You are on page 1of 13

INTRODUCERE

Asistăm în momentul de față, în România, la o puternică întrepătrundere între industrie şi


artă, exprimată atât în determinarea de către civilizaţia industrială, mai ales în condiţiile
revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, a unor noi coordonate ale evoluţiei artelor, cât şi în
pătrunderea mereu mai pregnantă a valorii artistice în universul obiectelor tehnice produse în
serii industriale.
Pentru a garanta confortul consumatorilor, corespunzător gusturilor lor şi, în acelaşi timp,
pentru a contribui cu produse care să participe la educarea gustului, se impune o riguroasă
sprijinire între ştiinţa economică şi artă, între economişti şi artişti, mai ales designeri. Şi aceasta
fiindcă practica a dovedit-o - un volum apreciabil din activităţile economice moderne depinde nu
de eficacitatea tehnică a produsului sau de eficienţa cu care este produs, ci de calitatea artistică a
designului.
Gustul estetic se transformă stil în momentul în care creatorul crează o operă vastă,
caracterizată prin aceleaşi aspecte generale, ca şi printr-o metodă particulară de folosire a
mijloacelor de expresie. Astfel gustul se conturează în mod expres pe receptorul valorilor
estetice, iar stilul se conturează în mod expres pe creatorul de valori estetice.
Orice comunitate sau populaţie manifestă o serie de particularităţi de natură socială şi
economică ce influenţează direct sau indirect comportamentul de cumpărare şi consum. În acest
sens, cunoaşterea unor elemente cum sunt: structura pe vârste a populaţiei, structura pe sexe,
mărimea familiei, nivelul de instruire este de real folos pentru organizaţie.
De obicei marea majoritate a consumatorilor țin cont de esteticul produselor lactate.
Realizarea estetică a produselor lactate se impune în situațiile producției de serie, deci
preocuparea design-erilor este dirijată spre acele versiuni de producere care asigură realizarea de
produse lactate frumoase și atractive chiar în condițiile de repetabilitate a consumului. Produsul
lactat trebuie să satisfacă simultan atât necesitățile fiziologice cât și cele psihice ale
consumatorului.

Studiu privind estetica produselor lactate din punct de vedere al satisfacției


consumatorilor

♦ Obiectivele cercetării
Obiectivele principale care au stat la realizarea acestei cercetări au fost determinarea
satisfacerea necesitatii consumatorilor de produselor lactate din punct de vedere al esteticii
acestora:
- motivul determinări consumului de lactate și factorii de influență ai achiziției de
produse lactate
- subcategoriile de produse lactate cumpărate cel mai des
- avizarea asupra principalilor determinanți ai estetici produselor lactate culoare, design
- influența factorilor esteticii și respectiv, promoții în determiinarea achiziției
- aprecierea posibilități lansări unor produse lactate pentru copii sub licență unor
personaje de desene animate
- măsurarea indicatorilor privind notorietatea, consumul, preferința și intenția de
cumpărare pentru diversele mărci care se găsesc pe piață
- influența cheltuielilor cu publicitatea asupra notorietății:
- evaluarea personalității mărcilor de lactate pe baza arhetipurilor.
Studiul de caz cuprinde o anchetă de piață care a fost realizată pe un număr de 100 de
intervievați care a avut loc prin inervievarea directă pe baza unu chestionar care a conținut 13
întrebări.În urma anchetei de piață au rezultat urmatoarele:
1. Vă solicităm să ne spuneți dacă familia dumneavoastră consumă sau nu lactate în mod
frecvent?
3500%
3500%
3000% 2500%
2500%
2000% 1500%
1500%
800%
1000%
500% 200%
0%
da zilnic de 3-4 de 2-3 o dată pe mai rar
ori/saptămânăori/saptamână săptămână

Figura Nr.3.3 Analiza consumului de produse lactate


Din raspunsurile primite de la intervievati am constata ca 15 % cumpără zilnic, 25% de 3-
4 ori/săptămână,35% de 2-3 ori/săptămâna,8% odată/sîptîmână si restu de 2%mai rar.
Din analiza graficului se poate observa că produsele lactate sunt produse esențiale în
alimentație, le fiind forte consumate. Astfel se poate observa că zilnic sau cel puțin o dată la 2
zile produsele lactate sunt consumate de marea majoritate a consumatorilor. Dat fiind faptul că
produsele lactate sunt consumate foarte mult, acestea sunt cumpărate și în catități mari.

