MULTIPLE CHOICE 1) În care dintre romanele lui Liviu Rebreanu este dezvoltat cazul de constiintã tragicã a personajului principal

, scindat între douã entitãti esentiale cãrora le apartine deopotrivã: cea nationalã si cea statalã? 1 Ion 2 Pãdurea spânzuratilor 3 Ciuleandra 2) În care dintre cele trei serii de procedee se încadreazã romanul Ion? 1 Creatia, tipologiile sociale si morale, omniscienta, alinierea la tiparul obiectiv, omogenitatea 2 Viziunea naratorialã subiectivã, analiza, cazuistica 3 Fantasticul, ludicul, antimimetismul 3) Care sunt motivele care determinã actiunea personajului Ion din romanul cu acelasi nume? 1 rãzbunarea 2 lipsa pãmântului 4) Romanul Ion este o monografie a satului: 1 ardelean 2 muntean 3 a mediului citadin 5) Care este personajul în a cãrui constructie poate fi recunoscutã urmãtoarea mãrturie rebrenianã: „Hoinãrind pe coastele dimprejurul satului, am vãzut un tãran, îmbrãcat în straie de sãrbãtoare. El nu mã vedea... Deodatã s-a aplecat si a sãrutat pãmântul. L-a sãrutat ca pe o ibovnicã.”? 1 Vasile Baciu 2 Ion al Glanetasului 3 George 6) Cine a afirmat cã romanul Ion este „cea mai poeticã creatie obiectivã a literaturii noastre” (s. n.)? 1 Tudor Vianu 2 G. Cãlinescu 3 Lovinescu 7) Cine a afirmat despre personajul Ion cã „e numai un exponent, un erou de epopee, care trece prin criza asezãrii la casa lui...”? 1 G. Cãlinescu 2 T. Vianu 3 Lovinescu 2 8) Cine a afirmat despre personajul Ion cã „avem de a face cu un ambitios, cu un Julien Sorel rural, cu un Dinu Pãturicã. Notiunea de ambitie este însã exageratã, fiindcã ea presupune o constiintã largã care sã-si reprezinte finalitatea... Ion nu e inteligent si prin urmare nici ambitios...”? 1 G. Cãlinescu 2 T. Vianu 3 Lovinescu 9) În ce roman întâlnim împãrtirea actiunii în douã pãrti: „Glasul pãmântului” si „Glasul iubirii”? 1 Rãscoala 2 Gorila

3 Ion 10) Ce roman al lui L. Rebreanu începe, dupã câteva imagini statice, cu „hora satului”, un moment dinamic si exploziv? 1 Ciuleandra 2 Ion 3 Pãdurea spânzuratilor 11) Pe parcursul scenei simbolice în care Ion sãrutã pãmântul, între senzatiile complexe care îl încearcã este si „un fior rece si ametitor”. Ce sugestie anticipatoare contine acest detaliu senzorial? 1 renuntarea la glasul pãmântului 2 sinuciderea Anei 3 moartea lui Ion 12) Cele douã „glasuri” din sufletul personajului Ion rãsuna distinct si simultan. Care dintre ele poate fi socotit învingãtor în final? 1 glasul iubirii 2 glasul pãmântului 3 niciunul 13) Din romanul Ion transpare viziunea naturalistã a lui L. Rebreanu care, potrivit lui T. Vianu (Arta prozatorilor români), retine în primul rând aspectul animalic al personajului. Prin ce mijloace se realizeazã aceastã viziune? 1 prezentarea nudã a faptelor 2 insistenta asupra scenelor erotice 3 limbajul frust si redarea unor senzatii organice, instinctuale 14) În romanul Ion, L. Rebreanu apeleazã la o tehnicã narativã foarte modernã. Care este aceasta? 1 tehnica contrapunctului 2 tehnica acumulãrii 3 tehnica introspectiei 3 15) Indicati titlul initial al romanului Ion: 1 Zestrea 2 Rãfuiala 3 Glasul pãmântului 16) Actiunea romanului Ion se petrece în: 1 Târlisua 2 Pripas 3 Prislop 17) Cum sfârseste personajul principal al romanului Ion? 1 împuscat de George Bulbuc 2 lovit cu sapa de George Bulbuc 3 lovit cu bâta de Vasile Baciu 18) Romanul Pãdurea spânzuratilor are ca temã: 1 o dramã existentialã si nationalã din perioada Primului Rãzboi Mondial 2 sfârsitul rãscoalei din 1907 3 persecutiile românilor din Transilvania 19) Cum se numeste personajul principal din romanul Pãdurea spânzuratilor? 1 Titu Herdelea 2 Apostol Bologa

Cum se numeste acesta? 1 Svoboda 2 Varga 3 Cervenco 28) Cum se numeste logodnica de origine maghiarã a lui Apostol Bologa? 1 Maria 2 Marta 3 Ilona 29) Ce semnificatie are numele eroului ceh Svoboda. monolog interior 2 relatarea la persoana I 3 prezentarea persoanjelor de cãtre autor 27) În prima scenã a romanului Pãdurea spânzuratilor. gestul lui Apostol Bologa semnificã: 1 abandonarea de sine în fata mortii 2 speranta de a se salva 3 încercarea de a se sustrage hotãrârii Curtii Martiale 25) Romanul Ion ilustreazã teoria modernistã a prozei (E. Rebreanu îsi propune sã descifreze psihologia personajelor prin: 1 analiza proceselor psihice ale personajului.3 Ion al Glanetasului 20) Unde afirma L. apãrut în 1920. modern? 1 Ion 2 Ciuleandra 3 Pãdurea spânzuratilor . se spune cã reprezintã începutul romanului românesc. Lovinescu) prin: 1 structura epopeicã 2 obiectivare naratorialã 3 subiectivitate narativã 26) În romanul Pãdurea spânzuratilor. locotenentul Apostol Bologa si cãpitanul ceh Klapka asistã la executia unui subofiter.”? 1 la aparitia romanului 2 în prefata primei editii 3 în „Mãrturisiri” 21) Romanul Pãdurea spânzuratilor este: 1 roman istoric 2 roman social 3 roman psihologic 22) Precizati modalitatea prin care în romanul Ion autorul îsi împlineste ambitia de a da iluzia perfectã a pulsatiei vietiiîin curgerea ei fireascã: 1 relatarea subiectivã 2 recursul la anamnezã. cronologicã a evenimentelor 4 23) Romanul Pãdurea spânzuratilor începe si se sfârseste cu: 1 imaginea drumului 2 portretul personajului 3 scena executiei 24) În scena finalã a romanului Pãdurea spânzuratilor. însã. L. Rebreanu cã „Apostol Bologa. obiectiv. memoria involuntarã 3 relatarea succesivã. n-are nimic din fratele meu. condamnat la moarte? 1 simbolizeazã dorinta de libertate a natiunilor din imperiul Austro-Ungar 2 simbolizeazã refuzul rãzboiului 30) Despre ce roman scris de Liviu Rebreanu.

