You are on page 1of 1

MATEMATICĂ

Model 2

Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete.

Timp de lucru: 45 minute.

I. (25p) Să se afle numărul natural m din egalitatea:

2010 – 2009 x { 2008 – 2007 : [ 2006 – 2005 x ( 2004 – 2003 x m) ] } = 1


II. (15p) Cinci pisici mănâncă 5 șoareci în 5 minute. Câte pisici sunt necesare pentru a
manca 100 de șoareci în 100 de minute ?

III. (20p) Un număr de trei cifre se numește ”special” dacă are două cifre a căror
diferență este egală cu 9.
a) Dați exemplu de 2 numere ”speciale”.
b) Câte numere ”speciale” există?

IV. Un concert s-a organizat într-o sală de spectacole cu 40 de rânduri (notate cu


r1, r2 , r3 ,..., r40 ) a câte 32 de locuri. Un loc în primele 10 rânduri costă 70 de lei, apoi,
din 5 în 5 rânduri prețul este cu 10 lei mai ieftin. Știind că prima jumătate de sală s-a
ocupat complet, câte trei sferturi pentru următoarele 8 rânduri, iar restul rândurilor s-
au ocupat pe jumătate, aflați:
a) (15p) Câți spectatori au fost la concert?
b) (15p) Ce sumă s-a obținut din vânzarea biletelor de pe rândurile r7 , r17 , r27 , r37 ?