You are on page 1of 1

GARGOLES, INNAH MARIE P.

ARCH 401

Ang pangalang Jose P. Laurel ay kadalasang kilala ng mga mamayanang Pilipino bilang
�Puppet President�. Marahil naging ganito ang kaisipan ng karamihan kabilang ang
aking sarili, sapagkat sa mga libro at asignaturang pang elementarya ay ganoon ang
itinuturo.
Sa aming pag talakay sa buhay ni Jose P. Laurel ngayong kolehiyo, nalaman ko ang
tunay na pagkatao ni JPL.

Galing sa mapagpakumbabang pamilya, si Jose P. Laurel ay nagmula sa bayan ng


Tanauan, Batangas. Madaming pagsubok ang kanyang hinarap ngunit patuloy na
nagpamalas ang kanyang angking galing at katalinuhan. Siya ay nagtapos sa kursong
Law sa University of the Philippines at isa sa mga natatanging mag aaral.
Patuloy na ipinalawak ni Jose P. Laurel ang kanyang mga kaalaman at nag aral sa mga
unibersidad sa ibang bansa.

Naging magaling na abogado, hurado at senador si JPL at patuloy na nag silbi sa


ating bansa. Gayon na lamang ang kanyang kahusayan kaya�t siya ang itinalaga ng
dating presidente na si Manuel L. Quezon na mamuno sa ating bansa noong umusbong
ang digmaan laban sa mga Hapon.

Naging malaking pagsubok ang pagsilbi sa bayan bilang isang presidente para kay
Jose P. Laurel. Siya ay naipit sa sitwasyon sa pagitan ng ating bansa at ng ating
mga mamamayan.
Sa kalagitnaan ng digmaan, patuloy ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, at ang
natatanging solusyon lamang ay ang pakikipag-ugnayan ni JPL sa mga manlulupig na
Hapon. Nanganib din ang mga libu-libong buhay ng mga mamayan kaya�t naging paraan
niya rin ito upang pahupain ang pagmamalupit ng mga hapon sa ating mamamayan.
Kalakip ng kanyang desisyon ay ang pag-taguri sa kanya bilang sunud-sunuran at
pakikikampi sa pamahalaan ng Hapon.
Ngunit dahil sa matibay na puso�t isipan ni JPL, nakuha nya muli ang loob ng mga
Pilipino.

Ito ang isa sa mga katangian na dapat nating mahinuha kay Jose P. Laurel- ang
kanyang debosyon at pagmamahal sa bayan. Dahil doon, nagawa niyang isakripisyo ang
kanyang dignidad para sa ikabubuti bansa.

Gayon na lamang din ang aking pagtanaw ng utang ng loob kay JPL at sa layuning
niyang ibahagi ang kanyang kaalaman, at sa pagtatayo at pagtataguyod ng Lyceum of
the Philippines University.