2. Puteți exprima cât de frecvent cumpărați sau nu lactate?


50%
50%
45%
40%
35%
30% 24%
25%
20%
13%
15%
8% 6%
10%
5%
0%
da zilnic de 3-4 de 2-3 o dată de mai rar
ori/saptămână ori/saptamână săptămână

Figura Nr.3.4 Analiza frecvenței de cumpărare a produs produselor lactate


În urma răspunsurilor de la intervievați am constatat că în ceea ce privește frecvența de
cumpărare a produselor lactate se poate observa că 50% cumpără de 2-3 ori/săptămână,24% de
3-4 ori/săptămână,13% zilni,8% o dată pe săptămână și 5%mai rar. Dat fiind faptul că marea
majoritate a produselor lactate sunt cumpărate din supermarket-uri sau magazine specializate în
vânzarea produselor lactate.

3. Care sunt cauzele esențiale care vă determină pe dumneavoastră să consumați produse


lactate?
10%
20% 45%

25%

sunt produse care nu trebuie să lipsească din alimentație sunt produse naturale

din obișnuință din curiozitate față de produsele prezente la raft (estetica produselor)

Figura Nr.3.5 Motivele care determină consumul de produse lactate


Din analiza graficului de mai sus se poate observa că 45% sunt produse care nu trebuie
să lipsească din alimentație,25% sunt produse naturale,20% din obișnuință,iar restu de 10% din
curiozitate deoarece o parte din consumatorii sunt atrași de esteticul produselor lactate, fapt ce îi
determină să cumpere astfel de produse, însă marea majoritate a celor care consumă produse
lactate susțin faptul că ei consumă produse lactate deoarece sunt produse care nu trebuie să
lipsească din alimentație.

4. De unde obișnuiți să cumpărați produse lactate?

60%
52%
50%
38%
40% magazine mici
supermarket
30%
hipermarket
20%
10%
10%

0%

Figura Nr.3.6 Locul preferat în ceea ce privește achiziția de produse lactate


Se poate observa cu ușurință că ponderea cea mai mare în aceea ce privește locul de
achiziționarea al produselor lactate este reprezentat ca fiind supermarketul cu 52%,urmat în
topul preferințelor consumatorilor de către magazinele mici cu 38% si hipermarketurile 10%
fiind mai puțin accesibile pentru achiziționarea de produse lactate.

5. Când cumpărați lapte, în situațiile în care nu găsiți marca de lactate pe care o care
cumpărați cel mai frecvent, vă rugăm să ne precizați ce faceți cel mai des?
7%

21% cumpăr altă marcă similară

mai caut în alte locuri pana găsesc

renunț să mai cumpăr

72%

Figura Nr. 3.7 Analiza reacției clienților în condițiile în care nu mai găsesc produsul preferat
în ceea ce privește produsele lactate
În ceea ce privește graficul de mai sus marea majoritate susțin că se orientează și
achiziționează o altă marcă de produse. Astfel aproximativ 72% cumpără o altă marcă, 21% mai
caută produsul preferat și în alte locuri, iar 7% renunță la produs definitiv.

6. Când vă decideți să cumpărați altă marcă de produse lactate,pe ce principii faceți


alegerea?

