You are on page 1of 1

PROFIL GURU PANITIA SEJARAH

SK ( FELDA ) PALONG 5

NAMA: ____________________________________________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN: _______________________________________________________________

NO. FAIL DIRI (JPN): __________________________________________________________________

KELULUSAN AKEDEMIK: ______________________________________________________________

OPYSEN: __________________________________________________________________________________

NAMA JAWATAN: _______________________________________________________________________

GRED JAWATAN: ________________________________________________________________________

TARIKH MULA BERKHIDMAT: _______________________________________________________

TARIKH PENGESAHAN JAWATAN: ___________________________________________________

TARIKH MULA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INI: ___________________________________

PENGALAMAN MENGAJAR: ____________________________________________________________

PENGALAMAN MENGAJAR SUBJEK: ___________________________________________

ALAMAT RUMAH: _______________________________________________________________________

PENGALAMAN BERTUGAS:

SEKOLAH TAHUN JAWATAN

cgazmi.blogspot.com