You are on page 1of 9

DIAGRAMA DE SELECTARE

GENERATOARE PORTABILE

Puterea de intervenþie
[kVA]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ENERGY 2500 M 2.2

ENERGY 3300 M 3.0

ENERGY 4500 M 4.2

ENERGY 4500 ME 4.2

professional
ENERGY 5500 M 5.0

MONOFAZATE
ENERGY 5500 ME 5.0

GENERATOARE ENERGY 6500 M 6.0

ENERGY 6500 ME 6.0


DE CURENT
ENERGY 8500 M, 8500 ME 8.0

ENERGY 10000 ME 10.0

professional
ENERGY 6500 MD 6.0

diesel
ENERGY 6500 MDE 6.0

ENERGY 3300 MX 3.0

ENERGY 4500 MX 4.2

extreme
generatorul tãu de profit ENERGY 5500 MX 5.0

ENERGY 6500 MX 6.0

ENERGY 6000 T 5.5


1993 - Înfiinþarea Interprima cu obiect de activitate vânzãri scule ºi echipamente pentru ENERGY 7500 T 7.0
construcþii.
ENERGY 7500 TE 7.0

professional
1994 - Începerea activitãþii de import utilaje ºi echipamente pentru construcþii. Crearea de
ENERGY 9000 T 8.5
parteneriate cu producãtori de renume din Europa ºi Japonia.

TRIFAZATE
1996 - Interprima devine distribuitor autorizat Bosch. ENERGY 9000 TE 8.5

2002 - Lansarea propriilor generatoare de curent sub brandul Energy Power Systems. ENERGY 10000 T, 10000 TE 10

2004 - Inaugurarea noului sediu Interprima din ªos. Iaºi - Tg. Frumos, km 7. ENERGY 13500 TE 13.5
2005 - Deschiderea Centrului de Vânzãri ºi Închirieri Interprima. ENERGY 16000 TE 16.0

professional
ENERGY 7500 TD 7.0

diesel
Experienþa Interprima de peste 15 ani în domeniul utilajelor ºi echipamentelor pentru construcþii îºi
ENERGY 7500 TDE 7.0
pune amprenta asupra gamei de produse Energy Power Systems ºi a ajutat compania de-a lungul
timpului în angajamentul pe care ºi l-a luat în oferirea de suport clienþilor noºtri.
ENERGY 6000 TX 5.5

extreme
ENERGY 7500 TX 7.0

În funcþie de aplicaþiile ºi utilizãrile grupurilor electrogene Energy Power Systems, Interprima produce ENERGY 9000 TX 8.5
gama: ENERGY 170 WM 4.0
• professional - generatoare portabile pentru utilizare pe ºantiere; ENERGY 200 WM 7.0

professional
• extreme - generatoare portabile dotate cu rezervor mãrit ºi având autonomie mare de lucru;
ENERGY 220 WT 6.5
• heavy duty - generatoare staþionare ºi de dimensiuni mari cu aplicaþii multiple în acelaºi
ENERGY 220 WTE 6.5
timp.
ENERGY 300 WTE 10
SUDURÃ

Începând cu anul 2008 am introdus treptat noi avantaje tehnice pentru generatoarele Energy: ENERGY 400 WTE 10

reproiectare cadre ºi automatizare pentru generatoarele portabile, capac de protecþie antifurt pentru ENERGY 200 WMD 7.0
professional

staþionare. ENERGY 200 WMDE 7.0


diesel

ENERGY 220 WTD 6.5


Pentru cerinþe speciale Interprima are soluþii adaptate în funcþie de necesitãþile ºi nevoile clienþilor,
ENERGY 220 WTDE 6.5
pentru cã a produce nu înseamnã doar a fabrica.
ENERGY 170 WMX 4.0
extreme

ENERGY 200 WMX 7.0


ENERGY 220 WTX 6.5

44 ®
45
GENERATOARE PORTABILE
DE CURENT MONOFAZAT

Gama Gama
Professional Professional

PREZENTARE: PREZENTARE:
Sunt dotate cu motoare pe benzinã Subaru, cu Sunt dotate cu motoare pe benzinã Subaru, cu
ENERGY 2500 M ENERGY 4500 M ENERGY 5500 ME ENERGY 6500 ME
un consum scãzut de combustibil, nivel redus un consum scãzut de combustibil, nivel redus
de zgomot ºi vibraþii, emisii de noxe reduse de zgomot ºi vibraþii, emisii de noxe reduse
(conform cu normele EPA faza a II-a ºi CARB 3). (conform cu normele EPA faza a II-a ºi CARB 3).

