You are on page 1of 8

PRIJEMNI ISPIT 2009/2010. 29.06.2009.

PREDMET: GEOGRAFIJA I grupa

1. Ko je stvorio fonetsko pismo?


a. Egipćani
b. Feničani
c. Sumerci

2. Broj rođenih stanovnika u odnosu na ukupan broj stanovnika označava:


a. natalitet
b. mortalitet
c. prirodni priraštaj

3. Kako se zove najviša planina Šumadije?


a. Đeravica
b. Stara planina
c. Rudnik

4. Ugalj, nafta i zemni gas spadaju u?


a. plemenite metale
b. crne metale
c. fosilna goriva

5. Koliko nacionalnih parkova ima u Srbiji ?


a. 5
b. 4
c. 6

6. Kako se naziva klima malih prostora?


a. miniklima
b. mikroklima
c. mala klima

7. Koliko procenata svetskog stanovništva čini žuta rasa ljudi?


a. 12,5%
b. 36,3%
c. 63,6%
PRIJEMNI ISPIT 2009/2010. 29.06.2009.
PREDMET: GEOGRAFIJA I grupa

8. Koliko naroda ima više od 1 miliona pripadnika?


a. 300
b. 30
c. 3000

9. Gde se formiraju ‘’ostrva toplote’’ ?


a. na Sredozemlju
b. u Africi
c. u velikim gradovima

10. Koji je najviši vrh Fruške gore?


a. Đeravica
b. Cvijićev vrh
c. Crveni čot

11. Kako se naziva grupa ''malih ostrva''?


a. mikronezija
b. melanezija
c. polinezija

12. Koja naša banja ima najtopliju vodu?


a. Vrnjačka banja
b. Vranjska banja
c. Niška banja

13. Sa koliko procenata u svetskoj proizvodnji dijamanata učestvuje Afrika?


a. 3%
b. 96%
c. ne učestvuje

14. Koje godine je Beograd prvi put proglašen za prestonicu Srbije?


a. 1403. g.
b. 1918. g.
c. 1878. g.

15. Šta se označava meridijanima?


a. geografska širina
b. udaljenost od ekvatora
c. geografska dužina
PRIJEMNI ISPIT 2009/2010. 29.06.2009.
PREDMET: GEOGRAFIJA II grupa

1. Koga smatramo za osnivača naučne Geografije?


a. Fridrih Racel
b. Aleksandar Humbolt
c. Erastoten

2. Kako se naziva grafički predstavljen razmer?


a. razmernik
b. razmer
c. linija

3. Kako se jednim imenom nazivaju Evropa, Azija i Afrika?


a. Evroazija
b. Stari svet
c. Ognjena zemlja

4. Koja je najveća država na svetu po površini?


a. Rusija
b. Kina
c. SAD

5. Koliko biljnih vrsta postoji na teritoriji Srbije?


a. 320
b. 3200
c. 32000

6. Hmelj kao industrijska sirovina služi za proizvodnju?


a. piva
b. vina
c. rakije

7. Sezonska naselja u Banatu i Bačkoj nazivaju se?


a. vikendice
b. torovi
c. salaši
PRIJEMNI ISPIT 2009/2010. 29.06.2009.
PREDMET: GEOGRAFIJA II grupa

8. Po kojoj industriji je poznat Leskovac?


a. tekstilnoj
b. autoindustriji
c. industriji mobilnih telefona

9. Koliki deo čovečanstva živi na istočnoj hemisferi ?


a. 31%
b. 61%
c. 85%

10. Koja je najveća afrička država po površini?


a. Namibija
b. Čad
c. Sudan

11. Koliko zemalja okuplja Svetska trgovinska organizacija?


a. 365
b. 121
c. 150

12. Kako se nazivaju linije koje spajaju tačke jednake dubine?


a. izohipse
b. izobate
c. izobare

13. U cirkovima su formirana_________ jezera?


a. lednička
b. eolska
c. rečna

14. Kolika je prosečna nadmorska visina Balkanskog poluostrva?


a. 200 m
b. 540 m
c. 1200 m

15. Beli i Crni Timok se spajaju kod ?


a. Zaječara
b. Zrenjanina
c. Šida
PRIJEMNI ISPIT 2009/2010. 29.06.2009.
PREDMET: GEOGRAFIJA III grupa

