You are on page 1of 1

PAGBABALIK-LOOB PANGINOON, AKING TANGLAW

(Eduardo P. Hontiveros, SJ / Timoteo M. Ofrasio, SJ) (Hango sa Salmo 23 at 27)


(Felipe Fruto Ll. Ramirez, SJ)
I: I.
Masdan Mo, O Diyos, ang lingkod Mo Panginoon, aking tanglaw
Na nagbabalik-loob sa Iyo, Tanging Ikaw ang kaligtasan
Bagama’t ‘di marapat ay dumudulog sa ‘Yo Sa panganib, ingatan ako
Upang matugunan tawag Mo. (KORO) Ang lingkod Mong nananalig sa ‘Yo. (KORO)

Koro: Koro:
Ang diwa ko’y naninimdim kung malayo sa ‘Yo. Ang tawag ko’y ‘Yong pakinggan,
Ang puso ko’y namimighati kung mawalay sa ‘Yo. Lingapin Mo at kahabagan
Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo?
Kailan tatamuhin ang patawad mo? II.
Anyaya Mo’y lumapit sa ‘Yo.
II: H’wag magkubli, H’wag Kang magtago.
Kaytagal kong nalayo sa ‘Yo Sa bawat sulok ng mundo,
At kayraming mga taong sinaktan ko Ang lingkod Mo’y hahanap sa ‘Yo. (KORO)
At ang s’yang inisip ko ay kaginhawahan ko III.
Pininid sa kapwa, puso ko. (KORO) Panginoon, aking tanglaw,
Tanging Ikaw ang kaligtasan
III: Sa masama, ilayo Mo ako,
Kaya nga, O Diyos, kalugdan Mo Ang sugo Mong umiibig sa ‘Yo. (KORO)
Ang pagbabalik-loob ko sa ‘Yo.
Diwa ko’y linisin Mo, puso ko ay buksan Mo
Upang matugunan tawag Mo. (KORO)