50%
50% 45%

40%
30%
20%
10% 5%
0%

esteticul produselor similare calitatea produselor similare nu țin cont de detalii

Figura Nr. 3.8 Factorii ce determină alegerea produselor similare în condițiile în care nu este
găsită marca preferată

În urma intervievărilor se constată ca subiecți aleg altă marcă de produse,in proporție de


45% pun accentul pe estetica produselor,50% pe calitate si restu de 5% nu țin cont.
Analizând graficul de mai sus se poate observa că esteticul mărfii este un factor
determinant în alegerea produselor lactate în condițiile în care produsul preferat nu se mai
găsește pe raft. Însă în momentul de față clientul pune accent și pe calitate.

7. Ce tip de produse lactate cumpăraţi cel mai frecvent?


25 iaurt
50
lapte
45
unt
30 50
branzeturi
smântână

Figura Nr. 3.9 Consumul produselor lactate pe categorii


Din analiza graficului de mai sus se poate observa că un consumator de produse lactate
nu consumă doar un singur produs, în mod normal produsele lactate sunt consumate în diverse
variante. Laptele si iaurtul sunt produse de bază fiind consumate în proporție de 50%,untul
30%,branzeturile 45% si smântâna.

8.Când cumpărați produse lactate le cumpărați de la același producător care prezintă același
estetic sau de la producători diverși și care sunt prezentate estetic sub diverse aspecte?

60% 55%

50% 45%

40%
de la același producător
30% de la diversi producători

20%

10%

0%

Figura Nr. 3.10 Alegerea produselor lactate sub influenta producătorului și a esteticului

Se poate observa din figura de mai sus că majoritatea consumatorilor schimbă de obicei
sortimentul de produse, adică cei care cumpără de obicei lapte de la un anumit producător in
proporție de 45% nu cumpără de la același producător și restul produselor ei fiind tentați tot
timpul să încerce produse noi in proporșie de 55%.. Această alegere este determinată de diverși
factorii precum prețul, calitatea, esteticul.

9. În momentul în care cumpărați produse lactate țineți seamă de esteticul lor?


80% 75%
70%
60%
50% DA
40% NU
30% 25%
20%
10%
0%

Figura Nr. 3.11. Influența esteticului asupra deciziei de cumpărare în ceea ce privește
produsele lactate
În ceea ce privește graficul de mai sus se observă că foarte mulți consumatori de produse
lactate țin cont de esteticul produsului aici fiind analizate în principal forma pe care o capătă
produsele și culorile folosite la etichetare. Astfel 75% din cei chestionați spun că țin cont de
esteticul produselor, iar 25% spun că nu îi interesează esteticul ei punând accent pe preț și pe
caracteristicile produsului.
Principiile design-ului sunt din ce în ce mai aplicate de tehnicieni din industriile
produselor lactate, în proiectarea si realizarea produselor lactate. La acest nivel obiectivul
analizat reprezintă corelarea modalităților tehnologice cu cele mentale de artă, astfel încât să se
realizeze produse lactate cu utilitate crescută, care se disting prin originalitate și eleganță, care
prin valoarea lor artistică reușesc să impresioneze, să emoționeze consumatorul.

10. Frecvent apar pe piață produse lactate cu un estetic nou. De obicei aveți sau nu
încredere să cumpărați un produs pe care nu-l recunoașteți după design/estetic?
50%
50%

40% 35%
nu tin cont deloc
30%
tin cont foarte mult
20% 15% tin cont foarte puțin

10%

0%

Figura Nr.3.12 Influența esteticului asupra deciziei de cumpărare în ceea ce privește


produsele lactate noi
De obicei 50% din consumatorii țin cont de esteticul produselor lactate,35% țin cont
foarte puțin si 15% nu țin cont deloc. Produsul lactat trebuie să satisfacă simultan atât necesitățile
fiziologice cât și cele psihice ale consumatorului.
Consumatorul acceptă sau respinge un produs lactat în funcţie de particularitățile
senzoriale ale acestuia caracterizate de aspect, miros, gust, consistenţă, culoare, apreciate prin
intermediul organelor de simţ, care transferă elemente sistemului nervos central, precizând
decizia.