ENERGY 2500 M ENERGY 3300 M ENERGY 4500 M ENERGY 4500 ME ENERGY 5500 M ENERGY 5500 ME ENERGY 6500 M ENERGY 6500 ME
CARACTERISTICI: CARACTERISTICI:

COD 130002500 130003300 130004500 135004500 COD 130005500 135005500 130006500 135006500

Putere generator [kVA] 2.2 3.0 4.2 4.2 Putere generator [kVA] 5.0 5.0 6.0 6.0
Curent alternator 230V/400V [A] 9.6 / - 13.0 / - 18.3 / - 18.3 / - Curent alternator 230V/400V [A] 21.7 / - 21.7 / - 26.1 / - 26.1 / -
Model motor EX 13 DH EX 17 DH EX 21 DH EX 21 DHS Model motor EX 27 DH EX 27 DHS EH 41 DH EH 41 DHS
Tip motor benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi Tip motor benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi
Putere motor [CP] 5.0 6.0 9.0 9.0 Putere motor [CP] 9.0 9.0 13.5 13.5
Capacitate cilindricã [cm³] 183 169 265 265 Capacitate cilindricã [cm³] 265 265 404 404
Capacitate rezervor [l] 3.8 3.6 6.1 6.1 Capacitate rezervor [l] 6.1 6.1 7.0 7.0
Nivelul zgomotului [dB] 70.3 72 72.4 72.4 Nivelul zgomotului [dB] 74 74 80 80
Consum la 75% [l/h] 1.1 1.0 1.8 1.8 Consum la 75% [l/h] 1.5 1.5 1.8 1.8
Dimensiuni L×l×h [mm] 620 × 460 × 470 620 × 460 × 470 750 × 500 × 530 750 × 500 × 530 Dimensiuni L×l×h [mm] 750 × 500 × 531 750 × 500 × 531 840 × 550 × 530 840 × 550 × 530
Greutate [kg] 38 42 54 54 Greutate [kg] 57 57 68 91

DOTÃRI STANDARD DOTÃRI STANDARD

AVANTAJE: AVANTAJE:
• bloc electronic de control - curentul • bloc electronic de control - curentul
debitat se adapteazã la orice debitat se adapteazã la orice
consumator; consumator;
• tensiunea debitatã stabilã - pot fi • tensiunea debitatã stabilã - pot fi
alimentate ºi echipamente electronice alimentate ºi echipamente electronice
casnice; casnice;
• rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul • rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul
poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe
o singurã fazã; o singurã fazã;
• protecþie totalã împotriva • protecþie totalã împotriva
scurtcircuitelor prin siguranþe automate; scurtcircuitelor prin siguranþe automate;
• cadru metalic de protecþie foarte LEGENDÃ M - monofazat; E - starter electric. • cadru metalic de protecþie foarte LEGENDÃ M - monofazat; E - starter electric.
rezistent - vopsit în câmp electrostatic. rezistent - vopsit în câmp electrostatic.
Prizã Voltmetru Protecþie Rezervor Acumulator Tobã Prizã Voltmetru Protecþie Rezervor Acumulator Tobã
APLICAÞII: Schuko 230V termomagneticã mãrit silenþioasã APLICAÞII: Schuko 230V termomagneticã mãrit silenþioasã
• produc curent electric monofazat Prizã Senzor Indicator Starter Suport instrumente • produc curent electric monofazat Prizã Senzor Indicator Starter Suport instrumente
Împãmântare Împãmântare
necesar în construcþii, industrie, CEE 400V lipsã ulei combustibil manual de lucru necesar în construcþii, industrie, CEE 400V lipsã ulei combustibil manual de lucru
comerþ, agriculturã; Starter Filtru Contor Kit roþi ºi Protecþie comerþ, agriculturã; Starter Filtru Contor Kit roþi ºi Protecþie
electric combustibil ore funcþionare mânere de transport termicã electric combustibil ore funcþionare mânere de transport termicã
• reprezintã alternativa optimã în lipsa • reprezintã alternativa optimã în lipsa
conectãrii la o reþea de electrificare. conectãrii la o reþea de electrificare.

46 ® ®
47
GENERATOARE PORTABILE
DE CURENT MONOFAZAT

Gama Gama
Professional Professional diesel

professional
diesel

PREZENTARE: PREZENTARE:
Sunt dotate cu motoare pe benzinã Subaru, cu Sunt dotate cu motoare diesel Yanmar, rãcite
ENERGY 8500 ME ENERGY 6500 MD
un consum scãzut de combustibil, nivel redus cu aer, cu un consum scãzut de combustibil,
de zgomot ºi vibraþii, emisii de noxe reduse nivel redus de zgomot ºi vibraþii, emisii de noxe
(conform cu normele EPA faza a II-a ºi CARB 3). reduse (conform cu normele EPA faza a II-a ºi
CARB 3).
ENERGY 8500 M ENERGY 8500 ME ENERGY 10000 ME ENERGY 6500 MD ENERGY 6500 MDE
CARACTERISTICI: CARACTERISTICI:
NOU! NOU!

