You are on page 1of 6

Test la matematica din formule.

Pentru promovarea testului este necesara cunoasterea a minimum 80% dintre formule.

Completati spatiile punctate:


1. Progresii aritmetice:
(a). Formula termenului general este: ………………………………………………
(b). Ratia este: ……………………………………..
(c). Suma primilor n termeni este: …………………………………………….
(d). 3 termeni consecutivi a, b, c se afla in progresie aritmetica daca: ………………………………….
2. Progresii geometrice:
(a). Formula termenului general este: ………………………………………………
(b). Ratia este: ……………………………………..
(c). Suma primilor n termeni este: …………………………………………….
(d). 3 termeni consecutivi a, b, c se afla in progresie aritmetica daca: ………………………………….
3. Numere complexe:
(a). Forma generala a unui nr complex: …………………
(b). i2= ………………….
(c). Modulul unui nr complex este: ………………………….
(d). Conjugatul unui nr complex este: ……………………………
4. Inainte de a rezolva o ecuatie cu radical de ordin 2, de tipul √𝑥 − 𝑎 = 𝑏 trebuie sa pun conditia
………………………..
5. Inainte de a rezolva o ecuatie logaritmica log 𝑚 (𝑥 − 𝑎) = 𝑏 trebuie sa pun conditia ca
………………………………………….
6. Proprietatile logaritmilor:

(a). log 𝑎 𝑥 = 𝑏 ⇒
(b). log 𝑎 𝑎 =
(c). log 𝑎 1 =
(d). log 𝑎 𝑎𝑛 =
(e). log 𝑎 𝑏 𝑛 =
(f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = log 𝑎 (𝑥 ∙ 𝑦)
(g). log 𝑎 𝑥 − log 𝑎 𝑦 =
(h). log10 𝑥 =…………..
(i). log 𝑒 𝑥 =…………….

7. Probabilitatea = ________________________________

8. Scrieti formula pentru combinari de n luate cate k: …………………………………..


Test la matematica din formule.
Pentru promovarea testului este necesara cunoasterea a minimum 80% dintre formule.
9. Scrieti formula pentru aranjamente de n luate cate k: ………………………………
10. Distanta dintre 2 puncte A(xA,yA) si B(xB,yB) este ……………………………………….
11. Intersectia graficului unei functii f cu axele de coordonate Ox si Oy este:
(a) 𝐺𝑓 ⋂ 𝑂𝑥
(b) 𝐺𝑓 ⋂ 𝑂𝑦
12. Pentru a determina coordonatele punctului de intersectie dintre Gf si Gg se afla rezolvand ecuatia:

13. Ecuatia unei drepte AB este:


(a). …….
(b). ……
14. Panta unei drepte cand cunosc coordonatele este ………………….
15. Panta unei drepte cand cunosc ecuatia dreptei………………………
16. Mijlocul segmentului AB are coordonatele: ……………………………………………..
17. Ecuația dreptei care trece printr-un punct dat P(xP,yP) cu panta md data este:……………………..
18. 𝑑1 ∥ 𝑑2 ⇔
19. 𝑑1 ⊥ 𝑑2 ⇔
20. Conditia ca 3 puncte A, B, C sa fie coliniare este ca … … … … … … … ….
21. Ariile unui triunghi:
(a). Cand cunosc doua laturi si unghiul dintre ele:
(b). Cand cunosc punctele care determina triunghiul
(c). Cand cunosc baza si inaltimea
(d). Cand ABC este echilateral
(e). Cand ABC este dreptunghic
22. Varful parabolei functiei de gradul 2 are coordonatele: …………………………………..
23. Relatiile lui Viete pentru gradul II sunt: …………………………………………………………………..
24. Mediana este ………………………………………………………………………………………………………….
25. Mediatoarea este ……………………………………………………………………………………………………
26. Pentru a calcula rezultanta sumei a doi vectori u si v care pornesc din acelasi punct in directii
diferite aplicam regula ……………………………
27. Doi vectori u si v sunt perpendiculari daca ……………………………
28. Doi vectori u si v sunt coliniari (paraleli) daca ……………………………………….
29. Modulul unui vector determinat de 2 puncte este: …………………………………………….
Test la matematica din formule.
Pentru promovarea testului este necesara cunoasterea a minimum 80% dintre formule.
30. Teorema fundamentala a trigonometriei este: ………………………………………
31. Teorema sinusurilor este: ………………………………………………………………………..
32. Teorema cosinusului pentru a determina cosA este ……………………………………………………………….
33. Intr-un triunghi dreptunghic, inaltimea este egala cu ____________________
34. sin2x= ………….
35. cos2x=…………..
36. sin(a+b) = ……………………………..
37. sin(a-b)= ………………………………..
38. cos(a+b)= ………………………………
39. cos(a-b)=…………………………………
40. tg(2x)= ……………………………..
41. ctg(2x)= ………………………….
42. Tabelul functiilor trigonometrice de baza:

x 0 30 45 60 90
sinx
cosx

Nu exista: tg….0 Si ctg….0

43. Considerati o matrice de 2x2 si calculati detA


44. Considerati o matrice de 3x3 si calculati detB
45. O matrice A este inversabila daca ………………….
46. Pentru a calcula inversa unei matrice trebuie urmati pasii:
(a). ………………………
(b). ………………………
(c). ……………………..
(d). ……………………….
47. Un sistem se numeste compatibil determinat daca …………………
48. Un sistem compatibil determinat are ……………………………………….. si se rezolva prin regula lui
…………………… si solutiile sunt :

x= , y= , z=
Test la matematica din formule.
Pentru promovarea testului este necesara cunoasterea a minimum 80% dintre formule.

