You are on page 1of 44

BISMILLAH

Pelan Harian
Ramadan
Semoga Ramadan ini adalah yang terbaik.
Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Kami memujiNya, berlindung
denganNya, dan mencari pengampunanNya. Kami berlindung kepada Allah dari
kejahatan jiwa kami, dan kesilapan dalam tindakan kami. Sesiapa yang diberi petunjuk
daripada Allah, tidak akan ada sesiapa yang boleh menyesatkannya, dan sesiapa yang
disesatkan Allah, tidak akan ada sesiapa yang dapat membimbingnya. Sesungguhnya
tidak ada yang layak untuk disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad saw
adalah pesuruh Allah.

Allah subhanahu wa ta'ala (swt) mengingatkan kita dalam Al-Quran bahawa bulan
Ramadan mengandungi hari-hari yang berharga - dengan peluang luar biasa untuk
menjangkau dan mendekatkan diri kepadaNya.

“Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukKu
dan Akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung ”.
(Hadith Riwayat Bukhari)

Oleh itu tujuan bulan ini adalah kerana Allah - dan Allah swt sahaja. Puasa adalah cara
untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh yang demikian, kita mestilah
memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaiknya. Cara terbaik untuk
memanfaatkan Ramadan adalah dengan membuat pelan tindakan Ramadan - jika anda
gagal merancang, anda sebenarnya merancang untuk gagal. Jika anda tidak
menetapkan matlamat, sukar untuk mengukur diri dan menilai keadaan semasa ibadat
anda. Pelan Harian Ramadan ini akan membantu untuk memanfaatkan Ramadan anda
dan kekal bersemangat walaupun selepas Ramadan! Ingat, Ramadan memberi anda
gambaran khas akan kemampuan anda setiap hari.

Semoga Allah menjadikan Ramadan ini bermanfaat, produktif dan sebagai pembaik
pulih zahir dan batin. Semoga Allah memakbulkan doa kita, menerima amalan kita,
tetapkan hati dan menghidupkan semula rohani dan jasmani sehingga Ramadan akan
datang.

Aameen

2 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


IKRAR Ramad an
Saya, (nama anda),

Sesungguhnya berikar kepada Allah Yang Maha Kuasa, memohon pertolongan dan
penerimaanNya. Setiap tindakan yang saya lakukan akan bergantung kepada niat
saya. Oleh itu, saya bersaksi bahawa saya akan sentiasa ikhlas dan memperbaharui
niat saya dan mencari pengampunanNya semata-mata untuk mendapatkan
keredhaanNya.

Saya berjanji untuk berusaha tidak akan membandingkan diri saya dengan yang
lain. Saya percaya bahawa semua orang berada pada tahap yang berbeza dan
kejayaan adalah apabila saya berjaya menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya.
Pada Ramadan ini, saya akan membawa diri saya ke tahap yang lebih baik dengan
memperbaiki perwatakan saya. Saya berhasrat untuk sentiasa bertaubat,
memaafkan orang lain, berhenti melakukan tabiat buruk dan menggantikannya
dengan tabiat yang baik.

Saya bersetuju untuk memantau tindakan harian saya, mengawal dan memotivasi
diri untuk melakukan yang terbaik setiap hari dengan niat yang betul. Saya bersetuju
untuk terus melakukan apa yang saya pelajari dan amalkan walaupun selepas bulan
Ramadan. Semoga Allah memberi saya bimbingan dan kekuatan untuk menjadikan
Ramadan kali ini produktif.

Semoga Allah memudahkan urusan saya untuk kembali kepada-Nya sepenuhnya


dan terus-menerus.
 
Ameen.

Agenda Ramadan

AMALAN AMALAN
SOLAT AL QUR'AN HARIAN HARI INI

Serta tip harian, renungan dan matlamat.

3 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


Berdoalah kepada-Ku,
nescaya Aku
perkenankan
Surah Al Ghafir ayat 60

Masa terbaik untuk berdoa


Sepertiga terakhir malam
Malam Laylatul Qadar
Antara Azan dan Iqamah
Selepas solat fardhu
Ketika sujud
Ketika hujan
Waktu tertentu pada hari
Musafir
Jumaat
Doa harian

‫ﻚ‬ ْ ‫ﻚ‬
ُ ‫اﻟ َﺠ ﱠﻨ َﺔ َو َﻧ ُﻌ‬
َ ‫ﻮذ ِﺑ‬ َ ‫اﻟﻠ ُﻪ َﻧ ْﺴ ﺄَ ُﻟ‬ ‫َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ْن َﻻ إ َﻟ َﻪ إ ﱠﻻ ﱠ‬
‫اﻟﻠ ُﻪ َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ﻔِ ُﺮ ﱠ‬
ِ ِ
‫ﻣِ َﻦ اﻟ ﱠﻨ ﺎ ِر‬

Aku naik saksi tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan kami memohon
keampunan dari Allah. Kami memohon Syurga dari-Mu dan berlindung daripada Api
Neraka.