11. V-aș ruga să îmi spuneți între o marcă de lactate pe care o cunoașteți după
design/estetic și o marcă pe care nu ați văzut-o niciodată, dar care este în promoție, ce alegeți
mai degrabă?

70%
70%
60%
50% produsul care îl cumpăr de obicei
40%
30%
30% produsul necunoscut care se află la
promoție
20%
10%
0%

Figura Nr. 3.13 Influența esteticului asupra deciziei de cumpărare în ceea ce privește
produsele lactate cunoscute sau noi
Marea majoritate a consumatorilor de produse lactate susțin faptul că ei cumpără doar
produse lactate pe care le recunosc după estetic adică 70%. Astfel doar un sfert din cei
intervievați spun că achiziționează produse lactate și în cazul în care nu recunosc produsul după
estetic, dar care se află la promoție. În concluzie pentru 30% prețul este principalul determinant
în ceea ce privește alegerea produselor lactate.

12. Pentru producătorii de lactate sugestiile și opiniile consumatorilor sunt foarte


importante și utile. Dacă ar fi să faceți o singură sugestie în ceea ce privește esteticul produselor
pe care le cumpărați, care ar fi aceasta?

60% 55%
sa se modifice forma mai des
50%

40%
30% să se modifice aspectul (culoarea) etichetei
30% mai des pentru a fi mai atractiv produsul

20% 15%
e bine cum sunt acum din punct de vedere
10% estetic

0%

Figura Nr.3.14 Sugestii cu privire la esteticul produselor lactate


Din analiza graficului de mai sus reiese faptul că cei care consumă produse lactate doresc
mai tot timpul îmbunătățiri în ceea ce privește esteticul acestor produse. Astfel aproximativ 35%
din ce intervievați spun că doresc o formă nouă pentru produsele lactate, aproximativ 55%
doresc ca eticheta sa fie schimbată mai des pentru a face produsul mai atractiv și numai 15%
spun că produsele lactate arată foarte bine în momentul de față din punct de vedere estetic și nu
necesită modificări.

13. Dacă pe piață apar produse lactate care poartă numele și forma unor personaje de
desene animate, dumneavoastră ce credeți copiilor dumneavoastră sau ai cunoscuților
dumneavoastră le-ar plăcea sau nu ideea.

100% 90%

80%

60% Da le-ar plăcea


Nu nu prea le-ar plăcea
40%

20% 10%

0%

Figura Nr. 3.15. Efectele apariției produselor lactate cu numele sau forma unor personaje de
desene animate
În ceea ce privește ultimul grafic din analiză se poate observa foarte usor că aproape totți
consumatorii de produse lactate ar fi încântați de o formă nou mai veselă a produselor
lactate,adică 90% dintre aceștia,iar restul de 10% nu le-ar plăcea.

♦ Limitele cercetării cantitative


Limitele cercetării cantitative prezentate decurg atât din limitările pe care le are în general
ancheta de piața care presupun intervievarea directă pe baza unui chestionar dar și din limitări
specifice ce au ținut de metoda de studiu aleasă în acest caz, respectiv:
- alegerea metodei de intervievare
- mărimea cotei de piață de doar 100 de subiecți
- dimensiunea chestionarului utilizat a fost redusă cât mai mult posibil, dar au existat
dificultăți în menținerea concentrării respondenților până la finalul anchetei
- definirea personalității mărcilor doar pe baza a două întrebări și numai prin raportarea la
arhetipuri este insuficientă, iar acest subiect trebuie aprofundat printr-o cercetare suplimentară.

