You are on page 1of 1

Activitatea 4.

Asigurarea spațiului de desfășurare a dezbaterii

1. Întocmirea unei adrese către Consiliul Județean Neamț în vederea obținerii sălii Ion
Creangă a CJ Neamț

- Verificarea disponibilității sălii la data și intervalul orar


Răspunde: Ionel Iordache – Director Cancelarie Prefect

- Întocmirea adresei de către reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Neamț


Răspunde: Ionel Iordache – Director Cancelarie Prefect

- Asigurarea acceptului Consiliului Județean asupra solicitării efectuate


Răspunde: Ionel Iordache – Director Cancelarie Prefect