You are on page 1of 1

Ayat Silaan dan Ayat Permintaan.

Contoh Ayat:
Ayat Silaan: Sila duduk di ruangan yang telah disediakan.

Ayat Permintaan : Anda dikehendaki membuka kasut apabila memasuki dewan ini.

Kenal pasti dan nyatakan sama ada ayat-ayat di bawah ayat silaan atau ayat permintaan.

1. Sila ambil perhatian.


________________________________
2. Sila dapatkan tiket untuk cabutan nombor bertuah ketika masuk ke dewan ini.
__________________________________
3. Anda dikehendaki menulis “Saya suka makan buah-buahan tempatan”.
__________________________________
4. Sila tulis nama anda di bahagian yang disediakan. Kerat bahagian bucu yang bergaris.
____________________________________
5. Sila simpan keratan yang bernombor itu bersama-sama anda.
____________________________________
6. Minta tuan-tuan dan puan-puan berada di dewan ini semula pada pukul 4.00 petang ini.
___________________________________
7. Sambil itu, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mendengar ceramah tentang pertanian
berteknologi tinggi di bilik-bilik yang disediakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
_____________________________________
8. Tolong simpan bahagian bucu yang bernombor itu bersama-sama anda.
______________________________________

Bina ayat silaan dan ayat permintaan.

Ayat Silaan

1.______________________________________________________________________________.

2.______________________________________________________________________________

Ayat Permintaan

1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________