Designul și estetica ambalajelor – factori de calitate și competitivitate pentru


produsele lactate

Progresul şi modernizarea comerţului, modificarea aspectelor de comercializare a


produselor lactate au accentuat atenţia producătorilor şi comercianţilor de a amplifica operaţiile
de preambalare. Aceasta a fost posibilă din cauza exploziei înregistrate în industria ambalajelor
în ceea ce privește produsele lactate și nu numai.
În momentul de față se poate observa o agitaţie în domeniul proiectării ambalajelor
produselor lactate, în care o multitudine de designeri pricepuți sunt interesați să întâlnească
soluţii noi, pline de imaginaţie, astfel încât concepţia lor să răspundă adecvat funcţiilor principale
de protecţie a produselor lactate, de raţionalizare şi economicitate, funcţiilor estetice şi de
promovare a vânzărilor produselor lactate.
Dificultate realizării şi producerii ambalajelor produselor lactate nu mai ţine în mod
singur doar de domeniul cercetării şi dezvoltării producţiei, a unor noi tehnici şi procedee de
fabricaţie a produselor lactate. Ea devine din ce în ce mai mult legată de activităţile de stocare,
expediere şi transport, comercializare şi publicitate.
Aspecte ale produselor lactate precum elementele de psihologie socială, dorinţele
consumatorilor şi însemnătatea mesajului informaţional al ambalajului în asigurarea unei reale
protecţii a acestora, relaţiile cu publicul şi reclama, ecologia şi, nu în ultimul rând, designul sunt
factori ce determină complexitatea procesului de creare a ambalajelor.
În ceea ce privește estetică a ambalajului produselor lactate trebuie să se ţină cont de
prezența unui complex senzorial, care caracterizează o exprimare de încuviinţare sau de
respingere din partea simţului estetic al fiecărui individ, de efectul emoţional declanşat de actul
de cumpărare şi de consum al produselor lactate.
Înfăţişarea formală, factorul vizual reprezintă una din fundamentalele date ale emoţiei pe
care designerul o are de rezolvat. Reflexia percepţiei ca proces unitar şi dinamic al intersecţiunii
subiect-obiect, sublinierea unor tendinţe fundamentale către „forma privilegiată”, creează cadrul
definirii posibile a unui optim perceptual vizual.
Înţelegerea formei produselor lactate proiectate ca agent ce poate adeveri sau consterna
experienţa perceptuală, detailarea factorilor implicaţi în percepţie de către psihologii formei îşi
dovedesc utilitatea, atât pentru esteticul contemporan, cât şi pentru cei care decid alegerea unor
forme concrete.
Factorii esteticului produselor lactate prin ceea ce înseamnă ambalaj sunt caracterizați de
forma grafică, echilibrul, lumina, culoarea, mişcarea, tensiunea, expresia. Ambalajul modern al
produselor lactate este mai mult decât o totalitate a factorilor din care se compune. Astfel este
vital ca, atunci când se proiectează un ambalaj pentru produsele lactate, să se determine o scală a
importanţei diferitelor elemente, să se dea fiecăruia greutatea sa vizuală.
Elementul specific nu este, în mod obligatoriu, cel care ocupă cel mai mult spaţiu. Un
factor grafic în ceea ce privește produsele lactate de mărime restrânsă poate deveni dominant
prin intermediul unei culori, prin spaţiul care-l încadrează, precum şi prin locul neaşteptat sau
privilegiat pe care-l ocupă. Deci, o bună descriere nu se limitează doar la a face să reiasă în
evidenţă un „element predominant”. O bună prezentare “cuprinde”, iar elementul dominant
“subordonează” toţi ceilalţi factori din care este alcătuit mesajul de vânzare într-un tot coerent şi
convingător.
Înţelegând esteticului produselor lactate în acest mod, se amplifică şi se adânceşte prin
efectul total ce se răsfrânge asupra consumatorului, se îmbunătăţeşte flexibilitatea şi se măresc
posibilităţile expresiei grafice. Spre deosebire de deceniile anterioare, când imaginii grafice a
produsului lactat de pe ambalaj i se acorda o atenţie relativă, prin calităţi estetice şi sugestive
modeste, mergând până la o vagă sugestie, în prezent, în majoritatea ţărilor dezvoltate ale lumii,
imaginea grafică constituie adevărate virtuozităţi estetice, dar, în acelaşi timp, şi o reprezentare