.”? 1 Noua structurã si opera lui Marcel Proust de Camil Petrescu 2 Creatie si analizã de G.] Aceste piese sunt vii. Lovinescu reprezentativ pentru . Care este acesta? 1 Rãdãcini 2 Fecioarele despletite 3 Concert din muzicã de Bach 36) În care dintre urmãtoarele eseuri se face observatia importantã privitoare la particularitatea si noutatea analizei din opera lui M. din perspectiva clasicismului înteles ca o „creatie durabilã si esentialã”? 1 Maytreyi 2 Stãnicã Ratiu 3 Kesarion Breb 33) În ce fazã din evolutia prozei Hortensiei Papadat-Bengescu se situeazã volumele de nuvele Ape adânci si Femeia în fata oglinzii? 1 proza din prima etapã. Ea este creatie. poematicã.. la familia Drãgãnescu 35) Unul dintre romanele ciclului Hallipa începe cu vizita câtorva personaje la mosia lui Doru Hallipa. considerat de criticã volumul care marcheazã începutul maturitãtii artistice sadoveniene.5 31) Hanu Ancutei. constructia romanescã amplã 34) Unde se cântã concertul de Bach. liricã. Cãlinescu 37) Din care nuvelã face parte personajul Aubrey de Verre? 1 Remember de Mateiu Caragiale 2 Les trois graçes de Mircea Eliade 3 Dolor de Ion Agârbiceanu 6 38) În prefata cãrui roman al lui Mircea Eliade este exprimatã optiunea pentru acceptia autenticitãtii ca literaturã confesivã (subiectivã) nefalsificatã. cel de-al doilea volum al ciclului Hallipa? 1 la Ateneul Român 2 la înmormântarea Siei. Proust: „Analiza lui este sui-generis.] Creatiile lui sunt lumi sufletesti [. fata lui Licã Trubadurul si a bunei Lina 3 acasã. fie cã se analizeazã pe sine. dar semnificativã prin spiritualizarea experientei si a conflictelor ei: 1 Isabel si apele Diavolului 2 Santier 3 Maitreyi 39) Care dintre romanele lui Mircea Eliade poartã subtitlul roman indirect? 1 Romanul adolescentului miop 2 Huliganii 3 Santier 40) Care dintre romancierii urmãtori este considerat de E. fie cã analizeazã pe altii [.. apãrut în 1928. ca viata. confesivã 2 proza obiectivã.. este: 1 un roman istoric 2 un volum de „povestiri în ramã” 3 nuvelã psihologicã 32) Care dintre cele trei personaje ilustreazã optiunea pentru caracterologie. Ibrãileanu 3 Romanul românesc fatã cu Proust de G. îndelung pregãtit pe parcursul romanului Concert din muzicã de Bach.

cultura arhaicã miticã. în special de origine hindusã C.) B. etc. religia musulmanã 1 A+B 2 B+C 3 A+B+C 47) Din ce roman fac parte personajele din familia Arnotenilor? 1 Craii de Curtea-Veche 2 Gorila 3 Patul lui Procust 48) Mika-Lé. este fiica nelegitimã a Lenorei cu un: 1 grãdinar 2 zugrav 3 tâmplar 49) Personajul principal din romanul Bietul Ioanide este: 1 medic 2 arhitect . culturalã. scindat între douã entitãti esentiale cãrora le apartine deopotrivã: cea nationalã si cea statalã? 1 Ion 2 Ciuleandra 3 Pãdurea spânzuratilor 42) Care eveniment istoric a inspirat întâmplãrile zguduitoare ale romanului Rãscoala de Liviu Rebreanu? 1 Rãscoala din 1907 2 Al Doilea Rãzboi Mondial 3 Rãscoala lui Tudor Vladimirescu (1821) 43) În timpul cãrui domnitor al Moldovei se petrece actiunea romanului sadovenian Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã? 1 Stefan cel Mare 2 Ion Vodã 3 Duca-Vodã 44) Cine este personajul datoritã cãruia este ruptã logodna dintre Elena Hallipa si printul Maxentiu (din romanul Hallipilor de Hortensia Papadat-Bengescu)? 1 Mini 2 Coca-Aimée 3 Mika-Lé 7 45) De cine este însotit abatele Paul de Marenne în trecerea sa prin Moldova.„izbânda” directiei moderniste privitoare la evolutia prozei dinspre subiectiv spre obiectiv? 1 Camil Petrescu 2 Anton Holban 3 Liviu Rebreanu 41) În care dintre romanele lui Liviu Rebreanu este dezvoltat cazul de constiintã tragic al personajului principal. literarã. spiritualitatea europeanã modernã (filosoficã. cãlãtorie relatatã în romanul sadovenian Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã? 1 domnitorul Duca-Vodã 2 beizadeaua Alecu Ruset 3 armasul Toader Filiodor 46) Care sunt sursele principale ale formatiei intelectuale a lui Mircea Eliade? A. personajul din Fecioarele despletite.

