Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

IMATGE - Vídeo Digital
• WINDOWS MOVIE MAKER
Capturar el vídeo enregistrat
Primerament hem de connectar una càmera de vídeo a l’ordinador mitjançant el cable FireWire. Un cop l’ordinador ja detecta la càmera ja podrem obrir el programa Windows Movie Maker, per a realitzar la captura. Es tracta de programari que ve inclòs amb el Windows XP. Fem un clic a l’opció Capturar desde dispositivo de vídeo. El primer que ens pregunta és el nom i la ubicació de la captura.

Seguidament escollirem la qualitat en la que volem realitzar la captura. Bàsicament tenim 3 opcions, la recomanada pel programa, una de gran qualitat per si volem el resultat tornar-ho a gravar a la cinta DV, i altres opcions on podrem escollir tamany, qualitat... Ens decantem per la primera opció.

Un cop escollida la qualitat de la captura, el programa ens preguntarà si volem capturar tota la cinta que ho faria automàticament o només una part.

1

Francesc Farré

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

La darrera pantalla, és la que ens permetrà començar la captura, controlar la càmera i veure el tamany que ens està ocupant entre altres opcions.

Botons per iniciar, parar o continuar la Visor de la captura

Tamany i durada de la captura

Control de la càmera de
També tenim l’opció que en principi deixarem activada Crear clips cuando finalice el asistente, que dividirà la captura en fragments petits, això ens permetrà crear transicions de vídeo fàcilment.

Importar els arxius
Un cop capturada la imatge, anem a preparar la pel·lícula. Però és possible que per a la seva realització volem incloure alguna imatge fotogràfica o algun arxiu de so. Per això el segon pas és importar a la col·lecció tots els arxius que necessitem. Tenim la possibilitat d’importar un vídeo, imatges, àudio o tornar a realitzar una captura.

Tots aquests arxius s’afegiran a la mateixa col·lecció.

Editar els arxius
Un cop tenim tots els arxius de la nostra pel·lícula, comencem a fer el muntatge. A la part inferior hem de tenir activat el guió gràfic, sinó utilitzarem les tecles Ctrl-T.

2

Francesc Farré

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

La idea és que posem a cada quadrat els clips per l’ordre que els volem. Els arrosseguem amb el ratolí. Efectes dels clips Un cop els tenim podem utilitzar efectes de vídeo per a cadascú dels clips. Per a cada clip, l’efecte pot ser diferent o no tenir cap.

Seleccionem el clip del guió gràfic, i seguidament l’efecte que volem per a ell. Podem provar els efectes si els seleccionem i fem un clic al botó de reproduir, o veure el resultat del clip si seleccionem el clip i el reproduïm.

Alguns efectes són fixes com per exemple Acuarela, que transformarà el clip com si fos una pintura, però d’altres com Atenuar a negro, que anirà enfosquin el nostre clic fins el negre. Podem saber si un clip té un efecte si l’estrella és gris o blava.

Si es selecciona aquesta estrella i premem la tecla Suprimir podrem treure l’efecte.

3

Francesc Farré

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Transició dels clips Una altra opció que tenim és afegir diferents transicions entre els clips.

En les caselles petites indicarem quina transició volem entre el clip anterior i el posterior.

Igual que en el cas anterior, també podrem eliminar amb la tecla suprimir la transició, i la podrem reproduir per veure com la realitza. Títols a la pel·lícula En qualsevol moment de la pel·lícula podrem visualitzar un títol ja sigui dins d’un clip o en un clip nou.

Podrem modificar el tipus de lletra, tipus de moviment, i la transparència, si volem que es vegi el clip i el text.

4

Francesc Farré

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Escala de temps Quan hem afegit un títol, és possible que el programa ens hagi modificat la vista del guió gràfic, a la vista de l’escala de temps. Des d’aquesta altra manera de veure l’estructura que tenim creada, es pot veure fàcilment per exemple quin àudio sonarà, si existeixen títols superposats...

Vídeo : En aquesta imatge podem veure per exemple si ens fixem en la primera línia (Vídeo) que primer tenim un títol de color blau, i després es visualitzarà el primer clip, que conté un efecte per això es visualitza una estrella. Transició: A la segona línia veiem que hi ha una transició entre el títol i el primer clip. Àudio: Veiem que el clip té també una pista d’àudio. Àudio / Música : S’ha afegit un arxiu d’àudio independent del clip que comença amb el títol. Títol superposat: Hi ha un títol superposat en el títol i en part del primer clip. Afegir una pista d’àudio Si volem afegir una pista d’àudio només tenim que arrossegar l’arxiu des de Colecciones fins a la línia Àudio / Música. L’únic que s’ha de tenir en compte és que ara es sentirien els 2 àudios a la vegada, el del clip i el de la nova pista. Per eliminar l’àudio del clip ens situarem a sobre i amb el botó dret del ratolí agafarem l’opció Silenciar. D’aquesta manera només sentirem la pista afegida.

5

Francesc Farré

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Seleccionar una part d’un arxiu Tenim la possibilitat de treure ja sigui per davant o per darrera una part ja sigui d’un clip, o per exemple d’una pista d’àudio que no ens interessi que surti en el document final.

Si arrosseguem el final o el principi d’un arxiu tenim la possibilitat de retallar-ho.

Creació de l’arxiu de pel·lícula definitiu
Un cop ja tenim tota l’estructura creada, només faltarà crear l’arxiu de la pel·lícula.

Tenim diverses opcions com per exemple tornar a la càmera DV el muntatge. Però la més habitual és Guardar a l’equip.

Si agafem l’opció de Guardar a l’equip, després de preguntar la ubicació ens preguntarà quina qualitat final volem. Com ja hem escollit la qualitat a la captura normalment escollirem la primera opció, però si volem variar aquella qualitat des d’aquí la podrem variar.

Guardar el projecte Quan tanquem el programa ens demanarà si volem guardar el projecte, aquest arxiu és el que conté l’estructura, NO conté cap arxiu, però ens serà molt útil guardar-lo per si volem per exemple un altre dia modificar el text d’un títol o si només volem canviar la pista d’àudio. CITES BIBLIOGRÀFIQUES:

- CATRISSE, Roger, de VICENTE, Bernat. Pràctiques de vídeo. A: Curs Dinamitzadors TIC, (2006, L’Hospitalet de Llobregat, Espanya,). Multimèdia: Vídeo.

6

Francesc Farré