You are on page 1of 6

4-21-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Drodzy Parafianie i Przyjaciele!
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Zmartwychwstały Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania i
ks. Andrzej Maślejak
poszukiwania.
proboszcz
Z okazji tych pięknych Świąt Ks. Robert Wojsław
Zmartwychwstania Pańskiego wikariusz
życzę Wam Drodzy Parafianie i Ks. Siarhei Anhur
Przyjaciele, byście zostali wikariusz
napełnieni nową zwycięską
nadzieją.
SIOSTRY MISJONARKI
Zadbajcie w waszym życiu o CHRYSTUSA KRÓLA DLA
dawanie świadectwa że POLONII ZAGRANICZNEJ
Zmartwychwstały Chrystus s. Aleksandra Antonik
zwyciężył zło. Potrzebne jest przełożona
świadectwo Waszej wiary by świat s. Małgorzata Polańska
stał się lepszy. Odważnie działajcie na rzecz dobra i nigdy nie podejmujcie
działań, które nie mają przyszłości. Motywem Waszego myślenia i działania NIEDZIELNE MSZE ŚW.
niech będzie hasło: "I nic nad Boga". sobota - 4:00pm
Radosnych Świat Zmartwychwstania Pańskiego, Bożego błogosławieństwa Saturday - 5:30pm
i opieki Matki Najświętszej życzy ks. proboszcz Andrzej Maślejak, SChr wraz z in English
księżmi i siostrami Misjonarkami. niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziałem dzieci),
1:00, 7:00
Dear Fellow Parishioners and Friends! (z udziałem młodzieży)
The Risen Christ is the answer to all your questions and searchings.
With joy of the Lord's Resurrection, I wish that you, Parishioners and Codzienne Msze ŚW.
Friends, may be filled with a new, victorious hope. od poniedziałku do soboty
o 9:00am;
You all should continue living as witnesses to the fact that Christ conquered od poniedziałku do piątku
evil. o 7:00pm
The world needs the testimony of your faith to become a better place. Act
courageously for good things, and never become involved in things with no Biuro Parafialne czynne:
future. Make this the motto of your lives: "Nothing above God." od poniedziałku do piątku
10:00am -12:00pm
We wish you all a Joyful Easter full of God's blessings and protection of the 1:00pm - 5:00pm
Blessed Mother! w soboty
Pastor Andrzej Maślejak, SChr together with priests and sisters. 10:00am - 2:00pm
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 +Jerzy Tadajewski


