You are on page 1of 4

have (got), has (got) – a birtoklás kifejezése: nekem van, neked van

To have

(birtokolni, van valamije)


A to have igével azt fejezzük ki, hogy valakinek van valamije. Magyarra úgy
fordíthatjuk az így kifejezett mondatokat, hogy pl. „Nekem van egy könyvem”,
„Neked van egy könyved”, de az angol ezt úgy fejezi ki, hogy „Én birtokolok egy
könyvet”, „Te birtokolsz egy könyvet”. Ezért itt a magyar „nekem”, „neked” szónak
az angolban „én”, „te” felel meg. Fontos megértenünk ezt a különbséget az angol és
a magyar között!
A have mellett sokszor ott áll a got szó is, ez azonban el is hagyható. Nincs
különbség jelentésben a kettő között, ugyanazt jelenti a have és a have got is.

Ragozása egyszerű jelen időben (Present simple) rendhagyó!
Állító alak:

teljes alakok összevont alakok

I have (got) I’ve (got) nekem van

you have (got) you’ve (got) neked/önnek


van

he/she/it has (got) he/she/it’s (got) neki van

we have (got) we’ve (got) nekünk van

you have (got) you’ve (got) nektek/önöknek


van

they have (got) they’ve (got) nekik van


I have got a book – van könyvem.
I’ve got two hats – van két kalapom.
I have a house – van egy házam.
We have three bedrooms – három hálószobánk van.
He has got a scarf – van sála.
The house has got two windows.
Tagadó alak:

teljes alakok összevont alakok

I have not (got) I haven’t (got) nekem nincs

you have not (got) you haven’t (got) neked/önnek


nincs
he/she/it has not (got) he/she/it hasn’t (got) neki nincs

we have not (got) we haven’t (got) nekünk nincs

you have not (got) you haven’t (got) nektek/önöknek


nincs

they have not (got) they haven’t (got) nekik nincs

I haven’t got a car – nincs autóm.


He hasn’t got two houses – nincs két háza.
Peter hasn’t got four keys – Péternek nincs négy kulcsa.
The house hasn’t got two front doors – A háznak nincs két bejárati ajtaja.
kérdő alak:

Have I got? Van nekem?

Have you got? Van neked?

Has he got? Van neki?

Have we got? Van nekünk?

Have you got? Van nektek?

Have they got? Van nekik?


Have you got a pen? – Van tollad?
Has he got boxes? – Vannak dobozai?
A kérdő alakok is használhatók összevontan, ha van előttük olyan szó (pl. kérdőszó), amivel
összevonható:
Who’s got a pen? – Kinek van tolla?
Who’ve got books? – Kiknek vannak könyveik?

Rövid válasz (short answer):


A “Have you got…?”, “Has he got…?” és hasonló kérdésekre (mint általában az angolban az
eldöntendő kérdésekre) ritkán válaszolunk pusztán yes-szel vagy no-val. A yes és a no után
inkább kitesszük az alanyt személyes névmás (I, you, he, she, it, we, you, they) formájában, ez
után áll a have, has vagy a haven’t, hasn’t:
Have you got a pen? (Van tollad?)
Yes, I have. (Igen, van.)
No, I haven’t. (Nem, nincs.)

Have I got a pen? (Van tollam?)


Yes, you have. (Igen, van.)
No, you haven’t. (Nem, nincs.)
Has he got a pen? (Van tolla?)
Yes, he has. (Igen, van.)
No, he hasn’t. (Nem, nincs.)

Have we got a pen? (Van tollunk?)


Yes, you have. (Igen, van. / Igen, nektek van.)
No, you haven’t. (Nem, nincs. / nem, nektek nincs.)

Have you got a pen? (Van tollatok?)


Yes, we have. (Igen, van.)
No, we haven’t. (Nem, nincs.)

Have they got a pen? (Van tolluk?)


Yes, they have. (Igen, van.)
No, they haven’t. (Nem, nincs.)

Fontos, hogy rövid válasznál a yes után nem lehet az összevont alakot (pl. I’ve) használni, csak
a teljes alakot (pl. I have), míg a no után a teljes alakot (pl. I have not) nem lehet használni,
csak az összevont alakot (pl. I haven’t).

.
A have használata do-val, does-zal
A have tagadó és kérdő alakját a fent ismertetett módon kívül lehet a do/does segédigével is
képezni, tehát úgy, mint az összes többi ige egyszerű jelen idejét (present simple). Az amerikai
angolban kizárólag ezt használják, de a brit angolban is egyre gyakoribb. Do és does mellett
a have után mindig elmarad a got.
Példák:
Do you have a book? ( = Have you got a book?) – Van könyved?
Does John have a book? ( = Has John got a book?) – Van Johnnak könyve?
I don’t have a book. (I haven’t got a book.) – Nincs könyvem.
She doesn’t have a pen. ( She hasn’t got a pen.) – Nincs tolla.

Haladóknak
Ha a have nem birtoklást fejez ki (pl. to have a shower – zuhanyozni, to have
lunch – ebédelni), akkor csak got nélkül használható, és csak a do / does segédigével
képezhető a kérdő ill. tagadó alak: I don’t have a shower. Ilyenkor a have-nek
folyamatos alakja is lehet:
I am having a shower.
I have been having a shower for five minutes.
Ilyen kifejezések:

to have breakfast (reggelizni)


to have lunch (ebédelni)
to have dinner / supper (vacsorázni)
to have a coffe / tee
to have a drink (inni valamit)
to have a meal (enni valamit)
to have a bath (fürödni)
to have a shower (zuhanyozni)
to have a swim (úszni egyet)
to have a rest (pihenni)
to have a party (bulizni)
to have a chat / talk (beszélgetni)
to have a holiday (szabadságon lenni)
to have a day off (szabadnapja van)
to have a good time (jól érezni magát)
to have fun (jól érezni magát)
to have a dream (álmodni)
to have an accident (balesetet szenvedni)
to have a look (at) (ránézni valamire)
to have a baby (szülni)
to have difficulty (nehézsége van)
to have trouble (gondja, nehézsége van)

A műveltető szerkezetben is hasonlóan viselkedik a have, hiszen itt sem birtoklást


fejez ki:
Do you have your car repaired? = Megjavíttatod az autódat?

Megjegyzés: A “kell” értelemben használt have to mellett is előfordulhat a got, de ritkán
használják így: I have to go – esetleg: I have got to go. (Mennem kell). Múlt
időben a had mellett is előfordulhat elvileg a got, ez sem gyakori: I had (got) a car – volt
egy autóm.
A birtoklás kifejezésére a to have-en kívül más igék is használhatók, pl. to own, to possess: I
own a car – Rendelkezem egy autóval.

Felhasznált irodalom:
Raymond Murphy: English Grammar in Use. A self-study reference and practice
book for intermediate students,Second edition, Cambridge University Press,1994.

Link:
Englisch-Hilfen.de – Have got, has got
Englishpractice.com – Kifejezések a have-vel – Common expressions with have