You are on page 1of 22

INSTRUMEN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING ( SEKOLA

1 NAMA SEKOLAH SK UNDANG

2 KOD SEKOLAH TBA3038

3 ALAMAT SEKOLAH SK UNDANG 21400 KUALA TERENGGANU,TERENGGANU

4 TELEFON 09-6194170 FAKSIMILI

6 NAMA GURU BESAR NATRAH BINTI WAHAB

7 NAMA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING NO. KP

7.1 MEK WOK BINTI AHMAD 680108115646

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8 BIL. GURU L 14 P 16 JUMLAH

BIL. MURID L P JUMLAH

MELAYU 13 16 29

CINA 1 1

INDIA 0
9
BUMIPUTRA SABAH 0
BUMIPUTRA SARAWAK 0

LAIN-LAIN 0

JUMLAH 30

…………………………….. ………………..
Tandatangan Guru Besar Cop Sekolah
INSTRUMEN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSEL
Nama Sekolah SK UNDANG
Kod Sekolah TBA3038
Taraf Skor Deskripsi
Cemerlang 4 Dapat menunjukkan bahan bukti serta terdapat banyak kekuatan dan boleh dicontohi
Baik 3 Dapat menunjukkan bahan bukti serta banyak kekuatan
Memuaskan 2 Dapat menunjukkan bukti sekadar memenuhi keperluan minimun
Sederhana 1 Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segera
Lemah 0 Tidak dapat menunjukkan bukti/bahan

BAHAGIAN Aspek Yang Dinilai


1.1 Jawatankuasa dan Carta Organisasi Pengurusan
1.2 Visi dan Misi
1.3 Sudut Pameran dan Hebahan
1.4 Bilik /Ruang Kaunseling Individu
1
BILIK BIMBINGAN DAN 1.5 Bilik/ Ruang Kaunseling Kelompok
KAUNSELING (15%)
1.6 Bilik / Ruang Pengurusan
1.7 Ruang Perbincangan
1.8 Kondusif dan Teraputik
JUMLAH
2.1 Buku Rekod Perkhidmatan
2.2 Takwim, Sasaran Kerja Tahunan dan Perancangan Strategik
2.3 Rekod/ Daftar Perkhidmatan
2
PENGURUSAN DATA DAN 2.4 Profil Murid
BAHAN (15%)
2.5 Pengurusan Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling(LPBK)
2.6 Pengurusan Fail
JUMLAH
3.1 Bilangan Sesi Kaunseling Individu
3 3.2 Bilangan Sesi Kaunseling Kelompok
SESI KAUNSELING (30%) 3.3 Profil Klien/Pelaporan Sesi Kaunseling
JUMLAH
4.1 Pembimbing Rakan Sebaya
4.1.1 Jawatankuasa/Carta Organisasi
4.1.2 Minit Mesyuarat
4.1.3 Takwim/Rancangan Tahunan
4.1.4 Pelaporan/Dokumentasi
4.2 Guru Penyayang
4 4.2.1 Jawatankuasa Guru Penyayang/Promosi Amalan Guru Penyayang
PENGURUSAN PROGRAM 4.2.2 Mengalu-alukan Kehadiran Murid/Keberadaan Pengurusan di
BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pintu Masuk
(30%) 4.2.3 Program Mentor Mentee
4.2.4 Penghargaan kepada Murid
4.3 Program Psikososial dan Kesejahteraan Mental
4.4 Program Pembangunan Sahsiah Diri dan Disiplin Murid
4.5 Pentaksiran Psikometrik (PBS)-Inventori Minat Kerjaya (IMK)
4.6 Program Kerjaya
JUMLAH
5.1 Kajian Keperluan Perkhidmatan
5.2 Kajian Tindakan/ Inovasi
5
INOVASI DAN KREATIVITI 5.3 Amalan Terbaik
(10%)
5.4 Jaringan Pintar Bersama-sama Agensi Luar
JUMLAH
JUMLAH BESAR
Bil Aspek Penilaian Markah yang Diperoleh
1 BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING (15%) 21
2 PENGURUSAN DATA DAN BAHAN (15%) 14
3 SESI KAUNSELING (30%) 7
4 PENGURSAN PROGRAM BIMBINGAN DAN 39
5 INOVASI DAN KREATIVITI (10%) 9
JUMLAH SKOR 90