fidelă a produsului lactat.
Desigur, calitatea artistică a cromolitografiilor îl obligă pe producătorii de produse lactate
să asigure concordanţa vizuală a produselor lactate ca atare cu imaginea lor. Actualmente, în
condiţiile mondializării pieţei, ambalajul produselor lactate devine un important instrument de
comunicare, obiectivul fiind vânzarea aceluiaşi produs în întreaga lume, cu acelaşi ambalaj,
ţinând totuşi cont de limbile, mentalităţile, cultura şi cadrul legislativ specific. Cu cât unicitatea
ambalajului unui produs lactat este mai pronunţată, cu atât produsul va fi recunoscut, distribuit
cu succes şi cumpărat de consumatori.
Deci, simbolul esticului produselor lactate este cu siguranţă unul dintre cele mai
importante, dacă nu chiar cel mai important instrument vizual, deoarece el reprezintă calea
optimă de exprimare a personalităţii şi abordarea a produselor lactate.
Forma ambalajului trebuie privită ca element estetic al produselor lactate la proiectarea
căruia se au în vedere următoarele condiţii:
- constrângerile pe care le impune produsul lactat din punct de vedere al formei, al
condiţiilor de producere şi de utilizare, al clasei calitative din care face parte;
- capacitatea de protecţie fizico-mecanică sau chimică cerută de produsul lactat pe
parcursul circuitului de la producător la consumatorul final;
- importanţa componentei informaţional-estetice a produselor lactate în formarea deciziei
de cumpărare, care a determinat forme de ambalaj prin care acestea să devină vizibile;
- folosirea pentru unele grupe de produse lactate a unor forme modulate de ambalaj care,
prin marea lor putere de sugestie, devin caracteristice şi uşor de reperat;
- corelarea formei ambalajului produselor lactate cu materialul utilizat pentru
confecţionare, cu sistemul de construcţie, cu particularităţile de utilizare, manevrare sau
închidere-deschidere;
- includerea criteriilor estetice, alături de datele ergonomice actuale, într-un
sistem unitar de standardizare-tipizare a formei ambalajelor produselor lactate, ca parte
integrantă a standardizării produselor, în scopul reducerii cheltuielilor de producţie şi creşterii
eficienţei social-economice;
- stabilirea unor forme în raport cu destinaţia, cu modul de amplasare în spaţiile
comerciale şi, bineînţeles, cu cerinţele consumatorilor, există o mare diversitate a formelor de
ambalaj, iar designerii deţin încă numeroase posibilităţi de mărire a numărului acestora
corespunzător cerinţelor unei clientele variate sub aspectul gusturilor, tradiţiilor, obiceiurilor,
veniturilor.
Se remarcă, de exemplu, preocuparea modernă de a adapta forma ambalajelor produselor
lactate la întrebuinţări suplimentare. Astfel, ambalajele unor produse lactate se pot folosi şi ca
jucării, unele ambalaje din carton sau plastic al produselor lactate îmbracă forma unor genţi care
servesc la transportul sticlelor sau cutiilor metalice, unele ambalajele din material plastic pentru
lapte pot fi ulterior folosite drept căni.
Se poate spune chiar că întreprinderile include forma ambalajului în politica de piaţă pe
care o promovează. Sunt firme producătoare de produse lactate care îşi păstrează forma
ambalajului de mulţi ani şi continuă să aibă succes pe piaţă, dar cele mai multe urmăresc
diversificarea, ca element de pătrundere pe noi pieţe, de atragere a noi segmente de consumatori.
Grafica este esenţială în formarea imaginii estetice a ambalajului produselor lactate.
Grafica produselor lactate cuprinde totalitatea fotografiilor, desenelor, sloganelor şi simbolurilor
ce contribuie la impactul iniţial pe care un produs lactat îl are asupra consumatorilor şi joacă un
rol important în comunicarea de informaţii şi impresii despre produs.
Astfel se disting mai multe stiluri de grafică ce sunt folosite în realizarea estetici
produselor lactate:
- grafica modernă, care urmăreşte crearea unei exprimări simbolice, schematizate, simplu
de înţeles şi de reţinut în ceea ce proivește produsele lactate;
- grafica comercială, care sugerează, prin fotografii, desene şi diferite alte mijloace,
caracteristicile produsului lactat, precum, utilitatea, destinaţia;
