You are on page 1of 9

Nama : Rinzani farera

Npm : 2102171019

Teknik sipil m02

Titik Berat
100 mm
mmmm
15 mm
mmmm
10 mm

(x , y) = (33,723 ; 100) mm
200 mm
mmmm
mmmm

15 mm

100 mm
mmmm
mmmm
Tabel 1.1 Titik tengah dan luasan persegmen
Titik Tengah
A = x.y
xn yn
Bagian x (mm) y (mm) x= y= (mm2)
2 2
(mm) (mm)

1 100 15 50 192,5 1500


2 10 170 5 100 1700
3 100 15 50 7,5 1500

Titik Berat pada Sumbu y


ΣAy (A1 . y1 ) + (A2 . y2 ) + (A3 . y3 )
y̅ = =
ΣA A1 + A2 + A3
(1500.192,5) + (1700.100) + (1500.7,5)
=
1500 + 1700 + 1500
288750 + 170000 + 11250
=
4700
470000
=
4700
= 100 mm
Titik Berat pada Sumbu x
ΣAx (A1 . x1 ) + (A2 . x2 ) + (A3 . x3 )
x̅ = =
ΣA A1 + A2 + A3
(1500.50) + (1700.5) + (1500.50)
=
1500 + 1700 + 1500
75000 + 8500 + 75000
=
4700
158500
=
4700
= 33,723 mm

Moment Inersia pada Sumbu x


1
Ix1 = bh3 + Ad2
12
100.(15)3
= + 1500.(92,5)2
12
= 28125 + 12834375
= 12862500 mm4
1
Ix2 = bh3 + Ad2
12
10.(170)3
= + 1700.(0)2
12
= 4094166,67 + 0
= 4094166,67 mm4
1
Ix3 = bh3 + Ad2
12
100.(15)3
= + 1500.(92,5)2
12
= 28125 + 12834375
= 12862500 mm4
ΣIx = Ix1 + Ix2 + Ix3
= 12862500 + 4094166,67 +12862500
= 29819166,7 mm4

Moment Inersia pada Sumbu y


1 3
Iy1 = b h + Ad2
12
3
(100) .15
= + 1500.(16,28)2
12
= 1250000 + 397557,6
= 1647557,6 mm4
1 3
Iy2 = b h + Ad2
12
(10)3 . 170
= + 1700.(28,72)2
12
= 14166,67 + 1402225,28
= 1416391,95 mm4
1 3
Iy3 = b h + Ad 2
12
3
(100) .15
= + 1500.(16,28)2
12
= 1250000 + 397557,6
= 1647557,6 mm4

ΣIy = Iy1 + Iy2 + Iy3


= 1647557,6 + 1416391,95 + 1647557,6
= 4711507,15 mm4
1. Titik E
a. Mencari Tegangan Geser
Diketahui : Ix = 29819166,7 mm4
V = SFE
= 7,469 T
= 7469 N
V 7469
=
I 29819166,7

= 2,5×10-4 N/mm4

v q
A y Q = A.y q= Q t τ=
Level I t
(mm2) (mm) (mm3) (N/mm) (mm) (N/mm2)
1–1 0 100 0 0 100 0
100 0,3475
2–2 100.15 = 1500 92,5 138750 34,754
10 3,475
100.15 = 1500 92,5 138750
85.10 = 850 42,5 36125 43,72 10 4,372
3–3
174875
100 0,3475
4–4 100.15 = 1500 92,5 138750 34,754
10 3,475
5–5 0 100 0 0 100 0

1 1 0 0,3475N/mm2
3,475N/mm2
2 2

3 3 4,372
N/mm2
b. Mencari Tegangan Lentur
Diketahui : Ix = 29819166,7 mm4
M = ME
= 29,877 Tm
= 29,877×104 KN
y̅ b = 100 mm
y̅ a = 100 mm

M.y̅ b M.y̅
σ bawah = σ atas = − I a
Ix x

29,877×104 . 100 4
29,877×10 . 100
= = − 1863697,917
29819166,7
29877000 29877000
= = − 29819166,7
29819166,7
=1,002 KN/mm2 = – 1,002 KN/mm2

1
‒ 1,002KN/mm2
1
2 2

3 3

4 4
5 5
1,002 KN/mm2
2. Titik D
a. Mencari Tegangan Geser
Diketahui :
Ix = 29819166,7 mm4
V = SFD
= 4,141 T
= 4141 N
V 4141
=
I 29819166,7

= 1,389×10-4 N/mm4
v q
A y Q = A.y q= Q t τ=
Level I t
(mm4) (mm) (mm3) (N/mm) (mm) (N/mm2)
1–1 0 100 0 0 100 0
100 0,193
2–2 100.15 = 1500 92,5 138750 19,272
10 1,9272
100.15 = 1500 92,5 138750
85.10 = 850 42,5 36125 24,29 10 2,429
3–3
174875
100 0,193
4–4 100.15 = 1500 92,5 138750 19,272
10 1,9272
5–5 0 100 0 0 100 0

1 1 0
0,193 N/mm2
1,9272 N/mm2
2 2

3 3 2,429N/m
m2
b. Mencari Tegangan Lentur
Diketahui : Ix = 29819166,7 mm4
M = MD
= 40,2295 Tm
= 40,2295×104 KN
y̅ b = 100 mm
y̅ a = 100 mm

M.y̅ b M.y̅
σ bawah = σ atas = − I a
Ix x

40,2295 ×104 . 100 4


40,2295 ×10 . 100
= =−
29819166,7 29819166,7
40229500 40229500
= = − 29819166,7
29819166,7
= 1,349 KN/mm2 = – 1,349 KN/mm2

1
‒ 1,349KN/mm2
1
2 2

3 3

4 4
5 5
1,349 KN/mm2
3. Titik C
a. Mencari Tegangan Geser
Diketahui :
Ix = 29819166,7 mm4
V = SFC
= 2,187 T
= 2187 N
V 2187
=
I 29819166,7

= 7,334×10-5 N/mm4
v q
A y Q = A.y q= Q t τ=
Level I t
(mm4) (mm) (mm3) (N/mm) (mm) (N/mm2)
1–1 0 100 0 0 100 0
100 0,10176
2–2 100.15 = 1500 92,5 138750 10,1759
10 1,01759
100.15 = 1500 92,5 138750
85.10 = 850 42,5 36125 12,825 10 1,2825
3–3
174875
100 0,10176
4–4 100.15 = 1500 92,5 138750 10,1759
10 1,01759
5–5 0 100 0 0 100 0

1 1 0
0,10176 N/mm2
1,101759N/m
2 2 m2

3 3 1,2825
N/mm2

4 4 1,101759/mm
0,10176 N/mm2 2
5 5
0
b. Mencari Tegangan Lentur
Diketahui : Ix = 29819166,7 mm4
M = MC
= 32,575Tm
= 32,575×104 KN
y̅ b = 100 mm
y̅ a = 100 mm

M.y̅ b M.y̅
σ bawah = σ atas = − I a
Ix x

32,575×104 . 100 4
32,575×10 . 100
= = − 29819166,7
29819166,7
32575000 32575000
= = − 29819166,7
29819166,7
= 1,092 KN/mm2 = – 1,092 KN/mm2

1
‒1,092 KN/mm2
1
2 2

3 3

4 4
5 5
1,092 KN/mm2