SKOR MARKAH (%) : 66.1

CATATAN / RUMUSAN

……………………………………
Tandatangan Pemantau

KAEDAH PENILAIAN BAGI BAHAGIAN 3 - SESI KAUNSELING (30%)

Pelaksanaan Sesi Kaunseling

1. Kaunseling Individu (Jumlah sesi semua GBK)


(Bilangan hari x Jumlah GBK)

2. Kaunseling Kelompok (Jumlah sesi semua GBK)


(Bilangan hari x Jumlah GBK)

* Bilangan Hari Bersekolah : 90 hari

PERATUS SESI INDEKS PERSEPSI SKOR


0 - 25.9% LEMAH 0
26 - 49% SEDERHANA 1
50 - 74.9% MEMUASKAN 2
75 - 85.9% BAIK 3
86 - 100% CEMERLANG 4
LING ( SEKOLAH RENDAH)

09-6194170

( / ) GURU
GRED ( / ) MENGAJAR DIPANTAU

DG 34 / /

30
Tarikh Terima:
AN KAUNSELING

boleh dicontohi

egera

Skor Catatan
3
3
2
3
2
3
3
2
21
3
3
2
2
2
2
14
3
2
2
7

3
3
3
3

4
4
3
4
3
3
3
3
39
2
2
2
3
9
90
Markah Penuh Peratus
32 9.8
24 8.8
12 17.5
48 24.4
16 5.6
132 66.1

SEDERHANA

Tarikh :
INSTRUMEN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING ( SEKOLAH

1 NAMA SEKOLAH

2 KOD SEKOLAH

3 ALAMAT SEKOLAH

4 TELEFON FAKSIMILI

6 NAMA PENGETUA

7 NAMA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING NO. KP

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8 BIL. GURU L P JUMLAH

BIL. MURID L P JUMLAH

MELAYU 0

CINA 0

INDIA 0
9
BUMIPUTRA SABAH 0
BUMIPUTRA SARAWAK 0

LAIN-LAIN 0

JUMLAH 0

…………………………….. ………………..
Tandatangan Pengetua Cop Sekolah
INSTRUMEN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSEL
Nama Sekolah
Kod Sekolah

Taraf Skor Deskripsi


Cemerlang 4 Dapat menunjukkan bahan bukti serta terdapat banyak kekuatan dan boleh dicontohi
Baik 3 Dapat menunjukkan bahan bukti serta banyak kekuatan
Memuaskan 2 Dapat menunjukkan bukti sekadar memenuhi keperluan minimun
Sederhana 1 Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segera
Lemah 0 Tidak dapat menunjukkan bukti/bahan

