You are on page 1of 2

6.

KONGRES
ENDOKRINOLOGA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem
18 - 21. novembar 2018. godine
Hotel Crowne Plaza, Beograd
MESTO I VREME ODRŽAVANJA 6. Kongres endokrinologa Srbije je odobren
18 - 21. novembar 2018. godine od Evropskog endokrinološkog društva
Hotel Crowne Plaza, Beograd

ORGANIZATOR
Endokrinološka sekcija Srpskog lekarskog društva
Predsednici Kongresa Sekretar Kongresa
Akademik Dragan Micić Prof. dr Miloš Žarković
Prof. dr Svetozar Damjanović
Predsednik Naučnog odbora Predsednik Organizacionog odbora
Prof. dr Đuro Macut Prof. dr Mirjana Šumarac-Dumanović

PRIJAVA RADOVA
Radovi se prijavljuju u obliku sažetaka, isključivo elektonski, on-line, preko sajta Kongresa
www.kes.endo.rs. Rok za prijem sažetaka je 10. oktobar 2018. godine. Detaljne informacije o
sadržaju sažetaka mogu se dobiti na sajtu Kongresa. Radovi mogu biti prihvaćeni za postersku ili
usmenu prezentaciju o čemu ćete dobiti obaveštenje elektronskim putem.

IZLOŽBA
U toku rada Kongresa biće održana prateća izložba farmaceutske industrije u holu i spred Kongresne
sale. Detaljne informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi mogu se dobiti od Izvršnog
organizatora Kongresa.

GLAVNE TEME KONGRESA


• Neuroendokrinologija i hipofiza • Gojaznost, apetit i masno tkivo
• Štitasta žlezda • Nadbubrežne žlezde
• Kalcijum i kost • Reproduktivna endokrinologija
• Endokrini karcinomi i neoplazija • Transseksualna endokrinologija
• Diabetes mellitus, metabolizam glikoze i lipida • ECAS

OBLICI RADA KONGRESA


1. Plenarna predavanja 4. Oralne prezentacije
2. Simpozijumi 5. Posterske prezentacije
3. Sesije sa ekspertom 6. Komercijalni simpozijumi

VAŽNE ADRESE
Sekretarijat Kongresa Izvršni organizator
Klinika za endokrinologiju, SMART TRAVEL PCO
dijabetes i bolesti metabolizma Njegoševa 72а, 11000 Beograd
Dr Subotića 13, 11000 Beograd Теlefoni: +381 11 770 21 84; 770 25 22
Telefon: +381 11 3639 766 Faks: +381 11 244 75 24
E-mail: kes2018@endo.rs E-mail: smarttravelpco4@smarttravelpco4.rs
6.kes2018@gmail.com Web: www.smarttravelpco4.rs
Web: www.kes.endo.rs