You are on page 1of 16

1

UJIAN 2 SESI 2019


SAINS TAHUN 3
SK PUTRAJAYA PRESINT 16(1)

NAMA :………………………………… KELAS :


……………………………

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN . (40 MARKAH)

A. Bulatkan jawapan yang betul.

1. Apakah nama haiwan tersebut?

A. Kambing
B. Zirafah
C. Gajah

2. Berapakah bilangan kaki gajah tersebut?

A. 3
B. 4
C. 5

3. Yang manakah bukan ciri seekor ular ?

A. Mempunyai kaki
B. Mempunyai sisik
C. Mempunyai mata

2
4. Berapakah bilangan haiwan yang dapat kamu lihat pada gambar di atas?

A. 5
B. 6
C. 7

5. Haiwan di atas mempunyai satu persamaan . Apakah persamaan mereka?

A. Mempunyai sisik
B. Mempunyai gigi taring
C. Mempunyai bulu pelepah

6. Apakah yang akan terjadi sekiranya pokok bunga ros di atas tidak disiram
selama seminggu?

A. Akan hidup subur


B. Akan layu
C. Akan segar

7. Apakah yang perlu dilakukan sebelum memasuki bilik sains ?

A. Basuh tangan
B. Menyiapkan kerja sekolah
C. Beratur

8. Apakah bentuk komunikasi dibawah?

3
Aku seorang anak yatim
Lihatlah aku keseorangan. Tanpa ibu, tanpa ayah…
Hari hari aku ditemani kesepian. Gugur air mataku
melihat mereka mesra dan bahagia.

A. Jadual
B. Lisan
C. Penulisan

Penyedut minuman

9. Berapakah ketinggian tumbuhan ini?

A. 2 penyedut minuman
B. 3 penyedut minuman
C. 4 penyedut minuman

10. Chong Wei balik ke rumah dalam keadaan basah kuyup. Manakah antara
berikut
adalah inferens yang mungkin bagi menggambarkan keadaannya?

A. Jatuh semasa bermain bola


B. Tertumpah air
C. Terkena Hujan

11. Antara berikut, manakah yang menggunakan hidung sebagai deria?

A. Mengukur dan menggunakan nombor


B. Meramal
C. Memerhati

12. Maklumat berikut adalah pemerhatian daripada satu penyiasatan.


4
Berat anak ayam Siti semakin bertambah setiap minggu. Berat anak ayam Mimi
semakin kurang setiap minggu

Apakah cara yang sesuai untuk mempersembahkan maklumat itu?

A. Model
B. Rajah
C. Carta palang

13. Antara berikut yang manakah bukan kemahiran proses sains?

A. Memerhati
B. Bermain
C. Mengelas

14. Jadual di bawah menunjukkan pemerhatian bagi satu penyiasatan.

Masa (saat) 10 20 30 40
Bilangan
ayunan 15 20 25 X
bandul

Apakah nilai X?
A. 30
B. 35
C. 40

15. Antara objek berikut yang manakah boleh terapung di permukaan


air ?

A. Besi
B. Bola
C. Bateri

16. Manakah antara haiwan di bawah hidup di dalam air?

A. Kambing
B. Ikan
C. Burung hantu

17. Nyatakan panjang objek di bawah?

5
A 2.5 cm
B 3.5 cm
C 4.5 cm

18. Murid telah di arahkan menjalankan aktiviti berikut:

“Ukur panjang meja kelas kamu dengan menggunakan pembaris dan


tuliskan setiap bacaan yang dibuat.”

Apakah kemahiran proses sains yang dijalankan dalam aktiviti ini ?


A. Meramal
B. Mengukur dan menggunakan nombor.
C. Membuat inferens.

19. Perhatikan rajah berikut :

BOLA
PINGPONG

AQUARIUM

Sebuah aquarium penuh air di masukkan bola ping pong, apakah


yang akan terjadi pada bola ping pong tersebut?

A. Terapung
B. Tenggelam
C. Keluar semula dari aquarium.

20. Lihat jadual berikut:

Haiwan bertelur Haiwan beranak

1. Ikan 1. Lembu
2. Ayam 2. Kambing
3. Kura-kura 3. kucing

6
Apakah kemahiran proses sains yang sesuai bagi jadual tersebut?

A. Meramal
B. Membuat inferens
C. Mengelas .

. 21. Jadual di bawah menunjukkan pemerhatian bagi satu penyiasatan.