ِ ‫اﻻُ ُﻣ ﻮْ ِر ُﻛ ﱢﻠ َﻬ ﺎ َو َأ ِﺟ ﺮْ َﻧ ﺎ ﻣِ ْﻦ‬
‫ﺧ ْﺰ ِى‬ ْ ‫ﺴ ْﻦ ﻋَ ﺎﻗِ َﺒ َﺘ َﻨ ﺎ ﻓِ ﻰ‬
ْ ِ ْ
‫ﺣ‬ َ ‫ﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ‬
‫أ‬ ‫َأ ﱣ‬

ِ ‫اﻵ‬
ِ‫ﺧ َﺮ ة‬ ْ ‫اﻟ ﱡﺪ ْﻧ َﻴ ﺎ َو ﻋَ َﺬ اب‬
ِ
Ya Allah! Berikan penghujung yang baik dalam semua perkara kami dan selamatkan
kami dari penghinaan dunia dan azab akhirat.

‫ﻰ‬ ‫ﺎﻋ ُﻒ ﻋَ ﱢ‬
‫ﻨ‬ ْ َ ‫اﻟ ﻌَ ْﻔ َﻮ‬
‫ﻓ‬ ْ ‫ﺐ‬‫ﱡ‬ ِ
‫ﺤ‬ ُ ‫ﻚ ﻋَ ُﻔ ﻮﱞ‬
‫ﺗ‬ َ ‫ﻧ‬ ‫َأ ﱣ‬
‫ﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ِا ﱠ‬
ْ
Ya Allah! Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi kemaafan, Engkau suka memberi
kemaafan, maka maafkanlah aku. (Hadith Al Tirmidhi)

‫ﺎء ﱠ‬
‫اﻟﻠ ُﻪ‬ َْ ‫ﺖ‬
َ ‫اﻷ ْﺟ ُﺮ ِإ ْن َﺷ‬ َ ‫ َو َﺛ َﺒ‬، ‫اﻟﻌ ُﺮ وْ ُق‬
ُ ‫ﺖ‬ ِ ‫ َو ا ْﺑ َﺘ ﱠﻠ‬، ‫اﻟﻈ ﻤَ ُﺄ‬
‫ﺐ ﱠ‬ َ ‫َذ َﻫ‬

Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkong, dan telah tetap


ganjaran/pahala, dengan izin Allah (Hadith Abu Dawood)

‫ﻚ‬ ُ ‫ﻚ َﺗ َﻮ ﱠﻛ ْﻠ‬
َ ِ‫ﺖ َو ﻋَ ﻠﻰ ِر ْز ﻗ‬ َ ‫ﻠﻴ‬
ْ َ‫ﺖ َو ﻋ‬ ُ ‫ﻚ آﻣَ ْﻨ‬ ُ ْ‫ﺻ ﻤ‬
َ ‫ﺖ َو ِﺑ‬ ُ ‫ﻚ‬ ‫َأ ﱣ‬
َ ‫ﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ِا ﱢﻧ ﻰ َﻟ‬
‫ت‬ ُ ْ‫َا ْﻓ َﻄ ﺮ‬
Ya Allah sesungguhnya untukMu kami berpuasa, dan denganMu kami beriman, dan
keatasMu kami bertawakkal dan di atas rezekiMu kami berbuka puasa.

