You are on page 1of 2

CÀI ĐẶT VRAY TRIAL 3.4.02 NHƯ BÌNH THƯỜNG.

SAU ĐÓ COPY FILE VRAY.DLL VÀO ĐƯỜNG DẪN SAU


"C:\PROGRAM FILES\CHAOS GROUP\V-RAY\V-RAY 3.4 FOR
SKETCHUP\EXTENSION\VRAYAPPSDK\BIN"

Để biết thêm thông tin các khóa học của V studio, vui liên hệ:
Email: Tienvu3004@gmail.com
SĐT: 01634 674 006
FB: https://www.facebook.com/to.tienvu
Fanpage: https://www.facebook.com/sketchupfree/