You are on page 1of 1

Loopia d.o.o.

Obaveštenje o otkazivanju domena

Obaveštenje o otkazivanju domena


Ovaj formular se koristi za dostavljanje obaveštenja o otkazivanju domena.
Obaveštenje može biti dostavljeno faksom ili poštom.

Na osnovu ovog zahteva će navedeni domen(i) u hosting ili parking nalogu biti otkazani. Otkazivanje domena će biti
sprovedeno odmah po prijemu ovog zahteva, a nakon izmirivanja postojećih dugovanja za registraciju domena.

Napomena: Sva polja u tabeli sa korisničkim informacijama, moraju biti ispravno popunjena da bi zahtev bio
prihvaćen.

Da bi zahtev bio prihvaćen, potrebno je da navedete vaš korisnički broj. Korisnički broj vam je poslat zajedno sa
podacima za logovanje u kontrol panel i takodje je naveden u kontrol panelu u opciji Moj Loopia nalog.
Podatke za logovanje u kontrol panel možete dobiti na strani: http://www.loopia.rs/prijavljivanje/lozinka.

Razlozi za otkazivanje usluge………………………………………………………………………………… ……….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacije o korisniku: * obavezna polja


Korisnički broj* Naziv domena koji se otkazuje*

Datum: PIB ili JMBG

Kontakt osoba*

Adresa

E-mail

Telefon Fax Mobilni tel.

Mesto i datum:……………………………………………………………..

Potpis vlasnika naloga:* ………………………………………………….

Loopia d.o.o. Tel: 018 526-408


Obrenovićeva 46, TPC Kalča C1/72,73 Fax: 018 517-375
18000 Niš E-mail: info@loopia.rs