1:00 +Wiktor Babiuch
1:00 +Ryszard Sen - od Jerzego Sokołowskiego
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 21 KWIETNIA 1:00 +Zygmunt Linowski - od Marii Kulpa
7:00 - O Boże bł.. W dniu urodzin Caludii 1:00 +Helena Kowalska, Katarzyna, Robert, Henryk,
7:00 - W intencji Parafian Ludwik oraz zmarli z rodziny
7:00 +Zofia, Julian Surmiak 1:00 +Irena, Edward Brzeski
10:00 +Anna Sokołowska (14 rocz. śmierci) 1:00 +Andrzej Klawa
12:00 +Łukasz Skowroński i za zmarłych z rodziny - od 7:00 +Stanislaw, Genowefa, Marian Mieczkowscy
rodziców i siostry
2:00 - O bł. Boże dla członków Arcybractwa i ich rodzin
2:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Kornela i całej
rodziny
2:00 +Paulina Wilżak
2:00 +Kazimierz Gutaj
2:00 +Ludwik Dyjak
2:00 +Marianna Cepińka
2:00 +Za dusze w czyśćcu cierpiące
PONIEDZIAŁEK - 22 KWIETNIA 2019
9:00 +Józefa, Jan Mastalerz i syn Jan
9:00 +Marian Kurzatkowski - od Józefa i Marii Chryczyk
7:00 +Stefan Szefer - Lucjan Metkowski
WTOREK - 23 KWIETNIA 2019
9:00 +Stanisław Rusin (19 rocz. śmierci) „Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie
9:00 +Marian Kurzatkowski - Janina i Stefan Sosin umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.
7:00 +Jerzy Gabrel Umarł tylko raz i żyje dla Boga” (Rz 6,9-10).
ŚRODA - 24 KWIETNIA 2019
9:00 - Za Parafian
9:00 - O powrót do zdrowia dla Anety Pytel
7:00 +Stefan Szefer - od rodziny Klimecki POSŁUGA W KOŚCIELE
LEKTORZY
CZWARTEK - 25 KWIETNIA 2019 Sobota/Niedziela 4 - 28 - 2019
9:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Marka i Janiny 4:00 - A. Marchel
9:00 +Marian Kurzatkowski - Zofia Binkowski 5:30 - A. Mirek
7:00 +Stefan Szefer - od żony z rodziną 8:00 - A. K. Jachulski
9:30 - B. Kawałek, B. Dulemba, A. Karlic
PIĄTEK - 26 KWIETNIA 2019
11:15 - Dzieci kl. 5, J. Jakubowicz
9:00 +Marian Kurzatkowski - Stanisław, Stefania 1:00 - M. Grot, J. Majcher, J. Gmurowska
Bieńkowski 7:00 - P. Skwarek
9:00 +Zygmunt Linowski - od Keny Weller
7:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Łukasza z okazji 3 rocz. KOLEKTORZY
urodzin Sobota/Niedziela 4 - 28 - 2019
7:00 - O szczęśliwą operację dla wnuczka Jana Pawła 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
7:00 +Kasia Mrukowicz 8:00 - G. Mikołajczyk, I. Szklarski
7:00 +Krzysztof i Ryszard Sen 9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydział, K. Zadrozny
SOBOTA - 27 KWIETNIA 2019 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
9:00 - O zdrowie i Boże bł. dla ks. Roberta z ok. urodzin 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
4:00 +Stanisława Chołuj
5:30 +Andrzej Makarewicz SKŁADKA CSA - 14 KWIETNIA 2019
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA - 28 KWIETNIA
DEDYKACJE ZEBRANO NADWYŻKA
8:00 +Stanisław Śwderski (36 rocz. śmierci)
9:30 +Anna Sokołowska (rocz. śmierci) od rodziny CSA $51,768.00 53,837.00 $2,069.00
11:15 +z rodzin Śliweckich i Sieczków
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB w 40 rocz. ślubu dla Anny i
Krzysztofa Kolczykiewicz - od przyjaciół
1:00 +Andrzej Bańka (7 rocz. śmierci) Serdeczne Bóg zapłać
1:00 +Paulina Wilżak za troskę o Kościół
1:00 +Monika, Tomasz Pelak
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA KWIECIEŃ 2019