- grafica umoristică, la care în soluţia estetică se includ caricaturi sau alte elemente
similare ce apropie produsul lactat de consumator.
Tendinţa din momentul de față în proiectarea ambalajelor produselor lactate se determină
printr-o grafică simplă, dar sugestivă, ea trebuie să impulsioneze imaginaţia, să prezinte produsul
lactat într-un mod atrăgător, să declanşeze un efect imediat, astfel încât produsul să fie remarcat,
individualizat şi dorit de cumpărător.
Din punct de vedere grafic, funcţia ambalajului, produsului lactat de informare şi
promovare se execută prin corelarea imaginii cu textul publicitar şi cu coloristica.
Astfel textul publicitar trebuie micşorat la minimum, funcţia comunicării informaţiilor
trebuind să fie însufleţită de coloristică, de simboluri şi de forma ambalajelor produselor lactate.
Literele trebuie să formeze doar o completare a graficii. Cea mai mare atenţie trebuie acordată
coloristicii, care trebuie să asigure nu numai vizibilitatea, dar şi puterea de sugestie a
informaţiilor.
Literele pot reprezenta un element pentru esteticul ambalajului produselor lactate prin
forma, culoarea şi dispunerea lor. Efectul de reclamă al ambalajelor este completat de marca de
fabricaţie, pentru unii cumpărători este suficient să recunoască un anumit ambalaj cu marca de
fabricaţie pentru a lua decizia cumpărării produsului. Marca comercială se poate realiza în
cuvinte sau în imagini combinate. Se constată că mărcile reprezentate în cuvinte sunt mai des
folosite deoarece se citesc şi se memorează mai uşor.
Pe lângă simbolul de marcă, culoarea constituie cu siguranţă al doilea element de
importanţă în identificarea ambalajului produselor lactate.
Culoarea reprezintă unul din cele mai importante mijloace pe care-l posedă designerii
pentru a face din ambalajul produselor lactate un instrument efectiv de comunicare. Dar înainte
de a decide folosirea unor culori, trebuie să se cunoască efectul acestora şi mecanismul
perceperii lor.
Culoarea ambalajului face un produs lactat mai mult sau mai puţin agresiv, mai feminin
sau mai masculin, mai ieftin sau mai scump, mai călduros sau mai rece. De la selecţionarea unei
culori pentru trăsăturile sale intrinseci trecem la cea care va fi condusă de o grijă determinată,
aceea de a vinde, prin care facem un pas important, intervenind cu o motivare.
Culoarea ambalajelor produselor lactate va reprezenta tot timpul un element de vânzare,
impunându-se mai întâi selecţiei cumpărătorului prin atracţia sa. Fabricantul a simţit această
importanţă şi o folosește din ce în ce mai mult pentru scopurile sale comerciale. Culoarea este
astfel o necesitate vitală, peste tot ea îşi revendică drepturile. Obiectele prezentate într-un
magazin trebuie să atragă şi să reţină atenţia, trebuie să se impună mai întâi privirii, pe urmă
minţii prin aspectul lor, adică prin formă şi culoare.
Este foarte dificil a prescrie reguli de folosire a culorilor în domeniul ambalajelor
produselor lactate, reguli care, de altfel, par să nu existe. Se poate accepta şi trebuie reţinut faptul
că anumite culori sunt cel mai adesea neprielnice sau că numite culori permit diferenţierea
articolelor de lux faţă de celelalte.
Culoarea cea mai evidentă o reprezintă galbenul auriu, urmează roşul şi verdele. Albastrul
închis, griul şi maronul reprezintă culorile cel mai puţin apte de a crea un apel. În concluzie,
alegerea culorii unui ambalaj pentru produsele lactate trebuie să se facă în funcţie de natura
obiectului, de locul de vânzare preferenţial şi de clientela medie.
Sunt câteva lucruri vizibile şi care nu trebuie scăpate cu vederea. Culoarea ambalajului
produselor lactate este înainte de orice o senzaţie, ea presupune o stare de spirit, declanşează o
manifestare imediată a organismului şi psihicului.
Prima misiune a ambalajului produselor lactate va fi aceea de a atrage atenţia. Se va
distinge deci culoarea destul de vizibilă, ţinând seamă de faptul că produsele stau alături de cele
concurente, nu sunt niciodată izolate, iar produsele care le înconjoară sunt la fel de colorate şi
concepute în acelaşi scop.