sunt observate „posibilitãti de mare artistã”... datoritã cãrora ar putea da „o viatã neobisnuitã rolurilor de femeie adevãratã”. 56) Romanul Ion începe cu descrierea drumului cãtre satul Pripas.3 scriitor 50) Personajul Panait Sufletel din romanul Bietul Ioanide este obsedat de: 1 muzica clasicã 2 teatrul francez 3 lirica latinã 51) Câti copii au sotii Ioanide din romanul Bietul Ioanide: 1 doi 2 trei 3 unul 52) Cum se numeste fiul lui Ioanide din romanul Bietul Ioanide: 1 Tudorel 2 Alexandru 3 Mihai 8 53) Toma Pahontu. cum ar fi cel al Altei din Act venetian. Cine creioneazã acest portret? 1 Fred Vasilescu 2 autorul 3 enigmaticul D. sublinierea raportului viatã-literaturã 2 parte a decorului 57) Care este principala caracteristicã a stilului lui Liviu Rebreanu? 1 podoabele stilistice 2 sobrietatea 58) Precizati cãrui personaj din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu îi sunt adresate urmãtoarele sfaturi anticalofile: „Arta n-are de-a face cu ortografia. Nu e obligatoriu decât pentru cei care nu sunt scriitori”: 1 Fred Vasilescu 2 Ladima 3 Emilia 4 Doamna T. stiind cã autorul revine asupra lui si în scena finalã? 1 element de simetrie. Ce semnificatie atribuiti drumului. Scrisul corect e ca pâinea profesorilor de românã. într-un portret al doamnei T. personajul principal din romanul Gorila. Ultima noapte de dragoste. este: 1 politician si jurnalist 2 om de afaceri si jurnalist 3 om de afaceri si politician 54) Cine sunt „fratii de cruce“ din romanul Gorila: 1 legionarii 2 comunistii 3 politicienii 55) În romanul Patul lui Procust. 59) Tãranii din Pripas ascultã cu preponderentã glasul: 1 frumusetii 2 iubirii 3 pãmântului 60) Ce anume dã unitate celor douã pãrti ale romanului lui Camil Petrescu. întâia noapte de rãzboi? 1 perspectiva naratorialã apartinând unui singur personaj narator 2 locul si timpul naratiunii ..

” A. Rãdãcini. caracterologia în spirit clasicist C. Fecioarele despletite B. reconstituirea balzacianã B. Remember . Drumul ascuns. Fecioarele despletite. Drumul ascuns. Drumul ascuns. Concert din muzicã de Bach 3 Drumul ascuns. în ordine: 1 Concert din muzicã de Bach. monotonia acelorasi decoruri înãltate de ani si în care mã îngradise o vointã ce nu era a mea mã rãzvrãteau. Rãdãcini 2 Fecioarele despletite. Dimitrie Anghel 2. fãrã a putea trece dincolo de ea. L. Cãlinescu 3 Un om sfârsit de Giovani Papini 65) Romanul adolescentului miop de M. în largul câmpului. Rãdãcini 10 69) Alegeti autorul si atasati titlul corect al prozei (recomandatã în bibliografia obligatorie) din care face parte urmãtorul fragment.9 61) Actiunea romanului Ion se petrece în: 1 Arad 2 Pripas 3 Prislop 62) În care dintre volumele ciclului Hallipa este urmãritã evolutia psihologicã si moralã (sub semnul snobismului social si artistic) a celor douã surori: Elena si Coca-Aimée? 1 Concert din muzicã de Bach 2 Drumul ascuns 3 Rãdãcini 63) Care dintre eseurile urmãtoare NU apartine lui Camil Petrescu? 1 Noua structurã si opera lui Marcel Proust 2 Creatie si analizã 64) M. Concert din muzicã de Bach 4 Fecioarele despletite. Însiruirea liniarã de osteni disciplinati a plopilor ce se îndrumau vesnic spre arcul portii. Rãdãcini. Concert din muzicã de Bach. Cãlinescu în Enigma Otiliei? A. semnificativ pentru caracterul simbolic al textului respectiv: „O dusmãnie contra alcãtuirii firesti a lucrurilor fierbea în sufletul meu. ce tehnicã principalã utilizeazã G. Eliade este: 1 roman autobiografic 2 roman istoric 3 roman psihologic 66) Ca prozator. mã chinuia parcã. Eliade face referire în Romanul adolescentului miop la romanul: 1 Ion de Liviu Rebreanu 2 Enigma Otiliei de G. Rebreanu se înscrie în linia lui: 1 Ion Creangã 2 Mihail Sadoveanu 3 Ioan Slavici 67) Potrivit teoriei pe care o sustine cu privire la arta romanului. Mateiu Caragiale 1. spre libertate. relatarea la persoana întâi 1 A+C 2 B+C 3 A+B 68) Romanele care alcãtuiesc ciclul Hallipilor sunt. Fecioarele despletite.

omogenitatea 2 viziunea naratorialã subiectivã. Matei C. antimimetismul 77) Care este sinonimul atribuit termenului de creatie în eseul lui G. B3 3 C1. B1 2 A2. Tãnase Scatiu 1 A2. livrescul etc.C. Sasa 1. A3 72) Care peisaj românesc îi provoacã lui Matei Damian (Viata la tarã) sentimentul depãrtãrilor. 2 exprimarea (directã) a sentimentelor. tipologiile sociale si morale. evaluarea faptelor si a atitudinii personajelor 76) Care dintre cele trei serii de trãsãturi sunt caracteristice marii traditii a romanului? 1 creatia. în: 1 realitate 2 vis 71) Potriviti cuplurile de personaje legate prin iubire din ciclul Comãnestenilor: A. B2 4 C2. Tincuta 2. Hortensia Papadat-Bengescu 3. al legãturii cu lumea astralã? 1 curtea conacului boieresc 2 lacul 3 câmpia Bãrãganului 73) Personajul în care Duiliu Zamfirescu întrupeazã trãsãturile ideale ale boierului de vitã veche „din vremurile bune” este: 1 Mihai Comãnesteanu 2 Dinu Murgulet 3 Tãnase Scatiu 74) Prin ce formulã se realizeazã al doilea moment al sincronizãrii romanului românesc cu cel european? 1 realist-traditionalã 2 neoromanticã 3 clasicistã 4 subiectiv-analiticã 11 75) Ce elemente diferentiazã proza poeticã de cea liricã? 1 caracterul sugestiv-simbolic. ca urmare a pactului cu diavolul. Tincuta 3. din nuvela Moara lui Cãlifar de Gala Galaction. timpul subiectiv 3 fantasticul. implicarea în relatare a naratorului. Ibrãileanu Creatie si analizã? 1 constructie 2 comportism 3 analizã 78) Care dintre prozatorii urmãtori sunt teoreticieni ai optiunii pentru autenticitate si . ludicul. cazuistica. alinierea la timpul obiectiv. Mihai B. fragmentarismul. ludicul. analiza. Oglinda fermecatã 1 A-2 2 C-1 3 B-3 70) Dorinta de înavutire a lui Stoicea. rolul fanteziei. omniscienta. se realizeazã.

