You are on page 1of 1

Εσείς πιστεύετε στο….

μαγικό χαπάκι;

Διαβάστε πώς η χρήση των φαρμάκων σε χρόνια βάση, οδηγεί το οστεομαλακία, μυϊκή αδυναμία, χρόνια κόπωση. Ειδικά στα
σώμα περισσότερο σε μαρασμό και λιγότερο σε θεραπεία. Τα παιδιά προκαλεί έντονη μυϊκή αδυναμία, όψιμη ανάπτυξη
περισσότερα φάρμακα οδηγούν σε μείωση βιταμινών και των δοντιών και ραχίτιδα. Η χοληκαλσιφερολη (D3) είναι η
ιχνοστοιχείων στο σώμα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους ενεργός μορφή της βιταμίνης D (παράγεται στο δέρμα από
αναστολείς των Η 2 υποδοχέων της ισταμίνης όπως π.χ. η τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου) και πιστεύεται ότι μπορεί
ρανιτιδίνη (Zantac) που χορηγούνται για τη γαστρίτιδα και το να συμβάλλει στην πρόληψη και θεραπεία μερικών ειδών
έλκος. H ρανιτιδίνη ανακαλύφθηκε το 1976 στα εργαστήρια της καρκίνου, αυτοάνοσων νοσημάτων (ινομυαλγία,
Glaxo Pharmaceuticals (τώρα τμήμα της GlaxoSmithKline) και ρευματοειδής αρθρίτις κ.α.), της κατάθλιψης, της καρδιακής
ήταν το πρώτο φάρμακο που κατασκευάστηκε ποτέ για τη ανεπάρκειας, διαφόρων αλλεργιών και διαφόρων
γαστρίτιδα και το έλκος. Ανήκει στον κατάλογο βασικών μυοπαθειών, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των στατινών
φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δηλαδή των πιο (φάρμακα για τη μείωση της χοληστερίνης). Πιστεύεται
σημαντικών φαρμάκων που απαιτούνται σε ένα σύστημα υγείας. επίσης από κάποιους ότι έχει ορμονική δράση.
Αλλά η όλη ιστορία απέχει μακράν εκ της αλήθειας. 3. Φυλλικό οξύ: η έλλειψή του οδηγεί κυρίως σε αναιμία και
Παρακάτω είναι τα βασικά θρεπτικά συστατικά που έχει νευρολογικές διαταραχές. Το κλινικό προφίλ της έλλειψής
αποδειχθεί ότι εξαντλούνται, αν δεν αναπληρωθούν, κατά τη του ομοιάζει με αυτό της Β12.
χρόνια χρήση του φαρμάκου. Και τα προβλήματα αρχίζουν: 4. Ψευδάργυρος: η έλλειψή του προκαλεί δυσπεψία
1. Βιταμίνη Β12: η έλλειψή της οδηγεί κυρίως σε αναιμία και (φούσκωμα, μετεωρισμός, τυμπανισμός, πόνος στο στομάχι),
νευρολογικές διαταραχές. Επίσης αναστέλλει τη σύνθεση μυϊκούς πόνους (κράμπες), εξασθένηση της όσφρησης και
DNA, πράγμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της γεύσης, συχνά κρυολογήματα, αύξηση βάρους μέσω
και επιδιόρθωση όλων των κυττάρων του σώματος. Τα διαταραγμένου μεταβολισμού των λιπών και των
συμπτώματα που προκαλεί η έλλειψή της είναι συνεχές υδατανθράκων.
αίσθημα κόπωσης, «πιάσιμο-πόνος-μούδιασμα» στα άκρα Τέλος τo Zantac και τα λοιπά φάρμακα αυτής της ομάδας
λόγω περιφερικής νευροπάθειας, διαταραχές στη γλώσσα αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τα επίπεδα του αλκοόλ στο αίμα με
και στο στόμα, μακροκυτταρική αναιμία (παθολογικά μεγάλα καταστροφικές μακροχρόνιες συνέπειες, όπως διατροφικές
ερυθρά αιμοσφαίρια), κατάθλιψη, πρώιμη απώλεια μνήμης (υποθρεψία), οργανικές (ηπατική και καρδιακή νόσος) και
(σε ηλικιωμένους πιο σοβαρή τύπου Alzheimer), δερματίτιδα θανατηφόρες (τροχαία ατυχήματα) συνέπειες, ενώ προκαλούν
και ανορεξία. και γυναικομαστία στους άνδρες μέσω αντιανδρογονικής (κατά
2. Βιταμίνη D (ασβέστιο-φώσφορος): προάγει την της τεστοστερόνης) δραστηριότητας.
απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου από το έντερο, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος - Καρδιολόγος
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των οστών και των δοντιών. Η
έλλειψή της οδηγεί κυρίως σε οστεοπόρωση, οστεοπενία,

Do you believe in the….magic pill?

Read how the prolonged administration of medications leads to muscle weakness, late development of teeth, and rickets.
functional decline of the body rather than treatment. Most drugs Promotes absorption of calcium and phosphorus in the
lead to a reduction of vitamins and minerals in the body. Major intestines for growth of bones and teeth. Cholecalciferol
example is H 2 histamine receptor blockers such as ranitidine (D3), the active form of Vitamin D may be helpful in the
(Axid, Pepcid, Tagamet, Zantac) usually prescribed for gastritis prevention and treatments of some cancers, autoimmune
and ulcer. Ranitidine was discovered in 1976 at Glaxo diseases (fibromyalgia, rheumatoid arthritis etc), depression,
Pharmaceuticals, now a part of GlaxoSmithKline and it was the heart failure, allergies and myopathies like statins myopathy
first medication ever produced for gastritis and ulcer. It is on the (medication for cholesterol lowering). It is also considered by
World Health Organization's List of Essential Medicines, the most some to have hormone-like activity.
important medications needed in a basic healthcare system. But 3. Folic Acid: Deficiencies manifest primarily as macrocytic
the whole story is far from the truth. anemia and neurological changes. Clinical profile of its
Below are the essential nutrients that are depleted, if not depletion is similar with the B12’s one
restored, during chronic use of the medication. And the problems 4. Zinc: Deficiencies manifest primarily as dyspepsia (digestive
begin: problems), muscle cramps (aches), taste and smell
1. Vitamin B12: Deficiencies manifest primarily as anemia and impairment, often viral and microbial infections, weight gain
neurological changes. Vitamin B12 deficiency inhibits DNA through metabolism derangement of carbs and fats.
synthesis, which can affect growth and repair of all cells. Low Finally Zantac and other medications of this group increase
levels can cause fatigue, peripheral neuropathy, tongue and alcohol blood levels leading to prolonged health consequences
mouth irregularities, macrocytic anemia (abnormally like nutritional (hypothrepsia), organic (liver and heart disease)
enlarged red blood cells), depression, confusion and memory and lethal ones (car accidents). They also provoke breast
loss (especially in the elderly of Alzheimer type), dermatitis, enlargement (gynecomastia) in men because of anti-androgen
skin sensitivity, and loss of appetite (anorexia). (anti-testosterone) activity.
2. Vitamin D (calcium-posphorus): Can lead to osteoporosis, Sotiris Anagnostopoulos - Cardiologist
osteopenia, osteomalacia, and in children retarded growth,