BAHAGIAN Aspek Yang Dinilai


1.1 Jawatankuasa dan Carta Organisasi Pengurusan
1.2 Visi dan Misi
1.3 Sudut Pameran dan Hebahan
1 1.4 Bilik /Ruang Kaunseling Individu
BILIK BIMBINGAN DAN 1.5 Bilik/ Ruang Kaunseling Kelompok
KAUNSELING (15%) 1.6 Bilik / Ruang Pengurusan
1.7 Ruang Perbincangan
1.8 Kondusif dan Teraputik
JUMLAH
2.1 Buku Rekod Perkhidmatan
2.2 Takwim, Sasaran Kerja Tahunan dan Perancangan Strategik
2 2.3 Rekod/ Daftar Perkhidmatan
PENGURUSAN DATA DAN 2.4 Profil Murid
BAHAN (15%) 2.5 Pengurusan Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling(LPBK)
2.6 Pengurusan Fail
JUMLAH
3.1 Bilangan Sesi Kaunseling Individu
3 3.2 Bilangan Sesi Kaunseling Kelompok
SESI KAUNSELING (30%) 3.3 Profil Klien/Pelaporan Sesi Kaunseling
JUMLAH
4.1 Pembimbing Rakan Sebaya
4.1.1 Jawatankuasa/Carta Organisasi
4.1.2 Minit Mesyuarat
4.1.3 Takwim/Rancangan Tahunan
4.1.4 Pelaporan/Dokumentasi
4.2 Guru Penyayang
4.2.1 Jawatankuasa Guru Penyayang/Promosi Amalan Guru Penyayang
4.2.2 Mengalu-alukan Kehadiran Murid/Keberadaan Pengurusan di
Pintu Masuk
4.2.3 Program Mentor Mentee
4.2.4 Penghargaan kepada Murid
4.3 Program Minda Sihat
4 4.3.1 Saringan DASS 1/ DASS 2
PENGURUSAN PROGRAM 4.3.2 Intervensi
BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4.3.3 Data Hasil Saringan Dass 1&2 dan UGDT 1&2
(30%)
4.3.4 Rujukan dan Pelaporan
4.4 Kelab Kaunseling dan Kerjaya
4.4.1 Jawatankuasa/Carta Organisasi
4.4.2 Minit Mesyuarat
4.4.3 Takwim/Rancangan Tahunan
4.4.4 Pelaporan/Dokumentasi
4.5 Program Psikososial dan Kesejahteraan Mental
4.6 Program Pembangunan Sahsiah Diri dan Disiplin Murid
4.7 Pentaksiran Psikometrik (PBS)-Inventori Minat Kerjaya (IMK)
4.8 Program Kerjaya
JUMLAH
5.1 Kajian Keperluan Perkhidmatan
5 5.2 Kajian Tindakan/ Inovasi
INOVASI DAN KREATIVITI 5.3 Amalan Terbaik
(10%) 5.4 Jaringan Pintar Bersama-sama Agensi Luar
JUMLAH
JUMLAH BESAR
Bil Aspek Penilaian Markah yang Diperoleh
1 BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING (15%) 32
2 PENGURUSAN DATA DAN BAHAN (15%) 24
3 SESI KAUNSELING (30%) 12
4 PENGURUSAN PROGRAM BIMBINGAN DAN 48
5 INOVASI DAN KREATIVITI (10%) 16
JUMLAH SKOR 132

SKOR MARKAH (%) : 100.0

CATATAN / RUMUSAN

……………………………………
Tandatangan Pemantau

KAEDAH PENILAIAN BAGI BAHAGIAN 3 - SESI KAUNSELING (30%)

Pelaksanaan Sesi Kaunseling

1. Kaunseling Individu (Jumlah sesi semua GBK)


(Bilangan hari x Jumlah GBK)

2. Kaunseling Kelompok (Jumlah sesi semua GBK)


(Bilangan hari x Jumlah GBK)

* Bilangan Hari Bersekolah : 90 hari

PERATUS SESI INDEKS PERSEPSI SKOR


0 - 25.9% LEMAH 0
26 - 49% SEDERHANA 1
50 - 74.9% MEMUASKAN 2
75 - 85.9% BAIK 3
86 - 100% CEMERLANG 4
NG ( SEKOLAH MENENGAH)

( / ) GURU
GRED ( / ) MENGAJAR DIPANTAU

0
Tarikh Terima:
AN KAUNSELING

boleh dicontohi

egera

Skor Catatan
4
4
4
4
4
4
4
4
32
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
12

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
80
4
4
4
4
16
164
Markah Penuh Peratus
32 15.0
24 15.0
12 30.0
48 30.0
16 10.0
132 100.0

0 CEMERLANG

Tarikh :