You are on page 1of 7

A BIZOTTS�G 798/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 8.)

azon harmadik orsz�gok, ter�letek, �vezetek �s ter�leti egys�gek jegyz�k�nek


meg�llap�t�s�r�l, ahonnan baromfi �s baromfiterm�kek behozhat�k a K�z�ss�gbe �s
�tsz�ll�that�k a K�z�ss�gen, valamint az �llat-eg�szs�g�gyi bizony�tv�nyok
k�vetelm�nyeinek meg�llap�t�s�r�l

(EGT-vonatkoz�s� sz�veg)

(HL L 226, 23.8.2008, p.1)

M�dos�totta:

Hivatalos Lap

No

page

date

>M1

A BIZOTTS�G 1291/2008/EK RENDELETE (2008.december 18.)

L 340

22

19.12.2008

>M2

A BIZOTTS�G 411/2009/EK RENDELETE (2009. m�jus 18.)

L 124

20.5.2009

>M3

A BIZOTTS�G 215/2010/EU RENDELETE (2010. m�rcius 5.)

L 76

23.3.2010
M4

A BIZOTTS�G 241/2010/EU RENDELETE (2010. m�rcius 8.)

L 77

24.3.2010

>M5

A BIZOTTS�G 254/2010/EU RENDELETE (2010. m�rcius 10.)

L 80

26.3.2010

M6

A BIZOTTS�G 332/2010/EU RENDELETE (2010. �prilis 22.)

L 102

10

23.4.2010

M7

A BIZOTTS�G 925/2010/EU RENDELETE (2010. okt�ber 15.)

L 272

16.10.2010

>M9

A BIZOTTS�G 955/2010/EU RENDELETE (2010. okt�ber 22.)

L 279

23.10.2010

>M11

A BIZOTTS�G 364/2011/EU RENDELETE (2011. �prilis 13.)

L 100

30

14.4.2011
M12

A BIZOTTS�G 427/2011/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2011. m�jus 2.)

L 113

3.5.2011

M13

A BIZOTTS�G 536/2011/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2011. j�nius 1.)

L 147

2.6.2011

M14

A BIZOTTS�G 991/2011/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2011. okt�ber 5.)

L 261

19

6.10.2011

>M15

A BIZOTTS�G 1132/2011/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2011. november 8.)

L 290

9.11.2011

>M16

A BIZOTTS�G 1380/2011/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2011. december 21.)

L 343

25

23.12.2011

M17

A BIZOTTS�G 110/2012/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2012. febru�r 9.)

L 37

50
10.2.2012

M18

A BIZOTTS�G 393/2012/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2012. m�jus 7.)

L 123

27

9.5.2012

M19

A BIZOTTS�G 532/2012/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2012. j�nius 21.)

L 163

22.6.2012

M20

A BIZOTTS�G 1162/2012/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2012. december 7.)

L 336

17

8.12.2012

M21

A BIZOTTS�G 88/2013/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2013. janu�r 31.)

L 32

1.2.2013

M22

A BIZOTTS�G 191/2013/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2013. m�rcius 5.)

L 62

22

6.3.2013

M23

A BIZOTTS�G 437/2013/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2013. m�jus 8.)

L 129

25
14.5.2013

M24

A BIZOTTS�G 519/2013/EU RENDELETE (2013. febru�r 21.)

L 158

74

10.6.2013

>M25

A BIZOTTS�G 556/2013/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2013. j�nius 14.)

L 164

13

18.6.2013

>M26

A BIZOTTS�G 866/2013/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2013. szeptember 9.)

L 241

10.9.2013

M27

A BIZOTTS�G 1204/2013/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2013. november 25.)

L 316

27.11.2013

M28

A BIZOTTS�G 166/2014/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2014. febru�r 17.)

L 54

22.2.2014

>M29

A BIZOTTS�G 952/2014/EU V�GREHAJT�SI RENDELETE (2014. szeptember 4.)

L 273
1

13.9.2014

>M30

A BIZOTTS�G (EU) 2015/198 V�GREHAJT�SI RENDELETE (2015. febru�r 6.)

L 33

10.2.2015

M31

A BIZOTTS�G (EU) 2015/243 V�GREHAJT�SI RENDELETE (2015. febru�r 13.)

L 41

17.2.2015

>M32

A BIZOTTS�G (EU) 2015/342 V�GREHAJT�SI RENDELETE (2015. m�rcius 2.)

L 60

31

4.3.2015

Helyesb�tette:

C1

Helyesb�t�s, HL L 198, 5.7.2014, o 14 (166/2014)

�B

A BIZOTTS�G 798/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 8.)

azon harmadik orsz�gok, ter�letek, �vezetek �s ter�leti egys�gek jegyz�k�nek


meg�llap�t�s�r�l, ahonnan baromfi �s baromfiterm�kek behozhat�k a K�z�ss�gbe �s
�tsz�ll�that�k a K�z�ss�gen, valamint az �llat-eg�szs�g�gyi bizony�tv�nyok
k�vetelm�nyeinek meg�llap�t�s�r�l

(EGT-vonatkoz�s� sz�veg)

AZ EUR�PAI K�Z�SS�GEK BIZOTTS�GA,


tekintettel az Eur�pai K�z�ss�get l�trehoz� szerz�d�sre,

tekintettel a baromfi �s a keltet�toj�s K�z�ss�gen bel�li kereskedelm�re �s


harmadik orsz�gb�l t�rt�n� behozatal�ra ir�nyad� �llat-eg�szs�g�gyi felt�telekr�l
sz�l�, 1990. okt�ber 15-i 90/539/EGK tan�csi ir�nyelvre ( 1 ) �s k�l�n�sen annak
21. cikke (1) bekezd�s�re, 22. cikke (3) bekezd�s�re, 23. cikk�re, 24. cikke (2)
bekezd�s�re, valamint 26. �s 27a. cikk�re,

tekintettel a harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott �llatok �llat-eg�szs�g�gyi


ellen�rz�s�re ir�nyad� elvek meg�llap�t�s�r�l, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK
�s 90/675/EGK ir�nyelvek m�dos�t�s�r�l sz�l�, 1991. j�lius 15-i 91/496/EGK tan�csi
ir�nyelvre ( 2 ) �s k�l�n�sen annak 10. �s 18. cikk�re,

tekintettel az egyes �l� �llatokban �s �llati term�kekben l�v� anyagok �s azok


maradv�nyainak ellen�rz�s�re szolg�l� int�zked�sekr�l, valamint a 85/358/EGK �s
86/469/EGK ir�nyelvek, tov�bb� a 89/187