Simpozionul anual al specialistilor din industria de tricotaje-confectii, Iasi, 4–5 Decembrie 2009

IMPORTANTA MECANISMELOR DE DETECTARE A DEFECTELOR LA MASINI CIRCULARE DE TRICOTAT
Rozenberg Erika , drd, Doctorand Facultatea de textile pielarie si magementul industrial Costea Budulan, dr.ing, profesor la Facultatea de textile pielarie si magementul industrial Universitatea technica “Gh. Asachi”Iasi, Facultatea de textile pielarie si magementul industrial

In industria de tricotaje, masina de tricotat este de o importanta majora in producerea de tricoturi, in cazul de fata tricoturi produse pe masini rectilini de tricotat cu diametru mare. Imbunatatirea utilajelor folosite, se realizeaza si prin instalarea de accesorii ce permit optimizarea activitati de tricotare, aceasta fiind una dintre cele mai ieftine metode. Aceasta lucrare are ca scop prezentarea defectelor principale ce apar in timpul tricotarii, a accesoriilor pentru determinarea defectelor din timpul tricotari, importanta acestora, precum si modul de stangere a datelor si prelucrare a acestora, cu scopul de a preveni pe viitor aparitia acestor defecte. Cuvinte cheie: masini circulare de tricotat, defecte, tricotare 1. PRINCIPALELE TIPURI DE DEFECTE CE POT APĂREA LA TRICOTAREA PE MAŞINI CIRCULARE DE TRICOT CU DIAMENTRU MARE Prin defect înţelegem: ceea ce nu este conform anumitor reguli stabilite într-un anumit domeniu, în cazul de faţă în domeniul tricotajelor. Defectele pot fi prevenite şi înlăturate încă din timpul tricotării, dacă sunt detectate în timp util. Defectele ce pot apărea în timpul tricotării pe maşini circulare de tricotat cu diametru mare sunt:  Lini longitudinale de-a lungul tricotului  Defecte cauzate de tipul firului utilizat şi noduri ce se pot întâlni de-a lungul firelor  Găuri în tricot  Pete pe produse  Fibre şi particule străine în tricot 1.1 Linii longitudinale de-a lungul tricotului. Acest defect are ca şi cauză inconsenveţele la alimentare cu fir – tensiunea în fir nu este contantă la alimentare, şi tragerea care nu este corect reglată.

MECANISME DE DETECTARE A DEFECTELOR Oricând în timpul tricotării este identificat un defect pentru îndepărtarea acestuia este necesară oprirea maşinii. precum creşterea coeficentului de frecare între fir şi ac sau ace de tricotat rupte 1. identificarea locului unde este produs .5 Fibre şi particule străine în tricot Cauzele principale apariţiei acestui defect sunt: maşina de tricotat nu este bine curăţată. Sunt cazuri în care acest lucru nu este posibil şi atunci se produc pierderi.Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial 1. 2. De cele mai multe ori aceste defecte pot fi înlăturate prin utilizarea de substanşe chimice de curăţire. 1. existenţa de scame în zona de tricotare şi pregătirea improprie a firului pentru tricotare. depozitare şi pregătire a firelor.3 Găuri în tricot Acestest defect aparare datorită unor probleme mecanice ce pot apărea în timpul tricotări. Este un defect ce poate fi prevenit uşor fără necesitatea utilizări de mecanisme auxiliare pentru detectarea lor. sistemul de tricotare nu este protejat corect şi continuu.4 Pete pe produsul tricotat Acesta apare datorită modului în care este realizată ungerea maşini de tricotat.2 Defecte cauzate de tipul firului utilizat şi noduri ce se pot întâlni de-a lungul firelor Aceste tippuri de defecte are ca şi cauze  Amestecarea firelor cu diferite proprietăţi  Datorită procesului de tricotare: o Punctul excentric nu este fixat corect o Tensiunea din fir o Mecanismul de tragere nu funcţionează corespunzător o Sistemul de alimentare nu funcţionează optim  Parafinarea improprie a firului poate să ducă defecte ale produsului după ce acesta este finisat Pentru prevenirea acestui defect se pot utiliza dispozitive pentru a le preveni sau detecta în timp sau se pot preveni prin respectarea regurilor de recepţie. 1.