5 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


َ ‫ﺖ َﻗ ْﻠ ِﺒ ﻲ ﻋَ َﻠ ﻰ دِ ﻳ ِﻨ‬
‫ﻚ‬ ْ ‫ﻮب َﺛ ﱢﺒ‬ ُ ْ ‫ﺐ‬
ِ ‫اﻟ ُﻘ ﻠ‬ َ ‫َﻳ ﺎ ُﻣ َﻘ ﱢﻠ‬
Wahai (Tuhan) Yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku pada agamaMu.
(Hadith Al Tirmidhi)

َ ‫اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ َأ ﻋِ ﱢﻨ ﻰ ﻋَ َﻠ ﻰ ذِ ْﻛ ِﺮ كَ َو ُﺷ ْﻜ ِﺮ كَ َو ُﺣ ْﺴ ِﻦ ﻋِ َﺒ ﺎ َد ﺗ‬
‫ِﻚ‬ ‫ﱠ‬

Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berdzikir/mengingati-Mu, bersyukur pada-Mu,


dan memperbaiki ibadahku pada-Mu

َ ‫اﻵﺧ َﺮ ةِ َﺣ َﺴ َﻨ ًﺔ وﱠ ﻗِ َﻨ ﺎ ﻋَ َﺬ‬
‫اب اﻟ ﱠﻨ ﺎ ِر‬ ِ ‫ﻰ‬ ً ْ
ْ ِ‫ﻰ اﻟ ﱡﺪ ﻧ َﻴ ﺎ َﺣ َﺴ َﻨ ﺔ َو ﻓ‬
ْ ِ‫َر ﱠﺑ َﻨ ﺎ آ ِﺗ َﻨ ﺎ ﻓ‬
Ya Allah, berikanlah kepada Kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan
lindungilah Kami dari siksa neraka. (Al Baqarah 201)

ْ ‫ﻮم‬ َ ‫ي َو ﻟ ِْﻠ ُﻤ ْﺆ ﻣِ ِﻨ‬


ُ ‫ﻴﻦ َﻳ ﻮْ مَ َﻳ ُﻘ‬ ْ ‫َر ﱠﺑ َﻨ ﺎ‬
‫ﺎب‬ ِ ‫اﻟ‬
ُ ‫ﺤ َﺴ‬ ‫اﻏ ﻔِ ﺮْ ﻟِﻲ َو ﻟ َِﻮ ا ﻟِ َﺪ ﱠ‬
Ya Tuhan kami! Ampunkan aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang mukmin
pada hari terjadinya Hisab (Surah Ibrahim 14)

‫اء‬ ْ ‫اﻷ ْﻋ ﻤَ ﺎل َو‬


ِ ‫اﻷ ْﻫ َﻮ‬ ْ ‫اﻷ ْﺧ ﻼَ ق َو‬
ْ ‫ات‬
ِ ‫ﺮ‬
َ َ ‫ﻚ ﻣِ ْﻦ ُﻣ ْﻨ‬
‫ﮑ‬ َ ‫ﺑ‬
ِ ُ ْ‫ﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ِإ ﱢﻧ ﯽ َأ ُﻋ ﻮ‬
‫ذ‬ ‫َا ﱣ‬
ِ ِ ْ
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada keburukan akhlak,
keburukan amal dan keburukan hawa nafsu (Hadith Al Tirmidhi)

‫ﺧ َﺮ ةِ َﺗ َﻮ ﱠﻓ ِﻨ ﻲ‬ ْ ‫ﺖ َو ﻟِﻴﱢ ﻲ ﻓِ ﻲ اﻟ ﱡﺪ ْﻧ َﻴ ﺎ َو‬
ِ ‫اﻵ‬ َ ‫ض َأ ْﻧ‬ َ ْ ‫ات َو‬
ِ ْ‫اﻷ ر‬ ِ ‫ﺎو‬
َ َ‫اﻟﺴ ﻤ‬ ِ ‫َﻓ‬
‫ﺎﻃ َﺮ ﱠ‬
‫ﻴﻦ‬َ ‫ِﺤ‬ ِ ‫ﺎﻟﺼ ﺎ ﻟ‬ ِ ‫ُﻣ ْﺴ ﻠِﻤً ﺎ َو َأ ْﻟ‬
‫ﺤ ْﻘ ِﻨ ﻲ ِﺑ ﱠ‬
(Ya Rabb) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat,
wafatkanlah aku dalam keaadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang
yang soleh. (Surah Yusuf 101)

6 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


TELAH DATANG KEPADA KAMU BULAN
RAMADAN, BULAN YANG PENUH
KEBERKATAN. ALLAH TELAH
MEMFADRDHUKAN KE ATAS KAMU UNTUK
BERPUASA PADANYA. KETIKA ITU PINTU-
PINTU SYURGA DIBUKA, PINTU-PINTU NERAKA
DITUTUP DAN SYAITAN TELAH DIBELENGGU.
DI DALAMNYA TERDAPAT SATU MALAM YANG
LEBIH BAIK DARIPADA SERIBU BULAN,
SESIAPA YANG TERLEPAS DARI MENDAPAT
KEBAIKANNYA MAKA DIA TELAH TERHALANG
DARI RAHMAT ALLAH