COD 130008500 135008500 135010000 COD 134006500 134506500

Putere generator [kVA] 8.0 8.0 10.0 Putere generator [kVA] 6.0 6.0
Curent alternator 230V/400V [A] 34.8 / - 34.8 / - 43.5 / - Curent alternator 230V/400V [A] 26.1 / - 26.1 / -
Model motor EH 41 DH EH 41 DHS EH 65 DHS Model motor L 100 AE L 100 AE
Tip motor benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi Tip motor Diesel Diesel
Putere motor [CP] 13.5 13.5 20.5 Putere motor [CP] 8.8 8.8
Capacitate cilindricã [cm³] 265 265 639 Capacitate cilindricã [cm³] 406 406
Capacitate rezervor [l] 6.1 6.1 20.0 Capacitate rezervor [l] 5.5 5.5
Nivelul zgomotului [dB] 80 80 77 Nivelul zgomotului [dB] 80.5 80.5
Consum la 75% [l/h] 1.8 1.8 4.5 Consum la 75% [l/h] 1.6 1.6
Dimensiuni L×l×h [mm] 850 × 550 × 550 840 × 550 × 550 1070 × 695 × 560 Dimensiuni L×l×h [mm] 900 × 600 × 610 900 × 600 × 610
Greutate [kg] 72 92 139 Greutate [kg] 85 85

DOTÃRI STANDARD
DOTÃRI STANDARD

AVANTAJE: AVANTAJE:
• bloc electronic de control - curentul • bloc electronic de control - curentul
debitat se adapteazã la orice debitat se adapteazã la orice
consumator; consumator;
• tensiunea debitatã stabilã - pot fi • tensiunea debitatã stabilã - pot fi
alimentate ºi echipamente electronice alimentate ºi echipamente electronice
casnice; casnice;
• rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul • rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul
poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe
o singurã fazã; o singurã fazã;
• protecþie totalã împotriva • protecþie totalã împotriva
scurtcircuitelor prin siguranþe automate; scurtcircuitelor prin siguranþe automate;
• cadru metalic de protecþie foarte • cadru metalic de protecþie foarte
LEGENDÃ M - monofazat; E - starter electric. rezistent - vopsit în câmp electrostatic. LEGENDÃ M - monofazat; E - starter electric; D - motor diesel.
rezistent - vopsit în câmp electrostatic.
Prizã Voltmetru Protecþie Rezervor Acumulator Tobã Prizã Voltmetru Protecþie Rezervor Acumulator Tobã
APLICAÞII: Schuko 230V termomagneticã mãrit silenþioasã APLICAÞII: Schuko 230V termomagneticã mãrit silenþioasã
• produc curent electric monofazat Prizã Senzor Indicator Starter Suport instrumente • produc curent electric monofazat Prizã Senzor Indicator Starter Suport instrumente
Împãmântare Împãmântare
necesar în construcþii, industrie, CEE 400V lipsã ulei combustibil manual de lucru necesar în construcþii, industrie, CEE 400V lipsã ulei combustibil manual de lucru
comerþ, agriculturã; Starter Filtru Contor Kit roþi ºi Protecþie comerþ, agriculturã; Starter Filtru Contor Kit roþi ºi Protecþie
electric combustibil ore funcþionare mânere de transport termicã electric combustibil ore funcþionare mânere de transport termicã
• reprezintã alternativa optimã în lipsa • reprezintã alternativa optimã în lipsa
conectãrii la o reþea de electrificare. conectãrii la o reþea de electrificare.

48 ® ®
49
GENERATOARE PORTABILE GENERATOARE PORTABILE
DE CURENT MONOFAZAT DE CURENT TRIFAZAT

Gama Gama
Extreme Professional

PREZENTARE: PREZENTARE:
Generatoarele din gama extreme se remarcã ENERGY 4500 MX Sunt dotate cu motoare pe benzinã Subaru, cu ENERGY 7500 T
prin autonomia mare de funcþionare datoritã un consum scãzut de combustibil, nivel redus
capacitãþii sporite a rezervorului ºi sunt de zgomot ºi vibraþii, emisii de noxe reduse
recomandate pentru condiþiile grele de pe (conform cu normele EPA faza a II-a ºi CARB 3).
ºantiere.
ENERGY 3300 MX ENERGY 4500 MX ENERGY 5500 MX ENERGY 6500 MX ENERGY 6000 T ENERGY 7500 T ENERGY 7500 TE ENERGY 9000 T
CARACTERISTICI: CARACTERISTICI:
NOU!