CONCLUZII
România arată în continuare ca o țară care stimulează producția de lapte pentru
autoconsum, nu pentru piață, iar aproximativ 85% din vacile de lapte sunt crescute în România în
exploatații cu una până la trei capete, adică în ferme de subzistență. În același timp, doar o
cincime din cantitatea de lapte ajunge să fie colectată și livrată unităților de procesare, restul
fiind subiectul vânzărilor directe, autoconsumului sau consumului tehnic pentru hrănirea vițeilor.
Laptele procesat reprezintă numai 20% din totalul laptelui produs.
Produsele lactate sunt produse esențiale în alimentație, le fiind forte consumate. Astfel se
poate observa că zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile produsele lactate sunt consumate de marea
majoritate a consumatorilor.
Consumatorii sunt atrași de esteticul produselor lactate, fapt ce îi determină să cumpere
astfel de produse, însă marea majoritate a celor care consumă produse lactate susțin faptul că ei
consumă produse lactate deoarece sunt produse care nu trebuie să lipsească din alimentație.
Produsul lactat trebuie să satisfacă simultan atât necesitățile fiziologice cât și cele psihice
ale consumatorului. Această particularitate formează unele restricții în ceea ce privește
activitatea design-erului care, se vede forțat sa se limiteze la o serie stabilită de materii prime și
de procese tehnologice.
În momentul de față se poate observa o agitaţie în domeniul proiectării ambalajelor
produselor lactate, în care o multitudine de designeri pricepuți sunt interesați să întâlnească
soluţii noi, pline de imaginaţie, astfel încât concepţia lor să răspundă adecvat funcţiilor principale
de protecţie a produselor lactate, de raţionalizare şi economicitate, funcţiilor estetice şi de
promovare a vânzărilor produselor lactate.
Factorii esteticului produselor lactate prin ceea ce înseamnă ambalaj sunt caracterizați de
forma grafică, echilibrul, lumina, culoarea, mişcarea, tensiunea, expresia. Ambalajul modern al
produselor lactate este mai mult decât o totalitate a factorilor din care se compune. Astfel este
vital ca, atunci când se proiectează un ambalaj pentru produsele lactate, să se determine o scală a
importanţei diferitelor elemente, să se dea fiecăruia greutatea sa vizuală.
Se remarcă, de exemplu, preocuparea modernă de a adapta forma ambalajelor produselor
lactate la întrebuinţări suplimentare. Astfel, ambalajele unor produse lactate se pot folosi şi ca
jucării, unele ambalaje din carton sau plastic al produselor lactate îmbracă forma unor genţi care
servesc la transportul sticlelor sau cutiilor metalice, unele ambalajele din material plastic pentru
lapte pot fi ulterior folosite drept căni.