1. Kom slivu pripada Beli Drim?


a. Egejskom
b. Jadranskom
c. Crnomorskom

2. Koji je najveći nacionalni park u Srbiji ?


a. Đerdap
b. Fruška Gora
c. Kopaonik

3. Koliko je procenata teritorije Srbije pod šumama?


a. 68,2%
b. 27,3%
c. 11,4%

4. Kojoj grupi jezika pripadaju skandinavski narodi?


a. germanskoj
b. slovenskoj
c. romanskoj

5. U kom periodu je bilo najintenzivnije naseljavanje SAD?


a. u XIV veku
b. od 1850. do1860.
c. od 1900. do 1914.

6. Koliko Aboridžina danas živi u Australiji?


a. 50 000
b. 5 000
c. 500 000

7. Koja država ima najveće zalihe uglja na svetu?


a. Indija
b. Kina
c. Rusija
PRIJEMNI ISPIT 2009/2010. 29.06.2009.
PREDMET: GEOGRAFIJA III grupa

8. Koji grad je bio prestonica Srbije u doba kneza Lazara ?


a. Kruševac
b. Prizren
c. Kraljevo

9. Kako se naziva vertikalna razlika između izohipsa?


a. ekvilibrium
b. ekvidistancija
c. ekvivalent

10. Za koji grad se kaže da predstavlja istočni Gibraltar?


a. Singapur
b. Hong kong
c. Tokio

11. Koja je reka najveća pritoka Zapadne Morave?


a. Drina
b. Jošanica
c. Ibar

12. Kako se naziva najstarije pismo?


a. piktografsko
b. hijeroglifsko
c. ćirilica

13. Indijium spada u _______ metale ?


a. crne metale
b. retke metale
c. guste metale

14. Kako se naziva istočni deo Vojvodine?


a. Srem
b. Banat
c. Bačka

15. Koliki deo Kine zauzima Spoljna Kina?


a. 40%
b. 60%
c. 80%
PRIJEMNI ISPIT 2009/2010. 29.06.2009.
PREDMET: GEOGRAFIJA IV grupa

1. Gde se razvilo hijeroglifsko pismo?


a. Egipat
b. Mesopotamija
c. Grčka

2. Koliko je duboko Bajkalsko jezero?


a. 160 m
b. 1620 m
c. 6120 m

3. Na kojoj reci je kod nas izgrađen prvi objekat po sistemu Teslinih trofaznih
struja ?
a. Drina
b. Morava
c. Đetinja

4. Muzej kog prehrambenog proizvoda se nalazi u Pećincima?


a. Mesa
b. Mleka
c. Hleba

5. Ko je osnivač antropogeografije?
a. Aleksandar Humbolt
b. Fridrih Racel
c. Anaksimander

6. Koliki deo stavnovništva sveta živi na severnoj polulopti?


a. 91%
b. 85%
c. 60%

7. Kako se još naziva Unutrašnja Kina?


a. Prava Kina
b. Ravna Kina
c. Duga Kina
PRIJEMNI ISPIT 2009/2010. 29.06.2009.
PREDMET: GEOGRAFIJA IV grupa

8. U kojoj državi se proizvodi najviše kukuruza?


a. Egipat
b. SAD
c. Rusija

9. Koliko je široko ušće Amazona?


a. 30 km
b. 3000 km
c. 300 km

10. Gde je izgrađena prva termoelektrana kod nas?


a. U Užicu
b. U Nišu
c. U Beogradu

11. Na koji način su Polinežani predstavljali ostrva?


a. biserima
b. školjkama
c. kokosovim orasima

12. Kolika je temperature vode u Vranjskoj banji?


a. 96O C
b. 69O C
c. 100OC

13. Koliko procenata teritorije Srbije se nalazi severno od Save i Dunava ?


a. 24,4%
b. 5%
c. 42,4%

14. Koja zemlja je postala prva industrijska zemlja u svetu?


a. SAD
b. Engleska
c. Japan

15. Kako se naziva starosedelačko stanovništvo na Novom Zelandu?


a. Bantu
b. Aboridžini
c. Maori