Intencja powszechna: Za lekarzy i ich
Dziś niedziela współpracowników humanitarnych na terenach
wielkanocna objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie
Zmartwychwstania dla ocalenia życia innych.
Pańskiego,
największa
uroczystość w roku
kościelnym, TRIDUUM PRZED
rozpoczynająca okres UROCZYSTOŚCIĄ
wielkanocny w MIŁOSIERDZIA
liturgii. Pięćdziesiąt BOŻEGO
dni od niedzieli W dniach od 25 - 27
Zmartwychwstania kwietnia odbędzie się
do niedzieli w naszej parafii
Zesłania Ducha Triduum przed
Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień uroczystościa Bożego
świąteczny. Głównie w te dni śpiewa się „Alleluja”, co Miłosierdzia. Triduum
oznacza „Chwalmy Pana”. Osiem pierwszych dni okresu będzie prowadził
wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i obchodzi się O. Włodzimierz
je jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w Zatorski, benedyktyn
oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od z Tyńca.
spożywania mięsa.
Trzy kobiety stojące przy pustym grobie z olejkami Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w
wonnymi w zaciśniętych dłoniach spoglądały po sobie ze Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku
zdziwieniem i bezradnością. Nie znalazły ciała Jezusa. 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie
Zapewne zarówno dla tych kobiet, jak i apostołów Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia
stojących przy grobie, brak ciała Jezusa musiał być faktem kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007
wstrząsającym. W pierwszych chwilach tego odkrycia dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009
dramatem nie była już śmierć Jezusa, ale to, że przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich
On zupełnie zniknął, jakby Go nigdy nie było! przy opactwie. Autor książek o tematyce duchowej,
Nieobecność Boga jest przerażającym doświadczeniem. między innymi: Przebaczenie, Otworzyć serce, Dar
Każdy z nas byłby bezradny, gdyby pewnego dnia okazało sumienia, Milczeć, aby usłyszeć, Droga człowieka, Osiem
się, że „Bóg nie umarł”, tylko Go naprawdę nigdy nie było. duchów zła, Po owocach poznacie. Od kwietnia 2009 do
Kto wtedy wytłumaczyłby nam sens naszych kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w
bezsensownych nocy? Kto wynagrodziłby cierpienie klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od
zadane ręką niesprawiedliwą i nieukaraną? 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. Od 2013
Kto wynagrodziłby szczęśliwszą nagrodą niż szczęście? roku pełni funkcję podprzeora.
Kto wydobyłby na jaw wszelkie ukryte zbrodnie i dał Plan Triduum
nadzieję na przyszłość sięgającą poza śmierć? Jaki cel Czwartek 25 kwietnia
i znaczenie miałoby wtedy w ogóle życie? Wydaje się, 7:00 pm - Msza święta z nauką, wystawienie Najśw.
że owa niepokojąca bezradność mogła być wielką próbą, Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po
kuszeniem odbywającym się bez kusiciela. Bo obecność Koronce konferencja dla wszystkich.
diabła, tak czy owak, jest jakimś dowodem obecności
Boga, ale gdy kuszeniem staje się pustka, pozbawiona Piatek 26 kwietnia
nawet demonicznego szeptu, wszystko, co dotychczas 9:00 am - Msza święta z nauką i Koronka do Bożego
miało miejsce, wydaje się iluzją. Niepewność kobiet przy Miłosierdzia
pustym grobie podobna jest do sytuacji, gdy ktoś 7:00 pm - Msza święta z nauką, Koronka do Bożego
zatrzymuje się na skraju przepaści i spoglądając w jej Miłosierdzia i konferencja dla wszystkich
głębię, na próżno szuka dna; albo gdy ktoś patrzy Sobota 27 kwietnia
w lustro i nie widzi odbicia swej twarzy; albo też budzi się
w nocy i w ogóle nie czuje ciała. Podejrzewam, 9:00 am - Msza święta z nauką i koronka do Bożego
że potężniejszym ciosem niż śmierć kogoś, kto nadawał Miłosierdzia
nam sens życia, jest zupełne zniknięcie tej osoby. 4:00 pm - Msza święta z nauką i Koronka do Bożego
Niewiasty były przerażone nie umarłym Jezusem, tylko Miłosierdzia
brakiem jego ciała. W pierwszej chwili zmartwychwstanie 5:00 pm - Nauka w sali Jana Pawła II
mogło być postrzegane jako coś gorszego niż śmierć. Niedziela 28 kwietnia
Zdarzają się takie chwile, w których wszystko traci Nauki na wszystkich Mszach świętych
znaczenie. Przetrwajmy zwątpienie i
bezradność, oburzenie i strach. Nawet nie wiemy, jak 3:00 pm - 4:00 pm -
takie chwile są nam potrzebne do uzupełnienia kształtów Godzina Miłosierdzia z nauką
naszej wiary.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SIOSTRY MISJONARKI MODLITWOM POLECAMY


DZIĘKUJĄ CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Siostry Misjonarki składają Irena, Antoni Popławski, Józef
serdeczne podziękowanie za Wasilewski, Anna Celińska, Maria
pomoc w przygotowaniu Rożek, Barbara Grudka, Eleonora,
kawiarenki, za donacje oraz Teresa Szymański, Anna Rusinowski,
za okazaną życzliwość i Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
otwarte serca parafian. Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna,
Dziękujemy za wiele godzin Łukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Stanisława
pracy czy to w kuchni, czy Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształowicz,
przy pieczeniu baranków i ciasta, a także dziękujemy Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Kuniec,
serdecznie seniorom z Krystyną Palmeri na czele za Halina Konwiak, Roma Muszyńska, Izabella, Paweł
przygotowanie i rozprowadzanie palm. Kuniec, Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir,
Szczególne podziękowanie kierujemy do Elżbiety Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik,
Skorupa, Janiny Bryk, Agnieszki Skowrońskiej, Joanny Janina Pienkowska, Leszek Siery, Bronisława Macek,
Zając, Renaty Muzyk, Stanisławy Byra, Barbary Marian B., Rod Lambert, Sohayla Babbie, Helena Janda,
Fiśkiewicz, Agnieszki Kuras, Elżbiety Bieciuk, Zdzisława Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak,
Skorupa i Jerzego Sokołowskiego oraz całej ekipy za Fran Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szklarski
zorganizowanie obiadów i za pracę w kuchni. Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
Dziękujemy serdecznie Marii Szaflarskiej, Urszuli nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin.
Czachor, Katarzynie i Bożenie Berry, Brygidzie
Czaczkowskiej, Halinie Wójcik, Danucie Słodyczka,
Iwonie Fontana i pozostałym wolontariuszom. KATECHEZA
Całkowity dochód zostanie przekazany na kształcenie Ze względu na Święta Wielkanocne, katecheza dla dzieci
młodych Sióstr i utrzymanie domu formacyjnego w i młodzieży rozpocznie się po przerwie, od 27 kwietnia.
Poznaniu. Bóg zapłać i Szczęść Boże!!!