COD 132403300 132404500 132405500 132406500 COD 200006000 200007500 205007500 200009000

Putere generator [kVA] 3.0 4.2 5.0 6.0 Putere generator [kVA] 5.5 7.0 7.0 8.5
Curent alternator 230V/400V [A] 13.0 / - 18.3 / - 18.3 / - 26.1 / - Curent alternator 230V/400V [A] 13.7 / 7.9 17.4 / 10.1 17.4 / 10.1 21.2 / 12.3
Model motor EX 17 DH EX 27 DH EX 27 DH EH 41 DH Model motor EX 27 DH EH 41 DH EH 41 DHS EH 41 DH
Tip motor benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi Tip motor benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi
Putere motor [CP] 6.0 9.0 9.0 13.5 Putere motor [CP] 8.0 13.5 13.5 13.5
Capacitate cilindricã [cm³] 169 265 265 404 Capacitate cilindricã [cm³] 265 404 404 404
Capacitate rezervor [l] 12.0 16.6 16.6 27.5 Capacitate rezervor [l] 6.1 7.0 7.0 7.0
Nivelul zgomotului [dB] 67 69 69 75 Nivelul zgomotului [dB] 74 80 80 80
Consum la 75% [l/h] 1.0 1.8 1.8 1.8 Consum la 75% [l/h] 1.5 1.8 1.8 1.8
Dimensiuni L×l×h [mm] 620 × 460 × 470 840 × 550 × 650 750 × 500 × 531 900 × 600 × 730 Dimensiuni L×l×h [mm] 840 × 550 × 650 840 × 550 × 650 840 × 550 × 650 840 × 550 × 650
Greutate [kg] 45 58 57 75 Greutate [kg] 65 78 98 81

DOTÃRI STANDARD DOTÃRI STANDARD

AVANTAJE: AVANTAJE:
• bloc electronic de control - curentul • bloc electronic de control - curentul
debitat se adapteazã la orice debitat se adapteazã la orice
consumator; consumator;
• tensiunea debitatã stabilã - pot fi • tensiunea debitatã stabilã - pot fi
alimentate ºi echipamente electronice alimentate ºi echipamente electronice
casnice; casnice;
• rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul • rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul
poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe
o singurã fazã; o singurã fazã;
• protecþie totalã împotriva • protecþie totalã împotriva
scurtcircuitelor prin siguranþe automate; scurtcircuitelor prin siguranþe automate;
• cadru metalic de protecþie foarte • cadru metalic de protecþie foarte
rezistent - vopsit în câmp electrostatic; LEGENDÃ M - monofazat; X - rezervor mãrit rezistent - vopsit în câmp electrostatic. LEGENDÃ T - trifazat; E - starter electric.
• nivel redus de zgomot datoritã tobei de
eºapament silenþioase. Prizã Voltmetru Protecþie Rezervor Acumulator Tobã Prizã Voltmetru Protecþie Rezervor Acumulator Tobã
Schuko 230V termomagneticã mãrit silenþioasã APLICAÞII: Schuko 230V termomagneticã mãrit silenþioasã
Prizã Senzor Indicator Starter Suport instrumente • produc curent electric monofazat ºi Prizã Senzor Indicator Starter Suport instrumente
APLICAÞII: Împãmântare Împãmântare
CEE 400V lipsã ulei combustibil manual de lucru trifazat necesar în construcþii, industrie, CEE 400V lipsã ulei combustibil manual de lucru
• produc curent electric monofazat Starter Filtru Contor Kit roþi ºi Protecþie comerþ, agriculturã; Starter Filtru Contor Kit roþi ºi Protecþie
necesar în construcþii, industrie, electric combustibil ore funcþionare mânere de transport termicã electric combustibil ore funcþionare mânere de transport termicã
• reprezintã alternativa optimã în lipsa
comerþ, agriculturã;
conectãrii la o reþea de electrificare.
• reprezintã alternativa optimã în lipsa
conectãrii la o reþea de electrificare.

50 ® ®
51
GENERATOARE PORTABILE
DE CURENT TRIFAZAT

Gama Gama
Professional Professional

PREZENTARE: PREZENTARE:
Sunt dotate cu motoare pe benzinã Subaru, cu ENERGY 10000 T Sunt dotate cu motoare pe benzinã Subaru, cu ENERGY 13500 TE
un consum scãzut de combustibil, nivel redus un consum scãzut de combustibil, nivel redus
de zgomot ºi vibraþii, emisii de noxe reduse de zgomot ºi vibraþii, emisii de noxe reduse
(conform cu normele EPA faza a II-a ºi CARB 3). (conform cu normele EPA faza a II-a ºi CARB 3).

ENERGY 9000 TE ENERGY 10000 T ENERGY 10000 TE ENERGY 13500 TE ENERGY 16000 TE
CARACTERISTICI: CARACTERISTICI:
NOU! NOU!

COD 205009000 200010000 205010000 COD 205013500 205016000

Putere generator [kVA] 8.5 10.0 10.0 Putere generator [kVA] 13.5 16.0
Curent alternator 230V/400V [A] 21.2 / 12.3 25.1 / 14.4 25.1 / 14.4 Curent alternator 230V/400V [A] 33.7 / 19.5 40.0 / 23.1
Model motor EH 41 DHS EH 41 DH EH 41 DHS Model motor EH 65 DHS EH 72 DHS
Tip motor benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi Tip motor benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi
Putere motor [CP] 13.5 13.5 13.5 Putere motor [CP] 18.0 25.0
Capacitate cilindricã [cm³] 404 265 265 Capacitate cilindricã [cm³] 653 720
Capacitate rezervor [l] 7.0 7.0 7.0 Capacitate rezervor [l] 20.0 20.0
Nivelul zgomotului [dB] 80 80 80 Nivelul zgomotului [dB] 77 79
Consum la 75% [l/h] 1.8 1.8 1.8 Consum la 75% [l/h] 3.8 4.5
Dimensiuni L×l×h [mm] 840 × 550 × 650 850 × 550 × 550 850 × 550 × 550 Dimensiuni L×l×h [mm] 1070 × 695 × 560 1070 × 695 × 560
Greutate [kg] 83 80 100 Greutate [kg] 143 170

DOTÃRI STANDARD DOTÃRI STANDARD

AVANTAJE: AVANTAJE:
• bloc electronic de control - curentul • bloc electronic de control - curentul
debitat se adapteazã la orice debitat se adapteazã la orice
consumator; consumator;
• tensiunea debitatã stabilã - pot fi • tensiunea debitatã stabilã - pot fi
alimentate ºi echipamente electronice alimentate ºi echipamente electronice
casnice; casnice;
• rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul • rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul
poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe
o singurã fazã; o singurã fazã;
• protecþie totalã împotriva • protecþie totalã împotriva
scurtcircuitelor prin siguranþe automate; scurtcircuitelor prin siguranþe automate;
• cadru metalic de protecþie foarte LEGENDÃ T - trifazat; E - starter electric. • cadru metalic de protecþie foarte LEGENDÃ T - trifazat; E - starter electric.
rezistent - vopsit în câmp electrostatic. rezistent - vopsit în câmp electrostatic.
Prizã Voltmetru Protecþie Rezervor Acumulator Tobã Prizã Voltmetru Protecþie Rezervor Acumulator Tobã
Schuko 230V termomagneticã mãrit silenþioasã Schuko 230V termomagneticã mãrit silenþioasã
APLICAÞII: APLICAÞII:
• produc curent electric monofazat ºi Prizã Senzor Împãmântare Indicator Starter Suport instrumente • produc curent electric monofazat ºi Prizã Senzor Împãmântare Indicator Starter Suport instrumente
CEE 400V lipsã ulei combustibil manual de lucru CEE 400V lipsã ulei combustibil manual de lucru
trifazat necesar în construcþii, industrie, trifazat necesar în construcþii, industrie,
Starter Filtru Contor Kit roþi ºi Protecþie Starter Filtru Contor Kit roþi ºi Protecþie
comerþ, agriculturã; electric combustibil ore funcþionare mânere de transport termicã comerþ, agriculturã; electric combustibil ore funcþionare mânere de transport termicã
• reprezintã alternativa optimã în lipsa • reprezintã alternativa optimã în lipsa
conectãrii la o reþea de electrificare. conectãrii la o reþea de electrificare.

52 ® ®
53
GENERATOARE PORTABILE
DE CURENT TRIFAZAT

Gama Gama
Professional diesel Extreme

professional
diesel

PREZENTARE: PREZENTARE:
Sunt dotate cu motoare diesel Yanmar, rãcite Generatoarele din gama extreme se remarcã
cu aer, cu un consum scãzut de combustibil, ENERGY 7500 TD prin autonomia mare de funcþionare datoritã ENERGY 6000 TX
nivel redus de zgomot ºi vibraþii, emisii de noxe capacitãþii sporite a rezervorului ºi sunt
reduse (conform cu normele EPA faza a II-a ºi recomandate pentru condiþiile grele de pe
CARB 3). ºantiere.
ENERGY 7500 TD ENERGY 7500 TDE ENERGY 6000 TX ENERGY 7500 TX ENERGY 9000 TX
CARACTERISTICI: CARACTERISTICI:

COD 204007500 204507500 COD 202406000 202407500 202409000

Putere generator [kVA] 7.0 7.0 Putere generator [kVA] 5.5 7.0 8.5
Curent alternator 230V/400V [A] 17.4 / 10.1 17.4 / 10.1 Curent alternator 230V/400V [A] 13.7 / 7.9 17.4 / 10.1 21.2 / 12.3
Model motor L 100 AE L 100 AE Model motor EX 27 DH EH 41 DH EH 41 DH
Tip motor Diesel Diesel Tip motor benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi
Putere motor [CP] 8.8 8.8 Putere motor [CP] 8.0 13.5 13.5
Capacitate cilindricã [cm³] 406 406 Capacitate cilindricã [cm³] 265 404 404
Capacitate rezervor [l] 5.5 5.5 Capacitate rezervor [l] 16.6 27.5 27.5
Nivelul zgomotului [dB] 80.5 80.5 Nivelul zgomotului [dB] 69 75 75
Consum la 75% [l/h] 1.6 1.6 Consum la 75% [l/h] 1.5 1.8 1.8
Dimensiuni L×l×h [mm] 620 × 460 × 470 620 × 460 × 470 Dimensiuni L×l×h [mm] 840 × 550 × 650 900 × 600 × 730 900 × 600 × 730
Greutate [kg] 97 97 Greutate [kg] 72 85 88

DOTÃRI STANDARD DOTÃRI STANDARD

AVANTAJE: AVANTAJE:
• bloc electronic de control - curentul • bloc electronic de control - curentul
debitat se adapteazã la orice debitat se adapteazã la orice
consumator; consumator;
• tensiunea debitatã stabilã - pot fi • tensiunea debitatã stabilã - pot fi
alimentate ºi echipamente electronice alimentate ºi echipamente electronice
casnice; casnice;
• rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul • rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul
poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe
o singurã fazã; o singurã fazã;
• protecþie totalã împotriva • protecþie totalã împotriva
scurtcircuitelor prin siguranþe automate; scurtcircuitelor prin siguranþe automate;
• cadru metalic de protecþie foarte • generatoarele în cadru metalic de
rezistent - vopsit în câmp electrostatic. LEGENDÃ T - trifazat; E - starter electric; D - motor diesel. protecþie foarte rezistent - vopsit în LEGENDÃ T - trifazat; X - rezervor mãrit.
câmp electrostatic;
Prizã Voltmetru Protecþie Rezervor Acumulator Tobã • nivel redus de zgomot datoritã tobei de Prizã Voltmetru Protecþie Rezervor Acumulator Tobã
APLICAÞII: Schuko 230V termomagneticã mãrit silenþioasã Schuko 230V termomagneticã mãrit silenþioasã
• produc curent electric monofazat ºi eºapament silenþioase.
Prizã Senzor Împãmântare Indicator Starter Suport instrumente Prizã Senzor Împãmântare Indicator Starter Suport instrumente
trifazat necesar în construcþii, industrie, CEE 400V lipsã ulei combustibil manual de lucru APLICAÞII: CEE 400V lipsã ulei combustibil manual de lucru
comerþ, agriculturã; Starter Filtru Contor Kit roþi ºi Protecþie • produc curent electric monofazat ºi Starter Filtru Contor Kit roþi ºi Protecþie
electric combustibil ore funcþionare mânere de transport termicã electric combustibil ore funcþionare mânere de transport termicã
• reprezintã alternativa optimã în lipsa trifazat necesar în construcþii, industrie,
conectãrii la o reþea de electrificare. comerþ, agriculturã;
• reprezintã alternativa optimã în lipsa
conectãrii la o reþea de electrificare.
54 ® ®
55
GENERATOARE PORTABILE
DE SUDURÃ

Gama Gama
Professional Professional

PREZENTARE: PREZENTARE:
Sunt dotate cu motoare pe benzinã Subaru, cu Sunt dotate cu motoare pe benzinã Subaru, cu
ENERGY 170 WM ENERGY 220 WT ENERGY 300 WTE
un consum scãzut de combustibil, nivel redus un consum scãzut de combustibil, nivel redus
de zgomot ºi vibraþii, emisii de noxe reduse de zgomot ºi vibraþii, emisii de noxe reduse
(conform cu normele EPA faza a II-a ºi CARB 3). (conform cu normele EPA faza a II-a ºi CARB 3).
ENERGY 170 WM ENERGY 200 WM ENERGY 220 WT ENERGY 220 WTE ENERGY 300 WTE ENERGY 400 WTE
CARACTERISTICI: CARACTERISTICI:

COD 231300170 231300200 232000220 COD 232050220 232050300 232050400

Putere generator [kVA] 4.0 7.0 6.5 Putere generator [kVA] 6.5 10.0 10.0
Curent alternator 230V/400V [A] 17.4 / - 28.0 / - 16.0 / 9.0 Curent alternator 230V/400V [A] 16.0 / 9.0 17.4 / 14.4 17.4 / 14.4
Model motor EX 27 DH EH 41 DH EH 41 DH Model motor EH 41 DHS EH 65 DHS EH 72 DHS
Tip motor benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi Tip motor benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi
Putere motor [CP] 9.0 13.5 13.5 Putere motor [CP] 13.5 22.0 25.0
Capacitate cilindricã [cm³] 265 404 404 Capacitate cilindricã [cm³] 404 639 720
Capacitate rezervor [l] 6.1 7.0 7.0 Capacitate rezervor [l] 7.0 20.0 20.0
Nivelul zgomotului [dB] 74 80 80 Nivelul zgomotului [dB] 80 77 79
Consum la 75% [l/h] 1.5 1.8 1.8 Consum la 75% [l/h] 1.8 4.3 4.5
Curent sudare [A] 60÷130 (AC) 60÷200 (AC) 40÷220 (DC) Curent sudare [A] 40÷200 (DC) 80÷300 (DC) 80÷400 (DC)
Diametru electrod [mm] 3.25 5.0 5.0 Diametru electrod [mm[ 5 8 8
Tip electrod supertit supertit supertit+superbaz Tip electrod supertit+superbaz supertit+superbaz supertit+superbaz
Dimensiuni L×l×h [mm] 750 × 500 × 530 840 × 550 × 530 840 × 550 × 530 Dimensiuni L×l×h [mm] 840 × 550 × 650 1070 × 795 × 560 1070 × 795 × 560
Greutate [kg] 65 87 87 Greutate [kg] 108 168 170

DOTÃRI STANDARD DOTÃRI STANDARD

AVANTAJE: AVANTAJE:
• bloc electronic de control - curentul • bloc electronic de control - curentul
debitat se adapteazã la orice consumator; debitat se adapteazã la orice consumator;
• tensiunea debitatã stabilã - pot fi • tensiunea debitatã stabilã - pot fi
alimentate ºi echipamente electronice alimentate ºi echipamente electronice
casnice; casnice;
• rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul • rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul
poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe
o singurã fazã; o singurã fazã;
• protecþie totalã împotriva • protecþie totalã împotriva
scurtcircuitelor prin siguranþe automate; scurtcircuitelor prin siguranþe automate;
• cadru metalic de protecþie foarte • cadru metalic de protecþie foarte
rezistent - vopsit în câmp electrostatic. LEGENDÃ W - sudurã; M - monofazat; T - trifazat. rezistent - vopsit în câmp electrostatic. LEGENDÃ W - sudurã; T - trifazat; E - starter electric.
APLICAÞII: Prizã Voltmetru Protecþie Selector Indicator Starter Rezervor APLICAÞII: Prizã Voltmetru Protecþie Selector Indicator Starter Rezervor
Schuko 230V termomagneticã Arc Force combustibil manual mãrit Schuko 230V termomagneticã Arc Force combustibil manual mãrit
• produc curent electric monofazat sau • produc curent electric monofazat sau
trifizat necesar în construcþii, industrie, Prizã Senzor Împãmântare Selector scalã Kit roþi ºi Protecþie Acumulator trifizat necesar în construcþii, industrie, Prizã Senzor Împãmântare Selector scalã Kit roþi ºi Protecþie Acumulator
CEE 400V lipsã ulei curent sudare mânere de transport termicã CEE 400V lipsã ulei curent sudare mânere de transport termicã
comerþ, agriculturã; comerþ, agriculturã;
• îndeplinesc funcþiile unui aparat de Starter Filtru Contor Tobã Suport Selector • îndeplinesc funcþiile unui aparat de Starter Filtru Contor Tobã Suport Selector
electric combustibil ore funcþionare silenþioasã instrumente de lucru curent sudare electric combustibil ore funcþionare silenþioasã instrumente de lucru curent sudare
sudurã în C.A. sau C.C.; sudurã în C.A. sau C.C.;
• reprezintã alternativa optimã în lipsa • reprezintã alternativa optimã în lipsa
conectãrii la o reþea de electrificare sau conectãrii la o reþea de electrificare sau
în lipsa unui aparat de sudurã cu în lipsa unui aparat de sudurã cu
electrod. electrod.

56 ® ®
57
GENERATOARE PORTABILE
DE SUDURÃ

Gama Gama
Professional diesel Extreme

professional
diesel
PREZENTARE: PREZENTARE:
Sunt dotate cu motoare diesel Yanmar, rãcite Generatoarele din gama extreme se remarcã
cu aer, cu un consum scãzut de combustibil, ENERGY 220 WTD prin autonomia mare de funcþionare datoritã ENERGY 220 WTX
nivel redus de zgomot ºi vibraþii, emisii de noxe capacitãþii sporite a rezervorului ºi sunt
reduse (conform cu normele EPA faza a II-a ºi recomandate pentru condiþiile grele de pe
CARB 3). ºantiere.
ENERGY 200 WMD ENERGY 200 WMDE ENERGY 220 WTD ENERGY 220 WTDE ENERGY 170 WMX ENERGY 200 WMX ENERGY 220 WTX
CARACTERISTICI: CARACTERISTICI:

COD 231340200 231345200 232040220 232045220 COD 2313240170 2313240200 2313240220

Putere generator [kVA] 7.0 7.0 6.5 6.5 Putere generator [kVA] 4.0 7.0 6.5
Curent alternator 230V/400V [A] 28.0 / - 28.0 / - 16.0 / 9.0 16.0 / 9.0 Curent alternator 230V/400V [A] 17.4 / - 28.0 / - 16.0 / 9.0
Model motor L 100 AE L 100 AE L 100 AE L 100 AE Model motor EX 27 DH EH 41 DH EH 41 DH
Tip motor Diesel Diesel Diesel Diesel Tip motor benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi benzinã, 4 timpi
Putere motor [CP] 8.8 8.8 8.8 8.8 Putere motor [CP] 9.0 13.5 13.5
Capacitate cilindricã [cm³] 406 406 406 406 Capacitate cilindricã [cm³] 265 404 404
Capacitate rezervor [l] 5.5 5.5 5.5 5.5 Capacitate rezervor [l] 16.6 27.5 27.5
Nivelul zgomotului [dB] 80.5 80.5 80.5 80.5 Nivelul zgomotului [dB] 69 75 75
Consum la 75% [l/h] 1.6 1.6 1.6 1.6 Consum la 75% [l/h] 1.5 1.8 1.8
Curent sudare [A] 60÷200 (AC) 60÷200 (AC) 40÷220 (DC) 40÷220 (DC) Curent sudare [A] 60÷130 (AC) 60÷200 (AC) 40÷220 (DC)
Diametru electrod [mm] 5 5 5 5 Diametru electrod [mm] 3.25 5.0 5.0
Tip electrod supertit supertit supertit+superbaz supertit+superbaz Tip electrod supertit supertit supertit+superbaz
Dimensiuni L×l×h [mm] 900 × 600 × 610 620 × 460 × 470 620 × 460 × 470 620 × 460 × 470 Dimensiuni L×l×h [mm] 840 × 550 × 650 900 × 600 × 730 900 × 600 × 730
Greutate [kg] 104 104 106 126 Greutate [kg] 75 94 94

DOTÃRI STANDARD DOTÃRI STANDARD

AVANTAJE: AVANTAJE:
• bloc electronic de control - curentul • bloc electronic de control - curentul
debitat se adapteazã la orice consumator; debitat se adapteazã la orice consumator;
• tensiunea debitatã stabilã - pot fi • tensiunea debitatã stabilã - pot fi
alimentate ºi echipamente electronice alimentate ºi echipamente electronice
casnice; casnice;
• rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul • rezistenþã la suprasarcinã - alternatorul
poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe
poate sã facã faþã ºi la supracurenþi pe
o singurã fazã;
o singurã fazã; • protecþie totalã împotriva
• protecþie totalã împotriva scurtcircuitelor prin siguranþe automate;
scurtcircuitelor prin siguranþe automate; • generatoarele în cadru metalic de
• cadru metalic de protecþie foarte protecþie foarte rezistent - vopsit în
rezistent - vopsit în câmp electrostatic. câmp electrostatic;
LEGENDÃ W - sudurã; M - monofazat; T - trifazat; E - starter electric; D - motor diesel. LEGENDÃ W - sudurã; M - monofazat; T - trifazat; X - rezervor mãrit.
APLICAÞII: • nivel redus de zgomot datoritã tobei de
• produc curent electric monofazat sau Prizã Voltmetru Protecþie Selector Indicator Starter Rezervor eºapament silenþioase. Prizã Voltmetru Protecþie Selector Indicator Starter Rezervor
Schuko 230V termomagneticã Arc Force combustibil manual mãrit Schuko 230V termomagneticã Arc Force combustibil manual mãrit
trifizat necesar în construcþii, industrie, APLICAÞII:
Prizã Senzor Selector scalã Kit roþi ºi Protecþie Prizã Senzor Selector scalã Kit roþi ºi Protecþie
comerþ, agriculturã; CEE 400V lipsã ulei
Împãmântare
curent sudare mânere de transport termicã
Acumulator • produc curent electric monofazat sau CEE 400V lipsã ulei
Împãmântare
curent sudare mânere de transport termicã
Acumulator
• îndeplinesc funcþiile unui aparat de trifizat necesar în construcþii, industrie,
Starter Filtru Contor Tobã Suport Selector comerþ, agriculturã; Starter Filtru Contor Tobã Suport Selector
sudurã în C.A. sau C.C.; electric combustibil ore funcþionare silenþioasã instrumente de lucru curent sudare electric combustibil ore funcþionare silenþioasã instrumente de lucru curent sudare
• reprezintã alternativa optimã în lipsa • îndeplinesc funcþiile unui aparat de
conectãrii la o reþea de electrificare sau sudurã în C.A. sau C.C.;
în lipsa unui aparat de sudurã cu • reprezintã alternativa optimã în lipsa
electrod. conectãrii la o reþea de electrificare sau
în lipsa unui aparat de sudurã cu electrod.
58 ® ®
59