You are on page 1of 10

 

 
 
 

 
 
Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea: 
garatutako inkestako emaitzen 
laburpena 
   

 
Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea: garatutako inkestako emaitzen laburpena 
 

Edukia 
 

Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea: garatutako inkestako emaitzen laburpena ................ 1 
1.  Inkestako partehartzaileen deskribapena ....................................................................... 3 
2.  Eraikin publiko eta ekintzen ezaugarrien inguruan partehartzaileek inkestan 
adierazitako iritziak .................................................................................................................. 6 
3.  Inkestako partehartzaileek Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gune bihurtzeko 
proposamenari buruzko iritzia ................................................................................................. 8 
 

 
   


 
Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea: garatutako inkestako emaitzen laburpena 
 

1. Inkestako partehartzaileen deskribapena 
 
NAN zenbakiaz identifikatu diren 340 pertsonek parte hartu dute inkestan, 
eta haien erantzunak internet bidez edo paperez jaso dira.  

1.1. Inkestan 
parte hartutako %96a 
eibarren bizi da. 

 
 
 
 
 
 
1.2.Inkestako partehartzaileen batezbestekoak 44 urte ditu (DE 0,717) 
eta gazteenak 18 urte ditu eta zaharrenak 90.  


 
Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea: garatutako inkestako emaitzen laburpena 
 

1.3.Inkestan  Eibarko  auzo  guztietako  eibartarrek  parte  hartu  duten 


arren, partehartzaileen erdia baino gehiago Ipuruakoak dira.  
 
 

1.4.Partehartzaileen %75ak seme alaba 1, 2, 3 edo 4 ditu.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea: garatutako inkestako emaitzen laburpena 
 

1.5.Eta  gehienek  bilobarik  ez  duten  arren,  biloba  kopurua  1etik 


10erakoa da.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.Haurrak  zaintzen  dituztenen  artean,  ia  erdiak  0‐6  urte  bitarteko 


umeak dira eta gero 6‐12 tartekoak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea: garatutako inkestako emaitzen laburpena 
 

2. Eraikin  publiko  eta  ekintzen  ezaugarrien 


inguruan  partehartzaileek  inkestan 
adierazitako iritziak 
 

2.1. “Zein  adin  tarte  bitarteko  ekintzetan  partehartzea  gustatuko  litzaizuke” 


galderan  %46ak  0‐6  adin  tartekoei  zuzendutako  ekintzetan  parte  hartuko 
lukeela adierazi du, eta %44,2ak adin guztietakoei zuzendutako ekintzetan.  

 
 


 
Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea: garatutako inkestako emaitzen laburpena 
 

2.2. Zerbitzu  publiko  motari  dagokionez,  umeentzako  aterpeak  dira 


partehartzaileek  gehien  nahi  dituztenak  (%80arekin)  baina  baita  kultur 
erabilerako gertuko eraikuntzak ere (%74,8arekin). 

   


 
Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea: garatutako inkestako emaitzen laburpena 
 

3. Inkestako  partehartzaileek  Ipuruako 


Merkatu  Plaza  auzoko  gune  bihurtzeko 
proposamenari buruzko iritzia 
 
 
3.1. Inkestan  parte  hartu  duten  340  pertsonatik  ia  denek  babesa  eman  diote 
Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gune bihurtzeari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea: garatutako inkestako emaitzen laburpena 
 

 
3.2. Gainera, inkestako 42 partehartzaileek haien iritziak ere eman dituzte galdera ireki
batean.  
1 Oso idea ona iruditzen zait. Gainera errealitate bihurtuko balitz, aukera desberdin asko
dauzkan espazioa izan daitekeela uste dut. Eta era dinamiko batean erabili ahal direla gune
horren txoko desberdinak iruditzen zait. Denborarekin batera eta jendearen erantzuna
kontuan izanda iharduera desberdinetan,
egitura "aldatzen"1 joan ahalko zen eta eraikin horri erabiltasun desberdinak eman,
dinamismo bat emonez, beti ere proiektuan landutako oinarriaren barruan.
2 Auzotarrentzat bilguneak behar ditugu, hainbat lanketa erraztuko luketen tokiak.
Elkarezagutza, ikastaroak, hitzaldiak, bilerak... Auzoak aktibatzeko tresna zoragarriak izango
lirateke.
3 Oso proposame interesgarria da, bai auzokoetzat, bai eibartar guztientzat. Eibarrek gaur egun
ez dauka familian batzeko espazio estalirik.
4 Proposatutako ideia oso ona dala iruditzen zait.

5 Iruñeako Geltoki zaharreko eredua kontuan hartzea gustatuko litzaidake. Iruñeako geltoki
zaharra espazio erabil anitza bihurtu da eta topagune bihurtu da familientzat.
6 Mi total apoyo a iniciativas ciudadanas como esta. Proyectos como este, concretos y bien
diseñados son un ejemplo para todxs. Ojala este sea la primera gota que inicia un torrente de
iniciativas similares en todo el pueblo.
7 No, queremos más pisos queremos un sitio donde poder estar y disfrutar.