intermediul unui fir/min sau per magnet. Se montează pe Acesta măsoară Linii rama maşinii de viteza de alimentare a longitudinale în tricot tricotat în zona de firului. Iasi. Paletele ventilatorului pot fi ajustate astfel încît să se prevină contaminarea cu praf sau scame. Printre cele mai folosite mecanisme sunt prezentate în tabelul de mai jos: Tabelul 1.Simpozionul anual al specialistilor din industria de tricotaje-confectii. mecanisme de detectare a defectelor Scurtă descriere Defect este un sistem Fibre şi particule multifuncţional ce străine în tricot asigură o curăţire continua a firului dea lungul întregului traseu. Se pot utiliza dispozitive mecanice sau optice. ajustează tensiunea. indepărtarea cauzei şi repornirea maşinii. 4–5 Decembrie 2009 defectul. Localizare În partea de mijloc a maşinii de tricotat circulară. calculează tragere sau în zona cantitatea de fir cilindrului. Defectele de pe produs şi opririle maşinii sunt un rezultat inevitabil şi acestea sunt reduse la minim utilizând acest dispozitiv. protejează firul Capul scanerului Defecte datorate tensiunii din fir Defecte datorate tensiunii din fir Dispozitiv VCL 4 Venticlenar MLT WESCO tensiometrul electronic şi mobi Ultrafeed Detectorul de fir OFW montat în partea superioară a mecanismului de alimentare Capul scanerul este Scanner LMW3 -defecte ce pot . dar se compensează cu pierderile în produs tricotat. Acest flux duce cu el şi o pierdere de timp de producţie. revoluţi ale ale cilindrului (1-100). Control dublu: măsurarea cantităţii de fir alimentată (0. pe un suport glisant.1 mm) Opreşne automat maşina la o tensiune în fir mai mare decât ceea setată. ce sunt ataşate în anumite zone ale maşini de trictoat. prin consumat m/min. Pentru ca identificarea defectelor şi oprirea maşinii în timp util se folosesc o serie de dispozitive auxiliare. Mai mult cu acest aparat se poate măsura şi tensiune din fir la alimentare.

Totuşi aceste dispozitive auxiliare nu pot înlocui atenţia muncitorului în pregătirea pentru tricotare a firelor şi a maşinii de tricotat. Engineering and Technology 29 2007 http://www.uminho. şi pentru a acţiona asupra acesteia.sdum.pdf http://www. prin oprire.de/en/presse/43_1023.de/en/navigation/flat/flat. pete .pete cu un diametru mai mare de 5 mm -pete de murdărie sau de ulei pentru determinarea următoarelor defecte ce pot apărea în timpul tricotării: . Bibliografie [1] [2] [3] [4] [5] [6] http://www.pdf Online Control of Knitted Fabric Quality: Loop Length Control .php?thisID=373 [7] Auxiliary Equipments For Circular Knitting Machines .Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial instalat lângă tricot astfel încât acesta să fie în mod continuu în contact cu tricotul are capacitatea de autocurăţire.mayercie. apărea în lungul tricotului (ochiuri scăpate datorită acelor. and Mohammad Sheikhzadeh. World Academy of Science.de/en/navigation/circular/circular.memminger-iro. urmând ca acesta să înlăture defectul. Fascicle Of Management And Technological Engineering. pete de ulei.particule de murdărie în ace . pentru a nu permite perpetuarea defectului.php?thisID=44 http://www.pt/bitstream/1822/5768/1/SF-003520-ISIE2004. Acesta este utilizat în general la tricoturile circulare. astfel încât scanerul să funcţioneze optim.ace rupte Detectorul de ace NW CONCLUZII Pe piaţă au apărut multe mecanisme şi dispozitive pentru identificarea şi detetarea defectelor din timpul tricotării în timp real. O serie de producători au inclus în maşina de tricotat dispozitive de identificare şi acşionare asupra defectelor. 2008 . De obicei este nevoie de un inel adiţional pentru utilizarea acestui scane La detectarea unui defect opreşte automat maşina.de/share/pdf_pool//042/042-920-000-01. ci doar ajută operatorului maşinii de tricotat în detectarea uşoară şi oprirea maşiini. Volume Vii (Xvii).htm https://repositorium.Florica Plop ”Transilvania” Technical College Oradea .limba acului este inchisă .memminger-iro.memminger-iro.Dariush Semnani.

the knitting machine has a major importance in producing the knitted fabric.Simpozionul anual al specialistilor din industria de tricotaje-confectii. . The objective of this paper are to present the main faults that can appear during knitting process. particularly for the circular knitting machines. this being the cheapest method available. accessories used to identify them in time and to monitories them in order to reduce the appearance of faults. 4–5 Decembrie 2009 THE IMPORTANCE OF AUXILIARY MECHANISM IN DETECTING KNITTING FAULTS AT CIRCULAR KNITTING MACHINES Abstract In knitting industry. Iasi. Optimization of the knitting processes can be done by adding a series of accessories in order to grew the efficiency of the machine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful