You are on page 1of 1

Art. 1.

(1) Puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe
judecătoreşti stabilite de lege.

(2) Puterea judecătorească este separată şi în echilibru cu celelalte puteri ale statului, având
atribuţii proprii, ce sunt exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile
constituţionale ale independenţei şi inamovibilităţii judecătorilor, precum şi cu celelalte dispoziţii
legale.

(3) Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia, în numele legii, în scopul apărării şi realizării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese
legitime deduse judecăţii, fără privilegii şi fără discriminări.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.