ŻYCZENIA GODZINY PRACY BIURA PARAFIALNEGO


URODZINOWE W CZASIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
W sobotę, 27 kwietnia swoje W Wielkim Tygodniu biuro parafialne będzie nieczynne
urodziny obchodzić będzie ks. od Wielkiego Czwartku (18 kwietnia) do poniedziałku
Robert Wojsław. Życzymy (22 kwietnia) włącznie.
Księdzu Jubilatowi
błogosławieństwa Bożego oraz
opieki Matki Bożej na PROCESJA REZUREKCYJNA
każdy dzień.
PROŚBA do grup działających przy Parafii,
aby na Procesję Rezurekcyjną przyszły w
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. strojach galowych, a dzieci, które w
Przez przyjęcie łaski sakramentu ubiegłym roku przystąpiły do Pierwszej
chrztu świętego w ostatnim czasie Komunii Świętej - w strojach komunijnych.
do wspólnoty Kościoła został
włączony: Daniel Pelc. Życzymy
Bożego błogosławieństwa na każdy
dzień i opieki Matki Bożej dla calej
rodziny. PAMIĄTKOWY ALBUM
na 40 lecie naszej Parafii
Stańmy się częścią naszej wspólnej
historii!
Zapraszamy wszystkie rodziny i biznesy
GRUPA WSPARCIA do włączenia się w tworzenie pięknego
albumu na październikową uroczystość
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 40 lecia naszej parafii.
Osoby borykające się z uzależnieniami: Zyczenia rodzinne i firmowe bedą
(alkohol, narkotyki, leki) zamieszczone w galerii zwieńczającej to
zapraszamy na spotkania grupy wsparcia. piękne wydanie upamiętniające naszą
Spotkania odbywają się w trzech wymiarach wspólną historię i ku pamięci
z poradą medyczną, terapeutyczna i duchową. następnych pokoleń.
Wtorek, 6:00pm w sali pod plebanią. Prosimy o kontakt z Marcinem Zającem
(586)383-1148
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

Dear Fellow Community Member,


The Annual Our Lady of Czestochowa Parish
Festival is rapidly approaching, so mark your
calendars for Saturday and Sunday, June 8th and
9th of 2019.
Our Festival Committee has been very busy
organizing this major event to ensure that it will be
a great success! This festival is far more then just a
fundraiser. It is our annual celebration of our
Polish-American heritage for our parish families
and our local community.
The 2019 Festival is also an excellent opportunity for local businesses and
organizations to promote their name, products, and services to our
parishioners and to the local community members. We are expecting
nearly 4,000 people to attend this year’s festival! We invite you to take
advantage of this opportunity and become a festival sponsor.
With your generous donation your company name will be listed on our
festival’s advertising materials, and announced through speakers during
festival events. We will provide a space for your company advertising
banner. All proceeds earned from the festival will be used to support our
Church operations.
Please refer to the enclosed list of sponsorship opportunities. As always, all
donations are 100% tax-deductible.
Please contact Mateusz Wasiolek – Festival Sponsors Coordinator at (586)
907 3645 or polishfestivalolc@gmail.com for more information on
becoming a festival sponsor or with any questions.
Our Lady of Czestochowa Church greatly appreciates the continued
support that our local businesses offer to help make this a fantastic
celebration for everyone!!!
Sincerely,
Rev. Andrzej Maślejak
The OLC 2019 Festival Committee

****************************************************************
Our Lady of Czestochowa 2019 Parish Festival Sponsorship
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.