Na sa ie
una n An
S
1 Ram ad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN
(Contoh: Ahad | Mei | 5 )

Makan makanan "Barang siapa yang ingin


yang sihat untuk dilapangkan rezeki dan

Day 1
memastikan tubuh dipanjangkan umur, maka
anda mendapat hendaklah ia menyambung
semua nutrien yang silaturrahim."
diperlukan
sepanjang hari. Sabda Rasulullah saw | Hadis Riwayat
Al-Bukhari dan Muslim

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Berkongsi ilmu,
MEMBANTU ORANG
video, maklumat
berkaitan Islam
kepada keluarga MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam dan rakan-rakan.
AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

8 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


2 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

"Apabila seseorang kamu


Elakkan makan
berpuasa, janganlah ia
bercakap perkara-perkara
Day 1
makanan
berminyak semasa
yang kotor dan sia-sia,
iftar dan masam
dilarang juga bertengkar dan
semasa sahur.
maki hamun".
Sabda Rasulullah saw |Hadis Riwayat
Al-Bukhari

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Hentikan diri
daripada MEMBANTU ORANG
mengatakan benda
negatif tentang
seseorang - MEMOHON KEMAAFAN
sebaliknya, berdoa

Taraweeh Qiyam untuk mereka.


AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

9 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


3 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

"Sesungguhnya, Allah
Mulakan dengan mengasihi orang-orang yang

Day 1
bertaubat dan mengasihi
tugas-tugas paling
penting selepas orang-orang yang
solat Fajr untuk menyucikan diri."
faedah maksimum.

Surah Al Baqarah ayat 222

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Cuba kekal dalam
keadaan MEMBANTU ORANG
berwudhu'
sepanjang hari - MEMOHON KEMAAFAN
mengambil wudhu'

Taraweeh Qiyam semula jika perlu.


AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

10 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


4 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

“Sesiapa yang menempuh


Berbuka puasa
satu jalan untuk mencari ilmu
pengetahuan, maka Allah
Day 1
dengan kurma dan
air, kemudian solat
memudahkan baginya satu
Maghrib sebelum
jalan untuk menuju ke Syurga”
makan malam.
Sabda Rasulullah saw | Hadith
Riwayat Muslim

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Beli makanan
untuk orang yang
MEMBANTU ORANG
tiada tempat
tinggal - atau MEMOHON KEMAAFAN
orang yang anda

Taraweeh Qiyam lihat memerlukan.


AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

11 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


5 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Doa untuk ibu bapa

َ ‫ب ارْ َﺣ ﻤْ ُﻬ ﻤَ ﺎ َﻛ ﻤَ ﺎ َر ﱠﺑ َﻴ ﺎ ِﻧ ﻲ‬
‫ﺻ ﻐِ ﻴ ًﺮ ا‬ ‫رﱠ ﱢ‬
Day 1
Kekalkan hidrasi!
Minum air yang
banyak semasa
Wahai Tuhanku! Kasihilah mereka
sahur dan iftar. keduanya, sebagai mana mereka
berdua telah mendidik aku waktu
kecil (Al-Isra' ayat 24)

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN

Menjadi lebih MEMBANTU ORANG


baik kepada
ibubapa/
MEMOHON KEMAAFAN
penjaga hari ini.

Taraweeh Qiyam AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

12 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


6 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Teruskan aktif
dalam bulan “Solat dua rakaat sebelum
solat Subuh adalah lebih baik
Day 1
Ramadan –
meskipun keluar daripada dunia dan
sebentar untuk seisinya”. 
berjalan kaki
selepas iftar Sabda Rasulullah saw | Hadith
ataupun sahur. Riwayat Muslim

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Berikan kurma
dan air kepada
MEMBANTU ORANG
orang yang
berbuka puasa di MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam sekeliling anda.

AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

13 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


7 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

“Barang siapa yang solat subuh


berjamaah kemudian duduk berzikir
Elakkan dari
sampai matahari terbit kemudian

Day 1
diikuti dengan solat dua rakaat,
memakan makanan
bergoreng dan maka dia mendapatkan pahala
tinggi kandungan seperti pahala haji dan umrah.”
gula dan garam.
Sabda Rasulullah saw | Hadith Riwayat
Tirmidhi

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Dirikan solat sunat
Ishraq/Dhuha MEMBANTU ORANG
(rujuk hadis di
atas tentang MEMOHON KEMAAFAN
amalan selepas

Taraweeh Qiyam solat Subuh).


AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

14 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


8 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Sekiranya anda “Tanda-tanda orang munafik


tidur seketika di ada tiga, iaitu apabila dia

Day 1
siang hari, jangan berbicara dia dusta, apabila
tidur berlebihan. dia berjanji, tidak ditepati dan
Gunakan masa
apabila diberi amanah, dia
dalam hari anda
khianati.”
untuk beribadat. Sabda Rasulullah saw | Hadith
Riwayat Al Bukhari dan Muslim

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN

Jemput seseorang MEMBANTU ORANG


yang tidak rapat
dengan anda
untuk iftar
MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam bersama.
AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

15 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


9 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

“Barangsiapa yang menahan


kemarahan, padahal ia mampu
melampiaskannya, maka Allah
Elakkan dari makan
berlebihan ketika
sahur dan iftar.
Day 1
Azza wa Jalla Allah akan
memenuhinya dengan keamanan
dan keimanan di hari Kiamat".

Sabda Rasulullah saw | Hadith


Riwayat Abu Dawood

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN

Temani jiran anda MEMBANTU ORANG


untuk beriftar -
bersama dengan
juadah yang
MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam menyelerakan
AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

16 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


10 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Bahagikan hari
anda kepada “Ziarahilah orang sakit, beri
makanlah orang lapar dan
Day 1
beberapa
bahagian dan
bebaskanlah tawanan”.
peruntukkan masa
untuk beribadah
Sabda Rasulullah saw | Hadith
kepada Allah.
Riwayat Al Bukhari

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Sekiranya anda
mendapat tahu MEMBANTU ORANG
tentang sesiapa yang
sakit, ziarahi mereka
dan luangkan masa MEMOHON KEMAAFAN
Qiyam
untuk menemani

Taraweeh mereka.
AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

17 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


“Amalan pali ng Allah
sukai i alah amalan yang
berterusan walaupun
sedi ki t."

Riwayat Al Bukhari dan Muslim


11 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Makan buah- “Siapa memberi makan orang


buahan dan sayur-
yang berpuasa, maka baginya
pahala seperti orang yang
Day 1
berpuasa tersebut, tanpa
sayuran. Ia
membantu mengurangi pahala orang yang
penghidratan berpuasa itu sedikit pun juga.”
sepanjang hari dan
malam. Sabda Rasulullah saw | Hadith Riwayat
Al Tirmidhi

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Beri makanan
kepada orang
MEMBANTU ORANG
berpuasa untuk
mereka berbuka MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam dengannya.

AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

19 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


12 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Tuliskan doa-doa "Barang siapa mengucapkan


anda – ia Subhanallah wa bihamdihi

Day 1
memudahkan anda seratus kali dalam sehari, ia
untuk mengulangi akan diampuni segala
doa-doa tersebut
dosanya sekalipun dosanya itu
sepanjang
sebanyak buih di laut” 
Ramadan. Sabda Rasulullah saw | Hadith Riwayat
Muslim dan Al Tirmidhi

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Baca zikir
tambahan MEMBANTU ORANG
selepas setiap
solat fardhu
MEMOHON KEMAAFAN
(rujuk hadis di

Taraweeh Qiyam atas).


AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

20 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


13 R amad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Dirikan solat di “Barangsiapa yang


awal waktu pada membangunkan masjid,

Day 1
setiap waktu solat. maka Allah akan bangunkan
Ambil wudu’ lebih baginya sepertinya di
awal dan tunggu syurga.”
untuk masuk waktu
solat. Sabda Rasulullah saw | Hadith
Riwayat Bukhari dan Muslim

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Pergi ke masjid
berdekatan dan
sedekahkan wang
MEMBANTU ORANG
yang selalunya
dibelanjakan untuk
makan tengahari
MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam atau kopi kegemaran
anda. AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

21 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


14 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Makan makanan
yang kaya dengan
“Tidaklah seseorang
menutupi aib orang lain di

Day 1
karbohidrat
dunia, melainkan Allah akan
kompleks (seperti
menutupi aibnya di hari
barli, bijirin
kiamat kelak.”
quinoa, kacang
buncis, kekacang Sabda Rasulullah saw | Hadith
dan sebagainya) Riwayat Muslim

