You are on page 1of 2

EJERCICIOS DE FACTORIZACIÓN

Factorización por Factor Común

1.  35m 2 n 3  70m 3  Resp. - 35m 2 n 3  2m  


2. - x  x  x
3 5 7

 Resp. - x 1  x 3 2
x  4

3. - 9a  12ab  15a b  24ab


2 3 2 3
 Resp. - 3a3a  4ab  5a b  8b  2 2 3

4.  16 x 3 y 2  8 x 2 y  24 x 4 y 4  40 x 2 y 3  Resp. - 8 x y 2 xy  1  3x y  5 y 
2 2 2

5. - 93a 3 x 2 y  62a 2 x 3 y 2 - 124a 2 x  Resp. - 31a x3axy  2 x y  4


2 2 2

6.  3xx  2  2 y  2  x   Resp. - ( x  23x  2 y 


7.  1  x  2a1  x   Resp. - 1  x 1  2a 
8.  3a 2 b  6ab  5a 3b 2  8a 2 bx  4ab 2 m 
 Resp. - ab 3a  6  5a 2 b  8ax  4bm 

Factorización por diferencia de cuadrados

1.  a 2 b 8  c 2  
 Resp. - ab 4  c ab 4  c
2.  25 x 2 y 4  121  Resp. - 5 xy  115 xy  11
2 2

3.  49 x 2 y 6 z 10  a 12  Resp. - 7 xy z  a 7 xy z  a 
3 5 6 3 5 6

1  1  1
4.  4 x 2 n   Resp. -  2 x n   2 x n  
9  3  3
5.  4 x 2   x  y   Resp. - 3x  y x  y 
2

6.  a  x    x  2  Resp. - a  2 x  2 a  2
2 2

b12 x  b 6 x  5 n b 6 x 
7.  49a 10n   Resp. -  7a 5 n   7a  
81  9  9 
1  1  1
8.  a 2 n b 4 n   Resp. -  a n b 2 n   a n b 2 n  
25  5  5
Factorización por cuadrado perfecto

1) 49m 6  70am 3 n 2  25a 2 n 4 5) 121  198 x 6  81x12


2) a 2  24am 2 x 2  144m 4 x 4 6) 1  14 x 2 y  49 x 4 y 2
1 25 x 4 x 2
  7) a 2  2aa  b   a  b 
2
3)
25 36 3
b2
4)  4mn  m   4m  n  m  8) a  a b 
2 2 4 2 2

Factorización de Trinomios de la forma x 2  bx  c

1) a 2  13a  40 5) a 2  7 a  60
2) n 2  28n  29 6) a 2 14a  33
3) n 2  6n  40 7) x 2  5 x  36
4) m 2  13m  30 8) a 2  2a  35

Factorización por Completación de Cuadrados

1) x 2  54 x  648
5) m 2  8m  1008
15 7
2) x 2  x  6) n 2  43m  432
4 8
7) m 2  41m  400
3) x  6 x  216
2

8) x 2  50 x  336
4) a 2  66a  1080