B. C 86) Despre ce personaj din nuvela Domnisoara Christina se spune cã are o stare de amortire împletitã cu somn? 1 Simina 2 Christina 3 doamna Moscu 87) Din ce mediu vin personajele care vor trãi experientele erotice cu implicatii magico-fantastice din nuvela Sarpele? . Poe 12 82) Ce meserie are Egor Paschievici din nuvela Domnisoara Christina? 1 arhitect 2 pictor 3 arheolog 83) Ce profesie are Nazarie. real B. C 3 A. B 2 B.A. C 4 G. D 2 A.experientã si practicã în propriile romane aceastã formulã? A. Bassarabescu 81) Fantasticul din Domnisoara Christina este de sorginte: 1 indicã 2 folcloric-româneascã 3 de tip E. Camil Petrescu 1 A. A. B. B 3 A. fantastic 1 A. interferarea planului real cu cel fantastic 80) Problematica existentialistã este specificã operei lui: 1 Urmuz 2 Mircea Eliade 3 I. oniric C. B. irationalului 2 osmoza. Mircea Eliade B. cel care se aflã împreunã cu Egor în vacanta pe care o petrece la proprietatea familiei Moscu? 1 medic 2 profesor de arheologie 3 pictor 84) Cui apartine conacul unde se desfãsoarã evenimentele terifiante din nuvela Domnisoara Christina? 1 lui Egor 2 doamnei Moscu 3 profesorului Nazarie 85) În ce plan se petrec evenimentele din nuvela Domnisoara Christina? A. Anton Holban C. Calinescu 79) Ce procedeu foloseste Mircea Eliade în nuvela fantasticã Domnisoara Christina? 1 mecanismul clasic al rupturii în ordinea realã prin introducerea supranaturalului.

eroina pe care o alege Sarpele? 1 dupã-amiaza 2 noaptea 3 seara 90) Împlinirea edenicã dintre Dorina si Andronic. roman ce marcheazã experienta eroticã a douã personaje. personaje dintr-o nuvelã de Mircea Eliade.1 universul rural 2 universul urban 88) Cum se numeste personajul straniu care. le atrage pe celelalte într-o serie de experiente erotico-magice? 1 cãpitanul Manuilã 2 domnul Solomon 3 Andronic 13 89) Când se desfãsoarã experienta erotico-magicã a Dorinei. are loc: 1 în incinta mãnãstirii 2 pe insulã 3 în padure 91) În care dintre cele trei etape ale prozei românesti din secolul al XX-lea romanul devine cea mai reprezentativã si prolificã structurã epicã. venind din spatii si spiritualitãti diferite? 1 Huliganii 2 Nuntã în cer 3 Maitreyi 95) Cine este autorul prozelor fantastice antologate în volumele La tigãnci si alte povestiri (1969) si În curte la Dionis (1977)? 1 Mihai Eminescu 2 Vasile Voiculescu 3 Mircea Eliade 14 96) Cine este criticul care într-un eseu (recomandat în bibliografia obligatorie) cu titlu . sincronizându-se cu romanul european? 1 în perioada interbelicã 2 în primele decenii 3 în perioada postbelicã 92) În care dintre cele trei etape ale prozei românesti din secolul al XX-lea se configureazã. în texte teoretice si creatii literare reprezentative. o poeticã autenticã a romanului? 1 în primele decenii 2 în perioada interbelicã 3 în perioada postbelicã 93) Precizati categoria socialã a cãrei problematicã existentialã si mai ales ideaticã reprezintã o constantã tematicã a întregii creatii a lui Camil Petrescu? 1 tãrãnimea 2 intelectualitatea 3 târgovetii 94) Care este titlul romanului publicat de Mircea Eliade în 1933 pornind de la propria biografie. în nuvela Sarpele.

pãstrãtoare a obiceiurilor. sunt caracteristice operei lui: 1 Camil Petrescu 2 Hortensia Papadat-Bengescu 3 Mihail Sadoveanu 104) Care dintre urmãtoarele romane sadoveniene este inspirat din viata târgurilor si a oraselor de provincie? 1 Creanga de aur 2 Floare ofilitã 3 Baltagul 105) Unde întâlneste abatele De Marenne pe Mitropolitul Dosoftei si pe Miron Costin în cãlãtoria sa prin Moldova? . D 3 A. din universul rural românesc.sugestiv pentru compararea a douã mari modele ilustrate de romanul european. Fratii Jderi si Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã? 1 realitatea cotidianã 2 biografia autorului 3 istoria 15 103) Personaje compunând o umanitate variatã. C. D 102) Care este zona de inspiratie a romanelor Soimii. B. Cãlinescu (Sensul clasicismului) 2 G. traditiilor si valorilor spirituale strãvechi. Liza. ca formã de tezaurizare a experientei umanitãtii C. Imitatia umanismului apusean 1 A. cartea. vechea întelepciune (autohtonã si universalã) B. sotii Solomon? 1 Pe strada Mântuleasa 2 La tigãnci 3 Sarpele 99) Ce simbol reprezintã sarpele în nuvela omonimã de Mircea Eliade? 1 erotico-magic 2 întelepciunea 3 credinta 100) Sub semnul cãror modele se înscrie proza sadovenianã. opteazã în cazul celui românesc pentru formula marii traditii a genului? 1 G. C. D 2 B. Roman în patru pãrti? 1 Hortensia Papadat-Bengescu 2 Urmuz 3 Mateiu Caragiale 98) Din ce nuvelã de Mircea Eliade fac parte personajele Dorina. Vladimir. de esentã traditionalã si livrescã 101) Umanismul specific operei sadoveniene îsi aflã rãdãcinile în: A. Ibrãileanu (Creatie si analizã) 3 Camil Petrescu (Noua structurã si opera lui Marcel Proust) 97) Cãrui autor îi apartine proza Pâlnia si Stamate. de la debut pânã la aparitia volumului Hanu Ancutei (1928)? 1 sãmãnatoriste si poporaniste 2 mitico-simbolice.