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Doakan untuk orang
yang menyakiti anda MEMBANTU ORANG
dan mohon pada
Allah untuk beri
petunjuk, keampunan MEMOHON KEMAAFAN
Qiyam
dan rahmat buat

Taraweeh mereka .
AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

22 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


15 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Jika seseorang
membuat anda marah
atau melukakan hati
Tuturkata yang baik
Day 1
adalah sedekah.
anda, jangan
bertengkar
dengannya tapi
katakan mari kita
setuju untuk khilaf
kemudian tukar topik Sahih Ibn Hibban
perbualan anda.

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
ISYA' SUNAT hari ini BACA ZIKIR HARIAN
Berlemah lembut
dan berbuat baik
MEMBANTU ORANG
kepada mereka
yang menguji MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam kesabaran anda.

AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

23 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


16 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Elakkan dari keluar


"Barangsiapa memberi ruang
waktu bagi orang yang berada
sekiranya hari
dalam kesulitan untuk melunasi

Day 1
hutang atau bahkan
terlampau panas,
sebaliknya duduk di
membebaskan hutangnya, maka
rumah atau cari
dia akan mendapat naungan
tempat berteduh dan Allah.”
hadkan aktiviti fizikal
Sabda Rasulullah saw | Hadith
anda.
Riwayat Muslim

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT Hapuskan hutang
mereka yang
berhutang dengan MEMBANTU ORANG
anda dan mohon
pada Allah agar
mengampuni mereka
MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam dan menerima
amalan anda.
AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

24 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


17 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

“Bertakwalah di mana pun engkau


Berdoa lah dengan berada, dan ikutilah perbuatan
buruk dengan perbuatan baik,
Day 1
nama-nama Allah
bagi menjadikan nescaya ia akan menghapuskanya,
doa-doa anda lebih dan perbaikilah manusia dengan
istimewa dan akhlak yang baik.”
bererti.
Sabda Rasulullah saw | Hadith
Riwayat Ahmad dan Muslim

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT Hapuskan
kesalahan anda;
MEMBANTU ORANG
segera lakukan
amalan baik
apabila anda MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam melakukan satu
perbuatan buruk. AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

25 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


18 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Perelokkan adab
perbualan anda
dengan memberi “Tidak dikatakan bersyukur
pada Allah bagi siapa yang
Day 1
perhatian sepenuhnya
pada apa yang tidak tahu berterima kasih
diperkatakan oleh pada manusia”.
teman perbualan anda
dan bukannya
menunggu peluang Sabda Rasulullah saw | Hadith
untuk berkata-kata. Riwayat Tirmidhi

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT
Renungkan semua
perkara yang anda
MEMBANTU ORANG
syukuri. Kemudian
sujud syukur pada MEMOHON KEMAAFAN
Qiyam
Allah di atas
Taraweeh segala nikmat itu.
AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

26 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


19 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Sekiranya kita terlebih


makan ketika iftar,
“Sesungguhnya kami telah
kita akan menghadapi
menurunkan Al-Quran pada malam
yang penuh keberkatan (Lailatul
Day 1
kesukaran untuk
berjaya malam untuk Qadr). Dan tahukah kamu apa itu
beribadah. Oleh itu Lailatul Qadr? (Yakni) malam yang
makan makanan yang lebih baik daripada 1000 bulan”.
lebih seimbang pada
10 malam-malam
Al Quran Surah Al Qadr ayat 1 - 5
terakhir.

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT
Berikan seseorang
yang anda sayangi MEMBANTU ORANG
hadiah yang
bermanfaat, dunia
dan akhirat seperti MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam buku doa, tasbih dan
sebagainya.
AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

27 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


2 0 Ramadan
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Ingatkan diri anda


bahawa 10 malam
terakhir di bulan
"Carilah malam Lailatul Qadar
pada malam-malam ganjil di 10
Ramadhan hanya
berlaku setahun
sekali ; dan
Day 1
hari terakhir di dalam bulan
Ramadan."
hidupkanlah ia
dengan bersungguh- Sabda Rasulullah saw | Hadith
sungguh Riwayat Al Bukhari

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini
ISYA' BACA ZIKIR HARIAN
SUNAT Bangun lebih awal
daripada waktu
kebiasaanya untuk
bersahur bagi
membiasakan diri dengan
MEMBANTU ORANG
amalan solat qiyam.
Sekiranya ini sudah
diamalkan, tambahlah
MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam ibadah-ibadah yang
sudah lazim dilakukan.
AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

28 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


“Sebai k-bai k manusi a
adalah yang pali ng
memberi manfaat kepada
orang lai n.”

