You are on page 1of 1

TEXT EXPOSITIU: Enric Valor, “Explica les característiques més

importants de l’obra literària d’ Enric Valor”.

Escriptor i gramàtic, comprometut amb el valencianisme participà en
tota mena de moviments polítics en defensa de la democràcia i la
llibertat. Fou perseguit, censurat i empresonat pel franquisme, però
va mantenir sempre el seu compromís polític, cultural i idiomàtic.

A Valor l’interessa la rondalla com a manifestació cultural d’un país i
lligada a aquest territori. També va fer una gran tasca com a
gramàtic i impulsor de l’adopció de l’ortografia.

La producció novel·lística d’ Enric Valor ha estat poc coneguda i
valorada, probablement perquè segueix els models narratius
psicològics i realistes d’abans de la guerra. En efecte, la narrativa és
principalment realista i psicològica, però l’escriptor sí que es deixà
influir per alguna de les innovacions de l’època (ús del discurs
indirecte lliure, focalització múltiple,...).

Totes les novel·les es caracteritzen per arguments ben construïts, que
sempre giren al voltant de dos mons contraposats, on les persones
són víctimes de l’espai geogràfic: la muntanya i la costa de les
comarques meridionals valencianes. Presenten un domini absolut del
llenguatge, en tots els registres i variants dialectals.

El protagonista de L’ambició d’Aleix defuig de la vulgaritat del litoral i
anhela la puresa de costums de la muntanya, de la qual té una visió
idealitzada, on trobarà l’amor i la pau interior. A La idea de
l’emigrant, l’autor ens presenta la visió oposada: la dels qui senten el
desig d’emigrar del camp i anar a les ciutats.

Amb la novel·la Sense la terra promesa, Enric Valor comença la
trilogia del Cicle de Cassana. Es tracta d’un conjunt novel·lístic situat
en un poble imaginari (Cassana). A través de 130 personatges hi
mostra la varietat i les característiques de la societat de les
comarques meridionals del segle XX.

Patricia Benavente Domenech 2n batx. A