8 Oso ekintza interesgarrixa iruditzen zait eta eibar handia izanda auzo desberdinetan zuek
ipuruan proposatutakoa egitea gustatuko litzaidake.
Eskerrikasko zuen esfuertzuarengaitik
9 Oso proposamen ona. Horrelakoak beharrezkoak dira baina Eibarren ez daude. Eskerrik
asko!
10 La idea está muy bien,es lo que falta en Eibar y en cada barrio tendría que ver un estilo de
centro cívico y no estar todo localizado en el centro. Sobretodo espacio cerrados para niños
pequeños ya que cuando hace malo en Eibar no hay nada
11 Oso konpletua da

12 Oso proiektu interesgarria iruditzen zait, are gehiago hutsik dagoen eraikin bat erabiltzeko
delako, herritar guztiek aprobetxatzeko. Gure herriak horrelako gauzak behar dituela uste dut,
eta ez etxebizitza gehiago.
13 Me parece fenomenal

14 Ez dut ezer faltan botatzen

15 Oso ondo iruditzen jata

16 Proiektua fenomeno iruditzen jata, Eibarren holako espazio bat beharrezkoa dela uste dot,
kultura, ekologia, jasangarritasuna zabaltzeko eta babesteko. Lan bikaina!
17 Creo, que esta es una propuesta, que cumple a la perfección las necesidades del barrio. No
hay ningún otro lugar de Eibar que cubra esas necesidades.
Tenemos hogares de jubilados (necesarios por otra parte) pero no hay ningún edificio en todo
Eibar, cuyo objetivo sea la revitalización social de un barrio.
No creo que sea adecuado a destinar como viviendas de alquiler para jóvenes (como he
podido leer en alguna noticia), ya que para eso hay infinidad de edificios, talleres o viviendas
vacías.
Por una vez, rogaría a los partidos políticos que escucharán a la ciudadanía de los barrios, ya
que esos movimientos son los que de verdad dan vida a un pueblo.
Eskerrikasko.
Igor Vega. DNIxxxxxxxxxN
18 En Eibar faltan sitios de actividades para niñ@s de todas las edades en invierno. La idea de
la plaza de mercado de ipurua me parece genial y el juzgado de urkizu estaría genial para los


 
Ipuruako Merkatu Plaza auzoko gunea: garatutako inkestako emaitzen laburpena 
 
ni@s de esa zona.
Tapar algún parque más estaría genial. Yo hace dos años eche varias propuestas en pegora
pero la única respuesta que conseguí es que no estaba contemplado. Así que me cansé.
Muchas gracias para las personas que están moviéndose con este proyecto. Espero que os y
nos escuchen
19 Oso ideia ona iruditzen jata planteamendu orokorra. Arlo asko beteko zitxun espazio politxa
izan leike, merkaty plazatik hasita, gune kultural, haur aterpe toki ta kurso oso anitzak eman
al dian toki bat izan leike, emon al dan kurso mota edo planteamendua be sakontzeko
aukerakin, irekixa. Guztiz ados ta aurrera!
20 No queremos pisos, queremos espacios donde poder estar

21 No queremos pisos

22 Oso ondo dago. Eskerrik asko!

23 Creo que es muy acertada y seguro que la propia evolución de las activi iría marcando la
programación y los usos posteriores. Sí creo que el "asfalto" necesita respirar y ofrecer algo
más que viviendas.
24 Me parece importante el carácter que se le dé al proyecto. Que sea un espacio interior con
los menos muros posibles y las puertas siempre abiertas. Que sea de fácil acceso, promueva
la participación y facilite las iniciativas vecinales.
25 Esta muy bien

26 Ipurua lo proposamena beste auzo batzuetara zabaltzea, urkizura adibidez

27 Aupa, nere ustez auzo bakoitzean beharrezkoa da auzotarrek kudeatuko duten espazio bat
izatea, gutxienez. Auzoaren beharrei erantzuteko baliagarria izango dena hein batean.
Horrekin batera auzo elkarteak sortzea bebai beharrezkua ikusten dot (kudeaketarako,
udalarekin harremana egiteko, dirulaguntzak jasotzeko, kontratu bat egiteko...etab.). Aupa
zuek, lan bikaina itxen zabizie. Auzoak bizirik!
28 Me encanta vuestra propuesta.

29 Idea bikaina, segi horrela

30 Auzo bilera bat gaia aztertzeko, adostasunik egongo balitz auzo moduan egiteko eskaera.
Indarrak bilduz
31 Creo que es muy buena propuesta

32 Estoy de acuerdo con la propuesta

33 Más viviendas no por favor. Ya está bien de tanto ladrillo

34 Ondo dago,dagoen bezala

35 Se podria enseñar entre nosotras a hacer punto .punto de cruz .bordar u otras labores

36 Cafe antzokia

37 Me parece bien lo planteado

38 Me parece buena propuesta

39 Ipurua auzoan ez dago haur eskolarik eta gertuen dagoena, ez dago batere hurbil.
Torrekuako anbulategi zaharra edo merkatu plazako solairu bat izan daitezke.
40 Proposamenak beti dira aberasgarriak. Eta Udalanak diren eraikuntzeri erabilera irekia
ematea ere oso interesgarria iruditzen jata. Zorionak!! Jarraitu horrela.
41 Denbora gusta 0, 6 urte bitarteko umentzat hitz egiten duzute, baina 6, 15 urte bitartean zer,
adin oso berezia da, eta hauek momentu horretan Toki bat ere behar dute.
42 Primerako ideia iruditzen zait. Auzoaz gain, herri osoa aberasteko balio izango duen proiektu
interesgarria sortu duzue. Zorionak benetan eta zorte on!!

10