Catrina? 1 cu Alecu Russet 2 cu Stefan. Rim 2 Lina + Licã Trubadurul 3 Ada Razu + Licã Trubadurul 110) Personajul Victor Marcian din Concert din muzicã de Bach este: 1 pianist si dirijor 2 violonist si dirijor 3 tenor si dirijor 16 111) Din ce cauzã moare Sia. personajul din Concert din muzicã de Bach? 1 septicemie 2 leucemie 3 tuberculozã 112) Cum se încheie romanul Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã? 1 cu fuga lui Alecu Russet 2 cu nunta domnitei Catrina cu beizadea Stefan 3 cu întâlnirea dintre Catrina si Alecu Russet 113) Despre care personaj din Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã se spune cã „nu-i numai cãpitan. întemeiatã pe întelepciune si dreptate? 1 Duca-Vodã 2 Stefan cel Mare 3 Petru Aron 116) În care dintre urmãtoarele romane sadoveniene este utilizatã tehnica povestirii în ramã? 1 Creanga de aur . feciorul lui Radu-Vodã 3 cu Toderascu Cantacuzin 107) Care personaj din Concert din muzicã de Bach este poreclit „fãinãreasa“? 1 Elena Drãgãnescu 2 Nory Baldovin 3 Ada Razu 108) La ce instrument cântã doctorul Rim din ciclul Hallipa ? 1 vioarã 2 pian 3 flaut 109) A cui fiicã este Sia. tratând figura voievodului sub o dimensiune simbolicã („vis al noroadelor”)? 1 Creanga de aur 2 Nicoarã Potcoavã 3 Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã 115) În timpul cãrui domnitor român se contureazã în romanele istorice sadoveniene imaginea idilicã a unei stabilitãti arhaice. ci si cetitor de stele”? 1 Ilie Turculet 2 Vâlcu Bârlãdeanu 3 Sandu Buhus 114) Care dintre romanele sadoveniene de maturitate dezvoltã tema din romanul Soimii.1 la bisericuta lui Guido Celesti 2 la curtea lui Duca-Vodã 3 acasã la sãtrarul Lãzãrel Griga 106) Cu cine a logodit-o Duca-Vodã pe fiica sa. personajul din Concert din muzicã de Bach? 1 Lina + dr.

cunoscãtor al datinilor strãvechi. pentru puterea ei asprã si flãmândã. îl trimite pe Kesarion Breb? 1 Egipt 2 Libia 3 Bizant 121) Cine este asemãnatã de Kesarion Breb.2 Fratii Jderi 3 Nicoarã Potcoavã 117) Cine este autorul manuscrisului care cuprinde întâmplãrile povestite în Creanga de aur. Sadoveanu. cu o lupoaicã? 1 Împãrãteasa Irina 2 Doamna Teosva 3 Teodota 122) Cine istoriseste povestea de dragoste a Penei Corcodusa din romanul Craii de CurteaVeche de Mateiu Caragiale? 1 naratorul 2 Pasadia 3 Pantazi 123) Care dintre personajele Crailor de Curtea-Veche Mateiu Caragiale îi aminteste naratorului de enigmaticul Aubrey de Verre. a cãrui tristã istorie a povestit-o în nuvela Remember? 1 Pantazi 2 Pirgu 3 Pasadia 124) Cum se numeste sotia lui Toma Pahontu din romanul Gorila de L. Sadoveanu. pãstrãtor al vechii legi. Sadoveanu? 1 în pestera din muntele ascuns 2 în mijlocul poienii de la poalele muntelui 3 pe câmpia numitã La Prelunci 120) Unde este cel de al doilea loc de jertfã si initiere (în religia crestina) unde bãtrânul mag din muntele ascuns. din romanul Creanga de aur de M. din romanul Creanga de aur de M. pãstrãtor al vechii religii a lui Zalmoxis. din romanul Creanga de aur de M. Rebreanu? 1 Ioana 2 Virginia 3 Tatiana 125) Creanga de aur din romanul cu acelasi titlu de Mihail Sadoveanu simbolizeazã: 1 puterea 2 întelepciunea 3 iubirea . Sadoveanu? 1 în vremea vechii Dacii 2 în epoca lui Stefan cel Mare 17 119) Unde trãieste bãtrânul mag. din romanul Creanga de aur de M. roman construit ca o povestire în ramã? 1 Kesarion Breb 2 bãtrânul mag 3 profesorul Stamatin 118) În ce epocã trãieste bãtrânul mag.

victima personajului: 1 Aglae Tulea 2 Aurica 3 Felix 4 Stãnicã Ratiu 128) În romanul Enigma Otiliei de G. pe care acesta îl transformã într-un sanatoriu de lux? 1 Lenora 2 Salema 3 Coca-Aimée 19 134) Cãrui prozator îi apartine teza conform cãreia romanul se întemeiazã pe probleme de constiintã? 1 Hortensia Papadat-Bengescu 2 Marin Preda 3 G. subiectiv. ilustrat în literatura europeanã de: 1 Balzac 2 Jean Paul Sartre 3 Marcel Proust 131) Care este.4 iubirea si întelepciunea 126) În care roman al Hortensiei Papadat-Bengescu întâlnim un personaj numit Sia? 1 Rãdãcini 2 Fecioarele despletite 3 Concert din muzica de Bach 18 127) În romanul Enigma Otiliei de G. în final. personajul considerat „licheaua simpaticã” este: 1 Costache Giurgiuveanu 2 Stãnicã Ratiu 3 Felix Sima 129) Personajul Ion din romanul omonim al lui Liviu Rebreanu va fi ucis de: 1 Ana 2 George Bulbuc 3 Vasile Baciu 4 Zenobia 130) Camil Petrescu. în opinia lui Camil Petrescu. Cãlinescu. se apropie prin opera sa de modelul romanului analitic. stilizat 132) Care este personajul din Concert din muzicã de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu în cazul cãruia se realizeazã un sondaj analitic mult citat. unul dintre întemeietorii romanului românesc modern. o radiografiere a bolii (tuberculoza)? 1 Lica Trubadurul 2 doctorul Rim 3 Printul Maxentiu 133) Cine i-a dãruit doctorului Walter palatul Barodin. stilul cel mai potrivit pentru a realiza ideea de autenticitate: 1 anticalofil 2 „caligrafic”. Cãlinescu 4 Camil Petrescu . Cãlinescu personajul Costache Giurgiuveanu va cãdea.

