realizarea obiectivului răcirii pielii şi a organismului
b. aplicarea de sare, ulei, grăsime, vaselină pe regiunea arsă
c. acoperirea arsurilor cu pansamente mari sterile, sau cu prosoape.
3. Care este intensitatea maximă a curentului electric considerată nepericuloasă a curentului alternativ de frecvenţă industrială?
a. 50mA
b. 10mA
c. 20mA
4. Care sunt operaţiile care trebuie efectuate cu un membru amputat complet din cauza unui accident?
a. conservarea acestuia prin introducerea într-o pungă de plastic curată şi transportarea la spital împreună cu accidentatul
b. învelirea într-un pansament umed şi curat, punerea acestuia într-o pungă de plastic impermeabilă, sigilarea pungii, marcarea datei şi
orei efectuării acestor operaţii, punerea într-un alt recipient sau pungă de plastic umplută parţial cu gheaţă sfărâmată, transportarea de
urgenţă la cel mai apropiat spital, împreună cu rănitul
c. transportarea de urgenţă la spital, fără a mai pierde timpul cu conservarea membrului amputat.
5. Ce presupune interventia la locul accidentului provocat de curentul electric?
a). scoaterea accidentatului de sub influenta curentului electric
b). desfacerea hainelor la gat, piept si zona abdominala
c). verificarea respiratiei si a pulsului
d). transportarea de urgenta la spital
6. Cum se actioneaza in cazul accidentului in care se constata existenta stopului respirator si a celui cardiac?
a). se evalueaza zona
b). se trimite o alta persoana sa anunte formatiunea medicala cea mai apropiata
c). se incepe resuscitarea cardiopulmonara cu masaj cardiac si ventilatie in raport de 30 masaje şi 2 ventilatii cu efectuarea a 3 cicluri pe
minut cu repetarea acestui set de manevre timp de 2-3 min.
7 . Ce trebuie să ştiţi ca salvator?
a). Să vă puneţi şi să vă scoateţi mănuşile de protecţie
b). Să evaluaţi siguranţa zonei de acţiune, reală sau simulată
c). Să folosiţi în mod adecvat echipamentul de protecţie
8) Gasiti un coleg cazut jos si constataţi ca acesta rasufla si nu are puls cum actionati :
a) se începe resuscitarea cardiovasculară
b) evaluati pacientul si incepeti un ciclu constand din doua ventilari mecanice, urmate de 30 masaje cardiovasculare, Dupa fiecare 3 cicluri
evaluati starea pacientului si continuati pana la sosirea ambulantei manevrele de resuscitare
c) nici un raspuns nu este corect
9) O persoana electrocutata , scoasa de sub tensiune dar in stare constienta, acuza ca se simte rau. Cum procedati ?
a) il asezati in pozitia intins pe spate cu picioarele ridicate :
b) ii verificati periodic semnele vitale
c) asteptati sosirea personalului SMURD pentru evaluare si acordare prim ajutor
10. Cum se acţionează în cazul unui accidentat care are puls dar nu respiră?
a) se anunţă ambulanţa şi se începe resuscitarea cardiacă
b) se anunţă ambulanţa după care se trece la efectuarea respiraţiei artificiale.
c) nici un răspuns nu este corect.
Nota Profesional S.S.M. Prim ajutor

Data Semnatura examinator