You are on page 1of 1

PERTANDINGAN MTQ DAERAH PELAN LANTAI 4 ACARA HAFAZAN

BILIK MUZIK (L)


BILIK VLE (P)

BACKDROP

PENTAS

PENYELARAS PEMBANTU
KETUA HAKIM HAKIM PENJAGA MASA

1 2 3 4 5
1

PETUNJUK
1 Suara
2 Lancar/Hafaz
3 Fateh
4 Tajwid
5 Fasahah

PENONTON