49. Legi de compozitie:


(a). Parte stabila:
(b). Asociativitatea:
(c). Comutativitatea:
(d). Element neutru:
(e). Elemente simetrizabile:
(f). Element nul(absorbant):
(g). Dacă (A,*) verifică proprietățile 1,2,4 ⇒
(h). Dacă (A,*) verifică proprietățile 1,2,3,4 ⇒
(i). Dacă (A,*) verifică proprietățile 1,2,4,5 ⇒
(j). Dacă (A,*) verifică proprietățile 1,2,3,4,5 ⇒

(k). f este morfism de grupuri intre (G,*) si (G,°) daca:


(l). Izomorfism de grupuri:
50. Polinoame:
(a). Forma algebrica a unui polinom de grad n este:
(b). Doua polinoame sunt egale daca au acelasi ……………. si aceiasi………………….
(c). Considerati un polinom de grad 4 si un polinom de grad 3 si faceti impartirea lui f la g
(d). Considerati un polinom de grad 3 si un polinom de grad 1 si efectuati impartirea lui f la g folosind
schema lui Horner.
(e). Restul impartirii lui f la g=x-a este …………………………………………………..
(f). Teorema lui …………………. spune ca daca doua polinoame f si =x-a sunt ……………………… atunci restul
impartii lui f la g=x-a este egal cu 0
(g). Relaltiile lui Viete pentru gradul III
(h). Relatiile lui Viete pentru gradul IV
(i). Formula pentru 𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32 si 𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32 + 𝑥42
(j). Spunem ca nu toate radacinile unui polinom f sunt reale daca …………………………………..
(k).Daca f are radacini intregi atunci le gasim printre ………………………………………………………
(l). Daca x=a+bi este radacina, atunci si ………………. este radacina
(m). Daca un polinom are ca radacina un nr de forma 𝑎 + 𝑏√𝑐, atunci acesta va avea si radacina
…………………………….
Test la matematica din formule.
Pentru promovarea testului este necesara cunoasterea a minimum 80% dintre formule.
51. Spunem ca f are derivata in punctul c (c este punct de acumulare) daca exista ……………………………
52. Formule de derivare:
(a). c’ =
(b). x’=
(c). (xn)’ =
(d). (ax)’=
(e). lnx’=
(f). (ex)’ =
(g). (sinx)’=
(h). (cosx)’=
(i). √𝑥’=
(j). log 𝑎 𝑥’=
53. Reguli de derivare:
(a). (f+g)’=
(b). (f-g)’=
(c). (f∙g)’=
𝑓
(d). (𝑔)’=

54. Ecuatia tangentei la Gf in punctul x0 este …………………………………..


55. Pentru a determina intervalele de monotonie trebuie sa facem …………….. derivate, sa
………………………. Si sa facem tabelul de ………………………….. pentru a determina intervalele pe care
functia este ………………….. sau ………………………… si punctele de …………………… si ……………………. .
56. Pentru a determina intervalele de convexitate/concavitate trebuie sa facem …………………. derivate,
sa aflam ………………………. Si sa facem table pentru a determina intervalele si punctele de
……………………… .

57. Limitele in cazul ∞ se rezolva in doua moduri folosind ………………………………………. Sau regula lui

……………………….
0
58. Limitele in cazul 0 se rezolva cel mai rapid prin regula lui ……………………..

59. Spunem ca x=c este asimptota verticala daca ……………………………………..


60. Spunem ca y= ………………….. este asimptota orizontala daca …………………………………
61. Daca nu exista asimptota ………………………………. studiem asimptota …………………….. care are ecuatia
y=mx+n, unde m=……………. si n= ………………..
Test la matematica din formule.
Pentru promovarea testului este necesara cunoasterea a minimum 80% dintre formule.
62. Spunem ca f adminte primitive pe D daca ………………………………………..
63. Spunem ca F este primitiva a lui f daca ………………………………….. si ………………………..
64. Pentru a arata ca orice primitiva este cresc/descresc pe un interval D trebuie sa demonstram ca
………………………………………
65. Pentru a arata ca orice primitive este convexa/concava pe un interval D trebuie sa demonstram ca
…………………………………….
66. Daca mi se cere sa determin …………………. lui f pentru care F(a)=b, trebuie sa aflu, de fapt, …………..
67. Intergrarea este operatia inversa ………………………..
68. Formule de integrare:
1
(a). ∫ 𝑥 2 −𝑎2 𝑑𝑥 =
1
(b). ∫ 𝑥 2 +𝑎2 𝑑𝑥 =
𝑑𝑥
(c). ∫
√𝑥 2 +𝑎2
𝑑𝑥
(d). ∫ √𝑎2−𝑥 2

(e). ∫ 𝑎 𝑥 𝑑𝑥

(f). ∫ 𝑠𝑖𝑛 𝑥 𝑑𝑥 = ∫ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 𝑑𝑥 =


1
(g). ∫ 𝑑𝑥
𝑥

(h). ∫ 𝑥 𝑛 𝑑𝑥
69. Formula de integrare prin parti este: ………………………………
70. Formula de rezolvare a integralei definite numita Leibniz Newton este ……………………………………….
71. Aria ………………..
72. Volumul …………………
73. Pentru a aplica schimbarea de variabila, in general, trebuie sa notez cu t o functie pentru care
exista ……………………….. sa in integrala initiala.