în care situatiile. Rebreanu este: 1 Nadina Iuga 2 Apostol Bologa 3 Titu Herdelea 4 Grigore Iuga 20 141) În romanul Rãscoala apartinând lui L. prin parodierea conventiilor romanului realist. bãutor asa mãret”? 1 Pantazi 2 Pasadia 3 Pirgu 137) Cine poate fi considerat reprezentant al avangardei.135) Care autor introduce în limbajul analitic sintagma „trupul sufletesc”? 1 Mateiu Caragiale 2 Mircea Eliade 3 Hortensia Papadat-Bengescu 136) Despre care personaj din romanul Craii de Curtea-Veche de Mateiu Caragiale naratorul spune urmãtoarele: „Cum. rar însã mi s-a întâmplat sã vãd jucãtor asa frumos. nu stiu. crai asa ahtiat. procedee literare) pe cea specificã prozei din primele decenii ale secolului al XX-lea: . Rebreanu conducãtorul rãsculatilor este: 1 Titu Herdelea 2 Petre Petre 3 Grigore Iuga 142) Personajul principal din nuvela La tigãnci de Mircea Eliade este: 1 Stefan Gheorghidiu 2 profesorul Gavrilescu 3 profesorul Popescu 143) Personajul feminin din nuvela La tigãnci pe care îl reîntâlneste Gavrilescu în final este: 1 Nadina Iuga 2 o tigancã 3 nu este precizat 4 Hildegard 144) Alegeti din urmãtoarele douã serii (continând anumite atitudini. personajele si limbajul sfideazã logica obisnuitã? 1 Lucian Blaga 2 Tudor Arghezi 3 Urmuz 4 Mihai Eminescu 138) Romanul Rãscoala de Liviu Rebreanu este: 1 roman de dragoste 2 roman psihologic 3 roman fantastic 4 roman social 139) În romanul Rãscoala de Liviu Rebreanu accentul cade pe: 1 personaje 2 descrieri de naturã 3 prezentarea si înlãntuirea evenimentelor 140) Personajul care face legãtura între romanele Ion si Rãscoala apartinând lui L. cãruia îi opune o prozã antimimeticã. viziuni.

referindu-se la roman. încã din anul debutului sãu cu trei volume (1904). naturalismul 2 subiectivism. analizã 145) Precizati autorul care a exercitat. teoretizeazã trecerea de la subiectiv la obiectiv. reprezentare rationalistã a vietii. clasicismul. estet etc. Cãlinescu 3 E. considerând-o o lege imanentã a epicului: 1 G. C1. Ada 4. C4. D4 4 A4. feminista B. D1 151) Care este personajul feminin din ciclul Hallipa apartinând Hortensiei Papadat-Bengescu. Nory 3. B3. Cãlinescu. recunoastere si exemplificare a universalului: 1 romantismul 2 clasicismul 3 naturalismul 149) Care este personajul vinovat pentru atmosfera apãsãtoare din casa familiei Hallipa. B3. Craii de Curtea-Veche? 1 traditia mare a romanului (realist-balzacianã) 2 optiunea pentru autenticitate si experientã (romanul subiectiv) 3 teoria modernistã (romanul obiectiv) 4 altã viziune asupra realului si a literaturii (romanul fantastic. ludic. Lovinescu 147) În ce formulã (directie) dintre cele teoretizate în poetica romanului românesc interbelic încadrati romanul lui Mateiu Caragiale.) 21 148) Precizati viziunea pe care G.1 lirism. o influentã vizibilã (tematicã. stil) asupra prozei din primele decenii ale secolului al XX-lea: 1 Gala Galaction 2 Mihail Sadoveanu 3 Duiliu Zamfirescu 146) Precizati numele criticului care. cu statut de martor si care în ultimul volum (Rãdãcini) realizeazã identificarea cu propriul si adevãratul sine? 1 Elena . amalgamare a realismului cu romantismul. în deschiderea romanului Fecioarele despletite de Hortensia Papadat-Bengescu? 1 Elena 2 Coca-Aimée 3 Mika-Lé 150) Alãturati epitetele din coloana a doua personajelor cãrora le sunt atribuite în romanele ciclului Hallipa de Hortensia Papadat-Bengescu: A. B4. D2 3 A1. în dezbaterile asupra romanului. Lina 1. D1 2 A3. buna D. autenticitate. Lica 2. C2. B2. Ibrãileanu 2 G. caracter evocativ. în timpul vizitei pe care o fac Mini. trubadurul 1 A2. C3. o defineste ca pe o formã de cunoastere profundã a lumii si a omului. Nory si Lina la conacul acesteia. fãinãreasa C.

