You are on page 1of 7

WAAROM NOV JIJ?

(COME FINISCE UN AMORE)j~ 72 m

Intro Bb

Tekst & muziek:

A. Cassella/R. Cocciante/M. Luberti Ned. tekst: H. Koreneef/L. Driessen

Gm

Fsus

)

I
tJ ['-d- -d PV -d pv -d W -d
~ ~ ~
. ~ _._
I· rj -I"" _ " ...L ...L ~
I.-.J.,ooj I I IN! • pp~. per akkoord .

Gm

Als er ie- mand bij me weg- ging

e - ven slik- ken en weer door-gaan

) tJ

l~~~~~~~,~~~~~r~,~_~~~,~~~~

-

Fsus e - ven woe- len en ge- woon weerop- staan.Lc..;

het deed me wei - nig.

-

i_ I

1 __.

Gm

Maar om jou ben ik ver- drie-tig,

zon- der jou ont- zet-tend nie-tig,

I

-

c.. I

-

I

@ DELTA ITALIANA Spa.

Used by permission of: BMG MUSIC PUBLISHING B.V.

Fsus

je stem die in mijn hoofd blijft zit-ten,

mij geen mo- ment met rust laat.-

)

I
"
~
@) ~ ........................ ~ .......... .. --~
.
.
Pf I _" i_ I ---
- - En dat er men-sen zijn die lach-en

en dat er men-sen zijn die dan-sen

••

••

--

-

-

114fr.

A~ sus4 en dat er men-senzijndie in-nig zoe-nen,--

dat kan ik nu nietmeer be-grij-pen.-

rum C~m fHm4fT.

E tmE It tmB

Ik voel al-leen de pijn van God waar is ze. Ik voel al-leen de pijn van jou hier bij me

1\

- ]l

- -

]l

Il-

Bsus

mls-sen---

en ik kan er niet mee om - gaan,

ik kan er echtnietmeermee om-gaan.-

1\ -
( 'JL
..,j
.
f) ]l _- - - - - - - ]l -
~ .. ~ ~~ _..----..._
( .
.

- I.- 'I

Em

En ik zou weI wil- len sme- ken,

je op mijn knie-en wil-len sme- ken,

als ik wist dat datnogzinhad,maar de da-gen word-en we-ken en de we-ken word-en ja - ren. __

, -
,
) f)
) _, -
( .
.
.4 -. A
,
) f) I
)
mf
D
1'1
) f)
) Dit ge-vecht kan ik niet win-nen, - -

want J1J zit vee I te diep van bin-nen.L

Esus

E

waar- am nou jij, waar- am nou jij,___ waar- am nou jij,__ Waar- om ben ji.i-

JJ..

-

I

nou uit mijn Ie

F#m

ven, __ waar-om ben jij nOll nieL-

-

ge- ble - ven,-- waar- am wou -

A

,

~ fir.. - ) t.

)~~~~~J~~~~~~~~~~~·~~_3 __D Esus
jij me niets meer ge - ven, __ waar- om ben jij ver- trok - ken zon - der re den.--
1\ - - -.
, ..._ ..._
._
) t..l .,.
} 11.
~: I'""
L
I - c
,,-...,
,
t..l
(
f
FI
1\
(
) t..l
)
(
• Am II

Ik hou je vast in mijn ge-dach-ten.

Ik zie nog hoe je naar me lach- te. _

-

-

I

Gsus

G

Ik mis je lip-pen op de mij-ne,

een beeld dat nooit meer zal ver-dwij - nen.

-

-

I-

Asus

Jouw hand niet meer

A

Tussenspel D

in

de mij ne

~ ~-.

1'.

• .1+.

I

) t..l

)~~~~~~~~~~~~g-~

I - I

Bmm

G

Asus 3 A

.----..,-- ~ 3

" ~ ~ • .LI ,-- --..., -
( • . . - ....,

t..l I r
"" I I I
.
.
'-J - Couplet
D Bm
En dus tel ik de Ie - ge lan- ge da- gen, die zon- der jou voor - bij gaan,
,...
) tJ • • • • • .. • • • ..
) - • -
pp l.-
G Asus D
met geen enkele hoopvoormor-gen-- geen hoop op wat danook. __ Maar jij 1
1\
) tJ •• • • • • . ___ •• • • --- :.....- . - ,
_-
) • ~ • -
·
·
~ ~ - Bm

G

zul je soms nag aan me den- ken, _

ben ik soms tach nog een beet- je bij je-

Il
(
.
) tJ\.../ • • • . - • _ .. • • • • ',--v
-
) • - • ~
( ·
·

I r
- - Asus

D

ach laat maar,--

Ik tel ge- woon de Ian - ge da - gen-

1
I
tJ \.../ •. • ~ • • • • • •
-
) • ~ -
· Q
·
l,....... Bm

G Ik tel ge-woon de le-gelang-e dagen, __

Asus

maar ik wil niet,

ik wil niet

1\
-'>:
) tJ \.../. ••• • • • . ___ _,CJ .. - - • 11
) L • - • 0
·
·
- ~ ~ Bsus

E

meer.

Als er ie-mand bij me wag-ging,

e-ven slik-ken en weer door-gaan,

,
( 1\
. .
) tJ II ]1 ]1
) Il • • Il
.
.
~ I --.....
f p

A

Bsus e-ven woe-len en ge-woon weer op-staan, __

B

het deed me wei- nig, __

1\

( ~ ) tJ

l~~~~~~~~~~~~~~

I

]

]1

I
E C#m
Maar om jou ben ik verdrie- tig,
1\
) tJ II
11._
mf
A
je stem die in mijn hoofd blijft zit-ten, zon- der jou ont-zet-tend nie- tig,

]1

11

Bsus

B

mij geen mo - ment met rust laat....--.

, --"'
(
.
tJ ]1 II
r--.....
.
.
I ~ E

,

en dat er men-sen zijn die lach-en, _

It_ _ _

en dat er men- sen zijn die dan-sen--

JJ._ __..- ---

tJ I

I

Il

f

-

Bsus

en dat er men-sen zijn die in-nig zoe- nen,- dat kan ik nu niet meer be- grij - pen.

\~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~t'.~.~

)~~~~~~~~~~~~

I I

A

E

C#m

Ik voel al-Ieen de pijn van God waar is ze. Ik voel al-Ieen de pijn vanjou hier bij me

~ ~ *.

mis- sell-

I

) @)

)~~~~~~uu~.~~~~~~~~~~~~~~~gu~~~~~~~~~~~~§

---.....J

Bsus B

en ik kan er niet mee om - gaan,__ ik kan er echt niet meer mee om - gaan

\8~@)~~~~~~~·-~-~-~~-~-~~~tj.~~-~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~.~'.~~

)~~~~~~~~~~~~~

I I

A

E

C#m

na na nana--

A

Bsus

na na na na--

na na na na-

, ~ - . ~ - . Jj, -_.
, ·
·
) @)
) 11. • Il """"
( ·
. ·
n • n
~ I 'oJ I Fade Out.. .....