Riwayat ath-Thabrani
2 1 Ramad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Membaca Al-Quran
"Jika ada di antara kamu yang
selepas waktu Subuh
menunjukkan kekurangan dan
merupakan tabiat
kelemahan (pada awal
yang baik untuk
dikembangkan; ia
membina disiplin
Day 1
Ramadan), janganlah ia
dibenarkan berlanjutan
dan menguatkan
sehingga ke minggu terakhir"
daya ketahanan Sabda Rasulullah saw | Hadith
spiritual. Riwayat Muslim

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT
Menjadi wira harian
dalam bersedekah
dengan mendekati
MEMBANTU ORANG
masyarakat awam dan
berikan pertolongan MEMOHON KEMAAFAN
sebanyak yang

Taraweeh Qiyam mungkin.


AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

30 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


2 2 Ramadan
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Perhatikan Pada 10 malam terakhir di bulan


keajaibannya Ramadan, Baginda Rasulullah saw
apabila kita ikhlas akan menghidupkan malam-

Day 1
memohon kepada
malamnya (dengan qiyamulail) dan
mengejutkan ahli keluarganya, serta
Allah agar dapat memperkemaskan ikatan kainnya
bangkit di awal pagi (agar dapat lebih tertumpu pada
dengan tujuan untuk ibadahnya).
beribadah kepada
Sabda Rasulullah saw | Hadith
Nya.
Riwayat Muslim

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT
Bangkit dari tidur
sebelum ahli keluarga
yang lain di dalam
MEMBANTU ORANG
rumah dan dapatkan
pahala mengejutkan MEMOHON KEMAAFAN
mereka untuk

Taraweeh Qiyam melakukan ibadah.


AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

31 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


2 3 Ram adan
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Sesiapa yang menziarahi


Bangkit segera
saudara se-Islamnya yang

Day 1
daripada tidur sakit, seolah-olah dia berada
apabila dalam kebun syurga
mendengar loceng sehinggalah dia pulang.
jam / laungan
azan.
Sabda Rasulullah saw | Hadith
Riwayat Muslim

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT
Ziarah ahli keluarga
dan sahabat handai MEMBANTU ORANG
yang sudah berusia –
temani dan
belajarlah daripada MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam kebijaksanaan
mereka
AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

32 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


2 4 Ram adan
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Kenang semula
seseorang yang
Sesiapa yang mati
sedangkan ada baginya

Day 1
telah membantu
puasa qadha’ maka
dalam pencapaian
hendaklah walinya berpuasa
hidup anda hari ini
bagi pihaknya.
dan berikan doa
yang ikhlas di atas
Sabda Rasulullah saw | Hadith
namanya. Riwayat Al Bukhari

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT
Bantu ibubapa
dengan tugasan MEMBANTU ORANG
harian mereka atau
apa-apa yang MEMOHON KEMAAFAN
mereka perlukan

Taraweeh Qiyam pertolongan.


AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

33 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


2 5 Ram adan
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Bertasbih dalam bulan


Muat turun Ramadan lebih afdhal

Day 1
applikasi Tasbih sebanyak seribu kali bacaan
untuk membantu tasbih (berbanding di waktu
dalam amalan
lain)
zikir harian. Sabda Rasulullah saw | Hadith
Riwayat Al Tirmidhi

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT Ucapkanlah
Subhanallah,
Alhamdulillah, MEMBANTU ORANG
Allahuakbar sebanyak
33 kali selepas solat
untuk, in shaa Allah,
MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam ganjaran yang
maksima. AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

34 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


2 6 Ram ad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Makan makanan
yang mengandungi
karbohidrat Makanlah sahur, kerana

Day 1
kompleks untuk pada sahur itu terdapat
sahur, dan keberkatan.
makanan
berprotein (bukan
digoreng!) selepas Sabda Rasulullah saw | Hadith
An Nasai
berbuka.

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT Beli barang keperluan
dan barang-barang yang
selalunya dibeli untuk MEMBANTU ORANG
diri sendiri tetapi kali ini
untuk disedekahkan
kepada pusat lindungan MEMOHON KEMAAFAN
atau pusat kebajikan

Taraweeh Qiyam yang terdekat.


AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

35 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


2 7 Ramadan
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Anda dapat
"Saling menghadiahilah

Day 1
mengenali
kalian nescaya kalian akan
seseorang melalui
saling mencintai.
hadiah-hadiah
yang mereka
berikan.
Sabda Rasulullah saw | Hadith
Riwayat Al Bukhari

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT
Bermalam di masjid
sambil perbanyakkan MEMBANTU ORANG
doa dan solat sunat
sekiranya mampu.
Ataupun asingkan diri MEMOHON KEMAAFAN
dalam bilik yang lain

Taraweeh Qiyam sekiranya di rumah.


AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

36 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


2 8 Ram ad an
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Allah berkata "Sesungguhnya ia (puasa)


Senaraikan tabiat adalah milik Ku. Aku lah yang akan
yang ingin diteruskan membahagi-bahagikan ganjaran pahalanya.
atau ditinggalkan Orang yang berpuasa itu telah

Day 1
setelah bulan meninggalkan nafsu syahwat dan makan
Ramadan berakhir.
minum kerana Ku. Orang yang berpuasa
Jelaskan cara-caranya
memiliki dua kegembiraan: Kegembiraan
diruangan
ketika berbuka puasa dan kegembiraan
ketika bertemu Tuhannya"
bersebelahan setiap
tabiat itu.
Sabda Rasulullah saw | Hadith
Riwayat An Nasai

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT
MEMBANTU ORANG
Hafal doa
baru.
MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

37 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


2 9 Ram adan
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Sesungguhnya di dalam syurga terdapat


satu pintu yang dinamakan pintu ‘Ar-
Elak dari minum air Rayyan’ yang hanya dimasuki oleh orang-
manis. Membiasakan orang yang berpuasa. Setelah semua
orang yang berpuasa masuk melaluinya,

Day 1
diri untuk meminum
pintu itu pun ditutup dan tak ada lagi
air manis pada yang masuk melaluinya.  Sesiapa yang
bulan Ramadan akan memasukinya, maka akan meminum
mendatangkan darinya. Dan sesiapa yang meminum
kesusahan setelah
darinya, tidak akan dahaga selamanya.
bulan ini berakhir.
Sabda Rasulullah saw | Hadith
Sahih An Nasai

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT
Tulis dengan
tangan kad MEMBANTU ORANG
Aidilfitri untuk
sahabat rapat
dan ahli
MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam keluarga.

AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

38 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


30 Ram adan
Tip hari ini HARI | BULAN | HARIBULAN

Barangsiapa yang berpuasa di


Sifat positif adalah bulan Ramadan kemudian diikuti
dengan enam hari di bulan
Day 1
sifat yang mudah
merebak! Sebarkan Syawal, ianya bersamaan
kegembiraan dan dengan berpuasa sepanjang
raikan Aidilfitri tahun.
dengan meriahnya.
Sabda Rasulullah saw | Hadith
Riwayat Al Tirmidhi

SOLAT AL QUR'AN AMALAN


HARIAN

SUBUH SUNAT SENYUM

SEDEKAH
ZUHUR SUNAT AYAT SURAH JUZ BELAJAR SESUATU
YANG BARU
ASAR SUNAT
BACA QUR'AN TADABBUR MEMBERI MAKAN

MAGHRIB SUNAT SOLAT BERJEMAAH


Amalan
hari ini BACA ZIKIR HARIAN
ISYA' SUNAT Tanamkan niat dan
azam untuk berpuasa
sekurang-kurangnya MEMBANTU ORANG
6 hari di bulan
Syawal – tandakan
hari-hari tersebut di MEMOHON KEMAAFAN
Taraweeh Qiyam dalam kalendar
anda.
AMALAN HARI INI

Renungan/Nota Matlamat hari ini

39 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


“Janganlah sesekali
merasa malu memberi
walaupun (pemberian)
itu adalah sedikit
kerana terdapat
kebaikan di dalam
setiap pemberian itu
walaupun ia sedikit.”

~Ali Ibn Abi Talib (RA)


Doa s aya

41 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


Doa s aya

42 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


Doa s aya

43 ISLAMIC RELIEF CANADA | WWW.ISLAMICRELIEF.CA


Pelan Harian Ramadan ini diterjemah
dan diadaptasi dari "Ramadan Action
Planner" hasil keluaran Islamic Relief
Canada.