You are on page 1of 1

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 2010/2011.

Завршни испит

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕСТА ИЗ МАТЕМАТИКА

Стандард -
Редни број
Шифра Ниво Област Тип задатка
задатка у тесту
1. МА.1.1.3. основни Бројеви и операције са њима Вишеструки избор
2. МА.1.1.4. основни Бројеви и операције са њима Отворени одговор
3. МА.1.2.2. основни Алгебра и функције Вишеструки избор
4. МА.1.2.4. основни Алгебра и функције Отворени одговор
5. МА.1.3.3. основни Геометрија Вишеструки избор
6. МА.1.3.4. основни Геометрија Отворени одговор
7. МА.1.4.1. основни Мерење Отворени одговор
8. МА.1.4.4. основни Мерење Вишеструки избор
9. МА.1.5.2. основни Обрада података Вишеструки избор
10. МА.1.5.3. основни Обрада података Отворени одговор
11. МА.2.1.4. средњи Бројеви и операције са њима Вишеструки избор
12. МА.2.2.3. средњи Алгебра и функције Отворени одговор
13. МА.2.3.2. средњи Геометрија Вишеструки избор
14. МА.2.4.2. средњи Мерење Отворени одговор
15. МА.2.5.1. средњи Обрада података Допуни слику
16. МА.2.3.4. средњи Геометрија Отворени одговор
17. МА.2.5.4. средњи Обрада података Отворени одговор
18. МА.3.1.1. напредни Бројеви и операције са њима Отворени одговор
19. МА.3.2.1. напредни Алгебра и функције Отворени одговор
20. МА.3.4.1. напредни Мерење Отворени одговор