Masa (saat) 10 20 30 40
Bilangan
ayunan 15 20 25 X
bandul
Apakah nilai X?

Apakah kemahiran proses sains dalam aktiviti di atas ?


A. Meramal
B. Membuat inferens
C. Mengelas

22 . Apakah bentuk komunikasi bagi gambar rajah berikut ?

A. Penulisan
B. Jadual
C. Lisan

23 .

7
Apakah bentuk komunikasi yang sesuai bagi gambar rajah di atas?

A. Lisan
B. Penulisan
C. Jadual
24 . Lihat gambar berikut :

Berdasarkan gambar rajah di atas, berikan kemahiran proses sains


yang paling sesuai.
A. Mengelas
B. Mengukur menggunakan nombor
C. Memerhati

25 .

Berapakah bilangan pencungkil gigi yang digunakan untuk mengukur


straw?
A. 6 batang
B. 4 batang
C. 8 batang

26 . Apakah definisi yang sesuai bagi kemahiran proses sains


MENGELAS?

A. kita menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuh, rasa


atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan
fenomena.

B. kita menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan


mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang
sama.

C. Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin


benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa
atau pemerhatian.
8
27 . Pilih kemahiran proses sains yang betul pada tempat kosong di bawah:

Saya telah membuat kemahiran proses sains


……………………………….dengan menggunakan :

Mata untuk melihat

Hidung untuk menghidu

Telinga untuk mendengar

Lidah untuk merasa


A. Kulit
Memerhati
untuk sentuhan
B. Mengelas
C. Meramal.

28 . Apakah bentuk komunikasi bagi gambar rajah berikut :

A. Peta
B. Jadual
C. Graf

29 . Apakah kemahiran proses sains yang berkaitan dengan kenyataan


berikut :

Ikan di dalam kolam itu mati kerana air kolam telah tercemar.

9
A. Membuat inferens
B. Mengukur menggunakan nombor
C. Berkomunikasi.

30 . Ayat yang manakah berkaitan dengan kemahiran proses sains


MENGELAS .

A. Selepas seminggu, tinggi pokok betik ini ialah 10 cm.


B. Ada haiwan yang hidup di darat, ada haiwan yang hidup di laut,
C. Daun manga berwarna hijau.

31 . Berikan ramalan pada situasi berikut:

A. Hujan akan turun lebat.


B. Hari sangat cerah
C. Angin bertiup lembut.

32.
32. Apakah kemahiran manipulatif yang sedang dilakukan oleh murid tersebut?

A. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.


B. Mengendalikan spesimen dengan tepat
C. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains
dengan tepat

10
33. Apakah kegunaan jam randik dia atas :

A. Untuk mengukur masa.


B. Untuk mengukur panjang.
C. Untuk mengukur tinggi.

34. Tentukan yang manakah silinder penyukat:

A.

B.

C.

35. Apakah kegunaan alat berikut:

A. Untuk memegang tabung uji dalam kedudukan tegak

B. Untuk membakar roti.

C. Untuk menyediakan nyalaan api.

36 . Berapakah bacaan sukatan air pada silinder bersenggat di atas?

A. 800 mℓ

B. 850 mℓ

11
C. 900 mℓ

37 . Apakah kemahiran manipulatif yang berkaitan dengan gambar?

A. Abu membersihkan alat eksperimen selepas menggunakannya.

B. Abu membiarkan peralatan sains d meja.

C. Abu menumpahkan cecair di atas meja.

38. Bagaimanakah peralatan sains di atas di simpan?

A.

B.

C.

39. Pilih kemahiran manipulatif yang betul bagi aktiviti di atas.

A. Mengguna dan mengendalikankan peralatan sains dengan betul.

B. Membersihkan peralatan sains.

C. Melakar spesimen
12
40. Manakah pernyataan aktiviti kemahiran manipulatif yang betul.

I) Mengguna dan mengendalikankan peralatan sains dengan betul.

II) Membersihkan peralatan sains.

III) Membiarkan peralatan sains di atas meja.

A. I sahaja betul.

B. I dan II betul.

C. II dan III betul.

13
14
15
16