You are on page 1of 5

Ghid pentru analiza și structura

prezentării unui studiu de caz


la PSAI

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Obiectivele analizei unui studiu de caz

1. Aplicarea conceptelor teoretice


2. Dezvoltarea abilităților manageriale
3. Facilitarea schimbului de idei
4. Expunere la problemele strategice ale unor companii

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Ghid pentru procesul analizei
1. Citirea studiului de caz; (individual)
2. Recitarea studiului de caz pentru a identifica și formula
provocările cu care se confruntă managementul companiei
din studiul de caz; (grup)
3. Discutarea acestora cu profesorul pentru definitivarea
provocărilor asupra cărora se va efectua analiza în vederea
formulării de recomandări; (grup)
4. Stabilirea subiectelor de analiză pentru provocările alese și
obținerea acordului profesorului pentru acestea; (grup)
5. Realizarea analizei subiectelor agreate și tragerea
concluziilor; (grup)
6. Stabilirea recomandărilor în funcție de concluziile
anterioare; (grup)
Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București
Ghid pentru structura prezentării
1. Titlul și autorii (1 slide)
2. Cuprinsul prezentării (1 slide)
3. Introducere: firma, produsele, industria, concurenții,
poziția concurențială (maxim 2 slide-uri)
4. Prezentarea provocării cu care se confruntă compania
pentru care se va efectua analiza (1 slide)
5. Analiza propriu-zisă și concluziile acesteia (câte slide-
uri sunt necesare)
6. Recomandări propuse (1 slide)

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Obligații

• Utilizați PowerPoint sau Prezi


• Grupul: maxim 5 membri
• Fiecare membru al grupului trebuie să prezinte cel puțin
un subiect
• Timp maxim alocat pentru prezentare 20 minute
• Bazați analiza numai pe informațiile din studiul de
caz

Nerespectarea ghidului de realizare a structurii


prezentării conduce la anularea acesteia

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București