You are on page 1of 1

CAMARAS DOMO $21,13

CAMARAS TUBO $26,13


DISCO DURO 1TB $ 72 PAREJAS VIDEO BALUM $4,64
DISCO DURO 2TB $ 110 FUENTES $4,74

KIT 1 CAMARA KIT 3 CAMARAS


DVR 4 CANALES DVR 4 CANALES
1 CAMARA DOMO 1 CAMARA TUBO
1 VIDEO BALUM 2 CAMARA DOMO
1 FUENTE 12V 1A 3 VIDEO BALUM
DISCO 1TB DISCO 1TB
$155 3 FUENTE 12V 1A $210
CON INSTALACIÓN $205 CON INSTALACIÓN $260

KIT 2 CAMARAS KIT 4 CAMARAS


DVR 4 CANALES DVR 4 CANALES
1 CAMARA TUBO 2 CAMARA TUBO
1 CAMARA DOMO 2 CAMARA DOMO
2 VIDEO BALUM 4 VIDEO BALUM
DISCO 1TB DISCO 1TB
2 FUENTE 12V 1A $185 4 FUENTE 12V 1A $215
CON INSTALACIÓN $235 CON INSTALACIÓN $265

KIT 4 CAMARAS KIT 8 CAMARAS


DVR 8 CANALES DVR 8 CANALES
2 CAMARA TUBO 4 CAMARA TUBO
2 CAMARA DOMO 4 CAMARA DOMO
4 VIDEO BALUM 8 VIDEO BALUM
DISCO 1TB DISCO 1TB
4 FUENTE 12V 1A $250 8 FUENTE 12V 1A $370
CON INSTALACIÓN $300 CON INSTALACIÓN $420

KIT 6 CAMARAS
DVR 8 CANALES
2 CAMARA TUBO
4 CAMARA DOMO
6 VIDEO BALUM
DISCO 1TB
6 FUENTE 12V 1A $305
CON INSTALACIÓN $355