You are on page 1of 7

El extremo A de la varilla AB recorre la recta horizontal r con una velocidad constante de 1m/s

y el extremo B se mueve en la circunferencia de la figura de R=2m. Se pide:

1.- Polo de velocidades

2.- Polo de aceleraciones

3.- Tangente polar

4.- Circunferencia de inflexiones


1. Bobillier-en Teorema de Bobillier enuntziatu. Irudiko mekanismoan aplikatu
ukitzaile polarra lortzeko. Pausu guztiak zehaztu.
2. Inflexioen zirkunferentzia. Definizioa, eta grafikoki lortu, emandako pausuak
azalduz.
3. Hartman-en Teorema enuntziatu. Poloaren jarraipen abiadura lortzeko aplikatu.
4. Breese-ren zirkunferentzia. Definizioa, eta grafikoki lortu, emandako pausuak
azalduz.
5. Azelerazioen poloa. Definizioa.
6. H puntuko kurbatura zentroa. Kurbatura erradioa eta azelerazio normala.

VA=cte

B
H
***Hurrengo mekanismoa emanda, eta F puntuan errodadura dagoela jakinda, ondokoa
kalkulatu:

1.- AB barraren poloa. B puntuko abiadura eta ߱ଷ .

2.- B puntuko kurbatura zentroa eta ukitzaile polarra.

3.- Poloaren jarraipen abiadura

4.- AB elementuaren inflexioen zirkunferentzia, diametroa emanez.


Irudiko hirugarren eta laugarren elementuak B puntuan artikulatuta daude. Laugarren
elementua, pista zirkular bat zehar labaindu barik errodatzen duen disko bat da. Irudiko
aldiunerako hondokoa lortu:

1.- Laugarren elementuarentzat:

a) C puntuko abiadura
b) Laugarren elementuaren poloaren jarraipen abiadura
c) B putuko kurbatura zentroa

2.- Hirugarren elementuarentzat

d) Ukitzaile polarra
e) Inflexioen zirkunferentzia. Zentroa eta diametroa.