3 3 1. radiografie moralã a unei familii C. patologii 1 A. prin formula: „tot ce rãmãsese bun în literaturã fusese consumat si digerat”? 1 Ismail si Turnavitu 2 Algazy si Grummer 3 Pâlnia si Stamate 157) Asezati în ordinea corectã cele patru pãrti ale romanului Craii de Curtea-Veche de Mateiu Caragiale: 1. 2 2 4. C 2 A. B 3 B. cazuri si frustrãri individuale. 3 158) Care era culoarea îndeosebi dragã personajului Aubrey de Verre din nuvela Remember de Mateiu I. Cele trei hagialâcuri 3. C 153) Care este orasul pe care Hortensia Papadat-Bengescu îl numeste Cetatea vie? 1 Galati 2 Oradea 3 Bucuresti 22 154) În ce formulã de roman se încadreazã romanul lui Camil Petrescu. Asfintitul Crailor 4.2. Caragiale? 1 Bucuresti 2 Paris . 1. Caragiale? 1 alb 2 albastru 3 negru 159) În ce oras se deruleazã întâmplãrile din nuvela Remember de Mateiu I. 2. B. frescã a climatului general al epocii de dupã Primul Rãzboi Mondial (social.îintâia noapte de rãzboi? 1 liric 2 obiectiv 3 subiectiv 155) Cine este autorul volumului Aspecte ale mitului? 1 Mihail Sadoveanu 2 Mircea Eliade 3 Camil Petrescu 156) În care dintre prozele urmuziene este atacatã canonizarea conventiilor literare. Ultima noapte de dragoste. 1. citadin) B. Spovedanii 2. artistic. 4. analizã psihologicã a unor tipologii. Întâmpinarea Crailor 1 4. 3. .2 Mini 3 Nory 152) Prin cele patru romane ale cilului Hallipa apartinând Hortensiei Papadat-Bengescu se realizeazã o amplã: A.

într-un târziu are sã-mi parã poate cã aceastã întâmplare trãitã a fost un vis numai sau vreo istorie cititã ori auzitã undeva. dacã soarta mã va hãrãzi cu viatã lungã. 2. bizar 2. pentru dandy-ism 4. Caragiale.. personajul din nuvela Remember de Mateiu I. poarta Aubrey de Verre. interesul pentru taina trecutului 3. personajul din nuvela Remember de Mateiu I. Caragiale are pasiunea istoriei? 1 Pasadia 2 Pantazi 3 naratorul 166) Care este specificul viziunii artistice a lui Mateiu I. 1 Craii de Curtea-Veche 2 Maitreyi 3 Remember 164) Despre care dintre personajele romanului Craii de Curtea-Veche de Mateiu I.3 Berlin 160) Câte inele. în femeia înaltã. 4 3 2. straniu. de mult”. gustul pentru mister. cu un bogat pãr rosu. Caragiale? 1. Caragiale fatã de realitate? 1 clasicã 2 realist-obiectivã 3 estetã 24 167) Cine era numit Cherubinul caselor de întâlnire în romanul Craii de Curtea-Veche de Mateiu I.. 3. preferinta pentru ceea ce deosebeste. Caragiale? 1 Pantazi . Caragiale? 1 nouã 2 sapte 3 trei 23 161) Care este elementul decisiv prin care naratorul îl recunoaste pe Aubrey de Verre. Caragiale spune naratorul cã era un luceãfar? 1 Pirgu 2 Pantazi 3 Pasadia 165) Care dintre personajele romanului Craii de Curtea-Veche de Mateiu I. 3 2 1. cândva. 3. gemene toate. optiunea pentru realismul clasic 1 1. pe care o întalneste într-o noapte pe una dintre strãzile Berlinului? 1 pãlãria mare cu pene 2 rochia strâmta de fluturi negri 3 mireasma de garoafã rosie 4 inelele cu pietre de safir 162) Ce caracterizeazã viziunea asupra artei continutã în nuvela Remember de Mateiu I. 4 163) Precizati textul care se încheie cu urmãtoarele propozitii: „.

apartinând instantei narative subiective . Sadoveanu si. mai mult chiar. Caragiale este naratã vizita crailor la adevãratii Arnoteni? 1 Întâmpinarea crailor 2 Cele trei hagialâcuri 3 Spovedanii 4 Asfintitul crailor 170) Care este personajul lui Mateiu I. miticã.2 Pasadia 3 Pirgu 168) Pentru care dintre personajele din romanul Craii de Curtea-Veche de Mateiu I. în afarã de timp? 1 permanenta. Caragiale avea slãbiciune. adesea. este probatã de: 1 recunoasterea explicitã a acestuia 2 trimiteri la propriile cronici sau idei asupra teatrului si la piesa Act venetian (în subsolul textului) 176) Câte perspective naratoriale sustin structura compozitionalã a romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu? 1 una. atemporalitatea prieteniei 2 permanenta. cuvintele spuse Mariei din Amnia de: 1 episcopul Platon 2 doamna Teosva 3 Kesarion Breb 173) Ce simbolizeazã pentru Kesarion Breb creanga de aur care va luci în sine. vãzând în el. atemporalitatea iubirii 174) În ce directie a romanului interbelic se încadreazã romanele sadoveniene Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã si Creanga de aur? 1 realismul obiectiv 2 experientã si autenticitate 3 prozã simbolicã. un alt eu-însumi . este: 1 Pasadia 2 Pantazi 172) Mãrirea si tihna stau în hotare deosebite este titlul unui capitol al romanului Creanga de aur de M. ca expresie a unui artificiu compozitional. Caragiale are naratorul un sentiment de evlavie? 1 Pasadia 2 Pantazi 3 Pirgu 169) În care dintre capitolele romanului Craii de Curtea-Veche de Mateiu I. livrescã 25 175) Identificarea naratorului din subsolul Patului lui Procust cu autorul (Camil Petrescu). totodatã. Caragiale despre care se spune cã „trãia cu schimbul douã vieti’? 1 Pirgu 2 Pantazi 3 Pasadia 171) Personajul fatã de care naratorul din romanul Craii de Curtea-Veche de Mateiu I.

acolo ambitia.2 mai multe. personajul D. pasiunea pentru idee caracterizeazã opera lui: 1 Mateiu Caragiale 2 Mihail Sadoveanu 3 Camil Petrescu 26 182) Titlul romanului Concert din muzicã de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu NU reflectã: 1 evenimentul central. sau chiar obiectelor neînsufletite. fãrã compozitie. ceea ce i s-a întâmplat în viatã.” (Istoria . din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu este introdus.? 1 în prima 2 în cea de-a doua 3 în a treia 184) În care dintre piesele „dosarului de existente” din Patul lui Procust de Camil Petrescu ni se dezvãluie identitatea enigmaticului X? 1 în scrisorile doamnei T. caracterul polemic. fãrã stil si chiar fãrã caligrafie. pasiunea. roman cãtând a fi monografia unui element psihic. pentru prima data. În ce roman se face urmãtoarea pledoarie pentru autenticitate si experientã: „Un scriitor e un om care exprimã în scris cu o liminarã sinceritate ceea ce a simtit. care se intersecteazã în cadrul conventional al dosarului de existente (jurnal. 2 în jurnalul lui Fred Vasilescu 3 în subsolul romanului 185) La care dintre romanele lui Camil Petrescu se referã urmãtoarea observatie cãlinescianã: „Autorul a voit sã facã roman stendhalian (si sunt indicii în privinta aceasta). aici gelozia. Fãrã ortografie. lui si celor pe care i-a cunoscut. constituie teme privilegiate? 1 Hortensia Papadat-Bengescu 2 Camil Petrescu 3 Mircea Eliade 181) Premisele filosofice moderne. obsesia absolutului în iubire.”? 1 Ultima noapte de dragoste. corespondentã. întâia noapte de rãzboi 2 Patul lui Procust 3 Santier 178) Îmbinarea mitului si filosofiei cu istoria realã stau la baza viziunii sadoveniene din: 1 Floare ofilitã 2 Locul unde nu s-a întâmplat nimic 3 Creanga de aur 179) Optiunea pentru autenticitate este teoretizatã în eseul Noua structurã si opera lui Marcel Proust si sustinutã explicit în: 1 Danton 2 Patul lui Procust 180) Pentru care dintre urmãtorii romancieri inconfortabila viatã psihicã. unificator pentru planurile existentei în cele trei familii 2 structura muzicalã a romanului 3 preferinta autoarei pentru acest compozitor 183) În care dintre scrisorile doamnei T. comentariu naratorial de subsol) 177) . ceea ce a gândit. justitia etc. dramele de constiintã.

? 1 mobilier vechi 2 mobilã modernã 27 189) Cine este autorul poeziei cu acelasi titlu ca al romanului (Patul lui Procust). reprodusã într-unul dintre subsolurile acestuia? 1 naratorul din subsol 2 Fred Vasilescu 3 George Demetru Ladima 190) Precizati personajul despre care Fred Vasilescu afirma: „… e tot atât de bine intentionatã. 2 în jurnalul lui Fred Vasilescu 3 în subsolul romanului 188) Ce fel de mobilã se gãsea în magazinul doamnei T. totul ca într-un proces-verbal”? 1 pe doamna T. acestui joc dezordonat care trãdeazã nu numai sãrãcia sufleteascã. 2 pe Emilia 3 pe Fred Vasilescu 187) În care dintre piesele dosarului de existente din Patul lui Procust de Camil Petrescu sunt folosite si scrisorile poetului Ladima? 1 în scrisorile doamnei T. tot atât de excesivã si de falsã ca si pe scenã… Cred cã e preferabilã pasivitatea absolutã a unei prostituate clasate. la întâmplare. în spiritul autenticitãtii.literaturii romane de la origini pana in prezent )? 1 Patul lui Procust 2 Ultima noapte de dragoste. dar si intentia ei de a fi altfel decât ceea ce este în realitate”: 1 d-na T. întâia noapte de razboi 3 Un om între oameni 186) Pe care dintre personajele Patului lui Procust de Camil Petrescu îl îndeamnã autorul. sã „povesteascã net. 2 Emilia 3 Valeria 191) Care dintre urmãtoarele personaje se încadreazã cel mai bine categoriei sociale reprezentative pentru problematica romanului camilpetrescian? 1 Emilia 2 Fred 3 Ladima 192) Fred Vasilescu din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu moare într-un accident de: 1 automobil 2 avion 3 tren 193) Care este anul care a primit denumirea de „anul Sadoveanu” datoritã volumelor de debut publicate de romanicer? 1 1901 2 1904 3 1902 194) Actiunea nuvelei La tigãnci de Mircea Eliade se desfãsoarã în orasul: 1 Iasi 2 Brasov 3 Giurgiu .

în începutul romanului Ion de Liviu Rebreanu. Cãlinescu 4 Camil Petrescu 203) Numiti cele douã personaje feminine care îndeplinesc functia de reflector în romanul Concert din muzicã de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu: 1 Mini si Sia 2 Mini si Lina 3 Mini si Nory . în definitiv.4 Bucuresti 195) La începutul nuvelei La tigãnci de Mircea Eliade profesorul Gavrilescu cãlãtorestre cu: 1 trenul 2 trãsura 3 tramvaiul 28 196) Christul aflat la marginea drumului ce duce spre Pripas. o poveste de dragoste”? 1 un critic literar 2 naratorul 3 Stamatin 198) Ce elemente caracterizeazã tipul de prozã din Creanga de aur de Mihail Sadoveanu în comparatie cu proza specificã începuturilor sadoveniene: 1 duiosia. înainte de cea din Bizant? 1 în Amnia 2 în Egipt 3 în muntele ascuns din vechea Dacie 202) Cãrui prozator îi apartine teza conform cãreia romanul se întemeiazã pe probleme de constiintã? 1 Hortensia Papadat-Bengescu 2 Marin Preda 3 G. fantezia. apelul la mit. este realizat din: 1 tablã 2 lemn 197) Cine afirma despre naratiunea din Creanga de aur de Mihail Sadoveanu cã: „povestea aceasta e. livrescul 199) În ce formulã de roman se încadreazã Patul lui Procust de Camil Petrescu? 1 liric 2 obiectiv 3 subiectiv 200) Umanismul specific operei sadoveniene îsi are rãdãcinile în: 1 vechea întelepciune autohtonã si universalã 2 miscarea renascentistã apuseanã 201) Unde a fãcut Kesarion Breb o cãlãtorie de initiere timp de sapte ani. materialismul liric (E. Lovinescu) 2 caracterul sugestiv-simbolic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful