Romanoslavica_XLI

ROMANOSLAVICA XLI

1

ROMANOSLAVICA XLI

Editura Universităţii din Bucureşti 2006

ROMANOSLAVICA XLI

2

Referenţi ştiinţifici: prof.dr. Anca Irina Ionescu conf.dr. Antoaneta Olteanu

COLEGIUL DE REDACŢIE: Prof.dr. Constantin Geambaşu, prof.dr. Mihai Mitu, conf.dr. Mariana Mangiulea, conf.dr. Antoaneta Olteanu (redactor responsabil)

COMITETUL DE REDACŢIE: Acad. Gheorghe Mihăilă, prof.dr. Dan Horia Mazilu, membru corespondent al Academiei Române, prof.dr. Corneliu Barborică, prof.dr. Dorin Gămulescu, prof.dr. Jiva Milin, prof.dr. Virgil Şoptereanu, prof.dr. Victor Vascenco, prof.dr. Ion Petrică, prof.dr. Onufrie Vinţeler Asist. Camelia Dinu (secretar de redacţie)

Tehnoredactare: conf.dr. Antoaneta Olteanu

© Asociaţia Slaviştilor din România (Romanian Association of Slavic Studies) http://www.unibuc.ro/ro/catd_lsclls_ro http://www.unibuc.ro/catd_lsclls_en kgeambasu@yahoo.com mariana_lls@yahoo.com antoaneta_o@yahoo.com

IMPORTANT: Materialele nepublicate nu se înapoiază.

ROMANOSLAVICA XLI

3

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE ASOCIAŢIA SLAVIŞTILOR DIN ROMÂNIA Catedra de limbi slave Catedra de filologie rusă

ROMANOSLAVICA XLI

Editura Universităţii din Bucureşti 2006

ROMANOSLAVICA XLI

4

ROMANOSLAVICA XLI

5

LITERATURĂ

ROMANOSLAVICA XLI

6

ROMANOSLAVICA XLI

7

DESPRE POSTMODERNISMUL RUS. SINE IRA ET STUDIO

Virgil Şoptereanu

Poate că ar trebui să încep cu motivarea titlului de mai sus, a cărui formulare ţine să precizeze că autorul nu intenţionează să adopte acel ton pătimaş întâlnit, pe alocuri, în unele din prefeţele sau postfeţele la traducerile postmoderniştilor ruşi, la noi, şi nici să se implice în disputele ideologice ce se duc astăzi în Rusia între partizanii postmodernismului şi critica tradiţionalistă. Simptomatic, în această privinţă, este ceea ce scria, de curând, un ziar moscovit, din relatările căruia reieşea că e imposibil ca un scriitor de orientare postmodernă să primească Premiul „Şolohov” sau „Fiii credincioşi ai Rusiei”, aşa cum este exclus şi ca un „scriitor-patriot” să devină laureat al Premiului Booker. De aceea ne-am propus să investigăm acest fenomen cultural contemporan dintr-o perspectivă mai detaşată, obiectivă, pe cât posibil, expunând propriul nostru punct de vedere. * Primele tendinţe postmoderniste în literatura rusă au început să apară prin anii ’70-’80 ai secolului precedent, când au fost scrise lucrări mai puţin obişnuite, şocante pentru cititorul de atunci, precum Plimbările cu Puşkin de Abram Terţ, romanul Moscova-Petuşki al lui Venedikt Erofeev, Şcoala pentru proşti de Saşa Sokolov, prozele scurte ale lui Viktor Erofeev, povestirile Tatianei Tolstaia ş.a., mai întâi în underground, iar apoi, după prăbuşirea regimului sovietic şi „dispariţia în nirvana” a URSS, această literatură s-a constituit într-un flux de nestăvilit.

VIII Международный конгресс МАПРЯЛ.. Literatura rusă contemporană. p.36. p. postmoderniştii ruşi n-au fost nevoiţi să Русский язык и литература в современном диалоге. „Nauka”. Tеoдор Достоевски. 1 . realismul. pentru a renunţa la „închistarea naţională” şi înlocuirea ei cu „o conştiinţă nouă. Regensburg. 2005. p. или Стиральный порошок истории. în vârful căreia a fost aşezată triada Viktor Erofeev. descumpănit. unul dintre liderii recunoscuţi ai curentului: în vacuumul format în literatura postsovietică. «Столица». cei cu vederi opuse. nr. modernă.6. străină de orice complexe. 2001. Moscova. Cu timpul. a ocupat o poziţie de expectativă. în timp ce susţinătorii mişcării literare postmoderniste îi consideră pe aceşti trei reprezentanţi ai fenomenului „genii în viaţă”. Basinski. Direcţii de evoluţie a prozei. îi plasează în fruntea „plutonului de execuţie” a „spiritualităţii ruse”. „Flinta”. postmoderniştii ruşi şi-au stabilit propria ierarhie pe scara lui Iacov. Тезисы докладов.73-74. 29. «Литературная газета». taxată drept provincialism4. nr. a preluat iniţiativa. în timp ce noua literatură. 4 Когда культура растерялась. Ed. Or. Cât priveşte cauzele ce au dus la afirmarea rapidă a postmodernismului în Rusia. un adevărat corpus de modele credibile pentru postmodernismul literar rusesc3. Vladimir Makanin. suferind cumplit”2. aducând cu sine ideea de emancipare şi o conştiinţă nouă. modernă”. ele au fost punctate cu claritatea şi precizia ce-l caracterizează pe prozatorul. 1991. 2 P. deschisă către pluralism. Tatiana Tolstaia.a. ediţia a treia. Vladimir Sorokin şi Dmitri Prigov. Editura Paideia. 1994. Ludmila Petruşevskaia ş. Беседа с Виктором Ерофеевым. De dragul obiectivităţii trebuie notat însă că. triada s-a metamorfozat într-o „constelaţie”.ROMANOSLAVICA XLI 8 O dată cu sfârşitul Galaxiei Gutenberg şi cu schimbarea paradigmei culturale. în luptă cu care autorii acestei triade radicale „au îmbătrânit şi încărunţit. 20-26 iulie 2005. precum Viktor Pelevin. 3 Acestor fenomene postmoderne le-au fost consacrate în Rusia studii şi cercetări monografice. iar în ţara noastră – capitolul Postmodernismul din cartea Antoanetei Olteanu. Bucureşti. revăzută şi adăugită.26. dintre care menţionăm monografia Irinei Stepanovna Skoropanova. în configuraţia căreia a intrat o serie de scriitori. deschizători de „căi cu adevărat libere în literatură”1. Русская постмодернистская литература. denumiţi „naţionalişticonservatori”. înţeles ca o renunţare la închistarea naţională. Boris Akunin. eseistul şi criticul Viktor Erofeev.

care. parcă.156. Pelevin. E.a. Călinescu purtau discuţii pe marginea statutului normativ sau nenormativ al esteticii. în scrierile autorilor postmodernişti (V.M.). chezăşia trăiniciei artei postmoderne constă în „ieşirea (acesteia) la nivelul existenţialului”1. prin momente de reflexie autocritică. p. Jung. 2002. Umberto Eco ş. Moscova. Este una din temele importante tratate de V. Meletinski. Baudelaire). Recunoaşterea că subiectul este un conglomerat de tendinţe conştiente şi inconştiente face ca scriitorul postmodern să se debaraseze de haina maximalistă a imperativelor categorice ale lui Kant. . Indiferent de temă. Roland Barthes.G. op. Jorge Luis Borges. Şi dacă. acţionând direct şi nemijlocit asupra subconştientului colectiv. Legile prozei artistice postmoderne presupun şi asimilarea ipotezelor lui S. întoarsă cu faţa către conştiinţa fiecărui individ.216.a. T. pentru postmoderniştii ruşi. conferind scrierilor literare o mai mare respectabilitate ştiinţifică şi devenind un imbold intelectual şi imaginativ în vederea modernizării literaturii ruse. Makanin ş. 1976. Trecerea de la S. discuţii pro et contra. Поэтика мифа. Din punctul de vedere al teoreticienilor ruşi. Michel Foucault. s-au constituit într-o „copilărie regăsită” (Ch. Pelevin în romanul său Generation Π. Ihab Hassan.G. Freud şi C. Gilles Deleuze. 3 Vezi Viktor Pelevin. Freud la C. înţelegând prin aceasta „întâlnirea” (M.cit. Vagrius. scris în 19993. Modelele intelectuale ale precursorilor şi teoreticienilor postmodernismului se îmbină astfel cu introspecţiile din psihanaliza freudiană şi teoria jungiană a arhetipurilor. 1 2 I.. JeanFrançois Lyotard.ROMANOSLAVICA XLI 9 treacă – spre deosebire de confraţii lor occidentali – prin „durerile facerii”. „individualiste”. astăzi critica şi arta postmodernă pun capăt. Skoropanova. preluând de-a gata „regulile” jocului. figurative. cu o artă „rece”. forţa htonică şi întunecată a subconştientului reduce la zero raţiunea. Vl. Eliade) cu arhetipurile venite din adâncul inconştientului individual sau colectiv. Generation Π. odinioară. tiparele pe care şi leau croit ele trebuind să fie aplicate de toţi aspiranţii la un loc în breasla postmoderniştilor. de la psihologia individuală la psihologia colectivă2 se soldează cu înlocuirea culturii tradiţionale. Vianu şi G. unor asemenea dispute. p.S. aşa cum au fost ele elaborate în tezele teoreticienilor postmodernismului occidental: Jacques Derrida. Moscova. Jung.

V.. Lumea din romanul pelevinian devine Theatrum Mundi (menţionăm doar că teatralizarea. s-a constituit într-o dezinhibare totală a sexualităţii. Cinci fluvii ale vieţii. Paralela 45. schizoid. Roman-fluviu. p.. traducere de Mihail Vakulovski. Vagrius. scris în 1995. ce ar putea fi concentrat în următoarea sintagmă erofeeviană: „Aţi transformat actul sexual în ruşine şi înjosire totală”2.38. „Molodaia gvardia”. 2004. El încearcă să recupereze pentru literatura rusă „mitul pansexual” freudian. cu ingredientele ei lexicale vulgare. trecut însă prin prisma „teoriei productive” a postfreudistului Gilles Deleuze. p. Iar înstrăinarea trupului de spirit are drept consecinţă. Frumoasa rusoaică1. ca într-un joc de puzzle. la imposibilitatea de a înţelege „natura forţelor care guvernează viaţa”3. Viktor Erofeev.H. carnavalescul fac parte din tabelul de clasificare a trăsăturilor poeticii postmoderniste a lui Ihab Hassan). Русская красавица. 2 1 . Роман. Din relaţiile ei cu bărbaţii este izgonită comuniunea spirituală. un postmodernist prin vocaţie. p. postfaţă de Ion Bogdan Lefter.. Sorokin). scris în anii 1980-1982. Moscova. Ed. În Frumoasa rusoaică ni se relatează povestea unei femei tinere. Viktor Erofeev (ca şi Vl.35). societăţii sovietice. publicat în 1990 şi devenit un bestseller. care era obligatorie în „filosofia rusă a iubirii”. „un geniu al iubirii”.ROMANOSLAVICA XLI 10 Fiecare exponent al mişcării postmoderniste a ţinut să-şi ocupe propria sa „nişă” în cultura rusă. Ceapaev. la care recurge pentru a-l pune pe cititor faţă în faţă cu ideea referitoare la incognoscibilitatea existenţei umane.. identificarea personajului cu „maşina de dorinţe” a lui Deleuze. Romanul său. Este un mesaj neechivoc. Чапаев и Пустота. tradus în peste 25 de limbi. în cazul de faţă. neîngrădite. fragmentar şi haotic. Lawrence). Căci protagonista romanului trăieşte după legile naturale. Ed. Moscova. din budism. 1998. reconstituită. „viaţa corpului” fiind pentru ea „o realitate mai mare decât viaţa conştiinţei” (D.. având o structură nihilistă şi o incisivitate în măsură să susţină frontul breslei. în care personajele acceptă „să joace un joc demenţial” (Pelevin. Pelevin se revendică în romanul Ceapaev şi Pustota. adresat. 1994. 3 Viktor Pelevin. îşi orientează scrierile după acel model postmodernist al cărui precursor a fost Marchizul de Sade. la data aceea. aflată sub interdicţie în timpul regimului sovietic.. Viktor Erofeev.36. punându-şi fiecare câte o mască. Piteşti. Astfel. în genul unui flux al conştiinţei.

или герой нашего времени. pe care o tratează în registrul postmoderniştilor ruşi. Autorul romanului acordă eroului său dreptul de a trece peste „prea omenescul” din el. la „per tu” cu linia respectivă. Underground. se află scenariul apocaliptic al „sfârşitului istoriei”. „Totul seamănă cu o mascaradă” (Pelevin. fiind. un experimentat mânuitor al condeiului. Vladimir Makanin. sau un erou al timpului nostru. 3 Tatiana Tolstaia.140-149. p. renunţând la aprecierile de V. cum se spune în roman. recent apărut şi în limba română3.102). Кысь. în aceiaşi termeni tratează această „linie de demarcaţie” şi personajul altor postmodernişti. tradus şi la noi în urmă cu doi ani5. Roman. oricum. 1998. p.4. traducere din limba rusă de Luana Schidu. căci la originea discursului postmodernist se află tezele lui Nietzsche. nr. din lecţia borgesiană Tatiana Tolstaia a reţinut tema Literaturii şi a Cărţii. O atare raliere la gândirea filosofului german nu este o simplă coincidenţă. 2 Tatiana Tolstaia. reeditare. 2006. Naratorul-autor filosofează asupra uşurinţei cu care omul din „timpul nostru” „trece peste linia de demarcaţie” dintre bine şi rău. merge pe siajul moderniştilor de la începutul secolului precedent. 5 Vladimir Makanin. peste glasul conştiinţei. reînviind în romanul său. 1 . Molceanov. teoria amoralităţii lui Fr. În 1993 romanul a fost distins cu Premiul „Puşkin”. Moscova. Bucureşti. «Вопросы литературы». Underground. Роман. Podkova. Romanul lui Boris Akunin. De altminteri. 1977.119). inspirat din „eşafodajul” marelui constructor argentinian. cele două epoci prezentându-se ca două paradigme culturalistorice radical discontinue. Moscova. ne sugerează ruptura ineluctabilă dintre începutul secolului al XX-lea şi era postmodernă. Jorge Luis Borges. de aceea n-are importanţă în ce „tabără te afli” (p. 2004.44). lumea îţi va provoca „lacrimi de ură neputincioasă” (p. traducere din limba rusă şi note de Emil Iordache. Editura Polirom. Şi asta o face în numele demnităţii şi independenţei eului individual. 2001). Underground sau Un erou al timpului nostru4. Amanta morţii (Liubovniţa smerti. 4 Vladimir Makanin. La baza antiutopiei Tatianei Tolstaia din romanul Zâtul. 2003. Nietzsche.ROMANOSLAVICA XLI 11 astfel încât numele lor se transformă (în conformitate cu „sociologia rolului”) într-o „etichetă inutilă1”. Коррозия вечной метафоры (о «ролевых» концепциях в западном литературоведении и культурологии). Zâtul. atunci când ucide. scris între anii 1986-20002. Iaşi. Editura Curtea-veche. în spiritul teoriei lui Michel Foucault. Or.

p. Pelevin. personajul este o creaţie a cuvântului. Orice carte – continuă autorul celor Cinci fluvii ale vieţii – se judecă după cum stăpâneşti cuvintele”. permiţând cărţii să se încarneze. capul peste umărul agentului naratorial. brusc. El urmăreşte suferinţele lor cu detaşarea şi răceala omului de ştiinţă. se ridică. Generation. care este gata. devine independent faţă de voinţa „autorului real”. fără a fi bântuit de vreo emoţie.. Drumul acestor personaje este presărat. Cinci fluvii. să facă jocul autorului. firul narativ din romanul Zâtul de Tatiana Tolstaia se despică în două direcţii neintersectabile: paralel cu lumea anostă. de posesor al ultimului adevăr. Astfel. găsind prilejul de a-şi scoate. Numai aparent. Viktor Erofeev. La rândul său. sunt de părere slujitorii artei postmoderne. Iar Viktor Erofeev se autoreferenţiază în acest sens. găsindu-şi un antidot împotriva dizolvării eului în mulţime.. din când în când. „cel mai liber om” (Viktor Erofeev). adânc implicat în viaţa social-politică a Rusiei. .. p. pentru a-şi proclama „victoria deplină şi definitivă asupra vieţii” (Pelevin. însă – la antipodul literaturii clasice – autorul postmodernist nu intenţionează să provoace în cititor compasiune faţă de eroii săi. ca ficţiune artistică. a personajelor. Iar la alţi scriitori.ROMANOSLAVICA XLI 12 ordin etic. Sentimentele de milă şi compasiune. cu suferinţe şi greutăţi. la „moartea autorului” şi la încredinţarea funcţiei auctoriale personajului-narator. cărora se predă autorul. lipsită de poezie.270). cum ar spune Umberto Eco.. Disocierea autorului de frământările propriului personaj.86). limba este cea care se oferă operării prin ea însăşi. părţi integrante ale „marilor poveşti” din cultura rusă. noi manevrăm limba. adresat cititorului-„complice”. „permiţând” cuvântului „să triumfe asupra lui” (Erofeev. precum Makanin.. nu rezistă până la capăt în ipostaza de instanţă narativă absorbită în text. ca şi renunţarea la rolul său de demiurg. deasupra masei inerte a rataţilor care îşi trăiesc realitatea ca pe un disconfort moral.. au condus la autoexcluderea sa din text. care. în spirit heideggerian. coexistă un nivel auctorial cu propriul său mesaj. de regulă.. Ca un specific al prozei postmoderne. sunt supuse la scriitorii din studiul de faţă unor demistificări constante. afirmând că „un scriitor bun nu răspunde de conţinutul cărţilor sale.. în realitate. „autorul real”. am remarca faptul că „autorul real”.

trebuie avut în vedere că în secolul al XXI-lea mult comentata „calitate a textului”. 47. în schimb. ca pentru „toţi oamenii mari de acţiune”. Lucru explicabil. starea de spirit a epocii postmoderne. Revelatoare. 30 noiembrie – 6 decembrie 2005. care trădează Zeitgeist-ul. atât sub aspectul poeticii (ale cărei trăsături au fost sistematizate încă în lucrările lui Ihab Hassan). în anii când scrierile ei nu se publicau. ireductibile la un numitor comun. frumosul şi urâtul. nr. există unele principii care îi unesc pe exponenţii postmodernismului într-o confrăţie. cât şi sub cel al viziunii lor asupra lumii. o mai mare relevanţă imaginea personalităţii autorului. pentru care. Soljeniţân. de care este legată ideea „morţii autorului”. iar judecăţile tradiţionale sunt clătinate. Şi dacă la Vl. „România literară”. vechiul şi noul. Căci „autorului real” îi convine postura omului de elită – un sui-generis Ubermensch al lui Nietzsche sau „un nou Cezar” al lui Spengler. de vreme ce autorul GULAG-ului a ţinut tot timpul să reabiliteze binele şi dreptatea. este caracteristic. la Viktor Erofeev sau la Tatiana Tolstaia reprezintă însuşi spiritul scrierii lor. În afară de aceasta. îşi pierde valabilitatea. pe când Ludmila Petruşevskaia este interesată de interpenetraţia binelui şi Ileana Mălăncioiu. în ciuda diversificării proiectelor narative. care. Lecturi paralele. a textului „de sine stătător”. ca urmare a „schimbării unghiului de percepţie” „pe frontul Armageddonului”1. p. răspundea criticul. spunând că nu s-a gândit niciodată că va deveni mai „periculoasă” decât A. dispreţul pentru mase.18. renunţarea la punctele de vedere absolute şi orientarea culturii europene în direcţia relativismului.ROMANOSLAVICA XLI 13 Chestiunea e că întrebarea nietzscheană-spengleriană de a fi obiectul sau subiectul istoriei şi-a găsit rezolvare la aceşti scriitori în favoarea celei de-a doua alternative. a tehnicii stilistice şi a rezultatelor estetice. căpătând. Makanin acest „scepticism cezarian” (Oswald Spengler) iese la suprafaţă în anumite momente. cum scria autorul operei Declinul Occidentului. este replica unui critic rus la cuvintele Ludmilei Petruşevskaia. ironiza. când binele şi răul. Or. 1 . în acest sens. Din cele relatate mai sus se poate concluziona că. prin relativizare. sunt golite de sens. una din urmările „schimbării unghiului de percepţie” în epoca postmodernă este revizuirea tuturor valorilor. Este vorba de un relativism axiologic generalizat.

28 aprilie 2006. Cuvintele şi lucrurile. 4 Lucian Raicu. acest concept devenind piatra unghiulară a poeticii postmoderniştilor ruşi. luând forma unor exerciţii de mise en abyme. Malraux la Panthéon. 1993. Derrida. „România literară”. „lumea de astăzi refuză cuvintele mari”. traducere de Bogdan Ghiu şi Mircea Vasilescu. în ultimă instanţă. fiind „posomorâta ambianţă născută din suspiciunea faţă de ele”. Revenind la cultura rusă de astăzi. Мир может быть любой. de tip distructiv. Pentru că există şi cuvinte „ce incorporează valorile fără de care viaţa nu prea merită osteneala de a fi trăită”4. Lucian Raicu aminteşte de atitudinea lui André Malraux faţă de cuvintele mari. se pot solda cu kitsch-uri. Într-unul din articolele sale din seria Scrisori din Paris. prevestitoare a „sfârşitului artei”. în genul fantasmelor maladive din Fantezie după piesa lui Oleg Dark. dovadă.6. iar originalitatea textului se consideră a fi direct proporţională cu gradul de libertate a combinării elementelor eterogene moştenite. Scrisori din Paris. Condiţia postmodernă. Ed.9. Размышления о «новой» прозе. consemnate în cartea lui J. p. anunţa „filosoful morţii Omului”. va fi şters „asemenea unui chip desenat pe nisip la marginea mării”2. de legăturile lor genetice. Din erodarea credinţei în „Marile Poveşti”. Bucureşti. „noile căutări”. observăm că în atmosfera escatologică. 1990. Epoca postmodernă este proclamată epoca „morţii Omului”. „prohodul vesel”. Lyotard. Bucureşti. cu acest prilej.ROMANOSLAVICA XLI 14 răului. când totul parcă s-a spus. considera scriitorul şi filosoful francez. 1 . Iar în producţiile scriitorilor postmodernişti pot fi sesizate ilustrări ale acestei idei. 2 Michel Foucault. 3 J. Chipul omului.230. 235. Michel Foucault. într-o „calomnie ontologică” la adresa omului1. nr. din pierderea sistemului de valori absolute. traducere şi postfaţă de Ciprian Mihali.415. iresponsabil” al celor ce foloseau aceste cuvinte. O arheologie a ştiinţelor umane.-F. decurge deconstructivismul. 1996. totalizatoare şi unificatoare. „Cu atât mai rău pentru ea”. Condiţia postmodernă (1979). p. în acest sens. în postura de supravieţuitor. Raport asupra cunoaşterii. Lyotard. cântându-i. Ed. Babel. Univers. p. «Дружба народов».-F. ceea ce se constituie.17. teoretizat în filosofia poststructuralistă a lui J. nr. Din cauza abuzului „catastrofal. pliate pe realităţile din ţara lor. deasupra căreia se înalţă „autorul real”. tradusă şi la noi3.

traducere. prozele scurte s-au constituit într-o modalitate de confirmare a dispariţiei stilului individual. Paralela 45. Estetica postmodernă. în genere. 1973. Iar în protagonistul din Viktor Erofeev. Considerând că literatura. care de atâţia ani îi ruinează sufletul” şi de care ar vrea „să se despartă” (Pelevin. 2003. care este înlocuit cu un amalgam de elemente stilistice. prin scrierile lor. intenţie străină literaturii ce a cules „un întreg buchet de fleurs du mal”3. cum se spune în postfaţa la traducerea românească a romanului erofeevian Enciclopedia sufletului rus (2000). p. Ceapaev. După cele spuse. Маркиз де Сад. trebuie ţinut seama de faptul că postmodernismul neagă.174. caracterul didactic al literaturii. p. p. «Вопросы литературы». ca scriitorul să fie „un umanist disimulat”1. p. S-a încetăţenit părerea că. Pe lângă aceasta. Садизм и ХХ век.ROMANOSLAVICA XLI 15 A. 1 .P..167. Pelevin ca o „bandă întunecată de euri false. negând obiectivitatea înfăţişării numai în formele vieţii. 179. Eurile din trecut i se înfăţişează personajului lui V.. Puţin fondat. Метаморфоза одной литературной репутации. scrisă de un oarecare V. un posibil indiciu. nu ni se pare ca ceva alogic sau neobişnuit. de unde şi vidarea personalităţii lui.43). acordă cititorului dreptul de a folosi la discreţie ceea ce a fost acumulat de cultura anterioară.. postmoderniştii recunosc că propria lor existenţă este îndatorată „parazitării pe formele unei culturi perimate”4.cit. note şi postfaţă de Iulian Ciocan. Enciclopedia sufletului rus. ţinând seama de faptul că Erofeev însuşi susţinea că umanist poate fi numai acela care propune „o alternativă serioasă viciului”2. respectiv în capitolul Postmodernismul. 4 Skoropanova. faptul că personajul din scrierile postmoderniştilor ruşi renunţă la propriul trecut. la amintiri şi memorie. autori precum Viktor Erofeev administrează concetăţenilor „o terapie de şoc”. op. postfaţă de Ion Bogdan Lefter. Bucureşti.247. al cărei rol „moralizator” este o ţintă predilectă de atacuri din partea reprezentanţilor acestui curent literar. 2 Viktor Erofeev. „s-a transformat într-un stârv”. de până la ei. nr. p. Merejko şi transmisă pe micul ecran şi la noi. cultura în genere. Roman-enciclopedie. Ed. Cehov „Trei surori”. Pentru un Viktor Erofeev..215. 3 Această problemă este tratată mai amănunţit şi pentru prima dată în rusistica românească în cartea Antoanetei Olteanu citată în nota 3.6.

cel de-al doilea strat de codificare ce îi dezvăluie provenienţa livrescă.. îi este opus antimimetismul literaturii antiaristotelice. 1 Mircea Cărtărescu. Mimetismului literaturii din ciclul aristotelic. drept care ficţiunea rămâne impregnată de iluzia verosimilitudinii. Postmodernismul românesc. op. consemnată de tradiţia filosofico-literară rusă sub denumirea de „un erou al timpului nostru”. . Humanitas. Referentul nu mai este realitatea.. 2 Skoropanova. Bucureşti. este menit – conform „logicii simulacrului” a lui J. Neavând nici o tangenţă cu prototipul real. Or. aşteaptă ca ea să fie doar o iluzie cât mai verosimilă.100. Makanin vorbeşte atât în numele experienţei personale. ci. Makanin poate fi recunoscut. al cărei cititor. Textele scriitorilor la care ne-am referit în demersul nostru sunt subsumabile unui atare tipar conceptual. p. p. acest lucru este posibil – ni se spune în roman – graţie înzestrării povestirii „cu o asemenea cantitate de detalii reale. destul de sofisticată..114). lumea fantastică de după cataclismul nuclear din Zâtul Tatianei Tolstaia este rodul exclusiv al închipuirii autoarei. în care un rol determinant îi revine simulacrului. Pelevin devine propriul său referent.ROMANOSLAVICA XLI 16 romanul Underground al lui V. din al căror crez estetic nu lipseşte obligativitatea de a face o „istorie” proprie – credibilă în ochii cititorului. din acest roman. iar „cel mai alambicat coşmar” poate fi transformat „într-un analog al rutinei de zi cu zi” (p.cit. Şi totuşi. scopul căreia nu mai este redarea vieţii prin artă. ştiind că are de-a face cu opere artistice. te vor face să crezi în ea” (Ceapaev. de ficţiune şi realitate. Ceapaev. acest model introvertit nu poate exista fără aluzii la problemele vieţii reale. într-un fel de anamneză. asupra pătrunderii realului în interiorul povestirii fantasmagorice. suficient sieşi. postmoderne. chiar şi pentru o clipă. Combinaţia. la modul postmodern.41). încât.. este caracteristică tuturor exponenţilor breslei postmoderniste. „o foarte sofisticată invenţie”1. cât şi al celei livreşti. 1999.31. p. cum scria Mircea Cărtărescu. Dacă Vl. Baudrillard – „să distrugă” conţinutul istoriei şi al memoriei colective”2. Iar „cea de-a doua realitate” din Ceapaev şi Pustota de V. postfaţă de Paul Cornea. Iar în mai sus-menţionatul roman al lui Pelevin găsim reflecţii autoreferenţiale.

Scriitorul. înlesnind comunicarea între oameni. părere depăşită – cum arăta M. La scriitoarea postmodernistă însă aceeaşi gândire prenoţională. pentru scriitorul postmodern. Folosirea codurilor literare precedente. a imagisticii. din neadecvarea gândirii omului „natural” la gândirea modernă. în spiritul doctrinei lui Kant. în spirit nietzschean. scria încă Aristotel. primitivă. când gândirea omului nedesprins încă de natură era categorisită drept „stupiditate primordială”. Un exemplu elocvent în acest sens este modul de folosire în antiutopia menţionată a Tatianei Tolstaia a experienţei celui ce a scris romanul Cevengur. treptat. Acest râs lipsit de valenţe eliberatoare. plăcerea de a participa la procesul de cunoaştere sau. Iar tendinţele protagonistului de a face rău. neavând faţă de noi nici o pretenţie de acţiune. Esenţa acestui mecanism. Eliade – în secolul al XX-lea. îi revine rolul de procedeu de receptare. a diverselor motive şi procedee sau a canoanelor comportamentale devine adeseori pentru scriitorii care fac obiectul studiului de faţă un mod de autoexprimare parodico-ironic. pentru aceasta. „cunoscut”. cum se spune în limbajul de azi. căruia i se pot aplica atributele ce definesc umorul ca „prim semnal al omeniei”. unde. distanţare care. necesar scriitorului postmodernist pentru a da credibilitate intervenţiilor sale „postapocaliptice” în viaţa publică. aberantă. A dorit sau nu. potrivit afirmaţiei lui S. în schimb. adevărul e însă că scriitoarea s-a întors în secolul al XIX-lea. răutăcios. obiect al unui râs dur. în Poetica. Or. Freud. . fără urmă de compătimire din partea autoarei. scriitorii postmodernismului au la dispoziţie un mecanism cunoscut de mult. „implicarea morală” a autorului. e caracteristic. derivate. ne oferă.ROMANOSLAVICA XLI 17 Detaliului concret. la „jocul” liber de „recunoaştere”. în genere. constând în „insolitarea estetică” a celor înfăţişate şi transformarea lor într-un obiect al unei „pure şi dezinteresate contemplări”. cu judecata lui alogică. din care lipseşte. consistă în distanţarea obiectului înfăţişat de realitatea empirică. de data asta. faptul că. trădează natura grotesc-absurdă a personajului central. se şterg graniţele dintre el şi animal completează portretul grotesc al acestui personaj. din eliberarea energiei pozitive. ia naştere umorul platonovian. elimină din textele sale „omenescul prea omenesc”.

un exemplu tipic în acest sens servind romanul Amanta morţii al lui Boris Akunin. Proza postmodernă capătă un caracter fragmentar. „ideea nelibertăţii”. idee promovată. cititorului i se propune să adopte poziţia aceluiaşi observator-contemplator. al statului la cozi sau chiar motivul „pătratului negru” al lui Malevici).212).. Sorokin. Epistemologia indeterminării. al cărei rezultat a fost renunţarea la reprezentările liniare şi la coerenţa epică. după convingerea lui. cel al spitalului clinic de psihiatrie.111) din timpul ciclic. Aceeaşi epistemologie a indeterminării din decalogul postmodern prefigurează şi caracterul deschis al finalului din operele scriitorilor la care ne-am oprit în momentul de faţă. p. p. dezinteresat de etică şi morală. ceea ce i-ar neutraliza emoţiile negative şi l-ar obişnui treptat cu tot ce îi prezintă producţia literară..ROMANOSLAVICA XLI 18 Totodată. Textul e alcătuit din fragmente ce aparţin personajelor-naratoare. pe care contactul cu literatura şi cultura universală l-a mutilat atât fizic. de care este legată. când susţine că oamenii se vor obişnui cu scrierile sale. aşa cum se obişnuiesc cu orice produs exotic. Ideea că literatura rusă clasică. Tocmai pe o asemenea poziţie a cititorului mizează Vladimir Sorokin. el se comportă asemenea unui „câine credincios cu momeala în bot” (Underground. Printre asemenea teme figurează şi cea referitoare la rolul literaturii şi al scriitorului în societate. precum şi a unor teme asupra cărora apasă greutatea moştenirii culturale. îşi găseşte întruchipare în personajul central din Zâtul Tatianei Tolstaia. în reprezentarea lui tradiţională. de Vl. drept consecinţă a eliminării timpului liniar şi istoric din poetica postmodernistă.. propagând absolutul. în timp ce structura romanescă a lui Ceapaev şi Pustota ne sugerează „cerul trist al existenţei” (Ceapaev. . Makanin nu mai crede în adevărurile proclamate de literatură. cât şi moral.. Renunţă la desfăşurarea acţiunii în succesiunea elementelor subiectului literar şi autorul Undeground-ului.. de exemplu. a educat o mentalitate totalitaristă. în speţă. Afinităţile ideatice au condus la tratarea unor motive comune (cum ar fi.. adică a dependenţei scriitorului de putere: ademenit. punerea sub semnul îndoielii a intenţiilor romancierului clasic de a cuprinde viaţa în totalitatea ei au dat naştere la o structură temporală discontinuă. fiecare personaj având propria sa „voce” şi propriul său stil de expunere. Protagonistul romanului Underground al lui Vl.

anchilozaţi în cotidianul cenuşiu. neiniţiaţi în lumea elitei culturale. literatura este un drog ce duce la înceţoşarea conştiinţei şi a lucidităţii celor rutinari. cum se zice. . Sonecika. scriitorul postmodernist ar putea fi comparat cu portretul unui „reputat profesor” descris de Nathalie Sarraute. 2004. 39.9. 1 2 Ludmila Uliţkaia. Cu alte cuvinte. ce încerca „să-i golească” pe Proust şi Rimbaud „de toată puterea şi misterul lor”: „Surâzătorul domn demitizează marea literatură şi. Şi pentru Ludmila Uliţkaia.ROMANOSLAVICA XLI 19 acesta neezitând să devină unealtă în mâinile sinistrului Sanitar şef pentru instaurarea unui nou tiran. de misterul ei menit să-i descumpănească pe naivii admiratori”2. autoarea nuvelei Sonecika (1993). Lucian Raicu. Casa literaturii. traducere de Gabriela Russo. Humanitas. 29 septembrie 2006. „România literară”. Scrisoare din Paris. p. Bucureşti. nr. o videază – spre binele. apărută şi în limba română1. spre liniştea noastră o clipă tulburată – de enigmatica ei energie.

konieczność podróżowania. żem tu przyjechał. Bo też szwendam się po świecie jak Marek po piekle. Ale nie żałuję. błąkający się bezradnie po manowcach życia. Fragment din studiul Henryka Sienkiewicza sztuka reportażu podróżniczego (Henryk Sienkiewicz. Może więc nie byłoby przesadą widzieć w niej jakiś znamienny sposób życia i (także) pracy. Życia w wędrowaniu. I umiejący swoje zamierzenie osiągnąć.Viator Te salutat ! Viator to znaczy podróżnik.HOMO VIATOR1 Lech Ludorowski „Pozdrawiam Cię z Drezna !” . Człowiek w ruchu.„podróżomanią”!). Jest bowiem w jego życiu jakaś szczególna pasja (nazwano ją nawet – lecz nietrafnie .ROMANOSLAVICA XLI 20 HENRYK SIENKIEWICZ . Jak rzadko który twórca Sienkiewicz spełniał się w podróżowaniu. Wszakże trasy jego życiowych wędrówek (gdyby je skrupulatnie zliczyć) obejmują dziesiątki tysięcy kilometrów. Wędrowiec. Dotąd tak mało poznanego. ale nie tułacz zagubiony w labiryncie błędnych dróg.” I Homo viator. Podróżny. w drodze prowadzącej do wytkniętego celu. potrzeba. działający. To człowiek aktywny. Arta reportajului de călătorie) 1 .

spontaniczne. jak Listy z Afryki). możliwości koncentracji. obłożony książkami i uprzednio skreślonymi planami pisanej aktualnie powieści”. tworzył Sienkiewicz nieomal wszystkie swoje dzieła. opracowywał (podobnie jak czynił to np. Nawet więcej. warunkach bycia w podróży. że autor Trylogii miał dużą i wrażliwą samoświadomość roboty artystycznej. w drodze.ROMANOSLAVICA XLI 21 Jego życie – widziane przez pryzmat szczegółowej kroniki wydarzeń – począwszy od pierwszego wyjazdu zagranicznego do austriackiej stolicy (1873) poprzez kolejne dekady aż do wybuchu wojny światowej – jest właściwie splotem nieustających peregrynacji po Europie. jak gdyby siedział za własnym biurkiem. w każdym miejscu. bo często „ u siebie” nie miał warunków do pracy. tak przecież niezbędnych przy tworzeniu dzieł historycznych. jak np. skupienia. nie tracąc wątku i ciągłości. że potrafił on dobrze pracować w sanatoryjnym czy hotelowym pokoju bez pliku notatek i sterty książek. szybkie komponowanie. I właśnie w tych warunkach. W tych właśnie okolicznościach mogły powstawać erupcyjne akty wyobraźni. Umiał więc „pisać wszędzie i zawsze: w każdym kurorcie i w każdym hotelu (stwierdzał prof. pewną niezależność od różnych zobowiązań towarzyskich). zawsze przygotowywał się do niej rzetelnie i pisał z planem. Poza napisanym w całości w Warszawie Ogniem i mieczem (tylko zmienioną wersję zakończenia zredagował w Reichenhall) w wędrowaniu powstają dalsze części Trylogii. W pustyni i w puszczy. Warto więc przy okazji zaznaczyć. Quo vadis?. wiodących z różnych przyczyn „żywot osiadły” (nie mogących podróżować lub rzadko podróżujących. dawał warunki izolacji. W przeciwieństwie do wielu autorów „glebae adscripti”. Legiony (oczywiście. Niezliczone przykłady dowodzą. lubił ów sprzyjający mu klimat sanatoryjno-hotelowy. Wiry. Aleksander Fredro) zazwyczaj ogólne (rzadziej dokładniejsze) projekty . Kazimierz Wyka). nie licząc utworów mniejszych czy mniej znanych. Bo chyba stwarzał on pisarzowi coraz częściej pożądaną (im bardziej był sławny) anonimowość (więc własną swobodę. Bez dogmatu. Prus) i tworzących prawie wyłącznie w ścianach własnego mieszkania – mógł on swobodnie pisać poza domem. Krzyżacy. Rodzina Połanieckich. Posiadał widocznie Sienkiewicz tę niezwykłą i chyba dość rzadką umiejętność zorganizowania sobie jakby „przenośnego” warsztatu pisarskiego. kreacji wewnętrznej.

w ten sposób podkreślił trwały nawyk. jakby swoisty kompleks. Łączy się to zjawisko z mało dochodzącymi do wyrazu w samej twórczości pisarza predyspozycjami – inaczej trudno by zrozumieć jego niecierpliwy zasięg. iż taka „podróżomania” była również składnikiem biografii Władysława Stanisława Reymonta. nadużycie. a o wsi Lipce przy linii kolejowej Warszawa-Koluszki (Chłopi) – . widząc w niej przejawy ukrytych zachowań autora. w Paryżu”. Mowa o podróżomanii Sienkiewicza. obciążenie psychologiczne. by poznać świat. a w konsekwencji tematy do swej twórczości. „nienormalność” osobowości twórcy. dostrzeżony przez krytykę.interpretacyjną (nazwał ją mianem „przestawki lokalizacyjnej”). często też komentował różne zagadnienia procesu twórczego. Ameryki Północnej i Afryki. Wszakże powieść o Łodzi (Ziemię obiecaną) „potrafił pisać dopiero z odległości. Objaśnił również „bowarystyczny mechanizm” owego „przetwarzania literackiego” wcześniejszych doświadczeń „podróżniczych” w powstające później utwory. określanych mianem bowaryzmu i potraktował je jako swoistą kategorię badawczo. Czy było ono rzeczywiście jakimś jego „patologicznym” objawem czy właściwością najzupełniej naturalną? „W biografii Sienkiewicza występuje zjawisko. którego „podobnie nosiło po świecie”. Mówiąc prościej – nosiło go po świecie” – stwierdza badacz – przypominając. Ale ów zadziwiający fenomen Sienkiewiczowskiego podróżowania. od dawna był raczej traktowany jako biograficzna ciekawostka. pewne skrzywienie.ROMANOSLAVICA XLI 22 swoich dzieł i przedstawiał je w korespondencji do osób sobie bliskich. Ten człowiek nigdzie dłużej nie zagrzał miejsca! Podróżował nieskończenie więcej i częściej. które nie da się wytłumaczyć w ten tylko sposób. Cenne uwagi znakomitego historyka literatury zachowują nadal swój inspirujący charakter. Uczynił go dopiero przedmiotem interesującej i wnikliwej refleksji interpretacyjnej Kazimierz Wyka w pomysłowym i pięknym studium poświęconym sztuce pisarskiej Sienkiewicza. że dzięki niemu pisarz osiągnął rozległą znajomość Europy. Przede wszystkim sprawa rozumienia samego fenomenu: czy podróżowanie autora Potopu jest rzeczywiście „podróżomanią”? Sienkiewiczowskie wędrowanie badacz nazwał przecież (mającym w powszechnym rozumieniu raczej pejoratywną konotację) terminem „podróżomanii”. aniżeli to było konieczne. Wskazał tu naturę samego zjawiska.

racjonalnymi i na ogół – zwłaszcza od połowy lat osiemdziesiątych – „wielozadaniowymi”. Otóż. Tak więc wypada stwierdzić. „Żurawie” – ukazujące (wręcz wzorcowo) „bowarystyczny czy raczej romantyczny” sposób komponowania realistycznych utworów. podróże Sienkiewicza były w pełni przedsięwzięciami potrzebnymi. jak tworzył Sienkiewicz. tworzyć. czyli podróżowaniu ponad potrzebę („więcej i częściej. Owszem.ROMANOSLAVICA XLI 23 dopiero w Bretanii”: „Tego rodzaju podróżomania. pt. anima peregrinationis (jeśli tak rzec można). który on wozi z sobą. lecz nie „ w każdym mieście. stanowiła ów (jak dowcipnie zauważył prof. aniżeli to konieczne. Z powstałych bowiem wówczas utworów i „tekstów im towarzyszących” przebijają przecież „zastanawiające motywacje nostalgiczne. „oddających sprawiedliwość widzialnemu światu” (s. daremne próby ukojenia przez podróż”. wyrażała się w nim „kryptoromantyczna” postawa pisarza. 20). „dusza podróżnicza”. Jednakże teza o „podróżomanii”. Muszę bowiem przypomnieć. K. Tak charakterystyczny dla autora Quo vadis? akt kreacji: spontanicznego . ciekawość świata. stanowiła bowiem – podkreślam to raz jeszcze – motoryczną. a nie bibliotekę źródeł”) pozwoliła mu tworzyć – na ogół sprawnie (chociaż wcale nie mechanicznie!) w klimacie ciągłego podróżowania. Wyka) „magazyn. 16). Ale samo podróżowanie Sienkiewicza miało jeszcze inną właściwość: było z natury żywiołem głęboko romantycznym. K. chociaż rzadka. wizjonerska potęga wyobraźni. twórczą siłę jego talentu. siła jego „fantazji”. a zwłaszcza „autointerpretacyjne wspomnienie” z 1895 r. że to właśnie istota talentu Sienkiewicza. 16). Osobowość. nie jest więc czymś wyjątkowym” (s. Ich istotnym celem (oprócz rekreacyjno-leczniczego) były prawie zawsze zamierzenia (pasje) poznawcze. „konieczność ustawicznej zmiany adresu i miejsca pobytu (zauważa prof. Wyka) nie przeszkadzała tej jego twórczości i nie była jej namiastką” (s. każdym kurorcie i każdym hotelu” (wbrew tejże opinii) nie „wszędzie” i „zawsze”. Świadczą o tym (według przywołanego badacza) „nostalgiczna” ekspresja „Latarnika”. tak ważny dla pisarza historycznego. by poznać świat”) wymaga oczywiście korygującego komentarza. tak charakterystyczne dla romantyków”. podtrzymywanie z nim więzi oraz – tworzenie.

Podróżowanie stwarzające ów dystans odległości. niezwykle doniosłe jako fakt biograficzny i bardzo ważne ze względu na oddziaływanie na twórczość pisarza – zasługuje na możliwie całościową i wnikliwą analizę. II Szczegółowa orientacja w biografii Sienkiewicza uprawnia do sformułowania próby sklasyfikowania fenomenu jego podróżowania (bez zamiaru ustalenia wszystkich odmian tego zjawiska). dzięki której „wielu pisarzy potrafi pisać o danym środowisku. 21) przestawało wówczas oddziaływać na proces tworzenia (na szczęście dla pisarza degresja ta rozpoczynała się z reguły – jak świadczą liczne wyznania autora – wraz z ukończeniem dzieła. nawet dłuższych sekwencji fabularnych. którym nie mogła już skutecznie przeciwdziałać vis peregrinationis. a więc intensywne aż do „zapamiętania” tworzenie „w głowie”. wydarzeniach – dopiero z odległości – z odległości miejsca” (s. do skrajnego wyczerpania wyobraźni. a więc stanów (po pewnym czasie ustępujących). fenomenalnie wyrazistych postaci „żywych” w swej językowej ekspresji. załamania. podróżowanie Sienkiewicza – zjawisko fascynujące (a tak mało jeszcze poznane). „myśli”. w swym zasięgu ogromne. poczucia niemocy.ROMANOSLAVICA XLI 24 tworzenia w wyobraźni. geście. „anemii mózgu” (jak świadczą liczne powtarzające się wyznania Sienkiewicza). Na razie nasze rozważania potraktujmy jednak tylko jako próbę zbliżenia – wstępną o nim refleksję. dające się następnie stosunkowo „łatwo” i „szybko” „przelać” na papier i tylko z nieznacznymi poprawkami utrwalić w (od razu „czystym) rękopiśmie” – był jednak procederem dla pisarza bardzo kosztownym. sytuacyjnej dynamice. podnieta wędrowania. otoczeniu. Oczywiście. Przyjmując zatem najpierw rozumienie podróży jako świadomie przedsięwziętej dłuższej wyprawy do odległego od własnego środowiska miejsca. powtarzających się kryzysów twórczych (najpoważniejszego podczas pisania Krzyżaków). komponowania całych scen. mieście. „przestawkę lokalizacyjną”. wymagającej fizycznego pokonania drogi dla osiągnięcia zamierzonego celu – najłatwiej . przemęczenia. Prowadził bowiem (wedle ówczesnej terminologii medycznej) do tzw.

(w charakterze reportera i sprawozdawcy) oraz kontynuująca ją sierpniowo-wrześniowa tegoż roku podróż do Ostendy. W tym przedziale mieszczą się głównie różnego typu inicjacje: pierwsze wyprawy do nieznanych z autopsji miejsc lub obiektów. Mający wiele wariantów geograficznych kierunek zachodni – w tym ostendzki (rzadziej nawiedzany) czy paryski (częściej) – odegra również ważną rolę w życiu i twórczości znakomitego pisarza. zaskakująca ironiczno-groteskową żartobliwością. Jamioła. ludzi. . prawdopodobnie Orsa. Z wystawy antropologicznej). podyktowane pojawieniem się nowych okoliczności. powstaje przecież (wkrótce po ukończeniu Trylogii) zaskakujący majstersztyk. mistrzowska makronowela Ta trzecia. Charakter taki mają zarówno samodzielne kilkutygodniowe wakacje dwudziestojednoletniego Henryka w Szczawnicy w 1867 r. potrzeb czy konieczności.). Trzeba też od razu dodać: kierunek południowy – wiedeński – stanie się odtąd bodajże najczęściej przemierzanym szlakiem Sienkiewiczowskiego wędrowania aż po rok opuszczenia kraju na zawsze (sierpień 1914 r. ale także powroty – i to wielokrotne – odwiedziny kolejne. (jak Listy z Wystawy Paryskiej. jedna z najbardziej zagadkowych kompozycji – jak ja określił sam pisarz – „farsa śmieszna od początku do końca. 150). Z Paryżem wiążą się ściśle korespondencje – eseje przesyłane do krajowej prasy w 1878 r. Janka Muzykanta.. przedłużona do Francji i zakończona dwutygodniowym pobytem w Paryżu. tu pisze nowele Przez stepy. Było ich wiele w życiu pisarza. W znanym uzdrowisku nad Morzem Północnym. upamiętniona świetnym reportażem opublikowanym na początku listopada w redagowanym przez pisarza Słowie (nr. w sierpniowej Ostendzie 1888 r. pełna bredzenia” (list do Janczewskiej 131. Maur. Listy z Paryża.ROMANOSLAVICA XLI 25 wyodrębnić peregrynacje o charakterze poznawczo-edukacyjnym. 251 z 8 XI 1882 r. s. tu przerabia swój kalifornijski dramat Na przebój w Na jedną kartę. w podstołecznym Parc St.). (pamiętne chociażby z poznania i długich rozmów z Adamem Asnykiem) czy kilkanaście lat późniejsza parudniowa wycieczka w towarzystwie Zygmunta Glogera do Puszczy Białowieskiej we wrześniu 1882 r. Kongres Między-narodowy. przedmiotów. Należą tu także pierwsze zagraniczne wyjazdy dziennikarskie na międzynarodową wystawę do Wiednia w połowie lipca 1873 r.

trasy teatralnych triumfów Modrzejewskiej) i powrót do Nowego Jorku. Wystarczy tu przypomnieć zwłaszcza dwie podróże: amerykańską i afrykańską. Do tego typu należą również wszelkiego rodzaju kilkutygodniowe lub dłuższe. podwiedeńskiego Kaltenleutgeben. Trwający dwa lata (1876-1877) nieprzerwany pobyt Sienkiewicza w Ameryce był sam w sobie osobnym podróżowaniem po Stanach najpierw koleją Dwóch Oceanów ze wschodu na Zachód (tu wielokrotne wędrówki. do tych samych miejscowości (np. W pustyni i w puszczy (1910-1911). wielkie miasta San Francisco i Los Angeles. myśliwskie (do Dubnik na Litwie). do tych samych ośrodków.ROMANOSLAVICA XLI 26 w gościnnej willi przyjaciela. głównie w Paryżu (1878-1879). wycieczki. Takie właśnie wielkie podróże wpłynęły w sposób niezwykle istotny i do pewnego stopnia zdominowały życie i twórczość Sienkiewicza. Abbacji). zmiany adresów. bo tylko częściowym zbiorem Listów z Afryki (1891). przemierzanie (z konieczności) tych samych dróg i szlaków. liczne i bardzo częste począwszy od połowy lat osiemdziesiątych coroczne podróże wakacyjne. Najważniejszą z wszystkich okazała się podróż-wyprawa do Stanów Zjednoczonych. ale także krótsze wyjazdy wypoczynkowe. by dopiero po latach dwudziestu przynieść plon główny. wypoczynkowe. trudnej i obarczonej (w warunkach skrajnych) ryzykiem niebezpieczeństwa wyprawy. a nawet niebezpieczna (bo przerwana groźnymi atakami febry i leczeniem szpitalnym w Bagamojo) – wyprawa na Czarny Kontynent owocowała bezpośrednio skromniej. towarzyskie (Radziejowice). Zakopanego. przygody kalifornijskie. Drugi rodzaj wędrowania stanowią podróże mające charakter dalekiej (nawet bardzo dalekiej). bardziej uciążliwa. Druga – o ileż trudniejsza i bardziej uciążliwa dla czterdziestokilkuletniego pisarza. sławnego Brunona Abaka-nowicza. Pierwszej z nich słusznie przyznaje się znaczenie przełomowe. zdrowotnolecznicze. . ale i świadomego oczekiwania na wielką przygodę. pracuje nad Rodziną Połanieckich i Krzyżakami. sześciomiesięczna (dająca się wyliczyć z dobową niemal dokładnością od początku grudnia 1890 do początku maja 1891). A przedłużył go następnie o ponad rok pobyt we Francji. długiej.

bo z roli Michała zrezygnował sam Sienkiewicz). jak wiadomo. Wachowicz – [odczuwając] ciężar pochopnej . próby wyplątania się z pułapki. nowych perspektyw. po 16 latach w 1904 r.) wędrowanie po Hiszpanii. trudnej czy niekorzystnej dla siebie sytuacji. fizyczne ucieczki przed przewidywanymi niepomyślnymi zdarzeniami.).). i czterdziestodniowe (wrzesień-październik 1888 r. Marii Babskiej (zwanej Markiem i Marytką) u Bronisławowstwa Dmochowskich w Gułowie (Łukowskie) w połowie maja tegoż roku (poślubi ją pisarz. W trzecim rodzaju Sienkiewiczowskiej „viatologii” na plan pierwszy wysuwają się podróże przedsiębrane głównie z przyczyn losowoegzystencjalnych. Julian Krzyżanowski i Barbara Wachowicz (świetna znawczyni intymistyki Sienkiewicza) traktują go (różniąc się w interpretacji przyczyn tej decyzji) jako konsekwencję tzw. nieodpartej potrzeby samotności. Ale tkwi w nich także poszukiwanie jakiegoś lepszego ładu. „oświadczyn” siostrzenicy. zapobieganie odmianom fortuny. sławny pisarz „wyjeżdżał jako narzeczony Marytki – konstatuje B. Grecji i Italii. niezręcznej. w ujęciu autorki Marii jego życia po owym „mało romeowskim” incydencie w gułowskim dworku Dmochowskich (który stanowił do pewnego stopnia replikę powieściowych oświadczyn Basi z Pana Wołodyjowskiego. którego znakomitym rezultatem stały się (pisane stąd świetne listy do Janczewskiej) i fascynujący reportaż Walka byków (opublikowany w 1889r. czy po prostu tylko pewnej izolacji od otoczenia. Wywołują ją przede wszystkim potrzeby psychicznomoralne (niekiedy są to w subiektywnym odczuciu pisarza konieczności) uniknięcia kłopotliwej. Otóż. ale bez szczęśliwego happy endu. niemal dramatyczny. Ale cały ten incydent ma charakter wręcz symptomatyczny dla sposobu życia pisarza. czy przed możliwym nieszczęściem. przedsiębrana jako przygotowanie do Pana Wołodyjowskiego. (po niedawnym ukończeniu Pana Wołodyjowskiego) do austriackiego uzdrowiska Kaltenleutgeben. wyjazd w końcu maja 1888 r. wewnętrznego przeorganizowania się. Wśród wielu mieszczących się w tej odmianie przykładów za wzorcowy i symptomatyczny uznać można nagły.ROMANOSLAVICA XLI 27 Szczególnie ważną rolę odegrały jeszcze inne podróże: prawie trzymiesięczna (październik – grudzień 1886) do Turcji. Znakomici biografowie: prof.

148). które dementuje” (Kalendarz. Odżyły bowiem (również pod wpływem perswazji szwagierki. Cztery czerwcowe tygodnie hydroterapii w Kaltenleutgeben nie przynoszą wprawdzie wyraźnej poprawy zdrowia („bo warunki moralne i atmosferyczne nie były po temu”. a także własnych wspomnień o niezapomnianej. oczekujący opinii lekarza w sprawie zamierzonego małżeństwa Sienkiewicz wyjeżdża do Wiednia i Kaltenleutgeben. Salamanki. przez Berlin. „już bardzo nieszczęśliwy”. żonie). udręki moralne. Falencji. s. wymagającą wypoczynku i leczenia. zagrożony chorobą oczu. stąd przenosi się prawie na miesiąc do Ostendy. zmarłej w 1885 r. Krzyżanowskiego zwraca uwagę na „podróżogenne” aspekty tego wydarzenia: „Rozstrojony nerwowo. Pirenejską podróż wieńczy dziesięciodniowy pobyt w Madrycie od 5 do 14 października . Natomiast interpretacja prof.ROMANOSLAVICA XLI 28 decyzji”. Wędruje najpierw z francuskiej granicy w Cerbere (22 IX) jedzie do: Barcelony. Malagi. Kadyksu. wyd. 23 sierpnia powraca do Sopotu na prawie trzy tygodnie. wskutek czego odwraca się pan Henryk od narzeczonej. 451 i n. wyrzuty sumienia. 151). a 17 tegoż miesiąca udaje się w czterdziestodniową podróż do Hiszpanii. Wyjeżdża więc 7 lipca z Wiednia z jednodniowym postojem i zwiedzaniem sławnej Galerii w Dreźnie (8 lipca). Warszawa 1996. Walencji.). We wrześniu Szetkiewiczowie (teściowie) z dziećmi pisarza wracają do kraju. Grenady. wręcz „przerażony tym. zaś Sienkiewicz 11 IX wyrusza z Sopotu do Paryża (13 IX). co się stało”. Opinia bowiem Winternitza kładzie kres projektom małżeństwa” (Kalendarz. Toledo. W międzyczasie sprawa „gułowskiego narzeczeństwa” ulega wyciszeniu i prawie zapomnieniu. Zweryfikowały one nową miłość jako bez porównania niższą od pierwszej. a niekochanej już panienki i zrywa zaręczyny (Marie jego życia. że ma anemię mózgu. Ciudad-Real. jak bywa czasem ból zębów”). Sewilli. Kordoby. „ból krzyża i w stopie tak silny. z ulgą wreszcie dowiaduje się. s. ukochanej. przypominają ją tylko dobiegające aż tutaj „plotki powtarzane przez prasę warszawską. Dzini. męczy się niepewnością. s. VI. Burgas. następnego dnia jest w Zoppot (gdzie wypoczywa z rodziną do 25 lipca). lecz łagodzą psychiczne dolegliwości rozstania się „nie po romeowsku” z Marytką i skłaniają Sienkiewicza do kontynuowania wypoczynku nad Bałtykiem. a „doszły nowe dolegliwości”.

dotyczącą praktyki jego własnej „peregrynologii”. staranne. do której przyjedzie po półrocznej nieobecności 11 listopada 1888 r. przeniknąć istotę rzeczy. Maksymalizm poznawczy jest szczególnie znamienną cechą Sienkiewiczowskiej podróżologii. t. z której niemal w ostatniej chwili zrezygnował uznawszy jej nikłą atrakcyjność poznawczą).). 9. Korespondencja do Janczewskiej z listopada 1888 r. W liście do szwagierki definiuje swoje rozumienie podróży jako pewnej zamkniętej całości: „Z Burgos pojadę wprost do Paryża – i dopiero powiem sobie: podróż skończona! Była ona pośpieszna. ale za to z przyswojoną z „Bedekiera” i wielu mądrych książek „wiedzą hellenistyczną”). Poznać i przeżyć. (z podróży szlakiem romantyków) w pełni potwierdza tę właśnie postawę pisarza : nie tylko „wzruszenie w obliczu Aten”. jednak dużo widziałem. Zasługuje ona na nazwę: ars peregrinationis. dużo przedtem i jednocześnie czytałem o Hiszpanii – więc też nie było to i bez korzyści. 1888. jest pewnym zamkniętym między początkiem i zakończeniem epizodem życiowym. piękniejszych jeden od drugiego” w Museo del Prado (jak pisze w Liście do Jadwigi Janczewskiej z 9 października 1888 r. objąć szczegóły zjawiska. (Listy. doświadczyć zauroczenia „czarem Akropolu”. a nie stałego zamieszkania (Warszawy. podsumowuje nie tylko Sienkiewicz rezultaty swojej eskapady (miała ona obejmować jeszcze parudniową wycieczkę do Gibraltaru i Tangeru.594) Wedle przytoczonego tu sformułowania – podróż spełniona stanowi osiągnięcie głównego celu. s. kieruje nim prawdziwa pasja badawcza i estetyczny zachwyt w percepcji dzieł sztuki.ROMANOSLAVICA XLI 29 (tu doświadcza fascynacji „morzem obrazów. Sienkiewicz chce zawsze poznać jak najwięcej. A materiał do pisania! A materiał do gawędki z Dzinią znajdzie się niewyczerpany!” (Listy. na ogół maksymalne merytoryczne przygotowanie. zawsze rzeczowe. Podkreśla także inne konstytutywne właściwości tego typu zamierzonej podróży: szczegółowe zaplanowanie trasy i racjonalne jej modyfikacje w miarę potrzeby i możliwości. Opuszczając Madryt. s. całościowym makrowydarzeniem. 132. błądzenie „po ruinach” (bez hotelowego drogmana. wyprawą powracającą zawsze do miejsca jej rozpoczęcia (w tym przypadku Paryża). najczęściej pogłębiane i rozszerzane w trakcie trwania podróży. natury.581). II. najlepiej. zrealizowanego zamiaru. świata kultury. fascynacji „górą . Dorzuca bowiem również – wartą odnotowania – uwagę „teoretyczną”.X.

II. śpieszy przede wszystkim do sławnej Galerii. s. wysmukłą delikatnością całego „lasu 800 kolumn” – architektoniczny cud sztuki mauretańskiej. owej duchowo uwalniającej „pociechy i uspokojenia”. dodaje sił i zachęca pisarza do „latania po mieście” i „oglądania” uroków wieczorowego świątecznego Drezna (Listy. s. dziewiczości. a spokojnego światła” – zwierza się w tymże liście szwagierce – doznał kontemplacyjnego zachwytu nad „bezwzględną pięknością”. osobiście „oglądać wszystkie przewrócone kolumny w Atenach i okolicy” (Listy.260). (jest niedziela) w Dreźnie. uleczenia. „przebiegać je we wszystkich możliwych kierunkach” (Listy. s. żeby to widzieć” (s. niezwykłego wprost uduchowienia. 582). 245). Konstantynopol) – ujęta w kapitalnej migawce reportażowej (list do Janczewskiej z 28 września 1888r. Ale także (podżartowuje Sienkiewicz) „pyrgać na miasto lub za miasto”. Towarzyszy jej (w tejże korespondencji ) następujący komentarz: „Nic równego w życiu nie widziałem”. 552-553). męczącej całonocnej podróży z Wiednia do Zoppot zatrzymuje się na dzień 8 lipca 1888 r. Olśniewający koronkową tkaniną marmurów. cz. a zwłaszcza. Wonwermanami. Mierysami. s. Gdy po czterotygodniowej czerwcowej kuracji w Kalten. „Warto z Warszawy przyjechać. 251). z 18 XI 1886.) „fotografia” Katedry Najświętszej Marii Panny. . t. W osobnej salce z obrazem emanującym jakby metafizycznym blaskiem „pogody. Oto cud Kordoby w relacji łączącej przeżycie piękna i rzeczowości. by doświadczyć zupełnie wyjątkowego i nieporównywalnego przeżycia. by „spędzić tam czas długi” w skupieniu z niezrównanymi „Holendrami.ROMANOSLAVICA XLI 30 najwspanialszych arcydzieł” greckiej starożytności (Listy. meczet Omejadów (przy którym blednie –wyznaje pisarz – oglądany przed dwoma laty we wrześniu 1886 r. I. Ruisdaele’ami”. W tej samej poetyce zachwytu i wiedzy przebiegało (przypomniane już) wędrowanie przez hiszpańskie miasta. „umiłowaną nad wszystkie inne piękności” Madonny Sykstyńskiej Rafaela i doświadczył w obliczu jej „świetlistej piękności” jakby katarktycznego odprężenia. I jeszcze jeden przykład – drezdeński – (świadczący dobitnie o poznawczo-estetycznych fascynacjach Sienkiewiczowskiego peregrynowania po Europie. jasnego. Pozwala ono przemóc fizyczne zmęczenie i senność.

) pobyt zagraniczny (Austria – Niemcy – Belgia – Francja – Hiszpania) łączy pewne wyraźne podobieństwo losowo-egzystencjalne. W „viatologii” autora Trylogii można wreszcie wyróżnić podróżowanie ułatwiające. pisany przy łożu dogorywającej na gruźlicę żony wożonej w rozpaczliwej ucieczce przed śmiercią po alpejskich sanatoriach. także „pragmatyki”. po ukończeniu Potopu. przymusowe okoliczności. jedenaście razy zmieniając miejsce pracy. Stąd obie wyprawy zaczynane w intencji regeneracyjno-leczniczej zmieniają swój charakter. stała gotowość stawienia czoła przeciwności losu schodzi w tym typie podróżowania do roli drugorzędnych konieczności (czy przypadkowości). że – poza Ogniem i mieczem – napisanym w całości w jednym miejscu. umożliwiające czy wręcz warunkujące proces tworzenia. jakim jest na przykład spóźnienie pociągu lub utrata pieniędzy i paszportu (co dotknęło Sienkiewicza już na początku podróży hiszpańskiej. sposób na przełamanie utrzymującej się sytuacji duchowego kryzysu po utracie żony (19 października 1884 r. powstawały w trakcie (tak je nazwijmy) podróży twórczych i to na ogół w niezbyt dużych. poznawczą. w Warszawie (tylko zakończenie przerobił w Reichenhall). bo umożliwiających kreację nowych dzieł w całości (czego przykładem Ta trzecia). analogia ich genezy. przyczyn.Italia) oraz sześciomiesięczny letnio-jesienny (od maja do listopada 1888r. czy też chybione narzeczeństwo w maju 1888 r. Oferowały one bowiem pisarzowi szczególnie dogodny klimat pracy artystycznej. w jakich powstawał Potop. Element przygody traktowanej jako aktywne świadome wyzwanie. podkreśla je wypowiedź samego autora. po przekroczeniu granicy w Portbou i przysporzyło mu wielu kłopotów w drodze powrotnej). łącznie z Potopem. wszystkie pozostałe powieści. terapeutyczne zamierzenie. Pominąć tu należy tragiczne wędrowanie. Motywem sprawczym jest tu impuls osobisty. Przypomnieć natomiast trzeba. stając się coraz wyraźniej peregrynacją pragmatyczną. zapewniając niezbędną izolację. wreszcie także – twórczych. poszukującą nowych inspiracji artystycznych. że „nie ma już ani jednej farby na jego palecie”).ROMANOSLAVICA XLI 31 Omówione tutaj podróże: jesienna z 1886 r. wypoczynkowo-uzdrowiskowych miejscowościach Europy i kraju. możliwość skupienia i . wybranych. w Kaltenleutgeben. przebiegu. a przed rozpoczęciem Pana Wołodyjowskiego” (Turcja – Grecja . który komponował.

pisane w Kairze i Kalten). kilka lub kilkanaście razy do roku z racji swych rodzinnych kontaktów z Janczewskimi. Karlsbadzie. Quo vadis? (1894-1896). zapewniając (czasem także) potrzebne kontakty towarzyskie. do którego przyjeżdżał najczęściej. a także w naszej Szczawnicy. szczęśliwymi ( a więc i ulubionymi) miejscami tworzenia – jak podwiedeńskie Kaltenleutgeben (łącznie ze stolicą Austrii). A przecież na trasie artystycznego peregrynowania znalazło się kilkadziesiąt różnych miejscowości. poznawcze czy towarzyskie). tylko w Zakopanem).ROMANOSLAVICA XLI 32 koncentracji. San Remo. Neapolu. Pomijam Kraków. Rodzina Połanieckich (1892-1894). dając równocześnie szanse rekreacyjne. jak w często odwiedzanym Paryżu i Rzymie. w miarę przybywania różnych obowiązków. wreszcie – ułatwionej komunikacji ze światem – możliwość szybkiego przyjazdu i wyjazdu. więc musiał z niej wyjeżdżać. czy najczęściej odwiedzane (przy ciągłych narzekaniach autora na przeróżne niedogodności). Wiele więc wyjazdów przynależących do grupy peregrynacji artystycznych (choć zdecydowana większość podróży łączyła w sobie zamysły heteronomiczne. że powstawały tu (nie licząc utworów mniejszych) najznakomitsze dzieła: Potop (1884-1886). Wyjątkowość tych miejsc. Ploumanach. Pójdźmy za Nim! (1893. Coma. tracił niemal zupełnie możliwość tworzenia (a tak stało” się właśnie w okresie pisania Krzyżaków i równoczesnego wznoszenia przezeń pomnika Mickiewicza w stolicy). parokrotnie już wymienionych w tym studium. w głośnych kurortach europejskich: Meranie. pisało. Pan Wołodyjowski (1887-1888). Ostendzie. Ragaz. Maur i w jego zamku na normandzkiej wyspie. Cieplicach. Oczywiście. . Abbacji. Mentonie. Villeneuve. ich szczególny genius loci spowodował. Krzyżacy (1897-1900) oraz częściowo Listy z Afryki (1891. Ale przecież pracował również w kilkudziesięciu wielkich miastach świata (pominąwszy oczywiście molochy amerykańskie). Falkensteinie. Listy o Zoli (1893. w zawsze opiekuńczej rezydencji Abakanowicza w podparyskim Parc St. Baden. Reichenhallu. Helgolandzie. pomijam tutaj Warszawę. Nicei. Wkrótce też stały się ośrodkami sprzyjającymi pisaniu. w której. coraz popularniejsze Zakopane. Wenecji. względnie dobrze lub całkiem dobrze. gdzie mu się także. Bez dogmatu (18891890). w Karlsbadzie i Zakopanem). również lecznicze.

złożonym. I nie tyle owa dyspozycja. biernej postawy wobec przeciwieństw. ile właśnie wrodzone uzdolnienia wyobrażeniotwórcze. „przygodowych”. bezradności. leczniczych. dyscyplinowania i samodyscyplinowania. Ale też i takie komponowanie (coraz częściej od napisania Potopu). konsultacji. zdarzyły się takie „misje” indywidualne (i w zespole) do Francji i Włoch (Carrara) w związku z budową stołecznego pomnika Mickiewicza w latach 1897-1898.ROMANOSLAVICA XLI 33 było więc pragmatyczną i. załamanie. ani zawracania z drogi. oderwania od własnego warsztatu pisarskiego. które można by nazwać „wyjazdami służbowymi”. aktywną gotowość i moc swego talentu. kreatorska intuicyjność. na ogół sprawne komponowanie – w sytuacji życia w podróżowaniu. Nie ma natomiast w biografii autora Quo vadis? jakiegoś wędrowania bezcelowego. sposobem ułatwiającym i (co może nawet najistotniejsze!) stymulującym pracę wyobraźni – pobudzania (tak go nazywam) dynamiki aktu kreacji wewnętrznej. mającego znamiona tułaczki. bogatym. artystycznotwórczych są również i takie. skrajne wyczerpanie. Obca jest mu całkowicie postawa emigranta. zagubienia. w podróżach poznawczych. porzucenia Ojczyzny. określona niegdyś przez Kazimierza Wykę mianem „przestawki lokalizacyjnej”. dość systematyczne. W tym różnorodnym. komponowanym w ciężkim trudzie. nawet braku nadziei na ukończenie – na trasach podróży obejmujących czternaście miejscowości w Europie i Polsce. którego triumf artystyczny naznacza trud katorżniczej pracy. trzeba przyznać. biblioteki. z powracającym poczuciem niemożności. księgozbioru. ale także wyjazdu na stałe. biurka. najdłużej. podobnego do błądzenia. W podróży – w warunkach całkowitej izolacji. kapitulacji wobec wyzwania. wizjonerska potęga talentu (wielokrotnie wskazywana w moich studiach) pozwala Sienkiewiczowi na aktywne. porady bliskich. uległości. . wszechogarniającym – a tak mało jeszcze poznanym – żywiole Sienkiewiczowskich peregrynacji. skuteczną metodą wspomagania procesu tworzenia: jego organizowania. krótkotrwałe stany kryzysowe. rezygnacji z celu. Dowodem tego typu kreacji w peregrynacji artystycznej są wymowne świadectwa autora o pracy nad Krzyżakami. bo cztery lata pisanym dziełem. pustki. nawet reakcji czytelników – autor może liczyć tylko na siebie i mobilizację sił twórczych własnej psychiki.

Inaczej wypada też spojrzeć na podniesioną (przez tegoż badacza) kwestię niestabilnego „zadomowienia” pisarza. i czasowym zamieszkaniu w Szwajcarii – chyba nie ma roku (być może poza 1913. celowo. Cieciszowskiej. wychowującymi jego dzieci (Henia i Dzinkę) teściami: „mateczką Wandą” i przezacnym (po Zagłobowsku) jowialnym.ROMANOSLAVICA XLI 34 Podróżowanie Sienkiewicza. następnie późniejsza. tak nieodwracalnie i ostatecznie uderzająca w stworzony przezeń . przyjmował i przetwarzał. aniżeli to było konieczne. z trudem utrzymywaną z mizernych dzierżaw majątków w Łukowskiem. A więc. jakby swoistej niemożności trwałego związania się z własnym gniazdem. Ale czy rzeczywiście „podróżował [on] nieskończenie więcej i częściej. Tak. spędzone głównie w dworku macierzystej babuni. trochę poza własną wieloosobową rodziną Stefanii i Józefa. współczującym Kazimierzem Szetkiewiczami. Oczywiście. wzbogacał. doświadczalnie sprawdzał na miejscu. Być może modus życia quasi-wędrownego uformowało do pewnego stopnia dzieciństwo. by poznać świat?” Z pewnością był Sienkiewicz człowiekiem żądnym poznania świata także w sposób bezpośredni. Zmieniły go zaś – dramatyczny przełom. jakim okazała się nieuleczalna choroba i przedwczesna utrata Marii z Szetkiewiczów.pełen szczęścia – warszawski dom jego własnej rodziny. że „nigdzie dłużej nie zagrzał miejsca”. najdłużej w opiekuńczo-rodzinnej konfiguracji z nieocenionymi zawsze gotowymi do poświęceń. W ciągu czterdziestu jeden lat. była bowiem konstytutywną cechą osobowości: człowieka i twórcy. Wiemy. jak gruntownie przygotowywał się do swych peregrynacji po Grecji czy Hiszpanii. pogłębianą i rozszerzaną w trakcie wędrowania. do Wiednia i Ostendy. w myśl zasady: ubi locus ibi domus. lecz . jak nabytą wcześniej wiedzę. z autopsji podróżniczej. wciąż zmieniająca adresy. Ta pasja nigdy go nie opuszczała. Stanowiła jego naturalną potrzebę. istniał on zawsze (nawet po ofiarowanym mu Oblęgorku). potrzeby życia osiadłego. a opuszczeniem kraju w sierpniu 1914 r. młodzieńcza samodzielność w stolicy czy Poświętnem. rzecz jednak wymaga jeszcze dokładnego sprawdzenia) bez przynajmniej jednego wyjazdu zagranicznego. po prostu ( jak napisał znakomity uczony) „nosiło go po świecie”. „nosiło go” – jednak zawsze z pewnym zamysłem. zapobiegliwym. między pierwszymi wyjazdami w 1873 i 1874 r.

udobitniając dwie zwłaszcza sytuacje podróżotwórcze: przyjazdu i opuszczenia określonego miejsca.” i osobisto-dokumentacyjne: „Zaczynam list mój ze Szczawnicy od tych słów. w podróżowaniu Sienkiewicza nie dostrzegam żadnych przejawów nadmiaru czy nienaturalności. pamiętniki. Mamy więc w „laboratoryjnie wzorcowym” (pod tym względem) Z Szczawnicy dwuzdaniową intradę – pierwszą sentencję: „Wszystko tak. bardziej ekspresywnym początkiem. We wszystkich tekstach reportażowych wyeksponował on wielokrotnie. jako „bezpośredniego uczestnika”. „podróżomanią”(!).. manią prześladowczą. W swych „listach z drogi”. Oczywiście. Są one odmianą reportażu listowego („listu” do redakcji gazety). Otóż. jak tu byłem” . kroniki. diariusze. reportażach podróżniczych (kontynuujących odwieczne tradycje takich gatunków piśmiennictwa użytkowego jak opisy podróży . Relacje z podróży (1879-93) łączy łatwo zauważalna. jak było – tylko się ku starości trochę pochyliło. albowiem dziesięć lat upłynęło od czasu. czy „świadka wydarzeń” (to konstytutywna właściwość gatunku).periegezy. ani tym bardziej patologią. przynosi często (homeopatyczną) ulgę na dolegliwości. Z Puszczy Białowieskiej). wspólna forma epistolograficznego przesłania. Tak więc przybycie i odjazd – to klamry spinające kompozycję przestrzennosytuacyjną wszystkich reportaży w pełnej symetrii (jak w Z Szczawnicy). starannie przez Sienkiewicza nazywaną wprost (List z Rzymu przez Litwosa) czy tylko sugerowaną przyimkowymi tytułami większości tekstów (Z Wenecji. i tak popularnych w prasie europejskiej i polskiej drugiej połowy XIX stulecia) Sienkiewicz po mistrzowsku wykreował swoją rolę realnego autora. itineraria. poetyka listu (bez „formulicznej ramy”) ułatwia swobodę twórczą i równocześnie gwarantuje autentyczność i wiarygodność autora.ROMANOSLAVICA XLI 35 duchowe zakorzenienie nie uczyniło go jednak nigdy niewolnikiem tego domu i nie odebrało wolności peregrynowania. nie jest ono jakimś osobistym dziwactwem. dobitnie i różnymi sposobami swoją osobistą obecność. Zaczynają się te reportaże wyraziście (a nawet ostro) zaakcentowaną sytuacją przybycia – osobistego przyjazdu. daje możliwości łączenia „literackości” z „dokumentaryzmem”. nadużyciem.. Podróżowanie – nawet to fizycznie męczące – pełni rolę zmęczenia leczniczego.

który. następnie ustala „ontologiczną” pozycję autora („Biorę za punkt wyjścia te słowa Taine’a i bez innych wstępów posyłam wam list z Wenecji”). Koloseum. Pragnę przypomnieć. .czyli wydarzenia. W przeciwieństwie do intrady wstępnej (charakterystycznej także dla reportaży białowieskiego i z Nervi) dwa zaczynają się (prawie) bez przygotowania. przeprawę statkiem do Perły Adriatyku. o pół wieku wyprzedzający Hemingwaya: „Walka byków”. Ale sygnałem. dawnego papieskiego i starożytnego”. a dwa następne wskazują na sytuację przyjazdu koleją do Triestu. stąd już wcześniej swym podtytułem od razu zapowiada autor kierunek wędrowania (Forum Romanum. które oglądał w Madrycie – sygnałem nie miejsca. Jeszcze inną konstrukcją odznacza się mistrzowski. jaki w świecie mieć można”). czterozdaniowa uwertura zaczyna jakby mottem cytacją sławnego francuskiego humanisty („Może jest rzeczą nieroztropną spisywać pierwsze wrażenia. ale naprawdę godnym poznania są zabytki przeszłości. List rzymski wprowadza in medias res w topografię włoskiej metropolii. skoro się ich doznaje?”). którego wołająca intonacja zapowiada. Nieomal analogiczna. jakie napisano o corridzie. że składa się ona wprawdzie z „trzech miast: nowożytnego. miałem przed sobą najpiękniejszy widok. zharmonizowanym niezawodnie z poetyką „wspomnienia z Hiszpanii” (takim podtytułem wyróżnił Sienkiewicz swoją relację). wskazując.ROMANOSLAVICA XLI 36 i zamknięcie wyraźnie zapowiadające opuszczenie wypoczynkowej miejscowości: „ja zaś kończę mój list szczawnicki w nadziei. należący do najznakomitszych reportaży. Podobna. Zaczyna się ów reportaż o „walce byków”. że wkrótce prześlę wam drugi – z Krynicy”. ze względu na swe znakomite walory foniczne mógłby być również (bez przesady) reportażem radiowym. Łaźnie Karakalli) przez Wieczne Miasto jako wyjątkową przestrzeń antycznej historii i kultury. choć jeszcze inaczej komponowana klamra początku – „wyjazdu” jako rozpoczęcia ostatniego etapu morskiej podróży z Konstantynopola do Grecji otwiera Wycieczkę do Aten („Wyjeżdżając ze Stambułu do Aten na francuskim statku „Donnai”. a reportaż o madryckiej corridzie będzie po prostu reportażem mówionym. lecz czasu: „Niedziela!”. że cała relacja otrzyma charakter oralny. ale czemuż ich nie spisać.

ze względu zaś na fenomenalną ruchową ikoniczność – typ filmowego eseju reportażowego. Zastępuje go natomiast mocno akcentowana puenta osobistej wypowiedzi autora: w liście wenecjańskim podkreślającego swoją sytuację „wędrowca” (snującego historiozoficzne refleksje o kupieckich państwach Kartaginy i Wenecji. Reportaż o corridzie – mocno eksponujący osobistą ocenę pisarza . dowcipną sentencją –że wolną „dzisiejszą Grecję odbudowali” . . Podobne finały mają pozostałe reportaże. dawno nieżyjący geniusze tego narodu: „Homer. Leonidas. Perikles i inni bohaterowie lub geniusze tej miary” wcale „o tym nie wiedząc” – i tacy nieśmiertelni agenci sprawili. W przeciwieństwie do ramy inicjalnej człon końcowy reportaży Sienkiewiczowskich odznacza się pewnym osłabieniem. Milcjades. rodzaj prefiguracji reportażu radiowego. bezwzględną i niepowrotną jak śmierć” oraz jego przemyślenia o narodowym charakterze Hiszpanów i mimo wszystko niepojętej „tajemniczej namiętności” tego ludu do „bawienia się igrając ze śmiercią”. Oto Wycieczkę do Aten kończy kapitalny paradoks – zamknięty celną. „ludzki” charakter ustroju Rzeczpospolitej). Tak więc reportaże podróżnicze Sienkiewicza mają zakończenia eseistyczne.ROMANOSLAVICA XLI 37 że ten typ ureportażowienia (jak wskazałem w swoich książkach) jest także częstym środkiem kreacji w prozie powieściowej twórcy Krzyżaków. Podróżniczy motyw wyjazdu jest (w reportażach „europejskich”) tylko sugerowany lub pominięty. cechy gatunkowej rozpoznawalności skupiają się w ich ramie inicjalnej (wyróżnia się nimi zwłaszcza reportaż o corridzie).kończy zaś dłuższy finałowy esej tego wyjątkowego widowiska. pociągającego „pięknem swojej oprawy” i zarazem wywołującego zbiorową fascynację „rzeczą tak straszną. Pozostając literackimi reportażami najwyższej artystycznej rangi można by w nich widzieć znakomite dzieła sztuki radiofonicznej. Fidias.. że Grecja żyje”. Temistokles. które stworzyły tylko system polityczny oparty na „straszliwym okrucieństwie kupieckich archontów” „nie pozostawiając po sobie żadnej błogosławionej idei”) i zamykającego cytatem z wiersza Klemensa Janickiego (Sienkiewicz podkreśla tu z dumą liberalny..

.étudiant (en finance) excellent. 13.ROMANOSLAVICA XLI 38 ENTRE LA TRADITION NATIONALE ET L’INFLUENCE DU SYMBOLISME. on voyait en lui un phénomène “hors du temps et des lois” . Ses recherches modernes. . .ayant fait ses études à Paris.ses traductions de l’anglais (de Shakespeare) sont utilisées dans les spectacles du Théâtre National. 1986. Liliev. Поезия. LA POÉSIE DE NIKOLAÏ LILIEV Bistra Gancheva L’oeuvre poétique de Nikolaï Liliev a été toujours considérée comme bien typique pour son époque.les grands poètes bulgares ont toujours été sa “vraie Patrie”1. Pendant toutes les périodes de sa vie il “matérialisait” la perfection: . 1 N. . Sofia.élève exemplaire apprenant chaque matière sans aucun effort grâce à sa mémoire phénoménale. Sa vie artistique se déroula sous l’influence de plusieurs cultures différentes: . D’autre part.grâce à la connaissance de l’allemand il pouvait sentir profondément les poètes romantiques de ce pays et en faire des traductions de haute valeur. il est resté toute sa vie l’un des connaisseurs les plus approfondis et les plus précis de la littérature française. p. .une exception dépassant toute possibilité et toute limite. ayant la possibilite de devenir employé dans une banque parisienne – ce qu’il n’a pas voulu faire. ses découvertes psychologiques et surtout les tendances symboliques en ont été la cause.

Pour ce poète l’oeuvre est une découverte pénible de soi-même. toute ma douleur – vaine. attribuaient ses qualités à ses oeuvres (“Un homme parfait. le bureau. L’art. même le succès et la reconnaissance des lecteurs ne lui assurent pas le bonheur.professeur adoré par ses élèves et par ses étudiants don’t il n’a jamais oublié ni les noms. la littérature. inutile. . 23. J’instruis de jeunes gens – ce qui suffirait d’emplir une existence – si ce n’était pas cette idée de consacrer à un autre but mes forces. En même temps – son existence professionnelle a été bien loin de ce qu’il voulait faire et “vivre”: Toute ma vie s’est écoulée entre le devoir et quelque chose de différent qu’on pourrait nommer un rêve. ni les biographies (parfois il se souvenait même de leurs réponses aux examens). les visions poétiques ont été pour lui non seulement une vie supérieure. Il s’agit d’un recueil de ses poésies qui paraîtra dans quelques jours.ROMANOSLAVICA XLI 39 . Sa propre poésie pourrait-elle le satisfaire? Et à quel degrè? On pourrait découvrir les réponses dans une de ses lettres: …Je ne sais pas si tu pourrais me croire – presque je n’attends pas mon livre2 comme si ce n’est pas moi mais quelqu’un d’autre qui a écrit tout ce que j’ai eu le courage de publier jusqu’à présent. La création. la caserne pour appartenir à l’autre – bien sûr. Parfois je me sens même irrité contre cet étranger qui me compromet sans pitié: il fait voir toute ma faiblesse. C’est pourquoi j’avais toujours le désir de terminer plus vite avec l’école. mais plutôt une vie unique. Les personnes qui le connaissaient. . créateur d’une poésie parfaite” – c’est l’opinion du remarquable peintre Vladimir Dimitrov). selon mes possibilités. incomparable à l’existence quotidienne. mon expérience. p. la publication de sa poésie. Comme vous voyez. d’une personne qui ne se sent pas utile aux autres et bien souvent ne sent pas la nécessité des autres. je n’ai pas réussi jusqu’à présent.directeur du répertoire du Théâtre National dont on a gardé le souvenir d’une personne “hors concours”. 1 2 Ibidem. Prendre part à cette vie – c’était son but suprême et son désir le plus ardent. mon admiration1.

Elle contient la plupart des textes les plus connus de ce poète. Le texte ne cherche pas fixer le récepteur qui est vague. La poésie de Liliev reste souvent éloignée des formes personnelles. С твойте сълзи лъчисти гасне вихрена скръб. mais peut-être ce n’est pas lui. Les livres de Liliev ont plusieurs éditions. Comme si c’est lui. publié en 1931. Il contient les deux premiers recueuils: Oiseaux de nuit (1918) et Tâches de lune (1922). quoi qu’il parle toujours de soi-même. и сред бури златисти трепва сребърен сърп. Dans tes larmes rayonnantes la douleur s’éteint / et une faucille d’argent frémit dans de claires couleurs). C’est presque impossible de définir si le héros adresse ses paroles à quelqu’un ou bien il les “entend” prononcées par quelqu’un. L’unique important dans ses vers c’est l’émotion par elle-même et non pas celui qui l’éprouve. Cette émotion est bien souvent impersonnelle – et quelquefois n’appartient pas C’est le titre de son livre le plus représentatif. La première partie de ses “Poésie”1 est intitulée “Chants”. N’avez-vous pas l’impression que Liliev n’attire pas l’attention sur sa personne.ROMANOSLAVICA XLI 40 Et pourtant cette oeuvre a vu le monde – et le monde l’a vue. ils ont impressionné plusieurs générations et aucune histoire de la littérature bulgare ne pourrait les négliger. (Regarde comme sont apparues les mers de verdure / et les papillons frémissent: /ta moisson a mûri. Le dialogue et le monologue ne peuvent pas être toujours différenciés. C’est sur leur base qu’on pourrait distinguer quelques traits significatifs et quelques’uns des thèmes principaux de son oeuvre. Виж как в почуди никнат злачни моря. 1 . couvert d’ombre. и трептят пеперуди: твойта жетва узря.

Dans ses textes – à la différence de Liliev – la pluralité exige d’être définie et expliquée. motif. Nikolai Liliev. Статии.elle concerne tout le monde. Au contraire. В тихия пролетен дъжд 1 Vl. “Nous” et “moi” deviennent des synonymes – le nombre des personnes est sans importance. sentiment. Il se multiplie sans cesser d’être “unique”. n’est pas catégoriquement fixée même quand elle est nommée – elle n’est que mentionnée et peut céder presque toujours sa place à une autre personne. Sofia. chez l’un de ses plus grands poètes. полемики. des “descriptions exactes” dans cette poésie. студии. Le héros s’assimile aux autres et en même temps considère leur vie comme la sienne1. Yavorov. La personne à laquelle sont “destinées” les paroles. C’est la cause principale d’un autre trait caractéristique de cette poésie – elle change bien souvent ses adresses. Il ne convenait pas de chercher des lignes nettes.ROMANOSLAVICA XLI 41 au poète…. 1992. Tandis que Liliev évite le problème). Vasiliev. elle est un problème qu’on doit résoudre. l’individu et la multitude peuvent se substituer. 225. que l’on peut sentir leur mission essentielle: de nous amener au-delà du visible. Quand les réalités sont bien visibles. . (La poésie lyrique bulgare du début du XX-ème siècle contient plusieurs cas de ce jeu artistique. quelque paysage. p. Tout cela détermine les particularités du paysage dans l’oeuvre de Nikolaï Liliev. тихият пролетен дъжд пролетни приказки шъпне.. Le héros peut se montrer différant même dans une seule poésie. Тихият пролетен дъжд звънна над моята стряха с тихия пролетен дъжд колко надежди изгряха! Тихия пролетен дъжд слуша земята и тръпне. elle nous fait pénétrer dans une nébulosité rayonnante qui peut à chaque instant faire naître quelque vision. Par exemple.

est en même temps paisible et douce. Avec la pluie douce du printemps / que d’espoirs ont apparu! La pluie douce du printemps / est écoutée par la terre qui frémisse. une haleine. L’expression elle-même a ses particularités. On peut vraiment “avoir idée” du printemps. le contexte règne sur chaque mot du texte. La “vue” n’est pas le but principal. remplissant l’âme du héros. la figure visible fait place à l’expression. par conséquence. c’est l’idée poétique qui leur assure la vie dans le texte. L’émotion. “La pluie” dit très peu de la pluie. Dans la pluie douce du printemps/. Avec la pluie douce du printemps / que d’étincelles se sont éteintes! 42 Pendant des dizaines d’années ce texte a été cité comme un paysage bien caractéristique de Nikolaï Liliev. L’idée fait reculer le sens authentique. d’effroi.ROMANOSLAVICA XLI сълзи.mais sans “tableaux détaillés”. L’extase est privé d’extase. Le “paysage” de Liliev quelquefois nie le paysage. entre les choses matérielles et les phénomènes de l’esprit. de l’effroi. bien profonde. rendre les rédactions d’un texte tout différentes l’une de l’autre. C’est pourquoi cette poésie peut avoir des interprétations différentes et contraires: aucune ne prétend “épuiser” le sens – mais chacune peut coexister avec les autres. . une harmonie.des larmes. La vision immatérielle peut s’imposer “en étapes” et. d’extase. des larmes. възтог и уплаха с тихия пролетен дъжд колко искрици изтляха! (La pluie douce du printemps / a sonné sur mon toit. Les détails concrèts n’ont pas leur vie autonome. les larmes. La pluie douce du printemps / nous chuchote des histoires. l’effroi sont loin de l’espoir. Le paysage n’est qu’un état d’âme. l’espoir. L’oeuvre de Liliev fait sentir les rapports variés et dynamiques entre le visible et l’invisible. de ses chants et de ses lumières . elle est un moyen d’arriver à un autre but – à un rythme.

(Le souvenir lointain s’éteint et le passé est comme un rêve. dédiée à Paris. 1 . avec le désir d’assimiler la vie culturelle. Paris est devenu pour lui un symbole . remplacés par la suggestion d’un sentiment – la douleur de la solitude: C’est l’unique ville.dans la pièce d’Edmond Rostand ). Навън шуми. La première situation est bien connue à tous ceux qui sont informés sur la biographie de Liliev – il attend souvent son tour devant les caisses des théâtres et de l’Opéra de Paris. nommée concrétement dans toute la poésie de Liliev. En même temps. Les lèvres muettes sont mortes auprès du langage obscur). sans doute. un “personnage” d’ un rôle important dans sa vie intérieure.l’incarnation vivante de la même culture. Пред тъмни речи мъртвеят немите уста. avec son rôle de “l’Aiglon” – le fils de Napoléon Bonaparte . de voir les spectacles et les stars (c’est l’époque de l’une des gloires de la scène française.ROMANOSLAVICA XLI Par exemple – une poésie. La deuxième redaction fait disparaître tous les détails du souvenir biographique.1 Première rédaction: Шуми навън. И ний сме наредени вече пред касите на Opera 43 (Du bruit en dehors. Du bruit en dehors. L’une des causes. Sarah Bernard. От чужди речи задавен ек…Aiglon…Sarah. Echo du langage étranger…Aiglon…Sara…Et nous sommes rangés déjà devant les caisses de l’Opéra…) Deuxième rédaction: Погасва споменът далече и миналото е мечта. est de caractère autobiographique – le poète a vécu des années dans cette “capitale de l’esprit humain” qui l’a fait pénétrer dans une grande culture.

pour Dimtcho Débélianov (l’un des représentants les plus remarquables de l’art bulgare. il “entend” leurs voix en soi-même. Traïanov. L’isolation tourmente le héros d’une façon presqu’irrésistible. ce sentiment que Lohengrin ne rayonne pas pour toi dans sa nacelle / que le parfum du lis n’est pas pour toi / Oh. chez Emanouil Popdimitrov – un esprit clairement chrétien – le “moi” lyrique s’ouvre pour le monde.ROMANOSLAVICA XLI О. car la présence d’une autre personne ne lui permet pas d’être lui-même. Pour lui la solitude ne comprend pas l’absence d’une autre personne. cette triste apparition avant le premier acte de Lohengrin!). Par exemple. Le chagrin d’être seul – c’est un des motifs interprétés bien souvent par la poésie bulgare du début du siècle passé. о тая горестна забрава пред първий акт на Лоенгрин. cette douleur d’être seul. infligée à cause des péchés. le héros de Triphon Kounev ne sait pas s’il est seul – car juste au moment ou les autres sont absents. cherche la solitude. La poésie qui vient d’être citée est une exception. ami de Liliev. disparu dans la Première guerre mondiale) la solitude est une punition. l’apparition du héros. Liliev ne ressemble à aucun de ses confrères. 44 (Оh. L’opéra de Wagner. че не за тебе засиява от свойта лодка Лоенгрин …………… че не и тебе упоява лъхът на син и строен крин. car en réalité il ne la connait pas. la variété de ses presentations (fils de . au contraire. étant “rempli” par luimême. Et pourtant il n’a pas changé. тая горестна забрава на чувството. Il ne souffre pas de la solitude. mais l’absence (au moins la distance) des visions artistiques. че си самин. le héros d’un autre poète. anéantissant l’isolation même quand il est seul. La nature de son héros est “constituée” de personnages différents qui peuvent réaliser une vraie communication l’un avec l’autre. On pourrait dire qu’il a changé en une nouvelle personne.

chevalier du Graal. Elle appartient aux visions sacrées de l’art bulgare . le destins des personnages – tout cela forme une réalite parfaite. Chez Liliev la réalité imaginairе n’est pas seulement le meilleur monde – c’est l’unique monde qui lui assure la joie de la vie et qui rend la solitude égale à la présence d’un être bien-aimé. les idées et qui peut négliger “les choses de la vie”. Le symbolisme a donné une nouvelle forme aux motifs bien connus comme typiquement nationaux. attirante. “Le pouvoir absolu” de l’univers intérieur est la cause principale de sa prédisposition à l’influence du symbolisme. сякаш не бяха. C’est pourquoi ce poète a été qualifié si souvent comme “le plus vrai” symboliste bulgare. mais renfermée en elle-même et inaccessible. c’est impossible pour lui d’en faire part de son esprit. La tradition littéraire (et aussi folklorique) bulgare a une position spécifique et solide dans l’oeuvre de Liliev. Dans la poésie de Liliev le monde visible peut prendre part à un monde imaginé). amant. C’est elle qui dirige l’humeur. Car les deux appartiennent à une même réalité artistique.il n’a pas le droit d’y pénétrer. Вечер в пустинни градини думи невинни ронеше ясна луна. C’est juste cette impossibilité qui le tourmente. (On pourrait remarquer que le texte cité ne fait pas de différence entre Lohengrin et “Lohengrin”. époux d’Elsa de Brabant). чисти и бели . сънни брези. Et pourtant une telle constatation ne contiendrait pas la vérité. entre l’opéra et le personnage principal. En premier lieu – aux souvenirs de la maison natale.et l’oeuvre de Liliev a gardé la tradition: Тихата бащина стряха! Тамо шумяха някога тъмни лози. L’auteur de la poésie ne lui appartient pas . On pourrait dire que son oeuvre a été inspirée uniquement par la culture européenne entre le XIX-ème et le XX-ème siècles. своята тайна мълвяха.ROMANOSLAVICA XLI 45 Perceval. Слушаха ден невидели.

les bouleaux en sommeil chuchotaient leur secret – comme s’ils n’existaient pas. les jardins “désertiques”. purs et clairs écoutaient en silence) 46 Le souvenir est tout rempli d’une harmonie heureuse. la vigne. L’épithète peut le transformer et renouveler – la vigne est “sombre”. Quelques détails (la maison. la vision est typiquement symboliste. Quelquefois les détails symbolistes et traditionnaux peuvent être combinés sur le terrain le plus limité – d’un seul mot. Et d’autre part. presqu’ invisibles. Chaque détail est présenté non seulement par la description – bien qu’il existe dans “le tableau”. La réalité matérielle n’existe que pour être dématerialisée.ROMANOSLAVICA XLI бели сърца в тишина… (Ma maison paternelle paisible! Autrefois les vignes sombres y murmuraient. parole – est présentée dans la tradition folklorique plusieurs siècles. La forêt – comme paysage. Dans le texte ils deviennent des éléments d’un seul système – ils contribuent à la réalisation d’un même but. La poésie de Liliev assure la coexistence des visions différentes. les arbres. il diffère de soi-même. que la mer est presque absente dans les chants et les récits historiques bulgares. resté sans explication jusqu’`a nos . approfondissant la cordialité intime. Des coeurs purs et clairs. Le soir dans les jardins désertiques la lune rayonnante murmurait ses paroles innocentes. idée. provenant de systèmes poétiques éloignés. la lune) font une liaison associative avec d’autres textes bulgares. (On doit souligner. les arbres “ne sont pas sûrs de leur existence” (“comme s’ils n’existaient pas”). Bien que la Bulgarie ait toujours eu au moins une mer parmi ses frontières – la vision n’a pas apparu dans les textes. Les choses deviennent moins perceptibles. C’est peut être sur la base de ce phénomène. Par exemple – le mot “forêt”. image. d’une même harmonie.

L’homonymie peut aussi jouer un rôle considérable. Par exemple dans le poème “La guerre” (de 1914): Смърт победна смътно очертава сред погасли небеса в сянката на кървавата слава своята коса .ROMANOSLAVICA XLI 47 jours. …………. Le mot “forêt” est non seulement hérité – il est souligné dans le contexte par son origine nationale – ce qui est très nécessaire pour la formation de l’idée. Le souvenir de luttes innombrables. créée pendant des siècles. Dans certains cas c’est suffisant de prononcer l’expression “la forêt verte” ou “la vieille forêt” pour rappeler “le tableau national” ). “le tombeau d’un inconnu”. C’est bien facile de sentir la ressemblance entre le chant folklorique Заплакала е гората и на гората дървето…. nous fixant pour tâche d’en choisir l’un. que la forêt s’empare du paysage folklorique.et qui fait survivre le paysage traditionnel. de guerres et du sang y ont laissé leur traces. En bulgare le mot slave “kоса” a deux sens: “cheveux” et “faux”. заради Индже войвода (La forêt se mit à pleurer – la forêt et ses arbres-…pour Indjé voïvode) et les vers de Liliev: Плаче старата гора над мъртви и незнайни синове (La vieille forêt pleure pour ses fils – morts et inconnus) “La mort inconnue”. Les deux puissent survivre dans une strophe et même dans un vers. C’est justement cette expression qui est prononcée plusieurs fois dans les textes de Liliev . “le tombeau inconnu” sont des extraits d’une vision poétique.

Le héros n’est presque jamais amoureux – c’est un cas exceptionnel dans tout l’art bulgare et surtout dans l’art symbolique. Жената.. avec des secrets intimes qu’on ne pourrait jamais deviner. La richesse bien connue du langage symbolique reçoit sa réalisation spécifique – un seul mot. далечни страни и Ничия Никога тя се нарича. * Un personnage d’un esprit si profond et si riche que celui de Liliev ne peut pas éviter les problèmes des relations avec les autres personnes – les amis. dans un seul texte. dans l’ombre d’une gloire sanglante sa ……. La femme est un personnage énigmatique./“коса”/ ) 48 Ce n’est pas difficile d’avoir l’idée symbolique (et romantique) de la mort aux longs cheveux flottants. Еt chacune des deux idées ne peut pas être unique – elle est choisie. les ennemis. Dans cette poésie la haine est impossible. . Chacun des deux sens stimule une idée autonome. Il ne s’agit pas de transformation – mais d’exclusion du sujet. préférée. la bien aimée. Il n’a pas d’ennemis – car il ne peut pas détester. vague. Malgré que ce thème soit souvent traité par Liliev. живее в незнайни. participe en deux systèmes poétiques et nous oriente vers deux interprétations différentes. страстно обича.ROMANOSLAVICA XLI (La mort victorieuse dessine dans les cieux éteints. sans pouvoir dominer. C’est bien différent au sujet de l’amour. souvent associée à la mort des soldats en bataille. която от паметни дни сърцето ми пламенно. Mais dans le contexte national c’est plus probable qu’une autre vision ressuscite – de la faux décimant les épis. sa poésie n’est pas une poésie d’amour. les parents.

une nouveauté qui transforme non pas le fils. Ce qu’il change. 49 C’est bien expliquable que Liliev aime citer le vers de Stéphane Mallarmé “J’aime l’horreur d’être vierge” en faisant l’épigraphe d’une de ses poésies. généreuse. c’est devant elle que le héros se sent coupable. . pardonnante. abaissé. Le “récepteur” de l’amour n’est ni le père. ni la mère. (C’est vers toi que je retourne. C’est une nouvelle variation (après la poésie de Yavorov) de l’enfant prodigue . твоята тайна е моя мечта. capable d’assurer le bonheur de son enfant – juste comme les parents (ou bien la maison natale) puissent le faire dans de nombreuses poésies bulgares. c’est l’adresse. света самота! Твоята тайна смирено прегръщам. mais .la solitude: Tъмен. ton secret c’est mon rêve). La solitude possède les qualités de la mère – bonne. mais les parents. La nouveauté suivante concerne un autre motif caractéristique de la littérature bulgare – le dévouement filial. passionnément. Le héros de Liliev connait aussi ce sentiment et ne le change pas. sainte solitude! J’embrasse. repentant.qui remplissait les souvenirs pendant les voyages.ROMANOSLAVICA XLI (La femme que mon coeur aime depuis si longtemps avec ardeur. разкаян при теб се завръщам. ton secret. C’est la solitude – au lieu de la maison natale . майко далечна. mère lointaine. La situation de l‘Evangile survit dans la perspective de cette nouveauté. habite des pays inconnus et elle s’appelle: “A personne! Jamais”). pécheur.

peut-être plus utile que l’existence individuelle. Ce sont juste ces nouvelles émotions qui font voir l’abîme entre les gens du futur et l’individu resté en arrière avec son amour et sa perfection. La foule suit son chemin et ne s’intéresse pas à une personne qui voudrait lui proposer la richesse de son esprit. une activité – mais plutôt une nouvelle forme d’existence. trouve pourtant le moyen de faire quelque chose pour les autres . (Le crucifix rayonnant est au mur Dressé devant lui dans la nuit. Il devient conscient de son amour pour chacun (“Je vois mon frére dans chaque inconnu”).sinon une solution . C’est l’époque après les deux guerres balcaniques qui se sont terminées par une terrible catastrophe pour la Bulgarie. Un soulagement du problème . La difficulté principale c’est que cet amour nouveau-né ne peut être ni partagé. une présence.il prie pour eux: На стената светлее разпятие и застанал пред него в нощта. D’abord on doit mettre l’accent sur la vision de “la foule”. обезверени гости в света. ni compris.ROMANOSLAVICA XLI 50 * Les guerres ont eu une grande influence sur l’oeuvre de Nicolaï Liliev. аз се моля за своите братя. 1 . Ce n’est pas un nouveau “personnage”. Je prie pour mes frères – Des visiteurs désespérés dans le monde). absolument isolé. La question “A qui suis je nécessaire?” naquit inévitablement dans cette poésie qui a toujours eu de très hautes exigences de soi-même.a été proposé par un autre poème. découvrant son propre être. Son héros. C’est grâce à la foule que le héros tourne son regard vers le monde autour de lui. C’est pour la première fois que la multitude peut être remarquée dans les textes de ce poète. Un poème sous ce titre parut en 19141. “A travers le mur”. Pourtant la découverte arrive avec ses problèmes inattendus.

2 Une petite ville bulgare au bord du Danube. “Le retour” – un motif bien connu dans la littérature bulgare – survit encore une fois. Le retour ne lui apporte pas de joie. Longtemps après ce poème Liliev n’a pas publié des poésies. les liens entre les personnes. Liliev a vu un pays écrasé par des événements tragiques – par les guerres et surtout par l’insurrection de septembre 1923. Les personnes. les obstacles matériels. Ayant retourné en Bulgarie. Même les poètes symbolistes ne se sont pas éloignés de la tradition. fait en même temps le contraire – il crée un lien entre les gens et la personne éloignée. des maladies contagieuses. les moyens immatériels contre les obstacles .le désespoir ne peut plus être absolu. malgrè le mur qui ne cesse pas d’exister. Mais sa “vie” dans le texte est bien loin de la tradition.un grand nombre d’idées de la vie humaine reçoivent un nouveau sens et une nouvelle valeur. 1 . à la suite d’un long voyage à l’étranger. La patrie souffrante rejète le souvenir de la patrie aimée. Presque dix ans plus tard parut un petit cycle “Près de la mer” qui est la fin définitive de son oeuvre. La patrie a perdu ses forces et ne peut pas rencontrer son fils en bon esprit. L’univers psychologique absorbe le monde visible et lui impose ses règles éthiques. La maison natale. se transformant en une nouvelle peste – la peste de l’illusion. Le dernier rempart du monde matériel dans cette poésie. C’est justement cette vue qui impose la description dans le poème – “on peut voir” les villages dévastés. l’obstacle est surmonté .ROMANOSLAVICA XLI 51 Le mur qui sépare. des gens désespérés et soucieux…C’était une vue pénible de la Bulgarie malheureuse que je voulais faire sentir dans mon poème. les gens déprimés. Ses impressions: Aprés la Première guerre mondiale je devais aller à Svichtov2. La possibilité d’agir est trouvée. le paysage – chacun de ces éléments a été sacralisé par l’art national. les parents. c’est la patrie. Le poème de Liliev “La patrie” – son dernier texte remarquable1 – a été créé en 1925. J’ai trouvé l’école fermée.

а „поэтическое”. Le triomphe devient un épuisement. remplissant l‘être interieur. ayant arrivé à son but suprême. из которой каждую минуту могут возникнуть силуеты. En même temps. меняет свои очертания. Cette nouvelle vision reste invulnérable devant les circonstances. что он создал поэзию европейского масштаба – но что ее мало оценивали и в собственной стране. искусство являлись для него не только лучшей действительностью – а скорее единственной действительностью. творчество. С одной стороны. Скорее оно вводит нас в светлую небулозу. L’éhtique de l’auteur se transforme en suggestion éthique de ses oeuvres. La distance renouvelée peut donner une nouvelle vie au souvenir.”“видеть” – он всегда „растворяется” среди других. в которой он хотел бы всегда пребывать. Quelques années auparavant Liliev se demandait “Qu’avons nous à dire aux jeunes?” La réponse négative à cette question le fait cesser de créer sa poésie – c’est l’unique moyen de garder ce qu’il avait déjà créé. C’est ainsi qu’a été conquis le dernier abri de la tradition descriptive et matérielle dans la poésie de Nicolaï Liliev.ROMANOSLAVICA XLI 52 Il n’y a qu’un seul moyen de remettre les choses à leurs places – c’est de se remettre en route. утверждали. C’est alors que l’on découvre la patrie en soimême – elle devient un élément d’esprit. в практической и в профессиональной жизни его всегда считали „воплощением совершенства”: учитель. Son oeuvre a trouvé et perfectionné les moyens de transformer toute une réalité. властвует над материальной. которые знали творчество Николая Лилиева. С другой сторины. devenant leur essence et leur valeur. настоящее существование для него не житейское. Le voyageur ne peut pas cesser d’être dévoué à sa patrie – le fils fidèle fait disparaître l’enfant prodigue. Основная причина для этого: в поэзии Лилиева нематериальная действительность владеет. МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ И ВЛИЯНИЕМ СИМВОЛИЗМА. les conditions et les obstacles. идеи. Литература. Четкие линии. драматург Национального театра – он всегда был недосягаемым примером. пейзажи. Подчинить окружение некоторому невидимому . Его творческая жизнь протекала под знаком особого противоречия. cette oeuvre est restée sans but. La réalité matérielle se transforme en ce qu’elle doit être – en vision sacrée. Литературного героя Лилиева очень трудно определить. Поэзия Николая Лилиева Все. преподаватель в университете. описания не присущи этому творчеству. “адресатов”.

Поэтому Лилиева считают самым типическим символистом Болгарии первой половины ХХ-го века. И все же в эту символистическую поэзию вторгаются элементы не всегда символистические. Традиционные идеи.трансформация смыслов – вполне осуществляется. Процесс можно проследить в поэме Родина – вершина творчества Лилиева. всю полноту его истин.ROMANOSLAVICA XLI 53 миру – основная задача. в которой основная цель . . ситуации находят в ней широкое место. постигшая свою крайную цель. Отдельное слово – оно становится омонимом – может разделяться между отвлеченно символистическим и традиционно национальным смыслом. Таким образом он сохранил непревзойденную чистоту сотворившегося. Но. персонажи. Даже Родина – образ с унаследованным в болгарской литературе содержанием – подвергается дематериализации. И автор перестал творить. эта поэзия осталась без цели.

p. * În acest articol vor fi analizate romanele Străveacul şi alte vremi.. o lume cu puternice trăsături reale.. şi. traducere şi posfaţă de Olga Zaicik.122) Creaţia unei lumi mitice Romanul Străveacul este romanul unei creaţii în care ia naştere un univers inedit. în acest sens.cit. Într-adevăr.. în care sunt concentrate moduri de viaţă examinate cu atenţie de-a lungul mai multor generaţii. 2001. pentru că pe pămîntul unde ar fi putut fi întemeiat trec necontenit de la răsărit la apus hoarde de oşti înfometate. Nici măcar n-a luat fiinţă. 2002. Străveacul. Nimic nu are nume. şi Călătoria Oamenilor Cărţii. traducere şi prefaţă de Constantin Geambaşu. în care supranaturalul este camuflat.281). ambele romane discutate oferă modele de creaţie asemănătoare.” (p.ROMANOSLAVICA XLI 54 DIMENSIUNEA MITOLOGICĂ ÎN ROMANELE OLGĂI TOKARCZUK* Antoaneta Olteanu „Străveacul nu există. Ed. pe fundalul unor perioade istorice pline de frământări. prefaţă de Mircea Cărtărescu. . Jocul de-a creaţia şi de-a creatorul a atras-o pe Olga Tokarczuk. Polirom. ed. Ed. Polirom. Autoarea şi-a dorit dintotdeauna „să scrie o carte în care să creeze şi să descrie lumea” (aflăm din postfaţa realizată de Olga Zaicik.

p. definire se constituie reprezentările noastre despre fiecare dintre universurile descrise. ca animare a lucrurilor amorfe ce pot constitui. învaţă să cunoască lumea şi pe sine însuşi.15). În Călătoria Oamenilor Cărţii ea îşi manifesta preferinţa pentru creaţia ca rostire.103). îşi dă nume” (p.22). om sălbăticit. tradiţională. este vorba de o prezentare liniară. duhul copacului)..culegerea plantelor de leac. . aleatoriu. .legăturile sexuale ale Kloskăi cu făpturi demonice (Omul Rău.Pluszcz Înecatul.ROMANOSLAVICA XLI 55 „a-ţi închipui înseamnă a crea. Dincolo însă de aceste aparenţe se dezvăluie straturi nebănuite. prin numire. În afara acestora nu avem decît o vagă idee despre particularităţile lumilor de care este vorba. . mai ales în romanul Străveacul. îşi defineşte mărginirea şi posibilităţile. Crearea unui univers mitic1 1 În planul mitologicului de factură populară. duh al pădurii. numeroase referiri la practici. . este o punte de înţelegere între materie şi spirit. în fapt. cuvîntul însuşi este calea spre cunoaştere.Omul Rău. universuri atît de diferite: „Lucrul în sine este limitat de materialitatea şi de concreteţea sa. căutarea florii de ferigă. personaje magice. La prima vedere. . duh al apei. adăugîndu-se o fabulă facilă. ce sălăşluieşte în altă lume. de la întîmplări. instituie şi se conturează. În fond. în felul acesta autoarea subliniind atît caracterul arhaic al comunităţii descrise. concepţii arhaice mai puţin obişnuite pentru omul modern. tocmai din dialogurile personajelor. cît şi o complicare a planurilor: . există.epidemia de holeră (aratul ritual). puţin pretenţioasă. se alterează” (idem. un fel de anticipare a abrutizării oamenilor din perioada viitoare. la naraţiunea simplă. În timp ceva se schimbă. în timp ce cuvîntul este o reflectare magică. Atunci imaginea se preschimbă în stropi de materie şi se implică în cursul vieţii.noaptea de Sînziene. Mai ales cînd faci acest lucru des şi cu intensitate. Prin cuvînt omul însă există în univers. se reflectă în întîmplări. .. şarpele casei.” (p. spre stăpînirea universului în care locuieşte: „Omul învaţă de la orizontul ce-l înconjoară.

n.cînd oamenii construiau un tunn Babel ad-hoc.20). . care „vedea imensa scară a existenţelor. ca nişte creaţii părăsite de către divinitatea care a exersat şi exersează neîncetat. În acelaşi timp. numele Serafinilor. călătoria sufletului Misiei la Ierusalim (la care se adaugă reprezentarea Ierusalimului mitic. cele Opt Lumi cuprinse într-însa şi îl vedea pe Creator învăluit în creaţia sa.ROMANOSLAVICA XLI 56 sau stăpînirea acestuia prin numire este specifică mentalului popular. Şi. „Dumnezeu se manifestă prin aceea că nu e” – idem. ocultism). apare din nou ideea cercurilor concentrice. după canoane hagiografice). de ce nu. folosit din belşug mai ales în romanul Străveacul. pe măsură ce încercăm să descifrăm acest limbaj al lumii. În celălalt roman. creaţia descrisă în aceste romane este una deosebit de complexă. dar ele pot fi tot atît de bine nişte lumi abandonate. În fapt. nemişcate. de creatori ce creează la rîndul lor lumi proprii. ca nişte plăpumi puse la aerisit”. Călătoria Oamenilor Cărţii.) vedeau tălpile lui Dumnezeu şi contururile trupului unui şarpe imens [i. „cînd cerul era senin (. În orice caz. naşterea fetiţei cărora e un semn de încheie a războiului. Ouroboros – n. Stau atîrnate în văzduh. se face referire la sistemul suprapus al celor opt lumi („Între Cer şi Pămînt există Opt Universuri. . deşi apare exprimată şi ideea creaţiei globale a aceluiaşi autor („E ciudat că Dumnezeu din afara timpului se iveşte în timp şi în modificările acestuia”.O. deşi pînă la urmă se dovedesc a fi şi ei nişte creaţii. de sorginte populară sau cultă (magie. noi şi noi jocuri „de-a facerea destinului” pentru creaturile sale. Mitul îl ajută pe om să-şi depăşească propriile limite. care.. timpul trasa nişte cercuri” (p. În afară de creatorul-autor.244) ş.acceptul dat de Kloska la căsătoria nefericită a Rutei.16).” – p. prin acumulări succesive. care în restul anului locuieşte sub pămînt).simbolurile creştine: îngerul protector al Misiei. a se vedea şi viziunea îngerului Misiei. p.] care mînca timpul” (p.a.cit... . am putea vorbi de lumi în lumi.118. una în cealaltă. construcţia ei neobişnuită. op.150).e. pentru celălalt roman caracteristică fiind reunirea mai multor modele de reprezentări mitice. nu putem să nu ne gîndim la această creaţie complexă ca la una succesivă: lumile sunt una în preajma celeilalte. p. îndemnîndu-l să se înalţe alături de creatori. descoperind noi şi noi reguli. . în fiecare dintre ele existînd un creator-Dumnezeu. mai mult sau mai puţin atotputernic. A. ne confruntăm tot mai mult cu misterul.. constituie experienţa de viaţă a eroilor1.. Străveacul. 1 „În viaţa lui Gauche. de a fi alături de ea din martie pînă în decembrie (aminteşte de mitul Persefonei.

aşa cum trebuie să se întâmple. În fapt. pe care le pot privi lesne de la o distanţă confortabilă. prin actul simbolic al măcinării. esenţa lumii. aşadar. Ideea de măcinare. El făureşte locurile fără drumuri. pentru ca noi să ne putem aşterne cărările peste ele. totul s-a petrecut deja.). sînt şi călătoriile. dacă-i avem în vedere pe părinţii Misiei. aşa cum se poate distinge şi în romanul Străveacul. Adelka -.. este anterioară motivului rîşniţei. p.ROMANOSLAVICA XLI 57 asemenea cercuri concentrice. un centru creator al universului. toate perspectivele multiple asupra universului. posesorii morii – şi ea putînd fi considerată. trezind în noi neliniştea şi sentimentul neîmplinirii. pînă la cele mai grandioase. sînt amestecate destine. Şi aceasta pentru că de fiecare dată cineva se joacă cu noi.. pentru ca noi să le putem trece (.. ne porneşte la drum şi tot el ne menţine iluzia că singuri ne alegem direcţia. asemeni vîrtejului format de cele două rîuri. totul se dovedeşte a face parte dintr-un plan minuţios. Pentru Dumnezeu. p.. tot el trasează graniţele. la rîndul ei. în care. o viziune dată drept cea mai convingătoare. la capătul unor lumi cunoscute. ce apare frecvent în roman.. nici surprize” (p. totul este un vis retrăit. Genoveva şi Michał. un centru al universului sau. de la cele rivale. Ei disting atunci mai mult decît detaliile. interpretate drept „cea mai profundă experienţă a trecerii. readus în actualitate prin manipularea oamenilor de către divinitate: „Toate călătoriile.). Cu toate că. În realitate. cum ar di vizitarea rudelor. El este cel care. peste mări. care ţine în fapt de domeniului trecutului. alb şi negru. avînd în centru realitatea. mai ales dacă avem în vedere şi potenţiala referire la moara istoriei. ideea generală a acestor lumi suprapuse este aceea .55). 52). asemeni unui caleidoscop uriaş. toate aceste călătorii fac parte din planurile pedante şi minuţioase ale lui Dumnezeu. fiecare propunîndu-ne varianta lui de creaţie. de la cele mai scurte. a schimbării şi a independenţei faţă de detalii (. Oamenii care călătoresc devin mai înţelepţi nu numai pentru că ei înşişi devin pentru sine nişte peisaje trecătoare. Michał. mai bine spus. „nu avem o influenţă asupra lucrurilor” (idem..111). binele şi răul. deşi totul se întîmplă. în ultimă instanţă. amestecă. care. Creatori pot fi considerate şi diverse personaje ale romanului – Genoveva. Se schimbă punctul de vedere” (Călătoria.. Fie că este vorba de universuri paralele sau consecutive. Misia. nu există viitor.

care. oferă o imagine dezolantă a orbecăielii în mijlocul apei în care se pot îneca cei neatenţi. lumile tradiţionale. De fapt.. Nu întîmplător romanul se încheie pe un ton optimist .143). contextul istoric nu mai este receptat. care. devenim ceva trecător. trec pe lîngă martorii lor. receptăm din jur sînt propriile noastre percepţii şi este normal ca fiecare dintre noi să apărem în postura de creator.ROMANOSLAVICA XLI 58 a degradării progresive: este vorba de pierderea interesului creatorului sau de alungarea acestuia. îmbinate ca într-un puzzle. p.150). lumea continuînd la nesfîrşit. într-o anumită măsură. cel mai tragic este cel de-al treilea univers. care e direcţia în care curge şi unde se află ceea ce nu este rîu. în care nu există nici Dumnezeu. Prin acţionarea rîşniţei. elementele componente ale sferelor se revoltă periodic. romanul chiar aceasta oferă viziuni parţiale ale mai multor eroi.. care. nici oameni (p. însă o perspectivă mult prea apropiată poate fi distructivă. simţim.. distrugînd. a unui asemenea univers. puţin subiectivă. ne face să devenim surzi şi orbi. este pierdut din vedere ansamblul. în aceeaşi rîşniţă oamenii vor măcina în continuare propriile impresii. . ordonează informaţiile după legile proprii. care nu poate fi surprins. perpetuarea actului creaţiei se realizează la nivel individual . tot ceea ce vedem. de viaţa lor. aceasta ar însemna o apropiere maximă de ele. Din descrierea personajelor şi a lumilor lor din Străveacul reiese însă inutilitatea unei viziuni din imediata apropiere a personajelor: dintr-un punct de vedere.lumile prezentate nu au dispărut de tot: ele vor fi visate mereu şi vor intra în universul reprezentărilor celor care le-au moştenit. fiecare fiind prins în vîltoarea propriei vieţi: „Atunci rîul ne înghite.în fond. În acest sens. puţin indiferentă. putem avea o imagine de ansamblu. personajele sînt înghiţite de multitudinea detaliilor vieţii. care văd lucrurile „în parte”..” (Călătoria. de cele mai multe ori. Uităm unde se află fundul lui. Devenind şi percepînd doar rîul. în roman se atrage atenţia în mod consecvent asupra valorii creatoare a privitorului. tocmai deriva în care sînt surprinse personajele romanului. Străveacul ne înfăţişează. în şuvoiul plin de „viaţă” impus de naraţiune. în ultimă instanţă. în pofida atrocităţilor întîmplate. făcînd greşeli de neiertat din pricipa iresponsabilităţii lor. chiar dacă incompletă.. dar plină de viaţă. amestecînd în propria conştiinţă materia brută din jur. uneori este abia sesizat. La scară mică.

după toate regulile cosmografiei (localităţile concrete. colectiv. din moment ce putea fi străbătută de la un capăt la altul într-un ceas! (p.60). care. care au marcat umanitatea recentă – a se vedea. care corespund în vise şi mituri (vezi şi E. privind la toate cu luare-aminte şi cumpănindu-le” – o zi întreagă.dacă este să ne gîndim la regulile jocului impuse moşierului Popielski. şi casa-arhetip a Misiei. ci prin transmiteri succesive. 1 . se dovedeşte a fi un univers în miniatură. din zori şi pînă-n noapte (subl. universul pe care îl populează („Una dintre primele Trebuie remarcată aici preferinţa autoarei pentru teoria lui Jung referitoare la unitatea formelor diferite de imaginaţie ale oamenilor.7) Ceva mai mult ar lua străbaterea acestui teritoriu „umblînd agale. 1995. p. şi unul mai profund. în acest sens. dar şi a prezentului . Poetika mifa. care nu este dezvoltat în mod individual. legat de experienţa individuală. unul de suprafaţă. care. de aflare a viitorului. o radiografie a Nimicului. generează o mai mare libertate de creaţie. Astfel. Coroborînd cu ideea ce apare obsesiv în roman. Jung conturează în subconştient două straturi. Să nu uităm însă cuvintele din motto. Pe fundalul unei amplasări clasice. cu cele patru ferestre ce dau către cele patru hotare ale Străveacului.ROMANOSLAVICA XLI 59 Creaţia ca joc. Creaţia ca vis1 Jocul de-a creaţia şi creatorul este subliniat de narator încă de la început. punînd cap la cap detaliile primite. la care se adaugă şi numeroase ancorări temporale la evenimentele concrete. a acestui topos convenţional). Visul este văzut ca modalitate de cunoaştere.n.M.). precise. prin care se neagă orice realitate a spaţiului mitic prezentat (romanul fiind. Meletinski. în regim nocturn. indicarea hotarelor realist-metaforice. Moscova. lucru ce poate fi observat la eroii-creatori din romanele studiate. prin care oamenii sînt manipulaţi de creatorul misterios şi prin intermediul cărora îşi construiesc la rîndul lor.O. o depăşire (sau poate numai o încercare de depăşire) a condiţiei cotidiene. Jocul în care ne atrage autoarea îşi fixează convenţiile: ne dăm seama că lumea de care discutăm are dimensiuni liliputane. A. am putea înţelege această limitare spaţio-temporală diurnă la una pur creatoare: Străveacul oferă de fapt material pentru o nouă creaţie. pentru reflecţie. aceea a visului. în aceeaşi direcţie trebuie interpretate şi consideraţiile despre anumite simboluri. în care locuiesc Creatorii). în ultimă instanţă. personal. se încearcă localizarea unui spaţiu imaginar care capătă numeroase trăsături reale.

Pleacă la drum. barierele spaţiale sînt unele convenţionale. Aşa cum subliniază enigmatica Ruta (de altfel. Aşa stau lucrurile” (p. că există Kielce şi Rusia. această lume creată în permanenţă prin efortul fie al unor creatori izolaţi sau care acţionează concomitent.” – p. tristeţea care se afla la baza a toate. care. legaţi de amintiri comune care menţin utopia visului: „Tuturor li s-a părut doar. în orice fenomen. obeliscul păgîn cu cele patru chipuri gravate pe laturile sale.179). la fel de conştient. Parc-ar fi murit. Există un mijloc al Străveacului.115) confirmă plasarea acestui topos convenţional într-un cadru cît de cît realist. p. Se înapoiază. iar după aceea începea să acţioneze” (idem. Există de asemenea o limită invizibilă a Străveacului. identificabil cu centrul mitic al lumii. prin intruziunile frecvente în lumea minţii: „Visa în mod conştient la o anumită temă şi imediat. deţinătoarea multora din tainele universului mai mult sau mai puţin cunoscut de către oamenii ce populează Străveacul. Stau pe drumul spre Kielce. iar visele şi le iau drept amintiri. Ascultînd-o pe Ruta. După un timp. Avea nevoie doar de o clipă pentru ca să redevină conştient.116).167). de parcă ar fi trecut printr-o spărtură în gard. care desparte acest tărîm al imaginaţiei.ROMANOSLAVICA XLI 60 instrucţiuni era visul”. fie al indivizilor disparaţi.. tristeţea prezentă în orice obiect. au ochii deschişi şi arată înfricoşător.175). şi ei îi sînt specifice aceste visări creatoare – „o cuprinde un somn-nesom şi vede totul într-un mod diferit” – p. ajung la graniţă şi acolo se opresc. mai încolo nu e nimic. se trezea de partea cealaltă. Faptul că dincolo de graniţă nu se află nimic („aici se sfîrşeşte Străveacul. aflăm că . asemeni mamei ei. accentuează în individ sentimentul de creatură: „[Izydor] atunci înţelese de unde provenea sentimentul de lipsă.121) sau chiar acţionează ele însele la stabilirea destinelor celorlalţi. Tragismul situaţiei aparent fără ieşire în care se află eroii este numai un aspect al existenţei acestei comunităţi. Mama mi-a arătat cîndva asemenea oameni pietrificaţi. pentru a-i susţine veridicitatea. se trezesc. „noaptea visele lui făceau ce voiau ele” – Străveacul. dintotdeauna – nu poţi pricepe totul dintr-o dată” (p. Sînt nemişcaţi. Probabil visează că se duc mai departe. p.. simbol al puterii.

Că s-a plictisit să învîrtească mînerul rîşniţei şi că a aţipit pe laviţă. Acest lucru îl va face spre final aceeaşi Ruta. prin prisma identificării ei cu demiurgul) este Misia. avem nevoie de alte lumi. şi aceasta pentru că este greu de spus care dintre cele două acţiuni cu valoare simbolică este cea care instituie: „Misia se gîndi plină de speranţă că adormise mai devreme însă. ba e frontul. „Oamenii visează şi pînă la urmă bagă de seamă că fiecare vis de-al lor se împlineşte – chiar şi atunci . ca o prelungire a actului rîşnitului. să ne cunoaştem şi să ne îmbogăţim privind cu atenţie în jur.ROMANOSLAVICA XLI 61 oamenii. Un asemenea somn îi cuprinde în fapt nu numai pe creatori. intrînd în vijelia.151-152). spre deosebire de strămoşii lor din cel de-al şaptelea univers („cel care a văzut o dată hotarele lumii acela va resimţi cel mai dureros înlănţuirea sa” – p. „La ce ne trebuie nouă alte lumi?” (p. e suficient să călătorim în spaţiul cunoscut. a universurilor mai puţin apropiate. nici măcar catastrofele recente ale secolului al XX-lea. În ceea ce-i priveşte pe oamenii simpli. ba e pădurea şi colibele” – p. O altă „visătoare” (a cărei acţiune este explicabilă. în faţa morii. Pe parcursul romanului se conturează necesitatea ieşirii din acest spaţiu. convenţional. pe care nu pare să-i schimbe nimic. În fapt. În prima fază constatăm că nu avem nevoie de fapt de o călătorie în afară. fără a putea afla care este primul dintre ele şi care este Visătorul-creator prin excelenţă. care. cu nemţii. „ei visează şi confundă visele cu ceea ce se confundă a fi realitatea”.116) sună ca o provocare adresată de autoare. de spiritul emulaţiei călătoriei sugerată în ambele romane. necesitatea călătoriei. Toate detaliile descrise cu lux de amănunte din viaţa Străveacului se văd în ultimă instanţă ca o înlănţuire de vise. prin visele succesive.151).244) nu sînt cîtuşi de puţin interesaţi de existenţa altor lumi (fapt subliniat şi de caracterul accentuat patriarhal al vieţii locuitorilor Străveacului. evadînd din spaţiul închis. care-şi va lua destinul în propriile mîini. Visul apare uneori ca o continuare. călătorie cu rol de dezvăluire a lumii. Are doar cîţiva anişori şi visează un vis despre viaţa de adult şi despre război” (p. derulează rapid episoade din momente temporale variate din existenţa familiei sau chiar a Străveacului („îşi aminti un vis de demult în care totul era altfel”. are „coşmare cu ruşii. ci şi creaturile. în tumultul vieţii.

superioritatea vegetalului: „Cînd moare un pom. Neştiind că exişti. Visul nu creşte. De aceea pomii nu mor niciodată. prezentul şi viitorul şi necontenitele lor schimbări. din Călătoria. Veronica dispune. nu se dezvoltă o dată cu pomul. Trezirea din acest somn înseamnă pentru ele moartea” (p. care realiza acest lucru prin dedublările simultane/ succesive în faţa oglinzilor. prin intermediul visului. lucru care este simţit ca un fel de degradare. Şi în aceasta constă. Nu există nicăieri în exterior (. Omul introduce în suferinţa sa dimensiunea timpului. în ultimă instanţă. Timpul lucrează înlăuntrul gîndirii umane. doarece sînt prizonierii timpului. asemenea vieţii” (p. Boguski a înţeles că moartea lui era un vis.).ROMANOSLAVICA XLI 62 cînd e prea tîrziu” (p. Nu cresc în el simţăminte ca în visul animalelor. În felul acesta se iveşte disperarea” (p... Animalele visează necontenit şi zadarnic.209). „Cînd a murit. de poziţie inferioară în ierarhia regnurilor: „Animalele nu au nevoie de sens.210). plantele sînt prinse şi ele în reţeaua stabilă a visului: „Teii. De timp îi eliberează visul.. îşi asigura independenţa creatoare. Dar cînd sînt treji au nevoie de sens. prin mînuirea pionilor cu trup de castană. Visul constituie pentru oameni însăşi raţiunea de a fi.201). care este veşnic. dar nu şi în timp.234). şi de Marchiz.198). rămîne mereu acelaşi. nu se ivesc imagini ca în visul oamenilor” (p. Asemeni tuturor eroilor romanului. de posibilitatea de a continua creaţia diurnă: . Oamenii încearcă uneori ceva asemănător atunci cînd visează. te eliberezi de timp şi de moarte” (p.. Suferă din cauza trecutului şi extinde suferinţa spre viitor. „pentru a gîndi e necesar să înghiţi timpul. asemeni tuturor plantelor. visul lui fără semnificaţii şi fără impresii e preluat de un alt pom. Copacii sînt fixaţi în spaţiu. care. să iei în tine trecutul. al cărui început se aţine în sămînţa copacilor. justificarea ei. trăiesc un somn veşnic. Alături de Gauche. La rîndul lor. Şi pentru Veronica. sensul acestei vieţi.. visul este modalitatea de a crea lumea.233).

care discută cu lumea în felul lor şi noapte de noapte se apropie de cuprinderea întregii ei complexităţi” (idem). în afara timpului” (p.15. colorat şi cu felurite consecinţe. din acest motiv. O consacrare ad-hoc . descrisă de către îngerul său (p. nu schimbă nimic.// Pentru Dumnezeu. Crearea lumilor nu duce la nimic. firesc. Uneori sufletele oamenilor Îi scapă şi dispar din ochii lui atotvăzători. Ceea ce stă pe loc se descompune. care extinde şi defineşte pînă la capăt ceea ce se întîmplă ziua” (p. Le trata ca pe un lucru firesc. aici eroina este o aleasă. este prezentat în postura marelui jucător. ca pe un fel de viaţă nocturnă autonomă. Spre deosebire de Străveacul. datorată varietăţii viziunilor personajelor. Cine creează lumea În romanul Străveacul. Dar. Făcea parte din grupul restrîns al celor aleşi. din plin. Creatorul suprem. fiind considerate ca dispunînd de puteri deosebite).38). 16). Nu-şi dădea seama că fusese înzestrată cu un talent la fel de rar precum cel poetic sau pictural. în romanul Străveacul creaţia are o perspectivă multiplă. permiţîndu-i să iasă din sine.ROMANOSLAVICA XLI 63 „Pentru Veronica. Este zadarnică». care uneşte ceea ce este schimbător într-un desen unic. aşa cum am mai menţionat. aşa cum apare în ultima dintre lumile enigmatice. Deoarece ştie că în afara Lui există o ordine imuabilă. Un alt posibil creator este cerşetoarea şi prostituata Kloska (prin marginalizare ea intrînd în fapt în categoria făpturilor agreate de divinitate şi. visele erau acelaşi lucru ca omuleţii de castane pentru Gauche sau oglinzile pentru Marchiz. Dumnezeu. nu dezvoltă. primul creator la care se face referire. Atunci Îi este lui Dumnezeu cel mai tare dor. Ceea ce nu se mişcă stă pe loc. cum mor oamenii pe care i-a înlănţuit în lume şi i-a vîrît în timp. deşi uneori Dumnezeu vrea să moară. o iniţiată: „Veronica era convinsă că şi ceilalţi visează la fel: toată noaptea. moartea nu există. este divinitatea. «Nu iese nimic din crearea lumilor – gîndeşte Dumnezeu. în care onirismul a cuprins aproape toate personajele. obosit de multitudinea şi mai ales de inutilitatea experienţelor înfăptuite: „Dumnezeu a vrut să fie perfect şi s-a oprit.267). Iar în această ordine în care se află şi Dumnezeu însuşi tot ce pare trecător şi risipit începe să existe simultan şi veşnic.

de îmbogăţire sufletească prin intermediul deschiderii impuse de călătorie – ocazie de a cunoaşte noi oameni şi noi realităţi. un coşmar la propriu şi la figurat pentru mamă şi nu numai. Olga Tokarczuk spune: „doar copiii. Kloska îşi asumă condiţia de renegat şi accentuează latura de mister. Vedea mai mult. şi copiii Misia şi Ruta.. bufniţa şi gaia – făpturi demonice prin excelenţă). care prin propria ei forţă creează din nimic şi se preschimbă în neant (. de obscuritate ce domneşte în Străveac.16).ROMANOSLAVICA XLI 64 o suferă după naşterea şi pierderea copilului.58..24. casa părăsită în preajma Rîului Negru . Receptată ca o fiinţă demonică. mergînd pînă la sfîrşit. nonumană. spre deosebire de înger. p. aşa cum se menţionează şi în celălalt roman. încă de la început. neînghipuit de puternic.. în acest sens.pădurea. pe lîngă vrăjitoarea Kloska. Ea este materializarea ideii de cunoaştere. şi trupul ei era o parte din acest trup imens – atotputernic. aflate peste şi dededubtul alor noastre.. la care se adaugă şi creaturile demonice care s-au oploşit pe lîngă casa ei. care este o marcă specifică a progeniturilor demonice -. înlocuirea celui de-al doilea copil cu cel al Genovevei. fapt ce-i dă dreptul să transceandă spaţiul. Vedea contururile altor lumi şi ale altor vremi. chiar în ipostaza de creator. Vedea şi lucruri care nu pot fi numite prin cuvinte” (Străveacul. pentru a continua cu ascuţimea inteligenţei de altă natură. încă de la început. „care a văzut mai multe decît omul. proştii şi vrăjitorii ştiu cum se întîmplă toate cu adevărat” – Călătoria. Demonia personajului ar fi justificată de imaginea celorlalţi. asumîndu-şi. dar nu totul” – p. dar şi „prostul” handicapat Izydor). ca un fel de ajutoare malefice – şarpele de lîngă dobă ce se hrăneşte cu lapte. În fiecare mişcare. apărînd ca o vrăjitoare tipică (a se vedea şi toposul ales . Kloska începe destul de devreme să-şi dea seama de puterea magică de care dispune (în celălalt roman.). devenit un fel de strigoi. Vedea forţa care străbate totul. . care văd în ea o persoană ieşită din comun. nebotezat. Pusă în legătură cu duhurile malefice (referirea la copilul mort. o înţelegea cum acţionează. handicapul. Călătoria oamenilor Cărţii. o libertate de care ceilalţi se tem. în fiecare sunet i se vădea forţa.. un temerar care-şi depăşeşte condiţia. aceea de a se simţi creator şi a acţiona ca atare: „Totul în jurul ei era un singur trup. Izydor – care îşi arată şi el. p.toate conducînd la ideea de spaţiu necurat. a se vedea.

Cel de-al treilea creator este Genoveva.156). Nu te lăsa ademenit să te întorci” (p. mici centre ale universurilor în care locuiesc. Posesoare a unei rîşniţe magice . În clipele naşterii. ’imaginar’. de la începuturile lumii. a puterii pe care o are de modelat poate fi sugerată şi de numele locului în care s-a stabilit. un alt creator . v. Misia se vede cuprinsă la rîndul ei în măcinatul cosmic al rîşniţei. în orice caz. a se vedea infra). din simplu obiect. în postura unui ajutor de creator (în fond. Rîşniţa nu este numai un martor tăcut. Deşi se spune că „omul nu poate crea nimic.45). la ororile altui război şi martoră a încercărilor de refacere a vieţii postbelice). în momentele critice.ROMANOSLAVICA XLI 65 Această vedere a realităţii adevărate. în afara acestui univers.” – p. mai degrabă. Aceasta pentru că însăşi rîşniţa pare a fi motorul ce pune în mişcare universul (ca şi moara Genovevei). „nimeni nu ştie ce înseamnă orice cu adevărat.apare Misia. posesoarea morii – „motorul ce pune în mişcare lumea” (p 28. Deoarece „lucrurile dăinuie. şi p. devenind. asta e iscusinţa Dumnezeirii” (idem. ea apare. rîşniţa ce există dinainte de memoria noastră. Că alunecă în prăpastia neagră a maşinii care se învîrteşte.. ea. Că o doare şi trupul îi devine pulbere” (p. prin cunoştinţele de care dispune şi prin forţa cuvîntului îl trimite pe Izydor. Wydymacz. o sinecdocă a creatorului: „I se părea că e micuţă cît un bob de cafea şi cade în pîlnia rîşniţei uriaşe cît un palat. departe însă de vămile tulburi ale celor opt lumi: „Du-te şi nu te opri în nici una din lumi.47).105). În mod asemănător. întrucît vorbim chiar de fiica ei . Strîns legată de personajul precendent. la moartea lui. este în fapt martorul nemuritor al trecerii prin viaţă a oamenilor ce se autointitulează creatori sau. martoră a multor tragedii şi răsturnări de situaţii (adusă de tată dintr-un război. suferă blocaje. alături de familie. „ceea . iar dăinuirea lor este în mai mare măsură viaţă decît orice altceva” (p.266). Oricum. care capătă proporţii cosmice. cît şi moara.sau o continuare a celei dinainte..8: „Căci lucrarea Domnului este de a făuri.simbol al trecerii lumii. tulburări de funcţionare soldate cu boala sau moartea personajelor implicate (descurajarea lui Michał în faţa invaziei agresive a războiului în spaţiul considerat pînă atunci securizat este explicată prin convingerea că „moara lumii se oprise. i se stricase mecanismul” (p. participantă. Atît rîşniţa. a oamenilor de a numi”).

Prin intermediul jocului se declanşează o cosmogonie paralelă. În ultima parte a vieţii. afiirmă că „lumea e o mare harababură sau. un suflet zbuciumat. convingerea că nu are nevoie de sprijinul divinităţii. fie de progenitură demonică a Kloskăi). inclusiv rîşniţa miraculoasă. a pieselor de bronz. dar nu era el” – p. mai rău. şi el ieşit din firesc. caracterul demonic al personajului conturează natura lui creatoare. putere transmisă de fostul proprietar. Popielski primeşte în dar de la rabinul din Jeszkotle un joc enigmatic. ci de al lui propriu). bijuterii. dar mai ales a zarului misterios cu opt feţe o altă referire la cele opt lumi/universuri sau cicluri de viaţă prezentate enigmatic în roman (am putea discuta până la urmă chiar de o cifră mai . şi el cu origini mitice (fie în calitate de copil al „morăriţei” Genoveva. aluzie la războiul şi holocaustul apropiat). care. Un alt creator. cu ochii copilului. Posedînd aceste obiecte magice. ia în posesie lumea şi. Aceeaşi Misia mai apare o dată în postura de depozitar al memoriei unui univers dispărut – în clipa cînd ia cunoştinţă de întreaga lume cuprinsă în sertarul mesei din bucătărie (fotografii. Asemeni rîşniţei Misiei.79. o secerătoare stricată care acţionează numai fiindcă e în mişcare” (p. şi nu numai al propriului destin. e un fel de moştenire ocultă. Asemeni lui Alice în Ţara Minunilor (şi nu ne referim numai la cărţile de joc ce prind viaţă. şi ea bazată pe aceleaşi obiecte care durează veşnic. care se afla în Izydor. Rusul Mukta. Prezenţa pînzei . Un alt creator poate fi considerat moşierul Popielski. şi el intră pe tărîmul visului. o dată cu ea. este Izydor. ca întregului neam al său.249) îl pune în postura de creator. Misia. din perspectiva ateului comunist. tulbură oarecum apele indiferenţei.139). martor al întîmplărilor din viaţa lui. amintirea trecurului şi viziunea viitorului. De fapt. conturînd o lume originală). diverse alte obiecte). căruia. jucării. ca un mecanism divin abandonat de către creator. în care dedublarea perfectă („În acest vis Izydor nu exista. i s-a „împlinit vremea” (p. în virtutea inerţiei.ROMANOSLAVICA XLI 66 ce oamenii numesc moartea lor este doar o tulburare temporară a visului” (p. Apare în text şi o referire dezaprobatoare la adresa lumii. fără nici un Dumnezeu. din tradiţie (nu trebuie uitată lipsa lui de credinţă. Era doar un observator străin. o maşină.210).spaţiu limitat al universului. macină destinele umane. care.

Ca sub o lupă uriaşă ne dăm seama că am privit o bună parte a acţiunilor descrise în roman din perspectiva moşierului Popielski. Scopul este trecerea prin toate sferele lşi eliberarea de cele Opt Universuri” (p. care are rolul de a anticipa. animăluţe. căsuţe.167). (.” (p.242) Nu putem să nu simţim emoţie în faţa unei astfel de deconspirări brutale a vieţii-joc. Alegerea se face de la sine. de pildă. o introducere în lumea creaţiei. în care toţi sîntem nişte pioni pe tabla de joc a unui împătimit.toate executate foarte atent. Începe din centrul labirintului [care este Străveacul – n. de a crea condiţiile favorabile pentru jocul misterios. Impresionantă este descrierea pieselor componente ale jocului.]. Şi nu numai atît. un fel de moment zero. în care sînt amestecate detalii variate pentru a crea viaţa: ..O. mai mult sau mai puţin demiurg. Lumea evoluează în fapt.89).n. care. ce acţionează prin intermediul visului). cobiliţe cu găleţi . parcă erau nişte jucării de copii. trecând prin cele opt sfere/vămi.este un fel de rîşniţă ad-hoc. oameni şi obiecte. prin mişcări abile.ROMANOSLAVICA XLI 67 potrivită: zarul misterios mai cuprindea şi cifra 0. dar uneori jucătorul are impresia că o face în mod conştient”.. un zar din lemn şi diverse figuri de animale.un fel de labirint ca un cerc (a se vedea şi imposibilitatea de a transcende hotarele Străveacului!) . mai mult sau mai puţin la întîmplare (aflăm că „jocul este un fel de drum pe care apar din cînd în cînd posibilităţi de alegere. A. a condus jocul şi o bucată din viaţa Străveacului: „Deoarece în Joc un rol important îl au visele. O cărţulie ferfeniţită. mult mai tîrziu. Tabla jocului .) Nişte figurine de femei şi de bărbaţi. supunându-se unei căutări continue: „Jocul este harta fugii. pomişori. făcea din ele ce voia. cu totul altfel decît în viaţă” (p. palate. cărţulii cît unghia. obiecte în miniatură.89). Aceasta pentru că avem de-a face din nou cu acea putere deosebită pe care o au lucrurile. care se adăuga cumva celor opt menţionate. o rîşniţă de cafea cu mîner. cu nişte prostii de neînţeles. pe încetul dobîndi controlul asupra viselor. o cutie de scrisori roşie. moşierul se învaţă să viseze la comandă. după moartea lui Popielski: „O bucată de pînză veche. p.

să le smulgi veşmintele pestriţe ca să apară suprafaţa familiară a cojii de castană” (p. dirijînd mişcările din lumea creată. este un mare iubitor de construcţii al unor lumi miniaturale: „În apropierea bucătăriei mănăstirii îşi petrecea şi iernile. toţi sîntem nişte păpuşi aflate pe o tablă de joc avînd dimensiuni cosmice. îşi exersa pasiunea pentru călătorie. ca să nu ne lăsăm seduşi de aparenţele pe care ele le risipesc în jurul lor. în care avem senzaţia de libertate de mişcare.. nu putu să se împotrivească senzaţiei că ei sînt la fel de efemeri ca omuleţii lui de castane.. pe baza analogiilor din lumea superioară.46-47). unui ajutor de creator. În fond. Tot în acest roman apare metafora lumii ca joc de domino.” (p.20). fără timp şi mişcare. Motivul jocului este amintit (e adevărat. aflate într-o permanentă călătorie.ROMANOSLAVICA XLI 68 „Dacă am privi obiectele cu toată atenţia. de iniţiativă. Gauche. alcătuind din castane.59). Trebuie numai să îi afli numărul de puncte de pe plăcuţe. auzind graiul lor diferit..22). mai bine zis. un joc enigmatic. despre care se subliniază că este o prezenţă absolut întîmplătoare în desfăşurarea acţiunii descrise. dacă ne-am îngădui să fim neîncrezători. cu ochii închişi. defineşte importanţa şi sensul fiecărui obiect material” (p. care.59). văzută ca o importantă sursă de cunoaştere. căci şi el este pînă la urmă manipulat. totul este o creaţie. o dată cunoscute... Le vedem doar suprafaţa. a lui Dumnezeu (prin intermediul visării. pe cuptorul încălzit. şi în Călătoria. Că ar fi de ajuns să le închizi gura. am putea să le vedem măcar o clipă chipul lor cel adevărat.. uneori observaţi de către un străin de lumea noastră: „Văzînd sute de călători. ale cărui combinaţii tainice. simţindu-le graba. figuri de oameni şi animale. p. adică să cunoşti semnificaţia evenimentelor” (p.// Lucrurile sînt doar existenţe incluse într-o realitate diferită. Restul.. intrînd pe nepregătite în jocul creaturilor sale. pe care le trimitea apoi în călătorii îndepărtate. care „leagă firele întîmplărilor” – Călătoria. la dimensiuni mai mari sau mai mici. Asemeni unui creator sau. . dar. de independenţă. la alte dimensiuni). îţi oferă pe depliun sentimentul puterii: „realitatea a fost construită pe principiul dominoului. pînă la urmă. cufundat în altă parte.

102). ci numai un reprezentant ales al acestora. care se auto-creează sau este modificată rînd pe rînd. alungarea Dumnezeului din cerul lui şi aducerea cerului pe pămînt.ceea ce este sus este şi jos.24 – sau. la limita ereziei. conform epocii. într-o schimbare a ordinii fireşti a istoriei. beneficiind de aceleaşi condiţii. Omul este şi creator. în care trăiesc şi poartă mici lupte personale este doar un surogat al celei adevărate” (p. care nu este încununată de succes.ROMANOSLAVICA XLI 69 Din punctul de vedere al creaţiei necontenite care este lumea. riguroase. în ultimă instanţă. şi nu opt . „Dacă Dumnezeu a scris cartea. Şi aici există un Dumnezeu care îşi pune în practică modelul uman al lucrării în numeroase ipostaze (oamenii . în celălalt tema centrală ar fi.adică. rămînînd.şapte ceruri. Cercul Oamenilor Cărţii se erijează în adevăraţi creatori. primul roman al Olgăi Tokarczuk este şi el mărturia unei creaţii. pe care îi „reunea ideea sau presentimentul că lumea în care trăiesc şi acţionează ca politicieni sau învăţaţi. în acelaşi roman. de a păstra lumea existentă. p. izgonit efectiv şi din cel de-al şaptelea cer). experienţa trecerii prin ele nu o au toţi oamenii. s-a descris pe sine însuşi. trecătoare”. În casa lui cea mare avea multe oglinzi frumoase de cristal. dar. spre deosebire de Străveacul. fiind mai divină decît însuşi Dumnezeu”. în intenţie însă. la care se află creatorul. . neputincioasă şi aici. cărora le permitea să-şi schimbe viaţa cu imagini de scurtă durată. Mai mult. Dacă în primul roman scopul final era crearea lumii adevărate . în pofida încercărilor independente de modificare a cosmogoniei. în ea s-a depăşit atît pe sine. de cele mai multe ori precise. p. de potenţiali creatori (fiecare stăpînind însă propriul univers – „Marchizului îi plăcea să se privească în oglinzi. Cartea constituie aşadar o extindere a conştiinţei divine. în aceste universuri suprapuse. legile lumii. şi aici avem motivul multitudinii lumilor (de data aceasta sunt şapte lumi . încercarea. Înscriind în Carte întreaga sa înţelepciune. adevărate.măşti ale divinităţii. dusă pînă la plictiseală. cît şi propria operă de creaţie. în ultimă instanţă). reuniţi de ideea instituirii lumii Reale. dimpotrivă. nemărginirea şi fără de sfîrşitul său. în pofida aparentelor deosebiri.24). de aceeaşi susţinere din partea divinităţii. într-o cosmogonie tradiţională. este şi creatură.cifra opt ar fi un fel de extremă. S-a reflectat în ea ca într-o oglindă şi a văzut cine este. care le poate împărtăşi pînă la urmă un adevăr banal: repetiţia. şi acţionarea unui principiu foarte simplu .

după posibilităţi. ce va impune în ultimă instantă modelul unei lumi mitice2.ROMANOSLAVICA XLI 70 tocmai pentru că oamenii au ajuns la concluzia că peste tot acţionează aceleaşi modele demiurgice. Însă. Obecność mitu.”. cotidiene. Că a dormit şi şi-a visat viaţa într-un oraş oarecare. deoarece. el înfăţişează instituirea. Leszek Kołakowski. A trăi mitul înseamnă a-l reitera. să înceapă urzirea: „Deschise valiza şi scoase rîşniţa. Romanul Straveacul are un final deschis. Ipostaze lirice şi narative. metafizice. Bucureşti. cu nişte oameni şi nişte întîmplări tulburi şi amestecate. se ajunge de fapt la conferirea unui caracter mitic al celor descrise. tipică reprezentării populare a magicianului prin excelenţă . să ţină în funcţiune lumea: „Adelka se dădu jos din autobuzul dinspre Kielce pe Şleau şi avu impresia că s-a trezit din somn. 2 1 . puterea jocului şi a creaţiei i se transmite Adelkăi (interesantă transmirea prin filieră feminină. de aici şi strădaniile eroilor romanului de a o recrea simbolic. 1999. Ed. O dată cu îmbătrînirea creatorului suprem şi cu dispariţia creatorilor umani. Într-adevăr. prin însăşi durata ei. În accepţia tradiţională a mitului1.. 1978. lumea degenerează şi se epuizează3. pp 95-96. în ceea ce priveşte Străveacul. Bucureşti. cu valoare de generalizare. Aspecte ale mitului. pentru ca. în pofida variaţiilor aparente ale decorului.. 3 Eliade. Univers. p. ordonarea lumii de către divinitate. apud Constantin Geambaşu.272).” (p. transcendentale. Începu să răsucească uşor mînerul. acesta este un leitmotiv ce se regăseşte frecvent în scrierile Olgăi Tokarczuk. În felul acesta încheiem romanul cu aceeaşi dimensiune mitică atotprezentă. aşa cum este surprinsă de către autoare: prin repetarea unor gesturi banale. aceasta şi pentru că „filosoful polonez înţelege prin mit încercarea de a răspunde la întrebări fundamentale..suita de vrăjitoare!) o dată cu moştenirea rîşniţei.cit. ea se trezeşte din visul ei şi începe să lucreze pentru ceilalţi. Mircea Eliade. op. mult mai potrivită ar fi tocmai crearea unei mitologii. Medro.. desprinse din nevoia de a crede în durabilitatea valorilor şi în continuitatea lumii”.72. mai apoi. ce se întîmplă în lumea zeilor se întîmplă şi pe pămînt. a unor acţiuni.. care oferă modelele exemplare de comportament. Ed. Pentru a merge mai departe.

istoria a trei generaţii. Ultimele povestiri3. Iaşi. ci mai ales de cititori (autoarea este triplă laureată a Premiului Nike. Aici istoria. în acest timp este înscrisă şi efemeritatea. Wydawnictwo Literackie. pare a fi cel mai faimos şi cel mai tradus roman al său. proza ei a fost remarcată şi apreciată nu numai de critici. 2001. acordat de cititori). precum şi povestirile locuitorilor au căpătat o dimensiune mitologică. de Olga Zaicik. A debutat în 1993 cu romanul Călătoria Oamenilor Cărţii1. cât şi de public. trad. prin urmare. . Străveacul şi alte vremi2. Romanele următoare i-au adus noi succese. Destinele lor se împletesc din motive de rudenie apropiată. Ultimele povestiri relatează întâmplări din viaţa a trei femei . Cea de-a treia carte din creaţia sa. trad. Aici şi-a revelat autoarea capacitatea extraordinară de a crea o aură de mitologie în care a învăluit un sătuc din centrul Poloniei. 3 Olga Tokarczuk. atât editoriale. nepoata şi bunica -. Ostatnie historie. de Constantin Geambaşu. Acesta este subiectul la care revine autoarea în recenta ei carte. dar fiecare 1 2 Iaşi.ROMANOSLAVICA XLI 71 ULTIMELE POVESTIRI ALE OLGĂI TOKARCZUK SAU DESPRE EFEMERITATE Joanna Kornaś Olga Tokarczuk este una dintre cele mai remarcabile scriitoare poloneze contemporane. 2002. Într-un interviu acordat Magdalenei Smęder. Editura Polirom. 2004. Editura Polirom. căci. în urma numeroaselor premii şi nominalizări (repetate nominalizări la prestigiosul Premiu Nike). pentru care a obţinut Premiul Editorilor Polonezi.mama. Străveacul şi alte vremi este o poveste despre Timp şi puterea lui distrugătoare. Cracovia. Tokarczuk admitea că în această carte a vrut „să-şi încerce din nou puterile cu o saga” (prima dată a încercat s-o facă scriind Străveacul şi alte vremi).

3 Interviu cu Olga Tokarczuk la postul de radio RMF Classic. 2 1 .ROMANOSLAVICA XLI 72 povestire este distinctă. Interviu cu Olga Tokarczuk la postul de radio RMF Classic. De aceea autoarea consideră această carte o „saga infirmă”. S-a întâmplat ceva cu timpul. În prima parte. povestirile a trei femei diferite. Mergând pe un drum înzăpezit şi înainte de a aluneca în „aburii lăptoşi ai iernii”. cât şi una corporală. dar lumile lor nu mai corespund între ele”. sunt scrise distinct din punct de vedere formal. ea este cea care leagă cele trei povestiri..2 Aceste trei povestiri. Cu o îndemânare de maestru în a potenţa atmosfera. ca şi cum timpul ar fi făcut schimbări de generaţie extrem de rapide.. nepoate. „Continuitatea între generaţii este doar formală. Dar în vremurile noastre nu se poate scrie saga. Ida percepe „o răsuflare congelată de cadavru”. Tokarczuk ne pregăteşte pentru această întâmplare prin indicii subtile. s-a sfărâmat în bucăţi mărunte şi a început să sune total diferit în generaţiile care se succed”1. Ar fi un act de violenţă faţă de aceste personaje. Vedem fiice. octombrie 2004.3 Ultimele povestiri ale Olgăi Tokarczuk reprezintă o carte foarte serioasă în creaţia autoarei. pentru că nu mai curge linear. când răceala e cumva o senzaţie naturală în apropierea fenomenului morţii. un fenomen pentru care vrea să ne pregătească. Fiecare erou. Moartea este strâns legată aici de Timp şi de noţiunea de trecere. Poate că a fost un fel de avertisment dat de soartă. „Saga – spune autoarea – mi s-a părut întotdeauna un gen de literatură care are curajul să descrie un interval temporal mare. octombrie 2004. folosindu-mă pe post de narator”. puţin stricată. Fragment dintr-un interviu cu Olga Tokarczuk realizat de Waldemar Popek. fiind prezentă în fiecare dintre ele ca o umbră rău prevestitoare. fiecare personaj îşi are vocea sa proprie. publicat pe pagina web a editurii Wydawnictwo Literackie. creând astfel ambianţa unică a povestirii. reflecţiile asupra morţii sunt cele dominante. Personajul principal. care dobândeşte în carte atât o dimensiune sprirituală. Seriozitatea aceasta este legată de însemnătatea subiectului abordat. descompusă. Prima şi a două povestire se petrec iarna. „Chiar şi forma literară diferă – spune autoarea – ea nu poate fi uniformizată. urzind istoria oamenilor în acest timp comun. bunici. În afara celor trei femei mai există un erou – moartea. dar şi ca o perspectivă cu care autoarea vrea să ne familiarizeze. ele trebuie să povestească despre lumea lor în modul propriu. Ida. tocmai a scăpat cu viaţă dintr-o confruntare cu moartea.

mă încovoi. care moare sub ochii ei. Ostatnie historie.. cad în genunchi şi în sfârşit mă lipesc cu burta.spune femeia. Ida ajunge într-o casă ţărănească în care stăpânii se ocupă de spitalizarea animalelor … Este nevoită să rămână acolo câteva zile. lucru care o determină să reflecteze asupra propriei vieţi. aceea a unui om care încearcă să se pregătească pentru această eventualitate. lasă-mă să mă preschimb în particule lichide. Da. Cracovia. P-E-T-R-U A M-U-RI-T! – scrie cu picioarele în zăpadă această informaţie pentru lume. teama că într-o noapte inima ei slabă poate înceta să mai bată. ca şi cum toate părţile lui ar fi obosit şi ar fi renunţat calm la lupta zilnică cu gravitaţia.. Socotelile cu trecutul (relaţia cu mama) şi cele cu prezentul (relaţia cu Maja. Această privire este un dialog cu sine însăşi. Ida observă o căţea bătrână. îţi vin în întâmpinare. p.. fiica ei) nu se prezintă prea bine. „Acest corp care se înclină spre pământ. atât în sensul concret. să mă dizolv. mă vlăguiesc. Idem. mă cocoşez. Semnificativ este momentul în care femeia priveşte în oglindă. Corpul ei poartă semnele trecerii timpului. cu coapsele de pământ. într-un cuvânt. „E bine să ştii toată viaţa din ce cauză vei muri în final”2 . cât şi în cel spiritual. pe coasta înzăpezită prin care iarna i-a izolat de restul satului. Paraschiva 1 2 Olga Tokarczuk. Ida n-are nici măcar cui să împărtăşească frica ei de moarte. pentru ca Cei de jos să afle şi să vină „plini de compătimire falsă”. Ida însă poartă în ea încă o conştiinţă a morţii – conştiinţa trecerii pe care o trădează corpul omenesc. cartografic. Wydawnictwo Literackie.ROMANOSLAVICA XLI 73 După accident. întind mâinile: soarbe-mă. lasă-mă să fiu absorbită. . În a două parte aflăm destinul mamei Idei. Multă nostalgie şi multă tristeţe se degajă de-aici. mă predau. nu mai lupt cu tine.Tokarczuk creează o anti-saga în care legăturile de sânge nu mai au o semnificaţie puternică. cu faţa. Ida mai ştie că are o inimă bolnavă şi că va muri din cauza ei. spune corpul. Atitudinea Idei e o raportare particulară la fenomenul trecerii. Agonia animalului îi aminteşte de fatalitatea sorţii oricărei fiinţe.. care îşi povesteşte viaţa împăcându-se lent cu soarta şi moartea soţului ei. asupra relaţiilor pe care le are cu soţul şi fiica ei. să-şi facă socotelile cu sine însăşi. E o poveste tristă despre căutarea locului său în lume. să mă scurg în pământ şi să rămân acolo”1. Totul şi toţi suntem trecători. Cu fiecare literă întipărită în zăpadă aflăm o bucată din viaţa ei.. conform datelor”.. cu toate că ea nu ştie „să povestească cronologic. 39. 2004. Ina..

. El se uita la întreg. simple.. (. eu doar mărunţişul purtat în buzunar. „Erau multe diferenţe între noi – mărturiseşte femeia. El vedea numai lucrurile mari. sunt cumva separaţi. dar suprimă şi orice scindare existentă între ei…. Moartea lui Petru a întrerupt această ordine impusă de soartă. evidente. devine rigid. cu viaţa pe care a trăit-o puţin la întâmplare. care scapă atenţiei. 150.. aveam burta plată şi coapsele cam masive. Această analiză a propriului corp îi permite să descopere că „ceva în sfârşit i-a apropiat pe cei doi – bătrâneţea”. Ibidem.. „Nu mai am nevoie de restul vieţii 1 2 Ibidem. complicate şi interesante. solide. O armonie elaborată de-a lungul anilor. două corpuri. în nici un caz din dragoste. însemnate. El vedea banii. puternice.. Şi totuşi. care cu timpul şi-au pierdut semnificaţia.. a perturbat ritmul armoniei comune a corpurilor trecătoare. „Aşa arată îmbătrânirea: ţesutul viu. Ce s-a întâmplat cu ele acum?”2 – întreabă privind în oglindă. timpul a lăsat semne şi pe corpul ei. În trecerea lui. în faţa morţii soţului. 147. două suflete care trăiesc împreună alcătuiesc un întreg şi atunci când una dintre jumătăţi dispare e dureros…. lipsite de importanţă şi mărunte. ci după ce „mătuşa Marynka a spus da în numele ei”. chiar dacă fusese una aparentă. deşi trăiesc împreună. Eu – pe cele mici. un fel de sistem căruia femeia i s-a alăturat cu timpul şi cu care s-a împăcat. chiar dacă au existat între ei atât de multe diferenţe. p. flexibil. Am putea merge mai departe pe firul gândurilor Paraschivei şi spune că moartea . Acum. bogăţie sau origine îl aşteaptă aceeaşi soartă. El – anotimpurile. încordate. Eu – fiecare zi în parte”1. aruncată de soartă dintr-un loc într-altul. şterse. Fiecare şi-a bătătorit o cărare lângă a celuilalt şi a trăit în aceste coordonate . rămâne un gol şi se instalează singurătatea cu care e greu să trăieşti. omul se întăreşte pe dinăuntru. întreruptă din când în când de o boscorodeală sau umplută de tăcerea oamenilor care. nu numai că apropie oamenii. Traiul împreună a devenit un fel de obişnuinţă. începe şi ea să se confrunte cu timpul. Relaţia cu soţul a fost destul de schematică. sunt un fel de răfuială cu ceea ce a fost.. „Eram subţire în talie.. pe fiecare. eu la detalii. Viaţa comună s-a preschimbat într-un şir de ritualuri uzuale. întoarcerile în trecut. .ROMANOSLAVICA XLI 74 s-a măritat puţin la întâmplare. p. independent de vârstă.) Femeile bătrâne şi bărbaţii bătrâni ajung să semene între ei”. Amintirile ei...

Dacă l-am putea percepe am fi fost cu toţii nişte oameni înţelepţi. dar în acelaşi timp să dobândim acea capacitate rară de a ne împăca cu moartea Altuia. Dar chiar şi moartea unor persoane străine (în aparenţă străine nouă) lasă în noi o urmă.. nu de loc. „Mă interesează enorm un lucru: momentul în care omul începe să moară. care îi spune că este bolnav. Trebuie să existe în viaţă un asemenea moment. Important este să fim pregătiţi nu numai pentru propria moarte. dar multe dintre reflecţiile lor sunt de natură universală. cu moartea celor apropiaţi. Cea mai nouă carte a lui Tokarczuk a fost calificată de critici ca o carte dificilă şi tristă… Autoarea însăşi a mărturisit într-un interviu că a dorit să spună ceva important. Dar nimeni nu ştie să vorbească atât de uşor despre lucruri grave. încerca o scamatorie cu nişte bile. Şi el va muri – a arătat spre un băiat care. aşa sunt construite momentele cele mai neînsemnate: blocuri .. Ea este forţată să reflecteze asupra efemerităţii vieţii după întâlnirea şi conversaţia avută cu un iluzionist. că în sfârşit îşi simte gândirea suficient de matură pentru a se ocupa de acest subiect… Dificilă? Poate pentru că însuşi subiectul este unul greu abordabil… Moartea rămâne în continuare unul dintre cele mai misterioase fenomene din existenţa noastră. Aş da-o pentru o singură mişcare molatecă a mâinii tale care ar vrea să mă îmbrăţişeze.. – Şi ei – a făcut semn din cap în direcţia celor doi chelneri care curăţau mesele”.ea va auzi replica: „E doar o chestiune de timp. Dar nimeni nu vrea să facă negoţ cu mine”1 – se plânge personajul. A treia femeie. „Moartea este tot ce nu ne lasă posibilitatea să alegem. ceva fără de întoarcere. printre problemele cu care omenirea se confruntă de secole şi care nasc mereu întrebări. Se vede întregul schelet al lumii – este compus din morţi mici şi mari. să ne împăcăm cu efemeritatea existenţei. Maja. Nu-l recunoaştem. cu limbă scoasă. căruia nu-i putem spune nu. dar nu-l cunoaştem. suntem nişte proşti” – spune Paraschiva. Împăcarea cu moartea este o artă. Altfel. aşa cum o face Olga Tokarczuk. va întâlni tocmai acest fel de moarte. să-l îndrume pe cititor prin meandrele destinelor unor întregi generaţii... uneori la discuţii… sau la călătorii în sine însuşi.ROMANOSLAVICA XLI 75 mele.. îndeamnă la reflecţii. La întrebarea femeii – „dar de ce dracu’ nu sunteţi la spital? De ce nu vă trataţi?” . Fiecare personaj are o atitudine proprie faţă de moarte.

fiindcă la un moment dat vor dispărea şi va fi prea târziu pentru a mai repara ceva. să umplem această viaţă cu oameni. fuge. această lume feminină este destul de tristă.. despre care vorbeşte Paraschiva. ne semnalează necruţător că orele noastre sunt numărate. timpul devastator care lasă urme pe corp şi în spirit sub forma amintirilor. cu sentimente. Timpul care zboară. sau în singurătate. întreţine viaţa după cum pofteşte. moartea este inevitabilă. Un alt îndemn se desprinde din ţesătura narativă: „Carpe diem” pare să spună fiecare pagină a romanului. trăieşte din plin şi adevărat.ROMANOSLAVICA XLI 76 inerte de timp care zboară orbeşte şi distrug totul în calea lor. ca pe un „punct” din structura lumii. când o trăim la întâmplare…. Ce sunt deci Ultimele povestiri? O parabolă despre Timp şi fatalitatea sorţii? O ilustrare a teoriei lui M.. E mult gol şi foame de sentimente aici. Aşadar... în timpul celor câteva clipe din care este compusă viaţa noastră. dar „o saga infirmă”. aşa cum o numea chiar autoarea. Heidegger despre existenţa spre moarte (Sein zum Tode)? O saga feminină. Nu cred că Tokarczuk a vrut să reverse în paginile romanului doar amărăciunea cauzată de efemeritatea vieţii. chiar fără să vrem. căci timpul zboară şi e scurt. pentru că lipsesc din ea legăturile de familie? Cred că este puţin din toate . Moartea este omniprezentă şi atotputernică.. Desigur. îl aşteaptă pe fiecare dintre noi. . Într-adevăr. nu ne găsim locul. avid de senzaţii. ca Ida sau Maja.. Trage cu ochiul şi devorează lacom fiecare clipă urmărită – observă Ida. ca un mecena impotent. e foarte trist atunci când. ca şi cum totul ar fi decolorat de un scenariu de iarnă.

ROMANOSLAVICA XLI 77 ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВУЧИТ ГРОЗНО! ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ АСТАФЬЕВСКОЙ ПОВЕСТИ ЦАРЬ-РЫБА Михаэла Морару Когда тебе придётся туго. что однажды была названа душой? «Заштопайте мне душу. волнующим душу вопросом. чем у нас «душа больна». Найдёшь и сто рублей и друга. тот о том и говорит». Стань самим собой. А ты . перечислить всё то. да и не имеет смысла сейчас и здесь. Увидишь мир со стороны.как ряженный на святкиИграешь в прятки сам с собой С своим искусством и судьбой. что болит. 1954) Как гласит русская пословица: «У кого. И тем не менее постоянным. неизбыточным. Чем друга или сто рублей. Нет времени. Себя найти куда трудней. и при каких условиях начинает кровоточить та часть человека. продолжает оставаться тайна «самоосуществления» человеческого сознания: Когда и как. И всё и всех найдёшь в порядке.просил Маяковский. (Арсений Тарковский. Мои желания скромнее. Ты вывернешься наизнанку Себя обшаришь спозаранку В одно смешаешь явь и сны. пустота сочиться не может». И .

духовного опыта. Евтушенко) Способность измениться. Путь к самопознанию не всегда лёгок и он неизменно повествует о трагичности существования человека на земле. всё. культурного багажа. И это вполне нормально. как хочется. (Е.истолкование есть естественный способ присвоения вещи в рамках той или иной культуры. Правда. Астафьева можно определить словами Иосифа Бродского: . упирается в избитый и вечно новый афоризм. утешением же пусть служат слова из Библии: «познание даётся только познающему». что гораздо большим достижением будет попытка прожить свою собственную. никем не придуманную жизнь .но. Любое произведение искусства открывается каждому человеку на языке его внутреннего мира. меняется мир. в конце концов. бед и обид». поступки. о необходимости познания самого себя. ведь для того. ведущую к пониманию по сей день неразгаданной тайны человеческой мечты: О чём мечтает Человек? Что ожидает он от жизни? Меня всегда волновало поведение человека в «максимально горький период его жизни». произнесённый когда-то древним греком. «при вспышке озаренья» человек понимает: пусть нам не дано изменить всё немедля. воля к самоконструированию.для всего этого прежде всего надо попытаться познать самого себя. то глупо упрекать других в собственной неудаче. чтобы понять.ROMANOSLAVICA XLI 78 всё-же хочется найти хоть маленькую тропинку. его способность изменяться (и не всегда в лучшую сторону) в процессе осмысления сути жизни. что не стоит копировать чьи-то чужие судьбы. что жизнь слишком коротка. опыта «горестей. в какой-то момент. с позиций другой модели мира или просто другой индивидуальности. Если спуститься от «высоких абстракций» на землю. Творчество В. когда изменяешься ты. неповторимую. испытание человека временем.

она не имеет названия. с. сквозь которую не пробьются мольбы о помощи. вырисовывая трагические характеры. а в масштабном. который всю неделю играет в жмурки со своей совестью. проблему добра и зла рассматривает как стержень. так и внутренней. В разном художественном регистре и на разном материале решает он коренные вопросы человеческого существования. Постоянный предмет воспевания. Не любовь ли она? Нет. После потери доброты наступает момент. Это огрубляет наше сердце. а по выходным. что самое опасное зло скрывается внутри человека. описывая острые конфликты и обстоятельства. а пока и без того много забот. в его связи с природой. но причудливым жителям. Астафьев призывает нас быть осторожнее.128. Если мы будем сначала просто не обращать внимания на чужое горе. кидает монетку бабульке- 1 Дедков И. 79 Астафьевская проза конца ХХ века посвящена «дорогой стране» и её замечательным. то тем самым мы убьем в себе самое ценное качество . Астафьев. 1978. не в единичном проявлении. несмотря на самобытность подхода и стиля. душевнее и добрее1. возвращаясь из церкви. всем своим творчеством.. объединяющий образы Человека и Природы в единую систему. что потом наверстаем упущенное. в его отношения с этим миром. не убивайте в себе Человека!».способность делать добро. убеждая себя в том. но всегда. Раскрывая нам самую суть человеческой души. Астафьев. как внешней. покрывает его непроницаемой коркой. А такой человек способен уже на всё. заглушать голос собственной совести. не обижайте друг друга.самая страшная болезнь на свете. Чёрствость души . глубоко и всецельно постигший человеческую натуру во всей её двойственности. Возвращение к себе. С патетической настойчивостью проецируется в произведениях Астафьева стремление вдуматься в судьбу Человека и всего мира. Москва. . неустанно утверждает. звенит тревожно призыв: «Не разрушайте природу люди.ROMANOSLAVICA XLI Дорогая страна. когда человек теряет нравственность.

10. 1976. Но на такую монету можно купить билет только в никуда. милосердие и жестокость. с. хоть и в новой «форме» мечется. изображает всю многогранность человеческого существования. перед его людьми. жертвуя иногда собственным счастьем или даже жизнью. юродствует и предаёт4. «Вопросы литературы». в полном согласии с миром и его нравственными законами»3. надменнее и проще нас. 4 Там же. однако. н.. оставшимися без ответа вопросами. многочисленной вереницей самобытных. В своих произведениях Астафьев.всюду воплощено чувство обязательного долга перед своим народом.. Но «долог русский долг» и нет тому долгу конца. с автобиографическими и исповедательнами откликами2. «Вопросы литературы». Москва. Молодая гвардия.». с.. 1978. не приукрашенно. В его творчестве . появились новые и возникают другие тревоги и опасения.73. которая до него ещё. задаёт тот же вопрос: Что же происходит с человеком. н.от коротеньких суждений (Падение листа) до объемистой эпопеи (Царь-рыба) .. в сердцах. Астафьев отвечает печальным голосом: всё чаще и всё 1 2 Анастасьев Н.114.106. которые. богат астафьевский мир . И Астафьев. Быть человеком.ROMANOSLAVICA XLI 80 нищенке на искупление грехов. воскликнула: «И в мире нет людей бесслезней. Человек попрежнему.12. конечно. это стремление к уединению. На пути к синтезу.. отстранению от бед людских? И перекликаясь с Анной Ахматовой. опустошавшим душу бессердечием многих и живым состраданием других1. Чем.то это. а главное. порыв к наживу. Астафьева пронизана вдоль и поперёк животрепещущим чувством тревоги за жизнь Человека и всего живого. Логвинов А. тягу к труду и порядку вперемешку с легкомысленной беззаботностью. будто бы изжившийся в старину. 3 Сидоров Е. в необходимость «жить свою жизнь правдиво.112. Проза В. Уже веками тянется жизнь с её неразрешимыми вопросами и хотя мир меняется и хотя рядом с далёкими. почему? Откуда взялся у русского человека этот всеохватывающий. каждым своим произведением. . 1981. неповторимых вариантов человеческих судеб. укрепили веру в добро. с. включая горести и победы. с покоряющей в миг читателя правдивостью и откровенностью. с.

полнокровная жизнь человека. и ушёл. его «чёткая» документальность чуть сковывает читателя. предательство. в тайнах вселенной. затерялась линия горизонта. придерживаясь строго человеческой конкретики. Он передаёт состояние современного человека. в своей повести Царь-рыба продолжает разрабатывать одну из кардинальнейших линий русской литературы: с одной стороны. потерявшего историю. оторвавшегося от многовековых корней. не в силах остаться в сторонке. 1976. с. лишённая жизненности картина набега. фальшивая. стерлась. .. Там же. Порой. черпает свою правду в гуще родной земли. небытия2. который. Астафьев. по ходу развёртывания действия. подводит итоги и выносит приговоры. сбитого с толку «переходящими ценностями» товарно-денежного полу-бытия. подлость завладели душой человека. Малодушие. в мифах и хрониках. способные насторожить даже самых бесшабашных людей: оказывается в новых условиях технического прогресса. основной конфликт Человека с Миром потерял свои привычные нравственные атрибуты. Идейно-стилистическая структура повести Царь-рыба основана на непримиримом столкновении двух начал . И Планете грозит не 1 2 Золотусский И. с.Человека и Природы. «Нет точки опоры и. опустошёнными. Астафьев. растворилась в густой мгле человеческого обмана и произвола»1.86. Главный герой всего повествования. потерявшего память предков.ROMANOSLAVICA XLI 81 безысходнее люди. Час выбора. и вмешивается. естественная. в большинстве своём. в невиданный пласт самоуничтожения Человеком человечества. хаоса. что именно она придаёт повести дополнительный стимул и силу правдивого свидетельства о Времени и Человеке. с другой стороны. что опасней. корнями вросшего в традицию и. Их взаимодействие осмыслено писателем в гармонии и противоречии. чувствуют себя одинокими. но в итоге становится ясно. в повествовании Царь-рыба. в глубину социо-экономических проблем. легендах. так сказать. философствует. А приговоры очень страшные. в их общности и обособленности в один из самых переломных моментов своего «сосуществования». жестокость.сам автор. полу-бреда. в сказках. Москва.80.

Боль и непримиримая борьба писателя за всё живое на земле чувствуется в простой истине его строк: «звери и птицы. Неоднократно обращаясь к звукописи. Астафьева специальное использование звуковой стороны произведения. . При чтении повести внимание читателя останавливается на некоторых. шорохов.с горечью продолжает Астафьев. как правило.». жуков.ROMANOSLAVICA XLI 82 столько ядерная катастрофа в будущем. звукоподражанию. в хлябистые болота. «Слушал тайгу-маму – она отодвинулась от всех шумов. где-то за версту неловко и грузно садившуюся на дерево.. . призывающим к бдительности. Это образы-символы. «каплями» растекаясь по всем главам: образы-символы тайгиматушки. Кишинев. Необузданная страсть окончательного и бесповоротного подчинения природы воле и «хотению» человека . Слово и мысль в художественном тексте. неоднократно повторяются. выделяющихся из общего фона. батюшко-Енисея – реки жизни. Жестокость человека.верный путь к потере человеческого в человеке. в хвою.. заарканить природу.д.что мы преобразовали всё. Было слышно птицу. мы лишь ранили её. исцарапали. Чуткое ухо писателя воспринимает тончайшие оттенки звучания в окружающем мире. Урала-великана. Астафьев подчёркнуто неравнодушно восклицает: «Сам не знающий покоя. сожгли огнём». повредили. на которые опирается содержание. человек с осатанелым упорством стремится подчинить. сколько экологическая в настоящем. Отличает писательскую манеру В. а мы без них обязательно погибнем».И. Нет. Иногда страстную 1 Донецких Л. отстранилась от всякого движения и отчуждённо погружалась в самоё себя. орехово щелкающихся о стволы. В этой повести очень выпукло определена астафьевская позиция по основным темам: человек и природа. в мох.131. «Нам только кажется . они. 1990. С возмущением. и тайгу тоже. с. в листья. его неразумность и безразличие перед лицом вечности подчёркивается Астафьевым по ходу всего повествования. вечность и миг1. истоптали. автор придаёт повести особый ритмический рисунок. сухо цепляющейся за сучки». Царь-рыбы и т. падение прошлогодней шишки. жизнь и смерть.. особо важных для понимания всего целого элементах. растения проживут и без нас.

возмущающие читателя. даже в самой тёмной тайге должен быть человеком. представляющие собой соединения слов. несовместимых согласно языковой норме. пруды. про Камское водохранилище. уже получившего информацию о «бесхозяйственном» овладении человеком дарами природы. одноразовостью использования и выражают яркое. не стал. . каменное бессилие.. как символ безысходного.135.. сыплется. но усилённый разъяснением. а человек в любом месте. про загубленную красавицу Чусовую. указывающие на различного рода эмоциональные паузы: «Чтобы помнили!// Земля наша едина и неделима. которому прежде всех и больше всех досталось от человека. кисти черёмухи полощет потоком.. и никак не может сделаться берегом..... почему «мучается» оставляет жуткое впечатление: повтор слова сыплется звучит как рыдание. лопочет осина. Например: мерцали. сыплется. пробуя укрепиться возле воды. светились. общего горя1. угрюмая мысль. с. птица. пламенно загорится от брусники беломошье и др. играли капли.ROMANOSLAVICA XLI 83 мелодию восхищения перед величием природы пересекают скорбные ноты. тайга дышит чистым холодом. жёсткая тоска. излюбленными являются тире и многоточие.. Во всех образованиях с нарушенной сочетаемостью развивается метафорическое значение. Такие индивидуально-авторские конструкции отличаются почти абсолютной непредсказуемостью. про ржавые и мёртвые озёра. сыплется. рассказывать про.» Олицетворённый образ «мучается земля» сам по себе потрясает. реки. в результате чего возникают особые структуры. облачко притулилось к берегу. «Я. отвинтила лапами сиреневую шишечку. Урал.. где более уже четверти века мучается земля. лёд изнурялся.// че-ло-веком!» 1 Там же.. богатое изобразительно-характерологическими возможностями стилистическое средство. Стилистическая нагруженность различных знаков препинания в повести Царь-рыба неодинакова. Характерным для астафьевского стиля является также нарушение нормативной сочетаемости лексем.

по сравнению с объёмом самого повествования) и чаще всего автора. 1 . «Чуть приостановив себя на выдавшейся далеко белокаменной косе. которые сотни и тысячи вёрст бегут к Лапченко А.).) неповторимы.это разгорится мелкий. речушками. несобственно-прямая речь и т. Ленинград. Виктор Астафьев: очерк творчества. а потом потемнеет. чёрствый листик на карликовой берёзке. Человек и земля в русской социально-философской прозе ’70-х годов. с.ROMANOSLAVICA XLI 84 Вся повесть .д. каждый образ (будь это озеро-Енисей. 1982. взбурлив тяжёлую воду. всюду проплешины выявятся. озвучены. Интересным образом-символом реки-жизни в Царь-рыбе является «батюшко-Енисей».Ф. зримы. его впечатлений от встреч с людьми и с природой.» Идейно-художественный замысел повести потребовал от писателя использования как известных приёмов психологической характеристики героев (диалог. так и поисков новых средств для изображения сложных. с. передающие душевные состояния и настроения отчасти героев (немногочисленных.. хламье мхов. Скромным ситчиком зарябят болота..89 2 Яновский Н. 1985. лес. Москва.это гимн природе! Каждая картина. на притоках которого и развёртывается действие повести. лишь ярче. отмякнет тундра и сразу же сделается голым-голо. батюшко-Енисей принимал в себя ещё одну речушку. «В начале сентября накоротке. Символическое содержание этого образа (рекой жизни назвал его сам автор) строится на мифологических основах: образ реки у многих древних народов был собирательным воплощением всего устройства бытия. всего небесного и земного2. паутина сопревшей травы. тайга-матушка и т. река-Опариха. представлены в разных цветовых ракурсах1. на которых багульники будут держать окорелый продолговатый лист до больших холодов. сплетал её в клубок с другими светлыми речками. на голубичниках. 214. тальниках. но буйно вспыхнет тундра и сделается сплошь облитой раскалённым металлом . выступят серые камни.д. Так Астафьев вводит в повесть внутренние размышления. противоречивых чувств своих персонажей. всех начал и концов. пламенней загорится от брусники беломошье и угаснет уже под снегом. сухие кусты.

цит. И ей греться ни к чему. Холодная. с его точки зрения... капризную. 1980. воскресшее из страшной схватки со злом. её очищающее воздействие на человека2.И. человек. Поэтика мифа. 138.. непокоем. физическая и моральная.. Это он. Астафьев не может примириться с безнравственным. с.» В основе образа царь-рыбы лежит мифологическое представление древних народов о первичности морской стихии на земле. в родной литературе.» Образ-символ «реки жизни». сложное многоступенчатое движение. На родной земле. ему в тепло надобно. с. Противоборство Рыбы с Человекомбраконьером. и человек слабели. встревоженные. «И рыба.» «Иди. Я про тебя никому не скажу!». с. укатилась в низовья Енисея и на Ангару. 313-314. победа Рыбы над ним. раб. иди! Поживи сколько можешь.. плесень согнала её. характеризуется у Астафьева обилием или отсутствием рыбы.. Царь-рыба – символ непобеждённой силы добра. Зачем ей кровь? Она живёт в воде. чтобы капля по капле наполнять молодой силой вечное движение. зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь – на одной ловушке. 3 Хватов А. о возвращении человека из этого царства1. нарушением равновесия в природе и в жизни: «Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем?» – спрашивает он не только себя. истекали кровью. Автор сам или устами своих героев с горечью говорит о вандализме человека по отношению к дарам природы: «Нет теперь красной рыбы на тех ямах ни летом. но и всех нас. . Так зачем же. рыба.ROMANOSLAVICA XLI 85 нему.И. Да и мало её в рыбе. на земле обитает. 1976.Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. ни осенью. Понимая жизнь как вечный круговорот в природе. Сошла она с порога.. 67. Караулит их одна и та же мучительная смерть.М. и заставившее человека обратить свой взор вновь к прекрасному. к грязи непривычную. 1 2 Мелетинский Е.молвил ловец.. и ему сделалось легче. Донецких Л. Рыбья. приглашая глубоко задуматься над этими во имя нашего спасения3. Москва. символизируют могущество природы. Москва.

Он как бы стремится.ROMANOSLAVICA XLI 86 Как всегда у Астафьева и в повести Царь-рыба. puţini la număr de altfel. Astafiev este aglomerată. ale râului Opariha. Astafiev împleteşte probleme istorice şi filosofice. Его повесть-эпопея сигнал тревоги и боли. cum îi percepe valenţele şi plasticitatea. Pământul Rusiei este o imagine concretă şi polisemantică în nuvela lui Astafiev Visul crestelor albe (Peştele-voievod). Scriitorul şi-a proiectat eroii. иногда беспощадными их именами. Lumea artistică a „lucidului” V.. S. душевная правда. precum şi aspecte ale vieţii personale. Astafiev completează aceste imagini cu un conţinut universal. это звучит грозно!» Rezumat De felul cum scriitorul mânuieşte cuvântul artistic. În centrul universului său. gălăgioasă şi pitorească. dinamică. El creează o iluzie a unităţii depline dintre Om şi Natură. внутренняя. ale drumului. depinde procesul de creaţie a întregii opere. rezolvând problema cardinală: ce este Omul şi care este menirea lui pe Pământ. oameni! . споря с Горьким. pe fundalul imaginilor concrete ale fluviului Enisei. problemele întregului popor rus.O. şi a desprinde firele invizibile ce-l leagă pe Om de Natură. сказать: «Человек. Pentru Astafiev. и в то же время он сохраняет отважность и способность называть вещи подлинными. правда во имя святого. В его повести повсюду звучат ноты обобщающе-философского характера.S. pădurilor fără sfârşit şi ale mormintelor fără nume. высокого в человеке – стоит на первом месте. nu se poate decât prin catastrofe. destinul pământului şi destinul oamenilor formează un tot. generale şi concrete.

momentul de tranziţie dintre cele două secole a delimitat la nivel literar mai multe perspective de evoluţie. 104. Modern. cu diferite semnificaţii. ci şi prin transformări estetice fundamentale. Bucureşti. ca şi avangarda. „aplicat prea multor direcţii estetice. p. modernitate. 1969. p. etică etc. Fenomenele culturale cuprinse în denumirea de modernism au însemnat un proces eclectic şi contradictoriu. o etichetă generală. Adrian Marino afirma că „modernismul defineşte o noţiune globală. În mod firesc. Modernismul a determinat la un moment dat o adevărată obsesie. social-politică (atitudinea faţă de evenimentele istorice ale epocii). aplicată şi aplicabilă tuturor curentelor literare postromantice”1 şi că. manifestele). Editura pentru Literatură Universală. 2 Idem. care uneori se suprapun. Sensul său cuprinde încă numeroase confuzii şi ambiguităţi.2 Mulţi teoreticieni înţeleg prin modernism perioada apariţiei şi a dezvoltării civilizaţiei industriale şi a capitalismului (începând chiar cu reformele din secolul al XVI-lea). modern – modernism – modernitate.ROMANOSLAVICA XLI 87 MODERNISMUL LITERAR RUS: DE LA DECADENTISM LA AVANGARDĂ Camelia Dinu Perioada de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea s-a caracterizat nu numai prin modificări generale ale vieţii sociale. ca şi avangardism – avangardă sunt concepte destul de neclare şi de discutabile. în funcţie de poziţia artiştilor: estetică (concepţiile teoretice. 105. 1 . De altfel. în această situaţie este sinonim cu epoca Adrian Marino. părerile critice. modernismul sfârşeşte prin a deveni o noţiune goală de sens”. modernism.

J. Şapir.J. Levin.V. cuprinzând arhitectura şi artele decorative (situaţie în care este folosită şi titulatura modern). Smirnov. T. Van Baak. D. Doherty. J. În ultimii ani au apărut în Rusia şi în afara graniţelor acesteia articole valoroase despre problemele modernităţii şi ale avangardei2.R.N.P. modernismul desemnează totalitatea curentelor care s-au manifestat la începutul secolului al XX-lea.F. Lyotard considera că modern în sens larg înseamnă „conştientizarea unei rupturi de trecut. Ţîvian. termenul este raportat la arta din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. R. ceea ce este recent. În sens larg. 1993.ROMANOSLAVICA XLI 88 modernă.N. J.R. a limbajului absolut. Modernismul rus a fost repus în drepturi.1 Pentru culturologul contemporan rus Mihail Epştein modernismul înseamnă o revoluţie care doreşte să suprime convenţionalitatea culturală. Cele mai reprezentative nume în acest sens sunt: Zara Mints. În domeniul artelor plastice. nou. Segal. p.I. Tiupa. şi care au anunţat noi repere artistice. Ekaterina Bobrinskaia. M.D. Timencik.M.A.A. V. Însăşi denumirea sugerează că postmodernismul s-a format ca o nouă paradigmă culturală în procesul diferenţierii de modernism. Kolobaeva.I. Lyotard. Broitman. Condiţia postmodernă. de la impresionism încoace. din cultura europeană şi americană de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (se pare că în accepţie restrânsă termenul a fost introdus de o mişcare poetică spaniolă condusă de Ruben Dario.D. se referă la o mişcare din artă. abia după perestroikă. cel puţin la nivelul criticii. Editura Babel. 9. Toporov. Raport asupra cunoaşterii. L. adecvat condiţiilor prezentului”. Postmodernismul critică modernismul tocmai pentru această iluzie a adevărului ultim. marcând ruperea de canoanele clasicismului. care ar deschide drumul către o realitate „pură”. denumită modernismo). Belaia. de arta tradiţionalistă în general şi de reprezentările estetice normative despre funcţiile artei.F. Dering-Smirnova. I. Studiile referitoare la curentele şi la orientările modernismului s-au supus multă vreme în Rusia compromisurilor şi au fost incomplete din cauza restricţiilor de ordin ideologic. T. Schaffer. Iu. V. Bucureşti. I. R. Kluge etc. J. 1 . 2 Istoria studierii tendinţelor şi a curentelor moderniste (secolele al XIX-lea – al XX-lea) în Rusia şi în URSS are o durată de cel mult patru decenii. În sens restrâns. D.I. ca reacţie la valorile culturale din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea. S.

ca formă extremă a modernismului. conform căreia în secolul al XIX-lea arta trebuie să se orienteze către înţelegerea de sine. OPOIAZ. prin afirmarea crizei literaturii şi a limbajului. impulsul de a nega timpul şi cauzalitatea. a fost dominată de cea europeană. akmeismului. constructivismul este considerat cea mai mare orientare avangardistă care a venit din Rusia în Europa. Aceste note apar mai ales între 1900 şi 1910 la unii futurişti ruşi (N. arhitectura. Liderii noilor orientări s-au manifestat nu numai împotriva clasicismului. care îl va continua şi completa pe cel actual. futurismului şi imaginismului. În studiul de faţă ne oprim asupra simbolismului. Estetica modernismului se bazează în Rusia pe aserţiunea lui Hegel. deşi în multe privinţe a rămas un îndemn boem. ci şi împotriva altor mişcări de orientare modernistă. schimbări de orientare în futurismul italian din faza sa târzie. dintre curentele artistic-literare. care au fost privite nu numai ca metode poetice. Malevici. Evident că din discuţiile despre paradigma modernismului rus nu pot fi excluse grupări ca Serapionovî bratia. OBERIU. teatrul. de exemplu. V. avangarda din Rusia. Reacţia se explică tocmai prin faptul că ideologia modernismului a fost iniţial împrumutată. În plus. K. avînd însă şi trăsături proprii.ROMANOSLAVICA XLI 89 Paradigma modernităţii literare ruse este definită de mai multe orientări. notele obscurantiste. Larionov. iar.). către definirea propriilor mecanisme. cuprinzând aproape toate domeniile artei: pictura. sculptura. literatura etc. şi nu invers. Goncearova. deşi mulţi dintre tinerii poeţi au fost influenţaţi de aceste orientări sau chiar s-au desprins din ele. După 1905 intelighenţia rusă a fost cuprinsă de o adevărată criză ideologică. prin tentaţia ludică. Ulterior raportul se va răsturna: avangarda rusă provoacă. ci şi ca filosofie de viaţă. Tatlin etc. Modernismul rus a însemnat înnoirea genurilor şi a cuprins în sine note antimoderniste: de exemplu tendinţele neoarhaice. Se remarcă dispreţul profund pentru . A. Krucionîh. Textele moderniştilor ruşi respectă trăsăturile modernismului european prin spiritul negator. La început. cubofuturiştii declară război simbolismului şi mai ales akmeismului prin de-estetizare intensă. M. De exemplu. un proiect fantastic. constructivismul. selecţia noastră fiind cât se poate de subiectivă. Specificul acestora în cadrul avangardei ruse va constitui obiectul unui studiu separat. Ele au avut un pronunţat caracter sincretic.

ROMANOSLAVICA XLI

90

literatura care se scria chiar în acel moment şi pentru creatorii ei: M. Gorki, L. Andreev, A. Kuprin, I. Bunin, V. Briusov, A. Blok etc. Moderniştii ruşi s-au ocupat de conştientizarea şi de depăşirea limitelor raţionale ale comunicării (prin limbajul transmental, de exemplu), de definirea atitudinii critice, de ascetismul formei (prin tendinţa către sinteză, către abstractizare şi esenţializare). Există cel puţin doi termeni complecşi care trebuie luaţi în discuţie în contextul larg al culturii ruse: Veacul de argint şi postsimbolismul. Cu precădere în literatură, Veacul de argint (Serebrjannyj vek) nu trebuie ignorat în dezbaterile despre modernismul şi despre avangarda rusă. Începutul Veacului de argint a fost corelat cu primii ani ai secolului al XXlea, iar sfârşitul său a fost suprapus peste anumite perioade istorice (unii cercetători consideră că sfârşitul Veacului de argint va fi consemnat după anul 1917, o dată cu începerea Războiului Civil). S-a manifestat aproximativ între 1880 şi 1921, cuprinzând prin urmare cele mai importante curente şi grupări literare ale perioadei, începând cu simbolismul. Conform unor studii recente1, se pare că termenul a fost introdus în uzul literar şi critico-literar de către publicistul rus Ivanov-Razumnik (1878-1946) în anul 1924. Mult timp expresia fusese atribuită filosofului şi publicistului Nikolai Berdiaev. Cert este că denumirea a fost stabilită prin raportare la sintagma Veacul de aur (perioada în care a creat Puşkin) şi s-a suprapus de fapt peste modernismul rus. A inclus şi fenomenul emigraţiei ruse, deşi numeroase studii tind să analizeze separat acest ultim fenomen. Prima utilizare a termenului a avut mai curând caracter peiorativ (veacul de argint, urmând celui de aur), ca exprimare a regresului, a decadenţei. De fapt, sintagma a fost folosită în sens cronologic, nu calitativ. Veacul de argint a marcat o nouă etapă în cultura rusă, diferită de perioada clasică, şi care a urmat dezideratele artei noi. Postsimbolismul rus, ca fenomen remarcabil al culturii ruse, are ca limite simbolismul rus şi neoavangarda. Noţiunea de postsimbolism a intrat în uzul teoreticienilor literaturii destul de târziu, în jurul anului 1977, fiind
1

Vezi Omry Ronen, Silver Age of Russian Culture. Intentions and Inventions. Materials and Studies in History of Russian Culture, 4/2000, coordonator I.V. Permiakov.

ROMANOSLAVICA XLI

91

folosită de I.P. Smirnov în studiul Художественный смысл и эволюция поэтических систем (Sensul artistic şi evoluţia sistemelor poetice). Are un caracter strict convenţional, se referă la perioada cuprinsă între 1910-1930 şi marchează criza simbolismului. Dintre mişcările modernismului rus, cea mai importantă şi mai puternică a fost simbolismul. În Rusia, ideile simbolismului au venit din Franţa şi din Germania. Anul naşterii simbolismului rus a fost considerat 1892, când a apărut cartea poetului, prozatorului şi publicistului rus Dimitri Merejkovski (1866-1941), Символы (Simbolurile). După doi ani este editat de Valeri Briusov primul volum (dintre cele trei) al culegerii Русские символисты (Simboliştii ruşi). În 1893, a fost citit public articolul D. Merejkovski, О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы (Despre cauzele decăderii şi despre noile tendinţe din literatura rusă modernă), în care se arată că în Rusia au apărut semnele artei simboliste. Articolul a fost considerat declaraţia poetică detaliată a simboliştilor ruşi, manifestul lor explicit. D. Merejkovski sublinia trei condiţii fundamentale ale artei noi: conţinutul mistic, simbolurile şi extinderea sensibilităţii artistice. Alte idei care au conturat estetica simbolistă au fost exprimate de K. Balmont, în Элементарные слова о символической поэзии (Cuvinte fundamentale despre poezia simbolistă, 1900), de V. Briusov, în Ключи тайн (Cheile misterelor, 1904), Творчество (Creaţia), Юному поэту (Unui tânăr poet), de A. Belîi, în Критицизм и символизм (Criticism şi simbolism), Символизм как миропонимание (Simbolismul văzut ca o concepţie despre lume), de V. Ivanov, în Две стихии в современном символизме (Două stihii ale simbolismului modern), Мысли о символизме (Gânduri despre simbolism), Заветы символизма (Preceptele simbolismului) etc. Majoritatea cercetătorilor conchid că simbolismul rus nu este nici pe departe o pastişă a simbolismului francez, ci o revenire individualizată, din perspectiva culturii ruse, la arta arhaică a simbolurilor şi o abordare mistică a acesteia. Evident însă că simbolismul rus a urmat linia celui francez prin trăsăturile fundamentale: folosirea simbolului pentru a sugera corespondenţele dintre elementele universului, sugestia, stările confuze,

ROMANOSLAVICA XLI

92

inefabile, vagi, imaginile fluide, sinestezia, muzicalitatea versurilor, tematica specifică (spaţiul citadin, nevrozele, spleen-ul, exotismul, solitudinea) etc. Ekaterina Bobrinskaia subliniază descendenţa liricii moderne din estetica „poeţilor blestemaţi”: „Деформация устойчивых и детерминированных внешней ситуацией или предписанных культурой контуров собственного Я – постоянная тема у французских проклятых поэтов. [...] Именно в их поэзии многие исследователи видят исток характерной для искусства XX века установки, согласно которой: «Поэтическое становление требует самоувечья, оперативной обезображенности души. Ради того, чтобы достичь неизвестного» (H. Friedrich, Die Structur der modern Lirik, Hamburg, 1966)”1. Simbolismul rus, manifestat între 1892-1912, a apărut pe un fundament mai curând social, decât psihologic. Ideologic, simboliştii s-au detaşat în mod ostentativ de modelul social comun, fiind deziluzionaţi de programul cultural-politic al narodnicismului. A fost o tentativă de evadare din realitate în planul filosofiei idealiste, al receptării individualiste a lumii. Ca şi simbolismul francez sau german, cel rus nu a fost o mişcare unitară, putând fi împărţit după mai multe criterii: cronologic, geografic sau ideologic. Din punct de vedere cronologic, au existat simboliştii vârstnici (1890) şi simboliştii tineri (1900-1910). Primii erau numiţi şi decadenţi. Geografic, s-au diferenţiat cei care au creat la Moscova de cei care au creat la Sankt-Petersburg. Această delimitare geografică a fost mai importantă pentru simboliştii vârstnici, dintre care s-au remarcat „misticii petersburghezi”. Ideologic, au existat scriitori de orientare individualistă (decadenţii), pe de o parte, şi, pe de altă parte discipolii lui Vladimir Soloviov, pentru care era esenţială ideea unităţii totale, absolute, a dizolvării personalităţii în Dumnezeu, în popor, în natură. Decadentismul a reprezentat ansamblul unor fenomene de criză de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, marcate de sentimentul lipsei de speranţă, de inacceptare a existenţei, de accentuare a individualismului. Era o denumire generală pentru curentele antirealiste (apărute în literatura şi în arta claselor pe cale de dispariţie), caracterizate prin involuţie, regres, disoluţie a valorii. Paralel, în Franţa se înţelege prin
Ecaterina Bobrinskaia, Концепция нового человека в эстетике футуризма, «Вопросы искусствознания», 1-2/1995, p. 494.
1

ROMANOSLAVICA XLI

93

decadentism un curent de la sfârşitul secolului al XIX-lea, apropiat ca formulă artistică de simbolism, în care se va dizolva. Vorbim despre o estetică a decadentismului în literatura rusă între anii 1890-1900. Decadentismul rus sintetizează tendinţele unor curente literarartistice de la graniţa secolelor al XIX-lea – al XX-lea, care opun realităţii o lume a stărilor de spirit subiective, considerată ca singura autentică. Decadentismul şi unele şcoli moderniste din Rusia îşi au punctul de plecare în estetica romantismului. Cel mai important principiu, preluat de la romantici, este că arta reprezintă un prag de trecere spre „altceva”, fiind în primul rând transcendenţă. Decadentismul rus a afirmat preeminenţa subiectului creator asupra obiectului: subiectul are tendinţa de a reduce importanţa obiectului (prin care se înţelege lumea exterioară). S-a vorbit astfel despre un panestetism al decadentismului1 care constă în preţuirea exclusivă a formei artistice, considerată independent de conţinut, opusă realităţii şi vieţii sociale. Pentru decadentişti, subiectul creator este singurul purtător al adevărului estetic. Realitatea exterioară (istorică, socială, chiar autobiografică) este nesemnificativă, numai cea construită ca emanaţie a trăirilor subiectului interesează estetica decadentismului. Toate valorile sunt relative, oscilatorii, nu există „sacru” şi „profan”, „superior” şi „inferior”. Autorul se autosacralizează şi construieşte imaginea universului după propriile canoane estetice, care nu implică eticul. Astfel, dacă în romantism, subiectul creator se manifesta în comuniune cu realitatea exterioară, în decadentism singura lumea posibilă este cea interioară. În literatura rusă, atât autorii decadentişti, cât şi cei avangardişti s-au declarat pe sine unica sursă a transcendentului şi unica realitate estetică: „Я люблю себя как Бога” (Zinaida Hippius), „Я - Бог таинственного мира,/ Весь мир в одних моих мечтах...” (F. Sologub), „Трансцендентное во мне и моё...” (А. Krucionîh). Acest individualism pronunţat a determinat două tipuri de erou liric: cel care fuge de societate, care se izolează într-o lume iluzorie şi proslăveşte moartea (simbolismul rus timpuriu) şi cel care este activ, grandios, viteaz (manifestat în anii primei revoluţii ruse – 1905-1907). Decadenţii ruşi au absolutizat frumuseţea, exprimându-şi crezul într-o frumuseţe nepământeană care poare revela
1

Vezi Zara G. Mints, Блок и русский символизм, «Литературное наследство», t. 92, Моscova, Nauka, 1980, p. 107-171.

ROMANOSLAVICA XLI

94

diversitatea şi profunzimea lumii materiale (K. Balmont); din această perspectivă au fost destul de aproape de ideea lui F.M. Dostoievski, că frumuseţea va salva lumea. După cum afirmam anterior, o temă fundamentală a decadenţilor ruşi a fost relativismul: în viaţă sunt multe adevăruri, dar nici unul nu este mai bun decât celălalt, iar Răul este egal cu Binele. Ideea apare mai ales la V. Briusov. În plus, aceşti nihilişti ruşi preferau Răul Binelui, înţelegând Răul nu la nivel superficial, ci ca forţă universală, capabilă să cureţe lumea de banalitatea cotidiană, de cenuşiul mentalităţii mic-burgheze (concepţia lui F. Sologub). Astfel, Răul mărunt, din viaţa de zi cu zi, nu putea fi eliminat şi asimilat decât de o forţă superioară, de aceeaşi natură, de un Rău universal. Aici transpare şi o veche concepţie despre creţia artistică, şi anume că ea este consecinţa cumulării unor forţe negative. Astfel, pentru decadenţi, artistul, creatorul, îşi asumă adesea imaginea demonului, a diavolului. Pentru Briusov forţa distructivă a revoluţiei era asociată cu imaginea lui Lucifer. Diavolul, în lumea decadentismului, nu poate fi descris ca o forţă negativă, din moment ce nu există valorile de Bine şi de Rău („О, мудрый Соблазнитель,/ Злой Дух, ужели ты –/ Непонятый Учитель/ Великой Красоты?”, Zinaida Hippius, Гризельда). Într-un studiu despre Eminescu, apărut recent la noi, se sintetizează trăsăturile poeziei decadente, valabile şi pentru decadentismul rus: „Tipologia artistului decadent se deschide cu groteştile reprezentări baudelairiene, – aceea a albatrosului, a lebedei – ce va înregistra alternanţe în maniere extrem de diferite a două atitudini: una a celor ce interpretează condiţia dezrădăcinatului ca un semn evident al propriei incapacităţi patologice de a trăi viaţa reală, şi alta a celor ce opun ostracizării sociale avânturile titanice ale unei conştiinţe superioare, care revendică pentru sine o funcţie clarvăzătoare. În orice caz, ambele poziţii nu fac altceva decât să reconfirme ceea ce am spus mai sus: noile instanţe iraţionaliste, ce îi vor determina pe decadenţi să se adape din izvorul lui Schopenhauer, pentru a-şi trasa apoi o direcţie proprie de gândire; se nasc din acea disensiune care, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, apare ca un divorţ inevitabil între artă şi ştiinţă, între gândirea ştiinţifică şi creativitatea artistică, între logică şi fantezie, în care, pe bună dreptate, artiştii, neputincioşi, vedeau o ameninţare prevestind triste consecinţe. E important de observat senzaţia de neputinţă

ROMANOSLAVICA XLI

95

pe care poetul o are faţă de propria-i operă, până acolo încât ea va deveni nu rareori chiar obiect al discursului poetic, constituindu-se, astfel, într-un semn distinctiv pentru întreaga poezie decadentă”.1 După cum se observă, simbolismul rus a fost destul de neomogen; la începutul anului 1900 cuprindea trei direcţii bine conturate: - Prima direcţie, avându-i în frunte pe D. Merejkovski şi pe Zinaida Hippius, corela arta cu ideea căutării lui Dumnezeu. Aceşti scriitori s-au desprins de tradiţiile progresiste (în plan politic, social şi economic) ale literaturii şi au afirmat noi principii de creaţie. - A doua direcţie (reprezentată de V. Briusov şi K. Balmont), a definit noua orientare ca fenomen pur literar, prin receptarea impresionistă a realităţii. Aceste două direcţii au fost constituit aşa-numita etapă a simboliştilor vârstnici sau decadenţi. - A treia direcţie, a simboliştilor tineri (A. Blok, A. Belîi, Vl. Soloviov), a susţinut ideea cunoaşterii lumii prin intermediul divinului, în spiritul filosofului religios şi a poetului Vl. Soloviov. Conţinutul mistic al simbolismului rus provine din filosofia idealistă, de la principiul că spiritul, ideea, conştiinţa sunt factori primordiali, iar existenţa, materia, natura sunt factori secundari, de unde rezultă raportul de opoziţie dintre terestru şi cosmic, dintre lumea reală şi cea spirituală. În concepţia simboliştilor ruşi lumea reală este măruntă, palpabilă, cognoscibilă şi raţională. Scopul suprem este atingerea sufletului lumii, o entitate ideală, subtilă, desprinsă de raţiune, accesibilă numai sufletului şi spiritului. Arta este mijlocul de transformare a lumii terestre rudimentare. Rolul poetului simbolist este de a transgresa lumea terestră cu ajutorul simbolului, al inuiţiei, al iraţionalului. Simbolul este un şir nesfârşit de sensuri, este apogeul polisemiei şi al nuanţelor semnatice. Simboliştii tineri, care au debutat la începutul secolului al XX-lea, s-au declarat oponenţii decadenţilor pe care-i numeau „magi negri”, ei înşişi numindu-se „magi albi”, teurgi. Spre deosebire de simboliştii vârstnici, cei tineri îşi asumau rolul de proroci, de intermediari ai voinţei lui Dumnezeu
1

Vezi Sauro Albisani, Geniul morţii. Eminescu între romantism şi decadentism, în Mihai Eminescu. Poesie/Poezii, ediţie bilingvă italiano-română, sub îngrijirea lui Marin Mincu, Constanţa, Ed. Pontica, 2000, http://www.pontica.ro/alte_eminescu2000_poesie_txt.htm

ROMANOSLAVICA XLI

96

(A. Blok, A. Belîi, V. Ivanov). Ei credeau în existenţa reală a lumii ideilor divine, credeau că antiteza dintre lumea materială şi cea ideală, dintre cea a armoniei divine şi cea a haosului terestru, nu este definitivă şi veşnică. Presimţirea unei noi lumi i-a preocupat şi pe misticii petersburghezi (D. Merejkovski, Zinaida Hippius), această presimţire fiind impregnată cu note tragice, pesimiste. Conceptele-cheie şi motivele literare specifice simbo-lismului rus sunt: eternul feminin, peisajul tainic, umbrele, focul (ca purificator universal şi etern), iubirea mistică, eternitatea, imaginea preafrumoasei doamne, mitologia etc. Simboliştii ruşi au relevat asemănările dintre poezie şi textul mitologic: textul mitologic, fiind un text deschis, nu are început şi sfârşit, nu are limite între autor şi lector, se manifestă printr-un ritual şi nu se supune delimitărilor de tipul adevărat-fals. Aceleaşi legi sunt urmate şi de textul poetic. S-a recurs des la mitologia antichităţii (V. Ivanov) sau a fost creată o mitologie a contemporaneităţii (A. Blok). Pentru V. Ivanov originile mitului erau în trecut, pentru A. Blok în prezent, iar pentru Belîi în viitor. Ultimul este, desigur, apropiat de teoriile futurismului, mai ales prin nota utopică. Simboliştii ruşi au acordat o importanţă deosebită sonorităţilor cuvântului, calităţilor sale ritmice (K. Balmont şi V. Briusov), nu au ignorat textul poetic din punct de vedere formal şi au fost preocupaţi de reprezentările vizuale ale acestuia. Atât decadenţii, cât şi simboliştii tineri au receptat revoluţiile din 1905-1907 ca pe nişte stihii, comparându-le cu o furtună, cu o inundaţie şi au fost cuprinşi rapid de patosul revoluţionar. În general, pentru simboliştii ruşi, mai ales pentru cei tineri, revoluţia a avut caracter spiritual, nu politic. A avut pentru ei un „caracter misterios”, un act al unei drame de proporţii cosmice, cu note apocaliptice (destrămarea ţarismului a coincis cu moartea lumii vechi). În anul 1907, simbolismul intră într-o perioada de criză, începând să piardă teren. Ca reacţie la simbolism au apărut celelalte trei orientări importante ale modernităţii literare ruse, incluse în denumirea de postsimbolism: akmeismul, futurismul şi imaginismul. Akmeismul este o direcţie din poezia rusă a anilor 1919-1920 şi s-a manifestat în condiţiile crizei culturii burgheze. Numele este preluat de la

discutate şi aplicate. Ca nici un alt curent al momentului. la care au adăugat propriile nume.M. Преодолевшие символизм (Cei care au depăşit simbolismul). Jirmunski. . La sfârşitul anului 1912. culme). De aceea. 20 octombrie 1911). Gorodeţki şi N. nu ceresc. ci terestru. S-a folosit şi termenul de adamism. Noţiunea de poetică akmeistă s-a afirmat cu legitimitate în exegezele ruse sau occidentale abia prin anii ’70. cam până la începutul anului 1960. În primul număr al revistei petersburgheze „Apollo” au apărut două articole. scrise de iniţiatorii mişcării. În anul 1913. Gumiliov. O primă formă de manifestare a akmeismului a fost constituirea unei noi şcoli de poezie. Revista „Apollo” a devenit organul de presă. haotice. în locul pătrunderii mistice în tainele lumii – empirismul psihologic elementar şi precis. un reper pentru toţi cercetătorii de mai târziu: în locul personalităţii complexe. gruparea a devenit oficială. în care se explicau pricipiile estetice ale akmeismului: Наследие символизма и акмеизм (Moştenirea simbolismului şi akmeismul. Academia poetică. Din 1911 titulatura este Цех поэтов (Atelierul poeţilor. Mihail Zenkievici. Vladimir Narbut). la întâlniri erau citite şi analizate versuri şi orice imputare trebuia argumentată riguros. ca şi simţul estetic. care trebuie educat. în sensul simplităţii şi al simplificării). nu au mai apărut studii importante despre akmeism în Rusia. Aici s-a dat prima definiţie a akmeismului.ROMANOSLAVICA XLI 97 grecescul akme (vârf. izolate se propune diversitatea lumii exterioare. la iniţiativa lui Nikolai Gumiliov şi a lui Serghei Gorodeţki. Dintre creatorii de la Atelierul poeţilor au ales patru (Anna Ahmatova. Osip Mandelştam. Bazele studierii ştiinţifice a curentului au fost puse în articolul lui V. în calitate de fondatori. în locul lirismului emoţional şi muzical – claritatea şi grafismul în îmbinarea cuvintelor (în sensul redării conţinutului în linii fruste. el trebuie deprins. Akme însemna pentru akmeişti punctul maxim de echilibru între cer şi pământ. iar sediul revistei – locul unde studiile şi experimentele poetice sunt concepute. akmeismul s-a supus cel mai greu caracterizării şi delimitării. Gumiliov şi Gorodeţki au luat decizia de a transforma o şcoală literară într-un curent. în manifestele lui S. Denumirea formulează destul de expresiv concepţia akmeiştilor despre poezie: tehnica versificaţiei este un meşteşug. din 1916. cu semnificaţia existenţei unui nou pământ şi unui nou Adam. Mult timp după acest moment.

Un al treilea articol. care au intenţionat la un moment dat să se alăture aripii cubofuturiste Hylea. Утро акмеизма (Dimineaţa akmeismului). civil. ci formarea unei categorii speciale de poeţii. între raţional şi mistic. afirmă că Atelierul poeţilor era un fel de parlament în care erau reprezentate toate partidele literare. care participă la un moment dat la întâlnirile akmeiştilor. ci erau repudiate idealismul şi tendinţa utopică a acesteia. În manifestele akmeismului domina ideea „echilibrului viu” (живое равновесие) între cosmic şi terestru. Opoziţia faţă de simbolism s-a menţinut. o zi de iarmaroc în Evul Mediu. epurat de . băştinaş. promovată de simbolişti. Zenkievici.ROMANOSLAVICA XLI 98 N. banal. cu o multitudine de sensuri (omenesc. 1913). Gorodeţki. De aceea legăturile akmeiştilor cu literatura clasică vor fi destul de solide. trupesc. obiectivul mişcării nu era nici pe departe conturarea unei doctrine estetice. Некоторые течения в современной русской поэзии (Câteva curente în poezia rusă modernă. cotidian etc. Dintre curentele moderniste care s-au manifestat în Rusia. catastrofele cosmice etc. este scris de Osip Mandelştam (1919). considerând că întreaga cultură constituie de fapt memoria omenirii. a morţii şi a lui Dumnezeu şi trebuia să fie o reflectare a lumii reale într-un limbaj simplu. Akmeiştii considerau că atitudinea faţă de realitate. În orice caz. Narbut şi de M. autohton. profan. ci mai curând o adunare postsimbolistă a poeţilor. fizic. futurişti în formare – Nikolai Burliuk şi Velimir Hlebnikov – şi alţi artişti „pasageri”) demonstrează că gruparea nu a fost o coaliţie antisimbolistă. precreştin. în sensul transformării cuvântului în fapt. între fiziologic şi spiritual. a determinat pierderea gustului pentru autenticitate. 1913). Componenţa orientării era neomogenă. poeţiiuniversali. Edgar Allan Poe. A existat şi o tendinţă de stânga a akmeiştilor. dar nu era negată tehnica de creaţie a poeziei simboliste. La akmeişti apare frecvent epitetul pământesc. Akmeismul impune concepţia conservării valorilor culturale. Gumiliov. barul american. susţinută de V. laic.). Sentimentul istorismului a definit permanent creaţia akmeiştilor. Componenţa pestriţă a grupării (simbolişti. păgân. cultivat. Poezia cuprindea tema vieţii. motiv pentru care futuristul Nikolai Burliuk. păcătos. akmeismul rus este cel care a provocat cele mai multe polemici. Temele erau dintre cele mai variate şi cu o recurenţă semnificativă la diferiţi scriitori: clădirea Amiralităţii din Petersburg.

Atelierul poeţilor a existat. de demersuri metafizice. F. akmeismul a fost socotit o încercare de conciliere şi de echilibru între simbolism şi realism. elementele esenţiale ale unei lirici. Rabelais şi F. dar akmeismul ca fundament ideatico-estetic pentru cei şase poeţi a fost insuficient. Din acest punct de vedere. alături de W. Astfel. Akmeiştii au eliberat detaliul concret de încărcătura metafizică. impersonală. şi un neoparnasianism (prin unele trăsături preluate de la parnasianism: expresia savantă. Shakespeare.L. numai în cultura rusă. Cuvântul trebuia să reunească atât funcţia denominativă şi concretă. se afirmă uneori ironic că nu se stie despre cine se vorbeşte. Narbut). bogăţia şi raritatea rimelor).ROMANOSLAVICA XLI 99 analogii. ci să realizeze un echilibru între mistic şi pământesc. din păcate. sonoritatea cuvintelor. Gumiliov l-a inclus în rândul personalităţilor-reper. în sensul că ideile sale despre categoriile apriorice care sunt postulate obligatorii ale raţiunii practice sunt agreate de akmeişti. membrii au existat. Villon). Ironia apare des la akmeişti. obiectivă. Numele lui Kant este des pomenit de akmeişti. Urmele akmeismului s-au păstrat. akmeismul a avut o importanţă semnificativă asupra literaturii emigraţiei ruse. imagismul rafinat. virtuozitatea formei. adică disputele în privinţa componenţei acestei orientări sunt încă vii. între modelul noului Adam şi Teophile Gautier (pe care N. cât şi funcţia conotativă şi metaforică. iar simbolismul pe cea a romantismului. futurismul pe cea a simbolismului. Akmeismul a instaurat un echilibru între ironie şi patos metafizic. lipseşte trăirea extremă. reprimarea subiectivităţii. lipsesc. Ca orientare literară şi ca una dintre tendinţele generale de dezvoltare a limbajului poetic. Akmeismul a fost considerat şi un neoclasicism (prin ideea echilibrului artistic şi a exersării şi a deprinderii tainelor tehnicii poetice). Numeroşi exegeţi au reproşat akmeiştilor că din poezia lor lipseşte tragismul. Teoreticianul rus M. de la formele blânde (Anna Ahmatova şi O. Scopul lor nu a fost să renege misticismul din poezie. Mandelştam) la cele groteşti (V. s-a afirmat că akmeismul a ilustrat şi un neokantianism. Gasparov consideră că akmeismul a mers pe linia parnasianismului. Când se vorbeşte despre akmeism. cu alte cuvinte. .

convenţional. V. care are finalitate lăuntrică. În anul 1921 în grupare are loc o ruptură. Esenin. Vadim Şerşenevici afirma înainte de apariţia Declaraţiei că poezia este arta îmbinării cuvintelor autotelice1. Быт и искусство (Existenţa şi arta). care nu s-a manifestat cu aceeaşi vehemenţă ca futurismul. S. la iniţiativa lui Esenin. desprinderea ei de condiţionările sociale şi etice. Ivnev. ceilalţi. una care îi cuprindea pe S. determinată de articolul lui Esenin. V. şi expresivitatea limbii ruse şi spiritul creaţiei populare. Imaginiştii au exprimat iminenţa fatală a antagonismului dintre artă şi stat. A fost organizată prima expoziţie a grupului. Astfel. poezia imaginiştilor se îndepărtează de realitate şi consideră că prioritatea este arta. I. care a subliniat necesitatea legaturii dintre imaginarul poetic. Imaginiştii s-au împărţit. în care se vorbeşte despre caracterul inovator al noii orientări. Выставкa стихов и картин имажинистов (Еxpoziţiа de versuri şi tablouri ale imaginiştilor). Ассоциация вольнодумцев (Asociaţia liber-cugetătorilor). Şerşenevici afirma în 1923 că imaginiştii au intrat în literatură purtând lozincile romantismului idealist.ROMANOSLAVICA XLI 100 Paradigma avangardei literare ruse cuprinde imaginismul. prin raportare la futurism. în două grupe. Apoi este înfiinţată. ci imaginea lui. Un loc important în cadrul mişcării l-a ocupat Serghei Esenin. Au asimilat formele extremiste ale futurismului timpuriu şi au protestat împotriva orientării politice a acestuia în perioada de după Revoluţia din Octombrie (în particular au publicat articole acide la adresa lui V. Maiakovski). G. în care autorul polemizează chiar cu unii dintre imaginişti. R. Începutul imaginismului rus a fost marcat de Декларация (Declaraţia) din 1919. la Moscova. iar revista imaginiştilor a devenit „Гостиница для путешествующих в прекрасном” (Hotelul pentru călătórii în Frumos). drept scop. a cuvintelor-imagine. Ulterior el se retrage din grupare. pe de o parte. Pentru imaginismul rus cuvântul comportă simultan tema poetică şi conţinutul. pe de altă parte. . Iakulov. tot la Moscova. Primii înţelegeau imaginea poetică drept mijloc artistic. Imaginiştii ruşi considerau că arta nu reflectă obiectul. Pentru imaginişti poezia era o cadenţă a imaginilor. Gruzinov. care se destramă în 1927. Kusikov. 1 Autotelic: cuvânt care conţine în sine scopul. în Muzeul Politehnic. Unul dintre principiile imaginismului a fost exprimarea convenţionalităţii artei. Şerşenevici. Marienhoff. şi alta din care făceau parte A.

Ezra Pound. iar sensul în gramatică. concreteţea imaginilor. Mult timp a fost vehiculată ideea că futurismul a fost o mişcare decadentă şi mic-burgheză. folosirea liberă a imaginilor. varietatea şi libertatea prozodică şi tematică. care putea fi preluat din realitatea cotidiană. ceea ce a limitat sfera cercetărilor asupra curentului. fără referire la vreo perioadă istorică bine determinată. chiar saturaţia de metafore. Cu alte cuvinte. în general în desinenţe. ale lumii ţărăneşti ca simbol general. ca reacţie la decorativismul. a dat o definiţie a imaginii în consens cu practica poeţilor ruşi. Ei au reunit filosofia intuitivismului şi teoriile formale ale simbolismului francez. au elogiat natura. concizia şi claritatea impresiilor. Hulme şi poetul american E. Se mizează pe imagini arhetipale. Părintele imagismului. Imaginiştii ruşi considerau că imaginea se ascunde în rădăcina cuvântului. Teoreticienii imagismului au fost filosoful englez T. Dintre părţile de vorbire este repudiat verbul. Deşi important. la sentimentalismul şi la frumuseţea artificială a epigonilor romantismului. Sunt negate regulile gramaticale şi orice formă de epicitate. Este omis intenţionat aspectul sonor al cuvântului şi se subliniază triumful imaginii asupra sensului. repetă la infinit nişte gesturi arhetipale cărora nu li se poate sustrage. Futurismul rus este cea mai mare orientare literar-artistică a avangardei secolului al XX-lea din Rusia.ROMANOSLAVICA XLI 101 Cu imagismul (curent modernist din poezia engleză şi americană. nu imaginismul a definit spiritul şi specificul avangardei ruse. imaginea reuneşte cele mai îndepărtate aspecte emoţionale şi raţionale. În estetica imaginismului rus este preluat de la futurişti conceptul de cuvânt autotelic. Este încurajată abundenţa tropilor. din anii 1910-1920). care trăieşte într-un prezent continuu.E. ci futurismul. lipsit de înfrumuseţări inutile. impresiile spontane. alegerea spontană a subiectului. Pound. numai că poeţii imaginişti atrag atenţia asupra rădăcinii cuvântului. Particularităţile imagismului au fost: practicarea limbajului colocvial. . considerându-se că omul. El a spus că imaginea este un complex intelectual şi emoţional dintr-un moment bine determinat. versul liber. imaginismul rus prezintă similitudini de denumire şi câteva asemănări de concepţie. imaginea pură.

Очерк теории и литературной практики русского авангарда (учебное пособие). cititorul este activ şi-şi poate schimba atitudinea faţă de text. perfectibilă. apud N. eroul lui S.). 2000. a „huliganului”. El devine un artist „periferic”.ROMANOSLAVICA XLI 102 Matei Călinescu identifică două direcţii ale avangardei. „o mână-spartă”. pe modernitate. Din proroc poetul se transformă în colocutor. 1 . Astfel. 2 Vezi A. Din acest moment începe transformarea cititorului în coautor. În avangardă.V. pe limbaj (futurismul şi constructivismul) şi a doua direcţie orientată spre „imaginaţie ca facultatea de a crea imagini”1. prin pasivitatea cititorului. Petrozavodsk. distanţa dintre artă şi realitate este mică. autorul este demiurg. prin distanţa considerabilă dintre artă şi realitate. prin personalitatea creatoare valoroasă. omogen. Matei Călinescu. avangardiştii sunt poeţi-meşteşugari preocupaţi de istorism. 1984. prin funcţia estetică a operei. construcţia textului este „la vedere”. Flaker a realizat o comparaţie între cele două orientări2. Медный век. artistul este un făurar. iar la Maiakovski este „un risipitor”. de excepţie. Krîlova. A. Esenin este uneori o ipostază a „şarlatanului”. Simboliştii erau teurgi preocupaţi de eternitate. pe o anumită psihologie a profunzimilor. întotdeauna autocritic. Ruska avangarda. prin individualitatea poetică bine conturată a autorului. pe vis. cu amestecuri de stiluri funcţionale şi registre ale limbii (colocvial. De exemplu. 2005. 151. pe inconştient. prin criptarea şi disimularea construcţiei şi a procesului de creaţie a textului. unic sau colectiv (reprezentativ). opera este deschisă. prin supremaţia lirismului. Flaker. ambele având ca numitor comun ideea de negare: o direcţie care pune accent pe noutate. Editura Paralela 45. Conceptul modern de poezie. pe inovaţie stilistică. p. cercetătorul consideră că simbolismul s-a caracterizat prin limbaj poetic special. Zagreb. în sensul că se află la marginea/suburbia mentalităţii sociale şi a culturii oficiale. limbajul este neomogen. Bucureşti. Numeroşi cercetători au arătat că avangarda rusă a fost generată de simbolismul rus. publicistic etc. este prioritară tendinţa de ştergere a graniţelor dintre genuri şi specii. aprecierea estetică este o modalitate de apreciere morală şi socială a textului. ce reiese din text. tendinţă care va fi definitivată în postmodernism. în partener de discuţie.

Ekaterina Nizen. pe Tolstoi şi pe alţii de pe vaporul modernităţii”. Maiakovski. egofuturismul. Lifşiţ. apărut la Petersburg în 1911. considerat corespondentul moscovit al egofuturismului. stelele sunt viermi îmbătaţi de ceaţă. catalogaţi de critică drept nihilişti şi pseudopoeţi. Afirmaţiile futuriştilor sunt provocatoare: „Numai noi suntem imaginea timpului nostru [. B.ROMANOSLAVICA XLI 103 Componenţa futurismului rus a fost neomogenă din punct de vedere social şi al nivelului intelectual al membrilor. Elena Guro. Hlebnikov. avându-l în centru pe poetul Igor Severianin. semnat de David Burliuk. Academia şi Puşkin sunt hieroglife indescifrabile. sufletul o bodegă. nu aveau sentimentul unui loc stabil. Volumele colective şi individuale aveau nume ostentative (Дохлая луна – Stârvul lunii. Să-i aruncăm pe Puşkin. Majoritatea au provenit din rândurile intelectualilor progresişti (raznocineţi). Maiakovski. Рыкающий парнас – Parnasul mugitor. Semnificaţia programatică pentru mişcare o are manifestul din volumul Пощечина общественному вкусу (O palmă dată gustului public. Bobrov. A. Vladimir Maiakovski şi Velimir Hlebnikov. A urmat al doilea manifest.. decembrie 1912). grupul Mezanin poezii (Mezaninul poeziei).]. nemaivorbind despre calităţile lor poetice. Krucionîh. Pentru că nu aparţineau clasei nobilimii. S.. semnat de fraţii Burliuk. pe Dostoievski. în frunte cu V. V. În 1910 apare. în frunte cu trioul N. cerul o zdreanţă sau un cadavru. V. Apogeul futurismului s-a produs până la începutul Primului Război Mondial. Prin termenul de futurism s-a înţeles în Rusia un amalgam de orientări avangardiste. Burliuk. sacouri roz. D. . În literatura rusă au existat astfel mai multe „futurisme”: grupul budetliane (1909-1915) sau al cubofuturiştilor. Alexei Krucionîh. Танго с коровами – Tangou cu vaci). Concepţia despre lume a futuriştilor nu a fost unitară. Pasternak. „Copiii teribili” ai avangardei ruse au şocat publicul prin aspectul lor exterior: cubofuturiştii purtau jachete galbene. din Садок судей II (primăvara lui 1913). V. A. Şerşenevici. grupul Centrifuga (1914-1922). A. sub auspiciile cubofuturiştilor. frumuseţea un fleac profanat. apărut în 1913. care l-a avut ca animator pe V. David Burliuk considera că poezia este o fecioară jerpelită sau o cocotă uzată. Krucionîh. volumul Садок судей (Heleşteul judecătorilor) redactat de aşa-numiţii poeţi-tapetari sau poeţiclovni. V. erau veşnic rătăcitori şi frământaţi de sentimente nihiliste. Hlebnikov. Aseev. Lifşiţ.

Graal-Arelski (pseudonimul lui S. Divinitatea este unitatea.S. I. care puneau accent pe cuvânt în sine (rezultă de aici un oarecare formalism). Burliuk. Ignatiev afirma în manifestul egofuturismului: „Unitatea este egoismul. Teoria egofuturismului este destul de lipsită de rezonanţă. după un an. ci sunt orientate şi către vizual. Cea mai importantă contribuţie a egofuturiştilor a fost . e plictisitor!”. cu o poetică proprie. sau semnele misterioase pictate pe faţă. la mese. în 1914. Severianin îşi declara poziţia prin intermediul versurilor. Erau renumite în epocă jacheta galbenă a lui Maiakovski. din mână în mână: de exemplu. cu o filosofie proprie. Naşterea este o fracţiune a eternităţii. a înfiinţat Интуитивная Ассоциация Эго-футуризм (Asociaţia intuitivă a egofuturismului). după plecarea lor. Spectacolele publice şi lecturile futuriştilor începeau cu îndemnul „Plecaţi. Futuriştii îşi răspândeau volumele şi textele întrun mod inedit. Ivan Ignatiev. Aceasta şi-a încetat activitatea după sinuciderea lui Ignatiev. cu o figură nevinovată. Spre deosebire de cubofuturişti. tot în spiritul Academiei. Hlebnikov. iar V. Antiestetismul demonstrativ reiese din faptul că textele erau tipărite pe hârtie ieftină de împachetat sau pe dosul hârtiei de tapet. vesta peticită şi jobenul lui D. Egofuturiştii l-au avut în frunte pe Igor Severianin. Petrov) etc. unul dintre cei care o frecventase la un moment dat. fiecare membru al societăţii a scos cu uimire din servietă un text futurist. Kamenski.ROMANOSLAVICA XLI 104 pelerine violet. În 1913. Din cauza divergenţelor dintre membri. către imagine. Gheorghii Ivanov. El a organizat Академия Эгопоэзии (Academia de ego-poezie) în care au fost incluşi: Konstantin Olimpov. Cărţile sunt destinate nu numai citirii. Omul este o fărâmă din divinitate. fraţii Burliuk s-au dus într-o zi la o reuniune „mistico-simbolistă” a lui Viaceslav Ivanov şi. Moartea este vindecarea. iar când vreun autor era chemat la bis administratorul sălii anunţa că a fost dus între timp la casa de nebuni. Viaţa este o fracţiune în afara eternităţii. costumul parizian café au lait al lui V. chiar cu o mitologie. O palmă dată gustului public (renumitul manifest al futuriştilor ruşi) în locul meniului. egofuturiştii puneau accent pe conţinut. Academia s-a destrămat în 1912. oferea prin sălile restaurantelor. Apoi. Editurile ajung adevărate organisme artistice. cu mănunchiuri de ridichi la butonieră. Omul este un egoist”.

El vedea în istorie şi în lirică doi poli ai vieţii care se influenţează constant. până la începutul anilor ’20. unde se păstrau legături cu simbolismul). Din 1915 futurismul începe să decadă. din 1920. pe care au încercat permanent s-o definească. cea a unirii Occidentului cu Orientul (Eurasia) la Hlebnikov. sub auspiciile LEF (Левый фронт искусства. Maiakovski şi V. nu al conţinutului. înainte de a se asocia la mişcarea futuristă. fantastic. a făcut parte din gruparea Lirika. dar pe alte baze. preluând toate responsabilităţile universului (viaţa şi moartea). Membrii grupării posedau o erudiţie serioasă şi erau animaţi de căutări culturale profunde. accentul se mută de la cuvântul ca atare la structurile sintactice intonaţionale şi de ritm. omul i se substituie lui Dumnezeu. Bobrov.ROMANOSLAVICA XLI 105 în domeniul rimei. dar nu mistic. A pledat pentru intonaţia colocvială a versului. care va sta la baza unora dintre principiile imaginismului. Frontul de stânga al artei). Centrifuga s-a format în 1914 şi a rezistat mai mult decât alte grupări. Un reper fundamental în concepţia creatorilor de la Mezaninul poeziei era cuvântul-imagine (creat cu ajutorul reflectărilor asociative). Pasternak caracteriza futurismul în relaţie cu impresionismul şi cu simbolismul. Pasternak (ultimul. de aceea Centrifuga a fost gruparea futuristă cea mai filologică şi mai doctă. solidaritate care nu a existat în fapt. aveau caracter utopic. tema naturii nu lipseşte. cel care i-a tradus manifestele şi care a militat pentru solidaritatea celor două mişcări. Deşi în ansamblu lirica futuristă este citadină. dar mai ales trebuia să conţină diftongi. Mezaninul poeziei şi Centrifuga au fost grupări moderate ale futurismului rus. apar frecvent aspecte de natură moartă. pentru primatul formei. Obiectul de interes era lirica. avansate de V. Apare obsedant ideea timpului istoric. care trebuia să cuprindă o combinaţie de vocale şi de consoane. N. Din grupare au făcut parte S. Pentru poeţii grupării. A fost cel care a intermediat vizita lui Marinetti în Rusia. programul lui va continua. dar nu a spaţiului (de aici opoziţia dintre oamenii unui anumit timp şi oamenii unui anumit spaţiu). Ideile futurismului. B. unele groteşti. Nu a intrat în polemici semnificative. Hlebnikov. În plus. Aseev. Cea mai importantă figură de la Mezaninul poeziei a fost Vadim Şerşenevici. La Maiakovski. Metafora este corelată cu .

genuri şi specii. Aceste aspecte au fost străine futurismului rus. Denumirea generică de futurism a fost folosită în Rusia prin simpla şi superficiala analogie cu futurismul italian. antiimperialiste. Marinetti avea cultul masculinităţii şi recomanda misoginismul („Ce e femeia în comparaţie cu un aeroplan?”). Ideile fundamentale ale futurismului rus au fost mai clare decât cele ale futurismului italian. Se propovăduia întoarcerea la formele primitive ale limbajului care făcea odinioară parte din natură (Hlebnikov). conjuncţiile. Ostentativ. dintre lirism şi brutalitatea limbajului. este impregnat de un spirit agresiv şi antiumanist. dar a avut ecouri în multe state din Europa (formismul sau zonismul polonez. Dintre toate tentaţiile şi dezideratele avangardei. Unul dintre cele mai abordate aspecte este cel al relaţiei dintre futurismul italian şi cel rus. futurismul rus fiind preocupat nu numai de inovaţiile formale. pe futuriştii ruşi i-a pasionat tema omului nou. Futurismul a pornit din Italia. Textele futuriştilor ruşi s-au remarcat prin mutaţii compoziţionale. antimilitariste. vorticismul englez. culturală şi filosofică a complexului început de secol al XX-lea. cu vitrine strălucitoare). Futurismul rus se împotrivea vehement războiului. Futurismul italian ia accente naţionaliste şi intervenţioniste. ci tonul violent şi limbajul ostentativ. De fapt. dintre fantastic şi banalitate gazetărească. de un dinamism exagerat (obsesia vitezei). Nu ideile futurismului italian au fost originale. ceea ce a dus la un colaj grotesc de stiluri. Nici o doctrină totalitară nu a agreat în practică vreo formă a avangardei. luminate ostentativ. sunt eliminate prepoziţiile. În mod exagerat. . lucru fals. stridentismul mexican). obiectivele sale erau revoluţionare. Se experimentează grafica versurilor. futurismul italian a fost considerat „arta oficială a fascismului”. vibraţionismul spaniol. cu aglomeraţia continuă. Marinetti şi-a publicat manifestele într-unul dintre cele mai importante ziare conservatoare din Europa („Le Figaro”). erei maşinii şi a vitezei. poezia vizuală.ROMANOSLAVICA XLI 106 hiperbola. Futurismul italian face apologia urbanismului (străzile oraşului. cartea autografă. Se distrug regulile sintaxei. toate aceste principii îşi aveau originea în ideologia politică. ci şi de căutările existenţiale. prin contrastele puternice dintre tragic şi comic.

cel mai legat de pictură a fost Maiakovski. propusă de Hlebnikov. . Dintre futuriştii ruşi. Zaum’ este considerat creaţia cea mai radicală a futurismului rus. Concluzia a fost că susţinătorii limbajului transmental au exploatat numai o latură a acestuia. nu au acceptat în schimb ideea limbajului telegrafic. Se neagă semnele de punctuaţie. sintaxa normativă. El este şi astăzi subiect al unor polemici intense. şi declinarea rădăcinilor. Manifestele futurismului rus pun în lumină ideile avangardei ruse. ghicitorile. şi anume îmbogăţirea limbii prin noi modalităţi de creare a cuvintelor şi prin îndepărtarea de livresc. Dacă ruşii au acceptat ideea eliberării de regulile gramaticale şi pe cea a destructurării sintactice. iar cuvintele care încep cu aceeaşi consoană au acelaşi sens. dintre care cea mai interesantă este necesitatea inventării unui limbaj propriu poeziei. Futuriştii erau fascinaţi de formele artistice ale primitivismului pe care le-au resuscitat cu orice prilej. Limbajul transmental al lui Krucionîh. limbajul zaum’ (заумь). propunând o soluţie cumva opusă. Au existat analogii între limbajul poetic transmental şi pictura nonfigurativă (Krucionîh/ suprematistul Malevici). transraţional sau transmental. al lui Krucionîh accentuează încărcătura emoţională a cuvântului. Ambii au folosit ca punct de plecare cimiliturile pentru copii. 1913): cuvântul împotriva conţinutului. Principiul lui Hlebnikov este semantic. Futurismul literar rus s-a manifestat în strânsă legătură cu artele plastice şi a afirmat permanent prioritatea picturii în definirea modernităţii. Limbajul transmental porneşte de la ideea că prima consoană a unui cuvânt determină sensul întregului cuvânt. Maiakovski sintetizează ideile futurismului în prezentarea Пришедший сам (Am venit singur. cuvântul împotriva limbii (literare. ortografia. Multe dintre volumele lor erau litografiate. experimentele lui Hlebnikov de formare a cuvintelor prin declinarea rădăcinilor (el obţine de la verbul liubit’ 400 de cuvinte noi) şi alte experimente lingvistice subliniază caracterul inovator al futurismului rus care a folosit şi metode artistice din folclor şi din simbolistica mitologică. O inovaţie a futuriştilor este cuvântul autotelic.ROMANOSLAVICA XLI 107 Şi în privinţa limbajului poetic se evidenţiază deosebiri faţă de obiectivele italienilor. Evaluarea limbajului transmental de pe poziţii teoretico-filosofice s-a făcut mult mai târziu. situându-se în cele din urmă în opoziţie cu limba însăşi. imaginat de Krucionîh. invocaţiile magice.

ROMANOSLAVICA XLI 108 academice). convenţionale). a experimentat noi modalităţi de creaţie. Cuvântului i se conferă conţinut în funcţie de caracteristica sa fonetică. La începutul anilor ‘20 futurismul a încetat parctic să mai existe. Maiakovski încearcă să organizeze o revoluţie culturală şi morală. ideea revoluţiei sociale aproape că lipseşte. o poartă deschisă către universalitate şi către sincronizarea cu literatura lumii. În poezia futuriştilor de până în anul 1917. în URSS. cuvântul împotriva măsurii. . cuvântul împotriva sintaxei. modernismul rus a avut în general o evoluţie paradoxală şi dramatică. Discuţiile despre atitudinea faţă de cuvânt au fost furtunoase în epocă. iar în 1932. cuvântul împotriva etimologiei. Legăturile futurismului rus cu revoluţia au fost de multe ori exagerate de către posteritate. Futuriştii au subliniat esenţa materială a cuvântului şi nu numai că i-au oferit acestuia concreteţe. Va forma grupul Comfutî (futuriştii comunişti) şi va edita revista „Искусство коммуны” (Arta comunei). Rolul semnificativ al modernismului rus în configurarea modernismului european nu poate fi contestat. cuvântul împotriva rimei (muzicale. dar trebuie să se scrie belicos”. După victoria Revoluţiei din 1917. Pe futurişti nu-i mulţumea cuvântul-simbol care îndeplinise un rol hieratic în cadrul simbolismului. Primele scrieri ale avangardiştilor în general şi ale futuriştilor în special au fost privite în Rusia ca o isterie grafomană şi cenzura nu a văzut nici un pericol în manifestările excentrice. ostentative ale futuriştilor. se consideră că nu ideea naşte cuvântul. se interzice oficial orice manifestare artistică de avangardă. Toate curentele modernismului rus au fost. determinată de contrastul dintre setea de libertate a artiştilor şi orientările pragmatice ale politicii. dar l-au şi tratat ca pe un lucru concret. ci cuvântul naşte ideea. Abia în timpul revoluţiei bolşevice. După cum se observă. El a demonstrat relativitatea cultural-istorică a formelor şi a mijloacelor de creaţie. în paralel cu revoluţia socială. pentru literatura rusă. Cu timpul. Futuriştii s-au împotrivit permanent intervenţiei artei în politică şi invers. Maiakovski afirma: „Se poate să nu se scrie despre război. realismul socialist va deveni singura cale oficială de urmat în artă. cam patru ani au trăit avangardiştii ruşi frenezia „comunismului eroic”.

. ХХ в.А. В зеркале серебряного века. 2005 De Micheli. Dan. 2002 История русской литературы. «Вопросы литературы». Modernism. N. 1990. Petrov. Moscova. S. 1980 История русской советской литературы. red. 1998 Bobrinskaia. Dicţionarul avangardelor. ХХ века. Серебряный век. Ивaновой). Русский авангард: истоки и метаморфозы. 40-70-ые гг.А.К. Теория и практика русского поэтического авангарда. Postmodernism. Медный век. Мoscova.. Editura Paralela 45.. р. О русском авангарде. p. Etkind. A. Avangarda artistică a secolului XX. S. Tambov. Поэтика русской литературы начала XX века. Kremenţov. Meridiane. Progress.. ХХ век. V. 1968 Dolgopolov.А. Strada. Авангард как богоборчество. Avangardă. «Вопросы литературы». 2003 История русской литературы ХХ в. 1984 Gunther. Petrozavodsk. 1990 Călinescu. II. Moscova. seria III/1992. 1917-1940.. Bucureşti.V.. Moscova.. Moscova. Petrov.. Univers.ROMANOSLAVICA XLI 109 Bibliografie Baran. Е. 1995 История русской советской литературы. На рубеже веков: о русской литературе конца Х1Х – нач. Serman. t. Русская поэзия нач. H. N. R. L. 1983 Кluge.. Художественный авангард и социалистический реализм. G. 9/1990. Очерки. H.161-175 Grigorescu. «Вопросы литературы». р. Decadenţă. E.-D. Nivat.64-77 Kolobaeva. red. Ed. философии Ницше и социалистическом реализме (беседа с Е. Ed. Univers. L. 115-124 Biriukov. Matei. Krîlova. Концепция личности в русской литературе рубежа Х1Х-ХХ веков. L. S. Leningrad. Matei. Conceptul modern de poezie (de la romantism la avangardă).А. Bucureşti. Moscova. Cinci feţe ale modernităţii. Moscova.. Metcenko. Bucureşti. red. 1999 Bobrinskaia. seria III/1992. G. Mario. 1993 Belaia. Moscova.. Kitsch. I. 2002 .. А. Moscova. Bucureşti. Очерк теории и литературной практики русского авангарда (учебное пособие).P. red. Metcenko. Е. Ранний русский авангард в контексте философской и художественной культуры рубежа веков. 1995 Călinescu. 2003 Bogomolov. Editura Enciclopedică.

125-139 Rudnev. Русская литература конца Х1Х – нач. Cankt-Petersburg.Е. red. Later. A-G. Editura Fundaţiei Culturale Ideea europeană. but it also had a set of its own features. Zimenkov. Dicţionar de idei literare. Teriohina. Особенности развития. V.N. In the beginning.G.I. which is the . an extreme form of modernism. red. G. Теория. Adrian. Editura Eminescu. Samara.. История русской литературы конца Х1Х – нач. Moscova.P. Russian modernism had a paradoxical and dramatic evolution. I-II. and the Russian avant-garde triggered changes in. 1973 Marino. 1999 Тiupa. Russian modernists demonstrated the cultural-historical relativity of forms and means of creation and experimented with new modes of creations. and the studies that were produced were necessarily incomplete due to ideological restrictions. ХХ века. Belaia. Практика. Moscova.N. L. was dominated by the European model. however. 2002 Русский футуризм. А. All currents of Russian modernism resulted in a synchronization of Russian and world literature. the relationship was inverted. Bucureşti.. coord. Школы. Воспоминания. R. Постсимволизм.. V. Авангард и авангардизм (по материалам русской литературы).А.. Leningrad.. determined by the contrast between the artist’s thirst for freedom and the politicians’ pragmatic orientations. ediţia III/1992. Italian futurism in its later phases. р. vol. for instance.. Bucureşti. ediţia a IV-a.. Moscova. «Вопросы литературы».. Bucureşti. vol. Moscova. ХХ века. modernism. the possibility of pursuing in-depth studies of modernism was compromised in Russia.Moscova. Направления. Avangardismul românesc. Критика.ROMANOSLAVICA XLI 110 Литературный авангард. А.. Budagova. 50-80-ые гг. I. Logos . 1986 Marino. Bocearov. 1987 Sokolov. Русские поэты начала века. А. L. the avant-garde in Russia. Adrian. Nasledie. Ovidiu. 1993 Maksimov. 1999 Русская литература ХХ века. V. „Высшая школа”. Russian modernism tended to evince the features of European modernism. Мoscova. Modern. 1998 Abstract For quite a long time. RАN. 1993 Современная русская литература. 2005 Neuhauser. 1999 Smirnova. D. Институт славяноведения и балканистики. modernitate. Словарь культуры ХХ века.P. Методы творческой работы. Editura pentru Literatură Universală. Moscova. 1969 Morar. Теоретические очерки русской поэзии XX в.

ROMANOSLAVICA XLI 111 reason why the significant role of Russian modernism in the configuration of European modernism cannot be contested. or artistic and literary trends among which we count constructivism. their particular relevance for the Russian avant-garde will be dealt with in a separate study. OPOIAZ. futurism and imagism in a corpus of texts of our own choice. The discussion of Russian modernism can overlook neither groups such as Serapion’s Brothers. OBERIU. The current study deals with symbolism. acmeism. . However.

христианская нравственность. XIX век поистине особое столетие.И.А. .И. так как она утверждает абсолютную ценность человеческой личности. ФЕТА Iaroslava Rizea Библия есть вся мудрость мира. открывающее миру сокровище духовной культуры. Во многих произведениях великих русских писателей отражено их христианское отношение к жизни. даны библейские образы. поэтику и стиль до мельчайших элементов. Ф. смирение). Русская литература в этом отношении не представляет исключение. хотя. у разных писателей по-разному. В культуре стран христианской ориентации библейские образы. вольную или невольную. конечно. выражены православные нравственные ценности (любовь к людям. милосердие. народолюбия. основанных на вере во Христа Спасителя и следовании Его заповедям. добро.ROMANOSLAVICA XLI 112 БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ В ПОЭЗИИ Ф. отражены их религиозные взгляды. Православную культуру с полным правом можно считать культурой совести. образную систему. Христианство во многом определило общий пафос русской классики.А. поэтому в любой книге мы найдём цитату или ссылку. приоритет её богодарованных и неотъемлемых прав. Фет – два известных поэтов-романтиков в основе творчестве которых лежит вера в изначальноство божественной природы мира. формы её гуманизма. темы и мотивы нашли отражение во многих произведениях мировой литературы и искусства. Тютчев и А. На неё глубоко и сильно повлияла православная вера. ТЮТЧЕВА И А.

и ничто не сможет противостоять ей. неизменна. Они называли его «первым русским символистом». поэт подчёркивал неисчерпаемость и загадочность земного и космического мира. визионером и мистиком. Именно ночью. где выступают самостоятельные силы мироздания. Через ливонские я проезжал поля. На поэзию Тютчева следует смотреть скорее как на философскую и метафизическую. Тютчевская природа – это не столько пейзаж. Открывая неповторимую красоту не только очевидных. Не то. природа. Он «царь земли» и в то же время «мыслящий тростник». между духом и материей (Сон на море. которую не удержит никакая сила. поэта природы. символистами (Вл. который в своей поэзии нащупал глубочайшие корни бытия. бренности человеческих деяний. Цицерон. быстро вянущий «злак земной». личность беспорно ориентированная в православном духе. собственно. Соловьёв). противоречий между переходным характером человеческой деятельности и вечным существованием природы. он практически был забыт и заново открыт в конце XIXв. Но у Тютчева нет описания природных явлений. Тончайший мастер вдохновенных стихов. но и скрытых от обычного глаза явлений. потому что никогда до него в русской литературе природа не играла такую большую роль.. что мните вы. Не таков человек. Для них Тютчев был провидцем. Современники Тютчева видели в нём. в котором действуют конкретные лица. которые вызывает природа и которые вновь переносится на природу. он стремится передать эмоции. нежели как на «искусство для искусства». Поэт сравнивает природу с целой стихией. пологал . Природа вечна.ROMANOSLAVICA XLI 113 Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873) . поэт размышлял о загадках мироздания и вековечных вопросах человеческого бытия. Его мировоззрение предельно религиозное и христианское. Несмотря на хвалебные слова о Тютчеве из уст Тургенева и Толстого («без него нельзя жить»). рисуя картины природы. а космос.гениальный русский поэт. фундаментальную роль. В своих стихотворениях он затрагивает темы хрупкости человеческих отношений. и др..) Между природой и человеком существует трагическое различие. С этим связано обращение Тютчева к «ночной» теме.

/ О. С чрезмерной поэтической силой поэт умел расслышать таящиеся в глубочайших глубинах душевных греховные противоречивые состояния. Тютчева как будто тянет заглянуть в бездну хаоса. пылающею бездной/ Со всех сторон окружены./ Лицом к лицу над пропастью темной». (1830 г. по Ф. заключённый в мироздании – непостижимая тайна. коему нет определения: «Настанет ночь – и звучными волнами/ Стихия бьёт о берег свой.)1 Поэт воспринимает мир как древний хаос (некую тёмную первозданную стихию). когда человек остаётся один на один перед вечным миром. М. Прилив растёт и быстро нас уносит/ В неизмеримость тёмных волн. (Исследователи сопркасали образы ночи. хаоса. 1988... сущее – это лишь временное продолжение этого хаоса. и немощен и гол. грудь заснувших не буди –/ Под ними хаос шевелится!. наступают минуты. к хаосу. О. бездны в поэзи Тютчева со сходными категориями в философии Шеллинга: недаром же в поэзии Тютчеава они ближе начальным годам. где в лютом ужасе тьмы укоренный в душе грех сознаёт одноприродное ему 1 Здесь и далее цит. ветр ночной?/ О чём так сетуешь безумно?./ То глухо жалобный..» (1830).И. Тютчев писал с ощущением.// . когда поэт близко познакомился с немецкою премудростью). что человечество висит над пропастью. Письма.Тютчев. то шумно?/. . (1850 г... безумно тяготеющие к бесформенному небытию. Воспоминания.// Небесный свод. страшных песен сих не пой/ Про древный хаос. Хаос./ Что значит странный голос твой.. горящий славой звездной/ Таинственно плывёт из глубины../ Стоит теперь. – / И мы плывём. от которого веет ужасом бесовской тьмы.. беспредельной безликости – обезбоженной беспредельности. Бездны космоса подавляют душу человекв чувством.).. В эти минуты он остро чувствует себя на краю бездны и особенно напряжённо переживает трагедию своего существования: «О чём ты воешь./ Он с беспредельным жаждет слиться!.ROMANOSLAVICA XLI 114 он. которую природа скрывает от человека. а всё видимое. которая каждое мгновение готова навсегда поглотить его: «И человек. про родимый!/ Как жадно мир души ночной/ Внимает повести любимой!/ Из смертной рвётся он груди. как сирота бездомный. Стихотворения.

Поэт словно бы уже видел и передаёт в своих стихах предсказанное в Апокалипсисе.. Образ грозы становится центральным и очень важным в связи с психологическими и философскими темами в творчестве Тютчева.ROMANOSLAVICA XLI 115 начало: «Святая ночь на небосклон взошла. (./ Покров накинутый над бездной. что беспредельная святость творения ещё глубже ощущается в ночной прозрачности? Или именно от соприкосновения с этой святостью ещё сильнее ужас собственного «наследья родового». хотя и глубоко гармонична. или не рад. В опозиции «небо» и «земля» нет информации о положении предметов относительного друг друга. из града в град/ Могучий вихрь людей метёт./ И.)./ И день отрадный. Но рядом с миром в состоянии покоя ставит он мир во время грозы. Восприятие Тютчева точнее всего назвать апокалиптическим («Пришёл великий день гнева Его. (1850) Всё так отчётливо определено в этой знакомой образной системе – кроме одного: отчего ночь названа святой? Или оттого..) Что может избежать от гнева Крона злого?/ Что может устоять пред грозным богом сим?» Лишь одно оставляет человеку неумолимость бездны времени: безнадёжную надежду мольбы. как виденье. внешний мир ушёл./ Не просит он. беспредельного? Одна из важнейших страстей юных лет поэта – быстротекующее время. Одно из постоянно возвращающихся тем в поэзии Тютчева – спящее блаженство природы в слиянии с душой поэта. в том мире. греховного. Время отождествляется с неумолимым роковым вихрем. вперёд!» (1834 г..». он был поражённм тайною всёуничтожающего Хроноса: «О время! Вечности подвижное зерцало!/ Всё рушится. Творчество .. на роковое. и кто может устоять?» – Откровение Св. 17). день любезный/ Как золотой покров она свила. падёт под данию твоей!. Исследователям ткань тютчевской поэзии казалось противоречива. 1855 г. безжалостно уничтожающий людское племя: «Из края в край. погоди!. Иоанна Богослова: 6. (О время. Пространство прозрачно.Вперёд. Гроза указывает на демоническое начало в природе. а как какого-то невиданного существа и Тютчев формулирует вопрос: «Былое – было ли когда?» Времени нет../ И рад ли ты. где «времени не будет».. трагическое.. хаотическое в природе и в человеке..) Бой часов вызывает образ времени не как естественного явления.

/ И нет преград меж ней и нами:/ Вот от чего нам ночь страшна» (1837 г. Милорадович.ROMANOSLAVICA XLI 116 Тютчева – поэзия контрастов: север против юга.). Отсюда мотив одиночества и тишины (Silentium!) Таким образом. Последняя любовь). подобно грозе и становится «поединком роковым» для влюблённых. ведёт к непосильному страданию.Тютчева // Русская литература века и христианство. холод и мрак против ясности. что неустойчивость. самое сокровенное и главное в жизни поэта: любовь к другому существу. тягостная раздвоенность составляли свойства собственной натуры Тютчева. и здесь Тютчев ощущает силы мрака и ночи: «И бездна нам обнажена/ С своими страхами и мглами. как убийственно мы любим. Читая Тютчева создаётся впечатление. Он был поэтом не только любви. с. Аксаков (первый биограф поэта) утверждает. слепая страсть. Эту контрастную разработку тем находим мы также в стихах о любви. . это некая ночная стихия. уносимым смертью. И. которая приносит радостное упоение избытком жизни»1. М. вера в целесообразность мира и его предустановленную гармонию. Языческая и христианская стихия в поэзии Ф. что 1 С. зима и стужа против лета и тепла. увлечённость красотой бытия. с другой – безусловно христианское. с дугой – любовь это могучая. стоическое молчание и языческий хаос в восприятии природы. его любовная лирика свидетельствует о даре вживаться в чувства возлюбленной (Я помню время золотое. сомнения.И. 1997. «С одной стороны. безнадёжность. Расставание с любимым человеком. 317. С одной стороны. считая. то как предостережение. любовь предстаёт как возвышающее человека духовное чувство.С. Вагеманс. то как горестное признание. В наши дни бельгийский учёный-славист Э. напоминающая о древнем хаосе. приблизительно того же мнения. скорбь. в лирике Тютчева находим два доминирующих мотива: человеческая любовь и красота природы – и нечеловеческая любовь. она звучит то как тревога. Тютчев также охотно подчёркивает переходные состояния между такими контрастами. скорби и душевной боли.. О. ощущение конца. которая губит. но и тоски. что христианская и языческая стихии борются непрестанно в душе поэта.Н.

// Он видит всё и славит Бога!. стелится дорога. ярко индивидуальной поэзии. Парадоксально: третья строфа этого стихотворения в основе противоречит первым двум.. Он познал человеческую душу на пороге. восходят к традициям античной мысли. «Тютчев жил на грани веры и безверия»2. что Россия выдержит бурю (Море и утёс). Он ясно видел близящуюся катастрофу. Вагеманс. Русская литература от Петра Великого до наших дней. М.. Как бы ни воспринимать те или иные образы поэзии Тютчева – основной вектор стремления его души обозначен был вполне определённо.. 119-120.. Какие-то осколки. в Поэты тютчевской плеяды.В. Многие натурфилософские образы в поэзии Тютчева. что. М. не более. как и они.» Без упоминания имени Зевса и «благих богов» эти строки можно было бы осмыслить в христианском духе без труда. но пренебрегал их «доктринёрским» обедами../ Домашних очагов изгнанник/ Он гостем стал благих богов!. с./ Над ним святой его покров!.» (1830 г. грады и поля. –/ Ему отверста вся земля. Этот раскол в сознании лёг в основу его оригинальной. 3-19. Он испытывал большой интерес к социальным переменам своего времени./ Светлея.»1 Исследователь В. судя по внешним признакам.).. но вместе с тем и страшился их.В. О тютчевской плеяде поэтов.... Кожинов (другой биограф Тютчева) полагал. тени языческого мышления вкрапливаются изредка в цельность миросозерцания Тютчева. но не следует забывать и о том. но утверждал. на Э. что христианство унаследовало лучшие идеи в наследии Платона и Аристотеля. «Угоден Зевсу бедный странник. а в язычестве были прообразы и превосхождения христианства. с. 2 В. 1982. пусть как выражение лишь метафорического осмысления бытия. он видел силу России в сильной монархии и глубокой религиозности народа. так как от многобожия контрастно обращает мысль к славлению единого Бога: «Через веси. Кожинов. 1 . но сам был убеждённым западником и осуждал абсолютистский произвол («Россия – страна кнута и казармы») и не был очень уж верующим.ROMANOSLAVICA XLI 117 «мировоззрение Тютчева выглядит чрезвычайно противоречивым: он чувствовал себя близким славянофилам. 2002. конечно.

распадалось время. «Такой ужас (как и ощущаемый разлад с гармонией природы) может возникнуть лишь тогда. Трагическое мироощущение. по М.) Человеку. и с верою утверждал: «Пускай страдальческую грудь/ Волнуют страсти роковые –/ Душа готова. с. посмевшему лицом к лицу противостоять этому ужасу безграничности окружающей.. несомненно. он./ К ногам Христа навек прильнуть» (1855 г. пользу./ В утеху. земля и море есть великая. Это видение мира и отображено у Тютчева: «Сей дивный мир. Говоря о языке природы. 374. М. когда человек перестаёт. пусть даже на миг. 1997.М.. Дунаев Православие и русская культура. Православие и русская культура... когда «свит застилающий зрение дневной покров». Дунаев. назиданье. как Мария. кто в небрежении утрачивает такую связь»../ И Божий лик изобразится в них!» (1829 г. . беспредельная святость творения ещё глубже ощущается в ночной прозрачности. опорою может стать единственно ощущение и сознание непосредственной связи с Творцом – и горе тому. Цит.)... Каждый образ этой книги становится при таком отношении к миру 1 2 М. (1830) «Святитель Григорий Богослов выразил когда-то ту же мысль: «Небо.. что свидетельствует о том что. 1997. И даже в стихах об ужасе тьмы ночь названа святою.ROMANOSLAVICA XLI 118 зыбкой грани между непримиримыми проявлениями бытия. с. способность слышать голос природы есть свойство христианского средневекового мировосприятия. пессимизм поэта в представлении которого гибла вселенная. 377. уничтожалось пространство. когда в каждом проявлении тварного мира человек стремился и был способен сознавать символическое проявление Божественной мудрости.М.1 Тютчев несомненно стремился утвердить в душе своей такую опору – даже при мысли об ужасе конца земного бытия: «Когда пробёт последний час природы. видит в природе отсвет Божией славы. М. (. похож на пессимизм его современника со столь же обострённым ощущением катастрофичности бытия – Достоевского... дивная книга Божия»2. ощущать Творца в творении./ Состав частей разрушится земных:/ Всё зримое опять покроют воды. Собственно. поэт скорее разумеет её способность свидетельствовать о Божием деянии./ С разнообразием своим/ Лежит развитый. 372.).

отождествение Бога и вселенной. эта фраза одна из последних. Отсюда чувство всёединства. стремлений. чем ты живёшь?/ Мысль изреченная есть ложь. великий поэт. коренится в «Мировой Душе» (не живое рождается из неживого. 1994.) И перед самой уже смертью его разум и душа были объяты всем тем же: «Ах.1 Взор Тютчева и в глубину души природы несомненно направлен с тем.. . Считается. сложность и противоречивость собственных постижений. М./ В ней есть любовь. Поэтому он изображает природу как некое одушевлённое целое (Полдень. с. чтобы передать мысль». то – трагический парадокс – он./ Он греющий Своим лучом/ И пышный цвет. 1830). Весенние воды. природа:/ Не слепок. 1829. Кожинов. ощущает своё полное бессилие в слове выразить своё богатство. Тютчев был убеждён в идее общей одушевлённости природы. 1830. в ней есть свобода. А если и удаётся что-то постигнуть. когда не можешь найти слова. какая мука. По мысли Шеллинга. скрывайся и таи/ И чувства и мечты свои – (. Он же сознаёт едва ли не с отчаянием: «не дано ничтожной пыли/ Дышать божественным огнём». Тютчев. на воздухе цветущий/ И чистый перл на дне морском» (1865 г. им произнесённых. Вся поэзия Тютчева свидетельствует о том.В. всемогущий. Увлечённость красотой бытия устремляет художника в сторону пантеизма: «Не то. которая является единым организмом.).)/ Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя?/ Поймёт ли он. не бездушный лик –/ В ней есть душа. он верил в её таинственную жизнь.. чтобы узреть Творца в этом божественном творении. согласно библейскому учению и христианской космогонии)... Осенний вечер. 477. изначальная целостность всего сущего.). настроений. что мните вы. 1 В. в ней есть язык. космическое создание.1830 г. а наоборот. мыслей: «Молчи. что поэт стремится прозреть Творца в Его творении.. что религиозно-философское мировоззрение поэта формировалось под сильным влиянием «философии откровения» и неоплатонической мистики Ф. Тютчев ищет и обретает в природе проявление всемогущего Творца: «Он милосердный.» (Silentium.»(1836 г. Шеллинга. всей природы.ROMANOSLAVICA XLI 119 знаком-словом обращённым к сакральному смыслу творения.

что толкование отдельных строк стихотворений или механичность восприятия поэзии. мистическая сила страдания. поскольку в бездушном создании нет и Бога. благословляя. краеугольное для христианской сотеоро- . (Поэт обращается к своему сердцу: «Душа готова. В этом глубинный смысл знаменитых строк: «Удрученный ношей крестной. отвергающей любовные притязания поэта. Тютчев показывает. на наш взгляд. Так. надо быть мужественным до конца и признать.ROMANOSLAVICA XLI 120 Вот стихи которые могут являться аргументом у противников такого осмысления: «Мужайся. главный./ К ногам Христа навек прильнуть. что Тютчев говорит это. до конца». потому что у тебя нет ни истинного чувства./ В рабском виде Царь Небесный/ Исходил. ни правды. Нет никаких оснований вкладывать в эти строки особый богоборческий смысл. Для русского народа он видит спасение и помощь в искупительном страдании./ Всю тебя. что молить тебя о любви бессмысленно. и т. которая открывается верующему христианину через ощущение близости к русским в страдании страдающего Христа. То что на первый взгляд можно осмыслить как проявление греха тут только упрёк некой особе. И в этом.// Мужайся. до конца:/ И нет в Творении Творца»/ И смысла нет в молбе!» (1836 г. цитируемые же строки есть лишь продолжение предшествующего трёхстишия: «И чувства нет в твоих очах. сердце./ И правды нет в твоих речах. в подражании и следовании искупительному подвигу самого Христа. – вот в чём богословская квинтэссенция поэтических прозрений Тютчева.. земля родная. о потере любимой женщины и о воспоминании. например. которое наполняет жизнь каждого дня. но и Россию. как Мария. что сердцем он знал как подлинный христианин о просветляющем лике страдания. Содержание стихотворения таково: нет смысла молить тебя о чём-то. что лежит на поверхности – без понимания сложной энергии стиха – опасно.. Говоря о своём горе. извлечение лишь того.» (1855 г. сердце.д. ни даже души./ И нет души в тебе. и оттого и молиться некому.) «Искупающая.) Необходимо знать. Он очень верно выражал это центральное. имея в виду не только себя.») Замечательно. или самый существенный его подход к христианству (несмотря на скептицизм и на периоды уныния).

/ Эта скудная природа –/ Край родной долготерпенья. ведь не будь одного. как залог счастья. святой. В этом единственно истиная причина трагизма человеческого бытия. он взволнованно пишет: «Но старые.» Поэт.Н. Указ. Поэт-философ проповедует страдание. «Эти бедные селенья./ Аршином общим не измерить:/ У ней особенная стать –/ В Россию можно только верить» (1866). идеал смрения. и толко с ним: оскудение веры и измена Христу виделись ему у стоящих вне православного понимания Христова учения../ Край ты русского народа!» (Не забудем: «Идти за Христом значит нести свой крест» – Матфей. Ещё в 1857. Где сильна вера – трагедии нет и быть не может. Милорадович. кто прикроет?. 1 С. покорность воле Христа. риза чистая Христа!» (1857 г. не было бы и другого. а всякое обращение к святости возносит мысль к Богу как началу всех начал. что без веры человеку невозможно подлинно существовать в мире./ Разлей свой благовест широко/ И всю Россию им одень!» Русская земля – святая.ROMANOSLAVICA XLI 121 логии (учение о спасении) положение»1. явившего высший образ. освящающее собою и терпение. Смирение Святой Руси – от смрения самого Христа. пророк – утверждает: «Ты./ Что гложет ум и в сердце ноет. Православие неразрывно связывалось у поэта с пониманием Святая Русь./ Растленье душ и пустота../ Рубцы насилий и обид. . Христова вера и Русь признавались Тютчевым безусловно высшими духовными ценностями: «День православного Востока/ Святой. 10:38). cоч. с. К образу Христа Спасителя поэт возвращается постоянно. Тютчев даёт подлинное осмысление внешней скудости родной земли: за скудостью укрывается смирение.) Истина Христова соединялась для Тютчева всегда и неизменно с Православием. великий день. Таким образом. Россию можно воспринимать лишь религиозноинстинктивным чувством. а лишь вере посильно это в себя вместить: «Умом Россию не понять. гнилые раны. то не уму. в самом начале крестьянской реформы. ибо несёт в себе благословение Спасителя. Если Россия понимается как Святая Русь. –/ Кто их излечит.. Он был убеждён.319.

«Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать. как и его.С. отчего его презрение к человеческому «я». что видим мы у других русских поэтов – вспомним пушкинское «Напрасно я бегу к сионским высотам. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую. Спасителя. 9: 23./ Как ни скорбит перед замкнутой дверью:/ «Впусти меня! – Я верю.. Аксаков. И слово правды. с. 1986. перед миром.ROMANOSLAVICA XLI 122 И. ропщет и бунтует. и тогда его смирение предстаёт ещё глубже: «Чертог Твой.// Безверием палим и искушён.. собственной муки: «Не плоть./ Невыносимое он здесь выносит. Поэт прямо опирается здесь на Евангелие. Господи! помоги моему неверию» (Марк. перед роком. несомненно указывая на причины немощи человека перед жизнью.. с молитвой и слезой. на будущее. он не сможет обойтись без упования на высшую силу и высшую мудрость: «Но скудны все земные силы:/ Рассвирепеет жизни зло –/ И нам.. 235.. свет обретши.)./ Он к свету рвётся из ночной тени/ И.../ Вдруг станет страшно тяжело.) преклоняясь умом перед высшими истинами Веры. опирающийся на свою волю и свою силу.// Вот в эти-то часы 1 И./ И жаждет веры – но о ней не просит.. Вера укрепляется словом Божиим – и как бы ни был уверен в себе человек. 24)..1 Иногда Тютчев упрекает себя в недостоинстве его перед Богом.. Тютчев несомненно знал. Но чтобы обрести эту надежду. всё возможно верующему.. где и в Ком человек может обрести надежду на жизнь.».С./ И сознаёт свою погибель он. а дух растлился в наши дни. необходима вера и поэт ставит проблему.). на время. я вижу украшен. Эта поэтическая реплика на известный текст одного из песнопений страстной седмицы роднит внутреннее самоощущение Тютчева с тем.. Уфа. . как на краю могилы. Аксаков писал о Тютчеве: «в основе его духа жило искреннее смрение (.. да вниду в него» (1872 г. он возводил смирение на степень философско-нравственного принципа». / Но одежд не имею.»// Не скажет ввек. Боже мой!/ Приди на помощь моему неверью!» (1851 г. поэта. важную для всех времён: раскрывать сущностную причину всех бед и страданий человеческого «я»./ И человек отчаянно тоскует.

что здесь цвело. Хотя Тютчев провёл двадцать два года в Западной Европе (и возвратился в Россию когда ему было уже пятьдесят лет). кто следует заповедям Христа. Именно в Православии поэт видел высшее .ROMANOSLAVICA XLI 123 с любовью/ О книге сей ты вспомни –/ И всей душой. без которой оно невозможно. перед которым должен со временем преклониться Запад. кто ею лишь живёт (. особенно в письмах и статьях. гордынья источник зла. «Претерпевший же до конца спасётся» (Матфей. Итак. что без веры человеку невозможно подлинно существовать в этом мире. 1861 г. которые казались ему необходимыми для благоустройства государства). / Не всё.» Упоминаемая тут книга – Новый Завет (стихотворение так и названо: При посылке Нового Завета. парафраз слов Спасителя: «Нет больше той любви. В этом смысле Русь – страна смирения – противопоставлена горделивому Западу./ Кто душу положил за други/ И до конца всё претерпел» (1870 г. вера может противостать даже разрушающему действию времени: «Не всё.). умел. Но этой веры для немногих/ Лишь тем доступна благодать./ Как вы. а наоборот. Тютчев безусловно видит доступным лишь тем.. Он доказывал.. с высшим политическим и духовным призванием. – и такое его убеждение было естественным и единственно возможным для христианина: «И эта вера не обманет/ Того. любя страдать. 15:13).. По мнению поэта. смирение – основа спасения.) Тютчев написал и статьи по политическим вопросам (Россия и Запад. что было здесь пройдёт!» Усилённое жизненным опытом смирение Тютчева утверждалось также и в его эстетическом освоении и осмыслении мира – и всё более укрепляло поэта в убеждении. Нет – мера есть долготерпенью. (Тютчев часто.// Чужие врачевать недуги/ Своим страданием умел.) Завершение стихотворения есть неявное цитирование. что Россия особый мир. подчёркивал положительную роль религии и церкви в духовном и нравственном складе России. как к изголовью/ К ней припади и отдохни. Обладание верою в укрепляющую человека силу. как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанн. например: На взятие Варшавы. он не был поклонником западной цивилизации./ Кто в искушеньях жизни строгих.. увянет.). 10:22). Россия и революция). Кроме ряд политических стихотворений (как.

какую видим мы в стихотворении И гроб опущен лишь в могилу. залог будущности для России и всего славянского мира и пологал. и вы не захотели! Се... по убеждению Тютчева.. ибо в этой внешней пустоте нет обмана. В католическом отступничестве он видит «тяжкий тысячелетний грех» (Стихотворение Свершается заслуженная кара. А что именно именно так – раскрывается в последующих строках: «Не видите ль? Собравшися в дорогу/ В последний раз вам вера предстоит:/ Ещё она не перешла порогу. важный и простой –/ Сих голых стен. в котором оказался Запад. но есть отражение внутренней пустоты».) обманчиво апологитично своей первой строфой. без одухотворяющего начала. Знаменитое стихотворение Я лютеран люблю богослуженье. достойная сожаления и печальной иронии. от Православия./ Но дом её уж гол и пуст стоит.. Запад в этом отношении представляется Тютчеву безнадёжным.. католическая церковь оказывается поглощённой. Остаётся лишь мёртвая форма – без жизни. Ирония Тютчева переходит в гневной сарказм когда идёт речь о католицизме. «Золотой луч Свободы» (в высшем религиозном понимании) наступит только там.» Последняя строка второй строфы явно отсылает нас к раскрывающим смысл стиха словам Христа: «Сколько раз хотел Я собирать детей твоих. но всегда об отделении..(1834 г.).. 1867 г. и скоро он останется обезбоженным бесповоротно. Тютчев нигде не говорит о «разделении Церквей». Вера покидает этот дом. оставляется вам дом ваш пуст» (Матфей. Не всякий сразу почувствует здесь иронию: «Я лютеран люблю богослуженье.» Но «люблю» здесь – значит: «Ценю так как понимаю истиный смысл. где отступит и смирится горделивое Я. 1836 г. 23: 37-38). даже не . «Привязанная к чисто земным интересам.ROMANOSLAVICA XLI 124 просветительное начало. как птица собирает птенцев своих под крылья. отступничестве католического мира от единства веры. что духовное обновление возможно для Запада только в возвращении к древнему вселенскому преданию и древнему церковному единству./ Обряд их строгий. сей храмины пустой/ Понятно мне высокое ученье. Значительные годы провёл Тютчев в лютеранской Германии и католической Испании – и именно в особенностях религиозной жизни усмотрел он причины духовного тупика.

составляющее основу христианства.с. Указ.). 383. прежде всего земли и неба. 402.2 От магизма к единобожию – вот лейтмотив тютчевской поэзии. 403.. верой во Христо-Богочеловека.. Это удивительное духовное поле созидается непрекаемой верой в Бога-Творца.. художника и богослова. Дунаев.М./ Уступит ложь. кто этого не понимает. О революции Тютчев. 323. это её собственный. Там. рассеется мечта. как и для будущего романиста. 1848 г. его же Я оказывается «противным Христу по существу». Милорадович./ И ватиканская далайлама/ Не призван быть наместником Христа. благотворительностью вынуждённой». что взгляды Тютчева весьма родственны тем идеям. но грядущего «со славою судити живых и мёртвых. где господствуют земные интересы.ROMANOSLAVICA XLI 125 человеческим Я. Чувство смирения и самоотвержения.): «Но нет.» Для поэта.3 1 2 М.Н. Своё понимание папизма как тёмной греховностью. как ни борись упрямо... Там же. которое мир ему представляет (. соч.1 Должно признать. охвачена в поэзии Тютчева единым духовным полем. которые несколко позднее будет развивать Достоевский. как отступление от христианства поэт незадолго до смерти ясно выразил в строках стихотворения Ватиканская годовщина (1871 г. Указ соч. Мистерия борьбы и сопряжения различных космических начал и стихий. в специально посвящённой ей статье (Россия и революция. . не более как слепец. революция – разрушительная и губительная для бытия человека дьявольческая приманка.). присутствующий при зрелище. 3 С. она намерена заменить духом гордости и превозношения.. но римским Я – что ещё мельче и губительнее для неё. несмотря на явные пантеистические мотивы. писал: «Революция – прежде всего враг христианства! Антихристианское настроение есть душа революции. с. отличительный характер (. с. Зиждителя и Промыслителя всего сущего. воплотившегося на земле в рабском виде. человек отрывается от Бога и оказывается предоставленным самому себе. Его же царствию не будет конца». Таково в конечном итоге исповедание Тютчева-поэта и мыслителя. Тот.).

/ Дай ей цвести. с пречистою Мадонной!» (1842 г. Поэт отказывается уступить любимую другому и связывает себя с ней «взаимными молитвами»: «О нет! Прости влиянию недуга!/ Ты знаешь нас: нам суждено друг друга/ Взаимными молитвами спасать». известный как «певец природы» создал стихотворения – лиричкские миниатуры –.ROMANOSLAVICA XLI 126 А. Второй сонет (Мадонна) посвящён Сикстинской Мадоне. В раннюю поэзию Фета. как душа стихает вся до дна!/ Как много со святого полотна/ Ты шлёшь.А. («Картина Рафаэля в XIX веке. 1 Н. Первый сонет (Владычица Сиона) начинается с бескорыстной молитвы за любимую: «Молюсь за ту. и всё-таки он может учиться у природы стойкости. М. при полном забвении и незнании древнерусской иконы. баллада о создании церкви КиевоПечерской Лавры по образцу видения./ Смиренные и лёгкие одежды. считалась высшим выражением религиозной красоты: после Пушкина и Фета перед ней склонил колена Достоевский. (К Сикстинской Мадонне Фет вернётся двадцать лет позже). Фет (1820-1892). а на заре уже XX века – Сергей Булгаков»1). чувства и настроение поэта.. кем жизнь моя ясна. Православие и культура. радостным челом. Картина производит на него религиозное действие. Струве./ И этот лик. Бог посылает ему духовные дары: «С тех пор. воспевающую почти исключительно любовь и природу. Но природа вечна (деревья «останутся холодной краской пугать иные поколения»). любовная и пейзажная лирика составляют у него одно целое) вкралось несколко стихотворений на религиозные темы: в частности. состояние человеческой души. (впрочем. Природа и люди – составные части единого мира. описывая её. а человек смертен. или со мною». сколко мысли. как Санцио передо мной/ Изобразил склоняющую вежды.// И это лоно матери. и этот взор святой. . с. и три стихотворения в честь Божьей Матери (два сонета и краткое переложение Ave Maria). может полнее выразить собственное психологическое состояние. всё назначение которых в стремлении передать читателю не столько картины природы. явившегося его строителям в воздухе. 1992. и в нём/ Младенца с ясным. и через природу человек лучше понимает себя. будь счастлива она –/ С другим ли избранным одна./ О.213. надежде на лучшее.). мой Бог.

искушение Христа фарисейским вопросом об участи грешницы (Иоанн. Красноречив пример одного из стихотворений Фета: переложение известного эпизода из Евангелия от Иоанна . вероятно. последнее искушение Христа 1 Цит. К ней. по Н. а скорее отражал свои вольные фантазии на избранные темы./ Глаза прекрасные закрыты. (Впрочем. в «прозрениях» и в «забвении»./ Она. которые возникают в душе каждого»1). главу склоняя. тяжело дыша.// Во прахе. Фет переложил в стихах евангельский эпизод. обращены в 1843 году религиозно-примиренные стихи.ROMANOSLAVICA XLI 127 Религиозные мотивы юнного Фета как будто связаны с одним из его ранних увлечений. решающее влияние оказывая на него философ Шопенгауэр. а именно третье. Струве./ Как увлекательно паденье:/ Так юной пальме наслажденье/ И смерть – дыхание одно./ Золотовласая еврейка/ Пред ним. Там же. Поэт сводит всё к некому эмоциональнопсихологическому проникновению Сына Божия в Душу грешницы – и тем искажает евангельскую мудрость: «Но Он на крик не отвечал. Фет был причастен традиции переложения текстов Священной Книги – хоть он и не перелагал избранные места. пленяющие своей искренностью: «Как ангел неба безмятежный. . присущих человеческомуестеству. 8: 1-11). человеческий ответ на те умственные вопросы./ В сияньи тихого огня/ Ты помолись душою нежной/ И за себя и за меня// Ты от меня любви словами/ Сомненья духа отжени/ И сердце тихими крылами/ Твоей молитвы осени». это для меня откровение. И на песке. о которой он упоминает в своих воспоминаниях. Еленой Б. возможно. видимо. властитель дум того времени («Для меня – писал Фет – он не только последняя крупная философская ступень./ Перстом задумчиво писал. Вслед за Шопенгауэру./ Персты прозрачные омыты/ Слезами горькими жены. жена-прелюбодейка. грешна и хороша./ Вопрос лукавый проникая. в XIX веке это общая особенность такого рода поэзии).// И понял Он. как ей сродно.» Едва ли не первый в русской поэзии.. Фет ждёт избавления от страданий. С годами Фет всё глубже погружался в философский мир.// Её плеча обнажены.

// И Он ответствовал: «Писанию внемли:/ Перед Богом Господом лишь преклоняй колени!»/ И сатана исчез – и ангелы пришли/ В пустыне ждать Его велений./ Да приидёт царствие Твоё. –/ С их обаянием и славой. Годом позже.// Его. – он сказал. Который в небесах. озаряющих светлее человека:/ «Всеобщий наш Отец. –/ Тем для меня ясней. под влиянием Соловьёва. бессильных. в искушенье.ROMANOSLAVICA XLI 128 «на горе»: «Когда Божественный бежал людских речей/ И празднословной их гордыни. взалкавшего. Соловьёв писал: «Преодолев грех духа./ «Вот здесь. Фет видит в молитве ./ И не введи Ты нас.). как некоторые полагают. на темя серых скал/ Князь мира вынес величавый. чем больше пережил. возвёл искушения Христа в разгадку «всей будущей истории мира и человечества»: «думаешь Ты. 1877 г./ Да свято имя мы Твоё блюдем в сердцах. всю власть тебе отдам/ И покорюсь в борьбе неровной»./ Сдержи на миг порыв духовный –/ И эту всю красу. Соловьёвым и Достоевским. мошла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трём вопросам?» На старости лет Фет переложил в стихах молитву Господю: «Чем долше я живу. (Как раз в эти годы тема искушений Христа становится центральной и в творчестве Достоевского. Достоевский./ Пошли и ныне хлеб насущный от трудов. да будет воля/ Твоя. Сын человеческий получил верховную власть в царстве духа. – обращается Инквизитор ко Христу. и в философских работах Соловьёва. в Легенде о Великом Инквизиторе. у всех троих. как в небесах. – что вся премудрость земли. отказавшись от подчинения земной силе ради владычества над землёю. все царства. приобрёл себе служение сил небесных» (Чтения о Богочеловечестве.) Выбор темы говорит уже сам по себе о взаимовлиянии между Фетом. стихи Фета следут понимать и в свете этого широкого толкования искушений Христа). писателя и философа было общее вдохновение. у ног Твоих./ И голод забывал и жажду многих дней/ Внимая голосу пустыни. что не было от века/ Слов. так и в земной юдоли. вместе соединившаяся./ Тем повелительней стесняю сердца пыл./ И от лукавого избави самомненья». пади к моим ногам. у поэта.» (1874 или 1876 г. Фет как будто опередил Соловьёва и Достоевского.// Признай лишь явное./ Прости нам долг: – и мы прощаем должников.

могуч. позволяют человеку уподобиться Богу. Высшим доказательством бытия Бога для Фета служило не великолепие природы. полагающая человеку за труд. «Заря» и производный отнеё глагол «озарить» – одно из излюбленных. Жизнь человека представляется нам в понимании поэта чем-то неизмеримо губоким и./ Огонь сильней и ярче всей вселенной.)./ Что в звёздный день Твой светлый серафим/ Громадный шар зажёг над мирозданьем// И мертвецу с пылающим лицом/ Он повелел блюсти Твои законы. у него это в прямом смысле пища./ На скалы мечет океан/ Твою серебрянную ризу./ Всё пробуждать живительным лучом.// Но просветлённый и немой. Ты могуч и мне непостижим/ Тем. Фет непосредственно ощущал Бога в природе. мгновенным и непостоянным. бессильный и мгновенный. искусство Бога влияют. а тот внутренний огонь. грохочет гром/ И в блеск огней гляжу я снизу./ Меж тем как я – добыча суеты./ Храня свой пыл столетий миллионы. Господь. «озаряющих человека». Это причина трагизма человека./ Твой светлый ангел шепчет мне/ Неизречённые глаголы.). он конкретно переводит трудное слово «насущный»./ Овеян властью неземной. вместе с тем. 1885 г. но прежде всего и более всего он чувствовал его в искусстве./ Когда испугом обуян./ А в час. без всякого намёка на хлеб небесный. Если природа и отражает божественное бытие (Твоя серебренная риза. Переложение евангельских текстов (есть и переложение из Апокалипсиса – Аввадон) поневоле стесняет личное выражение религиозных чувств. непостижим/ Ты пред моим мятующимся сознаньем. который в нём горел. беседовать с Его ангелами: «Я потрясён./ Ношу в груди. в творческом наитии. когда. поскольку поэт вынужден дословно следовать божественным словам./ Игралище её непостоянства. И вэтих произведениях Фет достигал подлинного мистического переживания: «Не тем. то поэзия.// Нет. –/ Ни времени не знает./ Стою не в этот миг тяжёлый. как оный серафим.// Я загараюсь . как толковали обыкновенно святые отцы. как бы во сне. ни пространства» (1879 г.ROMANOSLAVICA XLI 129 Отче наш слова «светлее» всех других. ключевых слов-образов в поэтике Фета. что я сам. когда кругом/ Гудят леса. Так.

/ Я порываюсь и парю/ В томленьях крайнего усилья/ И верю сердцем. Достоевским. renumit cântăreţ al naturii. începută de Puşkin şi Gogol şi continuată de Dostoievski. prelucrări poetice ale rugăciunilor Ave Maria. spre căutarea Creatorului în creaţia Sa. Soloviov. vectorul ei principal este orientat spre divinitate. elementele păgâne coexistă cu cele religioase.философскими элегиями и думами. Соловьёвым. 8: 1-11). продолженной Тютчевым. Fet. своим религиозно. духовностной традиции русской литературы. scrie sonete închinate Maicii Domnului. Deşi în lirica lui Tiutcev. Prin elegiile sale filosofice. а ближе к нам Мандельштамом. Imagini biblice în poezia lui F. autor al unor miniaturi lirice de mare sensibilitate poetică. Poezia lor are ca fundament credinţa în esenţa divină a lumii şi exprimă valori fundamentale ale moralei creştine. la rândul său.» (В этих стихах Бог не назван.Tiutcev şi A.ROMANOSLAVICA XLI 130 и горю. a. Ahmatova ş. «Твой») Своим направлением. Fet aparţine tradiţiei spiritual-creştine.I. din Evanghelia după Ioan (cap. что растут / Меня раскинутые крылья. Tatăl nostru şi transpune în versuri episodul ispitirii Mântuitorului în pustiu. начатой Пушкиным и Гоголем. а лишь обозначен притяжательным местоимением «Твоя».A. .Фет примыкает к великой христианской.Fet rezumat Articolul tratează despre imaginile biblice prezente în creaţia celor doi poeţi romantici. Ахматовой и Солженицыным.

casa-centru a lui Schulz a reprezentat şi ea punctul de plecare al creaţiei. apoi camera. Vorbind despre societăţile primitive. un loc sacru prin excelenţă. în final. Ossolińskich.”1 Spaţiul lui Schulz pare să aibă caracteristicile acestei viziuni. al morţilor. Editura Univers Enciclopedic. adică locuit şi organizat. p. fiecare cu centrul lui. împrejurimile lui. de cealaltă parte. al nonformatului. Humanitas. în termeni cosmologici. 24.ROMANOSLAVICA XLI 131 SPAŢIUL ÎN PROZA LUI BRUNO SCHULZ (CASA-CENTRU) Sabra Daici „Societăţile arhaice şi tradiţionale – scrie Eliade – concep lumea înconjurătoare ca pe un microcosmos. . Într-o parte se află spaţiul cosmizat. Mitul eternei reîntoarceri. Dincolo de hotarele acestei lumi închise începe domeniul necunoscutului. locuinţa. noaptea. „Imaginaţia poetică a lui Schulz nu a reuşit să părăsească niciodată imaginea ideală a Drohobyczului natal”2 – observă Jerzy Jarzębski. p. din ce în ce mai larg. al străinilor. În mod simbolic. La Schulz avem de-a face cu o serie de cercuri concentrice. Imagini şi simboluri. oraşul şi. grădina. Opowiadania. Primul este patul eroului. duhurilor. locul în care. s-a făcut trecerea de la nonmanifestat la manifestat. într-un cuvânt haosul. Eliade comentează3 că actul creaţiei s-a efectuat întotdeauna plecând de la Centru. Wybór esejów i listów. este tărâmul necunoscut şi înfricoşător al demonilor. 1 2 Mircea Eliade. Wrocław-Varşovia-Cracovia. casa cu dependinţele. Bucureşti. p. Orice microcosmos. 1998. moartea. Zakład Narodowy im. în afara acestui spaţiu familiar. Jerzy Jarzębski. 3 Mircea Eliade. orice regiune locuită posedă un „Centru”. 46. piaţa. 1994. trăsătura de bază a fiecăruia fiind aceea de spaţiu ocrotitor. casa. de la haos la cosmos. LI. Introducere la Bruno Schulz.

Zakład Narodowy im. 2 1 . coastele podului se strângeau.„în pauzele vijeliei. creştea ca o boltă gotică. Mai precis spus. 3 Ibidem. 4 Bruno Schulz. ca formă materială a spaţiului. se întindea cu pădurea lui de grinzi. formând uneori construcţii labirintice. eroii lui Schulz pot ţine piept agresivităţii naturii: „Casa omului devine precum ieslea din Bethleem. poate reacţiona ca o fiinţă vie . Ed. 47. Şi este trăit. Spaţiul ei ordonat (doar noaptea sau în momentele în care eroul visează acest spaţiu devine anarhic. casa ne permite să visăm în pace”2. Cu cât afară e mai urât. Paralela 45. p. aflat în continuă schimbare. În acele clipe ea se poate metamorfoza şi căpăta trăsături omeneşti. nucleul în jurul căruia se strâng toţi demonii spaţiilor îndepărtate. în acelaşi timp. 120) „În faţa ostilităţii. va fi un loc al reveriei. „A locui oniric casa natală este mai mult decât a o locui prin amintire. Ibidem. ci cu toată părtinirea imaginaţiei.”1 În realitatea creată de Schulz în prozele sale. complicat. Opowiadania. în sensul pe care i-l dă Bachelard . p. spaţiul este ordonat atunci când se supune gândirii eroului şi anarhic când conştiinţa acestuia nu îl poate stăpâni) se va opune celui exterior. cu atât casa e mai protectoare. Ossolińskich. din acele „călătorii” cu caracter de cunoaştere şi. toate spiritele sferelor înalte şi subpământene”4. casa îl protejează pe visător. iar acoperişul se închircea şi se dezumfla ca un plămân uriaş din care ieşise aerul. Piteşti. p. 2003. haotic. înseamnă a trăi în casa dispărută aşa cum am visat în ea. p. apoi podul se umplea iar de aer. 29. acest spaţiu atrage aproape întotdeauna.”3 Casa este un corp de imagini care îi dau omului motive sau iluzii de stabilitate. El este trăit. casa. Wrocław-Varşovia-Cracovia.ROMANOSLAVICA XLI 132 „Spaţiul cuprins de imaginaţie nu poate rămâne spaţiul indiferent. îşi înălţa palisadele căpriorilor. 38. El concentrează fiinţa înăuntrul unor limite care protejează. 338. Casa devine atunci opusul cosmosului. Închizându-se în casă. 1998. plină de ecouri şi vuia asemenea unui contrabas uriaş” (p.„casa adăposteşte reveria. Wybór esejów i listów. locul de unde eroii pleacă şi unde se întorc din aventurile lor. va căpăta valori extraordinare: va fi simbolul adăpostului. a formelor animalice ale furtunii şi uraganului – scrie Bachelard – valorile de protecţie Gaston Bachelard. nu în pozitivitatea sa. Poetica spaţiului. livrat măsurării şi reflexiei geometrului – scria Gaston Bachelard în Poetica spaţiului.

pe masă. orele de şcoală şi joacă. le modifica şi le perfecţiona. în aer.”1 În viaţa de zi cu zi. Fortăreaţa reprezintă un spaţiu privilegiat. Metoda principală a fost creaţia. prin forţa imaginaţiei Schulz face să-i apară în faţa ochilor contururile unei case. un simbol al refugiului din faţa agresiunii exteriorului. Îl desena cu degetul pe perete. 3 Ibidem. în casa onirică ce nu cunoaşte ostilitatea lumii. o desenează pur şi simplu. . în Okolice sklepów cynymonowych: „Era superstiţios şi a încercat în viaţă să scape de sentimentul pericolului care-l paraliza. nu uita nimic. La Schulz există un anumit dualism al expansiunii şi regresiunii. se înflăcăra şi se înviora”3. amintea în cartea sa despre o variantă a casei-adăpost. p. descria organizarea vieţii sociale. 181. […] Ea este un instrument de înfruntat cosmosul. în acelaşi timp un loc de visare şi de linişte. 76. 2002.ROMANOSLAVICA XLI 133 şi de rezistenţă ale casei sunt transpuse în valori umane. Tot Jerzy Ficowski. stabilea chiar şi programul zilnic. elabora un sistem de apărare. două procese strâns legate de coordonata spaţială. nici cu ce alimente vor fi aprovizionate magaziile şi cămările. şi ea des întâlnită în creaţia scriitorului din Drohobycz . Aminteşte de acest lucru Jerzy Ficowski. Casa capătă energiile fizice şi morale ale unui corp omenesc. Ea îşi încovoaie spinarea. citând cuvintele lui Emil Górski. Primul este caracteristic 1 2 Ibidem. Povestind despre mult visata lui Fortăreaţă. Sub rafale. Jerzy Ficowski. acest spaţiu este unul al evaziunii din lume. căuta cele mai bune rezolvări pentru a le asigura locuitorilor ei maximum de securitate şi confort. Schulz se vede locuind acolo împreună cu colegii. îşi încordează şalele. sigură că se poate redresa la timp – negând mereu înfrângerile trecătoare. uita de realitate. Regiony wielkiej herezji i okolice. p. fost elev şi prieten al lui Schulz. în a cărei eficacitate iraţională credea cu putere. În viaţa de zi cu zi mai avea încă una. cu creionul pe o bucăţică de hârtie”2. se îndoaie când trebuie. În acelaşi timp. aşa cum va scrie în Republika marzeń. Pe bucăţelele de hârtie pe care le avea la îndemână ne desena planurile Fortăreţei în cele mai diverse variante. enumera soiurile de vin. Pogranicze. 183. atunci când se simte în pericol şi nu se poate retrage în creaţie. Sejny. Era semnul casei: un dreptunghi cu coşul căminului – ca într-un desen primitiv de copil. p.Fortăreaţa: „o descria exact.

p. întretăiate de defileurile adânci ale străzilor. Numai partea centrală a oraşului este descrisă detaliat pe hartă. gravate cu claritatea imaginilor privite prin lunetă. desenul cornişelor. 2 Ibidem. cu cât lasă mai mult în urmă graniţele adăpostului.”2 Exemplu cel mai elocvent îl găsim în descrierea hărţii oraşului din Strada Crocodililor. întâi în mase de construcţii compacte. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de centru. Uwagi o semantyce przestrzeni i czasu w prozie Brunona Schulza. nediferenţiate. apoi tot mai dese. 1976. ocupa întreg spaţiul camerei şi deschidea o largă perspectivă spre valea Tîşmenţei. Cu cât un spaţiu este mai îndepărtat. cel de-al doilea bătrâneţii. ce şerpuia ca o panglică aurie printre mlaştinile şi lacurile revărsate. în Studia o prozie Brunona Schulza. Faptul că un spaţiu este descris ca având o structură ordonată. Tinerii încearcă să-şi lărgească spaţiul cunoscut. unde nişte băieţi. 115. întâi în şiruri rare.ROMANOSLAVICA XLI 134 tinereţii. Descrierea unei asemenea aventuri este făcută în povestirea Pan. aerisită şi întinsă”. mai incompletă: „Atârnată pe perete. spre subcarpaţii unduiţi. împreună cu naratorul. Întotdeauna drumul parcurs de ei va avea forma unui cerc. cu atât descrierea lui va sta mai mult sub semnul neclarităţii. sălbatică doar la început. devine mai ştearsă. nr. „Spaţiul este în Prăvăliile de scorţişoară sau Sanatoriul timpului o categorie subiectivă. Este doar „o fugă în spaţiul închis”. Katowice. este subordonat deformărilor perspectivei ei personale. părăsind pentru un timp limitat adăpostul şi trăind o la fel de limitată aventură. p. 1 . care alergau spre sud. închisă. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. cu atât descrierea începe să-şi piardă culorile. îl situează automat într-o lume familiară. al diformului. mai nesigură. cum este şi cazul grădinii. tinde spre unitatea perceptivă. explorează tărâmul necunoscut până atunci al grădinii. În planurile mai apropiate. gravorul scosese în evidenţă toată aglomeraţia străzilor şi străduţelor. alcătuind parcă o tablă de şah din dealuri rotunjite. sfârşitului vieţii. 50. pe care-l văd ca pe „o lume nouă. Teresa şi Jerzy Jarzębscy. va începe şi se va sfârşi în acelaşi loc protector. pe măsură ce se apropiau de pâcla aurie şi fumurie a orizontului. pentru ca mai aproape să prindă formele unor clădiri individualizate. Oraşul nostru se înfiripa şi creştea din depărtarea ofilită a periferiei. tot mai mici şi mai palide. 55. Teresa şi Jerzy Jarzębscy observă1 că acestă lărgire a spaţiului cunoscut nu este decât o modificare a graniţelor spaţiului închis. mulată cumva pe conştiinţă.

Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza. harta ţinutului devine neştiută şi cosmică.”2 Depăşirea graniţei spaţiului familiar. arhivoltelor şi pilaştrilor ce străluceau în aurul târziu şi întunecat al după-amiezii înnourate. dincolo un pasaj între case. 1980. 342. se învăluie într-o multitudine de semnificaţii şi înţelesuri. este legată întotdeauna de aventură şi de cunoaşterea unor lucruri noi. cit. Blocurile şi prismele acelei umbre se înfigeau în defileele străzilor ca într-un fagure de miere întunecată.ROMANOSLAVICA XLI 135 arhitravelor. de exemplu. Inna twarz Hioba. ţinuturile necercetate. 94-95). 49. aşa cum spuneam. care îl face întotdeauna pe eroul ei să se întorcă la centru. Imediat după barieră. op. La fel se întâmplă şi pe harta ţinutului din Republica viselor: „Grădinile de la periferia oraşului stau cumva la marginile lumii şi privesc prin gard în nemărginirea câmpiei anonime.. Ion Petrică. 3 Wojciech Wyskiel. Teresa şi Jerzy Jarzębski comentează elocvent acest aspect: „Toate experienţele care depăşesc din punct de vedere spaţial microcosmosul oraşului îşi pierd sensul şi se dizolvă în haos. . fără ornamente. într-o 1 2 Bruno Schulz. executat în stilul prospectelor de tip baroc. în schimb cele care sunt ancorate în peisajul protector al zonelor familiare. 1976. p. Oraşul este aici întruchiparea centrului. Numai liniile câtorva străzi erau trasate cu negru şi însoţite de denumiri scrise simplu. departe de cele obişnuite. se transformă pe loc în mitologie. Cracovia. cărţile de aventuri pentru copii? Aţi vrea să locuiţi împreună cu mine şi cu încă cineva pe o insulă pustie. Aventura este privită ca un deziderat. caracteristică. În acest plan. înecau în masa lor caldă şi suculentă aci o jumătate de stradă. p. tinereţii. 156. cu existenţă incertă. precum Canaanul”1. Teresa şi Jerzy Jarzębscy. strada Crocodililor şi împrejurimile ei străluceau de albul pustiu cu care se indică de obicei pe hărţile geografice regiunile subpolare. Ed. iar ce trece de graniţele lui se pierde în haosul cosmic.”3 „Vă plac. Univers. inedite. Bucureşti. p. Wyd. Manechinele. dar în acelaşi timp ea inspiră şi un fel de teamă. dramatizau şi orchestrau în romantismul macabru al umbrelor întreaga polifonie arhitectonică. El optează pentru „jocul de-a fortăreaţa – cum îl numeşte Wojciech Wyskiel – rând pe rând ţinând piept pericolului şi retrăgându-se în zona sigură. spre deosebire de anticva distinsă a celorlalate inscripţii” (p. care cufunda toate proeminenţele şi adânciturile într-o umbră adâncă de sepia. Literackie. trad.

Aceste două însuşiri pot fi întâlnite şi în cazul cetăţii fortificate la care visează naratorul din Republica viselor: „Trebuia să fie o cetate. o anumită pretenţie care obligă realitatea. în sublimarea absolută care transcende orice pasiune”3. cit. să instaurăm o nouă eră. În faţa pericolului şi teamei am fi găsit adăpost sigur şi azil în cetatea noastră. Sub domnia imaginaţiei absolute. Acest vis despre fortăreaţă pare a avea trăsăturile „marilor imagini”.?”1 – îi scria Schulz lui Kazimierz Truchanowski. Regiony wielkiej herezji i okolice. un blockhaus. Această dorinţă permanentă a existenţei unui cât de mic pericol care să pună în primejdie fortăreaţa poate fi inclusă printre atributele masochismului. Visul conţine o foame de realitate. cum le numeşte Gaston Bachelard: „Marile imagini au totodată şi o istorie şi o preistorie. nu se iroseşte în univers. [. 181. Totdeauna ele sunt deopotrivă amintire şi legendă. p. ameninţată puţin de animalele sălbatice. op. . p.) ca împrejurimile să fie ameninţate de un pericol nedefinit. Schulz încearcă să construiască un asemenea paradis terestru: „Ne-am hotărât să devenim independenţi. S. Trebuie să pierzi paradisul terestru pentru a trăi cu adevărat în el. 3 Gaston Bachelard. Observăm de asemenea că fortăreaţa nu trebuie să fie un loc al singurătăţii. pe jumătate teatru. Bruno Schulz. dar la o scală mică. un loc fortificat care să domine împrejurimile – pe jumătate fortăreaţă. Poetica spaţiului. de piraţi etc. care creşte pe neobservate transformându-se în creanţă şi postulat. 63-64. ajungem să venerăm cu adevărat o imagine descoperindu-i rădăcinile dincolo de povestea fixată în memorie. 346-347. oricât de absurd sau ciudat. pe jumătate laborator vizionar. Nici un vis. […] Nu fără motiv revin astăzi aceste visuri îndepărtate. suntem tineri până foarte târziu. p. Orice imagine mare are un fond oniric insondabil şi pe acest fond oniric trecutul personal îşi aşterne culorile particulare..D. să construim încă o dată lumea. să creăm un nou principu de viaţă.n. pentru a-l trăi în realitatea imaginilor sale..] Aici trebuia să constituim o legislaţie nouă şi 1 2 Jerzy Ficowski. Scriitorul se vede mereu în ea înconjurat de prieteni sau cunoscuţi.ROMANOSLAVICA XLI 136 fortăreaţă complet independentă. În Republica viselor. Nu trăim niciodată imaginea în primă instanţă. doar pentru noi şi potrivit gusturilor şi dorinţelor noastre. […] Visam (naratorul-erou împreună cu prietenii lui – n. într-o notă de plată care trebuie achitată”2.. Tot astfel. să domnească o teamă misterioasă. foarte târziu în cursul vieţii.

ale cărei rădăcini „ajung în adâncul lucrurilor şi ating esenţa. ci una făcută din poveşti.. p. Wyd. op. cum este cazul eroului povestirii Singurătate. [. „Viaţa sub semnul poeziei” – particularitate a universului artistic schulzian – nu înseamnă altceva decât „regenerarea miturilor primordiale”. Dolnośląskie.. care la rândul lor. Ibidem. iluminărilor şi mirărilor continue. 190. . încurcăturile şi peripeţiile împletite în atmosfera supralicitată de fantastic”1. ancorării într-o istorie mitică. p.] Vroiam. Trebuia să fie o viaţă sub semnul poeziei şi aventurii. regresiunea în fortăreaţa poeziei fiind sinonimă cu scufundarea în meandrele Marelui Sens..”3. 1 2 Bruno Schulz.. cit. Wrocław. Această lume-fortăreaţă arată puţin altfel decât cele în care se retrag de obicei eroii schulzieni aflaţi la vârsta bătrâneţii.. 345-346.ROMANOSLAVICA XLI 137 independentă. 1999. p. să deschidem graniţa ei pentru toate intrigile. asemeni lui Don Quichote. 345: 3 Jerzy Jarzębski. să abatem în direcţia vieţii noastre cursul tuturor istorioarelor şi poveştilor de dragoste. De aici decurge şi valoarea esenţială pe care prozatorul o acordă mitologiei. să impunem o nouă ierarhie a măsurii şi valorilor. din poveşti de dragoste şi epopei”2. nu sunt decât fragmente de mituri. Ea nu este o construcţie obişnuită. „din istorioare şi romane. Schulz.

ROMANOSLAVICA XLI 138 .

ROMANOSLAVICA XLI 139 LINGVISTICĂ .

ROMANOSLAVICA XLI 140 .

p. p. Ştefan S. în SCIA. 365-368. p. Contribuţii la studiul manuscriselor ilustrate din mânăstirile Suceviţa şi Dragomirna. 444447. cod. filologi şi istorici cunoscuţi2. sl. p. 455-468. nr. Liturghierul. Şcoala miniaturistică de la Dragomirna. 2003. seria „Artă plastică”. Nationalbibliothek cod. 2000-2001. Ilustraţia de manuscris în mediul cărturăresc al mitropolitului Anastasie Crimcovici. TD 6/1934<345-32>). 1343-1359. nr. 3-5. 1925. nr. 1-2. p. în BOR. Ilustraţia manuscriselor slavone în mediul cărturăresc al mitropolitului Anastasie Crimcovici. 7-8. p. 1-2. 1985. 11-12. 959-972. Gorovei. 1996. ocupă o poziţie distinctă în evoluţia culturii medievale moldoveneşti. Asupra producţiilor acestei şcoli. 43. Suceava. Emil Turdeanu. Anastasie Crimca. p. 55 (1979).ROMANOSLAVICA XLI 141 UN NOU MANUSCRIS DIN „ŞCOALA” DE CALIGRAFI ŞI MINIATURIŞTI DE LA MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA (1627)1 Olimpia Mitric „Şcoala” de caligrafi şi miniaturişti de la Mănăstirea Dragomirna. 1955. Apostolul (Viena. 1994. 6). nr. p. s-au pronunţat de-a lungul timpului teologi. publicat pentru prima dată în 1952). În vremea din urmă. în MMS. Istoria Sfintei Mânăstiri Dragomirna. 3 Ilustraţia de manuscris în mediul cărturăresc al mitropolitului Anastasie Crimcovici. Métropolite Anastase Crimca et son oeuvre littéraire et artistique (1608-1629). 41. 144-159. 1968. seria „Artă plastică”. Idem. Într-o primă variantă. 2. 41-57. nr. 89-114. Popescu-Vâlcea. p. Noi contribuţii. 19-35. Constanţa Costea a reluat studiul ilustraţiei manuscriselor pentru a identifica sursele sistemului complicat de decorare a fiecărui manuscris în parte3. note complementare la p. p. seria „Artă plastică”. Psaltirea (Mânăstirea Dragomima. în SCIA. 39. 197-209. nr. Anastasie Crimca. în volumul Études de littérature roumaine et d'écrits slaves et grecs des Principautés Roumaines. p. Idem. G. articolul a apărut în „Analele ştiinţifice de Istorie „Codrul Cosminului” (seria nouă). în SCIA. seria „Artă plastică”. 226-242 (retipărit. Nr. LXXXVII. Bucureşti. sl. 2 Dr. Idem. 1972. p. 9-10. LXXXVI. Ipolit Vorobchievici. Leyda. 1969. patronată de mitropolitul Anastasie Crimca (între anii 1608-1629). 1 . în SCIA. 6-7 (16-17). Teodora Voinescu. 1186-1211. 1992. Cernăuţi. 17-41.

. Repertoriu. Gorovei (vezi nota 1). în perioade de timp diferite. p. pictate fiind numai naosul şi altarul3.ROMANOSLAVICA XLI 142 Potrivit evaluărilor făcute de slavistul Emil Turdeanu (op. cit. fiica 1 2 Manuscrise de origine românească din colecţii străine. în anul 1653. <Iaşi>. 1986. în paragraful „Biblioteca mănăstirii” (p. necunoscut bibliografiei de specialitate. f. avem de-a face cu un manuscris nou. specialiştii i-au găsit. . ca fiind al mitropolitului Anastasie Crimca. întocmite. Dacă întreruperea bruscă a acestei activităţi n-a putut fi încă explicată. nota 1) şi de istoricul Ştefan S. şi de personalitatea plină de contradicţii a mitropolitului. a. ridică mari suspiciuni în privinţa provenienţei lor. 3 Vezi Constanţa Costea. se cunosc până în prezent 26 de manuscrise ce provin din Şcoala de scriere şi miniere de la Dragomirna. un corespondent în absenţa picturii interioare din pronaosul şi pridvorul bisericii Mănăstirii Dragomirna. fratele lui Vasile Lupu. luna octombrie. Mânăstirea Agapia. din păcate. Se ştie. Posibilitatea de a-l studia personal avea să se ivească după mai mulţi ani. de Emil Turdeanu şi Ştefan S.. 120). a cărui însemnare de danie. prădaseră Mănăstirea Dragomirna) donate mănăstirii (ctitoria nouă a hatmanului Gavril. este posibil ca manuscrisul nostru să fi făcut parte din grupul de manuscrise (multe recuperate de la cazacii care. cu litere cursive. mi-a atras atenţia titlul unui manuscris.. Cartea cu Vieţile Sfinţilor.. cel puţin. Descoperit fiind la Mănăstirea Agapia. datează din anul 7136 <1627>. păstrate în colecţii din ţară şi străinătate. cit. pe locul alteia mai vechi) atât de domniţa Ruxandra. prezentat sumar între cărţile mai importante ale mănăstirii. citind noua monografie a Mănăstirii Agapia2. inclusiv lipsa însemnărilor de danie. perfect lizibile. cu dată certă. Este adevărat. care umple un gol din activitatea şcolii. nota 1). Gorovei (op. în limba slavonă. legat în piele. Ilustraţia manuscriselor slavone. informaţiile lacunare. Monahia Eustochia Ciucanu. Bucureşti. fără îndoială. anul 1627 lipsind din listele cu manuscrisele de la Dragomirna. terminată în 1643. ea ţinând. Este un Sbornic în foarte bună stare de conservare..cit. repertoriul lui Radu Constantinescu1 ar modifica considerabil această cifră. întradevăr. manuscrisele datate post 1616 nu sunt miniate. ziua 20. 18. când am putut constata că. Ar fi cel de-al 27-lea manuscris cunoscut. deoarece ne prezintă 22 de manuscrise ce se află numai în colecţii străine. Noul manuscris nu este miniat. Cu câţiva ani în urmă. op.

Stihuri mai bune despre vina de a lăcrima. 1999. 378.. Ion Radu Mircea. ediţie îngrijită de Ştefan S. volumul I. Catalogul manuscriselor slavo-române din Cluj-Napoca. am consemnat elementele necesare prezentării complete a unui manuscris: data. Gorovei estima că la Dragomirna.ROMANOSLAVICA XLI 143 lui Vasile Lupu. 2005. Bucureşti. 1980. „cel puţin şase manuscrise pe an”. Catalogul manuscriselor slavo-române din Braşov. Fără a ne opri în mod expres asupra conţinutului (intenţia noastră fiind aceea de a semnala existenţa a încă unui manuscris din şcoala de la Dragomirna). scrisă de Ioan. Elena Linţa. Idem. numărul de Vezi Emil Turdeanu. la care am făcut referire.. 1981. Bucureşti. Catalogul manuscriselor slavo-române din Biblioteca Mănăstirii Suceviţa. al treilea text.R. Catalogul manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca Academiei Române. Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P. Lucia Djamo-Diaconiţă. Manuscrisele robite de cazaci la 1653. Bucureşti. în perioada 1608-1629. atâta timp cât suficiente fonduri şi colecţii de manuscrise slavone sunt încă necunoscute. p. Bucureşti. Gorovei. episcopul cetăţii Negranei. Auteurs byzantins et slaves. 2003. text omiletic scurt. Répertoire des manuscrits slave en Roumanie. Bucureşti. Sbornicul conţine trei texte: Evanghelia de la Marcu (text liturgic). Bucureşti. Catalogul manuscriselor slavo-române din Iaşi. Suceava. 1985. consultând cele câteva cataloage de manuscrise slavo-române mai accesibile şi mai cunoscute2.. La sfârşitul studiului său. face parte din bogata literatură hagiografică: Viaţa şi traiul episcopului Grigorie Omiritul. Olga Stoicovici. Elena Linţa (coordonator). 1980. Note complementare. volumul II. 1 . Descrierea manuscrisului După modelul de redactare al cataloagelor. există mari şanse de a se mai descoperi manuscrise din producţia acestui centru. Ştefan S. cât şi de noul domnitor Gheorghe Ştefan. Sofia. în volumul Oameni şi cărţi de altădată. După părerea noastră.P. Panaitescu. patriarhul Constantinopolului. ca semn al împăcării celor două familii1. traduceri şi postfaţă de Ştefan S. Bucureşti. de mai mare întindere. E1ena Linţa. avându-l ca autor pe Gherman. Catalogul manuscriselor slavo-române din Bucureşti. 1959. Eadem. 2 P. am putut constata că ultimele două texte sunt extrem de rare în cuprinsul sbornicelor descrise. 1997. Gorovei şi Maria Magdalena Székely. Olimpia Mitric. s-ar fi putut realiza 120 de manuscrise.

octombrie 20 (data donaţiei). se reia numerotarea caietelor: 29 caiete a câte 8 file. cu numerotarea caietelor. două încuietori incomplete din piele. 1: Glav¥ Ev(g)lïa eÈe ›(t) Marka (Capitolele Evangheliei de la Marcu). Motive imprimate. 2v: Prhdislovïe eÈe ›(ñ) Marka (Predoslovia de la Marcu). F. cu păstrarea tuturor prescurtărilor. cu filigran. Limba: slavona de redacţie românească. în foarte bună stare de conservare. Databil către 1627. pentru uşurarea lecturii. 133) numai cu cerneală roşie. din cauza legăturii foarte bune. filigranul de la încheietură nu poate fi văzut. 1987. palmeta. Mareş. paginaţia. cu pixul. Textele slavone (titlurile şi însemnările) sunt redate întocmai (cu marcarea dispunerii textului în pagină prin bare). Filigranele hârtiei întrebuinţate în Ţările Române în secolul al XVIlea. starea de conservare. Începând cu f. hârtie albă. 17 caiete a câte 8 file. 363 f. iniţiale. un singur scriptor.5 x 21 cm. numerotarea actuală este nouă. zaceale cu roşu. cuprinsul. în trei chenare: 2 S încrucişaţi. . legătura: 27. câte patru butoni de susţinere pe ambele coperte. îmbrăcate în piele neagră. legătura. 277-287). între paranteze rotunde am dat traducerea titlurilor şi însemnărilor în limba slavonă. de provenienţă italienească. nr. inv. Legătura originală din scoarţe teşite din lemn. 4. limba. Al. am folosit regulile de punctuaţie actuale. cerneala neagră este mai ştearsă. de obicei exemplificate prin titlă şi coborârea literelor suprascrise între paranteze rotunde. Cerneală neagră şi roşie. 133) şi iniţiale ornate (f. însemnările manuscrise de pe file şi coperte. fie capul de bou (cf. realizate în peniţă. 3389/1984.ROMANOSLAVICA XLI 144 inventar. Substantivele proprii şi începuturile de frază sunt marcate prin majuscule. in . Scriere semiuncială cu 22-23 rânduri pe pagină. înregistrat în secţiunea Patrimoniu a registrului inventar. Bucureşti. din cercuri ce se întretaie (f. Manuscris complet. între paranteze ascuţite am intercalat completările noastre pentru restabilirea unor omisiuni. F. Ornamentaţia constă din frontispicii mai modeste. ornamentaţia. 1. 2214/1982. filigranul. 4. cu excepţia ultimului de 4 file. 133. 805-1013. greu vizibilă este numai contramarca. care poate însoţi fie ancora în cerc.4º. De asemenea. titluri. floarea cu opt petale.

patr³arxa Ko(n)stan´/ñinh grada. ili qkrasñi ›(t) sñ}go monastirh. Sñisi ‹sic›dobrhiÎïi kß /vinh slßjnhi xoñåwim´ neprhstanno plakañiså dhanïi nepodobn¥x´ (Ale lui Gherman. binecuvintează. F. Stihuri mai bune despre vina de a lăcrima a celor ce vor neîncetat să-şi plângă faptele necuviincioase). episcopul Grigorie. anaƒema maranaƒa ›(t) G{a B{a i ›(t) prç(s)ñïå ego i ›(t) ñ{ i{³ ›{(t)c´ i(È) vß Nekei/ i çe(t)ri ev(g)li(s) na sñraÎnh(m) ego sßdiwg X}vh. 133: ˇit³e i Èijn´ prhpo(d)bnago ›}ca naÎe(g) Grigorïa. Vß d}ni b}lgoç´sñiva(g) i Xr(s)ñolübiva(g) g(s)p(d)na naÎego/ Û}› Miro(n) Bø(r)no(v)sk¥i Mogila voevo(d). 127: Germana. de Domnul Dumnezeu şi de Preacurata lui Maică şi de 318 . aminß. v l}ñ›#J}RL{Q.ROMANOSLAVICA XLI 145 F. ep(s)kpa/ byvÎa iÈe vß „mirith grada/ Tafarona. fără binecuvântarea Soborului. cu cerneală neagră: Sß ñlß(k) Eõ(g)lïe(m) Mark›(m) i prp(d)bna(g) ›}ca na(Î)go. da bßde(t) proklh(t) i ñrßklh(t). ma}(s)c ›(x). 4-10: însemnarea de danie. care a fost episcop în cetatea Tafaron a Omiritelor.4: EÈe ›(ñ) Marka st}oe blagovhsñïe (Sfânta Evanghelie de la Marcu). I awe kño xowe(t) pokqsiñi. be(j) bl(s)ven³e(m)/ sßbora. Şi dacă cineva va dori să încerce. ili prodañi. întru pomenirea sa şi a părinţilor săi. scrisă de episcopul cetăţii Negranei. părinte). ›(ç) (Viaţa şi traiul prea cuviosului părintelui nostru Grigorie. în partea inferioară a filelor. Grigorïa/ ep(s)kpa. sßñvori smhrenïe arx³ep(s)kp´ Anasñasïe Kri(m)k›vi(ç) i miñropoli(t) Suça(v)sk¥ i dade i vß novos´j(d)a‹nna›go svoe(g) m›nasñi(r) Dragomi(r)na. i povhsti › sßdhann¥(x) /çüde(s) ›(ñ) nego. unde este hramul Pogorârii Sfântului Duh. conform uzanţei. să fie blestemat şi treclet. ide(È) e(st) xra(m) SßÎesñvïe st{go d{xa. fie să le ia. K} d{ni (Această tâlcuire a Evangheliei de la Marcu şi a prea cuviosului părintelui nostru. ili vßjåñi. iÈe pri(t)çh sß Erhvan›(m). însemnări: F. sßpisanna ›(ñ) ep(s)kpa/ grada Negranska. fie să le fure de la Sfânta mănăstire. pildă de la Erevan. patriarhul Constantinopolului. vß pamå(t) sebe i rodiñele(m) ego Û›ann´ Kri(m)ka/ i Kr(s)ñna. fie să le vândă. le-a făcut smeritul arhiepiscop Anastasie Crimcovici şi mitropolit al Sucevei şi le-a dat în nou zidita sa mănăstire Dragomirna. şi povestirile despre înfăptuirile minunilor sale. g(s)pda(r) jemli Mo(l)da(v)/skoi. anathema maranatha. bl(s)vi. Ioan Crimca şi Cristina. F.

vß ‹d´ni› blagoçi(s)ñi(v)ago go(s)pdra Ko(s)ñ‹anti›na Ka(n)tim‹i›rß (A citit această carte Daniil. Proçe(t) s³å kni(g) Dan³i(l) ›(ñ) P¨(t)na. domn al Ţării Moldovei. Mai jos: Proçe(t) s³å kn³(g) Rafai(l). În zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitor. în anul 7189 <= 1681>. Coperta 2. în anul 7136 <= 1627>. cu înţelegere şi bunăvoinţă. Dragomirma). aducem mulţumirile noastre sincere maicii stareţe Olimpiada Chiriac. de la Putna. vß l‹hto›#JRPÏ. cu cerneală neagră: + Proçe(t) sïå kni(g) Rafai(l) (A citit această carte Rafail). luna octombrie. domnul nostru Io<n> Miron Barnovschi Moghilă voevod. În încheiere. pe lemn. care. . 20 zile).ROMANOSLAVICA XLI 146 sfinţi de la Nicheia şi de patru evanghelişti la înfricoşata lui judecată a lui Hristos. amin. în zilele binecinstitorului domn Constantin Cantemir <sic>). Dragomirna (A citit această carte Rafail. ne-a acordat permisiunea de a studia manuscrisul păstrat în preţioasa bibliotecă a Mănăstirii Agapia.

Leipzig. 1-105. apărută în „Denkschriften der Akademie der Wissenschaften”. vol. în „Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache” (Rumänische Seminar). 1921. de meşteşuguri ori obiceiuri. Viena. Ne propunem în continuare o trecere în revistă cronologică a cercetărilor care au valorificat numele din documentele medievale din Ţările Române. În secolul al XIX-lea. întregind tabloul istoriei limbii române. Philosophisch-historische Klasse. XXIX. 1 . 1860-1874. de localităţi.und Ortsnamen. sursele documentare prezintă un inventar preţios de nume de persoane. reimprimată la Heidelberg în 1927. SCURT ISTORIC AL CERCETĂRILOR PRIVIND NUMELE DE PERSOANĂ DIN VECHILE DOCUMENTE ROMÂNEŞTI Ruxandra Lambru Descifrarea vechilor izvoare scrise ale românilor şi cercetarea filologică a conţinutului lor a fost o constantă a cercetărilor de la noi. ce poate fi valorificat în egală măsură de istorie. XXVI. filologie sau antropologie. 2 Die Bulgarische Rufnamen. faptele de limbă înregistrate oferind nu de puţine ori soluţii pentru clarificarea unor aspecte controversate sau pentru finalizarea unor cercetări diacronice. lucrările care iau în considerare antroponimia românească sunt onomasticonul slav al lui Franz Miklosich1. În plus. în „Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache” (Rumänische Seminar).ROMANOSLAVICA XLI 147 ANTROPONIMIE SUBIECTIVĂ. studiile lui Gustav Weigand pentru spaţiul bulgar2 şi ale lui Tomo Maretić Die Bildung der slavischen Personen. 1908. Vezi şi Rumänen und Arumunen in Bulgarien. p.

81-82. traducerea temelor. 4. deosebit de apreciat pentru contribuţiile sale la studierea raporturilor lingvistice slavoromâne2. 1867. III. unul dintre hrisoavele din timpul lui Stefan Dušan care se referise la vlahi. fiind atras în special de numele sub care apar aceştia. emanată de la împăratul serbesc Dušan şi relativă la starea socială a românilor de peste Dunăre. Lucrarea lui Miklosich a fost mult timp punct de plecare sau de referinţă pentru studiile în domeniu. 4 Хрисовула цара Стефана Душана. tip Nenad. 334-338. şi-a manifestat interesul faţă de numele de persoane din documentele medievale româneşti. Locul lui Franz Miklosich în studierea elementelor slave din limba română. X. 3 Resturile unei cărţi de donaţiune de pe la anul 1348. dar şi la noi. tip Desislav. 2. formarea numelor compuse (cu prefix sau negaţie urmat de temă. 264-310. LR. unde sunt enumerate 479 de teme. Rastimir). traducându-le (de exemplu. de altfel. Hasdeu detaşează sufixele -ov/-ev/-ić. O sută de ani de la apariţia lucrării lui Franz Miklosich „Elementele slave în limba română”. Filologul sloven Franz Miklosich. neegalat până astăzi de nici o lucrare consacrată antroponimiei slave. p. primul membru străin al Academiei Române. vol. 209-220. Ioan Pătruţ motiva prestigiul acestui studiu prin celebritatea autorului şi prin complexitatea materialului prezentat. în Arhiva istorică a României. redă popoviç prin allŭ lŭ Popь). 1863.85-196. vol.ROMANOSLAVICA XLI 148 pentru sârbi şi croaţi1. Bucureşti. RSL. 2 Vezi G. este dată o cuprinzătoare listă de sufixe. Jugoslovenska Akademija Znanosti i Umetnosti. mai ales în spaţiul slav. publicat de Janko Šafařik în Гласник Cрпског Ученог Друштва. idem. Acesta este consacrat numelor laice slave şi este structurat în trei capitole: 1. 1962. dar remarca perpetuarea unor abordări defectuoase ce au ca punct de pornire opera citată (vezi infra). care publicase3 în anul 1885. Zagreb. Mihăilă. nr. şi face o listă de nume proprii care pornesc de la nume comune din limba română. „Rad”. VI. adică la scurt timp după editarea lui pentru prima dată în Serbia4. grupate în vocalice şi consonantice. 1961. 1886-1887. Belgrad. Printre primii care au înţeles importanţa numelor de persoane sau de locuri ce apar în vechile documente privitoare la români s-a numărat Bogdan Petriceicu Hasdeu. derivarea numelor de la o temă cu ajutorul sufixelor. p. 1 . p. sau prin alăturarea a două teme. valorificându-le în vastul studiu Die Bildung der Slavischen Personen und Ortsnamen. fiecare dintre ele exemplificată cu antroponime din toate limbile slave şi 3. dintre O narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba. p.

multe dintre ele asemănătoare cu cele descrise de Hasdeu. p.a. op. op. Bucureşti. Rusincz pare a fi un derivat al românescului roş (…).. în opinia sa. ed. 159-164. Oparitul. Sunt trecute aici numele cu terminaţia în -ić. XXIV. ür]sül].ROMANOSLAVICA XLI 149 care unele evidente (Ursul. Drăganu descoperă antroponime. cit. 4 Ioan Bogdan. p. Cele mai interesante sunt bükor]. kon]dre. Bogdan subliniază că cele mai multe dintre acestea sunt laice de origine slavă. publicat în „Convorbiri literare”. Ioan Bogdan a cercetat un alt izvor medieval sârbesc2. roş. Fireşte. iar altele discutabile (Vărpele < vb. de aceea alcătuieşte o listă de nume şi una de conume3. 180. în sudul Ucrainei. 3 Cu sensul de patronimice. -ović. 5 Nicolae Drăganu. respectiv subst. Rupa explicate prin adj. care se ataşează fie unei teme romanice. fie unei teme slave. Cel mai bogat material îl reprezintă. Banat. la antroponimie. 99: „Rosinc. 'a vărpeli'. estul Croaţiei şi al Ungariei. dar şi câteva hipocoristice: koja. Multe etimologii sau paralelisme între numele de localităţi din spaţiul sud-slav. căruia i-a publicat un rezumat însoţit de comentarii în acelaşi an cu editarea lui la Belgrad. 6. cit. 1890. numele menţionate de hrisov (peste 300). dar mai ales toponime româneşti în nordul Serbiei. cele „creştineşti” (calendaristice) fiind rare. kopil]. p. p. 38. Moldova şi Muntenia. şi cele româneşti sunt forţate (toponimele croate Rosinc. dar şi în afara graniţelor provinciilor istorice. Scrieri alese. Archiva Istorică a României. p. pe care le enumeră separat4.cit. 488-495 şi reluat în volumul Ioan Bogdan.. Surdul). p. nr. Hasdeu atrage atenţia asupra frecvenţei articolului hotărât -ul la numele din hrisov.161. în opinia sa numele de locuri fiind dovada incontestabilă a prezenţei românilor într-o regiune sau alta6. Termenul onomastică din titlu se referă. ca şi cele „curat româneşti”. autorul foloseşte antroponimele şi toponimele ca argument al vechimii elementului etnic românesc în Transilvania. În acelaşi loc. Lerko < „Leru-i.. râpă7 ş. de fapt. de exemplu. dacă dacă nu trebuie citit Rušinci (…)”. Un hrisovul al regelui sârbesc Stefan Milutin. apărută în anul 1933. Lui Nicolae Drăganu i se datorează cercetarea Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei5. mikül]. În spiritul epocii. Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei. 6 Nicolae Drăganu. 7 Ibidem.) pentru a demonstra răspândirea şi persistenţa elementului românesc în anumite zone geografice. Doamne!”)1. 2 1 . 1933. raúl].

p. Autorul analizează separat referirile din izvoare la structura socială şi familială a vlahilor. la drepturile şi obligaţiile acestora faţă de autoritatea domnului şi nu în ultimul rând la numele lor. care cunosc şi cele mai multe menţionări în izvoarele istorice (circa 40). dar cu o interpretare mai nuanţată a documentelor va întreprinde mai târziu Silviu Dragomir.ROMANOSLAVICA XLI 150 Drăganu face observaţii pertinente mai degrabă în privinţa diplomaticii referitoare la români. continuând cu hrisoavele din timpul lui Stefan Dušan – cele mai numeroase. cit. p. Termenul de vlahi din titlul lucrării semnifică. Bogata documentare care a stat la baza lucrării lui Drăganu este valabilă. 2 Silviu Dragomir. cu accente polemice la adresa istoriografiei maghiare. Vlahii din Nordul Peninsulei Balcanice în Evul Mediu. Istoricul clujean tratează problema romanităţii din nordul Peninsulei Balcanice pe baza documentelor medievale emise în izvoarele bizantine şi ulterior în cancelariile din Serbia. ce face referiri la sate de vlahi dăruite mănăstirii Hilandar (al cărei ctitor era). autoare a unei recente lucrări de antroponimie istorică. „urmaşii vechii populaţii traco-ilirice romanizate la începutul secolului al VII-lea”3. 141. Numele de persoană la români. 1959. megleno-români şi vlahii timoceni. să încerce să stabilească aria de Domniţa Tomescu. Un demers asemănător în intenţie – atestarea răspândirii şi vechimii elementului românesc –. în parte. care însă trebuie creditat cu rezerve în ceea ce priveşte etimologiile. mai ales pentru onomastica transilvăneană. 3 Op. Editura Univers Enciclopedic. prezentată pe larg în introducere. Este citat chiar şi un document din Bosnia care prin vlahi desemnează cetăţenii din Ragusa. Dragomir nu face distincţie între români (de la sud de Dunăre). 2001. pe baza acestora şi a toponimelor. O perspectivă istorică. De fapt. dat fiind că este vorba de perioada de maximă expansiune a statului sârb – şi oprindu-se puţin după 1500. nume topice şi de persoană şi apelative româneşti sau cu referire la români. Studiul lui N. 5. 9. un hrisov al lui Stefan Nemanja din anul 1198. care se limitează la spaţiul suddunărean2. la p. când vlahii sunt pomeniţi tot mai rar în acte oficiale. aromâni. Drăganu este folosit ca sursă documentară secundară1 pentru numele româneşti din arhivele maghiare de către Domniţa Tomescu. Cel mai mai vast capitol al lucrării este consacrat vlahilor din Serbia. Bucureşti. grupat în două categorii. Bosnia şi Croaţia. în accepţiunea sa. Foarte util se dovedeşte a fi indicele. Bucureşti.. Autorul porneşte de la primul document cunoscut. pentru ca. 1 . şi astăzi.

Cunoscutului editor de izvoare istorice Damian P. Bogdan alcătuieşte şi un scurt curs introductiv pentru Şcoala de Arhivistică3. D. însoţit şi de o consistentă introducere ce trasează istoria sistemului antroponimic la români şi sistemul de denominaţie. 1963. demersul lui Dragomir utilizează onomastica pentru a ilustra teza vechimii şi continuităţii românilor în spaţiul geocultural actual.P. fiecare din cele trei părţi cuprinzând separat o listă de cuvinte comune şi una de nume proprii („onomastică şi toponomastică”). care cuprinde „material pentru un dicţionar slavo-român al textelor slavoneşti din secolele XIV-XVII” (p. cu referiri la toponimie şi antroponimie. Ca şi în cazul lucrării lui Nicolae Drăganu. însoţite de anul apariţiei. 1946. Efortul de excerptare a numelor din cele mai vechi documente latine. Anterior. DOR este un inventar al numelor de persoană din toate provinciile româneşti. prescurtat în continuare DOR.P. . Cea mai întinsă lucrare consacrată antroponimelor este Dicţionarul onomastic românesc. văzuţi ca extensiune a românităţii (subtitlul acestei lucrări este. D. 5).A. Bucureşti. Cluj. 1924. cu menţionarea primei atestări. Până la DOR au lipsit studiile de amploarea unui dicţionar sau sintezele teoretice pentru antroponimia românească. Cuvinte româneşti în flexiune slavă şi III. Glosarul. Studiu din istoria românismului balcanic). care valorifică în special materialul onomastic din izvoarele istorice. în care sintetizează trăsăturile generale ale slavonei româneşti.ROMANOSLAVICA XLI 151 răspândire a elementului romanic în Serbia. în care din nou se servea de antroponimie şi toponimie pentru atestarea vechimii şi răspândirii vlahilor. prescurtat în continuare Bogdan. Cuvinte slave în flexiune românească.. II. Pe baza materialelor reunite de-a lungul activităţii sale de editor. slavone. Caracterul limbii textelor slavo-române. Glosarul este structurat astfel: I. Editura Academiei. Cuvinte româneşti în flexiune românească. cel mai cunoscut fiind Glosarul cuvintelor româneşti din documentele slavo-române2. 3 D. Bogdan. întocmit de istoricul N. 1946. Imprimeria Bornemisa. Dragomir publicase un studiu consacrat vlahilor meridionali1 în urma cercetării actelor de cancelarie din Bosnia-Herţegovina şi Croaţia din evul mediu. Constantinescu4. de altfel. glosarele şi pomelnicele cunoscute la acea dată. 4 Bucureşti.P. greceşti şi româneşti de la nord şi sud de 1 2 Vlahii şi morlacii. Bogdan îi datorăm cuprinzătoare indice de cuvinte din documente. Bucureşti.

Valoarea DOR. În stilul binecunoscut al autorului. p. Vezi Ioan Pătruţ. p. accentul este pus pe etimologii. Constantinescu a comis şi unele erori. făcând dicţionarul un instrument indispensabil pentru studiul antroponimiei istorice. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1987. 26. hipocoristicele şi supranumele sunt puse pe acelaşi loc cu numele de botez şi cu numele de familie. DOR a suscitat numeroase critici privind modul de clasificare şi de explicare a numelor1. 1980. Obiective şi perspectice în onomastica românească. foarte puţine. în SO. Editura Ştiinţifică. deoarece prezenta într-un mod accesibil situaţia numelor de botez şi de familie la alte popoare şi culturi. Onomastică românească. şi acelaşi. rămâne cea mai cuprinzătoare lucrare de antroponimie istorică din spaţiul românesc. De asemenea. 53). datorită capitolului Nume europene în epoca feudală..ROMANOSLAVICA XLI 152 Dunăre este remarcabil şi neegalat de o altă lucrare în domeniu. p. fără ca rigoarea stilului ştiinţific să dispară în redarea unor întâmplări hazlii ale căror eroi sunt… numele. în opinia autorului2. în ciuda unor lipsuri şi erori. 1965. deşi nu este consacrată antroponimiei istorice. incontestabil cel mai cuprinzător inventar antroponimic de la noi. Alexandru Graur a readus antroponimele în atenţia „publicului larg” prin volumul Nume de persoane (1965). Nume de persoană.A. Deşi studiul a avut până la urmă o funcţie de popularizare. Graur. pentru a pune apoi în lumină caracteristicile sistemului onomastic românesc. 10 şi urm. este în unele locuri subminată de echivalarea numelor proprii cu cele comune din limba română (sau din alte limbi. mai ales botanice (nume de flori sau de fructe) şi zoologice (nume de animale) (…) şi de la alte nume comune” (Al. 1 . Bucureşti. N. Deşi a stabilit corect principiile de cercetare a numelor de persoane. Cartea lui Alexandru Graur rămâne atractivă şi astăzi prin accesibilitate şi prin claritatea prezentării. dar. IV. pe circulaţia cuvintelor. 2 „Ele sunt formate eventual din cuvinte comune de origine latină. în cazul în care limba română nu „oferă” soluţii). Am amintit aici această lucrare. în care este prezentată situaţia din evul de mijloc de la noi în context european. informaţiile teoretice rămân valabile şi astăzi. cu numeroase exemple. Recursul la materialul antroponimic din vechile documente este implicit. Bucureşti. producând uneori confuzie. Sunt relevate consecinţele contextului socio-cultural asupra circulaţiei numelor şi se aduc precizări referitoare la numele de botez autohtone. încercând să explice numele laice exclusiv prin apelative.

prescurtat în continuare DLRV. indiferent de funcţia lor în textele respective (apelative sau nume proprii). cu exemple în diverse situaţii morfo-sintactice. în forme gramaticale sau cu sufixe româneşti2”. În ceea ce priveşte raportul toponime-antroponime. 4 DERS. prescurtat în continuare DERS. cu condiţia ca acestea din urmă să fie în acelaşi timp şi apelative. redactor responsabil Gheorghe Bolocan. Dicţionarul mai cuprinde şi o Anexă cu observaţii privind morfologia elementelor româneşti din documentele de cancelarie medievale (articolul enclitic şi desinenţe). X – începutul sec. dar şi autorii dicţionarului slavonei româneşti (vezi infra). Acestea arată Gheorghe Mihăilă. XXXV. 1981. p. autorul consemnează cuvintele româneşti atestate în documentele slavone originale emise între anii 1374 şi 1520. de mare utilitate pentru interpretarea corectă a numelor de locuri. Un colectiv al Institutului de Lingvistică din Bucureşti. în multe cazuri. În Introducere sunt explicate structura dicţionarului. 53. În ceea ce priveşte antroponimia. Bucureşti 1974. Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul sec. 1374-1600. p. 2 Ibidem. toponimele şi hidronimele „fără «formă internă» românească pot fi relevante pentru fonetica şi gramatica istorică a limbii române numai dacă apar românizate sub aspect fonetic. a publicat în anul 1981 un Dicţionar al elementelor româneşti din documentele slavo-române (1374-1600)3. Introducere. Bucureşti. precum şi principiile şi metoda de întocmire a acestuia. Editura Academiei RSR. DERS utilizează şi explică un nou principiu de valorificare a elementelor lexicale din documentele slavo-române. neatestat însă în documentele din perioada respectivă. 3 Institutul de Lingvistică din Bucureşti. XVI). 1 . În Dicţionar al limbii române vechi1. antroponimele conţinute în DERS sunt. cu atât mai utile cu cât vastul material pe care l-au avut la dispoziţie autorii permite o analiză pe mai multe paliere ale vocabularului.ROMANOSLAVICA XLI 153 Numeroase contribuţii în cercetarea textelor vechi are academicianul Gheorghe Mihăilă. conform căruia dacă un toponim sau un antroponim au o identitate formală cu un nume comun. care s-a preocupat îndeaproape de relaţiile româno-slave. coordonat de profesorul Gheorghe Bolocan. ele presupun preexistenţa acelui nume comun şi reprezintă prima lui atestare4. Gheorghe Mihăilă consideră că numele de persoană. Dicţionarul elementelor româneşti din documentele slavo-române. Aceasta este o premisă de care vor ţine cont în continuare cercetătorii din domeniul onomasticii.

ca şi prin sistematizarea abordării relaţiei toponim-antroponim. fiind transcrise cu mai multă grijă în acte – datorită importanţei lor – sunt relevante pentru anumite aspecte de limbă. Constantinescu şi Iorgu Iordan. Atât DERS. cele mai cunoscute sunt Onomastica românească (1980) şi Nume de persoană şi nume de locuri româneşti (1984). Anexă.. Pătruţ subliniază că doar supranumele sau poreclele pot avea această origine şi insistă asupra precizării funcţiei numelor (nume unic. prin apelative. 10. greşeala de principiu a explicării antroponimelor prin substantivele comune porneşte de la celebra lucrare a lui Miklosich. a scris o nouă pagină în domeniul analizei numelor. profesorul clujean a fost cel care a statornicit o nouă abordare a toponimiei şi antroponimiei.A. N. cit. nume de familie. ed. Fără îndoială. de exemplu. Pătruţ reia în acest capitol unele din tezele sale expuse în alte studii 1 2 DERS. . 3 Ibidem. Ioan Pătruţ. p. fiind preluată în virtutea tradiţiei de Gustav Weigand. sau. influenţe) şi sunt mai puţin interesate de materialul onomastic. mai precis spus. morfologie. Prima s-a dorit a fi un punct de plecare pentru un nou dicţionar onomastic românesc.15. 273. De altfel. concluzia autorilor este că numele de persoană – ca şi toponimele – din documentele medievale sunt româneşti. aparţin sistemului onomastic românesc1.ROMANOSLAVICA XLI 154 că formele româneşti ale articolului se regăsesc mai ales la antroponime şi toponime şi că numele de persoană. prin stabilirea unor noi principii şi metode de analiză onomastică. cât şi DLRV urmăresc mai ales primele atestări ale cuvintelor comune şi aspecte de interes filologic general (grafie. care ar fi putut fi prezentat separat în DERS. supranume) atunci când aceasta este deductibilă din documente2. Onomastică românească. Un nume de referinţă în onomastica românească este cel al lui Ioan Pătruţ.A. p. prin punerea în discuţie a metodei utilizate în redactarea dicţionarelor lui N. pisarii fiind vorbitori de română. care prin numeroasele sale articole din revistele de specialitate. Constantinescu sau Stefan Ilcev3. prin studiile şi volumele publicate sau apărute sub îngrijirea sa. p. Criticând explicarea forţată a numelor de persoane. de aceea autorul enunţă în primul capitol o serie de principii şi metode care să elimine unele confuzii din cercetarea antroponimelor şi a toponimelor. Dintre lucrările publicate în volum. în special a hipocoristicelor. În opinia sa.

Pe baza acestor radicale – care pot fi vocalice sau consonantice – se poate încerca o cronologizare a derivatelor. Volumul Nume de persoană şi nume de locuri româneşti se constituie într-o continuare a Onomasticii. 18.ROMANOSLAVICA XLI 155 şi articole. 1984. 1990. apoi data primelor apariţii în documentele noastre. nr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. V. Mica enciclopedie onomastică4 (1975) şi Dicţionar de onomastică5 (2001). căile de pătrundere la români (populară sau cultă) şi formele sub care este înregistrat. în acest capitol sunt enumerate sufixele lexicale cu specializare antroponimică. cum ar fi cea privind originea derivatelor (determinată de originea sufixelor) sau cea privind diferenţierea împrumuturilor de derivate. 2001. 14-23. şi în Mica enciclopedie..) şi care nu coincide nici cu rădăcina. o temă asupra căreia va reveni şi în articole ulterioare2. Interesează în mod special radicalul. 3 Nume de persoană şi nume de locuri româneşti. El este autorul a două lucrări cunoscute şi apreciate de publicul larg. p. care. sufix lexical/ sufix antroponimic. nota 1. temă. 1975. În fine. pe relaţia dintre antroponime şi toponime. unde Pătruţ revine asupra importanţei precizării funcţiei numelui în cadrul analizei şi recomandă gruparea antroponimelor şi toponimelor în indici comuni în cazul înregistrării materialului onomastic în ediţii de documente sau atlase3. 2 1 . nici cu tema1.. În Dicţionar.. în opinia autorului. p. accentul fiind pus. de altfel. Un alt lingvist cu preocupări de mulţi ani în domeniul antroponimiei este Christian Ionescu. 10. este segmentul care precedă sufixul (. 5 Bucureşti. mai puţin aprofundată în cercetările teoretice. în care ni se înfăţişează un inventar de prenume aflate în circulaţie la noi din vechime şi până astăzi. Bucureşti. hipocoristic slav/ român). în SO. p. vechimea şi sensul iniţial. ca. Editura Enciclopedică Română.. după cum o arată şi titlul. aducând clarificări privind accepţiunea unor termeni (radical. Primul capitol al lucrării este consacrat unor probleme de metodă în onomastică. Editura Elion. prenumele sunt prezentate sub forma unor articole de dicţionar compuse din două părţi: în prima. Tradiţie şi inovaţie în onomastică. informaţii privind originea numelui. circulaţia şi frecvenţa şi tradiţiile şi obiceiurile legate Ibidem. 4 Apărut la Bucureşti. autorul subliniind importanţa cunoaşterii structurii hipocoristicelor slave pentru analiza corectă a antroponimelor româneşti..

care oferă variante mai puţin cunoscute astăzi ale unor antroponime (Andrian. După cum se poate vedea. de altfel. Andreian s. urmând principiile enunţate şi aplicate în DERS – din al cărui colectiv de redactare cei doi au făcut. personalităţi care l-au făcut celebru.v. cea mai bună introducere pentru un nou dicţionar onomastic istoric românesc. respectiv 191. Acolo unde este cazul. Editura Univers Enciclopedic. nefăcându-se Dicţionar de onomastică. prezentând apoi sistemul onomastic medieval (cu două faze. Probabil că volumul discutat de noi aici este o parte a proiectului. numele sunt prezentate extrem de atractiv pentru cei interesaţi de originea şi circulaţia acestora. 13.431) că. Autorii au excerptat şi analizat antroponimele feminine din documentele medievale circumscrise perioadei menţionate în titlu. Gheorghe1 ş. 2001. A doua parte a articolului este compusă din corespondente ale numelui în alte limbi (dacă există). p.a. în volumul Nume de femei în vechi acte istorice (secolele XIV-XVI). cu subtitlul Perspectivă istorică2.). la un moment dat. în opinia autoarei: de fixare – secolele al XI-lea – al XIV-lea .v. fără îndoială. Înţelegem dintr-o recenzie a profesorului Ion Toma (apărută în SCO 4. parte. a existat un proiect de realizare a unui Dicţionar istoric de antroponimie românească de către un colectiv aflat sub conducerea Domniţei Ichim-Tomescu.şi de consolidare – secolele al XV-lea – al XVII-lea) pentru a ajunge la perioada de modernizare a inventarului antroponimic. Craiova. Domniţa Tomescu a publicat în anul 2001 lucrarea Numele de persoană la români. lucrarea este. Adrian. prin utilizarea documentată a unui număr impresionant de surse (nord. care porneşte de la formarea şi evoluţia sistemului numelor de persoană la români. Prin complexitatea abordării. O cercetare aplicată pe izvoarele istorice medievale realizează Aspazia Reguş şi Corneliu Reguş. p. Aceasta se constituie într-un demers diacronic cuprinzător. nefiind neglijate informaţiile din vechile documente româneşti. se face o listă a datelor calendaristice în care sunt celebraţi sfinţii purtători ai numelui respectiv. personaje din opere literare şi muzicale. 1999. Zorza s. 2 1 .ROMANOSLAVICA XLI 156 de numele în discuţie. Remarcabil este faptul că extragerea materialului s-a făcut după documentele originale. maghiare sau de dincolo de Prut) şi prin descrierea sistemului de denominaţie personală pentru fiecare perioadă analizată în toate cele trei provincii româneşti.şi sud-dunărene. Bucureşti.

p. o structură binară: nume individual şi nume complementar. Corneliu Reguş. Aspazia Reguş. în funcţie de „adecvarea” alfabetului chirilic la fonetica acestuia. în LR. sunt capitolele ce precedă dicţionarul propriu-zis. 1978. sunt menţionate pe scurt în capitolul consacrat particularităţilor fonetice1. Bucureşti. Utile. 1974. nr. 3. deoarece prezintă sistemul denominaţiei pentru perioada medievală. în timp ce Christian Ionescu a descris sistemul de denominaţie din Ţara Românească4.ROMANOSLAVICA XLI 157 apel la ediţii decât în cazul în care textele au fost inaccesibile. p. în SCL. slave laice şi româneşti laice. în actele de cancelarie medievale. 1978. 5 şi 6. XXXIV. Deosebit de util este capitolul consacrat formulelor de denominaţie personală. Pe lângă lucrările publicate în volum citate mai sus pot fi amintite şi câteva articole apărute în revistele de specialitate şi consacrate numelor de persoană din documentele istorice. XXVII. în LR. care aveau. 1985. 3. şi nu după ediţii. şi formarea supranumelor. Înţelegem raţiunile practice care au stat la baza deciziei de a transcrie numele în alfabet latin. Capitole separate tratează formarea numelor feminine. 243-252. 3. ca şi particularităţile fonetice şi morfologice ale antroponimelor feminine. p. 3 Nume slave compuse în antroponimia istorică românească. p. chiar dacă ar fi fost interesant să urmărim grafia originală a numelor. nr. astfel că aspectele legate de eventualele variante de redare a aceluiaşi nume în documente diferite. numele sunt transcrise cu caractere latine. 239-243. Aspazia şi Corneliu Reguş au publicat două studii privind antroponimele masculine din Moldova şi antroponimele feminine (nearticulate) din documentele româneşti2. XXV. 497502 şi 595-608. mai ales că materialul a fost excerptat chiar după documentele originale. deşi reduse ca dimensiuni. Nume de femei în vechi acte istorice (secolele XIV-XVI). Editura Mustang. în LR. iar într-un altul s-au referit la frecvenţa numelor slave compuse3. 4 Sistemul antroponimic românesc în secolele al XIV-lea şi al XV-lea (Ţara Românească). Antroponime feminine nearticulate în vechi acte istorice. Antroponimele masculine în documentele slavo-române emise de cancelaria Moldovei între anii 1388-1456. 2 Aspazia Reguş. nr. cu eventualele variante. 1999. Corneliu Reguş. cu o listă de sufixe însoţite de exemple. 1 . 38-39. Pentru a face mai accesibilă utilizarea indicelui. nr. problema grafiei numelor proprii din documentele medievale a fost pusă în discuţie de Aspazia Reguş. acestea sunt clasificate în feminine ecleziastice. Din punctul de vedere al originii. În sfârşit. p. 311-313.

p. Acestea pot valorifica preţioasele fişe antroponimice de la DERS. XXVII. De remarcat este faptul că studiile mai recente au fost facilitate de publicarea în ediţii accesibile a izvoarelor istorice pe parcursul ultimelor decenii ale secolului trecut. cercetările de antroponimie istorică au dovedit o evoluţie polimorfă. în LR. al cărui studiu se referă la textele româneşti cu grafie chirilică. sub coordonarea regretatului profesor Gheorghe Bolocan. la disocierea metodologică realizată de Ioan Pătruţ în privinţa numelor slave şi a celor româneşti derivate de la un etimon slav. 431. 1964. precum şi mai noua Bază de date antroponimice a României. Geografie antroponimică românească. inclusiv frecvenţa pe judeţe a fiecărui nume (informaţie preluată de la Teodor Oancă. 2 Despre grafia numelor proprii în documentele slavo-române. 4. De la confuzia formă-origine. nu au fost încă tipărite Dicţionarul istoric de antroponimie românească3 şi Dicţionarul numelor de familie4. şi de Gheorghe Bolocan2. s-a îmbogăţit universul conceptual al disciplinei şi s-au perfecţionat modelele analitico-interpretative. 8. Craiova. la care au colaborat cercetători de la Laboratorul de ştiinţe onomastice de la Universitatea din Craiova şi de la Institutul de Lingvistică din Bucureşti. Nu este clar dacă au fost introduse şi nume din vechi documente şi arhive pe lângă cele furnizate de Serviciul de Evidenţă a populaţiei). 4 Prezentat de Gh. 3 Anunţat de o recenzie semnată de Ion Toma în SCO nr. Craiova. rămase în custodia Institutului de Lingvistică. 221-226. nr. Craiova. 5 Colectivul de aici a constituit Baza de date antroponimice a României (BDAR) prin prelucrarea pe calculator şi în laborator a informaţiei privind numele de botez şi de familie purtate de toţi locuitorii României. 2. 1999. 1998. 1978. de la o epocă la alta. 1996. care tratează aspecte ale grafiei textelor slavo-române pe baza materialului din DERS. care l-a făcut pe Franz Miklosich să enunţe caracterul preponderent slav al sistemului onomastic românesc.ô în documente din secolele al XIVlea – al XV-lea din Moldova şi Ţara Românească. în special în cadrul colecţiei Documenta Romaniae Historica. existentă la Facultatea de Litere din Craiova5. p. Este pusă în discuţie folosirea grafemelor [.ROMANOSLAVICA XLI 158 Andrei Avram1.]. Bolocan în SCO nr. în antroponimia istorică s-au diversificat ipotezele de lucru. Contribuţii la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte româneşti. Acest scurt istoric al literaturii onomastice din spaţiul românesc arată că. Din păcate. 1 . 7-44. 1-5. dar menţine un interes constant pentru noi direcţii de cercetare. Aceasta face dificilă o evaluare generalizatoare a bibliografiei. extras din SCL. XV.3. Metodă şi aplicaţii. p. fasc.

Ioan Bogdan and reaching to the most recent contributions signed by Christian Ionescu. . A Brief History Concerning Person Names from Old Romanian Documents This article proposes a chronological survey on researches regarding person names excerpted from Romanian medieval documents. and Corneliu Reguş.ROMANOSLAVICA XLI 159 Subjective Anthroponimy. one has to be aware of a polymorphic evolution of anthoponimy during more than one hundred years that makes the whole field somehow difficult to evaluate it in general statements. Thus.P. Aspazia Reguş. so that he stated a certain Slavic original character of Romanian onomastic system. Hasdeu. B. A century later. Ioan Pătruţ separated methodologically Slavic names from Romanian ones that derived from a Slavic theme. In historical anthroponimy studies some hypotheses have been launched and analytical and interpretative models have increasingly become solid references for most scholars. Miklosich was not aware of form-origin confusion. Working at the end of the nineteenth century. starting with important names like Franz Miklosich. Such a brief history of onomastic literature from Romanian space reveals a rich diversity which various authors have granted the field in the last century. Domniţa Tomescu.

inginer de profesie. Miloşescu1. 1996. Cea mai însemnată personalitate dintre cei menţionaţi mai sus a fost Alexandru Ştefulescu (1856-1910). unde Ştefulescu îşi va tipări majoritatea cărţilor. participant în mişcarea culturală gorjeană condusă de Alexandru Ştefulescu. Realizările lor sunt însemnate: editarea de cărţi şi reviste culturale şi ştiinţifice. Alexandru Ştefulescu. iar efectul muncii lor se păstrează până astăzi: Nicu D. fiind deopotrivă istoric. 1 . bun prieten şi colaborator al lui Ştefulescu. secretar al Muzeului Gorjului. colecţionarea materialelor istorice etc. apoi la Tîrgu-Jiu.istoric şi arhivist. impresionând politicienii şi oamenii de cultură din România. cadru didactic şi Nicu D. unde a şi murit. Witold Rola Piekarski2. 3 Iuliu Moisil (1859-1947) . Miloşescu (1860-1924) . înfiinţat în anul 1894. profesor la Ploieşti şi Braşov. 2 Witold Rola Piekarski (1857-1909) – polonez exilat în România. îmbunătăţirea învăţământului gorjean. în vol. Brezulescu din Novaci drept un „William Morris al românilor”. 4 Ştefan Bobancu (1855-1940) . bun colaborator şi prieten cu Ştefulescu.. Cercetări lingvistice şi literare româno-slave. Pentru mai multe informaţii a se vedea Mihai Mitu.ROMANOSLAVICA XLI 160 STUDIILE DE SLAVISTICĂ ALE LUI ALEXANDRU ŞTEFULESCU Cosmin Vilău În a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea cultura gorjeană îşi găsea expresia în activitatea unui grup de intelectuali preocupaţi întru totul de ştiinţă şi învăţământ.licenţiat în istorie. Iuliu Moisil3. Poliglot deosebit şi excelent desenator.tipograf şi editor gorjean. Poate cea mai mare realizare a lor a fost înfiinţarea la Târgu-Jiu în 1894 a primului muzeu judeţean din ţara noastră. fondatorul primei tipografii de la Târgu-Jiu. p.274-290. Bucureşti. Ştefan Bobancu4. caracterizat de ucenicul său D. Un mare prieten al poporului şi culturii româneşti: Witold Rola Piekarski. Aurel Diaconovici5. 5 Aurel Diaconovici (1861-1931) .

La scurt timp după moartea sa. vol. Alexandru Ştefulescu. el a lăsat opere remarcabile pentru cultura gorjeană care folosesc şi astăzi cercetătorilor: monografii de localităţi şi mănăstiri gorjene. în ţinuturi rurale şi rustice. o parte din ele inedite). a făcut cercetări asupra toponimicii slave din Gorj şi relaţiilor româno-sârbe (îndeosebi despre sfântul Nicodim de la Tismana) şi a analizat probleme din filologia slavoromână. obţinând distincţii şi premii pentru lucrările realizate. Ştia că în Viena se afla un slavist profesionist – profesorul Jireček. O avem acuma la îndemână şi cel mai iscusit scriitor n-are decât să răsfoiască pentru a căpăta informaţie destulă”1. s-ar fi apucat şi de aşa ceva. A crezut el . 1906. Pentru slavistica românească. 557-560. În afară de evocarea lui Nicolae Iorga amintită mai sus menţionăm recenziile lui Ioan Bogdan. Erau multe în slavoneşte. în „Convorbiri literare”.ROMANOSLAVICA XLI 161 filolog. 481-437. 1896. 1906-1907. el a scos din tăşulcile ţăranilor săi povestea unui întreg ţinut şi a unuia dintre cele mai interesante ale ţării. 1896. Târgu-Jiu. De s-ar fi găsit cineva care să-i recomande limba turcească. 1967. (mai ales privitoare la Gorj. Târgu-Jiu. Nicolae Iorga. p. Piekarski şi de R. Bucureşti. seria II. în 1910. Wertschitzki. În slavistica românească se ştiu puţine lucruri despre Alexandru Ştefulescu. XXIX. Ce are a face: O să înveţe slavoneşte! Şi a învăţat. Cu ilustraţiuni de W. 285-286 1 . A învăţat-o. în Diplomatica slavo-română din Documentele privind Istoria României – Introducere. Voia să ştie ce zice în «pieile de cerb» din săculeţele cu documente ale moşnenilor. I. poate! Autodidactul s-a aruncat cu patimă asupra comorilor istorice ce îi stăteau mai înainte! […] An de an. în „Analele Academiei Române”. II. ediţie îngrijită. şi Alexandru Ştefulescu – Istoria Târgu-Jiului. p.R. „Partea administrativă şi dezbaterile”. în Oameni care au fost. prefaţă şi note de Ioan Roman. Târgu-Jiu. la 20 noiembrie. Alexandru Ştefulescu – Mănăstirea Tismana. sau aprecierea făcută de Damian P.naivă închipuire! . cercetări asupra toponomasticii gorjene etc. cercetătorii români şi străini fiind impresionaţi de lucrările sale. cu o minunată răbdare.cum doar printre cei de departe. vol. editarea de documente istorice.că limba sanscrită nu i-ar strica. 1908. îi mai afli. XXX. Nicolae Iorga a scris aceste frumoase cuvinte: „Dar ăsta era un om ciudat . Bogdan asupra lucrării Documente slavo-române relative la Gorj. Alexandru Ştefulescu a editat texte slavo-române. S-a dus la Viena! L-ar fi căutat şi în alt continent. p.

Bucureşti. 7 Cf. Cercetând însă cuprinsul acestei opere constatăm că afirmaţia este inexactă7 1 2 Ibidem. p. .. Documentele publicate de Alexandru Ştefulescu au servit ca sursă pentru colecţia Documentele privind Istoria României sau Documenta Romaniae Historica editat de Academia Română. Damian P. Alexandru Ştefulescu. În 1978 însă acelaşi cercetător abordează din nou această problemă în tratatul Paleografia româno-slavă. afirmând că are ca izvor de documentare lucrarea Oameni care au fost a lui Nicolae Iorga. 127-128.. Însă tot Nicolae Iorga afirma că Ştefulescu ar fi fost la Viena. 128. a absolvit Şcoala primară de băieţi nr.ROMANOSLAVICA XLI 162 vol. în „Litua” I. p. Bogdan (deşi nu precizează sursa de informare utilizată) a fost adoptată fără rezerve în istoriografia românească6. Rămâne să vedem când a fost la Viena.79. 5 Ibidem . 1. op. I. II.14. Alexandru Ştefulescu. În 1879 devine institutor şcolar la Târgu-Jiu5. Perfecţionarea ştiinţifică a lui Alexandru Ştefulescu Una din problemele cele mai interesante referitoare la Alexandru Ştefulescu este perfecţionarea ştiinţifică în slavistică. apoi Seminarul de la Râmnicu-Vâlcea şi Seminarul Central din Bucureşti. când a fost revizor şcolar al judeţului Gorj.cit. citează din documente publicate de Alexandru Ştefulescu.307. Ibidem . 1978. 1956. Ioana Burlacu.p. 4 Dan Neguleasa.287. p. op. vol I. Bogdan afirma că Ştefulescu a fost la Viena şi l-a audiat pe celebrul slavist Franz Miklosich3. p. Târgu-Jiu. Dan Neguleasa. în „Revista Arhivelor”. iar Lucia Djamo-Diaconiţă. an XVII (1971). 1978. 14. Bogdan. ediţia Bucureşti. 6 Cf. 285. p.284-286. Contemporan cu el. la profesorul Jireček2. Nicolae Iorga afirma că a fost autodidact: „Autodidactul s-a aruncat cu patimi asupra comorilor istorice ce-i stăteau mai înainte”1. cu excepţia anilor 1900-1904. I. 1971. Afirmaţia lui Damian P. Bucureşti. p. locul său de muncă până la sfârşitul vieţii. 3 Damian P. nr. 1967. cit. p. Bucureşti. p.180. p. în 18774. în lucrarea Limba documentelor slavo-române emise în Ţara Românească în sec. Născut în 1856 la Târgu-Jiu.2. XIX.XV.

op. 257-258.P. În 1892 Ioan Bogdan a publicat la Bucureşti prima gramatică a limbii slave vechi în română. a fost un alt prilej pentru Ştefulescu de a obţine cunoştinţe de slavistică. Morfologia limbii paleoslovenice. Etnografia slavă . fără îndoială. Nu ştim dacă a ajuns într-adevăr acolo. Limba cehă. 1982.n. În orice caz. vol. Deschiderea cursurilor de slavistică la Universitatea din Bucureşti în 1891. Cu siguranţă a luat de la el cărţi şi notiţe în domeniul slavisticii. aşa cum se constată dintr-o scrisoare a lui Witołd Rola Piekarski către Bogdan Petriceicu Hasdeu. având din partea statului român o subvenţie în bani. Nu cunoaştem cu exactitate ce cursuri ar fi putut audia. Importanţa studiilor slave pentru români.toate cu seminarii practice ţinute de Vatroslav Jagić. Altă sursă de instrucţie a lui Ştefulescu este. Ioan Bogdan. Gramatica limbii polone (cu curs şi seminar) . Hasdeu şi contemporanii săi români şi străini.13. până în 1910 (anul morţii lui Ştefulescu) se vor publica numeroase lucrări privind slavistica românească. Gramatica limbii sârbocroate.P. în mare parte ar fi fost aceleaşi cursuri pe care le-a audiat Ioan Bogdan în 1887: Antichităţile slave. se afirmă că „în timpurile din urmă Jireček a trecut la Universitatea din Viena”. Timpul în care a fost în capitala austriacă trebuie să fie după anii 1891-1894. cel puţin ar fi avut la îndemână cursurile şi publicaţiile sale. 1 . Limba paleoslavă .) Jireček.395. Bucureşti. din 28 august 18973. Cf. Dacă nu l-ar fi audiat pe Ioan Bogdan la Bucureşti. La pagina menţionată mai sus. p. când a început profesoratul lui Jireček la Viena1. Strekely. la 6 iulie 1898 era în Târgu-Jiu şi cerea sprijinul primarului de aici pentru imprimarea monografiei oraşului Târgu-Jiu4. iar publicaţiile lui Hasdeu în slavistică i-au fost de mare folos.Theodor von Sickel2. Al. Scrieri alese . 14.K. G.Jan Leciejewski şi Diplomatica latină . B. în „Litua”. 1984.cit.ROMANOSLAVICA XLI 163 şi menţionează doar audierea la Viena a lui (Konstantin n. având ca prim profesor pe Ioan Bogdan. 2 Cf. Mihăilă. coord. Târgu-Jiu. Săndulescu. în care se afirma că Ştefulescu va pleca la Praga la studii pentru a obţine un titlu ştiinţific.III. Bucureşti. iar în anii următori.. p. p. II. Ioan Bogdan (1864-1919). Această temă a fost ţinută ca lecţie de deschidere a cursurilor de slavistică la Universitatea din Bucureşti. 4 Dan Neguleasa. p. Hasdeu. Ioan Bogdan. Cert este că nu a obţinut un titlu ştiinţific. În orice caz. în vol. 3 B. Nu ştim însă cât timp a stat la Viena. II. 1894. într-o notă de subsol. în 1891.

a analizat filologic elemente de antroponimie şi toponimie slavoromână. Al Săndulescu. când îi transmite lui Hasdeu. Ibidem. executată întocmai de Witold Rola Piekarski. . transliterându-le şi traducându-le în româneşte..II. Din conţinutul scrisorii se constată însă că Ştefulescu a „întârziat cu răspunsul”2. Colaborarea cu Hasdeu şi apariţia lui Ioan Bogdan în slavistica românească i-a oferit posibilitatea de a cerceta lucrări din domeniu publicate de cei doi.. vol.238-239. cel puţin cu câteva luni în urmă. Ştefulescu avea cunoştinţă de limba slavonă şi se bucura de atenţia lui Hasdeu. p. Activitatea ştiinţifică În activitatea ştiinţifică Alexandru Ştefulescu a cercetat materialele slavo-române din sau privitoare la Gorj. printr-o scrisoare răspuns la un document slavo-român pe care acesta îl bănuia că ar fi fals1. Bucureşti. Ştefulescu îi răspunde că documentul este de la Mircea Ciobanu şi nu de la Matei Basarab. 1983. în felul acesta îmbogăţindu-şi cunoştinţele. p. Cea dintâi implicare a sa în cercetarea ştiinţifică a slavisticii româneşti datează de la 5 octombtie 1892. până în 1895). Textele slavo-române cuprind inscripţii şi documente însoţite de traducerea lor: 1 2 B. angajându-se ca ulterior să-i trimită litocopia acestor rânduri. 238-339. Hasdeu şi contemporanii.P.. dar şi altele străine. Activitatea în cadrul revistei „Jiul” Revista „Jiul” a apărut la Târgu-Jiu în 1894 şi a avut o existenţă efemeră (numai 11 numere. fapt ce arată că. aducând în felul acesta un bogat material pentru istoria românilor şi slavistica românească. Ştefulescu îi redă în transcriere chirilică textul care îl interesa pe Hasdeu. Alexandru Ştefulescu a publicat articole cu textele slavo-române şi traduceri de opere ale unor autori din literaturile slave.coord.ROMANOSLAVICA XLI 164 Din cele menţionate mai sus constatăm că Alexandru Ştefulescu a audiat cursuri de slavistică la Viena (poate şi la Praga) fără a obţine un titlu ştiinţific.

165 Clopotul lui Matei Basarab de la mânăstirea Tismana (nr. legenda istorică Fii binecuvântată. p. Monastirea Crasna (nr. 1006. p. 6).. 8/1894. citându-l pe Franz Miklosich . 2/15 mai 1894. Pentru că nu ştia la perfecţie polona. 6-10 ).16-20). Documente slavice şi române inedite privitoare la judeţul Gorj (nr. p. Istoria Târgu-Jiului a avut două ediţii. p.2-7). realizând de fapt o parte din istoria Gorjului. p. cu atât mai mult cu cât nu era filolog. Monastirea Polovragi (nr.. 6. 5. p. 4. 1862-1865. Monografiile ştiinţifice Monografiile ştiinţifice ale lui Alexandru Ştefulescu au ca scop principal realizarea unor istorii ale localităţilor şi aşezărilor monastice gorjene. iar în cadrul documentelor slavo-române publicate remarcă existenţa antroponimului românesc Şteful. 2. 3.7-12). Pentru localităţile gorjene a realizat monografii pentru oraşele Târgu-Jiu şi pentru celelalte localităţi (adunate în volum).14-16). Din literaturile slave Ştefulescu a tradus trei opere: schiţa Christ. „nume românesc ce se găseşte în 5 documente slavoneşti de la Ştefan cel Mare (Documente slavice şi române. Prima ediţie (1899) a avut însă titlul Încercarea asupra istoriei Târgu-Jiului şi a fost redactată la .latinum Vindobonae.. p. Astfel. 7. 9. Târgu-Jiu (nr.. 5/15 august 1894. Demnă de remarcat este metoda filologică folosită de Ştefulescu în redactarea studiilor de mai sus. a lui Bolesław Prus (nr. p. în articolul despre oraşul Târgu-Jiu este explicată etimologia slavă a oraşului = târgul Jiului. 6/15 septembrie 1894. 3/15 iunie 1894. Un document slavic inedit privitor la istoria judeţului Gorj (nr. p.ROMANOSLAVICA XLI 1. a lui Henryk Sienkiewicz (nr. 10. p. p.10-12 ). p.18-19) şi schiţa Mucegaiul lumei.1). trebuie să se fi consultat şi cu Piekarski. 8/25 decembrie 1894. a lui Ivan Turgheniev (nr.8-12). Uşa principală la biserica din Mânăstirea Tismana (nr. 10/15 februarie 1895.Lexicon paleoslovenicogreco. 4/15 iulie 1894.13-14 ).

i = loc de negoţ. pasionat de istorie medievală. sârbesc trg. în limba veche slavă se zice tr[g[. aducând argumente lingvistice. Târg.355. În orice caz. ţerm. polonez targ.. na juli selo çauri = pe Jiu satul Ceur (I.. de vin. p. Ştefulescu cercetează documentele slavo-române: „În toate documentele slavo-române se vede Jil şi Jul. 395.cit. . De aceea acest deluşor s-a numit Obrejie. Pentru explicarea termenului al doilea. şi corespunde pe deplin grecescului αγορα = piaţă publică. Al.N. Frumuşanu. ţerm. staţiune comercială. ţărm.N. malul stâng al Jiului. litus. 1982. fiindu-i necesare pentru monografia oraşului Târgu-Jiu3. sârbeşce obrHjïe. ca. coord. Mano”2 şi cuvântul de mulţumire al lui Ştefulescu către Titu D.. Venelin 56). brzeg.ROMANOSLAVICA XLI 166 sugestia primarului oraşului Târgu-Jiu de atunci. rutenesce torg etc.].1).I. Mano pentru că acesta intervenise la Hasdeu ca să-i dea copii după câteva documente ale sale. care în curs de veacuri s-a tot retras spre apus până la albia actuală (p. precum şi latinescu forum. de peşte.. Hasdeu şi contemporanii…. Titu D. La începutul cărţii este o dedicaţie a lui Ştefulescu către „ilustrul român Gr. Bucureşti. rusesc: torg.. vol. Numele oraşului Târgu Jiu se vede scris în toate părţile 1 2 Dan Neguleasa. Pentru explicarea toponimicului Târgu-Jiu. prezentând localitatea ca fiind o aşezare de lângă albia Jiului „ce odinioară îşi răsfira pânza valurilor sale pe sub Obrejie.. 3 B.Venelin 122 ) [. Ştefulescu explică sensul fiecărui cuvânt în parte. Nu ştim dacă documentele solicitate au ajuns la Ştefulescu. care ia acordat tot sprijinul material şi moral1. Săndulescu. op. La începutul lucrării cercetează originea aşezării. pol. Frumuşanu.3). el era conştient că nu a utilizat toate documentele existente şi astfel se justifică titlul lucrării. da se uzmet vamu na jilé = să se ia vama la Târgu-Jiu (I. Ştefulescu avea motive de recunoştinţă către Gr. piscarium.. Grigore N. în limba veche slavă obrHjïe n. forum boarium. de legume. Primul termen. forum = loc de comerţ” (p. αγορα. malo-rusesco breg. Manu (1943-1903) . vinearium = târg de vite. fiindcă el a fost odinioară terenul. II. p.director al Arhivelor Statului şi al Regiei Monopolurilor. mal. piaţă. 343).P.. etc: De unde tr[g[. de exemplu: bÔle=i na jilú = Băleştii pe Jiu ( Miletici şi Agura IX. ţerm. olitarium. ruseşce breg}.

1907). În continuare este prezentată istoria Târgu-Jiului folosindu-se mai ales textele slavo. vedem felul lor de gândire şi de muncă. Pentru slavistica românească această lucrare cuprinde „mai multe porunci domneşti în slavoneşte şi româneşte.3). Ediţia a doua a lucrării va apărea la Târgu-Jiu în 1906.IV). sub titlul de Istoria Târgu-Jiului. cât şi în rezumat. XX. „în această lucrare materialul istoric se prezintă mult mai bogat decât în Încercarea asupra istoriei Târgu-Jiului (1899 in 80. 1904) şi Din trecutul Gorjului (Bucureşti. de la cuvântul dolü sau dolh = jos şi ji = jiu de unde a provenit mai în urmă şi numele judeţelor Dolj şi Gorj” (p. pentru că aici. fapt ce arată că Ştefulescu era mulţumit de eforturile muncii sale. Are două părţi: satele dispărute şi satele care şi-au schimbat numele. Poruncile. era din timpuri imemoriale târg. precum şi alte acte particulare în mare parte inedite. Pentru localităţile gorjene a realizat două lucrări: Gorjul istoric şi pitoresc (Târgu-Jiu. de la cuvântul gora = munte sau gorh= sus şi jil= Jiu. însoţite de observaţii mai ales de natură filologico-istorică. Bucureşti) şi planul expunerii acestui material este mai corespunzător cerinţelor unei atari lucrări. la Jiu. Ştefulescu aduce un interesant material pentru toponomastica românească. În a doua lucrare. În prima lucrare explică toponimicul Gorj: „sub influenţa slavă Jiul de sus s-a numit Gorj. scormonind pământul.extras din „Buletinul societăţii geografice Române” 1907). Aşa cum afirma la începutul lucrării. vedem felul lor de clădire.VIII). Crisoavele. staţiune comercială” (p.ROMANOSLAVICA XLI 167 tr[g jil. de la 1420 până la 1849” (p. cărţile domneşti şi actele vechi dau la iveală nume de . iar Jiul de jos Dolj. atât în întregime. Într-un hrisov al lui Mircea cel Bătrân din 1406 relativ la mănăstirea Tismana vedem formula julú în expresiunea sôdec] julú = judecător al Jiului” (p. citind actele scrise rămase de la dânşii. 290 p.2). pe baza documentelor istorice slavo-române şi româneşti. când. afară de aceasta s-au eliminat ipotezele ce s-au dovedit neîntemeiate şi eronate s-au îndreptat” (p. Ştefulescu arată utilitatea cercetării documentelor vechi pentru istorie: „un ideal înălţător ne pătrunde când. Pe baza acestor argumente Ştefulescu stabileşte denumirea oraşului „De unde Târgul-Jiului însemnează târgul apei sau târgul de lângă apă.III).române (cu traducerea lor) dintre anii 1406-1643.

p.1). apărută în trei ediţii: 1896. aşadar în perioada slavonă de la români şi nu puteau lipsi din textele slavo-române. 311-315. din 23 XII 1893.8). Aşezările monastice gorjene despre care Ştefulescu a scris monografii ştiinţifice sunt Tismana. şi 1909. Polovragi în 1643 şi Crasna în 1636. 1903. Hitopadeca Cloça I 36). autorul celei mai vechi cărţi în manuscris din Ţara Românească. Cartea începe cu un motto în limba sanscrită. Mavrodin către Ministerul Culturii şi Instrucţiunii Publice. Prima ediţie a fost terminată în 1893. Polovragi şi Crasna. Strâmba. păstrată integral. „de a cărui cunoştinţă şi sfaturi m-am folosit foarte mult în alcătuirea acestei lucrări” (p. având referire la mănăstirea şi localitatea în care se află. venit din sudul Dunării. Efectul tipăririi acestei lucrări a fost bun: pentru întâia oară apare o monografie a mănăstirii Tismana şi s-a bucurat de studiul unor remarcabili 1 Ioana Burlacu. Strâmba în 1518-1519. 1895. ca fiind la Sfânta Maria Mare. Istrati. Tetraevangheliarul din 1404-1405. inspector general în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. şi din raportul întocmit de C. Înainte de textul propriu-zis al cărţii se află scris un cuvânt de mulţumire al lui Ştefulescu către Witold Rola Piekarski. către ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (la acea dată Take Ionescu)1. op. din 22 XII 1893: „din raportul revizorului şcolar E. . Tismana este atestată documentar în 1385. din 27 ianuarie 1894. Structura scrierii este aproape aceeaşi în toate lucrările: descrierea aşezării mănăstirii şi a satului (cu atestarea documentară). tradus în româneşte: „Izbânda fie celor buni în întreprinderile lor/ Prin muncă izbutesc lucrările nu numai prin dorinţe (Max Muller. după cum aflăm din memoriul lui Witołd Rola Piekarski către C.ROMANOSLAVICA XLI 168 localităţi din Gorj care astăzi nu mai există ori şi-au schimbat numele sau aparţin altui judeţ” (p. descrierea bisericii mănăstirii împreună cu anexele (cu redarea textelor inscripţionate) şi apoi un şir de documente aşezate în ordine cronologică.cit. Cea mai interesantă lucrare este Mănăstirea Tismana. Pentru slavistica românească această lucrare cuprinde documente şi inscripţii slavo-române însoţite de traduceri şi date istorice despre Sfântul Nicodim de la Tismana (†1406). Prefaţa lucrării este semnată de Ştefulescu. reorganizatorul monahismului românesc şi ctitorul mănăstirii Tismana. Istrati.

1 . 1906. în lucrare sunt reproduse numai documentele publicate şi nu inedite. iar partea finală. şi erorile existente l-au determinat pe autor să-i dea o a doua ediţie. mai ales din punct de vedere al pregătirii în slavistică.. Observaţii asupra inscripţiilor slavice. „Aici trebuie să relevez un însemnat merit al autorului. p. 2 Ioan Bogdan. Bucureşti. Mănăstirea Tismana. dar a se şi îmbunătăţi materialul istoric. apud Ioana Burlacu. dar. II .ROMANOSLAVICA XLI 169 slavişti. p. Dan Neguleasa. în slavoneşte şi româneşte. D-sa cunoaşte bine limba veche slavă şi citeşte destul de exact inscripţiile şi documentele.6. Descoperirea unor noi informaţii ca. domnul Ştefulescu a fost în stare să tipărească la Târgu-Jiu texte slave tot aşa de frumos cum se tipăresc la Bucureşti sau la Viena. cu ilustraţiuni de V. însoţite de traduceri şi ar fi fost suficient dacă s-ar fi reprodus doar traducerea textelor. Acelaşi critic susţine că textele slavone sunt însoţite de note lingvistice inutile. cu atât mai mult cu cât acesta din urmă nu avea nici un titlu ştiinţific. fără de care orice încercare de monografie. Wertschitzky Tărhgu Jiu 1896 80 142 pp. XXX. op..309. lăsând partea slavonească pentru cei interesaţi. Aşa după cum afirma la începutul lucrării. p 559. 1982.. acela de a-şi fi dat silinţa să înveţe limba slavă a documentelor noastre vechi. este inutilă. în 1903. 396. op. vol. Astfel. ca a domnului Ştefulescu este imposibilă [. p. 3 Ibidem. Mănăstirea Tismana de Alexandru Ştefulescu. pentru că orice filolog slav cunoaşte această noţiune. ediţia a doua. 4 Alexandru Ştefulescu. „în această nouă ediţie s-a căutat nu numai a se îndrepta erorile de orice natură ar fi. Acesta din urmă îi apreciază efortul depus pentru realizarea acestei monografii. consemnează şi scăderile. apud.]. Извести отделения русскаго яэыка и словсености Императорскои Академи Наук. de altfel. în acelaşi timp. Demne de remarcat sunt aprecierile laudative ale lui Bogdan la adresa lui Ştefulescu. p. în „Convorbiri literare”. 557-560. în „Litua”. tr III. ca Polihron Sîrku1 şi Ioan Bogdan2. Polihron Sârku. Această calitate a d-sale asigură o valoare durabilă cărţii”3. II. mult îmbunătăţită faţă de prima.cit. Rola Piekarski şi M. Târgu-Jiu. partea a II-a 1898..cit.. II.592-602. De aceea descrierea mănăstirii se prezintă acum sub o formă cu totul nouă”4. p. 1896.

Petersburg. Sofia. Colecţia cuprinde un număr de 200 de documente. Werke der Patriarchen von Bulgariae Euthimius (1375-1391). Viena. 1909. Влахо-болгарские или дакословянски грамоты. este apogeul muncii sale de slavist şi istoric. este redat textul scrisorilor cu traducerea. pe judeţe. 16 numai traduse în româneşte şi 6 documente româno-chirilice.D. folosind ca sursă documentară lucrarea slavistului Emil Kalużniacki.colecţie de documente în slujba istoriei şi a slavisticii româneşti Aşa cum menţiona la începutul cărţii. unde studiul este mai dificil. oferind corespondenţa avută cu patriarhul Eftimie de Târnovo (1375-1391) în anumite probleme teologice. după mai bine de un deceniu de cercetare în slavistică. toate relative numai la satele din Gorj . наука и книживна. de la persoane particulare. Agura. din colecţia de documente „Alexandru Ştefulescu” de la Muzeul Gorjului şi din publicaţiile străine ale lui L. ajunsese să stăpânească nu numai slavona documentară şi inscripţională. Agura1 şi Iuri Venelin2. sunt aduse informaţii noi despre Sfântul Nicodim. iar unele au date L. 1840. 2 Iuri Venelin. Pentru realizarea acestei lucrări a adunat documente de la Arhivele Statului. fapt ce arată că. 1901.D. ci şi la nivel local. Bucureşti. în Cоборник за народни употворения. Ştefulescu a redactat „o adunare de chrisoave şi porunci domneşti. redactate în slavoneşte şi în româneşte. Miletić şi D. dintre care 178 cu textul slavon şi traducerea în româneşte. Documentele slavo-române privitoare la Gorj .odinioară judeţul Jaleş între anii 1406-1665 (p. În afară de creşterea numărului documentelor slavo-române prezentate. cartea IX. St. Acest volum nu cuprinde documentele publicate de Ştefulescu în lucrările anterioare. 1 . Дакоромъните и тяхната славянска писменостжни.ROMANOSLAVICA XLI 170 Ediţia a treia. dar şi pe cea de manuscris. Datele prezentate în această ediţie sunt mai însemnate şi interesante. Ştefulescu înţelege nevoia de a se publica documentele în colecţie. Academia Română. Documentele sunt însoţite de date bibliografice despre domnitorul care le-a emis. Miletić şi D.3). 1893. nu numai la nivel general.

ROMANOSLAVICA XLI 171 paleografice şi diplomatice. fără îndoială. Gh.cit. în mare parte româneşti. (1413-1508). în 1909. Ioan Bogdan2: . I-III.P. Un an mai târziu. fotografii de pe monumentele istorice. având în total 197 de documente. în mod global. Muzeul Gorjului – centru de colectare a textelor slavo-române Activitatea lui Ştefulescu nu s-a mărginit numai la cercetarea şi publicarea monumentelor slavisticii româneşti. „Arhiva Istorică a României”. lăsând la o parte subscrierile neautografe. Agura. op. ci şi la conservarea lor. 1 .6). 3 Damian P. împreună cu ceilalţi colaboratori pe care i-am menţionat la începutul acestei lucrări. şi nu slavo române. Probabil că fusese greşit informat despre publicaţiile lui Ştefulescu. Hasdeu. s-a luat iniţiativa înfiinţării primului muzeu judeţean din ţară. I-III. Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Românească în sec.322). B. înfiinţat la 16 iulie 1894 la Târgu-Jiu. XV-XVI. Bucureşti. acestea nu sunt indicate”3. dar. mai ales că în Prefaţa lucrării afirma că Ştefulescu ar fi scris Documente slavo-române pentru Târgu-Jiu şi nu relative la Gorj (p. această lucrare are în acelaşi timp şi lipsuri: „Ediţia lui Ştefulescu reproduce uneori acte după volumul I din lucrarea citată a lui Meletic şi D. studiile anterioare făcute de Hasdeu1. Cuvinte din bătrâni.în mai toate actele slavone redactate de diacii români se întâlnesc întregi cuvinte şi terminaţiuni de cuvinte româneşti îmbrăcate în haină slavonească” (p. „Muzeul Gorjului îşi datoreşte începutul unei mici colecţiuni de porunci domneşti slavone şi româneşti. afirmaţia despre existenţa elementelor româneşti în documentele slavo-române. În această lucrare. 1865-1867. p.. iar atunci când originalul prezintă răzuiri şi adăugiri posterioare. Ştefulescu face pentru întâia oară în studiile sale. Cu toate meritele sale. vestitul Muzeu al Gorjului. Receptiv la îndemnurile Academiei Române de a păstra şi conserva monumentele istorice. Ghibănescu va publica la Iaşi Surete şi izvoade VI (Documente slavo-române din colecţia domnului Alexandru Ştefulescu). precum şi părţile din textul actelor care nu se referă la Gorj.6).14. Bucureşti.. vol. 1905. Bogdan. manuscrise. 1877-1881. Aşa cum afirma în Istoria Târgu-Jiului (p. 2 Ioan Bogdan. având în vedere.

. aşadar monumentele slavisticii româneşti ocupă un loc important în inventarul muzeului gorjean.secretar. 500 din secolul al XVIII-lea (1 pergament). Arhivele statului judeţului Gorj – îndrumător arhivistic. romane etc.9-10. 1995. Alexandru Ştefulescu a fost numit director. Târgu-Jiu. Iaşii. Numai trei din ele sunt slavo-române: un document de la Alexandru Coconu. când trupele inamice au ocupat clădirea şi piesele muzeului au fost atunci înstrăinate sau chiar deteriorate1. 1400 din secolul al XIX-lea (p.IV). Aceste documente. Aurel Diaconovici . Sediul muzeului a fost la început în Palatul administrativ. unul de la Matei Basarab. 130 din secolul al XVII-lea (50 pergamente). din 1656. Dan Neguleasa. din 1625. apoi în localul gimnaziului din Târgu-Jiu. 17 din secolul al XVI-lea (6 pergamente).. Numărul actelor menţionate mai sus nu s-a păstrat până în prezent. ale autorului acestor şire. din 1639 şi unul de la Constantin Şerban. în „Litua”. au fost inventariate sub nr. 1 2 Cf. 369. Ian Mocioi. La 30 decembrie 1948 la Muzeul Gorjului s-a făcut un inventar la colecţia de documente „Alexandru Ştefulescu” şi s-a constatat că „se compunea dintr-un număr diminuat de mărturii scrise privind trecutul istoric al judeţului Gorj”2. că e oraş mare şi plin de antichităţi şi nu are până acum nimic din ce are Gorjul. 1978.VI).ROMANOSLAVICA XLI 172 monede dace. I.casier şi Witołd Rola Piekarski .custode. p. . în număr de 24.n. şi aici avem universitate cu specialişti. din care 6 pergamente. în lucrarea mai sus menţionată.).111. Târgu-Jiu. Impresionat de efortul muncii lui Ştefulescu la realizarea şi consolidarea muzeului judeţean.” (Alexandru Ştefulescu n. Un moment dramatic pentru muzeul gorjean a fost ocupaţia germană din primul război mondial. Ghibănescu. Tot din lucrarea lui Ghibănescu aflăm bogata colecţie de documente de la muzeul Gorjului: 8 documente din secolul al XV-lea. Florina Popescu. Gh. Muzeul Gorjului. şi la Târgu-Jiu e numai un gimnaziu cu un diletant ca Ştefulescu” (p. p.. a aşezat aceste cuvinte de laudă pentru slavistul gorjean: „În cele trei odăi ale gimnaziului vizitatorul vede lucruri pe care nicăieri aiurea în ţară nu le vede. Iuliu Moisil . În 1979 Muzeul Judeţean Gorj a predat Arhivelor Statului Gorj documentele din colecţia „Alexandru Ştefulescu” care conţineau informaţii de localităţi din alte zone ale ţării.

cu o pasiune deosebită pentru studiul slavisticii româneşti. 1909.237-285. Ar fi însă nedrept să nu precizăm şi erorile sale în activitatea ştiinţifică. Bucureşti. Mare parte din lucrările sale nu au fost depăşite de cercetările ulterioare. venirea sa în Ţara Românească în jurul anului 1350.3 Asupra formulei mai sus menţionate.1 În cercetarea vieţii şi activităţii Sfântului Nicodim însuşeşte informaţii înemeiate pe tradiţia orală. care nu pot fi probate ştiinţific. ediţia a treia. I (până la 1385). iar o parte din textele slavo-române dispărute în decursul timpului se găsesc numai în publicaţiile sale.203-221.254. În afară de constatările lui Damian P. Bucureşti. gs∞pdstvami = domnia mea. 2 Vezi Emil Lăzărescu. de pildă. a realizat opere de o remarcabilă valoare: articole şi monografii despre localităţile şi mânăstirile gorjene şi o colecţie de documente slavo-române. afirmând că este medio-bulgară.Alexandru. transliterarea făcută de Ştefulescu s-a făcut probabil sub influenţa formulei de scripto continua: gs∞pdstvami domnia-mi. stabileşte greşit redacţia textului. . Redacţia medio-bulgară. p. Bucureşt. coord. p. în Rsl. Bogdan din Diplomatica slavo-română.ROMANOSLAVICA XLI 173 Împliniri şi neîmpliniri – Alexandru Ştefulescu şi slavistica românească Alexandru Ştefulescu. 1966. cum ar fi: naşterea lui Nicodim la Prilep (Macedonia). Nicodim de la Tismana şi rolul său în cultura veche românescă. în Rsl. în redacţia medio-bulgară a limbii slavone formele neaccentuate de dativ ale pronumelui personal şi reflexiv au valoare de pronume posesiv: xrisobul[ c^rsva mi = hrisovul domniei mele (1377. rudenia sa cu cneazul Lazăr al Serbiei. capitolul Redacţiile slavonei.14. o parte din textele slavo-române pe care le-a publicat fiind inedite. Doc. p.2 Referitor la Tetraevangheliarul lui Nicodim (1404-1405). semnat de Lucia Djamo Diaconiţă). apud. p.Cel mai vechi manuscris miniat din Ţara Românească: Tetraevanghelul popii Ncodm(1404-1405). 1 . 3 Ion Radu Mircea.56-57. Pandele Olteanu. aşa cum este. IV. 1965. două cuvinte fiind unite între ele. Slava veche şi slavona românească. în Mănăstirea Tismana. şi nu sârbo-croată. şi care trebuia normal gs∞pdstva mi. p. Această formă apare în textele slavo-române sub influenţa medio-bulgară. XI. Bucureşti. mai menţionăm că Ştefulescu nu a transliterat textele întotdeauna exact în dese rânduri. 1975. XIII.

dimpotrivă şi-a dat tot efortul pentru ştiinţă.ROMANOSLAVICA XLI 174 Cu plusurile şi cu minusurile sale. ci. . putem considera că Ştefulescu nu a alterat studiul slavisticii româneşti cu date incerte sau eronate.

Derivarea verbală. Sufixele sunt despărţite grafic de desinenţa de feminin. în Enciclopedia limbii române. Derivatele sunt prezentate tipologic. În limba română. 8. Bucureşti. Academia Română. când nu pot fi analizate în unităţi mai mici. 10-11. Sufixele. întregul complex funcţionînd ca element unic de derivare2. p. în funcţie de Laura Vasiliu. 2001. Considerăm în lucrarea de faţă sufixele de feminin ce conţin desinenţa -a sufixe simple. Pentru sufixele complexe putem folosi şi termenul de compuse. Univers Enciclopedic. Editura Academiei. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. 1989. p. articol sau un segment de temă lipsit de sens. mai ales că în anumite cazuri nu se poate determina cu stricteţe dacă derivarea a avut loc de la nume masculine (Stanca < Stan sufixul împreună cu desinenţa participă împreună la derivare şi au rol lexical) sau de la nume feminine (Stanca < Stana . 1 . Aceeaşi terminologie este explicată şi de Mioara Avram în prefaţa volumului Formarea cuvintelor în limba română. III. Sufixele antroponimice sunt de două feluri: simple. p. în Formarea…. 483. 170. de Laura Vasiliu. când în structura lor se pot identifica unităţi mai mici. În continuare vom prezenta o serie de sufixe folosite la formarea numelor feminine.desinenţa se reportează la sfârşitul antroponimului şi nu mai are rol de formare). precum şi cea a numelor comune este de două tipuri: progresivă (sufixul se ataşează temei antroponimice masculine sau feminine fără desinenţă) şi regresivă (are loc suprimarea mărcii de feminin -a. în cazul moţiunii numelor masculine de la feminine)1. şi complexe. 2 Mioara Avram distinge în cadrul sufixelor complexe de la numele comune două tipuri: sufixe compuse (rezultă din combinarea a două sufixe) şi dezvoltate (rezultă din combinarea unui sufix simplu cu un element precedent nesufixal care poate fi desinenţă.ROMANOSLAVICA XLI 175 DERIVAREA NUMELOR FEMININE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Anca Bercaru Derivarea cu sufixe este procedeul cel mai des întâlnit în formarea unor noi nume de persoană. derivarea antroponimică. 1. coordonator Marius Sala.

în cazul numelor vechi extrase din documente. Antimia. Serafima (DOR 144) < Serafim. Corpusul antroponimic selectat pentru fiecare categorie este însoţit. Editura All. noţiunea de sufix a fost adesea interpretată şi ca desinenţă sau indice formal de gen1. Eftimia (DIR A II 111) < Eftimie. Evghenia (PMB 59) < Evghenie. Gramatica numelor proprii. Petra (PMB 79) < Petru. Macaria (PMB 59) < Macarie. de alte surse. În cazul numelor Adama. Romana (DOR 140) < Roman.ROMANOSLAVICA XLI 176 originea numelui de la care a avut loc derivarea. Datorită faptului că -a exprimă valoarea de feminin. DRH A I 32) < Anastasie. Dionisia (DIR A II 150) < Dionisie. Martina (DIR A III 9) < Martin. Teodora (DRH B XI 345) < Teodor. Dumitra (PMB 61. Chiriaca (DIR A III 352) < Chiriac. Eftimia. La numele întregi de tipul Agata. iar în cazul celor moderne. 1998. Acest tip de moţiune caracterizează un model denominativ vechi al limbii române. Bucureşti. de atestările pe care le-am găsit în materialul cercetat. Anastasia (PMB 79. Atanasia (PMB 59) < Atanasie. p. Sofronia (PMB 81. Teofana (DIR A II 155) < Teofan. Gabriela (Paşca 239) < Gabriel. Magdalena. . Costăchescu II 234) < Dumitru. Sufixul -a creează derivate de la: a) nume masculine calendaristice: Adriana (Ionescu 13) < Adrian. Todora (PMB 79) < Todor. Tudora (PMB 59. Daria (DRH B XXII 290) < Darie. -a îşi păstrează funcţia de însemn care arată opoziţia de gen şi obţine în plus valoarea de sufix moţional datorită rolului formativ pe care îl are în cazul acestor nume. Ştefana (DRH B XI 341) < Ştefan. Alexandra (DIR B III 272) < Alexandru. Manasia (PMB 59) < Manasie. DRH A III 173) < Tudor2. Ioana (DRH A III 44) < Ion. Atunci când frecvenţa izvoarelor este mare sunt citate cele mai vechi. unde utilizarea terminaţiei -a duce la crearea de noi formaţii antroponimice. Bineînţeles că numele de acest tip pot fi şi simple variante ale numelui de bază Teodora şi nu forme derivate. Vasilia 1 2 Domniţa Tomescu. Ana. -a Este cel mai productiv sufix moţional folosit la formarea numelor feminine de la masculine şi corespunde sufixului moţional -ă de la numele comune. 44. -a nu are rol formativ şi singura valoare este aceea de indice sau marcă a genului feminin. Costăchescu II 287) < Sofronie. Teodosia (DIR A IV 233) < Teodosie.

srb. DRH A II 140) < n. Neagul. Nega (Grković RLIS 285). n. Neaga (Costăchescu I 45.b. Стана (Ilcev 463). bg. Slava (Grković RLIS 305). Ionuţa (DOR 82) < Ionuţ. Няга (Ilcev 364). bg. b) nume masculine bitematice de origine slavă laică: Bogdana (DRH B II 347) < Bogdan. În Grković RLIS 322 nu am găsit decât forma feminină Čarna cu sensul de crna „neagră”. Cernea. Vladu(l). Кaрo). srb. Neagoslava (DRH A III 201) < Neagoslav. srb. Este raportat de Reguş. cf. Prva (Grković RLIS 294). Stana (Grković RLIS 309). srb. Stănislava (DIR B III 362) < Stanislav. sau raportate direct la formele hipocoristice slave: bg. bg. Slavul. DOR 265) < Dragoslav. bg. bg. srb. Dragosina (DIR B III 195) < Dragosin. Mihula (DOR 108) < Mihul (< Mihail). DRH B XXI 379) < Pârvul. Este alonim cu rom. Mitrana (DOR 43) < Mitran. Tomina (Costăchescu II 428) < Tomin. srb. Neaga < Neagoslava. Grada (DRH A II 140) < Gradea. Vişea. Първа (Ilcev 412). Mavra. .ROMANOSLAVICA XLI 177 (DOR 169) < Vasilie. srb. srb. Добра (Ilcev 147). Мира (Ilcev 336). Unele dintre aceste hipocoristice pot fi formate de la numele bitematice: Draga < Dragomira. Vlada (DRH B II 7) < Vlad. PMB 61) < Neag. srb. Negrita şi gr. Чeрна < n. c) hipocoristice de origine slavă laică: Dobra (PMB 66) < Dobrul. Vlada (Grković RLIS 232). Mira (DIR B IV 490) < Mire. bg. Stana < Stănislava. Radul. Dobra (Grković RLIS 243). Vişa (PMB 72) < Vişe. Dobre. Pătrana (DRH A III 329) < Pătran. Виша (Ilcev 112). Rada (PMB 51) < Rad. Rada (Grković RLIS 296). Pătruţa (DOR 133) < Pătruţ. srb. de la forme hipocoristice simple şi derivate ale numelor calendaristice: Costina (PMB 76. Pârva (DIR B IV 60. Ionica (Ionescu 228) < Ionică. Stana (PMB 69) < Stan. bg. Негро. bg. Влада (Ilcev 113). Слава (Ilcev 454).b. DIR A III 22) < Costin. Чeрньo (şi la Ilcev 540-541 apare semantic înrudit cu Мавро. Viša (Grković RLIS 232). Slava (DRH B III 330) < Slav. Voislava (DRH A III 444) < Voislav. Mira (Grković RLIS 281). bg. Dragoslava. de la derivatele numelor masculine calendaristice: Dumitrana (DRH B XXII 288) < Dumitran. Vascana (DIR A I 386) < Vascan. Grada (Grković RLIS 238). Dragoslava (PMB 72. Mirea.f. d) nume masculine de origine slavă provenite din apelative: Cerna (PMB 70. Petrina (DOR 133) < Petrin. Dragomira (DIR B IV 192) < Dragomir. Рада (Ilcev 415).

Şerbana să fie create cu suf.b. p.b. -ie2 (Paşca 135): Antimia < Antimie. creat de la numele sfintei Anastasia sau de la n. Livia (Paşca 270) < Liviu. Păuna (DIR B V 437) < Păunul .b. Creaţa (DIR A III 326) < Creţul. Numele terminate în -ia au suferit influenţa celor calendaristice de tipul Anastasia.137) la antroponimul masculin чr[nïislav] (DRH A I 184). ce reproduce direct forma latină Aureliana sau poate fi creat de la n. Atanasie. Augustin. Şarba (DRH B XI 62) < Şerb.b. Bucura (Ionescu 78) < Bucur. Sebastiana (DOR 145) < Sebastian. Emiliana (Ionescu 155) < Emilian. Unele dintre aceste nume pot fi create direct prin conversiune de la cuvinte comune: Alba < Albul. DRH B XXII 645) < Crăciun. Reguş. Aureliana. care poate fi preluat direct din onomastica latină sau creat de la n. Moţiunea cu -a se realizează atunci când numele masculine se termină în -iu. Lupa (DIR A II 224) < Lupul. albă. sau prin conversiune de la adj. Valentina (Paşca 344) < Valentin. Marcela (Ionescu 262) < Marcel.a. Costăchescu II 323) < Albul.ROMANOSLAVICA XLI 178 A. Creaţa < Creţul sau de la adj. Ursa (DRH B II 273) < Urs. -ana de la n. Şerbana (Paşca 329) < Şerban. Şerb. Eftimia < Eftimie. Şarbana1 (DRH B V 311). Pompilia < Pompiliu. Lepădata (DOR 309) < Lepădat. Anastasia.. Salomia şi au fost încadrate tot în categoria moţiunii cu -a (DOR LIV). Livia creat de la n. e) nume masculine româneşti tradiţionale şi de la derivatele acestora: Alba (PMB 68. -a . Gramatica…. creaţă (DERS 57).b. Liviu sau de la numele de sfântă Livia etc. Victoria (DOR 171) < Victor. Terminaţia -ia s-a detaşat din nume ca Anastasia. 2 1 . Unele nume feminine care apar şi în calendarele creştine pot fi preluate direct pe această cale sau create de la formele masculine calendaristice: Atanasia reproduce numele de sfântă Atanasia sau este creat în anumite situaţii de la n. 46. f) nume masculine moderne şi forme occidentale: Casiana (DOR 28) < Casian. (p. care se opune variantei de terminaţie -ie a prenumelor masculine. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în cazul numelor moderne de tipul Augustina. Aurelian. Terminaţia -ia este privită şi de Domniţa Tomescu ca o variantă a suf.b. Iustina (Paşca 265) < Iustin. Este posibil ca Şărbana. Crăciuna (PMB 64. Anastasie ş. Ursul. Laurenţa (Stan 4) < Laurenţ (< Laurenţiu). C.

Ştefan Paşca (p. Petria (DOR 133) < Petru.136) menţionează trei antroponime (Buhac. DRH B II 386). a cărui funcţie este dificil de precizat în antroponimie. -ai-a (ai-e) Sufix folosit în onomastica veche. Burac. Nasta. a devenit sufix şi a ajutat la formarea în româneşte a următoarelor derivate şi hipocoristice derivate: a) calendaristice: Doria (DOR 159) < Dora (< Teodora). Budislav (Grković RLIS 47). slave: srb.ROMANOSLAVICA XLI 179 Antonia. DRH B XI 539). Adjoncţiunea desinenţei -a este uneori însoţită şi de alternaţa fonetică -o-/-oa. Budea2. Gaftonia (DOR 5) < Gaftona sau Gafton. Burae (DRH A III 285) < Bura. Rădae (DRH B V 60) < Rada. -ac-a1 Singurul derivat pe care l-am găsit este Nastaca (DOR 10) < n. p. Rahilia (PB 420) < Rahila. Vlădae (DIR B II 13. Vladae (DRH B I 345. PB 427) < Solomon. Buda.f. Simioana (DOR 147) < Simion.ca mijloc suplimentar de diferenţiere formală a genului feminin de cel masculin: Antoana (DOR 14) < Anton. Drăgaia (DRH B II 353) < Draga. Pătruţ (Onomastică . Dragae (DRH B II 163). Bude.f.99). DRH B III 96) < Stana. 1916. Gramac) cu suf.b. Nastea (< Anastasia). numele provin din hip. -ac. bg. Floara (DOR 59) < Flor. Nelu (< Ionel). Bucureşti. b) de origine slavă laică: Bobia (DOR 205) < n. Vlădaia (DIR B III 343) < Vlada. Sufixele româneşti. Formează derivate de la: a) hipocoristice de origine slavă: Budaia (DOR 219) < n. Eremia.b. Stănae (DRH B II 135. G. Pascu nu citează decât nume de animale create cu acest sufix (Mândrac. Ştefana. Stanae (DRH B II 135). Saftia (DOR 51) < Safta (< Elisafta). 1 . Boba sau n.192. Sâmbac). p. Bobe. Drăgae. 2 Aşa cum a arătat I. Ştefania ( PB 423) < Ştefan. Solomonia (PMB 71.b. Dobraia (DRH B VII 168) < Dobra. Bude < Budimir. Будо < Будин < Будимир (Ilcev 91). Unele antroponime pot avea dublă interpretare: Nela (DOR 81) poate fi analizat din Ionela şi este un hipocoristic simplu sau este o formă moţională de la n.

Pătruţ (Nume. n. 2 I. Dintre numele găsite de noi numai Burae. Şerbaia (DIR B III 335) < Şerba. Ţogae sunt raportate la n.A. create de la numele calendaristic Vavila (DOR 170).b. n. n. Cu acest sufix se formează şi n. C. 1 . 294). Lingviştii Aspazia şi Corneliu Reguş (Reguş. De notat este faptul că numele feminine formate cu acest sufix au în documente funcţia de prenume. Cernu(l). N. Este interpretat ca nume masculin de Reguş A. Ursachi Golae (DOR 285). Pătruţ (Nume. *Ţog(a). În sârbă.. Constantinescu (DOR LV) îl consideră sufix pentru nume maritale2. Mierăia (DOR 321) < n. DIR A II 205) < Sora. Brătae4 (DOR 215).f. N. Golea. Mieriul. Vila este raportat la Vilipa (var. Ţoga3 şi că nu este vorba de supranume maritale. Drăgaia. (p. Sorae (DIR A I 182. Cerna şi la n. Negrae (DOR 334). Cernea.. Coc. Creţae (DIR A II 29) < Creaţa. Rădaia (DOR 356). *Ţogu. Golul. pentru Filipa) sau la numele unei zeităţi slave (Grković RLIS 231). Ivan (DERS 142). Cocul. Golea. Funcţia sufixului este destul de greu de precizat. Vilae1 (DRH B IV 178.95) consideră că numele feminine sunt maritale atunci când moţiunea are loc de la numele în -ai. în timp ce numele maritale (andronimele) au funcţia de supranume.b.b. Vlad Ţogae (DOR 398). Golae şi n. Cerna. Rădae au corespondente masculine: Buraiu (DOR 223). Виле (Ilcev 110). A. unde neatestarea unor forme feminine arată ca derivarea a avut loc de la masculinele Coca. p. 3 Vezi I. mai ales atunci când ocupă poziţia secundară în formula de denominaţie. Dăm exemplul lui Iacob Cernaia (DOR 235). Vilaia (DOR 170). Nu excludem posibilitatea ca în cazuri izolate numele create cu acest sufix să fie matronime sau supranume provenite de la nume feminine. În afară de aceste nume pe care le putem interpreta şi ca maritale.b. A Constantinescu nu precizează genul. care ar putea fi raportat şi la n. Cocaia. unde masculinele Cernaia.ROMANOSLAVICA XLI 180 b) nume vechi româneşti: Bunaia (PMB 66) < Buna. p. fam. C. Sufixul mai apare ca element secundar la numele masculine Stan Cocaia (DOR 245). iau în considerare şi posibilitatea provenienţei din bg.b. Dragai (DOR 264).f. Puţinele nume masculine în care sufixul are aceeaşi formă ca la feminine: Banae (DOR 190). dar îl menţionează ca nume marital în Introducere (DOR LV).b.fam. Reguş. Miera (DOR 320).199). p. Виля < n. Drăgae..98). Rădae. 4 În analiza numelor.96). pe lângă etimologia prezentată. nu s-a creat un microsistem de nume feminine în -aia de la masculinele în -ai.

A.f. -al-a Atestat doar la n. Unele dintre numele care conţin suf. Bratu. hipocoristice şi derivate ale acestora: Andreiana (DIR B IV 274) < Andrei. cu menţiunea exprimată mai sus privitoare la necesitatea atestării numelor masculine de la care s-au format de-a lungul timpului foarte multe nume feminine. Pătruţ (Nume. -an-a au fost deja menţionate la categoria numelor moţionale formate cu -a. cu timpul şi-a pierdut-o. C. De multe ori este foarte dificil de stabilit numele de bază de la care s-a pornit derivarea: n. Sufixul -ala este foarte rar şi în limbile slave. 1 . Negru. -ai1 de la masculinele Ban. Vasca ş. Numele de acest tip beneficiază de mai multe variante de analiză: Dumitrana < Dumitran sau Dumitru. Negrae. Vuka. Momala (DIR A II 132) care este un derivat de la numele feminin de origine slavă laică Moma. destul de productiv. -an-a Funcţia acestui sufix. Drăgan(u). Brata. în limba sârbă nu există decât un singur derivat format cu acest sufix: n. este greu de precizat. Nu l-am găsit atestat în sârbă şi bulgară în forma derivată Momala.b. În analiza unui derivat avem obligaţia să căutăm cea mai apropiată formă de la care s-ar fi putut forma cu uşurinţă un nume nou. Formează derivate de la: a) nume calendaristice. Vascan.f. probabil prin analogie cu numele comune (Paşca. Negrea.f.b.ROMANOSLAVICA XLI 181 Rădae (DOR 356) sunt de fapt create cu suf. Drăgana poate fi format de la n.f.. Reguş. Vukala (Grković RLIS 234) < n.96-97). Chiar dacă la început a avut această funcţie. Vascana < n.b.a.b. n. Banea. Rădae apar la Reguş. p. an-a sau prin moţiune de la n. Vukal < n. Astfel se formează lanţuri antroponimice de tipul: n. Draga cu suf. 136). Radu.f. Ştefan Paşca îi acordă valoare augmentativă. Numele masculine Brătae. (p.98) interpretate ca supranume sau nume de familie provenite de la nume feminine. Rade.f. Draga > Drăguşa > Drăguşca. Dochiana (DOR 53) < Dochia I. mai ales că astăzi majoritatea numelor ce au în componenţă acest sufix au devenit nume de familie.

n.b. astfel încât fiecare din sufixe participă la crearea unui nou nume de persoană. atestat în secolul al XVI-lea în Ţara Românească (DOR 9).f. DIR B III 363) < n. Vâlsana (DIR B V 162) < Vâlsa (= Vlăsia). n. Patrana (DOR 133) < n. Melentiana (DOR 106) < n. Mirana (DIR B III 381) < n. Vişan (DRH B II 453). Tomana (DOR 163) < n. În formarea numelor de persoană un sufix este compus atunci când unui nume deja derivat i se adaugă un alt sufix. p. Dobran. şi nu compus.b. Reguş.b.f.b. Este greu de determinat dacă în cazul numelui feminin Melaşca este vorba de o formă împrumutată sau de o creaţie românească din tema Mel < Melania (asemenea formei Meliţa atestată de Paşca 178. Constantinescu îl explică prin latinescul Aelianus < Aelius. c) nume laice româneşti: Bucşana (DOR 218) < n. Dobra sau n. pe care nu am găsit-o în sârbă şi bulgară). pe care N.b. Patra (nu am găsit o formă masc.ROMANOSLAVICA XLI 182 (< Evdochia). Drăgana (Costăchescu II 234. Drăgan. Şerban.b. Bucşe (DRH B I 345) sau Bucşan (DOR 218) create pe baza subst. Ilie. Valeriana (Ionescu 383) < Valeria sau Valerian.. Dacă totuşi considerăm acest nume formaţie românească. Pârvan.f.. bucşă (DLRV 80). Pârva. Pietra. C.numită aici şi Oprea).f.b. Pietrana (DOR 132) < n.f. Patran). Vişana (DIR B IV 322) < n. b) nume de origine slavă laică: Dobrana (DIR B III 281) < n. atunci sufixul -aşca trebuie privit ca un sufix simplu. Iliana1 < n. 1 .A. Vişa sau n. Oprea. şi Nănaşca. Opreiana (DIR B IV 285 .100). Pârvu sau n.b.b. Mircea. Opriiana (DRH B XI 483) < n. Mirceana (DOR 323) < n. identic cu forma ucraineană Мелашka (Reguş. Pârvana (DRH B I 374) < n. Nănaşca poate fi derivat de la Iliana apare în DOR 78 şi ca derivat de la n.f. Iliia (DOR 79).b. Derivatele celor două nume se pot confunda cu uşurinţă. d) nume moderne: Aureliana (Ionescu 55) < Aurelia sau Aurelian. Oprana (DOR 339). Toma. Draga sau n. Şerbana < Şerba sau n.f.b. Ilian. -aşc-a Apare în cadrul numelor Melaşca (DIR A I 542). Mira. Melentie. Sofiana (DIR A III 29) < Sofia. Sora.b.f.f. atestat în Moldova.f. Sorana (DOR 373) < n. A.

În cazul numelor Muşata şi Surata putem lua în considerare şi posibilitatea formării prin conversiune de la adj. 93-99. Milena (Grković RLIS 281). În cazul numelui Surata nu excludem şi posibilitatea derivării de la n.b.b. Nanaşcu (atestat în DOR 9. În sârbă Minka nu are origine calendaristică. Catinca (Paşca 201) < Catina (< Ecaterina). Irinca (Paşca 262) < Irina. Surata (DIR A I 541).f. Andreica (DIR A I 63) < Andrei. Petrinca G. op. Sora. ci este raportat la n. Reguş.b. p. Formează derivate de la: a) nume calendaristice şi hipocoristice ale acestora (în cazul hipocoristicelor derivate dăm în paranteze şi numele de bază): Anca (PMB 60) < Ana. Илка (Ilcev 221). Anton. Muşata ce a servit mai departe la formarea numelor Bunata şi Sofiata. Nana. surată.. şi bg. n. Nastasca (Costăchescu II 153) < Nastasia (< Anastasia). La numele comune -at are şi valoare adjectivală1 şi credem că este posibil să fi avut loc o detaşare a sufixului din numele Muşat. Mina < Jasmina. bg.ROMANOSLAVICA XLI 183 n. C.f. muşată şi subst. Antona. 2 1 . -c-a / c-ă În sistemul onomastic românesc mai vechi avea funcţie diminutivală (Reguş. n. Ilca (PMB 61. Muşata (DRH B I 5. srb. 101). Muşat. În unele cazuri Mina poate avea la origine şi numele Wilhelmina (Paşca 281). cf. Costăchescu I 14) < n. Минка (Ilcev 336).f. astăzi ieşit din uz. Ilka (Grković RLIS 256). Ilea (< Ilie). DRH A I 84) < Anuşa. cit. Minka2. srb.. -at-a Sufix foarte rar folosit la formarea numelor de persoană. Se întâlneşte în componenţa următoarelor nume feminine: Bunata (DIR A II 187) < Buna. Anuşca (PMB 62. Astăzi majoritatea numelor care au în componenţă acest sufix nu mai sunt simţite ca diminutive şi au căpătat funcţie de nume independente. A. Antonca (DOR 14) < n. Elenca (DOR 50) < Elena. Pascu. Mincă (DOR 110) < Mina.f. Nan sau este o formă moţională de la n. dar fără precizarea perioadei sau a anului).b.b. cf. Sofiata (DRH A III 170) < Sofia. DRH A II 161) < n. Marinca (PMB 72) < Marina.

srb. Staica (DOR 374) < n. Vasca3 < n. Vasea (DRH B I 81) (< Vasile). Editura Dacia.f.f. Nume 58) sau n. p. Ulianca (DOR 90) < Uliana. Stojka. cf. -ca. sunt legate de o formă neatestată. derivarea ar fi putut avea loc şi de la n. Zlatka (Grković RLIS 255). Buica (DRH B V 204) < n. Dumca5 (DIR A I 511) < n. DRH A III 86) < n. srb. Стайка (Ilcev 462). Staia. Bilka (Grković RLIS 222). 4 În sârbă. Budinka este considerat de Milica Grković variantă a n. Будин (Ilcev 91). Nedelea. Milca6 (DRH A III 230) < n. Войка (Ilcev 115). DRH B XI 445) < n. srb.b. 1 . Budin. bg. cf.b. Tudorca (DOR 159) < Tudora.f. Pătruţ. srb.b. Solominca1 < Solomon (nu am găsit o variantă Solomina). Ulca (DRH A III 50) < Ulea (< Uliana). bg.b. Vasile.b. bg. Nu am găsit o variantă Solomina şi numele nu apare în această formă nici în sârbă şi bulgară. Стойка (Ilcev 466). Buia (DRH B I 80. cf. 1974. Златка (Ilcev 214). Cluj-Napoca. formele masculine Dumica. Stajka (Grković RLIS 309).b. Poate fi interpretat şi ca derivat cu suf. DRH B I 479. Stoia (DRH B I 112). cf. Будинка < n. srb. b) nume de origine slavă: Bilca (DRH A III 338) < n. DRH B III 58) < n. cf. cf. Budina < Buda < Budimira. Vasilca (PMB 65.din nume ca Emilian.b. în Studii de limbă română şi slavistică. srb. Milea (DRH B I 360). 2 În bulgară am găsit atestată şi o formă feminină Шолa < n. Drăguşca (DOR 265) < Drăguşa. II 262) < Zoe. Stanca (DRH A II 347. bg. bg. 5 Numele masculine Duma. Nedelca DIR B IV 265) < n. În sârbă. Dumče. Zlatca (DIR A III 29) < n. Şolca < Şolea. Билка (Zaimov 27). Dumo (Grković RLIS 85). Teica (DIR B III 366) < Teia (< Filoteia). bg. Vasco.f. Vojka. şi srb. Nedealca (DRH B IV 259). Milentie cu suf. Шолe (Ilcev 558). cf.f. Duma (Costăchescu II 120).b. Станка (Ilcev 463). 6 Pe lângă această etimologie.b.b. Zlate. Voica (DRH A II 345. Budimka (RLIS 226). Milka. DRH B I 328) < Stana. Dumša. Буйка (Zaimov 54). 3 Poate fi şi o formă hipocoristică simplă de la Vasilca sau o formă moţională de la n. şi bg. După părerea nostră. Şole2 (DRH B I 263) (< Şolomon). Zoica (Costăchescu I 505. Posibil ca această formă intermediară cerută de existenţa derivatului să se fi pierdut. Voia (DRH B XI 466).b. Tudosca (Costăchescu II 434) < Tudosia. lingviştii Aspazia şi Corneliu Reguş menţionează şi posibilitatea formării de la tema Mil. cf. -inca de la Solom[on].b. n. cf. Милka (Ilcev 334). bg. care este de origine laică. Ştefanca (DOR 155) < Ştefana. Pătrut la formele bulgăreşti Думи.ROMANOSLAVICA XLI 184 (PB 422) < Petrina. 188. Buica (DOR 221). Stanka. Budinca4 (DOR 219) < n. Думo (Ilcev 187). Bilea.f. Stoica (DIR A I 49. Zlata.b. bg. Dumşa sunt prezente foarte devreme în documentele noastre şi sunt raportate de I.

Stanca < Stancu (DRH B I 222). Staica < Staico (DRH B I 73). DIR B IV 265) < Nedelea şi derivatele de origine slavă Dobrea (DIR A II 132. Gaftea (Paşca 158) < Gafta (< Agata). De la numele masculin de origine laică românească Bade creat prin conversiune din apelativul bade (DLRV 73) s-a format femininul Badea (DOR 186). Unele nume feminine sunt identice în vechile noastre acte cu formele masculine.A. cum este cazul lui Stoica care desemnează şi purtători bărbaţi (DRH B I 483). Cu acest sufix s-au mai creat: derivatul calendaristic Petrea (DOR 133) < Petra. distincţia fiind posibilă doar datorită determinărilor suplimentare. Stoica < Stoico (DRH B I 79). Numele feminine în -c-a pot fi şi variante moţionale de la masculinele terminate în -c-o. -ea sunt nume masculine care au devenit astăzi nume de familie. Totuşi actele noastre istorice înregistrează şi câteva nume feminine ce au în componenţă acest sufix şi care sunt în mare majoritate hipocoristice de la nume calendaristice: Calea (DRH B I 493) < Calinichia.ROMANOSLAVICA XLI 185 c) nume şi hipocoristice de origine laică românească: Bunaica (DRH B XI 409) < Bunaia. este pus în legătură de N. A.f. -ea De regulă derivatele formate cu suf. Muşea (DOR 329) < Muşa (DRH A II 172. Reguş. 86). Constantinescu . DRH B XI 49) < Dobra.f. creat de la numele topic Olt (Reguş. Oprinca (DOR 339) < Oprina. Vasca < Vasco (Costăchescu II 378). Numele feminin Meşea (DIRA III 29). Nasta (< Anastasia). hipocoristicul derivat de origine slavă Nedea < Neda (ambele forme apar în acelaşi document. Sora. Voicu (DRH B IV 303). Ulea (DIR A I 327) < Uliana (= Iuliana). În categoria hipocoristicelor formate de la nume laice româneşti intră şi n.. Meşotă şi Meşoteşti (neam braşovean). Catea (DIR A II 209) < Cata (< Ecaterina). Pălagea (DOR 131) < Pălaga (< Pelaghia). Costăchescu II 534) < Olta. Nedea poate fi privit şi ca o formă hipocoristică simplă din Nedelea. C. Sorca (DIR A I 236. DRH A II 129) < Mala. Nastea (PMB 64) < Naste. -c-u (Graur 62): Milca < Milco (DRH B I 226). alături de n. DRH B IV 305) < n. DRH B II 135) < Muşata şi Oltea (PMB 50. Zlatca < Zlatco (DRH B I 314). Voica < Voico (DRH B I 26). fam. Fedea (DRH A III 433) < Feda (< Fedora). Malea (Costăchescu I 52. Minca < Mincu (DOR 110). Stanco (DRH B V 147).

b. „femeie din Podoleni” şi atunci sufixul care a dus la formarea numelor este -eanca. -eas-a / -eas-ă Formează cu puţine excepţii supranume feminine de la nume feminine sau supranumele soţului. dar există şi în antroponimia bulgară şi trebuie mai curând raportat la formele Мешо n. Мешa n. Costeasa (DIR B IV 318) < n. Ana. -ca de la n.fam.b.b. Bârlădeanu. Dumitreasa (DRH B II 169) < n. credem că derivatele menţionate sunt formaţii cu suf.b.b.ROMANOSLAVICA XLI 186 cu substantivele meş „încălţăminte”. Costea. Datorită valorii toponimice a sufixului.b. n. Ivul (DRH B II 325) < Ivan (nu l-am găsit în sârbă şi bulgară. 332)1. Mărineasă (Paşca 277) < n. -eanc-a Apare în cadrul următoarelor nume: Badeanca (DIR A I 106). Pentru numele feminin Chireanca (atestat la 1483. Nănuleasa (DIR B V 117) < n. Bădeanu.b. Jiianul (< hidronimul Jiu).b. (Ilcev 331.. Munteanca (DOR 329). DRH A III 280). ceea ce presupune existenţa unui n.f. Creează derivate ce au la origine: a) nume calendaristice: Aneasa (DOR 19) < n. Este posibil să fie format de la numele topic Chirianca (DOR 30) sau de la n. Manea (< Emanuel). n. Marin.b. Nanul. Ipoteza emisă de autorul DOR ca numele să fie o contaminare între Chira şi Ianca ni se pare puţin probabilă. -eanca. Ivulić atestat de RJA IV 106. dar ţinând cont de evoluţia sistemului de nume feminine care s-au format în primul rând de la cele masculine.f.b. cf. 1 I Pătruţ. Ivuleasa (DRH B XI 271) < n. Nan (< Ananie). însă n.b. p. n.b. DOR 30) nu am găsit un corespondent masculin.b. Mihail.b. 548. Bărlădeanca (DIR A IV 37). Podoleanca (Costăchescu II 45.f. „femeie din Bârlad”. 404) < n. Podoleanul (Costăchescu II 549). n. Mihăileasă (DIR B V 105) < n. Studii…. Jiianca (DOR 305) < n. Chira cu suf. Jiianul (< hidronimul Jiu). antroponimele feminine ar putea fi interpretate ca „femeie din Bădeni”. 200.b. . Ioneasa (DRH B XI 165. Ivul).b.b. meşă „şuviţă de păr” (DOR 321). Măneasa (DRH B XI 59) < n. Năneasa (DIR B V 107) < n. Ion. Muntean (DOR 329). Dumitru.

numele Bancea. Stănilă (DRH A III 211). Pătreasa (DIR B III 235) < n. Banea (Pătruţ.b. Stan.a care au reintrat în formă articulată în limbile slave de la noi. Stănileasa (DIR A III 113) < n. vezi D.b. Baia (DRH B III 353).b. Stroje < Strojimir.b. Dobrin.b. Slavul (DRH B I 173). Hipocoristicele primare Danča. Dobrineasa (DRH B IV 310) < n. bg. cf.b. Dobroteasa (DIR B III 221) < n. Vişăneasa. Crâstina (Costăchescu I 346). Slăvuleasa (DRH B IV 28) < n.b.ROMANOSLAVICA XLI 187 Oneasa (DRH B III 81) < n. din srb. DIR B IV 9). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Băiasa (DOR 187) < n. Tato < Tatomir (Grković RLIS 192).b. Radul.b. I. Maruşca (Costăchescu II 26) < n. Dănciuleasa (DRH B II 254) < n.b. soţia lui Stoe (DRH B II 78). Voineasa (DRH B I 434) < n. Stroeasa. soţia lui Vişan (DRH B IV 321). Numele 25). Voinea < n. Vojno (Grković RLIS 57).b. bg.b. Stroiasa (DRH A II 36. Gămulescu. bg. Stoeneasa (DRH B XI 404) < n. Stroja. One (DRH B I 232). Stoiasă. Negoiasa (DIR B IV 403) < n. 73).b. Vişeneasa. srb. Drăgan. Банче (Grković RLIS 33). Стройo < Строимир (Zaimov 301-302). Roman (DRH B I 28). Vladul ş. Vladul. Todosiica (DIR A II 153) < n. Vlăduleasa (DIR B V 325) < n.b. Deşi au corespondent în limbile slave. Neagoe (DRH B I 165). Influenţe româneşti în limbile slave de sud. Sârbocroata. b) hipocoristice şi derivate de origine slavă laică: Banciuleasa (DRH B III 104) < n. Баю (Zaimov 15). srb. 243. 1983. Voina (DRH B I 345). Romăneasa (DRH B III 321) < n. srb. Ştefăneasă (Paşca 330) < n. Stroe (DRH B I 125). cf.b. Onomastică 85). Tătuliasa (DIR B IV 80) < n. Taтo (Ilcev 478.b.b. cf. Банчо (Zaimov 18). rom. Dănciuleştii”. Strojislav (Grković RLIS 190). Baja. Banciul < Bancea1 DRH B I 274). Răduleasa (DRH B XI 258) < n. caz în care este de origine calendaristică şi în bulgară Данчул < Данчо + -ул (Zaimov 113). Samoileasă. Bucureşti. Ulterior aceste forme articulate au fost preluate din nou de slavi. Tatul (DRH B I 26). Banče. Stăneasa (DRH B I 274) < n. Solomoneasa (DIR A III 281) < n. sau Danilo (Grković RLIS 72.b. Строе. rom. În Serbia de Nord-Est. În aceeaşi situaţie sunt şi numele Tatul. Dobrota (DRH B I 103). Ştefan.b. Samoil. Pătruţ. srb. 2 În sârbă este atestat Dančul < Danča + -ul < Dane < Bogdan. Drăgăneasa (DRH B IV 59) < n. Bajo (Grković RLIS 32). Pătru. Danciul2. Данчо au intrat la noi şi au fost adaptate prin articulare. Samoileasa. Байо. Banciu pot fi derivate şi în româneşte de la Banu. 1 . Danciul apare şi ca supranume colectiv Dančulovska porodica „familia lui Danciul.b.b. Stoian. bg. p.b. Solomon (Costăchescu II 400).b. deriv. cf.

ROMANOSLAVICA XLI

188

c) nume compuse de origine slavă: Bogdăneasă (Paşca 182) < Bogdan; Dobromireasa (DIR B III 342, DRH B VI 224) < Dobromir; Dragomireasa (DRH B II 36 - ţigancă) < Dragomir; Dragosineasa (PMB 65) < Dragosin; Neagomireasa (DIR B IV 445, DRH B XI 287) < Neagomir (DRH B I 261); Stanimireasa (DRH B III 72) < Stanimir; d) nume de origine laică românească: Armeneasa (DIR A IV 279) < n.b. Armean < subst. armean (DERS 6); Bădeasa (DIR B V 374) < n.b. Badea; Bădiceasa (DIR B IV 78) < n.b. Bădicea (format cu suf. -ea < Badica < subst. bădică, DLRV 74, DERS 13); Bărbuleasa (DRH B XI 165) < n.b. Barbul; Bătrâneasa (DRH B V 14) < n.b. Bătrânul (DERS 15); Bârsăneasă (Paşca 173) < n.b. Bârsan < adj. bârsan (DLRV 76); Bucureasa (DIR B IV 400) < n.b. Bucur; Buneasa (Paşca 192) < n.b. Bunea; Ciolpăneasă, Dumitra (Costăchescu II 346) < n.b. Ciolpan < n. com. ciolpan (DERS 42); Luponiasă (DRH B II 366) < n.b. Lupone (DLRV 118); Lupşăneasa (DIR B IV 9) < n.b. Lupşan; Lupuleasa (DRH B XI 405) < n.b. Lupul. În afară de numele listate, suf. -easa mai serveşte la crearea următoarelor derivate asupra cărora facem câteva menţiuni: Căzaneasa (DOR 232) < n.b. Cazan (DRH B I 26). Numele masculin Kazan este atestat în sârbă ca derivat cu suf. -an din tema Kazextrasă din numele compus Kazimir (Grković RLIS 111), de unde este posibil să fi intrat şi la noi. În literatura noastră de specialitate numele este cel mai adesea considerat de origine turco-cumană1, prin raportare la termenul militar turcesc kazan „regiment” (DOR 232); Ciumuleasa, soţia lui Ciumalevici (Costăchescu II 75), are la bază un Ciumulea, Ciumalea (Costăchescu II 214), temă antroponimică care se găseşte şi în numele topice Ciumalu, Ciumăleşti, Ciumuleşti (Costăchescu II 214). Toate aceste nume sunt raportate în DOR 241 la apelativul ciumă; Clăpăniasa (DOR 32) provine probabil, aşa cum a presupus şi autorul DOR, dintr-o formă intermediară neatestată, Clăpan < n.b. Clapa (variantă a numelui calendaristic Cleopa); Ganuleasa (DOR 62) < n.b. Ganul < Ganea (DRH B I 287) este raportat de Christian Ionescu (Ionescu 191) la Gheorghe. După părerea
Domniţa Tomescu, Numele de persoană la români. Perspectivă istorică, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2001, p. 68.
1

ROMANOSLAVICA XLI

189

noastră, numele provine din limbile slave, unde are corespondente, cf. srb. Gane < Gavrilo, Dragan (Grković RLIS 63), bg. Ган, Гано < Драган (Ilcev 125-126). Singurul nume format cu suf. -easa de la un alt antroponim feminin pe care l-am găsit este Aneasa < Ana. Numeroase sunt şi supranumele feminine formate de la funcţia sau rangul soţului: Băneasă, Boereasă, Căpităneasă, Judeasă, Logofeteasă, Primăreasă, Stolniceasă1. -easc-a Formează supranume maritale de la numele masculine. Acolo unde am găsit atestate numele masculine cu suf. -escu este cel mai probabil că moţiunea a avut loc de la acestea: Bereasca (DIR A II 194) < n.b. Berescul (Costăchescu I 168) sau n.b. Berea (Costăchescu II 200); Crăiasca, Parasca (DOR 252) < n.b. Crăescu(l) (DOR 252); Lupeasca (DOR 312) < n.b. Lup sau n.fam. Lupescu (DOR 312); Măndeasca (DRH B V 87) < n.b. Manda (DRH B II 325); Mirileasca (DRH B II 56) < n.b. Mirilă (DRH B IV 163) sau n.b. Mirilescu; Părdeasca (DOR 342) < n.b. Parda (DRH B II 20), Pardea (DOR 342); Slăvileasca (DIR B IV 39, DRH B VII 71) < n.b. Slăvilă (DRH B II 106). Unele dintre numele citate pot fi raportate şi la feminine: Măndeasca (DRH B V 87) < n.f. Manda (DRH B III 39). -el-a Sufix diminutival2, mult mai productiv astăzi decât în trecut. După modelul numelor împrumutate din Occident printre care se înscriu Antonela (magh. Antonella), Marinela (it., magh. Marinella), Mirela (it. Mirella, fr. Mireille) s-au format la noi Georgela (Ionescu 192) < n.b. George, Florinela (Bolocan 388) < n.f. Florina sau n.b. Florin, Ionela (Ionescu 228) < Ion. Când s-au înmulţit numele împrumutate cu acest sufix, unele antroponime au putut fi recreate la noi: Antonela (Ionescu 40) < Anton, Florela (iniţial împrumutat din onomastica apuseană, Ionescu 178) < Flora, Florea; Simonela (Ionescu 348) < Simona. Unele dintre aceste nume pot fi
G. Pascu, op. cit., p. 25. Maria Mangra, Sufixul diminutival -el şi rolul lui în formarea antroponimelor, în SCO 4, Craiova, 1999, p. 325-336.
2 1

ROMANOSLAVICA XLI

190

privite şi ca forme moţionale: Antonela < Antonel1, Georgela < Georgel, Florinela < Florinel, Ionela < Ionel. În epoca modernă au început să circule o serie de diminutive feminine cu terminaţie consonantică: Irinel (folosit şi ca nume masculin), Catrinel < Catrina, Tănţel < Tanţa (< Constanţa). -et-a Sufix considerat de Ştefan Paşca intrat în antroponimia noastră o dată cu n.f. Georgeta (Paşca 142). În general, numele feminine care circulă la noi nu sunt creaţii româneşti. Majoritatea sunt împrumuturi intrate pe cale cultă şi au corespondente în limbile occidentale: Antoaneta (fr. Antoinette), Coleta (fr. Colette), Georgeta (fr. Georgette, it. Giorgetta), Nicoleta (fr. Nicolette), Simoneta (it. Simonetta). Rar, sufixul serveşte şi la formarea de nume feminine de la masculine în limba română: Arsineta (Stan 387) < Arsin(ie), Gheorgheta (Stan 387) < Gheorghe, Grigorieta (Stan 387) < Grigorie, Ioaneta (Stan 387) < Ioan; şi de supranume şi porecle2: Babaneta < Baban, Corneta < Cornu, Cucueta < Cucui. -ic-a / -ic-ă Sufix cu valoare diminutivală. Formează derivate de la: a) nume şi hipocoristice de origine biblică şi calendaristică (pentru acestea din urmă menţionăm în paranteză numele de bază): Angelica (Paşca 162) < Angela, Angica (Paşca 162) < Ang[ela], Anica (Paşca 160) < Ana, Dorica (DOR 159) < Dora < (Teodora), Florica (DOR 58) < Flora, Frosinica (Ionescu 160) < Frosina (< Eufrosina), Genica (Paşca 232) < Geni (< Eugenia), Lizica (Ionescu 52) < Liza (< Elisabeta), Ionica (Ionescu 228) < n.f. Iona sau n.b. Ion, Iulica (Bolocan 388) < Iulia, Marica (Costăchescu II 99) < Maria, Marinica (Bolocan 389) < n.f. Marina sau n.b. Marin, Mariţica (Ionescu 268) < Mariţa, Măriuţică (Paşca 276) < Măriuţa, Nastasica (DOR 9) < Nastasia, Petrica (DOR 133) < Petra,
Pentru numele masculine formate cu suf. -el, vezi listele date de Ştefan Paşca (Paşca 141) şi Aurelia Stan, O problemă de antroponimie: derivarea cu sufixe diminutivale a prenumelor din ALR, în CL, IX, nr. 1, 1964 , p. 101. 2 Ion Nuţă, Porecle şi supranume de femei în judeţul Iaşi, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Tomul XX, Iaşi, 1969, p. 202.
1

ROMANOSLAVICA XLI

191

Săftica (DOR 51) < Safta (< Elisafta), Sofica (DIR A III 143) < Sofia, Sofronica (DOR 150) < Sofronie, Tănţica (Ionescu 106) < Tanţi (< Constanţa), Teodorica (Paşca 334) < Teodora, Tudosica (Ionescu 380) < Tudosia, Vasilica (DIR A I 371) < Vasile; b) nume româneşti laice: Banica (DOR 190) < n.b. Ban1 < subst. ban (DERS 12), Sorica (DIR A II 133) < Sora, Viorica (Ionescu 114) < n.f. Vioara; c) nume de origine slavă laică: Stănica (DOR 376) < n.f. Stana; d) nume şi hipocoristice moderne de origine latină: Milica (DOR 51) < Milia (< Emilia), Silvica (Paşca 321) < Silvia, Valerica (Paşca 344) < Valeria, Victorica (Paşca 346) < Victoria. Sufixul -ica serveşte şi la formarea a numeroase hipocoristice derivate de tipul Frosinica < Frosina < Frosa < Eufrosina, Genica < Geni < Eugenia. Unele nume care par derivate cu -ica sunt de fapt forme scurtate ale diminutivelor deja create: Fica (Paşca 322) < Sofica, Nica (DIR A IV 173) < Anica. Deseori însuşi sufixul capătă funcţie de hipocoristic: Ica este o formă frecventă de alint pentru persoanele ce poartă numele Anica, Iulica, Rodica, Valerica, Viorica. Aproape de la orice nume masculin se pot forma feminine cu suf. -ic-a. Paralel există diminutive masculine terminate în -ic-ă. În felul acesta nu putem şti dacă Ionica, Marinica, Vasilica sunt derivate de la Ion, Marin, Vasile, sau forme moţionale de la Ionică, Marinică (Bolocan 387), Vasilică. -icel-a Sufix cu valoare diminutivală cu care se formează deriv. Maricela (Bolocan 388) < Maria.

I. Pătruţ (Numele 34) raportează numele Bana, Banea, Banul, Ban la corespondentele existnte în sârbă şi bulgară. Credem că în primul rând aceste antroponime trebuie puse în legătură cu substantivul ce desemna titlul de dregător, mai ales că primele atestări au formă nearticulată (Ban, DRH B I), ceea ce arată că este vorba de o creaţie românească dintr-un apelativ. Formele cu terminaţie vocalică Bana, Banea pot fi privite şi ca adaptări ale hipocoristicelor slave: srb. Bana, Bane (Grković RLIS 33), bg. Бане, Банo (Ilcev 63).

1

ROMANOSLAVICA XLI

192

-icica Sufix diminutival (Paşca 147) cu care se formează derivatele Floricica (Bolocan 388) < n.f., n.b. Flora, Măricica (Paşca 276) < Maria. -in-a / -in-ă Formează derivate de la: a) nume şi hipocoristice de origine calendaristică: Alexandrina (Ionescu 24) < Alexandra; Anghelina1 (PMB 58, DRH A II 457) < n.b. Anghel sau n.f. Anghela; Chirina (DIR A IV 169) < n.f. Chira; Costina (PMB 76, DIR A III 22) < n.b. Costea; Dochina (DOR 53) < Dochia (< Evdochia); Dorina (DOR 158) < Dora (< Teodora); Gavrina (DOR 63) < n.b. Gavra, Gavrea; Georgina (Paşca 243) < n.b. George; Gheorghina (Paşca 243, DOR 65) < Gheorghe; Grigorina (Ionescu 200) < n.b. Grigore; Lefterina (DOR 148) < n.b. Lefter (< Elefterie); Matina (DIR A II 220) < n.b. Matei; Mihalina (DOR 108) < n.b. Mihali; Nastina (DOR 9) < Nasta (< Anastasia); Niculina (DOR 117) < n.b. Nicula; Petrina (DOR 133) < n.f. Petra; Tomina (Costăchescu II 428, DOR 163) < n.b. Toma; Vasilina (DOR 169) < n.f. Vasilia sau n.b. Vasile; b) nume de origine slavă laică: Bilina (DOR 202) < n.f. Bilea sau n.b. Bilea; Dobrina (DOR 260), Dobriină (DRH B II3 47) < n.f. Dobra sau n.b. Dobre; Draghina (DOR 265), Drăghina (DIR A I 103, DIR B IV 104) < Draga; Drăgălina (Costăchescu II 85) < n.f. Dragolea (DRH B I 328), cf. şi bg. Драгалина (Ilcev181); Gostina2 (DIR B V 363), creat de la tema Gost- din Gostei (DRH B I 76), Gostilă (Costăchescu II 206), Gostilo (Costăchescu II 254), cf. şi srb. n.b. Gostin (Grković RLIS 67), bg. n.b. Гостин (Ilcev 139); Malina3 (PMB 73) cu variantele Mălină (PMB 70), Mălina (Costăchescu II 258) < Malea; Milotina (DOR 109) < n.b. Milota, cf. srb. n.b. Milota (Grković RLIS 134); Rădina (DOR 357) < n.f. Rada;
După ce numele a pătruns la noi din calendarele creştine, este posibil să fi avut loc din nou derivarea în limba română. În aceeaşi situaţie sunt şi Georgina, Florina ş.a. 2 Ar mai putea fi raportat şi la n.b. Dragostin (DRH B II 382), prin suprimarea silabei iniţiale şi adjoncţiunea suf. moţional -a. 3 Răspândirea numelui a fost favorizată şi de existenţa numelui comun mălină. În sârbă este raportat la subst. malina „zmeură” (Grković RLIS 276); în onomastica bulgară prima dintre variantele etimologice propuse de Ilcev (p. 316-317) este raportarea la apelativ, iar a doua la n.b. Maлин < Maлo.
1

ROMANOSLAVICA XLI

193

Stanina (DOR 376) < Stana. Unele dintre aceste nume pot fi şi împrumuturi din limbile slave vecine, unde îşi găsesc corespondent: bg. Добрина, Драгина, Радина (Ilcev 175, 181, 416), srb. Dobrina, Dragina, Radina (Grković RLIS 243, 245, 296); c) nume de origine românească laică: Bădina (DOR 186) < n.b. Badea, Muşina1 (DOR 330) < n.f. Muşa (< Muşata), Oprina (DIR B IV 203) < n.f. Oprea, Păştina (DOR 129) < n.b. Paşti, Paştea; c) nume moderne: Victorina (Ionescu 391) < Victoria, cf. şi fr. Victorine. Câteva dintre antroponimele citate pot intra şi în categoria numelor moţionale formate cu suf. -a: Costina < Costin, Dobrina < n.b. Dobrin, Petrina < Petrin, Tomina < Tomin. -iş-a Ştefan Paşca îi atribuie valoare dimunutivală2 în antroponimie (Paşca 143). Apare atestat în cadrul numelor feminine Oprişa (DRH B III 84) şi Condişa (DOR 248). Oprişa poate fi derivat de la n.b. Oprea, n.f. Oprea sau interpretat ca formă moţională de la n.b. Opriş (DRH B III 146), Oprişa (DRH B I 205), nume frecvente în documentele noastre istorice. Condişa este o creaţie de la n.b. Conda, Condea (Pătruţ, Onomastică 41). -işc-a Creează derivate de la nume calendaristice: Agrişca (Costăchescu II 153) < Agri[pina], Anişca (Paşca 160) < Ana, Iulişca (Paşca 264) < Iulia, Marişca (Paşca 276) < Maria. De la derivate s-au creat hipocoristicele Grişca (Costăchescu II 152) < Agrişca, Nişca (Paşca 160) < Anişca, Lişca (Paşca 264) < Iulişca. Deoarece nu am găsit până acum atestate formele feminine Anişa sau Agrişa, vom considera sufixul antroponimic -işc-a sufix simplu şi nu compus.
Nu credem că are la bază vb. muşina, aşa cum apare în DOR, ci este un derivat din tema antroponimică Muş- de la care s-au format multe antroponime în perioada veche. 2 Vezi şi consideraţiile exprimate de Elena-Camelia Zăbavă, în Sufixele -eş şi -iş în antroponimie, SCO, 4, 1999, p. 415-416. În opinia autoarei, valoarea diminutivală a sufixului se păstrează numai în cazul prenumelui Opriş, p. 416.
1

ROMANOSLAVICA XLI

194

-işoar-a Creează diminutivele feminine Anişoara (Paşca 160) < Ana, Miţişoara (Graur 65) < Miţi (< Mariţi < Maria) şi Stănişoara (DOR 376) < Stana. Ca şi în cazul sufixului -işca, lipsa formelor Anişa, Miţişa, Stanişa duce la concluzia că, în antroponimie, sufixul trebuie privit ca un sufix simplu, şi nu compus. -it-a Sufixul apare atestat la următoarele nume: Frenghita (DRH B IV 188) < n.b. Freng (= Frânc, nume etnic) (DOR 277); Marghita (DIR A I 370) cu var. Mărghita (PMB 62) < Marga < Margareta; Negoita (DRH B XI 252), Neguita (DRH B XI 285, DRH B IV 306) < n.b. Negoia (DRH B V 356), Negoiu (DRH B XI 17), Negui (DIR B II 381) sau forme moţionale de la n.b. Negoit (DRH B IV 238), Neguit (DRH B III 101); Negrita (Costăchescu I 506, DRH A I 375) < n.b. Negre, Negrea, fiind singurul prenume din seria numelor formate de la numele comun negru care se atribuia şi femeilor. -iţ-a / iţ-ă Sufix diminutival productiv. Formeză derivate de la: a) nume şi hipocoristice de origine calendaristică (pentru hipocoristicele derivate indicăm în paranteză numele de bază: Agapiţa (Ionescu 15) < Agapia, Angheliţa (DIR A IV 234) < n.f. Anghela sau n.b. Anghel, Aniţa (DIR A I 542) < Ana, Antoniţa (DOR 13) < n.f. Antona sau n.b. Anton, Catiţa (Ionescu 143) < Cata (< Caterina), Dochiţa (DIR A IV 28) < Dochia (< Evdochia), Doriţa (DOR 159) < Dora (< Teodora), Dumitriţa (Paşca 228) < Dumitra, Efimiţa (DOR 52) < Eufemia, Evgheniţa (DOR 54) < Evghenia, Floriţa (DOR 58) < Flora, Gaftiţa (DOR 5) < Gafta (< Agafta), Gheorghiţa (DOR 65) < Gheorghe, Mitriţa (Paşca 228) < Mitra (< Dumitra), Nastasiţa (Ionescu 32) < Nasta (< Anastasia), Nataliţa (DOR 114) < Natalia, Paraschiviţa (Ionescu 308) < Parascheva, Sevastiţa (DOR 145) < Sevastia (< Sevastiana), Tudoriţa (DOR 159) < Tudora, Zoiţa (Paşca 352) < Zoe;

Feciora. 140) < n. Negoiu. Tiţa (DOR 145) < Savastiţa.. Maria (DOR 329) creat de la n. Datorită procedeelor dese de scurtare în care sunt implicate numele derivate cu -iţa. Драгица (Ilcev 181). c) nume moderne de origine latină şi hipocoristice ale acestora: Corneliţa (Paşca 216) < Cornelia. C. A. Victoriţa (Paşca 346) < Victoria.f. şi prin sincopă: Pachiţa (DOR 128) < Paraschiviţa. Soriţă (DRH A III 87) < n. Rada. Slava. Toate aceste nume se găsesc şi în sârbă şi bulgară: srb. Toma sau sunt perechile moţionale ale diminutivelor masculine Negoiţă (DRH B IV 349) şi Tomiţă (DOR 163). Mitutiţa (DIR A III 460) < mitutea (Reguş. Aici intră şi supranumele Munteniţa.b. Dobra sau n. Voica sau n. bg. Negoiţa (DIR B IV 265) şi n. Fata. Radica (Grković RLIS 296). Soriţa (Costăchescu I 25) cu var. srb.b. Славица (Ilcev 454).f.f.b. Toriţa (Paşca 346) < Tori (< Victoria) Valeriţa (Paşca 344) < Valeria. Opriţa (DOR 339) < n. 107). Tomiţă pot fi derivate de la n. respectiv n. bg.b.a. Staniţă (PMB 61) < n. DERS 79). Niţa (DRH B XI 226) < Aniţa < Ana.f. Войкица (Zaimov 76).f. Fetiţa şi Fecioriţa pot fi raportate direct la numele comune fecioriţă (DERS 79) şi fetiţă (DLRV 100. Dragica (Grković RLIS 245). srb. srb. Vastiţa. Sora. nume ce arată apartenenţa locală. Muntean.b. bg. Chiţa (DOR 31) < Chiriahiţa sau Dochiţa. Fetiţa (DIR A I 48) < n. Добрица (Ilcev 175). Drăghiţa (Costăchescu II 158) < n. De exemplu.f. De la derivatele numelor primare s-au format o serie de hipocoristice care păstrează acest sufix prin afereză: Achiţa (DOR 31). Fiţa (DOR 150) < Sofiţa < Sofia.f. n. Dobrica (Grković RLIS 243). Радица (Ilcev 416). Voichiţa (DRH B XI 253) < n. Slaviţa (DRH B IV 353) < n. Rădiţa (DOR 356) < n. Dobre. bg.f. Unele forme feminine ce conţin acest sufix pot fi analizate în două moduri. Slavica (Grković RLIS 306). Floriţa. bg. Valeriţa ş.f. srb. Reguş. d) nume româneşti de origine laică: Fecioriţa (DIR A III 29) < n.f. sufixul în discuţie capătă funcţie antroponimică şi este folosit singur ca nume de persoană: Iţa (Paşca 344) < Corneliţa. Oprea. sau n.ROMANOSLAVICA XLI 195 b) nume de origine slavă laică: Dobriţa (DRH B XI 63.f. Voicu.b. . Siţa (DOR 9) < Nastasiţa. Draga. Stana. Stanica (Grković RLIS 309).f.

Mihu. Costache. Dragnă (PMB 68) < Draga. Ciurea.b. mai ales că derivatele formate cu acest sufix sunt mult mai numeroase în sârbă şi bulgară.b. cf. -na este folosit şi la formarea numelui de origine calendaristică Mihna (DIR B VI 33) < n. Ignat. Chirică (< Chiriac). srb. Raia. bg.b.b. Ana (DRH B XI 295) < n. Numele care au corespondente identice în limbile slave (mai puţin Dragaina) este foarte probabil să fie împrumutate şi asimilate de sistemul nostru antroponimic. Iosifoae (DRH B XI 259) < n. Enechioaia (Paşca 145) < Enache.b.b.b. Anghel. Petricoae (DRH B XI 404) < n.b. Ciura sau n. Pătruţ (Onomastică 66-76). Todoaia (DOR 158) 1 O serie de antroponime create cu acest sufix au fost analizate de I. Slavna (Grković RLIS 306). care poate fi privit şi ca perechea moţională a lui Mihnea. DRH A III 524) < Slava. Lazăr.b. Once (DRH B XI 168). . Ilioaia (Paşca 145) < n. Onceoae (DIR B IV 49) < n. II 480). cf.f. Драгна (Ilcev 181).b. bg.b. -n-a / n-ă Apare la numele feminine de origine slavă din fondul antroponimic vechi: Dragna (Costăchescu I 538. Dragaina (Costăchescu II 183) < Drăgae. Drăgaia. Chiricoae (DRH B XI 285) < n. Rajna (Grković RLIS 298). Oncioae (DRH B XI 287). Petrecoe (DRH B XI 165). bg.b. srb. srb. Luca.b. Costăchioae (DIR B V 50) < n.b. hipocoristice şi derivate ale acestora: Angheloe (DRH B XI 298) < n. Ignătoae (DRH B V 100) < n.ROMANOSLAVICA XLI 196 -l-a1 Apare la derivatul feminin Ciurla (DIR A IV 30) < n. Рaйна (Ilcev 419). Petrică. Petroaia (Paşca 145) < n. Raina (DIR B III 283) < n. Lăzăroae (DRH B XI 271) < n. Ilie. -oai-e / -oan-e Cel mai productiv sufix antroponimic cu care se formează supranumele andronime în secolele al XV-lea şi al XVI-lea. Iosif. Славна (Ilcev 454). Suf. Slavna (Costăchescu I 329. Creează derivate de la: a) nume calendaristice. Petru. cf. Lucoae. Dragna (Grković RLIS 245).

Stoica. Băncioaia (Paşca 144) < n.b. Frăţilă.b. srb. Stoicioaia (DOR 377) < n. Drag.b. Faur (DLRV 99). Bancea. Negoae (DOR 332) < n.b. Mika. Calea (DIR B IV 46) < n. Dadul1 (DRH B I 207). Данил) sau Дако (< Йордан).b. atestate în secolul al XVI-lea la numele compus Дадомир pe care îl atestă abia în secolul al XVIII-lea. Tomoaia (Paşca 154) < n. 280) îl raportează la bg.b. p. baci (DERS 9).b. După părerea noastră formele antroponimice ce s-au format de la această temă sunt prea numeroase şi diversificate teritorial: Dadul (Costăchescu II 342). II. Bob. Văsălioaia (Paşca 145) < n. Micoaia (Paşca 145) < n.b. Borcea. Miko.b. Tode (< Teodor).b. Dadul (DIR B III 47). subst. 2 Paşca (p. Stoicea. Băcioae (DIR B VI 33) < n. Bonoaia (DOR 209) < n.b. c) nume ce au la bază teme antroponimice româneşti laice: Alboae (DIR B V 460) < n.b. Dădoaia (Paşca 145) < n. Bulletin Linguistique. Radu. dada „tată” (Paşca 220. Zaimov (p. Făuroanea (Costăchescu II 546) < n. DERS 86).b.b. Micu(l)2. apud A. Tot de origine calendaristică sunt considerate şi în spaţiul sârb Dade. Voicoaia (DIR B II 56). Dado < Damjan. Dragul. Anghelina (DIR A III 300) < n. Frăţiloae (DRH B XI 2) < n. nană”. Văsălie (DOR 169). Goioaia. Milco (DRH B IV 68).ROMANOSLAVICA XLI 197 < n.b. Voicoane (DRH B III 108) < n. Baciul < subst. opinie acceptată şi de I. Voico. publié par A. Graur. Pentru acest nume o fost propusă şi o etimologie românească laică din ţig. Rosetti. Creţoae (DIR A IV 41) < n.110-111) raportează formele hipocoristice masculine Дадо. Albu. dadă „lele. b) nume ce au la bază teme şi nume de origine slavă: Baioae (DOR 187) < n.b. Cernat (DRH B I 447). Boboaia (DOR 205) < n. Creţ.b. Credem că este vorba de influenţa formelor slave care pot avea la bază fie numele bitematic de origine laică. Furcă (DRH B I 230) < subst. Lăudat (DRH B I 375) < participiul pasiv lăudat (DLRV 115). Cernătoae (DIR A I 274) < n. fie numele calendaristice menţionate.b. Dad. atunci când numele are funcţie de nume de botez şi nu de poreclă sau 1 . Lăudătoe (DRH B II 370) < n. Baia.b. Toma. Dade (DOR 256) pentru a putea avea la origine în toate cazurile un apelativ. Rădoaia (Paşca 145). Băncioae (DRH B XXI 178). Toda. Bucureşti. Dadu. Stoicoaia (Paşca 145) < n. furcă (DLRV 102.b. Pătruţ (Onomastică 71).b.b. Drăgoaia (DIR B V 292) < n. Goia (DRH AIII 516). Bon(e).b.b.b. care a dus şi în bulgară la crearea prin conversiune a numelui feminin Дада (Zaimov 110).b. Rădoe (DIR B IV 168) < n. Danilo (Grković RLIS 71).b.b. Дадул. Milcoe (DRH B IV 68) < n. Moş. Ilcev îl analizează pe Дадо < Дано (< Йордан. Drăguloae (DRH B XI 38) < n. Borcioaia. 146) şi subst. Moşoaia (DOR 327) < n. Furcoae (DRH B V 165) < n. Neag (Costăchescu II 414).

Cheloaie. p. 120. 108. În afară de această formă antroponimică. 177). Drăcoaica < Dracu. anul IX. ianuarie – iunie. creat de la calendaristicul Trifan. Oglindă < subst. 1968. p. Mutul.b. Bătrânu. Bun. 1964. . fără a face însă distincţia între ele: Bostănoaica < Bostan. Oprea. 1986. 1. Vangheloiu (Paşca 344). 130. Narodna Knjiga. loc. Oparitul şi Surdul în actele sârbeşti din secolul al XIV-lea. 1 O. Cerboaica < Cerbu. Scrieri alese. Considerăm că apariţia numelui cu funcţie de prenume purtat de un vlah în onomastica sud-dunăreană la o dată atât de veche ne îndreptăţeşte să îl încadrăm alături de celelalte nume cu radical romanic Albu. 2 Op. -oaica Sufix compus ce ajută la formarea supranumelui Bătrânoaica (DOR 196) < n. Belgrad. -ca de la masculinele în -oiu: Vangheloaica < n. Murgoane (DRH B V 50) < n. Bărbat ce au în documentele noastre funcţie de nume unic. Uneori numele care conţin acest sufix sunt forme moţionale derivate cu suf. în vol. ediţie îngrijită. 125. Murgu (DERS 149). Porecle din satul Căptălan (Raionul Aiud. şi singurul despre care putem spune sigur că este supranume format de la un nume de botez (nimeni nu ar fi primit drept poreclă un nume calendaristic). Este atestat alături de Krecul. studiu introductiv şi note de G. Mătăsoaie. Râpoaie1. Bucureşti. cit. Lupoiaca < Lupu. Oproae (DIR A III 152) < n. în CL. Ion Nuţă2 înregistrează opt supranume şi porecle formate de la masculine în judeţul Iaşi. Urs.b. Regiunea Cluj).163. oglindă (DLRV 131–132). Cucoşoiaca < Cucoşu.ROMANOSLAVICA XLI 198 Murgoaia. Şchiopoaia (Graur 129). p.b. Şărpoaica < Şărpi. Mikul este înregistrat ca prenume românesc în jurul anului 1318 de Ioan Bogdan. Oglindoae (DIR A IV 41) < n. Ursoae (DIR B IV 399) < n. Un hrisovul al lui Stefan Milutin. Nemţoaica < Neamţu.b. supranume. Mihăilă. cit. Vinţeler. Formează şi supranume feminine de la nume de familie: Botezoaia (Graur 129) şi de la porecle: Băndăşoaie.b. dečanskog i prizrenskog vlastelinstva u XIV veku. Trifănoaica < Trifan. Rečnik imena banjskog. nr. 140.b. Singurul nume din lista oferită de Nuţă care nu este de origine românească laică este Trifănoaica. toate numele fiind raportate la corespondentele lor româneşti (Milica Grković.

1 . cit.. p. Buricoasa < Buric. Ghermănoaie). creat prin sincopă Mioara1 (< Marioara). anul XVII. Suf. 2 Toate cele trei categorii au fost menţionate de I. Florănoasa < Floran. CL. 1972. Graur (Graur 53) menţionează şi posibilitatea ca acest nume să provină de la numele comun mioară.f. Chiriloaie. considerat de Al. cit. Al. În urma aferezei ajunge să fie folosit şi ca antroponim independent: Oara (Paşca 276) < Marioara. Aproape toate femininele în -oasa au perechi în -oaie (Blăgoaie. Ciolănoasa < Ciolan. Unele forme feminine sunt formate de la masculinele în -osu create de la nume comune cu suf. Ricoasa < Ricu. Mucoasa < Mucosu. 3 Ibidem. Florănoaie.117-121. Creează derivate de la nume calendaristice: Marioara (Graur 67) cu var. Roşianu în Antroponime neoficiale din Transilvania terminate în -oasa. p. Dăvidoaie. care ar putea fi privit şi ca un derivat de la n. cu puţine excepţii: de la Achim şi Salica nu avem Achimoaie şi Salicoaie3. ciuf (Graur 130).120-121. Ghermănoasa < Gherman. Sufixul -oasa este atestat şi de Ion Nuţă4 la următoarele porecle şi supranume create de la masculine: Bostănoasa < Bostan. Graur identic cu suf. -oasa Sufix semnalat de I. b) nume de familie: Blăgoasa < Blaga. Mia (< Maria). Motănoasa < Motan.ROMANOSLAVICA XLI 199 -oara / -oară Sufix diminutival puţin productiv. ianuarie-iunie. Salicoasa < Salica (< Vasile). Văncoasa < Vancu. 4 Op. -işoara (Graur 65). Dăvidoasa < David. Vârvoară (DOR 168) < Vârva < Varvara. nr. Zăbăloasa < Zăbală. Chiriloasa < Chirilă. adjectival -os: Ciufoasa < Ciufosu < subst. 1. -oara se menţine şi în hip. Roşianu în Transilvania cu care se formează supranume feminine de la trei categorii de antroponime2: a) porecle şi supranume masculine: Făinoasa < Faina. loc. Mărioară (Paşca 276) < Maria. c) de la prenume masculine: Achimoasa < Achim.

f Mirandolina (Ionescu 283). Costăchescu I 126) < Maica (< Maia). Reguş.. A.. Foarte rar în antroponimia noastră se întâlneşte şi n. C. Este posibil ca -onca să fi luat naştere din sufixul onomastic masculin -on[ea] (atestat la Paşca 145) şi sufixul -ca.b. sufixul -ol-e / -ol-ea se găseşte în componenţa următoarelor nume: Dragole (Costăchescu II 74. -olină Sufix atestat de Aspazia şi Corneliu Reguş (Reguş. Apare şi în forma -oli: Dragoli (DRH B I 328). Marina) < Maria. Ciora. -oviţ-a / -eviţ-a Sufix de origine slavă (Reguş. Magdalina1 (DRH B II 218) < n. Neagolea (DIR B III 36. Nu excludem ipoteza ca formele Sărona. s.ROMANOSLAVICA XLI 200 -ol-e / -ol-ea Foarte frecvent în onomastica românească feminină din secolele al XV-lea şi al-XVI-lea. Mai serveşte şi la crearea numelui feminin Bobolina (DOR 205) < n. Mirandolina). formate la rândul lor din tema Ciorextrasă din antroponimele masculine Ciore. A. nume de origine românească laică creat de la 1 Tradus în DRH Magdalina Cârjoaia. care nu este însă o creaţie românească. dar considerăm că lipsa ambelor forme intermediare arată că este vorba de un sufix independent. DRH A III 177). Neagole (PMB 75. 121) cu care se formează trei supranume feminine: Cârjeoviţa. -oşa / -oşe Serveşte la formarea hipocoristicelor Magoşa (DIR A II 110).f. -onca Creează numele feminine Săronca (DRH B XI 329) < Sara şi Măronca (DOR 103. Ciorea. Dragolea (PMB 61. Magoşe (DRH A III 354) < Mag[dalena]. DRH B V 240) < Neaga. ci un împrumut livresc recent (it. Maicolea (DRH A I 61. DRH B III 342). 108) la antroponimul feminin Ciorciolină (DRH A III 258) şi analizat din numele feminine Ciorce. Boba. Ciorcea. Mărona să se fi pierdut. 66) < Draga. Cârjeu (DRH B I 249).v. C. Reguş. .

A.. -ţ-a Creează hipocoristice derivate de la nume de origine calendaristică: Lenţa (Ionescu 149) < Lena (< Elena). Нягша (atestat în secolul al XV-lea. Răduca (DRH B XI 255) < Rada. -uc-a: Chivuca (Paşca 296) < Chiva (< Paraschiva). C. Liza (< Elizabeta). Silviuca (Paşca 321) < Silvia. Niaga (DOR 332). Domşa (Reguş. 1 Tradus în DRH prin „jupaniţa lui Stepan”. Maruca (DOR 102) < Mara (< Maria). Reguş. Vetuca (Paşca 230) < Veta (< Elisaveta). Dumşa (DRH A II 368) < n.f. Taţea (PMB 73. Таця) (Reguş. şi bg. Cârjăoae (DRH B IV 336). -oane (-oaie): Cârjeoane (DRH B III 238). Stepan (DRH B II 7). Neagşa (PMB 67. 193) de unde probabil au fost şi împrumutate. Niagşa < n. Stroeviţa (DIR B II 230) < n. cf.b. -uc-a Formează diminutive: Anuca (DOR 9) < Ana.b.b. DRH A III 338) < Tatiana şi derivatul Sopţea (DRH A II 145) < Sofia. Frosinuca (Paşca 231) < Frosina (< Eufrosina).ROMANOSLAVICA XLI 201 subst. Reguş. Minuca (Paşca 281) < Mina. Costăchescu II 152) < Neaga. C. DRH B I 375). cârjă (DERS 46). Vărvăruca (Ionescu 62) < Vărvara. 146) < Dom[nina]. A. Stepanoviţa1 (DRH B II 201) < n. Măriuca ((DIR A I 472) < Maria. -ş-a Sufix foarte rar folosit la formarea numelor feminine. Stănuca (DOR 376) < Stana. nume de origine slavă. Apare la următoarele nume de origine slavă: Neacşa (PMB 63. Stroe. Mai frecvente sunt hipocoristicele derivate formate cu suf. 188. Zaimov 245). Lizuca (Ionescu 52) < Lizi. Linţa (Paşca 230) < Lina (< Elina). nume calendaristic. Vlăduca (DRH B XI 348) < Vlada. Cârjeoviţa apare în documentele Ţării Româneşti şi cu suf. Ultimele două nume se găsesc şi în inventarul de nume ucrainean (Сопця.. . Duma.

Ilenuşa (Ionescu 149) < Ileana. Maruşca (PMB 63.b. Costăchescu I 159) < Mara (< Maria). -uş-a Sufix diminutival.b. Drăguna (DOR 265) < Draga. bg. b) nume de origine slavă laică: Dobruşe (DIR A I 314). caz în care nu se mai poate şti de la care nume a avut loc trunchierea: Uca (Paşca 276) < Măriuca. Драгуна (Ilcev 182). -uşc-a Sufix cu valoare diminutivală compus (-uş + c-a). Linţuca ş. De la aceste derivate se formează deseori hipocoristice de tipul Guşa (DIR A II 132) < Draguşa.f.a. Derivatele pot fi formate de la nume primare cu sufixul compus -uşca sau de la nume deja derivate cu sufixul -c-a. sufixul -uca devine antroponim.b. Unele dintre numele menţionate pot fi variante moţionale: Draguşa < Draguş (DOR 265). Draguna (Grković RLIS 246).f. Dobruşa (DIR A III 31) < Dobra. -una Sufix cu care se creează derivatul Chieruna (DOR 31) de la numele calendaristic Chiera (= Chira) şi derivatele de origine slavă Buduna (DOR 219) < n. c) de la nume de origine românească laică: Ţigănuşa (DRH B IV 216) < Ţigana. Acolo unde derivatele în -uş-a există.ROMANOSLAVICA XLI 202 În urma procedeelor de formare a hipocoristicelor. Mită (< Dumitra). mult mai . -ul-a / -ulă L-am întâlnit în cazul numelor feminine Ianulă (DOR 83) < Iana şi Marula (DRH B XI 346) < Maria. Anuşa (DRH A II 382) < Ana. Mihul. Mituşa (DOR 43) < n. Drăguş (Costăchescu II 177). unde nu am găsit forme masculine în -ul. Anghel. Anghela sau n. Budea. Mihula (DOR 108) este o formă moţională de la n. Lenuş (Ionescu 149) < Ilenuşa. Draguna cu var. Draguşa (DIR A I 301) < Draga. şi srb. cf. Nuşa (DRH A II 382) < Anuşa. Creează derivate de la: a) nume calendaristice şi hipocoristice ale acestora: Angheluşa (DOR 12) < n.

Anuţa (Paşca 160) < Ana. Magduşca (DIR A I 565) < Magda. Mănuşca (DIR B IV 247) < Manea (< Emanuel). Măgduţa (Ionescu 258) < Magda (< Magdalena). Costăchescu I 159) cu varianta Măruşca (PMB 50.f. Ghenuţa (DOR 54) < Ghena (< Evghenia). Nicuţa (Paşca 160) < Nica (< Anica). hipocoristice şi derivate calendaristice: Ancuţa (DOR 9) < Anca (< Ana). Formează derivate de la: a) nume primare. Năstuţa (DOR 10. Năstacuţa (DOR 10) < Nastaca (< Nasta < Anastasia).b. -uţ-a / -uţ-ă Sufix diminutival românesc productiv atât în onomastica veche.b. Mădăluţa (DOR 98) < Mădă[lina] (< Magdalena). micuţ(ă) (DERS 142). Măriuţa (DIR A III 108) < Maria. Vlăscuţa (DOR 173) < Vlasca (< Vlăsia). Neaga. Ionescu 32) < Nasta. Anicuţa (Paşca 160) < Anica (< Ana). Călinuţă (DOR 27) < Calina (< Calinichia). Lenuţa (Paşca 230) < Lena. Poate fi privit şi ca antroponim format prin conversiune de la dim. Ianuţa (DOR 83) < Iana. Cu suf -uşca s-au format de la nume calendaristice următoarele derivate: Andruşca (Ionescu 35) < Andra (< Andreea). Netuţa (Ionescu 30) < Neta (< Aneta). Evuţa (Paşca 232) < Eva. cât şi în cea modernă. Petruţa (Ionescu 317) < n. Ene. Petra sau n. nu din Draga. Petru. Olguţa (Ionescu 298) < Olga. Dănuţa (Ionescu 122) < Dana. b) de la nume laice româneşti: Micuţa < Mica. Enuţa (DOR 84) < n. Costăchescu II 74) < Maria şi derivatul Mierluşca (DOR 322) creat de la numele de origine românească laică Mierla. Lencuţa (DOR 50) < Lenca (< Lena < Elena). Ionescu 165) < Doca (< Evdochia). -ut-a Cu acest sufix se formează derivatul Neguta (DRH B II 7) < n. Cătuţa (Paşca 201) < Cata (< Caterina). Chivuţa (Paşca 296) < Chiva (< Paraschiva). Maruţa (DOR 102) < Mara (< Maria).ROMANOSLAVICA XLI 203 probabilă este derivarea cu sufixul -c-a: Anuşca < Anuşa. . Docuţa (DOR 53.f. Ilenuţa (Ionescu 149) < Ileana. Drăguşca < Draguşa. Gafiuţa (DOR 5) < Gafia (< Agata). nu din Ana. Zoicuţa (DIR B IV 318) < Zoica (< Zoe). Maruşca (PMB 63. Maricuţa (DOR 102) < Marica. Nişcuţa (Paşca 160) < Nişca (< Anişca).

vol. Ţara Românească. redactor responsabil Gh. IV (1591-1600). p. Dicţionarul elementelor româneşti din documentele slavo. Anicuţa. Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul sec. II DERS Gheorghe Bolocan. I-II. 1931-1932. 369-411. G. 4. IV DIR B II. 1951-1954.române (1347. Vol. Nicuţa < Nica (< Anica). vol. Răduţa (DRH B II 56) < Rada. III (1571-1590). Bucureşti. Nuţa (Paşca 160) < Anuţa. vol. vol. Moldova. III. 1951-1954. Abrevieri bibliografice Bolocan Costăchescu I. I. VI (15911600). Prenumele actuale – inventar şi repartiţie teritorială. Aşa cum se poate observa. Mihăilă. Iaşi. vol. I (1501-1550). Documente privind istoria României B. Editura Academiei. V. Veacul XVI. II. vol. Bucureşti. Documente privind istoria României. IV (15711580). 1999. Bucureşti. vol. Mihai Costăchescu.ROMANOSLAVICA XLI 204 c) de la nume de origine slavă laică: Drăguţa (DIR A I 18) < Draga. IV. 1981. II (1551-1570). DIR A. Ionescu 30) < Ancuţa. prin afereză se pot crea noi hipocoristice: Cuţa (DOR 9. 1974. vol. II (15261570). vol. Veacul XVI. Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. A. Năstuţa < Nasta (< Anastasia). Editura Enciclopedică Română. -uţa se întâlneşte şi în cadrul numelor moţionale (Ionuţa < Ionuţ. Pătruţa < Pătruţ) şi în cele mai multe cazuri nu se poate spune cu exactitate dacă derivarea a avut loc de la formele întregi sau de la diminutive. V (1581-1590). X – începutul sec. multe dintre antroponimele prezentate sunt hipocoristice derivate: Docuţa < Doca (< Evdochia). III (1551-1570). Suf. XVI). d) de la nume şi forme apusene moderne calendaristice: Genuţa (Ionescu 161) < Gena < Eugenia. Genuţa < Gena < Eugenia Ghenuţa < Ghena (< Evghenia). III. De la derivate. VI DLRV .1600). Steluţa (Paşca 325) < Stela. în SCO. Bucureşti. Bolocan.

IV. 1975. Dicţionar onomastic românesc. Vol. Sofia. 1980. II. Documenta Romaniae Historica B. Caproşu şi N. III 205 N.P. Vol. Panaitescu şi Damaschin Mihoc. 1977. Ciocan. Belgrad. V. 2001. Bucureşti. Bucureşti. Vol. III. Moldova. 1966. 1972. XI. Речник на личните и фамилни имена у Българите.ROMANOSLAVICA XLI DOR DRH A I. Vol. Vuk Karadžić. Vol. 1981. III (1487-1504) întocmit de C.VI (1566-1570) îngrijit de Ştefan Ştefănescu şi Olimpia Diaconescu.I (1247-1500) întocmit de P. Dicţionar de onomastică. DRH B I. Graur Grković RLIS Ilcev Ionescu . Vol. 1975. Cihodaru. Caproşu şi L. Nume de persoane. Milica Grković. A.XI (15931600) întocmit de Damaschin Mioc şi Ştefan Ştefănescu. Ţara Românească. I (1384-1448) întocmit de C. Vol. I. Българска Академия на Науките. Bucureşti. XXI.V (1551-1565) întocmit de Damaschin Mioc şi Marieta Adam Chiper. Constantinescu. Vol. 1975. II.II (1501-1525) îngrijit de Ştefan Ştefănescu şi Olimpia Diaconescu.A. Editura Academiei. Rečnik ličnih imena kod Srba. 1976. Editura Ştiinţifică. Стефан Илчев. Al.IV (1536-1550) întocmit în cadrul seminarului de paleografie slavă condus de Damaschin Mioc. VII.XXII (1628-1629) întocmit de Damaschin Mioc. Documenta Romaniae Historica.VII (15711575) întocmit de Ştefan Ştefănescu şi Olimpia Diaconescu. II (14491486) întocmit de L. Editura Academiei. Cihodaru. Christian Ionescu. 1965. 1983. condus de Damaschin Mioc. Bucureşti. I. Şimanschi. Şimanschi în colaborare cu Georgeta Ignat şi D. Vol. Vol. Graur. Editura Elion. 1969. Editura Academiei. VI. XXII.XXI (1626-1627) întocmit de Damaschin Mioc. Vol. 1965.III (1526-1533) întocmit în cadrul seminarului de paleografie slavă. Vol. 1969. Agache. 1963. Vol. 1988. 1985.

Bogdan.fam. bulgăresc derivat francez. srb. 1967. A. Zagreb. Nume de persoane şi nume de animale în Ţara Oltului. Bucureşti. Aurelia Stan. ucr. Aspazia Reguş. RJA Stan Zaimov 206 Ştefan Paşca. subst. Bucureşti. Bucureşti. franţuzesc hipocoristic italian(ă) maghiar(ă) nume de bărbat nume de femeie nume de familie român(esc). Bucureşti. 383-393. Sofia. Pomelnicul de la Bisericani. în CL. 411-454. p. 1961. Nume Pătruţ.. var. n. fr. Abrevieri lexicale Adj Bg deriv. Editura Animar. n. magh. XIV. Ioan Pătruţ. 1980. p. XIV – XVI). sârbă substantiv ucrainean(ă) variantă verb. Bucureşti. C. I-XXIII. vb.f.b. Български именник. Nume de femei în vechi acte istorice (sec. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în Rsl. n. 1880-1976. vol. română sârb(esc). Ioan Pătruţ. it. Nume de persoane şi nume de locuri româneşti. Pomelnicul mânăstirei Bistriţa. adjectiv bulgar(ă). 1984. publicat de Damian P. Onomastică PB PMB Reguş. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Editura Mustang. Onomastică românească. ediţia a III-a. Corneliu Reguş. 1941. Contribuţie la studiul prenumelor feminine din Valea Bistriţei-Bicaz. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. VI. . 1999. Йордан Заимов.ROMANOSLAVICA XLI Paşca Pătruţ. 1936. rom. Elena Linţa. Na svijet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Reguş. 2004. hip.

Dorina < Dora. The derivatives are presented typologically according to the origin of the name from which they were created as in the example of the feminine names created with the suffix -ina presented as follows: a) Christian names: Costina < Costea. . c) names of Romanian origin: Oprina < Oprea. Păştina < Paşti. productive and less productive suffixes that led to the formation of many feminine names in the medieval period as well as in the modern times. We are submitting to analysis a number of 43 simple and compound. d) modern names of Latin origin: Victorina < Victoria. Paştea. Stanina < Stana. b) names of Slavic origin: Dobrina < Dobra.ROMANOSLAVICA XLI 207 The derivation of feminine names in Romanian Summary The present article treats the process of creating new feminine anthroponymical forms through derivation in Romanian.

ROMANOSLAVICA XLI 208 .

ROMANOSLAVICA XLI 209 MENTALITĂŢI .

ROMANOSLAVICA XLI 210 .

atât în Franţa. trad. la structura intimă a profilului intelectualului răsăritean. mai ales în primii ani de şedere în străinătate ca emigrant.aşa cum reiese din multe secvenţe ale cărţilor pomenite . 2003. 1999. de fapt. confruntat cu evenimente şi realităţi pe lângă care nu poate trece fără a fi profund marcat. alături de numeroase informaţii şi aprecieri care dovedesc un impresionant efort de reconstrucţie axiologică. cât şi în Statele Unite. se vor constitui în adevărate incursiuni în istoria şi cultura europeană. Geambaşu. transpar cu precădere în paginile volumelor Europa natală1 şi Ţinutul Ulro2. dincolo de dificultăţile de ordin material.sursa unor frământări puternice. de C. Europa natală. cât să desluşească până la capăt raţiunile opţiunii întreprinse. trad. Vezi Czeslaw Miłosz. destinul dramatic al confruntării cu propria libertate. 1 . Aceste îndoieli. Miłosz se confruntă cu formularea unor opţiuni referitoare la afirmarea artistică într-un mediu străin. Geambaşu. Bucureşti. Bucureşti. Se prefigurează. printre altele. de C. 2 Czeslaw Miłosz. chiar dacă . Un anumit sentiment de claustrare şi de însingurare pune stăpânire pe el. Editura Univers. ridică probleme de comunicare spirituală. „Integrarea” în noul context. autorul ajunge.ROMANOSLAVICA XLI 211 CZESŁAW MIŁOSZ ÎNTRE EUROPA ŞI AMERICA Constantin Geambaşu Pentru Czesław Miłosz hotărârea de a-şi părăsi ţara a constituit vreme îndelungată . de înţelegere a unui mecanism de percepere şi de gândire oarecum diferit de cel răsăritean.s-a bucurat de ajutorul şi prietenia a numeroşi oameni.aşa cum rezultă de altfel din majoritatea eseurilor sale . aşternute pe hârtie. Încercând nu atât să se justifice faţă de sine şi de ceilalţi. Ţinutul Ulro. a unor reflecţii şi idei care. Editura Allfa.

În cadrul acestui demers un loc important îl ocupă formarea stereotipiilor şi a prejudecăţilor naţionale şi culturale. fireşte fără a fi scos din interconexiunile sale cu celelalte categorii de oameni1. Sensibil la problema naţionalităţilor şi a implicaţiilor pe care le pot avea grupurile etnice într-o anumită zonă. czyli poeta w czyśćcu. ci în primul rând de identificarea obstacolelor de comunicare şi de eliminarea acestora2. de exemplu) impuneau o anumită clarificare pentru a reduce dimensiunile confuziei. Editura Pogranicze. aspect extrem de vizibil în spaţiul limitrof sau în teritoriile multinaţionale. Joanna Pyszny. Scriind. p. red. sporindu-le astfel conotaţiile. primii ani ai instaurării puterii comuniste. 211-217. cum este. „Sprawa Miłosza”. autorul se dovedeşte preocupat nu numai de înţelegerea istorică în sine a acestor probleme. sau dintre Polonia şi Lituania. cel baltic. privind din interior. Miłosz îşi dă seama că în Occident percepţia despre realităţile Europei de Est este şi deformată. W stronę Miłosza. p. 2 Vezi şi Tomas Venclova. Cracovia. Credibilitatea reflecţiilor şi comentariilor lui Miłosz vine şi din faptul că el priveşte cu precădere lucrurile din interior.) oferă demersului autenticitatea necesară. 191-198. precum şi încărcătura semantică diferită a unor concepte sociologice (burghezia. Un impuls puternic îl constituie dorinţa de a înţelege şi de a explica. cum este. de exemplu. Experienţa şi trăirile personale (anii de studenţie la Vilnius. p. Cracovia. Publicystyka. participarea la mişcarea conspirativă din perioada ocupaţiei fasciste. aşezându-le totuşi. 2000. cea lituaniană. Aleksandr Fiut. În comparaţiile pe care Miłosz le face între cultura din Estul Europei şi cea Cf. część pierwsza 1980-1998. condiţia şi fizionomia intelectualului din Est. 2003.ROMANOSLAVICA XLI 212 Scrisul devine în aceste condiţii o „condamnare” şi o salvare în acelaşi timp. căruia Miłosz îi acordă o atenţie deosebită în majoritatea eseurilor sale. 2000. şi incompletă. Eseje. activitatea prestată la Varşovia. în relaţie comparată. Puţini occidentali înţelegeau cu adevărat ce se întâmpla în relaţiile dintre Polonia şi Rusia. 89-98. Sejny. 53-81. autorul se eliberează şi se reîncarcă totodată. de pildă. contactul cu lumea occidentală etc. dar şi de la o anumită distanţă. 1 . Însăşi genealogia diferită a intelighenţiei răsăritene. Aleksander Fiut. în Poznawanie Miłosza. Încă de la început. atunci când e nevoie.

predomină reflectarea şi preluarea ei. Unul trăia în secolul al XX-lea. să lăsăm să crească uitarea „ocolind Europa natală. În locul unei abordări îndrăzneţe şi originale a acesteia. 73. altul în secolul al XIX-lea. adică aşezarea lor într-o oarecare ordine. Medro. Miłosz nu concepe Istoria ca pe o necesitate implacabilă. un altul în secolul al XVI-lea. care acţionează după modelul legilor naturii. Ajungând la vârsta maturităţii. ca pe o sarcină morală. p.. avea să afirme mai târziu scriitorul în cuvântul rostit cu ocazia decernării Premiului Nobel (1980). (. p. prospeţimea sentimentelor.). ci într-un context mai larg. al unei clase sau al unui popor... a celor din «cealaltă Europă»”. norme şi impresii exagerat de bogate. „Exemplul meu continuă Miłosz . imaginaţia geografică provin dintr-un esenţial cusur: el rămâne totdeauna un imatur. 1999. p. „Într-un anume fel . ca pe un domeniu umanist creator de valori. Se enunţă aici o altă antinomie proprie spaţiului răsăritean. Humanitas. Europeanul din Est dovedeşte adesea o anumită timiditate în raport cu cultura occidentală. „Memoria este forţa noastră. în Ipostaze lirice şi narative. p. aproape fiecare om întâlnit era altfel. Czeslaw Miłosz în căutarea identităţii artistice. nu numai datorită specificului său propriu. 138-172. Bucureşti. 1999. În mediul meu. intuiţia ironiei. (. Forma. Forma şi haosul. C. Ed. 3 Vezi Gamma sau robul istoriei. 73-74. Admiraţia faţă de această cultură acţionează stereotipic.. fiind guvernat de un brusc aflux sau reflux al haosului interior”1. 11.scrie Miłosz mă pot considera un european estic tipic. Ibidem. concepte esenţiale şi în opera lui Gombrowicz.este concludent pentru a constata ce mare efort necesită însuşirea unor tradiţii contrare. Se conturează totodată revolta împotriva Istoriei. pasiunea în discuţii. manifestându-se chiar înainte ca europeanul estic să vină în contact cu ea. Eseu despre logocraţiile populare. şi anume aceea dintre civilizaţie şi istorie. Nu avem voie să trecem indiferenţi pe lângă crimele şi nedreptăţile semenilor. generând forme dezintegratoare şi haotice3. Bucureşti. în Gândirea captivă. 2 1 . omogenitatea şi ordinea se dobândesc însă în societăţile stabilizate.) Calităţile sale: aviditatea intelectuală.ROMANOSLAVICA XLI 213 occidentală sau americană se întrezăreşte prezenţa unui stereotip de manifestare a atitudinii. reprezintă antinomia fundamentală a universului răsăritean. ci ca reprezentant al unui grup. purtam în mine un muzeu care se mişca şi se deforma”2. care a acţionat secole la rând restrictiv şi distructiv. Geambaşu.

ROMANOSLAVICA XLI 214 rugurile victimelor înainte ca flacăra să se fi stins”. Această concepţie transpare şi din ţesătura altor eseuri importante. autorul şi-a propus o incursiune prin spaţiul american privit dinspre Golful San Francisco. publicate în volumele ulterioare. în a cărui apropiere a locuit. În jurul acestei dualităţi curg ideile din majoritatea eseurilor. Interes general etc. trebuie să ne conducem după valoarea individului ca persoană. au servit doar ca pretext pentru afirmarea elitelor puterii. Dispunând de experienţa şi metodologia necesare. dar în acelaşi timp ei sunt marcaţi de un acut sentiment de claustrare. americanii cunosc mult mai bine cheia succesului. Miłosz a trăit o perioadă destul de lungă. dar şi contextul în care a evoluat spiritul american al secolului trecut. ca fiinţă unică şi inalienabilă. O mărturie în acest sens o constituie volumul Privind dinspre Golful San Francisco1. un fel de nihilism pe care îl manifestă îndeosebi generaţiile tinere. de multe ori. Miłosz se apropie de concepţia personalistă a conaţionalului său.au determinat sacrificarea personalităţii individului. Pentru Miłosz sistemul axiologic se concentrează cu precădere asupra valorilor individuale. 1 Czesław Miłosz. Conceptele generale . alcătuirea trăsăturilor lor identitare şi mentale de-a lungul timpului. Cracovia. Încă de la început s-ar putea afirma că trăsătura fundamentală a spiritului american vocaţia Americii – ar consta într-o anumită dualitate: disperarea şi succesul. cunoscând de aproape numeroase realităţi concrete.atât de vehiculate în epoca romantică şi folosite abuziv în anii comunismului . în pofida dificultăţilor pe care le ridică un asemenea demers. a lucrat ca profesor de literaturi slave la Universitatea din Berkeley. Preţuind mai mult axiologia individuală decât acele valori generale care. . Ea decurge totodată din dorinţa firească de a conferi un sens sacrificiilor şi experienţelor tragice care au marcat profund şi nefast spiritul europeanului din Est. papa Ioan Paul al II-lea. . Concepţia individualistă a lui Miłosz reprezintă o confirmare a spiritului său democratic şi un atribut al unei viziuni generoase asupra umanităţii. au făcut parte dintre preocupările constante ale scriitorului. În sistemul de comportament şi de gândire. care prin voinţă personală îşi poate determina propriile acţiuni. 2000. În America. Urmărirea şi înţelegerea destinului şi rolului altor popoare. Widzenia nad zatoką San Francisco. În comparaţie cu europenii. Popor. pentru a ajunge la Forma din ţările stabilizate.Patrie.

„ansamblurile armonioase” se alterează cu timpul sau se pierd şi în acest caz – aşa cum susţine Miłosz –. O asemenea imaginaţie are valoare de reper existenţial. el consideră ca absolut necesară reordonarea imaginaţiei noastre spaţiale. practicile religioase. care a devenit un fel de şcoală de „exersare întru nihilism”. O primejdie o vede Miłosz în promovarea prin mass-media a violenţei. religia. toate acestea alcătuiesc un mecanism complex. Acest spaţiu „interuman” este absolut necesar în contextul ameninţărilor care pândesc la fiecare pas fiinţa umană. mai exact. Imaginaţia noastră are permanentă nevoie de „credinţa într-o umanitate mai bună”. Virtutea americană – practicată în fiecare zi înseamnă o anumită distanţare faţă de ceea ce realizezi. de aici atitudinea pozitivă generală faţă de religie şi admiraţia faţă de arhetipurile reflectate în religie. fiind sinonimă cu conştientizarea limitelor proprii şi a posibilităţilor de perfecţionare continuă. Credinţa este privită ca „taină a libertăţii individuale”. nu numai acolo .două elemente au caracter determinant: religia şi ştiinţa. confesiunile. Pornind de la ideea că întreaga lume traversează o puternică criză a conştiinţei culturale. lăsându-se invadată de nonsens sau trecând la instaurarea unei alte ordini pe baza materialelor disponibile. care merită explicat pentru a înţelege mai bine cum anume se manifestă şi chiar cum se nasc şi se dezvoltă ele. Miłosz caută neliniştit. Din păcate.de altfel. generată de incongruenţa dintre limbajul religios şi cel ştiinţific sau. soluţii pentru depăşirea acestui impas. lucrul bine făcut şi respingerea autosuficienţei. căci „pedagogii americani nu au ei înşişi . manifestând repulsie faţă de nimicnicie şi haos. Un mare rol îl deţine în acest sens ritualul care construieşte un spaţiu sacru între participanţi. Autorul atrage atenţia asupra stabilităţii naturii umane. De aici recurenţa lor în paginile eseurilor. susţinute de simboluri”. de a forma o anumită concepţie despre sine şi despre lume. În acest sens. imaginaţia funcţionează în gol. de exemplu. dar mai ales în structura învăţământului american.ROMANOSLAVICA XLI 215 Succesul Americii a fost şi este posibil în continuare datorită anumitor calităţi incontestabile. dar mai ales de o anumită perspectivă care să-i permită să depăşească distanţa dintre un prezent concret şi un mâine ipotetic. sau spiritul biblic şi tehnologia. Credinţa. dar consecvent. A existat dintotdeauna dorinţa firească a omului de a ordona lucrurile învăţate „în ansambluri armonioase. dintre raţionalitate şi religiozitate. cu alte cuvinte. În lumea americană . cum ar fi.

cap. faţă de înălţarea lentă a oraşelor.. obligată să se bazeze întotdeauna pe repere şi obiective concrete. Miłosz a ocolit sau a evitat în mod conştient confruntarea cu haosul generator de previziuni sumbre. se perindă lanţuri muntoase. Întinderea munţilor masivi şi a oceanului nemărginit stârneşte nelinişte şi dezechilibru. În acest sens. Oraşulabstracţiune şi teatrul abstract al Naturii. câmpii cultivate”1. pustietăţi. asupra căreia ar trebui să reflectăm. Totuşi realitatea geografică americană nu permite un asemenea adăpost sau refugiu. îndeosebi la nivelul valorizării. oarecum protectoare. faţă de naşterea unor ansambluri mai mari. Totul se află în afara lui. extrem de sensibilă. se referă la zona nedreptăţilor şi injustiţiilor sociale. ca locuri prin care treci.. O altă problemă. are acces un număr tot mai mare de oameni. unde poţi sorbi zilnic băutura alienării 1 Widzenia. . Printre simptomele unei asemenea boli se află şi „sentimentul zadarnic de a tinde spre propriul centru. sunt o metaforă a Americii. fără a se vedea însă dimensiunea variată a ipostazelor de manifestare a fenomenului. iar extinderea acestuia oferă justificare orgiilor masochiste ca formă de protest. Este interesantă din acest punct de vedere comparaţia dintre peisajele europene şi cele californiene: „Peisajele Europei sunt o metaforă a întregului ei trecut. scrisul are o funcţie importantă. a ataşamentului afectiv faţă de ceea ce este local. 9. devenind un fel de „gospodărie a speranţelor şi intenţiilor”. boală cauzată de „insuficienţa detaliului din copilărie. cu finalitate constructivă. de înlocuirea lui cu un prefabricat”. a particularităţilor. totuşi el trebuie privit mai curând ca un semnal de alarmă la adresa educaţiei în general.. De aici nu mai este decât un pas până la sentimentul de singurătate sau de înstrăinare faţă de sine şi faţă de ceilalţi.ROMANOSLAVICA XLI 216 nişte credinţe fundamentale pe care ar putea să se sprijine”. „California – consideră Miłosz – este locul. pe motivaţii şi idei directoare. iar pasagerul din avion se uită la televizor când. sub el. la care. nu doar americană. Deşi ar părea un calificativ extrem de dur. datorită mijloacelor de comunicare în masă. Se înregistrează şi se receptează în felul acesta o arie mult mai extinsă a prezenţei Răului. Reacţia firească împotriva Răului este revolta. Miłosz consideră că locuitorii Americii suferă de „anemie ontologică”. astfel încât niciodată nu te poţi convinge dacă exişti cu adevărat şi dacă eşti identic cu tine însuţi”.

. apropiat şi accesibil mie”1. Miłosz este adeptul unui univers umanizat. Dincolo de această opoziţie de viziuni poetice (spre deosebire de Jeffers. faţă de Natura în sine transpare în numeroase pagini. ceea ce nu este deloc uşor pentru oameni”2. fiindcă nu se aude dinspre el nici o voce în limbajul meu. primare. O dată cu îndepărtarea de modelul fizicii newtoniene s-a produs. în care vede sursa principală a dezechilibrelor naturale. se pătrunde într-o zonă mai degrabă filosofică. Miłosz numeşte neomaniheism această revoltă sau mai degrabă înverşunare.. Autorul constată o schimbare de atitudine spirituală. ancestrale. vizând disputa dintre susţinătorii armoniei universale şi maniheiştii tot mai incisivi în ultima perioadă. confesiunea pe care o face autorul capătă o conotaţie tulburătoare: „regăsesc în mine convingerea. în pofida revoltei). dar cel mai bine este formulată în poezia consacrată poetului american Robinson Jeffers.ROMANOSLAVICA XLI 217 perfecte”. un adept împătimit al Naturii organice. . cap. 8. de a se supune. a singurătăţii mele ca om în faţa unui spaţiu nemărginit. lipsită de orice suport imaginativ. cap... Această „rătăcire” a spiritului uman în efortul de a se opune unui univers „care nu cunoştea nici Binele. Americanii au simţit destrămarea ierarhiei spaţiului. fără totuşi ca omul să înceteze a mai simţi nevoia implacabilă a senzorialului ca suport palpabil al acestei imaginaţii. la nivelul imaginaţiei. deasupra căruia veghează ochiul divinităţii). mobil şi gol. stihinice. Fără o trimitere expresă la mitul camusian al lui Sisif. receptat pe cale senzorială.. Această inutilitate sau indiferenţă înscrisă în structura cosmosului îi creează omului un sentiment de angoasă. eliberarea dintr-un spaţiu încremenit. se împleteşte 1 2 Widzenia. 6. Spaţiul concret. Această atitudine sau reacţie faţă de peisajul natural. nici Răul” s-a accentuat o dată cu îndepărtarea de Dumnezeu. fără de care credinţa se preschimbă într-o spiritualitate pură. Widzenia.. puternic înrădăcinată. extrem de important pentru credinciosul de rând: „Pogorârea şi Înălţarea sunt cei doi poli ai spaţiului religios. determinată de conştientizarea sacrificării fiinţei individuale „în numele unei uriaşe transformări ce se petrece fără vreun scop anume”. şi un duşman înverşunat al civilizaţiei şi naturii umane. de ameninţare şi de apărare totodată. reflecţiile aparţin aceluiaşi gen (dificultatea omului de a accepta fără nici un fel de explicaţii existenţa în sine. În acest context.

se îndepărtează. o explicaţie a acestor realizări rezidă în aroganţa „eului”. amânarea sau marginalizarea năzuinţelor sale îi generează sentimente de frustrare şi de agresiune. fiind înlocuit cu unul plat şi fals al mass media. deschizător de perspectivă şi de stabilitate. de pildă. fie la legarea speranţelor de variate categorii sociale în vederea transpunerii diferitelor obiective concepute de sferele de sus. Printre altele. ci şi în Europa. necesar. bine orientat). Miłosz descoperă alte însuşiri ale spiritului american. existent în imaginaţia noastră (Dumnezeu sau un alt scop anume. lipsiţi de credinţă religioasă. nevoit să trăiască oarecum artificial şi convenţional şi să se exprime într-un limbaj care nu mai este al lui. Miłosz insistă asupra fenomenului subculturii – fenomen firesc până la un punct şi trecător ca atâtea alte mode -. spre deosebire de capitalismul european. Deşi nu a învăţat să se plângă de această stare. Trecând la realizările remarcabile din domeniul ştiinţei şi al tehnologiei. dar el atestă un simptom neliniştitor. Divizarea în „spirite nobiliare pure” şi „oameni de rând” există nu doar în America. iar cel intenţional. plictiseala şi angoasa unor „oameni goi pe dinăuntru”. văzând în prezent doar sterilitatea. în loc să se apropie. America a reuşit să creeze un nou sector al economiei. Aceste sentimente se intensifică pe măsură ce el simte că spaţiul senzorial şi-a schimbat direcţia şi a început să capete o configuraţie circulară. Poeţii tineri. concentrat asupra sa. fără „a scormoni visele bătrânului Faust”. afirmă categoric Miłosz. analiza lasă să se întrevadă sentimentul dezamăgirii în privinţa cunoaşterii omului ca fiinţă şi imposibilitatea de a fi trasate graniţe clare şi durabile între atributele umane. precum romanticii. străduindu-se să afle de ce se întâmplă astfel pe baza unei analize cu certe virtuţi imagologice despre relaţia dintre identitate şi alteritate. O altă explicaţie ţine de esenţa capitalismului american. stimulativ. bazat pe o puternică pasiune şi avariţie. Miłosz vorbeşte chiar despre o stare de nefericire a americanului de rând. Aceste ipostaze ale spaţiului se regăsesc în arta americană. De pildă. Apartenenţa la intelectualitate a dus fie la separarea vizibilă de „mase”. care s-a realizat prin amploare.ROMANOSLAVICA XLI 218 cu un spaţiu intenţional. şi anume acela de scindare a Americii în două părţi ostile. „Aproape nimeni nu-i iubeşte cu adevărat pe negri”. recurg la trecut. O altă problemă „americană”. inventivitate şi risipă. se referă la relaţia dintre albi şi negri. pe care îl . care poartă în sine semnul scindării.

1 Widzenia. situându-se adeseori dincolo de poveste şi mit (predominante în western). Din acest punct de vedere. Europa occidentală nu a reuşit să facă acest lucru. la care s-au adăugat ulterior bani din impozite.. pe o luptă continuă şi pe suferinţe grave.ROMANOSLAVICA XLI 219 reprezintă universităţile.. Lecţia de antropologie culturală pe care o oferă Miłosz arată limpede că adevărul despre America este polisemantic. institutele de cercetare. . cazul american se înscrie în legitatea universală a zidirii cu preţul sacrificiului. Viziunea lui Miłosz asupra Americii. în loc să se reducă. aflat permanent sub semnul uimirii şi al admiraţiei şi însoţit de gândul nobil de a găsi răspuns la multe întrebări care îl frământă pe omul contemporan. Avariţia capitalului privat în Europa a împiedicat aşezarea unor asemenea temelii şi este îndoielnic dacă vistieria statelor va reuşi vreodată să recupereze o întârziere care. reprezintă o altă izbândă a gânditorului polonez. laboratoarele în care se investesc miliarde de dolari. 33.. Măreţia americană s-a înălţat pe un trecut mai puţin glorios. cap. creşte mai mult”1. ştiinţa fiind percepută acolo drept preocupare a unei elite restrânse: „Generozitatea capitalului privat a iniţiat în America dezvoltarea universităţilor şi a institutelor de cercetare. oricât de subiectivă ar fi ea.

vulturul bicefal s-a transformat în stemă în timpul împăraţilor Imperiului Roman. devine cunoscută în secolul al XI-lea. Cu acest însemn s-a întâlnit Ivan al III-lea la sfârşitul anilor ’80 ai secolului al XV-lea. Cehov Rusului îi sunt proprii în mod egal şi sociologia francezului şi activitatea practică a englezului şi filozofia întunecată a neamţului. Ca simbol al puterii. Ţarul rus a înţeles necesitatea unor atribute exterioare. pasărea cu două capete. Dar cercetătorii au arătat că o astfel de imagine nu aparea ca stemă. Ca fiinţă mitologică vulturul bicefal se întâlneşte în antichitate. Emblema vulturului bicefal datează din sec. căci Bizanţul nu avea aşa ceva. în calitate de ornament. V. cu precădere în Asia. care să întărească puterea Rusiei în faţa celorlalte puteri europene.e. A. Această imagine a apărut prima dată în Rusia pe ştampila ţarului Ivan al III-lea. De aici scrierea titlului pe ştampilă în manieră europeană şi noua . În Bizanţ.ROMANOSLAVICA XLI 220 INFLUENŢE ORIENTALE ŞI OCCIDENTALE ÎN RUSIA Aurelia Herda „Mândria şi părerea despre sine sunt europene. alături de imaginea Sfântului Gheorghe.n.Belinski Pe stema Rusiei apare imaginea unui vultur bicefal. III î. când purta relaţii diplomatice cu casa de Habsburg. La arabi el apare ca urmare a împrumuturilor din regatele persane. iar evoluţia şi faptele noastre sunt asiatice. Se pune întrebarea dacă acest însemn este de provenienţă bizantină sau vesteuropeană.P.

sugerând includerea Rusiei în sfera orientală sau chiar mitologică. Olma-Press. între civilizaţie şi barbarie2. între Europa şi Asia. p. 2000. p. Rusia este inclusă în Europa. 2 Larry Wolff. Мoscova. Bucureşti. Ivan al III-lea Vasilievici foloseşte vulturul bicefal pentru demonstrarea dreptului său de a se numi cezar/ţar. pentru că ţarii ruşi aveau nevoie de legitimare din partea împăraţilor Europei de Vest. mixte. ci a stabilirii unei identităţi precise: este Rusia o ţară europeană sau se încadrează mai degrabă în răndul ţărilor Asiei? Şi mult mai mult frământă problema viitoarei direcţii a Rusiei.34. persani şi troglodiţi”. V. Problema pe care filozofi. în acord cu problema identităţii Rusiei. în formularea actelor şi în înfăţişare1.A.ROMANOSLAVICA XLI 221 simbolică asemănătoare celei europene.N.8. În secolul al XVIII-lea. Kuzneţov. Iluminismul însă va plasa Rusia în cadrul Europei de Est. celălalt spre Est. Aparţine ea Europei sau Asiei? Influenţele sunt. 1 .A. Simvoly. cunoscându-se perioade din istoria Rusiei în care aceasta a înclinat mai mult spre Orient sau. svjatyni i nagrady Rossijskoj deržavy. mai mult spre Occident. A. a individualităţii sale. Inventarea Europei de Est. Soboleva. desigur. Preia anume acest însemn care era folosit de marile curţi europene pentru a se afla în rând cu aceastea. Imaginea vulturului bicefal am vazut că este mult mai veche şi provine de fapt din Orient. Nikolai Petrovici Lihaciov scria în această privinţă: „marele cneaz moscovit vroia să fie egal cezarului şi împăratului roman în toate – în titlu. N. 2005. indieni. Rusia şi-a pus mereu problema apartenenţei. Aflându-se la mijlocul a două continente. Ea intră însă în Rusia prin filieră vest europeană. În prima jumătate a secolului al XVI-lea Rabelais îi enumera împreună pe „moscoviţi. dar undeva la hotarul Europei de Est. În zilele noastre imaginea a primit interpretarea celor două tendinţe opuse ale Rusiei: un cap este întors spre Vest. pentru a deveni egalul lor. Harta civilizaţiei în epoca luminilor. Kazakevici. scriitori sau oameni politici ruşi şi-au pus-o nu este atât a determinării influenţelor.N. Baliazin. dimpotrivă. Humanitas. pe drumul ieşirii din starea de barbarie şi îndreptarea moravurilor. A.

23. De aici şi privirea Rusiei „de jos în sus” asupra civilizaţiei vestice. Pe de altă parte influenţele vestice sunt înţelese ca o necesitate. a dialogului dintre civilizaţiile europene şi asiatice. Influenţele europene din timpul lui Petru I au rămas însă străine poporului rus în mare parte. Nici un cuceritor străin nu a reuşit în asemenea măsură să distrugă cultura naţională. Rusia poartă în sine moştenirea a două civilizaţii dispărute: Bizanţ şi Hoarda de Aur. Ţările Europei de Est au fost percepute de către Europa Vestică ca înapoiate şi mai puţin dezvoltate – aceste chestiuni au fost abordate în secolul al XVIII-lea şi continuă să structureze modul în care sunt concepute şi astăzi aceste ţări. prinţul Nikolai Trubeţkoi. deşi o comparaţie obiectivă a culturii ruse cu a celei vestice nu ne duce la asemenea rezultate. Rusia are o experienţă îndelungată de imitare a Vestului şi. dar avea şi rol de mediator între Europa şi Asia”. spune Larry Wolff 1. Cultura funcţionează ca factor hotărâtor de apropiere a oamenilor şi a popoarelor. de aici şi expresia: „Rusia este ţara elefanţilor”. Rusia a fost primul stat care. Rusia ocupă un loc distinct între Vest şi Est ca centru de interacţiune a culturilor est-asiatice şi vest-europene. care aşează Rusia în rândul culturii mediteraneene. a mers pe drumul europenizării. de respingerea lui.ROMANOSLAVICA XLI 222 Conceptul de Europa de Est a fost creat de către filozofii iluminişti. cultura popoarelor islamice şi păgânismul local. Din punct de vedere istoric. Pentru a depăşi stagnarea culturală acută Rusia avea nevoie de impulsuri din afară. p. . Dar complexul subestimării există. De fapt. aşa cum Orientul servea la definirea Occidentului. Reformatorul Petru cel Mare este lăudat pentru că a făcut ceea ce era 1 Ibidem. a distrus fundamentul Rusiei. cultura în Rusia Kieveană s-a format sub influenţa a trei forţe istorice şi etnice: Bizanţul creştin. nefiind colonie europeană. prin reformele sale. „Europa de Est servea la definirea Europei de Vest prin contrast. fiind preluate doar de elita rusă. în acelaşi timp. scria unul dintre fondatorii curentului euroasiatic. Criticile radicale aduse lui Petru de către slavianofili şi eurasieni considerau că Petru. Termenul de europenizare a fost folosit la început referitor la procesul prin care treceau coloniile Europei.

în timp ce în Vest statul este definit cu termenul nomocraţie. „Bizanţul a adus Rusiei cinci daruri: religia. vol. Înainte ca Rusia să se înarmeze lingvistic şi intelectual. Istorija Rossii. p. Rusia a preluat religia din Bizanţ. 1410. nomos – lege). pe lângă sensul aparteneţei la religia respectivă. iar în B. 2 I. Să ne întoacem însă la primele influenţe. Vestul şi-a făcut simţită prezenţa.H. http://kozhinov.157. Treadgold. înaintea celor europene. spre deosebire de statele din Vest.voskres. Summer. din Bizanţ ruşii au preluat primele icoane şi scrisul. p. De asemenea.ROMANOSLAVICA XLI 223 imperativ. University Press. în general. Religious and Secular Thought in Modern Times. concepţia sa asupra lumii. căci Rusia. moştenirea Bizanţului rămâne fundamentală în Rusia Kieveană. pentru a se expune culturii Bizanţului. III.I. este o „putere ideocratică”. sensul житель Русской земли (locuitor al Rusiei). a devenit parte inalienabilă a culturii europene. Forma de organizare a statului în Rusia este preluată tot din Bizanţ – acea ideocraţie – unitatea dintre Biserică şi Stat. 1961. p. The West in Russia and China. Materialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka. în primul rând pe plan religios. Totuşi. adică stat în care domneşte puterea legii (din gr. arta şi scrisul”1. „un mare popor care se organizează în totalitate sub influenţa credinţei în Hristos”. legea. ca variantă probabil a cuvântului христиане (creştini)2.htm. Filozoful Ceadaaev sublinia faptul că Rusia. dar nu a fost dispusă să înveţe limba clasică a Bizanţului. Vadim Valerianovič Kožinov. 1973. nu existau variante alternative la programul lui Petru. Cuvântul христианин (creştin) avea. Survey of Russian History. Potrivit cuvintelor lui Sumner. Sreznevski. 1 . Serviciul divin se făcea în Rusia în slavona bisericească şi nu în greacă. Faptul că puţini au învăţat în Rusia Kieveană limba greacă a fost principalul obstacol pentru care Rusia nu a asimilat cultura bizantină în prea mare măsură. dacă Rusia vroia să rămână imperiu: trebuia să devină o mare putere europeană. xxxi. Vek XX (Zagadočnye stranicy istorii). Din Bizanţ vine creştinarea şi ideea de „A Treia Romă”. în urma creştinării sale. apud. nu mai târziu de secolul al XIV-lea marea parte a populaţiei Rusiei a primit denumirea de крестьяне (ţărani). Cambridge. Londra.ru/slovo/2. apud Donald W.

apoi al lui Sviatoslav şi. dar în 1721 Petru a subordonat Biserica Statului. mai târziu a fost larg răspândită aprecierea negativă. credinţe ce întruchipau originalitatea specifică a Rusiei.ru/slovo/2. ambele fiindu-le cunoscute prin intermediul moştenirii slave. Trubeţkoi însă apreciază pozitiv influenţa bizantină: „Fără să se asemene direct cu vreuna din culturile indo-europene. în care îşi exprimă scopurile în dezacord cu cele ale Bizanţului2. Biserica în Rusia a încercat chiar să obţină supremaţia asupra Statului. Rusia a tins spre Vest. Pe solul rus cultura bizantină s-a dezvoltat şi s-a înfrumuseţat. Influenţele din Bizanţ s-au aşezat organic şi au slujit drept model creaţiilor ce foloseau aceste influenţe în acord cu psihologia naţională. fiul lui Iaroslav Mudrîi). Alegerea a fost făcută în favoarea Bizanţului şi la început a dat rezultate foarte bune. în artă şi în viaţa religioasă.) aveau libertatea de a alege între Vestul romano-germaniv şi Bizanţ. 1 2 Apud Kožinov.cit. Mărfurile din Vest se importau. prin înlocuirea ei cu o nouă instituţie. Dimpotrivă. iar Vestul s-a opus dintotdeauna Bizanţului. al lui Vladimir. Până în secolul al XVIII-lea influenţa Imperiului Bizantin aspura Rusiei a fost privită pozitiv. tot ce a venit din Vest nu s-a aşezat organic. Un exempul este Слово о законе и bлагодати scrisă în secolul al XI-lea de către mitropolitul Kievului. op. cum s-a întâmplat în timpul patriarhului Nikon. După 860 Rusia a intrat în conflicte armate cu Bizanţul (atacurile lui Oleg şi Igor. Ibidem. Ilarion. Biserica rusă veche de la început a luptat pentru obţinerea independenţei de sub Bizanţ. afirma: „Ideea legii pentru poporul rus este lipsită de sens”1. există tendinţa de exagerare a acceptării creştinismului. n. Întâi de toate. Apoi.. http://kozhinov. Problema este însă mult mai complicată. ei (slavii de răsărit. Sinodul. se cumpărau. . puterea legii.voskres. care ar fi distrus credinţele păgâne ale slavilor de răsărit. nu a inspirat creaţiile naţionale. Aşa s-a întâmplat mai ales în sfera culturii spirituale. în ciuda creştinării Rusiei de către Biserica bizantină.n.htm. abolind complet Patriarhia. asemănătare celorlalte instituţii ale statului.ROMANOSLAVICA XLI 224 ceea ce priveşte номократия. Începând cu epoca lui Petru I. în 1403.

Rusia nu numai că a refuzat să mai plătească tribut sub Ivan al III-lea. care s-ar fi încetăţenit în Rusia (mai ales în moravurile politice ale ţarului şi ale claselor conducătoare). Evrazijskoe knigoizdatel’stvo. fiindcă este vorba de obiceiuri şi de atitudini morale nu prea lăudabile. Édition L’Âge d’Homme. a s Vostoka. Eroarea istoricilor. în 1480. Influenţele europene nu sunt privite cu ochi buni. p. ar fi „metodele asiatice. p. apud Georges Nivat. până în 1480.cit. Politica imperiului petersburghez a fost «antinaţională»4. care presupun folosirea terorii fizice şi psihice.. Lausanne. p. O consecinţă importantă a impactului tătar asupra întregii societăţi ruse. Russie-Europe – La fin du schisme. „Revista de politică internaţională”.cit. 1925.274. alţii – ca într-o ţară pe care o cuceriseră sau într-o colonie. câns Ivan al III-lea a refuzat să mai plătească tribut Hanului. a supravegherii societăţii prin organele de stat şi prin numeroşi informatori din rândurile populaţiei”5. în epoca europenizării în Rusia nimeni nu se simţea «acasă»: unii trăiau ca sub asuprire străină. 4 Trubeţkoi. potrivit lui Trubeţkoi era imaginea Rusiei.274. S-a întâmplat de fapt contrariul . p. 1 . nr. dimpotrivă: „Oricum ar fi.ROMANOSLAVICA XLI 225 dar nu se produceau aici.3. Trubeţkoi era adeptull principiile eurasiatice. Cele patru crize statale din spaţiul rusesc. dar nu pentru a-i învăţa pe ruşi. refuzând să mai plătească tribut tătarilor..S. 1993. închisese o paranteză. La aceasta se adaugă serviciul de poştă. apud Nivat.273. şi o nesigură suzeranitate pentru încă un secol. pentru propriul profit: „Rusia în vremea lui Ivan cel Groaznic este o Hoardă rusificată şi bizantinizată”3. op. 1927. 39. 2 Ibidem. Études littéraires et politiques. sub Ivan al IV-lea s-a unit cu Hoarda. Trubeţkoi. anul bătăliei de la Kulikovo. susţinând tăios „Statul rus a fost rezultatul Hoardei tătare”2. p. ci. 2006. op.fuziunea dintre Hoardă şi Rusia -. N..R. (Nikolai Trubeţkoi). 3 I. apud Nivat. care de obicei se exagerează sau se neglijează. Meşterii erau chemaţi aici. Mongolii au avut control efectiv asupra Rusiei din 1240 până în 1380.276. 5 Vladimir Iliescu. rămas în vigoare şi după obţinerea independenţei faţă de tătari. ci pentru a îndeplini comenzile1”. Berlin. Nasledie ingishana.cit. care.20. Vzgljad na russkuju istoriju ne s Zapada. K probleme russkogo samopoznanija: Sbornik statej. p. op. modul de organizare al armatei şi modul de impozitare a populaţiei.

ru/slovo/2. fii lui Iaroslav cel Înţelept îşi aleg soţii din dinastiile Europei de Vest (Franţa. în acelaşi timp. De aceea nici căsătorii mixte nu se înregistrau în rândul popolaţiei. Tuturor le e cunoscut cum cneazul Dimitri Donskoi a primit de la preacuviosul Serghei Radonejski binecuvântarea pentru lupta sfântă: „Mergi împotriva celor fără de Dumnezeu şi. Siberiei. Danemarca.cit.. evitându-se pe cât posibil intrarea directă a tătarilor în teritoriul rus. În timpul ocupaţiei mongole birul era stâns chiar de către ruşi şi trimis apoi Hoardei. Doar Hanatul Crimeii. p. în timp ce în Europa de Vest nimeni nu considera ruşinoasă dependenţa unor popoare faţă de Sfântul Imperiu al Romei. . Mengli Ghirai. nepotul lui Valdimir Monomahul (şi.. Iliescu. Evenimentele din secolele al XV-lea – al XVI-lea sunt privite astăzi de istorici nu ca război cu ceea ce mai rămăsese din Imperiul mongol. http://kozhinov.htm. Nu victorioasa şi mult cântata bătălie de la Kulikovo din anul 1380 a fost decisivă în raporturile ruso-tătare. aşa cum se afirmă uneori. trebuie să te supui ţarului Hoardei”. La curte însă astfel de căsătorii au avut loc chiar dinainte de cucerirea Hoardei de Aur (1238). ci drept trecere a puterii în mâinile Moscovei. fiind apoi distrusă de hanul Crimeii.ROMANOSLAVICA XLI 226 datorită faptului că populaţia se obişnuise deja cu acest sistem destul de eficient. Istorija op. Mulţi susţineau că dependenţa de imperiul mongol era ruşinoasă şi absurdă. Totuşi în vechile manuscrise ale vieţii sfântului Serghei s-a păstrat şi un cu totul alt răspuns dat la rugămintea cneazului de a-l binecuvânta înainte de lupta cu Hanul Mamai: „ordinea de mult stabilită te împiedică.. nepot al împăratului bizantin Constantin al VIII-lea) s-au unit cu dinastii din est (la începutul secolului al XII-lea) – poloveţi şi osetini. 1 2 Kožinov. Trei din zece fii ai lui Iaroslav.. se păstrează până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. cu ajutorul Domnului.voskres. vei învinge”. Moscova preia ştafeta puterii asupra Eurasiei de la imperiul slăbit şi treptat îşi însuşeşte Hanatele Kazanului. Germania. Mai înainte însă. în 15022. op.cit. ci faptul că Hoarda de Aur se autodestramă. Astrahanului. Norvegia)1. parte a Imperiului Otoman. Bătălia de la Kulikovo a avut loc abia peste jumătate de veac de supunere mongolă (1380).20.

ROMANOSLAVICA XLI 227 Cucerirea mongolă va întârzia procesul de unificare statală rusă în general. Un rezultat ciudat al dependenţei de Hoarda mongolo-tătară este însă unificarea statului în jurul Moscovei. ruşii intrând în contact cu mult mai multe popoare din Asia decât în timpul Hoardei de Aur. în jurul Kievului. iar pe cel normal. pe scară redusă. ultimul mare oponent în sudul Rusiei. când erau omorâţi cnejii nesupuşii şi trimise expediţii de pedepsire în oraşele şi în teritoriile care nu reuşeau să plătească birul. Ideologia s-a schimbat rapid în pas cu realitatea politică. dar s-a întins şi în alte direcţii asiatice: Caucaz. Oricare ar fi fost semnificaţia dominaţiei mongole la ridicarea Moscovei şi la consolidarea Rusiei în jurul noului centru. dominaţia a constituit o povară continuă pentru ruşi. Apăruse ideea redescoperii şi civilizării Orientului. Teroarea originară era frecvent readusă în actualitate. Aceste atitudini . atraşi mult mai mult de Europa Occidentală. şi anume Rusia era destinată să joace acest rol. structură socială şi economică. cultură. Noua orientare a ruşilor educaţi presupunea şi o privire complet europeană şi mai ales occidentală asupra popoarelor Asiei. În contrast cu ceea ce s-a întâmplat în China sau Persia. Venise rândul ruşilor să privească popoarele din orient ca fiind necivilizate. Cele două popoare – rus şi mongol . Reformele lui Petru cel Mare şi a celor care l-au urmat au fost probabil decisive în evoluţia culturală şi intelectuală a Rusiei. Ruşii şi-au impus dominaţia în relaţiile cu nomazii Asiei cu mult înainte de domnia lui Petru cel Mare. Dar numai procesul de europenizare iniţiat de neobositul reformator şi lăsat moştenire succesorilor săi i-a făcut pe ruşi să privească cu linişte popoarele din stepă. a fost definiv învinsă în războaiele duse de Ecaterina datorită faptului că era „mai puţin modernă” decât Rusia. Intelectualii ruşi s-au alăturat bucuroşi ideologiei generale europene a imperialismului. dar şi a creştinării acestuia. aşa cum Europa descoperise şi civilizase America. Chiar şi Turcia. Asia Centrală şi Orientul Îndepărtat. contactele dintre ele erau minime datorită diferenţelor de religie. mongolii nu au impus o dinastie a lor în Rusia. Doreau doar obedienţă din partea cnejilor ruşi şi obţinerea unui tribut cât mai mare. Acum însă popoarele Asiei jucau un rol mai puţin important în viaţa ruşilor. Rusia nu numai că şi-a consolidat teritoriile ocupate din nepopulata Siberie. în jurul Moscovei. îl va împiedica şi îl va favoriza în schimb pe cel neaşteptat.continuau să trăiască separat.

obiect de imitare. 1 . Saltîkov. Pavel I era încântat ca un copil în timpul mărşăluirilor prusace. ministru de finanţe în timpul lui Alexandru al III-lea. îndeosebi pentru armată. El se arată împotriva limbii franceze şi este ocupat de „prusificarea” Rusiei. pentru decembrişti. noi tehnologii (îndeosebi militare). pentru Alexandru I şi pentru sfătuitorii lui luminaţi. Atitudinea aceasta este valabilă pentru intelectualii ruşi din Iluminism. o idealizare a Prusiei. pentru a culege ulterior roadele. Elitele ruse se identificau cu Occidentul. orientat spre popoarele germanice. împotriva Europei. „Neamţul” devine. care se ridicau împotriva Occidentului. Primul care a întors conştient privirea către Occident a fost Petru I. Potrivit cuvintelor lui Herzen. precum şi pentru ruşii culţi în general. germanii îi servesc drept model. http://www. O dată cu Petru începe occidentalismul reacţionar. romantic pe tron. Şochează însă faptul că acei intelectuali. Acum ei trebuie să fie îndrumaţi pe drumul cel bun”2. dar ei au rămas în urmă. fondatorul Căii ferate transsiberiene. 2 Walter Schubart. a urmat principiile germane. marxişti.ROMANOSLAVICA XLI 228 şi idei imperialiste se răspândesc în Rusia îndeosebi în perioada dintre războiul din Crimeea şi Revoluţia din 19171.ecsocman.) Modelele Europei occidentale Un susţinător al rolului imperialistic al Rusiei era Serghei Witte. din obiect de batjocură. împărtăşesc de asemenea o atitudine complet europeană asupra Asiei. majoritatea conservatorilor. Chiar şi Alexandru I.edu.ru/ ons/msg/ 165074. Unul dintre oamenii de stat din acea epocă. dar modul de viaţă rusesc nu se schimbă (Petru avea nevoie doar de roadele civilizaţiei vestice. Şi în timpul lui Nicoale I motto-ul era: Rusia trebuie să fie mai bună decât Prusia. ruşi precum slavofilii sau adepţii lui Dostoievski. Importul masiv din Vest aduce noi forme (modul de organizare a statului sau perucile). şi nu copacul în care acestea crescuseră. occidentalişti. liberali. majoritatea populiştilor. Nici nu avea timp să crească mai întâi copacul. Evropa i duša Vostoka.176.html p. liberali sau radicali: „Ruşii se aseamănă în toate cu popoarele vestice. radicali. este primul care a emis leitmotivul tuturor occidentalilor. în numele unei identităţii ruse distincte. Aveau puţin timp să privească spre Asia. Petru este primul „rus neamţ”. fie ei reacţionari. cu Europa.

totul se făcea din obligaţie. Noi maniere. Geoffrey Hosking. p. dar să-şi schimbe înfăţişarea şi modul de viaţă radical. referirea se face. După moartea lui Petru cel Mare aristocraţia a copiat în continuare modelul european. moda europeană şi balurile au invadat Rusia. Ecaterina a 1 2 Cf. De aici prăpastia dintre Russki şi rossiskii. Polirom.277. francezii se ofereau ca model ţărilor Europei de Est. 1552-1917. . Elemente ale culturii occidentale au fost impuse de către Petru şi nu asimilate de bună voie. Ed. „Despotul luminat” al Imperiului Rus purta corespondenţă cu filozofii francezi. Rusia. Petru „nu vroia să introducă în ţara sa nici moravurile turceşti şi nici pe cele persane. În a sa Istoire a Rusiei sub domnia lui Petru cel Mare. Puşkin descrie situaţia în felul următor: „Statul este singurul european în Rusia. muzica. Ecaterina cea Mare a ajutat la fundamentarea europenizării Rusiei din secolele al XIX-lea şi al XX-lea. În Iluminism. Modelul nu era însă copiat în mod absolut. Mai ales în prima parte a domniei Ecaterinei cea Mare. eticheta. Influenţa germană începe însă să scadă în curând în detrimentul celei franceze. Depinde doar de el ca să devii de o sută de ori mai rău şi nimeni nu observă asta”. Prin model se înţelege nu numai organizarea statului. Ea întemeiază trei instituţii ce aveau să servească răspândirii educaţiei şi Iluminismului în Rusia: Muzeul Ermitaj. 2001. Să devii european era o necesitate. Voltaire îi scria Ecaterinei îndemnând-o să se inspire din moldelul Francez. Iluminismul rus are ca model iluminismul francez.7. multe din ele fiind impuse prin decrete de către împărat. când ţarul i-a forţat pe boieri nu numai să renunţe la tradiţiile şi obiceiurile patriarhale. Măreţia şi bunul-gust au înlocuit în toate barbaria”. Eticheta de la curte a apărut în epoca împăratului Petru I. printre care Voltaire şi Diderot.ROMANOSLAVICA XLI 229 sunt preluate însă superficial şi doar în straturile aristocratice. la Europa de Vest. dintre popor şi imperiu1. Pentru Voltaire civilizarea Rusiei era o chestiune de importare a artelor şi a meşteşugurilor din Occident: „Acum se află la Petersburg actori francezi şi opere italieneşti. ci pe ale noastre”2. ci şi cultura. p. ci completat cu elemente specific ruseşti. Wolff. Iaşi. Popor şi imperiu. Societatea Liberă Economică şi Biblioteca publică imperială.. Voltaire îl arată pe Petru privind înspre „partea noastră a Europei”. şi nu din convingere. desigur.cit. op.

cit. Paris. a fost invitat la Moscova arhitectul italian Aristotele Fioravanti. precum şi alţi italieni. libertate creativă şi nevoia de manifestare a intelighenţiei. în 1475. precum şi şcoli militare şi particulare). căci Zoe trăise în Roma. fiind apoi condamnat pe viaţă la exil în Siberia. În timp ce Rusia este privită de Occident ca o ţară aflată la graniţa dintre barbarie şi civilizaţie. ci dimpotrivă. Rusia priveşte Occidentul cu sentimente apreciative şi este receptivă la influenţele 1 Gheorghi Florovski. apud Treadgold. Universitatea din Moscova. .12. trebuie interpretată ca „începutul europenizării ruse”1. Încă din perioada Rusiei Kievene cnejii şi apoi ţarii ruşi au primit apreciativ influenţele occidentale în mai multe domenii. parte importantă a sistemului de educaţie al nobililor. căci a fost urmată de un număr de ambasadori moscoviţi în Italia. 1755. Au urmat apoi contacte cu alte state europene. Puti russkogo bogoslovija. Ţarul Ivan al III-lea se căsătoreşte cu prinţesa Sofia Paleolog. Limba franceză devine limbă de curte şi a aristocraţiei. p. influenţele veneau îndeosebi din Anglia şi Olanda. parte a „nou descoperitei” Europe de Est. 1937. care a început construirea catedralei Uspenski din Kremlin. care au construit Palatul în faţete în aceeaşi perioadă. 4. se convertise la catolicism şi nu avea legături cu Bizanţul. Aleksandr Radişcev denunţa lipsa de moralitate a aristocraţiei şi a curţii imperiale în Călătorie de la Sankt Petersbug la Moscova. Căsătoria lui Ivan nu a servit influenţelor bizantine. Întreg secolul al XVIII-lea rusesc este dominat de procesul cultural de europenizare a elitelor. Tendinţa Rusiei de a se integra Occidentului este însă mai veche de epoca lui Petru cel Mare. mai ales la Milano şi Veneţia. de crearea unei literaturi naţionale moderne urmând liniile europene şi de începuturile cercetărilor ştiinţifice şi descoperirilor. În 1790. În urma unei astfel de călătorii.ROMANOSLAVICA XLI 230 adoptat la scară extinsă limba şi cultura franceză. de exemplu. Procesul a fost înlesnit de crearea de noi instituţii educaţionale (Academie de Ştiinţe. de fapt. op. p. 1725. În timpul primilor ţari. O dată cu preluarea valorilor morale şi sociale vest-europene apare şi conflictul dintre controlul statului şi cererile societăţii educate pentru liberă exprimare. Se consideră că Sofia a introdus în Rusia influenţe ale culturii bizantine. ţări cu care Rusia avea contacte comerciale. eticheta la curte era tot de influenţă franceză.. nepoată a împăratului bizantin. rolul ei este greşit apreciat.

este dificil de crezut că înainte de cucerirea mongolă ruşii să-şi fi format vreo concepţie clară privind poziţia lor între Est şi Vest. amândoi erau barbari. precum în urma Conciliului de la Florenţa. Mişcarea e respinsă de statul moscovit ca eretică. Influenţele de aici nu mai sunt bine venite. cu înţelesul pe care îl dădeau grecii cuvântului. Doar din punct de vedere politic şi religios există reticenţe. superioară şi opusă Orientului. astfel.ROMANOSLAVICA XLI 231 venite din această parte. când Biserica Ortodoxă Greacă fusese de acord să se unească cu Roma. tocmai în această perioadă Europa de Vest descoperă Moscovia. forţându-i pe cnejii ruşi să-şi îndrepte atenţia mai degrabă spre Est decât spre Vest rămâne discutabil. Oraşele ruseşti Pskov şi Novgorod s-au alăturat Ligii Hanseatice. ruşii nu au fost izolaţi de Vest din cauza invadatorilor. cât şi etnic Rusia era deja înclinată spre Orient. din moment ce atât geografic. iar cucerirea ulterioară a Bizanţului de către necredincioşi este interpretată de statul rus ca o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru apostazia Bisericii sale. S-a încetăţenit convingerea că dominaţia Hoardei de Aur asupra Rusiei a izolat Rusia faţă de Occident. Erau mulţi europeni din Vest. * * * Mulţi istorici au învinuit Imperiul mongol pentru rămânerea în urmă a Rusiei vis-a-vis de Europa de Vest. deşi unul estic. în momentul stingerii dinastiei Riurik. îndeosebi . Dimpotrivă. Dacă mongolii au schimbat întra-devăr cursul istoriei Rusiei. De asemenea. Din acest moment Bizanţul este privit cu retincenţă. Chiar dacă mongolii pot fi răspunzători pentru multe aspecte ale vieţii în Rusia. Un musulman sau un neamţ erau priviţi probabil cu dispreţ egal pe teritoriul rus. Oricum. din 1439. după ce polonezii catolici şi suedezii protestanţi se luptă pentru obţinerea tronului în Rusia. Abia după răspândirea creştinismului în rândul slavilor de răsărit se pare că s-a format baza pentru următoarele păreri potrivit cărora Rusia era diferită. precum protocolul oriental de la curtea ţarilor. influenţele occidentale sunt prost privite. celălalt vestic. negustori şi soli ai Europei de Vest au început să vină în număr mai mare decât înainte.

ROMANOSLAVICA XLI 232 artişti. ca să deprină obiceiurile şi manierele europene. care aduc cu ele propriile obiceiuri şi culturi. primind în acelaşi timp. purtarea vălului. în acelaşi timp. Tradiţii sociale precum izolarea femeii. încât. Moscovia incluzând astfel o mare populaţie orientală şi. După Petru I contactele cu China – după cucerirea Siberiei –. Petru a trimis călugări în China pentru a studia limba chineză şi mongolă. peste Marea Caspică şi cu hanatele Asiei Centrale. Activităţiile de studiere a Orientului întreprinse de Petru fac parte din încercările sale de europenizare a ţării. o astfel de numire devenise imposibilă. Diferitele popoare asimilate de Rusia nu au influenţat atât de mult cultura rusă. dar. căci între scopurile celor trimişi în Orient se afla şi acela de a propaga credinţa ortodoxă. De exemplu. Petru încerca să înţeleagă Orientul în termenii Europei de Vest. pe de o parte. turcă şi persană. la curtea lui Ivan al III-lea din Moscova (1453-1505) şi numărul lor creştea în continuare. şi cu Imperiul Otoman şi Persia. Astfel. sau traducerea Coranului în rusă (nu din arabă. O dată cu creşterea politică a Moscovei are loc şi dezvoltarea culturală şi. respectiv. al Astrahanului. şi apoi în 1556. cât au fost ele însele influenţate. ca să aducă în Rusia cultura europeană. Înainte de Petru I existau surse persane care îi numeau pe ruşi uzbeci europeni. a trimis învăţaţi în Persia pentru a studia limbile arabă. tabuuri de endogamie şi . musulmanii din Rusia nu mai păstrează astăzi însemnele culturale ale musulmanilor. ci doar servirii intereselelor politice şi comerciale ale Rusiei cu acele ţări şi din acelaşi imperialism. Împăratul Petru I se purta însă în relaţiile sale cu Orientul asemeni unui monarh vest-european. asimilează noi populaţii orientale. Se ştie că Petru a trimis nobili în ţările Europei de Vest ca să înveţe noi meserii. Acest fapt a schimbat atitudinea Rusiei faţă de Orient. care a servit mai târziu întemeirii Muzeului Asiatic. Petru I a schimbat atât de mult caracterul Rusiei. care devin parte a culturii Rusiei. după el. Cucerirea Astrahanului aduce Rusia în contact cu Persia. pe de altă parte. Moscova absoarbe Hanatul Kazanului şi. au pus Rusia în relaţie directă cu mari puteri străine. cucerind noi teritorii Rusia. în acelaşi timp o nouă cultură şi civilizaţie. ci din franceză!). şi influenţele noilor vecini. în 1552. căci îşi mărise cunoştiinţele despre această parte a lumii. Studiul Orientului nu era însă menit preluării culturilor respective. precum deschiderea unui Cabinet de rarităţi.

ceea ce reprezintă o barieră în calea împrumuturilor reciproce. Wayne S. Spre deosebire de revoluţia lui Petru. dinspre Vest spre Est. căci ele vin tot prin Europa şi tot din Vest. Vucinich (ed. împotriva europenizării. răpirea înainte de logondă au dispărut sau sunt în curs de dispariţie. Rusul. Concluzia studierii influenţelor orientale asupra ruşilor şi invers. mai întâi cu ajutorul Armatei Roşii.ROMANOSLAVICA XLI 233 exogamie. 1 . făcând puţin înconjurul pământului.166. De aceea influenţele de azi. revoluţia bolşevică a dus nu la prevenirea separării dintre Est şi Vest. Rusul îl acceptă pe estic doar cu condiţia ca acesta să accepte cultura rusă. de rusificare. Standford. Procesul dorit de sovietici este cel opus. nu se „orientalizează”. în mare parte de cultură americană. a exilat sute de mii de adepţi ai europenizării şi „a închis fereastra către Europa deschisă de Petru”. de răspândire a culturii ruse în rândul celorlalte popoare şi de aici neacceptarea influenţelor din sens invers. Trăsătura particulară a epocii sovietice era demonizaţia propagandistică a Vestului. apoi a terorii staliniste. în studiu întreprins de Alexandre Bennigsen1 este următoarea: ruşii şi-au menţinut aerul de cultură superioară culturilor Orientului. sunt incluse în acelaşi proces. în Russia and Asia. Noul regim a luptat. pe de altă parte. Hoover Institution Press. The Muslims of European Russia and the Caucasus. p. a culturii ruse asupra popoarelor orientale de pe teritoriul Rusiei. 1972. ci dimpotrivă. Essays on the Influence of Russia on the Asian Peoples. Europenizare în limba rusă este tradus prin вестернизация. Alexandre Bennigsen.). venit din englezescul westernization.

Vom prezenta. o serie de observaţii structurate sub forma a şase secvenţe. Configuraţia graiurilor ucrainene. Cifrele incluse în paranteze drepte indică. Nicolae Pavliuc şi Ion Robciuc. 1 . în care se îmbină aspectele de căpătâi ale lucrării. Însemnătatea studiului realizat de lingviştii Nicolae Pavliuc şi Ion Robciuc (în continuare – monografie).ROMANOSLAVICA XLI 234 UCRAINENII DIN ROMÂNIA. Ucrainenii în toponimie. autorii ei fiind doi dialectologi cunoscuţi. cu o seamă de consideraţii strict personale: Mărturii statistice. la rigoare.1 Monografia a apărut recent în patru centre editoriale: Edmonton şi Toronto (Canada). aici şi în continuare. Ucrainenii şi lipovenii: elemente situaţionale comune.) şi Lvov (Ucraina). în cele ce urmează. Rosetti” din Bucureşti şi Universitatea din Toronto.A.U. profesori universitari şi totodată cercetători ştiinţifici. capitala provinciei canadiene Ontario. New York (S. cel de-al doilea în România. Cartea este rezultatul unei colaborări ştiinţifice de lungă durată dintre Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. pagina respectivă. ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNEI LUCRĂRI RECENTE Victor Vascenco Rândurile de mai jos. Structura graiurilor. primul în Canada. consacrate prezentării de ansamblu a elementului ucrainean din perimetrul carpato-danubian. se datorează unei lucrări originale de dialectologie slavă orientală: Українські говори Румунії (Graiurile ucrainene din România) [1]. Textele dialectale. lucrarea corespunzătoare din lista de izvoare de la sfârşitul articolului şi.

şi anume 60. de exemplu bisericeşti. Este un proces legic. după limba maternă. pentru a arăta că obiectivitatea datelor din ultimul recensământ (1992) este recunoscută nu numai de români şi. ceea ce. Au declarat însă ca având limba maternă ucraineana un număr mai mic de persoane. Constatăm aşadar că la ambele etnii există tendinţa de a se declara drept limbă maternă româna.482. potrivit recensământului populaţiei efectuat în 1992. reprezintă. numărul vorbitorilor etnici apare scriptic într-adevăr ca fiind mai mic după limba maternă decât după naţionalitatea lor. 30]. numărul lor se ridică la 65. pentru a sublinia faptul că. 23]. Potrivit unor asemenea calcule ar exista 300. în privinţa recensământului din urmă. în lumina acestei obiectivităţi. 23] în România. S-ar putea admite. sondern als Eskimo deklariere” (Potrivit constituţiei româneşti. p. respectiv cel puţin 100. prin atragerea în discuţie a calculelor efectuate de unele foruri. ci eschimos) [4. mai ales a ultimelor două (din 1977 şi 1992) [5. fără referiri la recensăminte. p. au existat încercări de a pune la îndoială veracitatea recensămintelor oficiale. Asemenea estimări ne par a fi exagerate. dass ich mich nicht als Deutscher. ne pare a fi incorect: „Laut rumänischer Verfassung kann sich jeder seine ethnische Zugehörigkeit assuchen. p. . caracteristic în general minoritarilor slavi sau de altă origine etnică şi. în consecinţă. care sunt consangvini ai ucrainenilor. Am reprodus mai sus cuvintele unui preot luteran din Transilvania. iar. S-au făcut evaluări şi de altă natură. Din acest motiv. ca eu să nu mă declar german.764 de persoane [6.ROMANOSLAVICA XLI Mărturii statistice 235 Ucrainenii constituie una din cele 19 minorităţi naţionale reprezentate în Parlamentul României [4.606 de persoane. Man hätte durchgehen lassen müssen. p. 44]. care duce formal la micşorarea numărului de vorbitori etnici. fiecare are posibilitatea să-şi declare apartenenţa etnică. 38. p. nu oferă motive de îngrijorare. într-al doilea rând.417 de suflete. potrivit datelor recensământului menţionat. 44] şi. numai 30.000 de ruşi lipoveni [5.000 de ucraineni [3. în consecinţă. efectuat în condiţii posttotalitare. 27]. Pentru comparaţie vom menţiona că ruşii lipoveni. în sensul că aparţin şi ei masivului etnic slav oriental. p.

cu alte cuvinte. p. 8]). Ucrainenii sunt. cel mai numeros etnos slav din spaţiul carpato-dunărean (a se compara datele. din [6. pe naţionalităţi. cele ucrainene ocupă statistic locul întâi.ROMANOSLAVICA XLI 236 Oricum. Foaia de titlu a lucrării Graiurile ucrainene din România . din toate localităţile rurale cu populaţie slavă din România.

p. Cele patru zone sunt următoarele. Este cea mai întinsă zonă. satele de aici fiind atestate şi ele încă în secolul al XIV-lea [1. Ruscova. Izvoarele Sucevei. Este o zonă destul de întinsă. pare-se. de exemplu. p. de exemplu (menţionăm. Maramoroščyna). de 76 de localităţi rurale. Cununschi. pe de altă parte. p. Este vorba. respectiv 14 în monografie. 733]. 2. p. pentru a fi descrise în monografie. formată din graiuri bucovinene şi huţule. Zona graiurilor de stepă din nordul Dobrogei (în ucr. prevăzute în reţeaua Atlasului lingvistic regional. din care au fost reţinute. MoldovaSuliţa. cea mai veche regiune dialectală. deci cu aproximativ 100 de ani înainte de Ştefan cel Mare. situată la est de Tulcea. se conturează patru zone dialectale. 3. din punct de vedere teritorial. al graiurilor ucrainene din România [3. 21-26] şi. Zona graiurilor sucevene din nord-estul României (în ucr. Ele aparţin genetic dialectului sud-estic al limbii . satele de aici fiind menţionate în surse istorice româneşti încă în secolul al XIV-lea. Bistra. foarte veche. aici şi în continuare. Repedea. Poienile de sub Munte. deşi ele au existat. pentru a simplifica. Şi aici este vorba despre o prelungire dinspre nord a acestui dialect. 1. situată la sud de Sighet şi formată din graiuri transcarpatice şi huţule ale dialectului sud-vestic al limbii ucrainene comune. alături de zona Maramureşului. 733]. a. 239-242].ROMANOSLAVICA XLI Configuraţia graiurilor ucrainene 237 În funcţie de trăsăturile fono-morfologice. în curs de elaborare. Brodina. Numărul localităţilor: 35 în reţeaua Atlasului lingvistic regional. Este totodată. respectiv 9 în monografie. Valea Vişeului ş. menţionat mai sus. Paltin ş. a. alături de zona Sucevei. sintactice şi lexicale ale graiurilor [1. care sunt o prelungire spre sud a dialectului sud-vestic al limbii ucrainene comune. Zona graiurilor maramureşene din nord-vestul României (în ucr. cu mult timp înainte [1. Dobrudža). doar varianta românească a denumirii). ţinând seama de ordinea descrescândă a arealelor ligvistice şi a vechimii atestărilor istorice. Sučavščyna). 32 de localităţi [1. Este totodată. p. 739]. Este formată din graiuri denumite convenţional „de stepă”. însumând 11 localităţi în reţeaua Atlasului.

în acelaşi an. cu deosebire din Regiunea Transcarpatică. situată la nord-vest de Caransebeş. tot aici. 4. la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Exponenţii acestor graiuri s-au deplasat aici. Cornuţel-Banat. spre sfârşitul secolului al XVIII-lea. a Sicei Transdanubiene din Dobrogea. Zona graiurilor transcarpatice şi huţule din Banat (la fel şi în ucr. organizaţie politico-militară a cazacilor ucraineni. şi unele localităţi urbane ca Tulcea şi Isaccea.ROMANOSLAVICA XLI 238 ucrainene comune. respectiv 5 în monografie: Hamcearca. Ciucurova. Başpunar ş. după lichidarea în 1775 a Sicei Zaporojene. puţine la număr. Geaferca-Rusă. şi înfiinţarea. Cele patru zone dialectale. însumând 22 de localităţi rurale în reţeaua atlasului. Este o zonă relativ întinsă.: Banat). în deltă. înfăţişând răspândirea graiurilor ucrainene din România .a. cea mai mică din cele patru şi cea mai recentă. Zorile. respectiv 4 localităţi discutate în monografie: Criciova. De menţionat. Satele de aici. Această zonă. însumează 7 localităţi rurale prevăzute în atlas. s-au format prin strămutarea. a unor exponenţi ai dialectului sud-vestic al limbii ucrainene comune. Copăcele.

În trecut s-au folosit în română o serie de sinonime ale acestui termen. printre cele 76 de nume de locuri menţionate parţial mai sus. p. Rusăneştii de Sus. din Bucovina [9. Rusca. p. de lângă Sibiu. p. locuitori din Ruthenia ’Russland’ [10. p. De menţionat apoi. iar în secolul al XVIII-lea se numeau Roşii de Vede [8. 1071]. p. cu radicalul rus-/ros-. Rusăneşti: Rusăneştii de Jos. apoi rutean. Rusul: Rusul de Jos. 281]. p. i. adică ucrainean din AustroUngaria. şi n-are nimic a face cu roşiori. p. Pentru a găsi o explicaţie.a.ROMANOSLAVICA XLI Ucrainenii în toponimie 239 Surprinde. ş. termen destul de vechi. Rusenii-Vechi. 283]. din care vom semnala doar câteva. vrea să însemne Ruşiori sau Rusciori [8. Ruseni: Rusenii-Noi. Roşiorii de Vede se mai numesc şi Ruşii de Vede. fiind atestată în 1380 sub denumirea Villa Ruthenica ’Aşezarea rutenească’ [8. de pildă. Rusul de Sus. rutenōrum). De menţionat că Roşiori. De altfel. III. dar nu există denumirea *Ucraineni. Sârbi. Ruşii: Ruşii lui Asan. de exemplu. p. în germană Ruthene. Unguri etc. 282]. originar din teritoriile fostei Rusii Kievene (secolul al IX-lea şi următoarele)’. căci este de origine latină medievală: ruteni (la gen. 281]. . mai ales cu radicalul rus-/ros. Rusova Veche. Ea nu se întâlneşte. la prima vedere. cu forma feminină ruscă [7. Rusca-Mică.cu sensul ’slav oriental. parţial. vom menţiona mai întâi că forma actuală ucrainean este relativ recentă. 939]. formate din numele etnic respectiv. amintit mai sus. în sintagme ca Rusca-Mare. o localitate cu acest nume.e. mai ales rus. Ungaria de Nord-Est şi. de unde provin. de unde se poate vedea că denumirea prezintă alternanţa u/o şi n-are valoare cromatică. mai precis din fosta Galiţie de Est. 520]. pus la plural [8. deci nu este un derivat de la roşu. că de la aceste apelative s-au format numeroase nume de locuri. rusnac. cu varianta fonetică rusneac [8. Rusciori. Rusova: Rusova Nouă. denumire folosită în trecut pentru a desemna ostaşi din trupele de cavalerie. faptul că în toponimia românească există localităţi nume de popoare ca Greci. iar acest lucru este principalul element al explicaţiei. Roşiori: Roşiorii de Vede cu sinonimul Ruşii de Vede. pl. Ruşii lui Chiriac. dar nici aiurea. ambele cuvinte ca în ucraineană. 266].

în fonetică se evidenţiază la graiurile de stepă din Dobrogea trecerea. Pentru a denumi localităţi cu populaţie slavă orientală de tip moscovit. În studiul acestor structuri se fac referiri comparative la limba literară şi la graiurile din macrosistem. o explicaţie satisfăcătoare. Structura graiurilor În orice studiu de dialectologie cu caracter de ansamblu aspectul structural. care cu timpul a fost asimilată de elementul dominant autohton.a. În recensăminte populaţia de primul tip este înregistrată de regulă sub denumirea ucraineni sau ruteni. corelaţiile de timbru şi sonoritate). discutate în secvenţa precedentă. în toponime ca Moscalul. Muscăleşti sau radicalul lipov-. adică organizarea internă a graiurilor ocupă un loc important. deci inexistentă etnic la ora actuală. sunt. În monografie. menţionate mai sus. de sorginte ucraineană şi atestă o populaţie slavă orientală de tip kievean. Cretenii-Lipoveni. acesta după stabilirea la începutul secolului al XVIII-lea a primilor staroveri în Moldova: Lipoveni. Schitul Lipovenesc ş. 19-101] (vezi şi [2. arhaisme şi împrumuturi). există două tipuri de localităţi româneşti cu denumire ucraineană: toponime din perimetrul celor patru zone dialectale. motiv pentru care subiectele vorbitoare nu pot da azi. aşadar. structura fonologică (trăsăturile esenţiale ale fonemelor. Este o distincţie din domeniul diacroniei. românesc. De exemplu. populaţia aparţinând celui de-al doilea tip sub denumirea români. cu populaţie ucraineană asimilată.din afara acestor zone.ROMANOSLAVICA XLI 240 Toponimele cu radicalul rus-/ros-. Principiul diferenţial. în cazul toponimelor cu rus-/ros-. şi toponime cu radicalul rus/ros. nu s-a folosit radicalul rus-/ros-. în . p. În concluzie. întâlnit în alcătuirea glosarului dialectal (v. structura morfologică (forme tradiţionale şi inovaţii). Moscăliţa. 403-417]) sub forma a cinci structuri lingvistice: structura fonetică a graiurilor (vocalismul accentuat şi cel neaccentuat). structura sintactică (organizarea sintagmelor şi a propoziţiilor) şi structura lexicală (dialectisme. acest aspect este prezentat destul de detaliat [1. cu populaţie neasimilată. p. recurgând de regulă la etimologii populare. ci radicalul musc-/mosc-. infra) este aplicat şi aici.

. [1. Numeroase.a. Relaţiile de bună vecinătate şi. p. evident sub influenţa mediului lingvistic românesc. kraváta. ciúşka ’ardei iute’ (< čuška) şi mai ales ruseşti: apját’ ’din nou (adverb)’ (< opjat’). kasárn’a ’cazarmă’ (< Kaserne). (etimoanele româneşti pot fi uşor identificate: amendă. darába ’bucată’ (< darob). salár ş. secvenţa din [1. primár. mai ales substantive ca: aménda.a. bomboană. katuná ’soldat’ (< katona). al administraţiei de stat şi al sistemului mass-media explică pătrunderea în lexicul graiurilor a numeroase împrumuturi din vocabularul limbii române. Textele dialectale Textele joacă în dialectologie un rol de căpătâi. pohár ’păhar’ (< pohár) ş. pl’óntro ’etaj’ (< piętro) ş. v.a.a. Ele sunt o finalitate a strângerii materialului şi totodată o sursă în interpretarea acestui material din punct de vedere lingvistic. 102-632] . fajránt ’încetarea zilei de lucru’ (< Feierabend). brósit’ ’a arunca’ (< brosit’). în morfologie se semnalează la graiurile din nord (transcarpatice. deci în graiurile de stepă. În sud-est. tot în nord.ROMANOSLAVICA XLI 241 anumite condiţii. dar inferioare numeric faţă de elementele româneşti. se întâlnesc împrumuturi turcice. sunt în nord împrumuturile din maghiară: várioş ’oraş’ (< város). uneori. hálba. apoi cele din germană: kanóna ’tun’ (< Kanone). p. bombóna. 738]). fána ’steag’ (< Fahne). ş. 737. náda ’trebuie’ (< nado) ş. în care instrumentul acţiunii se exprimă cu ajutorul prepoziţiei cu (pentru influenţele de mai sus. 735. bulgăreşti.).. sau din polonă: ál’bo ’sau (conjuncţie)’ (< albo). kabák ’pepene’ (< kabak). de ex. de intimă convieţuire cu populaţia românească prin intermediul pieţii. În sintaxă se pun în evidenţă. kurkán.a. huţule şi bucovinene) formarea gradului comparativ cu ajutorul adverbului mai din limba română: mai blysko ’mai aproape’. al serviciului militar. a vocalei i la o (sil’ ’sare ’>sol’) sub influenţa limbii ruse vorbite de lipoveni. halbă etc. Într-adevăr. kartóşka ’cartofi’ (< kartoška). unele construcţii prepoziţionale de tipul iz nožóm ’cu cuţitul’ (’a tăia pâinea cu cuţitul’). de ex.

Rosetti”) şi cadre didactice de la Catedra de limbi slave a Universităţii din Bucureşti. VII. Săpatul cartofilor. i. 767]: Cum se face pâinea. aşadar. Cum se face un balmuş (adică o mămăligă cu smântână). efectuate în cele patru zone (Suceava. Cum se pune varza la murat. în mare parte în urma îndemnurilor Conferinţei naţionale de dialectologie slavo-română din iunie 1961. anume est-romanic. Cum se taie o găină. cea mai întinsă.: Jak varyty boršč). 1963). Cum se fac sarmalele. Dobrogea. p. Banat). şi de ambele sexe.000 de lexeme. aflată în păstrare la institutul mai sus menţionat. Cum se fierbe o ciorbă (în ucr. după calculele noastre. în localitatea Brodina. cele mai multe dintre ele. Lexemele nu coincid. Maramureş. adecvate regiunii şi persoanelor respective. cuvinte şi forme gramaticale potrivit principiului diferenţial. 632-718]. împrumuturi din alte limbi.e. au fost făcute de către cercetători de la Institutul de lingvistică din Bucureşti (azi Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. aproximativ 2. Ciorba cu mămăligă. Înregistrările s-au făcut pe bandă magnetică la începutul anilor ’60 (19621965). şi implantate în acelaşi mediu ambiant de adopţiune. când au fost prezentate la Bucureşti comunicări privind mai toate graiurile slave din România (v. p. cu cele din limba literară şi sunt. S-a folosit la înregistrare o gamă variată de teme cu caracter etnografic. a monografiei. care cuprinde. pus la temelia acestei părţi lexicografice.ROMANOSLAVICA XLI 242 constituie partea centrală. mai ales din română. Ele constituie o parte componentă a Arhivei fonogramice a graiurilor slave din România. . Înregistrările. din zona Sucevei (informatoare Hlodyk Iryna) [1. de exemplu. Această secvenţă din lucrare este precedată de câteva principii metodologice care au stat la baza înregistrării textelor şi se încheie cu un foarte util Glosar [1. Cositul fânului. mai ales din generaţia vârstnică. Ucrainenii şi lipovenii: elemente situaţionale comune Desprinse din acelaşi masiv lingvistic. „Romanoslavica”. Au fost atrase în discuţie 32 de localităţi prin intermediul unui număr de 81 de informatori de vârste deosebite. Cum se fac castraveţii muraţi. anume est-slav.

(în zona Suceava). în funcţie de vârstă şi sex. între altele. 8]. Bilingvismul se manifestă. Sarichioi etc. unde influenţa mediului înconjurător.. Crişan. şi anume nordul Moldovei (Suceava) şi Delta Dunării (Dobrogea) sunt teritorii în care figurează atât localităţi cu populaţie ucraineană. Chilia. care le influenţează lingvistic tot mai mult. Lespezi etc. Astfel. folosirea curentă. (în zona Dobrogea). în cazul de faţă. Caraorman etc. respectiv peste 8. Sulina. (zona Sucevei). Acest fapt explică. cât şi localităţi cu populaţie lipovenească: Manolea. p.ROMANOSLAVICA XLI 243 graiurile ucrainene din România prezintă o serie de apropieri şi trăsături definitorii. Tulcea. (zona Dobrogei). de exemplu . ca întindere şi intensitate.) să dispară treptat. deşi ucrainenii sunt semnalaţi în nordul României de azi încă în secolul al XIV-lea. în mod diferit. p. în timpul serviciului militar şi la locul de muncă din localităţi urbane. a două idiomuri diferite. de regulă. căci două din cele patru zone dialectale ucrainene din România. la recensământul din 1992 au declarat ca limbă maternă limba oficială a statului peste 5. graiul natal şi româna. proces care continuă şi în zilele noastre” [1.a. 30-31]. Paltin etc. cât şi lipovenii: Poşta. în sensul că aici locuiesc atât ucrainenii. căci sunt situate. în timp ce bărbaţii vorbesc în anumite situaţii numai limba statului. O a doua trăsătură comună este de ordin lingvistic: bilingvismul.. cu deosebire femeile (care sunt cele mai conservatoare) folosesc acasă şi în sat exclusiv graiul local. În deltă există şi localităţi mixte. în mod alternativ.000 de ucraineni. Isaccea ş. Astfel. O primă trăsătură comună este de ordin teritorial. după cum se ştie. izolat. comune cu graiurile ruşilor lipoveni. de exemplu. Periprava. care implică. de ce în statistici populaţia după limbă maternă este mai mică numeric decât populaţia reală (la recensăminte bărbaţii declară deseori că vorbesc în mod curent româna). de exemplu.000 de lipoveni (a se compara datele din [6. Acelaşi lucru se poate spune şi despre rusa vorbită de lipoveni. „Aceasta a făcut ca limba ucraineană dialectală (. întrun mediu aloglot. persoanele în etate. Brodina. în timp ce ruşii staroveri sunt atestaţi documentar aici abia la începutul secolului al XVIII-lea. Letea. Graiurile est-slave din România vorbite de ucraineni şi lipoveni au un caracter discontinuu sau insular.

ROMANOSLAVICA XLI 244 în antroponimie. a străbătut ţara din Banat până prin părţile Prutului. Graiurile est-slave din România sunt. Astfel. Din punctul de vedere al lingvisticii româneşti. mai ales. căci s-au desprins din perimetrul graiurilor primare din macrosistem. adică unităţi lingvistice străine. graiurile ucrainene de stepă din Dobrogea aparţin genetic dialectului sud-estic al limbii ucrainene comune. prin imigrare. sub raportul originii. acestea îşi au sorgintea. plenar. au lucrat timp de aproape patru decenii pentru a transcrie textele şi a interpreta materialul strâns prin deplasări pe teren în perioada anilor 19621965. Ele prezintă însă unele afinităţi. care cu timpul s-au înstrăinat. Şi pentru a publica deci primul studiu de ansamblu al graiurilor . acolo unde ele există. în cea de-a doua concepţie prin emigrare. în general. Ele s-au format. adică unităţi lingvistice proprii. Graiurile est-slave din România sunt totodată divergente. începând cu anul 1945. care ţine mai mult de domeniul terminologiei. căci o revigorează. în totalitatea sa. care constituie pentru ele terra unde oriemur. în căruţa sa cu doi cai. în timp ce pentru lingvistica estslavă ele sunt exclave. care. Cât priveşte graiurile lipovenilor. Elementul est-slav este aşadar. dialectului sud-vestic al limbii ucrainene comune. în prima concepţie. pentru a publica în 1909 primul atlas lingvistic românesc. toate. fiind românizate sau autentic româneşti. Pe baza celor de mai sus putem formula şi o opoziţie binară. care nu-şi găsesc locul. ceea ce se reflectă pozitiv în limba predată în şcoli naţionale. adică sustrase timp îndelungat de sub influenţa nivelatoare a limbii literare din macrosistemul de origine. Importanţa monografiei Asemenea lui Gustav Weigand. în reţeaua de localităţi a atlaselor lingvistice româneşti. în dialectul meridional al limbii ruse comune. este covârşitoare: peste 70% din numele de familie lipoveneşti au inovat cu timpul. graiurile est-slave în discuţie sunt enclave. autorii monografiei au efectuat anchete şi. un fenomen de implant în spaţiul carpato-dunărean. în direcţia limbii literare. iar graiurile transcarpatice şi huţule din Banat aparţin. graiuri secundare.

la care se lucrează. Bucureşti. ar fi încheierea lucrărilor de cartografiere a materialului dialectal în vederea publicării Atlasului regional al graiurilor ucrainene din România. să i se adauge un studiu consacrat lexicului onomastic. care nu sunt decât un deziderat şi nu afectează cu nimic valoarea lucrării. demn de a fi imitat. în cel mai bun sens al cuvântului. dar de mare însemnătate. cât şi pentru dialectologia slavă în genere. O a doua complinire. deci pentru dialectologia regională şi cea panucraineană. Lucrarea n-are numai o importanţă intrinsecă. Toronto. Alcătuirea unui dicţionar al graiurilor vorbite de lipoveni. în ultimele decenii. căci ar putea pune în evidenţă faţete noi ale raporturilor interlingvistice şi interetnice în cele patru zone. care nu dispun încă de un corpus de texte. Ion Rebuşapcă. cu mari întreruperi. de alţi dialectologi. ci şi pentru etnografie şi folclor. . studiul elaborat de lingviştii Nicolae Pavliuc şi Ion Robciuc (au publicat recenzii Andrij Danylenko. consacrat lexicului apelativ. Marko Stech.ROMANOSLAVICA XLI 245 ucrainene din România. O asemenea cercetare privind antroponimele. De menţionat apoi că în monografie se stabileşte pentru prima dată apartenenţa acestor graiuri la un anumit subdialect. în faşă. deci numelor de persoane şi de animale. nu manifestă nici pe departe interesul necesar. după încetarea sa din viaţă. chiar fără aceste două compliniri. zoonimele şi toponimele ucrainene din România ar fi o complinire utilă. iar forurile şi persoanele care ar fi firesc să se ocupe de acest lucru. iniţiată de regretatul Andrei Ivanov. Oricum. de lungă durată ca elaborare. Implicit autorii lucrării realizează pentru prima oară o clasificare judicioasă a graiurilor ucrainene dispuse în cele patru zone dialectale din spaţiul lingvistic carpato-dunărean. respectiv la unul din cele două dialecte ale limbii ucrainene comune. important nu numai pentru dialectologie. necesare descrierii particularităţilor fonetico-fonologice şi gramaticale ale graiurilor şi de un glosar diferenţial. de asemenea numelor de locuri. Mă gândesc la graiurile ruşilor lipoveni. Ea este importantă şi ca model extern. Varşovia) reprezintă o realizare de anvergură şi importanţă deosebită atât pentru ucrainistică. a rămas acum. Ar fi de dorit – menţionăm în încheiere – ca la studiul în discuţie.

Russisches etymologisches Wörterbuch. Populaţie. 1991.ROMANOSLAVICA XLI 246 NOTE 1. Rezultate generale. Bucureşti. . DEX. Heidelberg. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”. în „Südosteuropa Mitteilungen”. 403-417. Probleme de dialectologie. Editura Mustang. 9. 1993. a II-a. s. Moscova. 782 p.. Bucureşti. Bucureşti. fiind prevăzută cu rezumate în engleză. Max Vasmer. 1999 (lucrarea este elaborată în limba ucraineană. Ukrainian Dialects in Romania. E. 2000.Interview mit „Zigeuner-Pfarrer” Eginald Schlattner. Nicolae Pavliuc. Bucureşti. 1987. 2003. Dicţionarul explicativ al limbii române. 1958 (ed. 5. Renate Wahrig-Burfeind. IV). 8. Dialectal Texts. Gütersloh -München. gospodării. Iorgu Iordan. 4-5.B. Ion Robciuc. Recensământul populaţiei şi localităţilor din 7 ianuarie 1992.U. 43-49. 2. Ed. University of Ottawa Press. 1963. Bucureşti. 7. Academia Română. română şi ucraineană). 2005. Studii şi articole. Ion Robciuc. Gerhard Wahrig. vol. în „Living Record. Morphological Peculiarities of the Ukrainian Dialects of Northern Moldova (Romania). Neu herausgegeben von Dr. 10. E. Comisia naţională pentru statistică. Graiurile ruseşti lipoveneşti din România. 6. rusă. Feodor Chirilă. p. . 1996. Edmonton-L’viv-New York-Toronto. Andrei Ivanov. Theodor Olteanu. Nicolae Pavliuc. Peter Miroschnikoff. 1993. 4.. Deutsches Wörterbuch. locuinţe. Toponimia românească. Essays in Memory of Constantine Bida”.. 3. (Lucrarea este elaborată în limba ucraineană..A.

ceea ce a declanşat venirea unui mare val de americani dornici de îmbogăţire. În 1912. Acesta a fost momentul când Rusia începe să-şi aroge drepturile asupra teritoriului şi să dezvolte comerţul cu blănuri. pe braţul Turnagain a fost descoperit aurul. Pe la 1888. William H. aflat atunci în serviciul împăratului rus. ASPECTE CULTURALE Axinia Crasovschi Scurt istoric Primul contact al lumii civilizate cu teritoriul Alaskăi a avut loc la începutul secolului al XVIII-lea prin exploratorul danez Vitus Behring. după un lung periplu prin Cercetarea s-a desfăşurat în cadrul programului Fulbright.s-au stabilit în Alaska în 1967. speculând faptul că Rusia împăratului Alexandru al II-lea se afla în datorii. La vremea respectivă. Eugene. populaţia americană nu a realizat însemnătatea acestei tranzacţii. secretarul de stat al SUA. 1 . Descoperirea în 1957 a petrolului în Peninsula Kenai deschide drumul aerului pe la Pol. Călătoria de studiu pe teren în Alaska a avut loc în aprilie 2003. la Universitatea din Oregon. legând Europa de Orient prin Anchorage. În 1867. dar abia în 1959 va adera la Uniune. Seward.2 milioane de dolari (aproape 2 cenţi pe un acru de pământ). cea mai importantă aşezare urbană din zonă.ROMANOSLAVICA XLI 247 ALASKA ŞI COMUNITĂŢILE DE STAROVERI. Alaska devine Teritoriu al Statelor Unite. fiind cel de-al 49-lea stat. Ruşii staroveri (credincioşii ortodocşi de rit vechi) – obiectul cercetării noastre1 . numind faptul o „nebunie a lui Seward”. Petru cel Mare. în 2002-2003. cumpără Alaska cu un preţ de 7.

cele două grupuri întâlnindu-se în HongKong. identitatea naţională şi religioasă. Cel mai mare grup a venit în Oregon din America de Sud. În fapt. prilej cu care am observat pregătirile pentru sărbătoare şi sărbătoarea în sine. la un moment dat. în partea de nord-vest a Manciuriei (aflată. unde au cumpărat la început trei loturi de pământ. Această primă aşezare a staroverilor în Alaska se voia să fie şi ultimul punct de refugiu în dorinţa lor de a-şi păstra specificul. la jumătatea secolului al XVIII-lea. Generaţia vârstnică mai ţine minte începutul acestui periplu declanşat în anii 1920. crescând brazi şi mure. în special. când. În SUA. stabilindu-se în Woodburn şi în împrejurimi. i-au determinat pe staroveri să-şi părăsească gospodăriile şi să ia din nou drumul bejeniei. modul de viaţă şi convingerile. în statul Oregon. Astfel. Ei s-au stabilit în Peninsula Kenai în apropierea portului maritim Homer. din Brazilia. li s-a alăturat un cuprinzând perioada de dinainte şi de după Paşte. altă parte. o dată cu instaurarea comunismului. înfiinţând localitatea Nikolaevsk. Denumirea de Nikolaevsk dată localităţii aminteşte de anul 1791 când la gurile râului Kenai din peninsula cu acelaşi nume a fost construită şi a funcţionat destul de multă vreme reduta Nikolaevsk. Kazahstanului. bunici şi copii fugeau de colectivizarea impusă de bolşevici în zonele Uralului. sub stăpânire niponă) şi provincia Sin Tsian. ei şi-au urmat drumul: o parte în ţările Americii Latine. Sărăcia şi condiţiile climaterice neprielnice agriculturii din Brazilia şi Argentina i-au determinat pe mulţi dintre ei să caute alte locuri pentru aşezare. La puţin timp. Kirghiziei şi Siberiei. au ajuns să defrişeze pădurile din Vestul Sălbatic american. după ce timp de aproximativ 30 de ani au trăit în două regiuni diferite din China: împrejurimile oraşului Harbin. care s-a dezvoltat rapid într-un timp relativ scurt. părinţi. în Australia şi Noua Zeelandă. . staroverii s-au stabilit exact în locurile unde. mai ales. au fost aşezări ruseşti întemeiate de marinarii şi comercianţii ruşi veniţi cu vasele prin Oceanul Pacific de la Ohotsk şi Kamceatka.ROMANOSLAVICA XLI 248 lume şi o ultimă şedere în statul american Oregon. Cu ajutorul Crucii Roşii Internaţionale. ei au început să sosească imediat după 1960. pusă sub semnul lui Dumnezeu. Venirea Armatei Sovietice şi proclamarea Republicii Populare Chineze în 1949. unde au început să se ocupe de ferme agricole. unde staroverii aveau gospodării bine închegate şi prospere şi duceau o viaţă tihnită.

urmându-l în zona Kubanului pe atamanul Ignat Nekrasov.ROMANOSLAVICA XLI 249 nou grup de staroveri – cazacii nekrasoviţi sosiţi în 1963 în SUA (mai întâi. Acesta a constituit motivul principal al îngrijorării vârstnicilor. Contrastul dintre cultura americană şi cea a staroverilor este foarte puternic. schimbarea stilului de îmbrăcăminte . fiind aduşi din Turcia cu un avion trimis special de senatorul Robert Kennedy la intervenţa Fundaţiei „L. după ce au trecut prin Delta Dunării din Dobrogea. Tolstoi” din New York. s-au oprit pe malurile lacului Enoz. respectiv turceane sau curcanii. membrii grupului care au locuit în China în zona Harbinului. Aceste porecle şi le-au dat singuri. imediat după înfrângerea răscoalei atamanului Kondrat Bulavin (1807-1808). Pe străzi. unde bărbaţii s-au ocupat cu vânătoarea. neamestecându-se cu popoarele în mijlocul cărora trăiau. în primul rând. mare parte dintre ei întorcându-se în Rusia. alţii. de data aceasta. datorită îmbrăcăminţii. în locurile izolate din Alaska. ele au rezistat până în zilele noastre. au devenit cunoscuţi sub denumirea de sintsiantsy sau peştii. luând drumul Asiei. cu scopul de a se individualiza. care au simţit pericolul la adresa integrităţii comunităţii şi au demarat demersurile pentru o nouă migraţie. când se poate observa un proces destul de rapid de schimbare la tinerele generaţii. a căror ocupaţie principală a fost pescuitul. În SUA. cei din provincia Sin-Tsian şi din Turcia. Deşi este un factor extern. iar acest fapt îi face pe tineri să înceapă să renunţe în cele mai multe cazuri la valorile tradiţionale. După moartea acestuia. în parcuri. care este tipică Rusiei medievale. în zona Kubanului. în magazine şi instituţii staroverii se deosebesc imediat. Presiunea religiei musulmane i-a determinat să părăsească locurile imediat după 1960. au primit numele de harbintsy sau makaki.N. refugiindu-se din calea prigoanei ţariste în Imperiul Otoman: unii s-au aşezat pe malurile lacului Mainoz. Confruntarea cu noua civilizaţie În toţi anii pribegiei. Aceştia din urmă au părăsit Rusia încă la începutul secolului al XVIII-lea. Fiind comunităţi cu o cultură tradiţională şi religioasă pronunţată. ei s-au despărţit în două grupuri. cele trei grupuri au reuşit să-şi păstreze tradiţiile şi obiceiurile specifice. în New Jersey).

după primele 6-7 clase ei le întrerupeau educaţia instituţionalizată. Ei înţelegeau necesitatea educaţiei în acest sistem. care le era suficient pentru a se descurca.ROMANOSLAVICA XLI 250 arată gradul de respectare a tradiţiilor. Observând însă comportamentul ulterior al copiilor. Prima reacţie a părinţilor staroveri faţă de şcoala americană a fost pozitivă. nişte rochii foarte practice. aşa cum sperau. şi doar bătrânele mai poartă fartuki. această mentalitate a început să se schimbe. vii. Dacă înainte materialul din care îşi confecţionau rochiile era înflorat. specific şcolii contemporane americane. pentru a face mai uşoară trecerea de la limba rusă la cea engleză. de autoexprimare şi creativitate. Ei chiar doreau să lucreze alături de părinţi pentru a câştiga bani şi deci independenţă. lăsate peste pantalonii de blugi. iar cele din Turcia – aşa-numitele talehki. adaptate semnificaţiei zilei: în zilele obişnuite sunt preferate culorile estompate sau chiar închise. Femeile măritate poartă părul strâns într-o bonetă (šašmura) asortată la culoarea rochiei. Tot din aceste considerente şi căsătoriile erau foarte timpurii: fetele se măritau la 13-14 ani. Copiii erau mulţumiţi cu nivelul de cunoştinţe obţinut. încinşi la mijloc cu brâu (pojas). băieţii – pe la 16-17 ani. iar în zilele de sărbătoare – cele deschise. tendinţa de acum este pentru culori uni. cărora li se dezvolta spiritul de iniţiativă. integrarea tuturor aspectelor vieţii în societatea americană se face pe baza dogmelor religioase. pentru a-şi păstra copiii în comunitatea religioasă. Drept urmare. ei au ajuns la concluzia că schimbarea s-a produs în rău şi nu în bine. Cu timpul. şcoala a organizat o programă bilingvă pentru clasele primare. păstrând sarafanele pentru sărbători. Bărbaţii poartă cămăşile lungi ruseşti (rubaški) cu gulerul brodat. Fiind o comunitate conservatoare. femeile celor două grupuri din China obişnuiau să poarte sarafanele şi şorţurile tradiţionale (fartuki). La începutul imigraţiei staroverilor în Oregon. De pildă. toate femeile preferă talehki pentru zilele obişnuite. Procesul educativ la staroveri se reduce la studiul cărţilor sfinte şi al celor cu conţinut religios. Primul pas în sensul acesta s-a făcut la nivelul celor trei grupuri de staroveri. bazat pe dialog şi discuţii în contradictoriu. În prezent. Principiul ascultării şi disciplinei caracteristic sistemului tradiţional de educaţie din mediul starover a intrat în contradicţie cu principiul modern al individualismului şi al autoexprimării personalităţii. tineretul dorind să-şi facă .

Tinerele apelează din ce în ce mai des la serviciile asistenţei medicale acordate la naşterea copiilor lor. Totuşi staroverii consideră că tehnica influenţează în mod negativ modul lor de viaţă. muzica modernă aduc un nou tip de cultură. care. la şcoala din sat vin să predea tot dascăli americani. nu coincide cu cea a vârstnicilor. Ei au mai înfiinţat câteva localităţi în pădurile din peninsula Kenai. Motivele americanilor de a-şi da copiii la şcolile unde învaţă staroverii se bazează pe admiraţia lor faţă de disciplina şi respectul pentru cei mai mari. care. au început să vină şi copiii americanilor. pentru muncă şi pentru valorile morale existente încă în mediul starover. Televizorul. situate pe marginea oceanului. deocamdată.ROMANOSLAVICA XLI 251 o carieră profesională şi să poată avea acces la locuri de muncă mai bine plătite şi calificate. Cu toate acestea. Multă vreme nu au fost de acord cu propunerea autorităţilor americane de a face şosele. Localitatea Kaceamak-selo şi acum este greu accesibilă. femeile nu au voie să vină în pantaloni. văzându-se din nou ameninţaţi de tentaţiile culturii americane care şi-a făcut simţită prezenţa şi influenţa destul de repede de la aşezarea lor pe acest meleag. acolo putându-se ajunge doar pe apă sau pe un drum abrupt căruia îi fac faţă doar automobilele de teren. Tinerii reuşesc să scape de sub vigilenţa părinţilor şi îşi impun cu încetul voinţa. dotată cu calculatoare şi tot necesarul didactic şi educativ modern. Astfel. pe respectarea posturilor în timpul cărora sunt interzise distracţiile. La şcoala din Voznesenka. au căutat să se mute în locuri şi mai izolate. Încercarea directorului şcolii de a aduce calculatoare s-a lovit de refuzul categoric al părinţilor. radioul. Staroverii din Nikolaevsk. iubitori ai . Însuşirea tehnicii nu mai este o problemă pentru tineret. care împiedică respectarea stilului tradiţional de viaţă bazat pe rugăciune în faţa icoanelor de acasă. ţin cont de cerinţele comunităţii starovere locale. iar acest fapt nu rămâne fără urmări. Noile generaţii de staroveri se confruntă în prezent cu aspecte contradictorii: pe de o parte. Educaţia instituţionalizată începe să-şi arate efectele şi în această localitate izolată. ci în fuste sau rochii lungi. Staroverii însă observă cu îngrijorare schimbarea din comportamentul copiilor lor şi acceptă cu greu ideea vecinătăţii imediate cu americanii. conservatorismul părinţilor lor. de cele mai multe ori.

где основали несколько поселений. в американском штате Аляска. Îmbinarea vechiului cu noul este o cale de compromis pe care o adoptă majoritatea staroverilor din Alaska în zilele noastre.ROMANOSLAVICA XLI 252 vechilor tradiţii şi valori şi. BIBLIOGRAFIE Evstafiev. Но сколько бы они не опасались влияний американской культуры и не пытались бы уберечь молодежь от соблазнов современного мира ясно. Staroobrjadcy Alaski. оказавшихся волею судьбы с 1967 г. что борьба становится все сложнее и знаки пришествия Антихриста – все явнее. интегрирование в американское общество происходит через и на основе религииозных догм. dorinţa de a accede la valorile moderne oferite de civilizaţia americană. . Chiar şi staroverii cei mai izolaţi – este vorba de cele zece familii care s-au aşezat recent pe insula Kodiak. pentru protejarea tineretului de tentaţiile lumii moderne este din ce în ce mai dificilă. 1992 ТЕЗИСЫ Настоящая работа описывает вкратце исторический и географический путь староверов. iar semnele venirii Antihristului pe pământ sunt tot mai evidente. pe de altă parte. Azii i Ameriki. Credinţele păstrate de secole privind apropierea sfârşitului lumii par să se adeverească şi doar străduinţa individuală şi izolarea de lume mai pot ajuta la mântuire. Элементы технической цивилизации хотя и входят в их жизнь. noiembrie. lupta pentru păstrarea identităţii religioase. 2003 Tradicionnaja duhovnaja i materialnaja kul’tura russkih staroobrjadčeskih poselenij v stranah Evropy. în locul numit Afogniak – şi-au asigurat toate utilităţile moderne necesare unui trai civilizat. Вера в близость конца мира оказывается оправданной и только личное старание и уход в глухие места может спасти. усваиваются и употребляются лишь те.N. Cu toate acestea. Pokrovski şi Richard Morris. lui N. Будучи консервативной общиной. ei le folosesc pentru vizionarea casetelor video cu conţinut educativ pentru copiii lor. Pentru aceştia. Deşi nu au televizoarele cuplate la cablurile de televiziune. „Staroobrjadec”. которые считаются неопасны для духовной и моральной жизни. Nijni-Novgorod. применяются с осторожностью. ei asigură educaţia religioasă şi apelează la învăţământul american la distanţă. Novosibirsk. singurul care-i satisface deocamdată. Mihail. volum de comunicări ştiinţifice sub red.

которое проживает на территории Буковины. в работах И. прослеживается широкий спектр проявлений метеорологической магии. утвержденные в сознании румынского народа посредством хронографов. манипулирующие атмосферными феноменами а также носители эзотерических знаний. в частности. связанных с . что в народных представлениях и плювиальной практике исключительно у населения Буковины и в некоторых зонах Трансильвании еще отличают соломонарей и контрсоломонарей (градовников). способные разогнать градовые тучи.ROMANOSLAVICA XLI 253 О СООТНОШЕНИИ ТЕРМИНОВ СОЛОМОНАР/ ГРАДОВНИК В ПЛЮВИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РУМЫНОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ БУКОВИНЫ Антоний Мойсей У народов.Ф. Никулицэ-Воронки и др. к уменьям сoломонарей и градовников навести или отвернуть от людских поселений град и бурю. Мариана. С. Восточнороманское население.Г. Это относится. в которых значительную роль играют мифические персонажи. На этимологию названия значительно повлияли предания про легендарного царя Соломона с его магическими знаниями и умениями. Сбиеры. Следует отметить. На Буковине термины соломонар и градовник впервые были зафиксированны во второй половине ХІХ в. Е. не составляет исключение из этого правила. которые издавна занимались земледельем. Позднее под этим названием нашли место несколько персонажей. связанных с метеорологическою магиею. на других же территориях проживания восточных романцев в основном под названием соломонар идентифицируют большое количество персонажей. В их народной традиции находим множество обычаев и обрядов.

Символика животных в славянской народной традиции. 1. чернокнижники та ветреники (последний встречается у украинцев Закарпатья).М. 1944. Для того. чтобы стать соломонарем. работы: Гура А. Н. когда с помощью драконов поднимали лед с бездонных озер в небо. 1941. который упоминается Страбоном и И. всех волшебств и гаданий.: Международные отношения.). care de mai mulţi autori. Толстой Н. Будай-Деляну как „путешествующий через тучи” – и который занимает в демонологической иерархии промежуточное положение между демоническими существами. В случае отказа в милостыни. 1995.535. Wettertreiber. у немцев подобный персонаж носит название lumpenmann. о змее. – М. Очерки славянского язычества. 2003. Аналогические верования. кирпичник и др.. Budapest. Dictionarum Valachico-Latinum. у украинцев – планетники.ROMANOSLAVICA XLI 254 метеорологической магией: 1) собственно соломонарь. Основными атрибутами их магической деятельности были золотая уздечка и черная книга. 1997. c. Град // Славянские древности.: Индрик.424. – носитель эзотерических знаний (на Буковине он известен как градовник. der Wattermacher. их наука носит название соломоние. которые могут влиять на атмосферные явления. где дьявол учил их всем языкам живых существ. это прошение милостыни по селах. Характерным признаком их поведения. – Ужгород. соломонари летают верхом на драконах и руководят градом. с. которые существуют на земле. Уздечкою они укрощали драконов.293. Потушняк Ф. р.И.15. в Правиле Матея Басараба как „прогонщик туч”. у сербо-хорватов – graboncijaš dijak.И. Например. Черную книгу читали тогда. у мадьяр – garabantzás Diák. у поляков – планетники. у словаков – planjetníci. – c. За верованиями буковинских румынов. Klein S. Толстой Н. – Москва: Индрик. На латинском языке термин переведенный как imbricitor (см. 1. Работы об оборотне „вовкуне”.И. în cursul a treizeci şi mai 1 ..Толстого. 2) контрсоломонар. они должны были пройти специальную семилетнюю школу под землей. 3) атмосферные драконы (aлы. о зверях и птицях в народних представлениях украинцев Закарпатья // Літературна недъля Подкарпатского общества наук. у населения Восточной Моравии – колдунчернокнижник. c. встречаются в традиции многих народов.В. – Т. за народными поверьями. Klein S. соломонари могли направить град на поля жадных людей1. зафиксированный в 1652 г. духами и носителями эзотерических знаний. посвящал в тайны природы. верхом на которых они поднимались на тучи и варили лед. – М. связанные с существами. халы). Этнолингвистический словарь под ред. Lesikon RomânescuLătinescu-Ungurescu-Nemţescu.

Оиштяну. Все следующие упоминания этого термина территориально относятся к Трансильвании ХІХ в. упоминаются как прогонщики туч. градовником (гриндинар. Vulcănescu.II. Mitologie română. Paideia. проникновение термина соломонар в румынскую языковою практику произошло в ХVІІ – ХVІІІ вв. на протяжении XVII-XVIII вв. A. с. – А. привело к отождествлению этих двух действующих лиц. в свою очередь. Polirom.) на территории Трансильвании.A.ROMANOSLAVICA XLI 255 На Буковине. о чем свидетельствует его первое упоминание в конце ХVІІІ в. в период широкого распространения термина соломонар среди восточнороманского населения.I. Bucureşti. о его магических знаниях и умениях проникла в сознание румынского народа через хронографы – сборники по всемирной истории. наделенные силой влияния на формирование метеорологических условий. Ţiganiada (versiunea I) // Buciumul românu. скорее всего. 445447. Bucureşti. 1985. р. . 2 Там же.. R. По его мнению. Ordine şi Haos: Mit şi magie în cultura tradiţională românească. следует отметить работу Порядок и Хаос: миф и магия в румынской традиционной культуре одного из последователей М. 424). 654.. Antoaneta. 1 Budai-Deleanu I..1). в которой верованиям про соломонарей отведен отдельная глава. . Oişteanu. доказывается комментариями И. Editura Academiei RSR.) (эта работа была опубликованная после смерти автора в 1875-1877 гг. Как считает автор. Полтора века раньше.A. который находился на содержании села и охранял поля и пастбища от града. в которых multora ani. c. Факт малоизвестности термина в конце ХVІІІ в. Olteanu. Елиаде. связанных с метеорологической магией. петрар) считался носитель эзотерических знаний. Слияние местных названий имело место. 1877. 286. в Правиле Матея Басараба народные ворожбиты. Şcoala de solomonie: divinaţie şi vrăjitorie în context comparat. предание о легендарном царе Соломоне. . р. С помощью ветки лещины и заклинаний он прогонял дождевые тучи от села. Это. в 1652 г. В этом контексте. 1825. c. 1999. Будай-Деляну (приблизительно – 1795 г.1875. 212.. 2004. Будай-Деляну термина в подстрочных примечаниях – „те что верхом на драконах носят град”2. Budae. (приблизительно – 1650-1750 гг. Iaşi. в первой редакции Циганиады И. Оиштяну. по мнению А. у румыноязычного населения. . s-au lucratu.

Их перевод на румынский язык был осуществлен только в начале ХVІІ в. Еретеску. 1985-1989.2. Белтяну характеризуют соломонаря как позитивного действующего лица мифологии. „Revista de Etnografie şi Folclor”. и „прогонщика туч” – носителя эзотерических знаний. упомянутого еще Страбоном.. на языческие обычаи и обряды. Последняя неточность заставляет нас пересмотреть предложенный автором период заимствования румынской лексикой термина соломонар. [Heiman Tiktin Rumänisch-deutsches Wörterbuch. который на Буковине был известен под названием градовник. Вторым социокультурным феноменом. которое происходит в начале ХХ в. Кровавые кампании трансильванской церкви происходили именно в период 1565-1753 гг. Во-первых. А. Во-вторых. Fiinţele mitologice în legendele româneşti. что он Oişteanu. Отождествление этих явно неоднозначных за функциональными особенностями персонажей в народных представлениях восточных романцев... в котором впервые упоминается термин. раб. Хронографы распространялись в Румынских княжествах начиная с ХVІ в. c. C. 220-224 Eretescu. на которые проник термин соломонар в сопровождении магических знаний и умений царя Соломона. Это отразилось. который отнес соломонаря и дракона как к позитивной. Оиштяну. ошибочно определен источник. в типологизации К. nr. Он упоминается впервые в 1793 г. Wiesbaden. Оиштяну и В.ROMANOSLAVICA XLI 256 были помещены апокрифические легенды. например. p.124. чем на других румынских территориях1. так и к негативной категории мифических существ2. повлияло на объективность их типологизации. vol. значительно повлиявшего на переход народных ворожбитов под патронат легендарного царя Соломона. 1967. правильно определивши период и территорию. 2 1 . 465]. под термином соломонар исследователь объединил два персонажа: „путешественника через тучи”. А. Otto Harrassowitz. упоминания о персонажах из Ветхого Завета и пр. стало наступление церкви в ХVІІ-ХVІІІ вв. с.21. взявши в внимание тот факт. одновременно допустил ряд неточностей. и были более суровыми. цит.

Paideia. Bucureşti. который носит град”. На Буковине слияние этих двух терминов не состоялось.). 2000. к слиянию этих двух персонажей под одним термином – соломонар.. где традиционная обрядовость и устное поэтическое творчество сохраняется намного устойчивее. Это произвело к тому. и об одном из первых объяснений термина в работе И. что. Будай-Деляну („путешествующего через тучи”). Paideia. Мариан записал народное верование. как в Румынии так и Украины. позднее с ними начали отождествлять также термин „прогонщик туч” – носителя эзотерических знаний. Mitologie românească. отворачивая град от села в безлюдные места при помощи ветки лещины. 116-118. Terminologia magică populară românească. Bucureşti. что имели разные функциональные особенности. С. в Толковом словаре румынского языка термин Bălteanu.Ф. раб. в отличие от других территорий. c. использованные Страбоном и И.). Территория Буковины – уникальный фольклорный заповедник. градовники резали накрест косами тучу – как результат соломонар верхом на драконе падал на землю. что именно на Буковине. Таким образом.. Например. ediţie îngrijită de Antoaneta Olteanu. где он соломонаря описывает „путешествующим верхом на драконе. привел поверхностный подход к его пониманию.30-31.ROMANOSLAVICA XLI 257 вяжет дракона специальными заклинаниями1. использованного Страбоном в понимании „путешествующего через тучи”. p. 2000. 201 2 Marian. начиная с конца ХІХ – начала ХХ вв. c. V. Не удивительно. В конце ХІХ в.М. параллельно сохранились термины соломонар и градовник (в понимании контрсоломонар – А. 1 . сверху на него рушился весь лед”2.. Как тут не вспомнить о термине капнобатай. БудайДеляну (1795 г. S. приговаривая заклинания. согласно которой „градовники выходили на край села. который находится в этноконтактной зоне восточнороманской и восточнославянской цивилизаций. на которых проживают румыны. Oişteanu. Если соломонари не подчинялись их воле.F. вследствие влияния христианской традиции термин соломонар заменил собой термины. чем в центральных областях. На наш взгляд. цит. в румынской народной традиции под этим термином начали отождествлять два персонажа..

c. то автор считает. „астроном”. 35). как „маг. региональных. vol. Palladius. Бэлтяну в своей работе Румынская народная магическая терминология детально остановился на этимологии названия и первом упоминании термина. І в. способных влиять на атмосферные явления еще в дохристианские часы в работах таких римских авторов. Анализ текстов писаний ХV – ХІХ вв. что они появились намного позже. Одновременно он доказывает. которое предугадывает погоду и создает календари”1. У восточных романцев первое упоминание о подобных носителях магических знаний связано с «прогонщиками туч» и относится к 1652 г. который. Сегодня у восточнороманского населения Буковины сохранились только память о существовании градовников. Что касается терминов градовник и каменяр (grindinar.) и Палладиуса (De agricultura..э. 1965-1995. с большим или меньшим успехом. на румынской языковой базе от основы и суф. -ар. c. 247. 2 1 .). способен вызвать и останавливать природные явления (дождь. (Закон Матея Басараба. цит. Во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.н. влиять на атмосферные явления – градовников. по мнению сельского общества. ІV в. Упомянутые термины ученый отнес к категории „изолированных”. В. на Буковине были зафиксированы люди. раб. которые профессионально занимались. 119 3 Исследовавши корни обрядов. согласно народным представлениям.э. град и пр. Spicuiri folclorice şi etnografice comparate. наделенной сверхъестественной силою.). изданный в г. скорее всего. Палладиус описал способ магического отворачивания градовых туч: «Грозить небесам окровавленными топорами». pietrar). 1979. способную. Речь идет о своеобразной касте. Editura Academiei. лицо. T. Mic dicţionar folcloric. работы: Papahagi.ROMANOSLAVICA XLI 258 соломонар подан. связанных с метеорологической магией мы столкнулись с упоминаниями про носителей эзотерических знаний. В свою очередь. Bucureşti.. Dicţionarul limbii române. 1211. Bălteanu. как Колумелла (De re rustica. что как и фармазон термин имеет славянское происхождение. X. разгоном градовых туч от села и полей. Minerva. аттестованный римскими авторами еще в дохристианскую эпоху3. следует отнести к «прогонщикам туч». которые встречаются только на Буковине и Трансильвании2. Тирговиште) (см. c. 25-82..н. De agricultura. Их. Колумелла называл подобных лиц «прогонщиками туч» (nubifugus). позволили автору утверждать что термин относится преимущественно к ХVІІІ в. обобщенно – „ворожбит”. Bucureşti. I.

когда косил траву в горах и спас палкой жабу с пасти змеи. Bucureşti. Monografia comunei Valea-Seacă. В основном их место заняли специально нанятые люди. которые бы отворачивали град. политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Фундул Молдовей южной части Буковины. Лучше всех помнят о градовниках старожилы села Корчивцы. vol. Петривци. c. р. Răspunsurile la chestionarele Atlasului Etnografic Român. Datcu. 2004. которые запомнили даже его имя – Ткачук Иван Алексеевич. 2002-2005 гг. întocmită de D.. Bucureşti. За свидетельствами старожила этого села Чикивчук Флоари Василивны. что людей. S. III. свои силы Иван Ткачук получил.IV. Великая Марицея ее южной части) сел региона1.Fl. Валя Сяке. опрошенный нами в с. в румыноязычных селах Буковины уже не существуют. За рассказами одного из них. как в некоторых гуцульских селах градовники (мольфари) еще остаются уважаемыми членами общества. наделенных сверхприродным умением отворачивать градовые тучи (градовников). С помощью именно этой палки он отворачивал от села градовые тучи.ROMANOSLAVICA XLI 259 в то время. 1931 г. 1901 г. р. Câmpulung-Moldovenesc.. В ходе проведенных полевых исследований было констатировано. о некогда существовавших градовниках еще помнят жители смешанного села Корчивцы Глыбокского р-ну (северная часть Буковины) и в украинских селах Дэрмэнешти и Великая Марицея южной части Буковины. 1 . Studiu etnografic. 1934 г. 84. Timu. смешанных (Корчивци) и украинских (Михальча северной части Буковины. р. Традиция нанимать людей. vol. как он сам сознавался. Sărbători şi obiceiuri. Editura „Grai şi Suflet – Cultura Naţională. 2001.59. которые при приближении градовых туч звонят в церковные колокола. его назначает Экспедиционный материал собранный членами студенческого научного кружка „Этнос” от местных жителей румыноязычных и украинских сел Черновицкой области Украины и Сучавского уезда Румынии под руководством автора. Дэрмэнешти. Marian. ediţie îngrijită şi întroducere de I. Бояны.. Цугуя Андроника Никол. c. сохраняется до наших дней и была зафиксирована нами в целом ряде румыноязычных (Геинешти (Мелинь). Cохраняется в этнографическом музее факультета истории. c.. 1939. Купка. Judeţul Câmpulung. Şcoala Română. Купка ее северной части). Editura enciclopedică.. Красноильск. Moldova.406. В частности. Sărbătorile la români.

Bârlea.ROMANOSLAVICA XLI 260 общество на 4-5 месяцев (апрель-сентябрь).. железные предметы) отворачивал градовые тучи. cărămidar. Денсушану и др. заполняющееся освященной пшеницей3. Экспедиционный материал собранный . Памфиле. совершенных градовниками с целью отворачивания градовых туч. 447. Cernăuţi. Bucureşti. Существенный материал об обрядах в исполнении градовников у восточнороманского населения Буковины во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. одетому на голое тело мехом навыворот. Datinele şi credinţele poporului român. обладающие способностью влиять на атмосферные явления. этому человеку дарили по ведру кукурузы. Е. Часто перед проведением ритуала градовник проходил через определенный обряд инициации – постился в переодень Рождества. c. vol.. 5-7. ХХ в. Никулицэ-Воронки. Н. св. 3 Niculiţă-Voronca. ответах на этнографические вопросники Б. находим в работах С. c. Деньги для оплаты собирают для него 2-3 человека из разных частей села. согласно этим источникам. Иногда для отворачивания града. 257. Т. на одном конце которой проделывалось специальное углубление. «кирпичников» или же «контрсоломонарей» (grindinar. В 50-х гг. градовник выходил на край села и при помощи ритуальных вещей (ветка лещины.. Лица. Mitologie românească. Marian. раб.Ф. 1976. Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. Т.. pietrar. Minerva. contrsolomonar)2. мелкие деньги.P. каким спас жабу из пасти змеи. A. 28-33.. c. Имеющиеся материалы дают нам возможность определить несколько ритуальных действий.Haşdeu. 1970. картошки. Мариана. c. Германа.. А в Корчивцах существует специально освященный церковный колокол для отворачивания града1. Bucureşti. I. I. S. Elena. Во время приближения бури Андроник Цугуй с помощью пономаря звонит во все четыре колокола двух звонниц одновременно. Fochi. Minerva. Muşlea. 2 1 .F. прутик. Наиболее распространенным был обряд согласно которому.П. 1903.. А. c. Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX: Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densuşianu. Горовея. отворачивали град специально изготовленною палкою. O. но и «каменяров». градовники использовали более сложные обрядодействия: выходили в поле в одном кожухе. цит. Хаждеу. были известны в народе под названиями не только «градовников».. 806.. Tipografia Isidor Wiegler.

). градобурников. В украинских Карпатах деятельность таких лиц часто носила профессиональный характер – даже в начале ХХ в. Мариана. где до него сидел священник. Крещения.Толстого. собранное от каждой семьи. следует отметить их некоторую похожесть с обрядами южных и восточных славян и разительную тождественность с ритуалами карпатских (в том числе буковинских) градовников. НикулицэВоронки встречаются описания народных верований и обрядов. от села или нескольких сел2.. градовника следует считать членом сельской общины. градобранителей. он произносил специальные заклинания. Относительно генезиса обрядов исполненных градовниками. Славянские древности. Е..ROMANOSLAVICA XLI 261 Василия. который ходил до этого с иконами по селу.: Международные отношения. В своих работах большинство румынских исследователей к ипостасях соломонаря относят две функции: соломонаря и контрсоломонаря.. в отличие от соломонаря. Даже в работах С.. громовых вещунов (гуцул. c. У славян градовники были известны под названием облакопрогонников еще в ХІІ в. градовников. S. до сегодняшнего дня в этнологической литературе не существует четких определений корней представлений о соломонарях.F. 453-454. Этнолингвистический словарь под ред. . хмарников. которые имеют разные характерные особенности и занимают разное положение в демонологической иерархии. Потом.. (Ефремовская Кормчая). до конца не обозначено положение персонажа в демонологической иерархии. Об этом свидетельствует также существование у соседних славянских народов 1 2 Marian. управляющего градовыми тучами1. – Т. – М. Таким образом. пол. им выплачивали ежегодное жалование. в которых отождествляются эти два персонажа.И. Сбиеры. И. Н. чернокнижников. Mitologie românească . цит. сидячи за обрядовым столом на том месте. 32-33. хмарников. c.. облачаров. который владел определенными эзотерическими знаниями и получал плату за отворачивания града или других атмосферных катаклизм. серб. 3. воспринимаемого учеными как наследника дако-гетских жрецов. то. раб. направленные против мифичного существа. К облакопрогонникам следует отнести карпато-укр. хмурников.Ф.Г. 2004. Сравнивши обряды в исполнении румынских градовников Буковины с их аналогами у славян.

more or less successful hail-keepers and were in charge of keeping hail-clouds away from certain villages and fields. 262 About the Interrelation of Terms of a “Solomonar” and a “Hail-Keeper” in the pluvial practice of the Romanian-Speaking Population on the Territory of Bukovyna. as compared to those of a solomonar. the name of solomonar is identified as a number of characters related to meteorological magic.ROMANOSLAVICA XLI таких персонажей (особенно у восточных и южных славян). In the late XIX– early XX century there were people who worked as professional. . The article points out that only the people of Bukovyna and a few localities of Transylvania distinguish between a solomonar and antisolomonar (a hail-keeper). on other territories where East-Romans live. who possessed certain esoteric knowledge and received payment for keeping hail or other atmospheric cataclysms away. a hail-keeper has to be recognized as a member of a village community. Concerning the genesis of rites performed by a hail-keeper. who is acknowledged by scientists as a descendant of Dakohets priests.

ROMANOSLAVICA XLI 263 PERSONALIA .

ROMANOSLAVICA XLI 264 .

traducerii.ROMANOSLAVICA XLI 265 CORNELIU BARBORICĂ LA 75 DE ANI Născut la Turnu-Severin pe data de 5 aprilie 1931. Printre colegii săi de generaţie se numără Vladimír Petrík. Kornel Foldvári. fiind suferind. ca lingvistul Ján Stanislav. profesorul Corneliu Barborică este. În anul trei pleacă pentru un semestru să audieze cursurile Universităţii Caroline din Praga. retras ulterior de la munca directă de la catedră. publicisticii. sub conducerea profesorului Alexandru Dima. şi din întreaga istorie a filologiei slovace. iar alături de polonezul Bobek. potrivit aprecierii specialiştilor. în 1956. de către colega sa Silvia Niţă-Armaş. Revenind definitiv în ţară. După studiile la Liceul „Traian” din oraşul natal (1941-1949). Profesor universitar din 1990. teză publicată ulterior în volumul monografic Karel Čapek. îşi continuă activitatea în calitate de profesor consultant. Facultatea de Filologie. Michal Gáfrik. în urma susţinerii tezei de doctorat despre opera scriitorului ceh Karel Čapek. cum în acea perioadă a anului nu se făceau repartizări. la ora actuală. Audiază cursurile unor personalităţi de seamă. dedicându-se în continuare muncii de cercetare. în luna februarie revine în ţară şi. cel mai de seamă slovacist din afara Slovaciei. profesorul de literatură Milan Pišút şi academicianul Andrei Mráz. s-a înscris la Universitatea din Bucureşti. a desfăşurat o fructuoasă activitate mai întâi ca asistent. obţine din partea ministerului numirea la facultate pe post de asistent. După terminarea studiilor. Din luna noiembrie a anului 1950 până în 1955 îşi continuă studiile de limba şi literatura slovacă la Universitatea „Jan Amos Komenský” din Bratislava. i se aprobă cererea de a fi trimis din nou pentru un semestru la Praga. fiind ajutat. în perioada de aşteptare până la încadrare. Odată intrat pe post. unde a urmat cursurile anului I (1949-1950). pe urmă ca lector. Între anii 1971-1975 ocupă funcţia de decan al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Slave. avându-i printre profesori pe Tudor Vianu şi Jan Byck. . iar din 1971 conferenţiar. Július Noge.

dar. fiind de asemenea în repetate rânduri şi conducător de lucrări metodico-ştiinţifice în vederea obţinerii gradului didactic I. ci şi în domeniul raporturilor literare şi al literaturii comparate (1987). precum şi în literatura comparată. specializându-se în literatura modernă şi contemporană. puterea de sinteză. recenzii referitoare la literatura slovacă şi cehă. având în vedere numărul restrâns de specialişti din cadrul colectivului de slovacă. cu precădere. Viziunea sa complexă asupra culturii în genere. în numeroase studii. cum era de aşteptat. în colaborare. Din motive lesne de înţeles. manuale şi antologii pentru învăţământul superior. dar.ROMANOSLAVICA XLI 266 În calitate de cadru didactic universitar. nu numai în ceea ce priveşte literatura. Dorinţa de a face cunoscute valorile culturale ale lumii slave l-a îndemnat să se dedice traducerii de texte literare din diferite limbi slave. viziunea de ansamblu asupra fenomenului literar au condus la rezultate deosebite. În mod firesc activitatea didactică a domnului profesor se împleteşte cu activitatea sa ştiinţifică. manifestându-şi capacităţile sale de reflexie şi de gânditor în volumul Utopie şi antiutopie (1998). critic şi teoretician literar. totodată este autor de manuale şi antologii pentru ciclurile preuniversitare. vocaţia sa. a dat măsura posibilităţilor sale nu numai în lucrările sale monografice Karel Čapek(1971). ia permis ulterior să abordeze fenomenele culturale în sens larg. cunoştinţele sale dobândite prin asiduă cercetare. Istoria literaturii slovace (1976). Istoric. la cunoaşterea limbii şi a culturii slovace a elaborat sau a colaborat la întocmirea de cursuri. n-a pregetat să păşească şi pe tărâmul limgvisticii pentru a oferi studenţilor şi publicului larg posibilitatea cunoaşterii limbii slovace angajându-se. . românoslovace. a predat cu precădere disciplinele literare. „Analele Universităţii Bucureşti”). în care reuşeşte să integreze literaturile slave în context european. a ţinut şi cursuri practice. Pentru a facilita accesul studenţilor la materia predată. colaborări la publicaţii şi reviste de specialitate („Romanoslavica”. slovacist şi slavist de marcă. a contribuit la buna desfăşurare a cursurilor de perfecţionare pentru profesorii de limbă şi literatură slovacă. la elaborarea de dicţionare şi ghiduri de conversaţie slovaco-române. Pe lângă domeniul său predilect. a fost conducător de lucrări de diplomă. articole. din literatura slovacă în limba română. reviste de cultură din ţară şi străinătate. literatura.

Experienţa acumulată de-a lungul carierei. slovacă şi română. în numele tuturor celor care am participat în prezenţa Domniei Sale la un exerciţiu intelectual de interpretare şi comentare. poeme. în numele acelora care am beneficiat de generozitatea sa. Omagiul ministrului culturii al Republicii Slovace. traducătorul. antologia de poezie slavă. de asemenea. versiunile sale fiind de asemenea incluse în volume reprezentative. puterea de a se detaşa de marile. Numărându-ne printre aceia care au avut privilegiul de a petrece o vreme în preajma Profesorului. alcătuită în colaborare pentru uzul studenţilor de la cursurile de masterat. dat fiind că debutul său literar s-a produs în limba slovacă. Scriitorul Corneliu Barborică.O. convingerea sa că menirea unui om de cultură este aceea de a promova şi a face cunoscute valorile. poet şi prozator. Personalitate de marcă a culturii române şi slovace. 2006. de redactor. Hviezdoslav”. omul de cultură Corneliu Barborică este laureat al mai multor premii şi distincţii: Premiul „P. şi din literatura cehă.dr. a publicat numeroase volume independente în edituri prestigioase.ROMANOSLAVICA XLI 267 fiind şi un bun bohemist. Variácie. Reputat traducător. respectiv micile cusururi ale omului l-au ajutat să abordeze publicistica. profesorul. Medalia de aur „Matica slovenská”. volume de proză scurtă apărute în ţară şi în Slovacia. Premiul Naţional. alias Andrej Severíni. i-au pus în evidenţă calităţile de organizator. 1990 (Slovacia). având la activ o prodigioasă activitate. Ani de-a rândul a contribuit substanţial la redactarea antologiei literare a slovacilor din România. precum şi a multora dintre volumele publicate de scriitorii de expresie slovacă din ţara noastră. 1996. sub pseudonimul Andrej Severíni. Dagmar Maria Anoca . 1977 (Slovacia). 2003. oferind cititorului texte de un umor subţire şi savuros. Omagiul ministrului culturii al Republicii Slovace. Vorbind despre omul de cultură Corneliu Barborică nu se poate face abstracţie de statutul său de creator. este autor al mai multor romane. Demnă de menţionat este. prezent deopotrivă în două culturi. povestiri. Capacitatea sa de a surprinde diferite aspecte ale vieţii. coordonator de volume. fie-ne permis să-i urăm: La mulţi ani! Ad multos annos! Živio! Conf.

5-13 . 243 p. în „Gazeta literară“. în volumul František Hečko. Studii de literatură comparată. 1976. în „Kultúrny život“ Bratislava. traducere de Corneliu Barborică. 2001. Nădlac. 3 septembrie 1959 František Hečko. Istoria literaturii slovace. Bucureşti.B. 1957 Peter Jilemnický. Pohľady. 5-16 Vladimír Mináč. monografie. 2000. 1987. Akoby iný kontinent [Un altfel de continent]. Istoria literaturii slovace. studii. 1954 O novej rumunskej románovej tvorbe [Consideraţii asupra romanelor româneşti recente]. selecţie. 309 p. Bucureşti. E. Bucureşti.articole şi eseuri. Bucureşti. în „Luceafărul”. nr. Nădlac. 1962. CULTURĂ a) Monografii şi volume selective: Karel Čapek. în „Kultúrny život“ Bratislava. Bratislava. decembrie. p. revizuită şi adăugită. Cu vântul în faţă. traducere de Hildegart Bunčáková.U. 1971. 1959. 253 p. Corneliu Barborică LUCRĂRI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC I. Universal Dalsi. Pe urmele lui Ivan Krasko. în „Slovenské pohľady“ Bratislava. 1954. 110 p..ROMANOSLAVICA XLI 268 Bibliografia lucrărilor profesorului dr. Bucureşti.9 Pôvodná rumunská divadelná tvorba v terajšej sezóne [Dramaturgia românească în stagiunea actuală]. rozhľady a solilokviá [Priviri. Satul de lemn. Dilema. 1998. p. articole apărute în periodice: K prvým zväzkom Karvašovej trilógie [Consideraţii asupra primelor volume ale trilogiei lui Karvaš]. 253 p. orizonturi şi solilocvii . Bucureşti. Utopie şi antiutopie. studii. b) Studii. 166 p. ISTORIE. 160p. Editura Univers. Editura Univers. 1996. Pohľady zvonku [Priviri din exterior]. ediţia a doua. 1999. în volumul Vladimír Mináč. în „Luceafărul“ 1 iulie 1959 Ivan Olbracht – martor al revoluţiei. traducere de Corneliu Barborică. iunie. Editura Univers. 1septembrie 1959 O vizită la slovaci. Bucureşti. Bucureşti. CRITICĂ şi TEORIE LITERARĂ. 198 p. selecţie]. Editura Ivan Krasko. selecţie.

27-31 Janko Kráľ. 391-412 Scriitori cehi şi slovaci despre funcţia socială a literaturii în primul deceniu postrevoluţionar (1920-1930). 423-431 Poetul Ivan Krasko. nr. 91-94 Însemnări despre literatura cehă şi slovacă. 5 Karel Čapek – dramaturg. Bucureşti. în „Analele Universităţii din Bucureşti”. nr. p. p. 1970. 1968. în „Romanoslavica“. Bucureşti. p. Bucureşti. Bucureşti. Biciul viu. 8 Eminescu şi Krasko. în „Slovenská literatúra“. nr. 1965. 1974. p. nr. în „Slovenské pohľady”. XVIII. Toba spartă [Prokopnutý buben]. în volumul Karel Čapek. Bratislava. în „Manuscriptum“ Bucureşti. p.1973. 1968. în volumul Glazarová. XVII. Bucureşti. Editura Univers. p. în „Slovenské pohľady“. 3 Ivan Krasko sau supliciul incertitudinii. în „Viaţa Românească“. 1969. Traducere. în volumul Urban. Ivan. p. p. Studii de estetică. Teatru. 619-633 Z rumunských kontaktov Ivana Krasku [Din contactele lui Ivan Krasko cu românii]. Filologie. 5. nr. în volumul Hrabal. 173-175 Destinul unui demers estetic modern. Milo. în „Romanoslavica“. p. 10. Traducere de Corneliu Barborică. Editura Academiei. nr. 1968. p. 9 Hlasy mladých dramatikov [Vocile dramaturgilor tineri]. Univers. 1972. 1971. 5-18 Aspecte din istoria raporturilor româno-ceho-slovace în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. p. Bunicuţa. Editura Univers. Seria ştiinţe sociale. în volumul Jan Mukařovský.ROMANOSLAVICA XLI 269 Božena Němcová. în Probleme de literatură comparată şi sociologie literară. p. 1974 Camil Petrescu şi Gib Mihăiescu la Praga. 1968. 1663 [O interesantă mărturie a lui Štefan Pilárik despre români din timpul războiului cu turcii din anul 1663]. Nox et solitudo. XIV (1964). Editura Univers. 457-478 Bohumil Hrabal. în volumul Krasko. în „Romanoslavica“. p. în volumul Němcová. prefaţă şi note. nr. Bucureşti. 5-11 O jednej tradícii súčasnej rumunskej literatúry [Despre o tradiţie a literaturii române contemporane]. în „Slovenské pohľady”. 5-10 Čím žije rumunská literatúra [Ce animă literatura română]. Bucureşti. 1964. nr. p. Aşteptare [Čakania]. IIIXXXI Zaujímavé svedectvo Štefana Pilárika o Rumunoch v tureckej vojne r. în volumul Karel Čapek. 1. VII-LI Dramaturgia lui Karel Čapek. Bucureşti.5-33 Mutaţii în proza slovacă contemporană. 2 Jarmila Glazarová. în „Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského”. 1973. XVII (1970). Corneliu Barborică. p. 207-217 Universul poetic al prozatorului Milo Urban. 1974. XVIII. Bucureşti. Editura Univers. în „Secolul XX”. 1962. Božena. Jarmila. Bohumil. 5-12 Ecouri eminesciene în opera poetului Ivan Krasko. 159-161 . Teatru. în „Slovenské pohľady” 1967. Bucureşti. p.

în Litteraria. în „Limbile moderne în şcoală“. nr.75 şi urm. p. 35-37 Elemente de organizare a versului liber. în „Slovenské pohľady”. nr. p. în volumul Nenáhodné stretnutia. în Actele Simpozionului româno-iugoslav. p. 1977. 1980. p. p. 57-61 Roman v stihah v slavianskih literaturah i evo sudiba [Romanul în versuri în literarurile slave şi soarta acestuia]. Novomeský]. 1. Slovenský spisovateľ. Bucureşti. Odobescu despre poezia populară sîrbocroată şi aria folcloristică sud-esteuropeană. 144-146 Večná ľudská dráma v lyrike L. 1. p. în Variácie 3. 1982. în Variácie 2. p. p. XIX (1976). în Variácie. 11 decembrie 1981 Za Jindrou Huškovou a Milotou Bagoňovou [In memoriam Jindra Hušková şi Milota Bagoňová]. 1976. Bucureşti. p. 1978. în „Manuscriptum“ 1974. 1981. 3-10. în „Analele Universităţii din Bucureşti”. p. 1975. 1981. p. 11-15 Krátka úvaha o starých a nových Variáciách [O scurtă reflecţie privind Variaţiunile vechi şi noi]. p. 1981. 117-123 Ivan Krasko a stará poetika [Ivan Krasko şi vechea poetică]. în „Viaţa Românească – Caiete critice“. în Sovremenije slavianskije kultury. 183-186 Slovo na cestu. 81-87 Eminescu – poetul meu preferat. 1979. Bucureşti. XXVIII. 1. 1 Matei Corvin. Bucureşti. Bucureşti. în „Analele Universităţii din Bucureşti”. Limbi şi literaturi străine. 46-54 O niektorých črtách slovenskej prózy s odbojovou tematikou [Consideraţii asupra unor caracteristici ale prozei slovace pe tema insurecţiei]. în „Analele Universităţii din Bucureşti”. Nicolae Olahul şi cultura slovacă. 1974. 5-7 Al. p. în „Analele Universităţii din Bucureşti”. nr. 1980. p. XXIX. XXX. nr. p. Bucureşti. Bratislava. dedicat centenarului Ivan Krasko) O literárnych časopisoch v Rumunsku [Despre revistele literare din România]. 1974. în „Romanoslavica“. p. Bucureşti. XXIX. în „Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského“. p. 1976 (Apărut cu ocazia Simpozionului de la Smolenice.ROMANOSLAVICA XLI 270 Mihail Sadoveanu în arhivele pragheze. Kiev. XX. Limbi şi literaturi străine. Romanul în versuri în literaturile slave. 1. . Timişoara. p. în Variácie 3. 221-222 Corespondenţe în universul poeziei simboliste slave. 121-126 Marginalii la opera lui Vladislav Vančura. Novomeského [Eterna dramă umană în lirica poetului L. vol. 4. Seria Filologie. 11-15 Scriitorii slovaci şi Tolstoi. p. în „Orizont“. 1980. 1976. 119-124 Ivan Miroslav Ambruš. 151-154 Hristo Botev ca tip literar. 120-125 Iz nabliudenii nad tvorcestvom Miroslava Krleži [Consideraţii asupra creaţiei lui Miroslav Krleža]. Limbi şi literaturi străine. 269-278. Bucureşti. Bucureşti. 91-98 Traducerea textelor literare arhaice. 79-84 Hra a očistenie v próze Marina Predu [Jocul şi purificarea în proza lui Marin Preda]. 1981. în „Studii de literatură universală“. II. 1981. în „Manuscriptum“. 1982. II. în Raporturi literare românoslave.

XXIX. Čapek – Chod in a Central and East European Context [K. Bucureşti. 101-114 Une réconsideration du concept de „Communauté litteraire slave“ [Reconsiderarea conceptului de „comunitate literară slavă”]. Bucureşti. XXIX. Čapek – Chod în contextul european central şi de est]. 1987. 149-155 Agresiunea realităţii şi refugiile literare ale lui Mihail Bulgakov. p. p. literare şi lingvistice româno-iugoslave. 4. nr. p. Actele simpozionului VI. p.4554 Lirica slovacă de la începuturi pînă azi. 3. Poetul simţirii delicate]. Editura Minerva. 2. în „Cahiers roumains d’études litteraires“. Londra. De la începuturi pînă azi. p. 25 Nedožité jubileum Mila Urbana [Jubileul neîmplinit al lui Milan Urban ]. Ondrej Štefanko sau magia cuvântului. LX (1990) Oneskorená pocta k šesťdesiatinám Michala Gáfrika [Michal Gáfrik sexagenar. p.M. 45-48 Structuri byroniene în poemul epico-liric din răsăritul Europei. în „Literatorul“. p. XXXIV. în „Romanoslavica“. p. în „Romanoslavica“. XXXII. Belgrad. VI. 1985. în „Romanoslavica“. Praga 1985. în A Sympozium Procedings. systému slovanských literatúr) [Problemele slavisticii literare (Consideraţii asupra specificităţii aşa-zisului sistem al literaturilor slave)]. 1 Nostalgia Paradisului. în „Romanoslavica“. în Radovi iugoslovansko-rumunskog simpoziuma. Varşovia. 1. 262-269 Coordonate şi tipologii literare europene. Dráma poznania v jeho poézii [Despre Ivan Krasko fără Eminescu.M. în „Pamiętnik słowiański“. Ondrej Štefanko alebo mágia slova. 1997.ROMANOSLAVICA XLI 271 Dvaja básnici. nr. 1995. 203-245 Mesianismul slav ca teorie globală şi remediu universal (II). 361-366 K. 1996. p. Bucureşti. XXX. III. în „Romanoslavica“. 5-25 Proročke slowa Karela Čapka [Cuvintele profetice ale lui Karel Čapek]. în „Česká literatura“. 59-69 Problémy literárnej slavistiky (K otázke špecifičnosti tzv. în Variácie 4. p. Prefaţă. p. nr. 1992. Bucureşti. 1983. 1982. 291-301 O Ivanovi Kraskovi bez Eminesca. 259-270 Formele epice mari în versuri în literaturile română şi iugoslavă. în „Naše snahy”. în „Romanoslavica”. nr. 1984.260-290 . în volumul Lirica slovacă. p. p. 2. XXXV. 13-17 Leviatanul. 2 Rolul vitalismului în depăşirea liricii simboliste. p. XXII. 11-22 Z dejín rumunskej bohemistiky a slovakistiky [Din istoricul bohemisticii şi al slovacisticii româneşti]. XXI. 249-267 Mesianismul slav ca teorie globală şi remediu universal (I). Básnik jemného cítenia [Doi poeţi. un omagiu tardiv ]. Drama cunoaşterii în poezia sa]. 1993. în „Romanoslavica“. 1982. nr. în „Naše snahy”. Pornind de la opera lui Miroslav Krleža. p. 1. în „Romanoslavica”. în Relaţii culturale.

22 Krátky prehľad dejín slovenskej literatúry s osobitným pohľadom na poéziu [O scurtă istorie a literaturii slovace cu privire specială asupra poeziei]. în „Romanoslavica”. jej prekonávanie a dedičstvo (Čechy. XXXVIII. în „Naše snahy Plus“. nr. IX.3. Personalitatea şi opera].177-178. p. în „Tvorba. în „Romanoslavica“. Pohľady. p. 163-168 Michal Gáfrik – Martin Rázus I.79-80 Trpezlivý Kornel Földvári [Kornel Földvári cel răbdător]. Dielo a osobnosť [Martin Rázus II.recenzie]. p. nr. p.195 Ivan Krasko alebo trýzeň pochybností [Ivan Krasko sau supliciul incertitudinilor]. Nădlac. nr. nr. 5. traducerea şi postfaţa de Corneliu Barborică. Slavii şi lumea viitorului . Oglinzi paralele“. kultúru a duchovný život”. IX (1999). VII (2002). p. p. 306-309 Dagmar Mária Anoca. p. p. 1994. Profesoara Libuša Vajdová.recenzie]. Editura Universităţii Bucureşti. Rovnobežné zrkadlá“. Slovensko a Poľsko). nr. 1996. în volumul C. nr. 6. Súvislosti v čase a priestore. 303-306 Michal Gáfrik – Próza slovenskej moderny [Michal Gáfrik . nr. XXXII. XIII (2001). în „Romanoslavica“. III.13-15 Ladislav Ballek. în „Rovnobežné zrkadlá. 1995. XV (2002). „Rovnobežné zrkadlá.1-2. în „Naş golos“. 2000.11-13 Ladislav Ballek. în „Naše snahy”. Jive serdţe naţii [Taras Şevcenko. 2002. în „Naše snahy”.2. 2001. Bratislava 1998 [Martin Rázus I. p.1.7. nr. în „Curierul românesc“.ROMANOSLAVICA XLI 272 Ľudovít Štúr. Veda. în „Literárny týždenník“. 2000 [Pavol Winczer.5 Taras Ševčenko.11 (178). p. Barborică. alebo predpojatosť? [Lectură superficială sau prejudecată?]. nr. 115-116 Pavol Winczer.19-22 Taras Şevcenko. depăşirea şi moştenire ei recenzie] în „Romanoslavica”. p. 4. Slovanstvo a svet budúcnosti [Ľudovít Štúr. p. 1995. Revue pre literatúru. XXXII. Bratislava. Básnická avantgarda. 294 Michal Gáfrik – Martin Rázus II. 2004. p. în „Luceafărul“. rozhľady a solilokviá.10 Povrchné čítanie. 2001. p. XXXVI. p.Proza modernismului slovac . nr. 1999. nr.23 Oneskorená pocta Michalovi Gáfrikovi [Omagiu tardiv pentru Michal Gáfrik]. în „Oglinzi paralele.9. p. Nox et solitudo. Oglinzi paralele“. p. în „Naše snahy”. Opera şi personalitatea].2. în „Romanoslavica“. Editura Ivan Krasko. nr. în Ivan Krasko. Avangarda poetică.VIII/2003. Osobnosť a dielo (1888-1913).20 . XXXVI. Inima vie a naţiunii]. IX. p. 184-187 Mari prieteni ai culturii române. Conexiuni în timp şi spaţiu.9-25 Jordan Radičkov a úsilie zasadiť „strom večne zelený“ [Iordan Radicikov şi efortul de a sădi „un pom mereu verde”].45-46 Prietenii praghezi ai literaturii române.

449 p. 2002. Bucureşti. 2004. 1982. Editura Sport-Turism. 1975. Editura Sport-Turism. Poetul şi ciorile. LUCRĂRI CU CARACTER DIDACTIC ŞI METODIC a) Cursuri universitare Prednášky o slovenskej literatúre. Bucureşti.U. în colaborare cu Monica Breazu Mic dicţionar român – slovac. Andrej [Corneliu Barborică]. T. Gheorghe Călin.B. Konverzačná príručka rumunsko-slovenská. .în limba slovacă Severíni. 480 p. Editura Ivan Krasko. . în colaborare cu Monica Breazu b) ghiduri de conversaţie Ghid de conversaţie român-slovac.român. Bucureşti. LUCRĂRI DIN DOMENIUL LINGVISTICII 273 a) dicţionare Mic dicţionar slovac.. 1999 Ciclopul. Prózy i básne. Nădlac. All. 1981.U.ROMANOSLAVICA XLI II. Nădlac. Konverzačná príručka slovensko-rumunská. Editura Sport-Turism. Anton Tănăsescu b) Manuale şi publicaţii auxiliare destinate şcolilor cu limba de predare slovacă din România: 15 volume IV. în colaborare cu Pandele Olteanu. 198 p. Literatura slovacă după anul 1918]. în colaborare cu Monica Breazu III. 1979. Bucureşti. T. 116 p. Moartea lui Adrian Iacob... Zostavovateľ vydania Ondrej Štefanko [Cimitirul elefanţilor şi oglinzile paralele. 1972.B. Silvia Armaş. Cintorín slonov a paralelné zrkadlá. 429 p. Manualul de limba slovacă. Slovenská literatúra po roku 1918 [Prelegeri despre literatura slovacă.peste 70 texte în proză. 2001. Bucureşti. Nădlac. 1978. Bucureşti. Bucureşti. publicate în reviste b) Proză .. în colaborare cu Monica Breazu Ghid de conversaţie slovac-român. Editura Sport-Turism. 112 p. CREAŢIA LITERARĂ a) Proză . 144 p.în limba română Crima de la km 99.

Actele simpozionului românoiugoslav. p.): 3 volume d) Publicistică: numeroase articole publicate în presa cotidiană sau de specialitate V. 2.numeroase poezii şi texte în proză apărute în reviste şi antologii c) Traduceri . LUCRĂRI CARE SE REFERĂ LA PROFESORUL CORNELIU BARBORICĂ (selectiv) Andruška.din literatura slovacă: 16 volume. Ondrej Štefanko). 83-94 Anoca. IV. nr. K šesťdesiatinám Cornelia Barboricu.158-165. Dagmar Mária. nr. Bibliografia Cornelia Barboricu. Sviatok našich slovakistov. Dagmar Mária.1. 1994 Andruška. 2002. Peter. I (X). Oglinzi paralele“ I. p. în „Rovnobežné zrkadlá. în „Rovnobežné zrkadlá. T. p. nr. Oglinzi paralele“. Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku.35.3. 407 p. 11/1989. Raporturi literare româno-slovace.creaţia literară a slovacilor din România. 4. Rovnobežné zrkadlá“.B. p. 9/1987. 4/1982.111-126 Anoca.237 Anoca. 1976. 10/1988.din alte literaturi slave (slovenă.3. în Uvod do slovenskej filologie(Introducere în filologia slovacă). Corneliu Barborică.a. 12/1992 (Alcătuite de Corneliu Barborică.ROMANOSLAVICA XLI 274 Ediţie alcătuită de Ondrej Štefanko]. p. 1999. 2/1980. č. în „Dolnozemský Slovák”.3. Nădlac. p. Editura Universităţii din Bucureşti. antologii şi reviste . Dagmar Mária.U.din limba cehă: 10 volume . 80-88. 1995. ACTIVITATEA EDITORIALĂ . 1979.16-20 . 5/1983. în colaborare cu Voislava Stoianovici]. p. nr. Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme. croată ş. ODKAZ. Unatínsky. 3/1981. Štefan. 7/1985. 1991. Rovnobežné zrkadlá“. [Coordonator].Anoca). 6/1984. . Dagmar Mária Anoca. în „Luceafărul”. VIII (XXIII).volumele: Variácie 1/1978. Istoria literaturii slovace. I. IV. 100 p..30 Anoca. 530 p. Peter. în „Oglinzi pralele.22 Anoca.. nr. p.249. Dagmar Mária. în „Tvorba“. p. nr.[Coordonator. în „Oglinzi paralele. Istoria literaturii slovace. la care se adaugă numeroase traduceri apărute în culegeri. Literatúra pre deti slovenských autorov v Rumunsku. Bucureşti.M. 8/1986. p. 249-257 Anoca Dagmar Mária. Fenomenul nădlăcan . Dagmar Mária. Utopie şi antiutopie. (Preložila D.

Corneliu Barborică – majster slova. 5. Pegasus Press. p. č. III. Rozhovor. p. Antológia slovenskej literatúry. Dicţionarul general al literaturii române. Michal. Bibliografia lucrărilor profesorului Corneliu Barborică. în „Naše snahy”. 2002. în „Literárny týždenník“.15 Moťovská. Preklady Cornelia Barboricu. Jubileum rumunského priateľa. p.59-62 Gáfrik.10-11 Mot’ovszka.10 Móťovská.115-118 Anoca.3.17. nr. nr. p. Bucureşti. 2002. Oglinzi paralele“. nr.4.198-200 Călin.5. Michal. în „Romanoslavica”. 174-177 Gáfrik.8-9 Călin. V. 2006 Călin. Corneliu. Michal. p. în „Naše snahy”. p. Nădlac.83-89 Corneliu Barborică.5 Petrík. nr. p. în Academia Română. Oglinzi paralele“. 2002. în “Who s Who în Romania. Bucureşti.105-107 Pleter. Pocta dvom kultúram. Vladimír. în „Naše snahy”. Dagmar Mária. III. Cu privire la cercetarea comparată a literaturilor slave. 10 Nejestvuje malá a veľká literatúra. 1991. Fundaţia „Luceafărul”. în „Rovnobežné zrkadlá. Oglinzi paralele“. II. Gheorghe. în „Rovnobežné zrkadlá. Limba şi literatura slovacă la Universitatea din Bucureşti. în „Luceafărul“. Slovenská literatúra v Rumunsku Nădlac. 2001. p. nr. în „Tvorba”. Zhováral sa Jaroslav Rezník.8 . nr. Jubileum rumunského priateľa. 2004 Földvári. 1999. Kornel. 2006. p. p.. p. „Dilema“. p. vol. nr. 46 Popa. Marian.1.ROMANOSLAVICA XLI 275 Anoca. 239-241 Gáfrik.1152 Resutík.5. A-B. Tiberiu. XII (2001). p. Istoria literaturii române. în „Literárny týždenník“. în „Slovenská literatúra“. 111-122 Po slovensky sa mi aj snívalo. I. în „Literárny týždenník“. 1982.1. 2001. Anna.11 (549). Elena. Zhovárala sa Dagmar Mária Anoca. XIV. în „Naše snahy”. în „Slovenská literatúra“. Čiastočná splátka dlhu.267 Gáfrik. III (1992). Náš priateľ Corneliu Barborică. p. în volumul Barborică. Michal. Gheorghe.6. I. p. Corneliu Barborică: Pohľady zvonku. 2002 Corneliu Barborică. Akoby iný kontinent. în „Romanoslavica”. Editura Ivan Krasko. nr. Dagmar Mária. Slovakista Corneliu Barborică. Anna. Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic. Istoricul studierii limbilor şi literaturilor cehă şi slovacă la Universitatea din Bucureşti. 241 Gáfrik. Gheorghe. XXXVI. Profesor Corneliu Barborica 70-ročný. Raporturile culturale slovaco-române. p. nr. în „Naše snahy”. nr. Úsmevy Cornelia Barboricu. 3 Gáfrik. 2002. p. Michal. p. 2001.35 Kmeťová. XVII (2006). în volumul Din istoricul slavisticii româneşti.2. XXXVI. în „Rovnobežné zrkadlá. Anna. Milan [Príhovor ]. nr. Michal.

III. Nădlac. Libuše. Praga.22. în volumul Corneliu Barborică. Slovník rumunských spisovatelů. Corneliu Barborică. p. Pohľady zvonku. p. rozhľady a solilokviá. Za slovenčinou do Rumunska. Milan. Oglinzi paralele”. VI. Nădlac. p. nr. Corneliu Barborică.ROMANOSLAVICA XLI 276 Resutík. Doslov. Mária. în „Nové slovo bez rešpektu”.22. p. p. nr.48-49 [Štefanko. Pohľady. Praga. 2001. în vol. Vydáva Nové slovo”. VI (2001). Ondrej. în „Nedeľa.1. Ondrej. Láska na prvý pohľad. în „Nové slovo bez rešpektu”. p. Kultúrno-politická príloha. nr.17. VI. în „Rovnobežné zrkadlá.16-17 Slovník rumunských spisovatelů.VIII (1 mája 1984) Valentová. p. 1996.16 Resutík. 2001.11 Vajíčková. Libri.48-49 . nr. O slovenskej literatúre v Rumunsku. p. 2001. Milan. Ondrej] Poznámky o autorovi.193-194 Štefanko.155-156 Štefanko. în colaborare so Zväzom slovenských spisovateľov.

petrecând o lună şi la Tršić.ROMANOSLAVICA XLI 277 PROFESORUL DORIN GĂMULESCU LA A 70-a ANIVERSARE La 4 aprilie 2006 profesorul Dorin Gămulescu a împlinit 70 de ani. prodecanului (1976-1979) şi a şefului de catedră care a fost (1996-2004) eforturile colegilor în jurul unor elevate idealuri profesionale. Fiu de dascăl. Recunoscut specialist pe plan naţional şi internaţional în domeniul filologiei sârbo-croate. din care peste 45 i-a închinat cu abnegaţie activităţii didactice şi ştiinţifice. A absolvit liceul teoretic „Traian” în Drobeta Turnu-Severin (1946-1953) şi şi-a făcut studiile superioare la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti. M. Stevanović şi a audiat cursuri de limba sârbă contemporană. Din iunie 1958 este numit preparator la Catedra de slavistică şi promovat în acelaşi an. În această perioadă a lucrat sub îndrumarea acad. secţia de sârbocroatăromână (1953-1957). perioadă în care a reuşit să publice primele două volume de traduceri din Branislav Nušić. profesorul Dorin Gămulescu s-a născut la 4 aprilie 1936 în localitatea Şiacu. asistent. Începuturile cercetării ştiinţifice datează din studenţie. locul de baştină al marelui reformator sârb Vuk St. graţie autorităţii sale ştiinţifice şi morale a decanului. personalitate puternică. istoria limbii şi lingvistică generală. marcată de o inteligenţă vie. beneficiază de o specializare la Belgrad şi Novi Sad. profesorul Dorin Gămulescu a ştiut să unească. După absolvirea facultăţii. între 1957 şi 1958. judeţul Gorj. reuşind practic să atingă în domeniul limbii şi culturii sârbocroate nivelul de cunoştinţe al unui absolvent al Universităţii din Belgrad. Anii de şcoală şi Opere alese (în colaborare). în octombrie. Între 1963-1964 beneficiază . folclor sârb. cu rezultate remarcabile materializate în obţinerea unei burse republicane în anul al treilea şi cu recomandarea de a activa în învăţământul superior. Karadžić.

Alexandru Graur. Al. Sofia. Nauka i izkustvo. În perioada 1969-1972 activează la Universitatea din Sofia ca lector de limba română. prestigioasă manifestare ştiinţifică organizată anual la Belgrad până în zilele noastre. în urma căruia începe seria studiilor privind contactele lingvistice şi interculturalitatea româno-sârbă. la Bucureşti. de pildă. sub conducerea acad. În 1968 obţine gradul didactic de lector. iar din 1986 profesor universitar. Cursurile sale de profil sunt un model de cercetare sistematică în domeniu. p. a asigurat cel mai înalt nivel cursurilor de limbă sârbocroată oferite promoţiilor succesive de studenţi.ROMANOSLAVICA XLI 278 de un nou stagiu de specializare în Iugoslavia (Belgrad-Sarajevo-SkopjeZagreb-Ljubljana) şi are prilejul să ia contact direct cu climatul lingvistic din principalele centre universitare iugoslave. ca. româno-sud-slavă care l-au consacrat. publicând şi un manual (Учебник по румьнски eзик. Comisia de specialişti a fost alcătuită din I. Rosetti. fiind foarte apreciate de studenţi. Susţine teza de doctorat cu titlul Contribuţii la studiul elementelor de origine sârbocroată ale vocabularului dacoromân. prin extinderea cunoştinţelor în domeniul limbilor slave de sud şi asupra bulgarei. ţine cursuri practice de limbă română şi civilizaţie. 1976) pentru uzul studenţilor bulgari. Unele dintre ele au rămas lucrări de referinţă. participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu şi publicarea de studii şi articole în publicaţii de primă mână. Sofia. A elaborat şi a publicat cursuri universitare şi dicţionare care sunt şi astăzi principalele instrumente de lucru . în Actes du XI-ème Congrès international des sciences onomastiques. Mihăilă şi G. G. 1974. în 1973 devine conferenţiar. articolul O rumyno-bolgarskoj antroponimiceskoj interferencii. Din 1964 este un participant asiduu la simpozioanele ştiinţifice internaţionale „Zilele lui Vuk Karadžić”.C. cu referatul Preocupările lexicologice ale lui Jovan Sterija Popović în contextul interculturalităţii sârbo-române (cu prilejul a 200 de ani de la naştere). La ultima participare (2006) a fost unul din cei trei referenţi programaţi în şedinţa plenară. Chiţimia – preşedinte. 331-335. Bolocan – referenţi. Stagiul petrecut în Bulgaria este folosit şi pentru aprofundarea cunoştinţelor de slavistică. în 1970. De-a lungul a celor peste 45 de ani petrecuţi în instituţia de învăţământ superior filologic în care s-a format.

şi nu numai: Ružica Šušnjara. Istoria limbii sârbocroate literare (curs şi seminar). Cracovia (2000. Dorin Gămulescu la Catedra de limbi şi literaturi slave menţionăm: Limba sârbă contemporană (curs şi seminar). interpretare de text şi exerciţii de traducere). Dintre cursurile ţinute de prof. ajutându-i să ajungă la acest nivel pe care îl reclamă activitatea în învăţământul superior. Nu a încetat niciodată în a se perfecţiona. dr. Editura Ştiinţifică. macedoneană. Drugi deo. Curs practic de limba sârbocroată (exerciţii de fonetică. permiţând multor colegi universitari mai tineri de la catedră şi din întreaga ţară să se perfecţioneze sub forma doctoratului. gramatică şi conversaţie. 1967.ROMANOSLAVICA XLI 279 pentru studenţi. bursa „Zadužbina Vuka Karadžića”). Morfologija imena. Morfologia numelui/ Srpskohrvatski jezik. Conducător de doctorat din 1990 în domeniul slavisticii. Menţionăm doar câteva dintre titlurile tezelor elaborate de membrii catedrei noastre. efectuând stagii de documentare în centre universitare cu prestigiu în domeniul slavisticii: Belgrad (1990-1991. Curs practic de limba bulgară (exerciţii de fonetică şi gramatică. Influenţe româneşti în limbile slave: în sârbocroată. fiind titularul unor discipline noi. Relaţii lingvistice româno-sud-slave (curs special). Moscova (1996. Aspecte interculturale româno-sud-slave (curs special). precum şi pentru toţi cei care doresc să aprofundeze această limbă: Limba sârbocroată. 1970. traduceri şi interpretare de texte). Dicţionar sârbocroat-român /Srpskohrvatsko-rumunski rečnik (în colaborare). 1 lună). Dialectologia limbii sârbocroate (curs şi seminar). A organizat şi coordonat primul masterat (studii aprofundate) din cadrul catedrei. profesori. 1998. Influenţe . Bucureşti. bulgară şi în documentele slavo-române (curs special). Gramatica istorică a limbii sârbocroate (curs şi seminar). Lingvistică balcanică (curs special). a îndrumat numeroase cercetări de valoare. 1 lună). 3 luni. Sorin Paliga. 1975. Nehajev i njegov doprinos hrvatskoj moderni. cursuri de sinteză: Relaţii lingvistice româno-slave şi Istoria slavisticii. Ghid de conversaţie sîrbocroat-român. Partea a II-a. Până în prezent sub competenta sa conducere şi-au susţinut cu succes teza şi au obţinut titlul de doctor în filologie nu mai puţin de 20 de doctoranzi şi a contribuit în calitate de referent şi la pregătirea altor doctoranzi din cadrul catedrei. cu specializarea Filologie slavă. în 1993-1994.

Ruxandra Lambru. 1999. Congresul de la Sofia (1963). Tradiţie şi inovaţie în opera lui Miloš Crnjanski. 1978. Tadeusz Różewicz. Congresul Slaviştilor din Cehoslovacia (1968). Bucureşti. 1983. comunicările sale atrăgând permanent atenţia şi aprecierile specialiştilor. Ljubljana (2003). lexic. . Graiul caraşovean actual. Congresul de tracologie şi onomastică din Bulgaria (1972). M. Dana Cojocaru.a. H. congresele slaviştilor de la Praga (1968). 1982). M. Simion Iurac. Mihai Nistor.). 1974. Antroponimele feminine la sârbi şi români. Teatrul. În plan ştiinţific a prezentat comunicări şi prelegeri la diverse sesiuni. ca. A. Graur şi publicată de Academia Română în 1974 la Editura Libertatea din Pančevo (recenzii asupra lucrării efectuate de A. Aspectul verbal în limba bulgară şi modalităţi de redare în limba română. 1979). 1977. Terminologia morfologică şi sintactică în limba rusă şi română. 2006. relaţii culturale) selectăm următoarele volume: Elemente de origine sârbocroată ale vocabularului dacoromân /Elementi srpskohrvatskog porekla u dakorumunskom rečniku. colocvii organizate de Universitatea din Belgrad (1978). Universitatea din Cracovia. toponimie. Frazeologisme cu component cultural-istoric în limba rusă şi română. simpozioanele destinate relaţiilor româno-iugoslave (1970. 1999. Varşovia şi Katowice (2000). Octavia Nedelcu. 1999. 2007. D. Zagreb (1978). 2004. Cracovia (1998). 1972. Universitatea din Sofia (1969-1972). 1998. Silvia Mihăilescu. Macrea. precum şi la congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale ale slaviştilor. Numele de persoană la români în secolele al XIV-lea şi al XV-lea. 1999.ROMANOSLAVICA XLI 280 romane şi preromane în limbile slave de sud. Cristina Godun. simpozioanele organizate în „Zilele lui Vuk Karadžić” (1973. Mihăiescu. Savić – Serbia ş. 1974). 1984. Influenţe româneşti în limbile slave de sud /Rumunski uticaji u južnoslovenskim jezicima. Congresul de studii sud-est-europene (Bucureşti. Conotaţii expresive în romanele lui Boris Pilniak. Simpozioanele româno-iugoslave (1976. Din bogata sa contribuţie în domeniul contactelor lingvistice şi interculturalităţii româno-sud-slave (antroponimie. având la bază teza de doctorat susţinută în 1970 la Bucureşti sub conducerea acad. 1999. dialectologie. Graur. Anca Bercaru. Florica Niculescu Dimitrescu. de exemplu. 2006. Mihai Radan. Mladenov – Bulgaria. 1987).

XXXVIII. simpozioane bilaterale sârbo-române cu o remarcabilă participare internaţională. privind interferenţele culturale şi lingvistice. 2005. „Studii şi cercetări lingvistice”. Jara Ribnikar. în această calitate citind toate articolele. a organizat şi iniţiat. a însemnat schimbarea instituţiei organizatoare. „Révue des études sud-est européenes” – România ş. făcând observaţii şi sugestii menite a îmbunătăţi atât conţinutul acestora. în 1976 (al patrulea. Dorin Gămulescu a fost preşedintele Asociaţiei Slaviştilor din România (1998-2006). alături de alţi colegi. De-a lungul timpului a colaborat şi publicat studii şi articole în cele mai prestigioase reviste de specialitate din spaţiul lingvistic româno-sud-slav („Balkansko ezikoznanie”. Prof. Ivo Andrić. De asemenea. a avut loc personalizarea activităţii didactice a secţiilor prin dotarea unor cabinete cu materiale didactice şi de cercetare. a iniţiat şi organizat împreună cu alţi colegi activităţi care au dus la îmbunătăţirea activităţii didactice şi care au ridicat nivelul ştiinţific al cercetărilor în domeniul slavisticii. Jovan Dučić. televizor.Bulgaria. împreună cu alţi colegi. „Romanoslavica”. Milovan Djilas. pentru atragerea de noi membri din rândul tinerilor şi promovarea acestora în plan ştiinţific. Acestui simpozion i-au urmat un . Miroslav Krleža. cât şi redactarea în limbi străine în vederea publicării volumelor XXXVI. „Književna istorija”. 1977. p.67. Dicţionarul lingviştilor români. dr.a. „Zbornik za filologiju i lingvistiku”. XXXVII. „Analele Universităţii Bucureşti”. A tradus numeroase şi importante opere din literatura sârbă şi croată (Branislav Nušić. „Književni jezik”. Astfel. A fost redactor responsabil al revistei „Romanoslavica”. Primul simpozion organizat în România.a. care devenea Facultatea de Limbi Străine şi implicit ridicarea nivelului ştiinţific al participanţilor. la iniţiativa prof. XXXIX şi XL. „Književni život”. Belgrad. „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Mladen Oljača.). În perioada de decanat. Dorin Gămulescu au fost consemnate în lucrările Биобиблиографски речник (Dicţionarul biobibliografic). dovedind o grijă deosebită pentru bunul mers al activităţii Asociaţiei. Oskar Davičo. Dorin Gămulescu. Mirko Božić ş. „Zadužbina” – Serbia. Who is Who în România. dr. din 1976. de-a lungul activitătii sale. după cele trei organizate de românii din Voivodina).ROMANOSLAVICA XLI 281 Datele biobibliografice ale prof. dr.). aparat video şi o bogată bibliotecă proprie. 2006. „Bălgarski ezik” .

Slovenia. Meveklovski. Din 1998 funcţionează ca membru al Comitetului Internaţional al Slaviştilor. 12-17 octombrie 1999. Serbia. Ca şef de catedră. cu o deosebit de largă participare internaţională (Bulgaria. cehă. Slovenia. menţionăm aici şi simpozionul internaţional 50 de ani de existenţă a secţiilor de limbi slave moderne (bulgară. sârbă. împreună cu acad. Bucureşti. . Polonia. calităţi care i-au adus preţuirea unanimă a membrilor catedrei. ucraineană) la Universitatea din Bucureşti. al cărui membru activ este. o masă rotundă vizând problematica învăţământului slavistic universitar. promovarea colegilor şi întinerirea catedrei prin crearea de noi cadre. al cărui membru a fost mulţi ani. Austria). cu participare internaţională (Ungaria. Dorin Gămulescu a contribuit la bunul mers al activităţii catedrei şi la menţinerea prestigiului învăţământului slavistic. organizat un an mai târziu tot de Facultatea de Limbi Străine din Bucureşti. „Slavistica universitară prezent şi viitor”. rusă. croată. total dăruit menirii sale. Mihăilă. problemă care constituie în continuare o preocupare a Comitetului internaţional. Croaţia. Polonia. ca şi pentru meritele sale personale a fost ales în funcţii de conducere: decan. spirit vizionar. şi în această perioadă (2002) slavistica românească a fost onorată de comitet prin acordarea calităţii de membru de onoare în persoana acad. slovacă. prof. Ucraina. Macedonia) şi ale cărui acte au fost publicate în numărul XXXVI al revistei „Romanoslavica”. sub egida Asociaţiei Slaviştilor din România şi a celor două catedre. Pentru exemplul personal pe care l-a dat.ROMANOSLAVICA XLI 282 simpozion româno-bulgar (1978) şi unul româno-polon. prodecan. şef de catedră. 2000. de limbi şi literaturi slave şi de limbă şi literatură rusă. dr. a Consiliului profesoral. În calitate de membru al prezidiului a organizat la congresul de la Ljubljana. iar din 1999 până în prezent este ales membru în Prezidiul acestui comitet. Încadrarea actuală ca profesor consultant vine să încununeze prestigioasa carieră didactico-ştiinţifică dăruind studenţilor şi colegilor săi o lecţie vie despre satisfacţiile unei meserii servite cu demnitate şi devotament. colegialitate. G. spirit de organizare. Printre multe alte simpozioane organizate. polonă. fiind primul reprezentant al Asociaţiei Slaviştilor care ocupă această funcţie. A participat la sesiunile ordinare ale Comitetului internaţional al slaviştilor. dovedind putere de muncă. Bucureşti.

XXII. Sârbocroata. 563-569 Etimologii sârbocroate (contribuţii la studierea influenţei româneşti). 8. 409-416 Arghezi în sârbocroată. 1975. 1967.Editura Libertatea. nr. 5. Octavia Nedelcu Bibliografie selectivă I. Influenţe româneşti în limbile slave de sud I. 97-100 Contribuţii la studierea elementelor de origine sârbocroată ale vocabularului daco-român. nr. în SCL. 1983. 371 p. 1974. Editura Universităţii Bucureşti. Etimologii româneşti (Contribuţii la studiul unor cuvinte de origine slavă în limba română). 5. 525-530 . II. în „Analele Societăţii de limba română”. în „Analele Societăţii de limba română”. p. LUCRĂRI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC a) volume Elementele de origine sârbocroată ale vocabularului dacoromân.ROMANOSLAVICA XLI 283 Profesorul dr. 19 p. vol. 1970. 1975. 1976. nr. 6. p. Bucureşti-Pančevo. 275 p. p. Editura Academiei . p. p. 6 VIII 1979 Bejenar (beženar). XXI. Zrenjanin. b) Studii. Bucureşti. Morfologia numelui. în RRLi. Limba sârbocroată. înconjurat de stimă şi aprecierea celor pe care i-a ajutat şi i-au cunoscut calităţile profesionale şi umane. XVIII. nr. 137 p. în SCL. Anca Bercaru. în „România literară”. Dorin Gămulescu şi-a întâmpinat împlinirea celor 70 de ani de viaţă cu conştiinţa datoriei bine făcute. Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. 3. Zrenjanin. CMUB. articole (publicate în volume şi reviste) Adaptarea fono-morfo-sintactică a unor antroponime şi toponime de origine română la sistemul sârbocroat. 121-191 Antroponymes roumains dans la Serbie Orientale. 1977.

1974. 461-470 .1. p. Pančevo. Belgrad. 1975. în „Romanoslavica”. p. p. XVI. 4. p. în RRLi. 69-74 Note etimologice şi lexicale. 213-216 Juznoslavjanski dumi ot rumanski proizhod. 1979. p. din 21 oct. în „Romanoslavica” . în SCL. 1. Obradovića. 8/I. 5 Împrumuturi lexicale sârbocroate în Banat (pe baza ALR). 3376. 1. XX. în Književna istorija”. p. 183-18 Nekoliko zapažanja o rumunsko-srpskohrvatskim interferencijama na jezičkom planu. p. 10-11. SCL. p. p. 1972. 247-258 Граматичке упуте у двојезичним речницима српског језика. Belgrad. 6. 243-248 L’influence roumaine sur le lexique des langues slaves (Influenţa română asupra lexicului limbilor slave). 1965. p. XXIII. nr. p.421-426 Interferences onomastiques roumano-serbo-croates. 745-750 Jovan Sterija Popović i pitanja književnog jezika srpskog. în „Banatske novine”. în Actele Simpozionului românoiugoslav. 209-227 Împrumuturi româneşti şi aromâneşti în argourile sud-slave. 1986. în „Bălgarski ezik”.ROMANOSLAVICA XLI 284 Étimologies serbo-croates (Nouvelle contribution à la conaissance de l’influence roumaine). 181 Jovan Sterija Popović şi românii (prin prisma volumului Davorje). XIV. XIV. 28. în „Banatske novine”. nr. în „Romanoslavica ”. în SCL. 361-371 Note de etimologie sârbocroată (Contribuţii la studierea influenţei româneşti). Pančevo. nr. în Radovi Simpozijuma o jugoslovensko-rumunskim uzajamnostima u oblasti narodne književnosti (Pančevo. nr. 1976. p. în LR. 9/1981. 1972. 1971. XXII. 121-129 Iz rumunsko-srpskih kulturnih odnosa. nr. nr. XX. nr. 4 Jovan Sterija Popović şi Lexiconul de la Buda. 1. nr. în „Romanoslavica” X. XXXIV. p. 1977. 101-103 90 de ani de învăţământ slavistic superior la Universitatea din Bucureşti. 59-121 Metafora titlului în comedia lui Jovan Sterija Popović „Pokondirena tikva”. 1976. p. 3. republicat şi în „Libertatea”. p. 1972). O versiune sârbocroată au publicat şi „Banatske novine” Neki aspekti delatnosti D. Pančevo. p. 353-355 Folclorul bănăţean publicat de Iosif Popovici şi legăturile lui cu folclorul sârbocroat. XXIV. în colaborare. 33. nr. IX. RÉSEE. XXVI. fasc. nr. 1982. nr. 531-540 Jedan momenat srpsko-rumunske naučne saradnje. p. 1981. „Lumina”. 1975. 1967. 7. în „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. XXXII. 1975. 1998. nr. Bucureşti. 1. p. 4. 3454 din 20 mai 1977. Cikindeala u odnosu na delo D. p.X. 26/2. XVI. Belgrad. IX. vol. 1968. 1964. Belgrad. în „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. 342-345 Note slavo-române (În legătură cu etimologiile sârbocroate din DLRM). 169-174 Milivoj Pavlović (1891-1974). p. în „Lumina”. în „Naučni sasatank slavista u Vukove dane”.

126-128 Rumano-balgarskite ezikovi vrazki ot sapostavitelno gledane. p. în în „Zbornik za filologiju i lingvistiku”. în RÉSEE. XXIII. 9-13. XXVI. în Radovi Simpozijuma o jugoslovensko-rumunskim jezičko-dijalektalnim interferencijama i filološkim paralelizmima (Zrenjanin. Belgrad. 159-165 O literarizaciji dijalekatske građe u akademijinim rečnicima rumunskog i srpskohrvatskog jezika. 3683 (9 oct. Limbi şi literaturi slave. Panciova-Zrenjanin. 447-465 Sterija – znalac i istraživač rumunskog jezika. în „Banatske novine”. nr. Novi Sad. 41-52 Sârbisme şi turcisme în Banat. 193-200 Serbohorvatskie zaimstvovanija v Oltenii. p. nr. Povodom stogodišnjice rođenja. în „Analele Societăţii de limba română”. 2 Scr. în „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. 331-335 Observaţii asupra segmentului final rom. în SCL. XXV/2. p. p. p. p. XXXIV. AUB. în „Književni jezik”. seria filologie (limbi slave). godišnjice od prvih prevoda na rumunski srpskih balada o Kraljeviću Marku. Berbatovo. nr. 14-20 Tudor Arghezi (1880-1967). p. XIX/2. 3. 275-279 Povodom 110. 2FL. 13-17 Turcizmi – indirektne pozajmice iz srpskohrvatskog jezika u banatskim rumunskim govorima. p. în „Actes du XI-ème Congrès international des sciences onomastiques”. 1975. 1964. Jugoslaviji i njihov značaj za rumunsku dijalektologiju.F. 3-4. p. AUB. 1977. 1974). 1971. 2 FL. 105-141 Toponimi rumunskog porekla u S. 1974. p.R. nr. XXXIII. 22-23. 1976. p. vol. 2. 1981). 1990. 1-2.X. 1981). RRLi. II. 1991. 1982. în „Banatske novine”. Berbat. Pančevo. 21-36 Toponimi rumunskog porekla u Crnoj Reci. -uga. 1974. 3. 3682 (2 oct. nr. 77-78 O rumyno-bolgarskoj antroponimiceskoj interferencii. 3684 (16 oct. nr. XIII. XVII. Sofia. p. p. p. 1. bărbat. 1980. Novi Sad. nr. 1972-1973. 1977. 125-135 Prilozi proučavanju srpskohrvatskog uticaja na rumunski jezik (u vezi sa «turcizmima» u Banatu). în „Zbornik za filologiju i lingvistiku”. în „Književni život”. Novi Sad. nr. Zrenjanin.1970) . RRLi. 1972. 1979.V.ROMANOSLAVICA XLI 285 Notes d’étimologie bulgare (Contribution à l’étude de l’influence roumaine). 3-4. nr. în Radovi Simpozijuma o srpsko(jugoslovensko)-rumunskim odnosima (Vršac. vol. 391-403 Prilog Petra Skoka upoznavanju rumunsko-jugoslovenskih jezičkih odnosa. 3685 (23 oct. XVII. 1981). 1977 . Sarajevo. Berbatov(s)ka roum. 1975. decembrie 1979 Prisustvo Vukovih dela u rumunskoj filologiji i folkloristici II polovine XIX i početka XX-og veka (Važniji momenti). 77-82 Termes serbo-croates du vocabulaire de la pèche empruntés au roumain. în „Romanoslavica”. 1981) Takozvani filološki napis Jovana Sterije Popovića „Šta Vlasi o Serbima misle” i njegovo značenje za osvetljavanje Sterijinih odnosa prema rumunskon jeziku. tom. Novi Sad. 2. 651-652 Sisteme antroponimice locale la sârbii (şi croaţii) din Banat. XX. p. p. 1. bărbătesc.

5-14 Vuk Stefanović Karadžić u svesti svojih savremenika Rumuna. Nauka i izkustvo. Учебник по румьнски eзик. Editura Ştiinţifică. Prilozi i građa o Dositeju i Vuku”. coautor. 1987 II. în „Kovčežić. 1976. III. Belgrad. TRADUCERI . în „Književni život”. XIII. AUXILIARE DIDACTICE Ghid de conversaţie sîrbocroat-român. 688 p. Editura Ştiinţifică. Bucureşti-Pančevo.11 volume de traduceri din sârbocroată . 213 p. Sofia. p. 216 p. 1967. 1975. 1970. XX. Dicţionar sârbocroat-român.ROMANOSLAVICA XLI 286 Vuk Karadžić i rumunski folklor. Bucureşti.

ROMANOSLAVICA XLI 287 MIRCO JIVCOVICI LA 85 DE ANI Personalitate reprezentativă a slavisticii româneşti. desăvârşindu-şi în perioada postbelică studiile filologice la Bucureşti. judeţul Timiş. Domnia sa a dovedit o pregătire profesională temeinică. ca profesor universitar. Uniunea scriitorilor din România. de aproape toate ramurile filologiei din cadrul secţiei de sârbocroată a Catedrei de limbi slave de la Universitatea din Bucureşti. Asociaţia Slaviştilor din România). ci şi să le formeze şi să le dezvolte deprinderile şi priceperile de analiză lingvistică şi literară. Indiferent de disciplina predată. reuşind nu numai să transmită cunoştinţe. croată şi slovenă. Mirco Jivcovici absolvă Liceul pedagogic din Timişoara (1934-1941). profesorul dr. profesorul Mirco Jivcovici s-a dedicat ulterior. În acelaşi an îşi începe cariera didactică universitară la Facultatea de Filologie din Bucureşti. şef de catedră timp de aproape un deceniu. istoric literar.A. apreciat de generaţii întregi de studenţi. tălmăcitor înzestrat al creaţiilor literare de marcă din literatura sârbă. istoriei literaturii sârbe şi croate. un talent şi tact pedagogic deosebit.L. specialist de seamă în domeniul sârbocroatisticii.P. la începutul activităţii sale. ulterior. până la pensionarea sa (1986).S. o dată cu formarea tinerelor cadre didactice. Mirco Jivcovici a împlinit la 28 mai 2006 vârsta de 85 de ani. Născut în 1921 la Foeni. dascăl neobosit. la început în calitate de conferenţiar. Este membru în diferite organisme de prestigiu în plan naţional şi internaţional (Uniunea ziariştilor din România. precum şi cercetării relaţiilor literare şi culturale româno-sârbe. Nevoit de circumstanţele vremii să se ocupe. din 1980. . să trezească şi să menţină în permanenţă interesul studenţilor pentru disciplinele respective. promotor al relaţiilor culturale româno-iugoslave. Din 1950 este redactor-şef în cadrul redacţiei de limba sârbă la E.

printre care îi amintim pe Vuk Stefanović Karadžić. Vojislav Ilić. 1972). bazată pe un bogat aparat ştiinţific. Ecourile acestei apariţii editoriale sunt cunoscute atât în presa din ţara noastră. Ilić. prof. prin stilul cursiv şi prin modul atractiv de prezentare a datelor şi faptelor. Nu este întâmplător faptul că autorul acestui volum. criticul Lazar Ćurčić. Vasiljev şi îşi exprimă în acelaşi timp regretul că astfel de lucrări nu apar în coeditare. Crnjanski. în recenzia la acest volum. Miloš Crnjanski. reprezentând. Studiile de dialectologie cu privire la graiul sârb de pe teritoriul românesc întregesc un sumar bogat. Veljko Petrović. Branko Radičević. Dušan Vasiljev ş. rezultatele cercetărilor graiurilor sârbeşti din Banat. un studiu accesibil unui cerc larg de cititori. Djura Jakšić. Ivo Andrić. Ed. Dositej Obradović. precum şi pe o minuţioasă cercetare arhivistică. Mai mult chiar. Lucrarea. fapte şi date culese de-a lungul anilor din arhivele din ţară şi din străinătate. constituie o contribuţie de preţ. Kriterion (Bucureşti. Neobosit descoperitor de date şi mărturii noi privind relaţiile cuturale româno-iugoslave. apreciază cartea ca fiind una de referinţă pentru viitorii cercetători literari ai operei lui M. Volumul reprezintă o panoramă vastă a vieţii şi activităţii pe teritoriul ţării noastre a numeroase personalităţi culturale de primă mărime din Iugoslavia. bănăţean de origine. V. Kriterion. croaţi şi sloveni. cât şi în cea din străinătate. Jovan Sterija Popović. concretizate într-un temeinic studiu monografic. Mirco Jivcovici oferă în cartea sa. pe baza investigaţiilor de teren ale . Bucureşti.a. Svedočanstva o srpsko (jugoslovensko)-rumunskim kulturnim i književnim odnosima/ Mărturii despre relaţiile culturale şi literare sârbo (iugoslavo)-române.ROMANOSLAVICA XLI 288 Doctor în filologie (1971) cu teza Dositej Obradović în contextul relaţiilor sârbo-române/ Dositej Obradović u kontekstu srpsko-rumunskih odnosa. sau D. în localitatea Ciacova. 1976 (premiată de Uniunea Scriitorilor din România în 1977). De asemenea. născut pe teritoriul ţării noastre. apărut la Ed. Şi acest volum a fost bine primit de critica literară din ţară şi străinătate. excelent exeget al operei literare a numeroşi scriitori clasici şi contemporani sârbi. oferind aspecte semnificative privind interferenţele spirituale româno-sârbe. Jovan Dučić. a abordat tocmai această personalitate culturală a iluminismului sârb. profesorul Mirco Jivcovici se va apleca cu multă pasiune asupra acestei tematici.

Ed. având în palmaresul său peste 15 volume de traduceri (unele în colaborare) din limbile sârbă. Bucureşti. . pag.L. V. 6.S. Scriitori şi lingvişti timişoreni).a. Andrić. Dorin Gămulescu) a Dicţionarului sârbocroat-român. Beneficiarii acestui dicţionar pot confirma această apreciere. 108-109): „Un sondaj operat în câteva pagini luate la întâmplare mi-a arătat că noul dicţionar este superior celor similare (cu traducere din sârbocroată în alte limbi) pe care le foloseam până acum (. precum şi pagini alese din creaţia acestora. M. I. cuprinde o biobibliografie. Impresia pe care mi-a făcut-o este excelentă”. iniţiator al tălmăcirilor în şi din limba română.. altele au fost traduse pentru radio şi televiziune. Amintim aici pe I. În activitatea sa de pionierat în domeniul editării. între anii 1950-1968. croată şi slovenă. Ilić ş. prof.P. Nama u amanet /Nouă în zălog. Libertatea din Pancevo.A. dr. Bio-bibliografski rečnik. Cunoscut fiind faptul că un dicţionar îşi dovedeşte valoarea printr-o întrebuinţare îndelungată. publicat de Ed. de data aceasta pe tărâm lexicografic. ne luăm permisiunea să cităm aprecierea făcută la apariţia sa de către Alexandru Graur („România literară”. Volumul care încheie ca un corolar aceste cercetări de interferenţe culturale. ale unor scriitori de marcă cum ar fi B.. trebuie să menţionăm faptul că Domnia sa este prezent în diverse lexicoane şi dicţionare. Nušić. J. ca primul redactorşef al redacţiei sârbe în cadrul E.). Srbi u svetu-ko je ko 1996/1999. au fost preluate ca atare în Dialectologia reputatului lingvist Asim Peco. Crnjanki. nr. riguros întocmită. dr. A.. Mirco Jivcovici s-a remarcat de-a lungul anilor şi ca un traducător înzestrat. Mirco Jivcovici şi ale colaboratorilor săi. Kriterion. cu articole substanţiale (Jugoslavenski književni leksikon.a. 1991. Dučić.. a unor nume de referinţă din spaţiul spiritual sârb şi croat care au cunoscut ţara noastră. publicate în reviste de specialitate. Isaković. Fără să insistăm asupra numeroaselor contribuţii ştiinţifice cu prilejul diferitelor simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale. O contribuţie la fel de însemnată a prof. o constituie elaborarea (în colaborare cu prof. M. unele piese de teatru au fost publicate. Tokar ş. Krleža. Mirco Jivcovici. 1971. Ştiinţifică din Bucureşti şi Ed.ROMANOSLAVICA XLI 289 prof.

(1977-1986). revizuite de-a lungul anilor. La împlinirea a 85 de ani de viaţă. în ciuda vicisitudinilor vremii. dedicate interferenţelor lingvistice şi literare. energie debordantă. contribuţia la formarea a generaţii şi generaţii de profesori. francheţe. culegeri şi alte auxiliare didactice destinate şcolilor cu predare în limba sârbocroată. studenţii şi colegii Domniei sale îi urează multă sănătate. reuşind să organizeze manifestări ştiinţifice periodice.ROMANOSLAVICA XLI 290 Pedagog înnăscut. sub îndrumarea căruia s-au format generaţii de elevi şi studenţi. promptitudine. În calitatea sa de şef de catedră. Domnia sa a depus eforturi stăruitoare pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului didactic. suflet generos. Realizarea cea mai mare rămâne. care se remarcă prin putere de muncă. cu certitudine. calităţi profesionale şi umane care i-au adus stima şi aprecierea tuturor celor care îl cunosc şi un binemeritat prestigiu în slavistica românească. cât şi a unor valoroase cursuri universitare în domeniul lingvistic şi literar. Octavia Nedelcu . viaţă lungă şi un călduros „La mulţi ani”. ale căror ediţii. spirit excelent de organizare. Mirco Jivcovici a lucrat neobosit la elaborarea a numeroase manuale. Se cuvine a fi amintite aici şi calităţile de om şi coleg ale profesorului Mirco Jivcovici. constituie şi astăzi momente de referinţă în procesul de predare. un om pe care poţi să te bazezi oricând. prof. însă. sub formă de simpozioane internaţionale românoiugoslave de mare prestigiu.

254 p. Haiducul Stanco de Janko Veselinović. Dicţionar sârbocroat-român. 1959. Dicţionar sârbo(croat)-român. Curs practic. nr. Bucureşti. 1958.P. „Novi život”. 1991. p. nr. 314 p. TUB. 1962.1. Svedočanstva o srpsko (jugoslovensko)-rumunskim kulturnim i književnim odnosima Bucureşti. 274 p. Bucureşti. 1954. Antologija srpske i hrvatske književnosti. XX. sec. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE a) Volume Curs de limba sârbocroată contemporană. 1970. 144 p. 690 p.ROMANOSLAVICA XLI 291 Bibliografie selectivă I. 543 p. c) Studii. Ed. Dicţionar sârb-român şi român-sârb. b) Auxiliare didactice Limba sârbocroată. E. 1957. Timişoara. Bucureşti. 1974. Nama u amanet. Timişoara. 55-83 Dositej Obradović. 262-272 Unele observaţii cu privire la graiul sârb din comuna Sviniţa. 66 p. 90 p. Helicon. Curs practic. Bucureşti. p. 350 p. Univ. Sport-Turism. Ed. Bucureşti. p. Tineretului. I. II. I. Teora. Mic dicţionar român. 320 p. 1999. 1972 (1985). II. 1994. Mic dicţionar sârbocroat-român. „Romanoslavica”. 1958. Bucureşti-Pancevo. 574 p. Ştiinţifică. TUB. 722 p. I. „Novi život”. 1956. p.sârbocroat. Bucureşti. Ed. 1972.38-43 .. 53-59 Cuvânt înainte la vol. 740 p. 1953. 1986. Ed. Fonetică. Kriterion. 1994. Limba sârbocroată. articole publicate în volume şi reviste Vuk Stefanović Karadžić. 1976. 2. 224 p. I.. Bucureşti. Dicţionar român-sârb (croat). Bucureşti. Književnost u službi naroda.. 1971 (1985). ed.D. Bucureşti. Ed. Dositej Obradović u kontekstu srpsko-rumunskih odnosa. Bucureşti. Kriterion. p. 350 p. coautor Antologija srpske i hrvatske književnosti. nr. 2. Helicon. Ed. Istoria literaturii sârbe şi croate. 1981. „Novi život”. Bucureşti. 5-14 Relaţiile de prietenie ale poporului sârb cu popoarele vecine oglindite în poezia populară sârbă. Tip. Sport-Turism. 296 p. Kriterion. 1959. Timişoara.

9-10. în vol. p. 1975. 1977.P. Popa Cira şi popa Spira de S. AUB.A. 1962. 1962. 1963. p. p. 478-489 Articolul postpus la adjective în graiul sârbesc din Sviniţa.. p. 219-228 Dositej Obradović în Banat... p. 5-29 O govorima Srba i Harvata u Banatu.L. p. p. 207-229 Noi date despre şederea la Timişoara a lui Miloš Crnjanski. Njegoš. Bucureşti. E. Bucureşti.A. p. nr. p. Bucureşti.5-16 Studiu introductiv la vol.. p. 5-23 Studiu introductiv la vol. Bucureşti. p. „Novi život”. 5-12 Studiu introductiv la vol. TUB.S. 1961. 2. Pancevo. 1. 282-320 . Raporturi literare româno-slave. 1959. 62-69 Dositej Obradović şi românii. Stanković. „Književni život». E. nr. „Književni život”. Zrenjanin. „Novi život”. hroničar svoga doba. „Kolo”. 1961. 2. Bucureşti. 25-37 Iz Dositejevog detinjstva. 15-31 Aleksa Šantić.1. 2.P. Luptătorii de J.P. p. p. E. 464-485 Scriitorul clasic sârb Miloš Crnjanski şi Timişoara. p. Bucureşti. în Actele simpozionului dedicat relaţiilor sârbo(iugoslave)-române.A. II. Bucureşti. D.. Zrenjanin. nr. 45-51 Studiu introductiv la vol. 1974. 52-62 Fabulele lui Dositej Obradović în versiunea lui Dimitrie Ţichindeal.U.5-16 O govorima Srba i Hrvata u Banatu. Studii de literatură universală. E. 1961.A. 1971. 127-140 Cuvânt înainte la volumul În vâltoare de B. Nušić. 1976. „Analele Societăţii de limba română”. E.P. 1964. XI. nr. p.L. E. 12-13 Sovjeti zdravago razuma a lui Dositej Obradović în limba română. 1977. „Novi život”. 5-28 Cuvânt înainte la vol. SCL..P. p. Cununa munţilor de P..ROMANOSLAVICA XLI 292 Studiu introductiv la vol. Ilić.L. 1961. E. p.S. „Banatske novine”. nr. 1961. p.77-85 Dositej Obradović. 46-53 Dositej Obradović. p. E. Belgrad. 2. 82-90 Janko Veselinović. Un individ suspect de B. Sânge stricat de B. nr.L. 1973. p.. Vârşeţ-Pancevo. în vol. Bucureşti. nr.S. 44-53 Studiu introductiv şi Tabel cronologic la vol. Jovan Skerlić. 1965. „Književni život”. p. 1973.S. Obradović. V-XXII Branisla Nušić.S. 1963. Limbi slave.U. p. „Analele Societăţii de limba română”.. spev o oslobodilačkoj borbi protiv Turaka. 3196. Poezii de V. 1969. nr.P. Veselinović. 8.U. 1964. 1972. p. Pagini alese. Bucureşti.L. 31 mai. Timişoara. în „Analele Societăţii de limba română”. nr.33-38 Aspecte inedite ale activităţii poetului sârb Vojislav Ilić la Turnu-Severin.L.L.A. 1972/73. 137-143 Čovek koji je nadrastao svoje vreme. p. „Kovčežić”. 1. Sremac. p. p. 1961. 1962. Zagreb. Ćosić. „Novi život”.L.5-38 Smrt Smail-age Čengića.

TRADUCERI . p. 1979. nr. p.6 volume de traduceri din sârbocroată . Limbi slave. 38-48 Scriitorii Veljko Petrović şi Prežihov Voranc despre România. 58-69 Tragika bola i borbenosti otpora – Djura Jakšić. 1979. în Analele Simpozionului româno-iugoslav. nr. nr. Zagreb. 1. 245-255 II. 1977. Bucureşti. 1. p. 5-14 Marele titan . AUB. p. 67-73 Kosta Abrašević. „Književni život”. „Književni život”. Nove težnje i orijentacije (comunicare la al VIII-lea Congres Internaţional al slaviştilor. 1978.Miroslav Krleža. „Književni život”. p.ROMANOSLAVICA XLI 293 Govori Srba i Hrvata u našoj zemlji. 2. 1978). II. 1979.

Pandele Olteanu. Studii şi texte. unde a predat şi predă Paleografie slavă. şi Slavona românească. Numeroase generaţii de studenţi de la secţiile de limbi slave ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. 2002. urmând pe deplin meritat treptele afirmării profesionale: asistent în anul 1961. anul absolvirii facultăţii şi al angajării ca preparator. . Menţionăm aici capitolul Lexicul. în vremea din urmă. cel de studii culturale slave au beneficiat şi beneficiază de vasta sa pregătire şi îndelungată experienţă didactică. Istorie culturală româno-slavă. După 1990 a preluat cursul şi seminarul de Limbă polonă contemporană (sintaxă şi lexicologie). ediţia a doua.ROMANOSLAVICA XLI 294 PROFESORUL MIHAI MITU LA A 70-A ANIVERSARE De mai bine de patru decenii. în ţară şi străinătate. a organizat studiile de masterat la secţia de slavistică. Istoria slavisticii româneşti. la bunul renume. Editura Didactică şi Pedagogică. lector în 1970. din cadrul masteratului de filologie slavă. Această latură a activităţii profesorului Mihai Mitu este întregită prin elaborarea şi colaborarea la întocmirea unor cursuri şi manuale universitare. În perioada 1969-1976 a fost lector de limbă şi literatură română la Universitatea Jagiellonă din Cracovia. 2005. În cadrul secţiei de slavă veche a fost titularul cursului de Gramatică comparată a limbilor slave. de data aceasta. de Slavă veche şi slavonă românească. de la Facultatea de Istorie. ca profesor invitat. din binecunoscuta lucrare Slavă veche şi slavonă românească (coord. Editura Universităţii Bucureşti. rigurosul şi neobositul cercetător Mihai Mitu trudeşte la consolidarea şi progresul slavisticii româneşti. cu cicluri de lecţii (1995 şi 1998). 1975). talentatul şi generosul pedagog. unde a revenit. al Catedrei de limbi şi literaturi slave de la Universitatea din Bucureşti. conferenţiar în 1990. Din anul 1959. de la Facultatea de Litere. iar titlul de profesor universitar îl obţine în 1999. Mihai Mitu a desfăşurat o activitate fructoasă. Bucureşti. prof. de Paleografie slavă.

. Cehia. În decursul timpului. rod al acestor cercetări îndelungate şi minuţioase sunt şi câteva volume apărute la edituri consacrate: Cercetări lingvistice şi literare româno-slave.. Slovacia. De la bun început se cuvine să evidenţiem diversitatea preocupărilor ştiinţifice ale profesorului Mihai Mitu. arhive.. de a îndruma activitatea doctoranzilor în specialitatea filologie slavă. Domnia sa a luat parte. Este membru în colectivul de redacţie al Dicţionarului etimologic al limbii române (în pregătire la Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan” al Academiei Române). În mod firesc activitatea didactică a domnului profesor se împleteşte cu activitatea sa ştiinţifică. Franţa. La această neobosită muncă de cercetare se adaugă o activă participare cu comunicări la numeroase manifestări ştiinţifice în ţară şi străinătate. 2006. Din 1992 colaborează la întocmirea Bibliografiei internaţionale de lingvistică slavă. 2001. 160 p. precum şi la reuniuni ştiinţifice de prestigiu din România. După 1990. Orelor din sala de curs li se adaugă nenumărate alte ore petrecute în biblioteci. interferenţe lingvistice româno-slave (în special. această pasionată şi asiduă muncă de căutare s-a materializat în peste 180 de studii şi articole ştiinţifice. Editura Athos. 360 p. atât din România. concretizate în domenii ca slava veche şi slavona românească. până în prezent. Cercetări etimologice şi lexico-semantice. iar pentru colaborarea la ediţia jubiliară a Bibliei de la Bucureşti (1688) i s-a decernat premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1998. din anul 2003. Editura Universul Enciclopedic. Rusia. 1999. româno-polone) relaţii culturale şi ştiinţifice româno-slave. cât şi cu prilejul călătoriilor sale de documentare în Polonia. Titlul de doctor în filologie i-a fost conferit în 1971 pentru teza intitulată Opera lui Ioan Budai-Deleanu în contextul relaţiilor culturale şi ştiinţifice româno-slave. din 1995 la Enciclopedia istoriografiei literare polone. limba şi literatura polonă.ROMANOSLAVICA XLI 295 O recunoaştere a meritelor sale de dascăl şi specialist a constituit-o abilitarea sa. Croaţia. Polonia. devenind astfel cunoscut în lumea ştiinţifică a slavisticii româneşti şi străine. 272 p. Editura Academiei. istoria cărţii. EUB. 1996. 230 p. Cehia. la 6 congrese internaţionale ale slaviştilor. Serbia. literatura română veche. bibliologie.. Oameni şi fapte din secolul al XVIII-lea românesc. Bulgaria. Studii de etimologie româno-slavă.

masteranzii de la slavistică au şi pe mai departe nevoie de îndrumarea atentă şi părintească a profesorului Mihai Mitu. contribuind. şi în acest fel. Lem. vastele sale cunoştinţe. Kapuścinski. Catedra de limbi şi literaturi slave. St. cei mai mulţi – foşti studenţi. după 1990 a fost ales membru în comitetul de conducere al Asociaţiei. între anii 1998-2006. în aceeaşi perioadă a indeplinit cu seriozitate şi competenţă funcţia de secretar de redacţie al revistei „Romanoslavica”. apoi. profesorul Mihai Mitu s-a remarcat drept un talentat şi competent traducător din proza şi poezia polonă. în prezent. îndeplineşte funcţia de membru în colegiul de redacţie al revistei „Romanoslavica”. în care funcţionează ca profesor consultant. Doctoranzii. Potocki. ca secretar al Asociaţiei. profesor dăruit nobilei sale misiuni timp de aproape o jumătate de veac. toamna lui 2006 a însemnat anul pensionării. colegii săi. a fost unul dintre vicepreşedinţi şi responsabil adjunct de redacţie al publicaţiei mai sus-menţionate. R. pentru acest om de calitate. activitatea în cadrul Asociaţiei Slaviştilor din România ocupă un loc aparte: în perioada 1976-1990. însoţite de prefeţe sau studii introductive. Are în palmares peste 10 traduceri din operele unor scriitori importanţi. care am beneficiat de ştiinţa şi generozitatea domniei-sale. la popularizarea culturii şi literaturii polone în România. Înaltele distincţii primite din partea autorităţilor polone sunt o dovadă grăitoare a deosebitei aprecieri de care se bucură profesorul Mihai Mitu. Noi. În gama variată a preocupărilor sale profesionale. dar nu şi al despărţirii de colegi şi studenţi. experienţa. precum J. Pentru acest slavist de marcă. Mariana Mangiulea . a avut un rol semnificativ la buna organizare a acesteia. îi urăm din inimă „La mulţi ani!” în deplină sănătate. continuă să aibă nevoie de înţelepciunea.ROMANOSLAVICA XLI 296 Dincolo de meritele sale didactice şi ştiinţifice.

ROMANOSLAVICA XLI

297

LISTA PUBLICAŢIILOR Bibliografie selectivă I. LUCRĂRI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC a) Volume (tratate, monografii) Cercetări lingvistice şi literare româno-slave, Bucureşti, Editura Universităţii, 1996, 312 p. şi 38 p. ilustraţii Oameni şi fapte din secolul al XVIII-lea românesc, Bucureşti, Editura Atos, 1998, 272 p. Studii de etimologie româno-slavă, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2001, 240 p. Cercetări etimologice şi lexico-semantice, Bucureşti, Editura Academiei, 2006, 160 p. b) manuale, ediţii Slavă veche şi slavonă românească, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, p. 227-238, 314-316 şi 354-358 B.P. Hasdeu şi contemporanii săi români şi străini (corespondenţă emisă şi primită), vol. III, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 188-190, 209-210, 212-218, 243248, 253-261, 266-271, 275-279 Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură (Biblia de la Bucureşti, 1688), ediţie jubiliară, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 1988, p. 429-446, 446-452, 614-621, 632-639 Slavona românească – studii şi texte, EUB, ediţia I, 2002, 200 p.; ediţia a II-a, EUB, 2005, 80 p + 68 texte c) Studii şi articole Termeni de origine polonă în documentele slavo-moldoveneşti (1388-1517), în „Romanoslavica”, VIII, 1963, p. 155-224 Etimologii româneşti în „Dicţionarul limbii polone”, în „Romanoslavica”, XII, 1965, p. 67-92 Ioan Budai-Deleanu et les problèmes de l'étymologie slavo-roumaine, în „Revue roumaine de linguistique”, XIV, 1969, p. 143-154 Concepţii şi metode moderne în opera lingvistică şi filologică a lui Ioan BudaiDeleanu, în „Limbă şi literatură”, 27, Bucureşti, 1971, p. 159-175 Scrisori ale lui Jan Baudouin de Courtenay către B. P. Hasdeu, în „Romanoslavica”, XVIII, 1972, p. 347-362

ROMANOSLAVICA XLI

298

„Pentru începutul limbei româneşti…” (Ioan Budai-Deleanu – scrisoare către Petru Maior), în „Manuscriptum”, III, 1972, nr. 1 (6), p. 53-69, în colaborare Ioan Budai-Deleanu – o licitaţie la Lvov, în „Manuscriptum”, IV, 1973, nr. 3 (12), p. 145-161 Note lexicale şi etimologice, în „Limba română”, XXIII, 1974, nr. 2, p. 123-133 (atestări, sensuri şi etimologii la 44 de cuvinte, completări pe marginea DLR, literele M, O) Note lexicale şi etimologice, în „Limba română”, XXV, 1976, nr. 1, p. 73-81 (atestări, sensuri şi etimologii la 40 de cuvinte, completări pe marginea DLR, literele N, P) Contribuţii la istoria relaţiilor culturale italo-polono-române în sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea, în „Revista de istorie şi teorie literară”, 25, 1976, nr. 1, p. 137-142 Note lexicale şi etimologice, în „Limba română”, XXVII, 1978, nr. 6, p. 589-595 (atestări, sensuri şi etimologii la 44 de cuvinte, completări la DLR, literele M şi N) Voltairianism şi rousseauism în opera poetică a lui Ioan Budai-Deleanu, în „Analele Universităţii din Bucureşti”, seria Limbi şi literaturi străine, XXVII, 1978, fasc. II, p. 53-58 Note lexicale şi etimologice, în „Limba română”, XXVIII, 1979, nr. 1, p. 15-24 (atestări, sensuri şi etimologii la 66 de cuvinte, completări la DLR, literele O, P şi R) O pagină necunoscută din istoria slavisticii româneşti: cercetările de etimologie slavo-română ale lui Iosif Naniescu, în „Romanoslavica”, XIX, 1979, p. 83-94 Ioan Budai-Deleanu şi cultura europeană, în „Revista de istorie şi teorie literară”, XXVIII, 1979, nr. 3, p. 351-363 Note de lexicologie românească – „marmaziu”, în „Studii şi cercetări lingvistice”, XXX, 1979, nr. 4, p. 371-375 Un poem epic polonez despre daci: Teofil Lenartowicz, „Dacia”, în „Manuscriptum”, XI, 1980, nr. 2 (39), p. 66-72 Ştiri despre limba română într-o revistă pragheză din 1813, în vol. Din istoricul slavisticii româneşti, coord. Elena Linţa, TUB, 1982, p. 243-255 Cracovia şi relaţiile culturale româno-polone, în vol. Relaţii culturale românopolone, coord. Ion Petrică, Tip. Univ. 1982, p. 9-15 Ecouri goliarde în „Ţiganiada” lui Ioan Budai-Deleanu, în „Revista de istorie şi teorie literară”, XXXI, 1982, nr. 3, p. 249-280 O pagină din istoria relaţiilor culturale româno-iugoslave în Epoca Luminilor (Ioan Budai-deleanu şi Martin Kuralt), în vol. Relaţii culturale, literare şi lingvistice româno-iugoslave. Actele Simpozionului VI (Bucureşti, 21-25 octombrie, 1982), TUB, 1982, p. 261-271 Cu privire la evoluţia semantică a românismelor în limbile slave, în „Cercetări lingvistice”, Cluj-Napoca, XXVIII, 1982, nr. 1, p. 55-61 Conceptul de „împrumuturi în serie” (cu referire la polonismele limbii române), în Studii şi cercetări lingvistice”, XXXIV, 1983, nr. 1, p. 12-18 Biblioteca lui Ioan Budai-Deleanu (I şi II), în „Limbă şi literatură”, 1983, nr. 2, p. 200-209 şi nr. 3, p. 343-353 Între bibliologie şi lingvistică (însemnările pe cărţi – izvor pentru cercetarea etimologică), în „Studii şi cercetări lingvistice”, XXXVII, 1986, nr. 3, p. 198-203

ROMANOSLAVICA XLI

299

Gheorghe Asachi şi cultura polonă (noi contribuţii), în „Analele Universităţii din Bucureşti”, Seria Limbi şi literaturi străine, XXXV, 1986, p. 25-30 Ignaz von Born – un transilvănean, geniu european, în „Zeitschrift der Germanisten Rumäniens”, Bucureşti, VII, 1998, nr. 1-2 (13-14), p. 133-140 Interferenţe lexicale germano-polono-ucrainene în graiurile româneşti din Bucovina, în vol. Prima conferinţă naţională de bilingvism (Bucureşti, iunie 1997), Bucureşti, 1998, p. 160-169 Relaţiile româno-polone oglindite în lexicul limbii române, în vol. Relaţii polonoromâne de-a lungul timpului. Materialele simpozionului, Uniunea Polonezilor din România, Suceava, 2001, p. 159-165 Prima disertaţie românească despre lipoveni (1803), în vol. Cultura ruşilor credincioşi de rit vechi în context naţional şi internaţional, vol. 3, Culegere de comunicări prezentate la Seminarul ştiinţific internaţional desfăşurat la Bucureşti, 18-19 noiembrie 2000, Bucureşti, Editura Kriterion, 2001, p. 268-280 Bibliogicale, în „Revista română de istorie a cărţii”, II, 2005 Câteva consideraţii asupra limbii Ţiganiadei lui Ioan Budai-Deleanu, în vol. Floarea Daniilor. In memoriam Dan Gheţie, Bucureşt, Ed. Academiei Române, 2005 Interferénces franco-slavo-roumaines dans la terminologie politique et sociale roumaine des XIX et XX siècles, în vol. Langues et sociétés de l’Europe moderne, Cahiers, nr. 3-4, 2005, vol. I. Sous la direction de Danuta Bartol et Henri-Calaude Gregoire, Nancy, 2005, p. 253-260 Petite histoire de la slavistique en Roumanie (les travaux linguistique), în vol. Contributions a l’histoire de la slavistique dans les pays nonslaves, edité par Giovanna Brogi Bercoff, PierreGonneau, Heinz Miklas, Viena, Verlag des Östereichische Akademie der Wissenschaften, 2005, p. 407-417 Samuil Micu - erou literar în timpul vieţii, „Revista de istorie a cărţii”, II, 2005, nr.2, p.110-123, 2005 Un fanariot – erou literar polonez, în vol. Gabriel Ştrempel la 80 de ani..., SatuMare, p.496-502, 2006 Un manuscris românesc din sec al XVIII-lea tradus din lb. polonă, vol. Omagiul Profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani, Constanţa, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2006, p. 738

ROMANOSLAVICA XLI

300

ROMANOSLAVICA XLI

301

IN MEMORIAM

ROMANOSLAVICA XLI

302

ROMANOSLAVICA XLI

303

I.C. CHIŢIMIA - UN DECENIU DE LA DISPARIŢIE

La 19 februarie 2006 s-au adunat doi lustri de când fusul Parcelor s-a înţepenit pentru totdeauna într-o curmătură pe răbojul timpului, vestind cu dangăt de clopot trecerea pe tărâmul cu veşnică verdeaţă şi lumină a unuia dintre augustanii culturii româneşti contemporane. Lucrări de temelie în câteva discipline de largă rezonanţă în cadrul umanioarelor l-au statornicit într-adevăr pe istoricul literar, folcloristul, universalistul şi comparatistul I.C. Chiţimia printre specialiştii de prim-rang în aria slavo-română. Mergând pe urmele unor cărturari şi dascăli de renume - N. Cartojan, O. Densuşianu, D. Caracostea, P.P. Panaitescu, P. Cercel, C.C. Giurescu ş.a.- s-a înscris metodologic pe direcţia pozitivismului universitar de bună tradiţie. Sfera perocupărilor, interferând nu o dată în scopuri integratoare zone de cultură dintre cele mai diferite, apropiate sau mai depărtate, acoperă în proporţii funcţionale întreaga Europă, atestând localizări mai stăruitoare, iradiante, în centrul şi sud-estul bătrânului continent; în spaţiul românesc, fireşte, în primul rând. Cercetarea fenomenului literar, cult şi popular, în curgerea secolelor conferă demersului orizontul dialecticii istoriste, volumul şi diversitatea cunoştinţelor, în schimb, deschizându-i perspectiva comparatistă. Trimiterile abundente în subsoluri, adesea copleşitoare, subliniază de fiecare dată impresionante acumulări informaţionale, contribuţiile anterioare şi suprafaţa de relaţionare a propriilor raţionamente garantând probitatea, temeinicia şi logica ireproşabilă a demonstraţiei. Stilul dens şi limpede, străin tentaţiilor eseistice, agreând mai degrabă lexicul autohton câteodată cu expresivităţi arhaizant-populare prompt temperate de inserţii de oralitate polemico-didactice, este adecvat modalităţilor de cuprindere ale materiei. Îndeosebi în lucrările de început, acurateţea şi precizia expresiei, fiorul de emoţie care răzbate ici şi colo amintesc întrucâtva de parfumul indicibil al limbajului folosit de cărturarii de altădată. Rezultatele ştiinţifice ale itinerariilor întreprinse în literatura

Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice (membru corespondent. . I. până în 1973. îşi ia licenţa cu lucrarea Cronicile slavo-române în secolul al XVI-lea. 1970). folcloristică. şi ale omului de o rară modestie şi generozitate întemeiată pe inepuizabile energii afective. câteva date biografice se cuvin a fi amintite. Cronica lui Grigore Ureche. preşedinte al filialei Bucureşti. Urcă apoi treptele carierei universitare din cadrul secţiei de slavistică a Facultăţii de Filologie din Bucureşti. dragoste şi sensibilitate. literatura polonă şi comparatistică sunt concludente. În paralel. când se pensionează. când obţine prin concurs o bursă în Polonia. 1972). Examinate cu competenţă. până în 1934. la 22 mai 1908. Societatea Internaţională a Medieviştilor (Lyon. 1969).C. Societatea de Cercetări Folclorice „Samus” (preşedinte de onoare. 1982). Născut la Albuleşti. cercetătorul străduindu-se întotdeauna să formuleze aprecieri şi soluţii inedite şi convingătoare în rezolvarea problemelor în litigiu. Fie şi puţine. Chiţimia urmează liceul „Traian” din TurnuSeverin şi Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti (1930-1934). Biroul de Conducere. într-o familie de agricultori. desfăşurând o activitate laborioasă. Teza de doctorat. datorită căreia a fost cooptat în conducerea mai multor societăţi ştiinţifice de profil şi comitete de redacţie: Asociaţia Slaviştilor din România (1958). care a stârnit un adevărat cult printre elevii săi. Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România (1972). Cartojan. Societatea de Ştiinţe Filologice (membru 1949. o va susţine în 1940. specializându-se în literatura română veche sub îndrumarea lui N. Deşi mobilizat ca ofiţer de rezervă în timpul războiului. uneori revelatoare chiar. 1975). Societatea Internaţională pentru Cercetarea Naraţiunilor Populare (Göttingen. 1971-1976). este numit asistent la catedra de literatură română veche în 1942 şi reconfirmat în 1944. Mehedinţi. Călinescu” încă de la înfiinţare. 1977. Personalitatea specialistului consacrat de lucrări remarcabile este împlinită de însuşirile şi realizările profesorului. Societatea Internaţională pentru Cercetarea Cărţilor Populare Romanice (Salzburg. vicepreşedinte.ROMANOSLAVICA XLI 304 română veche. 1968. valorile spiritualităţii româneşti îşi dezvăluie de multe ori frumuseţea lor netrecătoare şi originalitatea în comparaţie cu particularităţile altor etnii. în jud. unde îşi continuă studiile (1934-1938). Din 1932 funcţionează ca bibliotecar la seminarul de istoria literaturii române vechi. lucrează la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Asociaţia Internaţională de Literatură comparată (Bruxelles.

liniile lui complexe de evoluţie . ocazională. N.C. Publicate de-a lungul anilor în diferite reviste de specialitate. „Romanoslavica” (1958). este aceea că literatura veche. lucrarea de diplomă confirmând nu numai o opţiune de lucru. Arcuirea unor punţi de legătură între actualitate şi străvechime. Ciobanu. pentru a se defini mai profund fizionomia fenomenului artistic de azi. Formulată parţial în lucrările apărute separat. în care încearcă delimitarea elementelor constitutive şi definirea unui umanism de limbă slavonă. constituind baza din care creşte epoca modernă. Idee ademenitoare care. cele mai importante au fost adunate destul de târziu într-un volum impunător Probleme de bază ale literaturii române vechi (1972). nu de subordonare în timp şi substanţă. ce exprimă limpede concepţia şi finalitatea spre evidenţierea cărora tind toate compartimentele cărţii. sau să îndreptăţească schimbarea opticii interpretative. Un exemplu dintre cele mai sugestive îl oferă studiile referitoare la epoca lui Ştefan cel Mare. prin legături de echivalenţă. fixează trăsăturile diferenţiale proprii procesului educaţional. afirmându-l treptat pe I. Interesul pentru literatura română veche datează încă din anii de studenţie. ideea diriguitoare. contrazicând nu de puţine ori păreri anterioare. Evident. De asemenea. occidental.ROMANOSLAVICA XLI 305 1972). şi a lui St. Continuate şi adâncite în timpul studiilor în Polonia şi îndeosebi în perioada cât a funcţionat sub conducerea fostului său profesor. „Studii de literatură universală” (1970). „Cercetări folclorice” (1947). ele s-au dezvoltat ulterior pe aceste făgaşe tematice relativ conturate. existent la noi şi în sud-estul european. influenţează specificitatea creaţiei contemporane. Cartojan. justificând pe deplin titlul volumului. aproape toate problemele abordate prezintă o importanţă deosebită pentru începuturile literaturii române. şi relaţionabil cu cel latin. „Limbă şi Literatură” (1970). Chiţimia drept un protagonist cu certe contribuţii ştiinţifice în domeniu.iată scopul mărturisit al autorului şi perspectiva din care vor fi apreciate idei. ci şi preocupări constante. care să întărească şi să nuanţeze mai vechile susţineri. Face parte din comitetul redacţional la periodicele „Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor” (1952-1973). Aportul cercetării se concretizează diferenţiat prin îmbogăţirea registrului factologic cu argumente noi. opere şi personalităţi ale culturii româneşti din epoca veche. un studiu . îşi aşteaptă confirmarea în viitor prin lucrări doveditoare. ori dimpotrivă.

pe drept cuvânt fundamental prin multitudinea şi însemnătatea problemelor tratate. Górka.şi despre Antim Ivireanul. despre personalitatea şi meritele politico-militare ale voievodului Ştefan cel Mare. excelând prin precizia şi laconismul unui spirit eminamente clasic. este completat.printre altele. Pledoaria. Cam în aceeaşi perioadă. argumentându-şi poziţia cu motive de ordin istoric şi filologic. Chiţimia se află alături de cei care au susţinut paternitatea lui Neagoe. În sfârşit. Sumarul acestui volum.C. cu accente utile asupra realizării ca artă. se localizează şi începuturile studierii folclorului. legătura lor cu folclorul. de expuneri compacte despre cronicarii moldoveni . nu în ultimul rând. Lucrările de literatură română veche. Cu diferenţe de ritm neglijabile. este cel despre Cronica lui Ştefan cel Mare.C. fapt esenţial. atestă. Ureche . I. se înscrie şi cea privitoare la Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. restabileşte adevărul istoric despre lupta de la Codrul Cosminului şi. Studiind cu râvnă intelectual-patriotică istoricul manuscrisului şi al investigaţiilor. prin urmare. date fiind şi legăturile intrinseci. preocupările pentru creaţia populară se vor întrepătrunde organic cu cele pentru literatura veche. îndreptăţind participarea lui la redactarea tratatului de Istoria literaturii române. vizavi de Moldova şi de Europa timpului său. Chiţimia răstoarnă cu argumente peremptorii imaginea domnitorului moldovean sugerată de O.ROMANOSLAVICA XLI 306 cunoscut şi acceptat astăzi fără rezervă în ţară şi în străinătate. un erudit care mânuieşte cu pricepere instrumentele de lucru şi materia supusă exegezei pe direcţia unei concepţii ferme. pentru a încheia şirul exemplificărilor analitice. se afirmă pentru prima dată valorile umaniste şi filologice ale lui Gr. printre problemele îndelung controversate. I. circulaţia pe teritoriul românesc şi funcţia lor literară în spaţiul naţional sunt numai câteva aspecte amplu şi temeinic comentate. textul iniţial şi modificările în variante. un loc aparte ocupându-l însă cele şase studii dedicate cărţilor populare. anii de facultate. care au înregistrat o carieră strălucită în istoria literară. dificultăţile de datare şi circulaţia. urmând un drum . dar care a stârnit multă vâlvă la apariţie prin noutatea concluziilor şi sporul informaţiei. la care se adaugă textele editate şi conducerea unor volume elaborate colectiv. În discuţia pasionantă care a antrenat numeroşi cercetători români şi străini.

I Pitiş şi D. Pornind de la ideea că o istorie a folcloristicii nu poate fi scrisă fără cunoaşterea aprofundată a personalităţilor care au investit eforturi în acest domeniu. asezonate cu utile date biografice. autorul procedează crocean. ale cărui principii. Concepând folclorul global şi în relaţie cu disciplinele istorice şi filologice. Lambrior.P. Stăncescu. primul folclorist român de concepţie ştiinţifică. Hasdeu” pe anul 1968. transmis prin veacuri.T Burada. Hasdeu. Pitiş. Alecsandri fiind numai o introducere motivată istoriceşte care fundamentează creşterea interesului pentru folclor şi. Hasdeu. cu B. În cazul exegeţilor mai puţin cunoscuţi. studiul creşte în complexitate.T. Tocilescu.Fl. D. Pitiş . De aceea a căutat elementul dacic. de fiecare dată subliniindu-se cu obiectivitate meritele şi scăderile.C. Stăncescu). ştirbindu-le autenticitatea. care a condus uneori la scăderea autenticităţii.I. Marian. Hasdeu. Seria începe. fireşte. (A.C Chiţimia. S. S. ca T. Gr. Gaster) ori li s-a atribuit merite prea vagi (T. vrând să-l interpreteze ca pe o spiritualitate locală cu forţe de modelare a suprapunerilor din afară. metode şi intenţii enciclopedice sunt expuse în amănunt. G. Concentrându-şi atenţia asupra principalelor direcţii folcloristice din secolul al XIX-lea.ROMANOSLAVICA XLI 307 paralel. care a întrunit cele mai multe adeziuni.Fl. apropiindu-se cu căldură şi înţelegere de unii specialişti cărora nu li s-a acordat atenţia cuvenită (B.Tocilescu lansează ideea adunării integrale a folclorului. Cu unele noutăţi metodologice în strângerea materialelor . M.P. Chiar dacă de astă dată lucrările vor fi strânse mai devreme în Folcloriştii şi folcloristică românească (1968). volum distins cu premiul „B. care stă la baza culturii naţionale.P.P. Studiul despre V. Tocilescu). Gr. autorul întreprinzând mai întâi expuneri sintetice ale activităţii în ansamblu. a făurit o adevărată şcoală de cuprindere ştiinţifică a tradiţiilor rurale. Se remarcă astfel câţiva culegători pasionaţi. demonstrează netemeinicia învinuirii potrivit căreia poetul a modificat substanţial creaţiile culese. pe fundalul cărora proiectează stăruitor contribuţia lor la studierea şi valorificare creaţiilor ţărăneşti. Extinzând sfera preocupărilor folclorice de la creaţia artistică la ştiinţa populară. Chiţimia insistă mai ales asupra şcolii lui B. Hasdeu socotea arta populară drept un fond viu de psihologie şi viaţă socială. N-a alcătuit totuşi culegeri propriu-zise şi a folosit metoda chestionarelor şi a corespondenţei. pe de altă parte. G. I. toţi analizaţi la obiect şi cu răbdare de I. Burada. Marian. alţii fiind de-a dreptul uitaţi.

sau în interpretare. I. condiţii şi realizare etc. era şi de aşteptat. Caractere distinctive ale spiritualităţii rurale de la noi sunt scoase pregnant în relief în aceste vaste tablouri comparate. În schimb. stabilind câteva repere teoretice . evidenţierea unor cercetări neglijate sau insuficient adâncite din perspectiva contemporană. Asociaţionismul mai mult sau mai puţin întâmplător şi apropierile istorice şi filologice. bocetul. . cunoaşterea fenomenului folcloric direct de la sursă.C.a. certificând superioritatea investigaţiei. din care a alcătuit culegeri notabile de asemenea. se vor asambla în Folclorul românesc în perspectivă comparată (1971) într-o concepţie unitară care va fixa metoda precumpănitoare a exegezelor în funcţie şi de intenţia urmărită de autor: stabilirea individualităţii folclorului românesc prin comparaţii cu folclorul altor popoare europene. . meritele lor se vădesc îndeosebi în descoperirea şi publicarea unor piese de valoare antologică. caracterizează şi contribuţiile la acest volum.care pledează pentru folosirea metodei filologice în studiile folcloristice. Chiţimia s-a ocupat ani de-a rândul. ghicitorile. povestea. gen şi artă.balada. A doua.ROMANOSLAVICA XLI 308 dă prima monografie etnografică şi folclorică regională etc. P.absenţa liricii explicându-se prin însuşirile şi mai apăsat individuale. Prima despărţitură are rosturi mai degrabă introductive. istorice şi geografice. aspecte impuse nu numai periferic şi în Problema de bază ale literaturii române vechi ori în Folclorişti şi folcloristică românească de necesitatea verificării cutărui element discutabil. Caraman s. se adună în studii despre aproape toate speciile literaturii populare . clasificare şi definire. A.). Popovici şi O.datare şi periodizare. cu accent pe dialectologie. în schimb. caracterul ştiinţific subliniat şi de subsolurile bibliografice etc. . Stăruind în cea mai mare măsură asupra realizărilor poetice. Densuşianu. Îndrăgostit de comorile anonime ale literaturii populare. Lambrior şi M. Caracostea. proverbele. care alcătuieşte miezul volumului. îmbogăţindu-şi cu încetul procedeele de explorare cu posibilităţile sintetizatoare ale comparatismului. Toţi aceştia înrâuresc dezvoltarea folcloristicii precedând şcoala lui I. deci mai greu de definit cu ajutorul comparaţiilor. snoavele şi cântecele pentru copii . basmul. şi aprecierea creaţiei orale din punct de vedere literar (D. Gaster se impun prin aportul lor teoretic. şi cu studierea tezaurului folcloric propriu-zis. Aşadar.

afară de o pertinentă istorie a folcloristicii polone. bulgar etc. didactică şi ştiinţifică. dense şi docte. Partea a treia cuprinde. ca să ne referim numai la acesta.a. Iniţiată în timpul specializării postuniversitare. deşi se referă mai insistent la ariile învecinate. Apărută sub îngrijirea lui H. în 1970 (în grad de cavaler) şi în 1974 (în grad de ofiţer) sau traducerea şi publicarea la Varşovia în 1983 a unei importante selecţii de studii. Misterski. dacă nu cumva a şi devenit. După ample expuneri analitice. fost absolvent al Facultăţii de .ROMANOSLAVICA XLI 309 autorul încearcă şi izbuteşte să delimiteze fondul şi expresia proprie zonei româneşti în contextul european. implicit la cel englez. formulează particularităţile spaţiului românesc raportate la cel sârbesc.. cursul de Istoria literaturii polone (secolele al XII-lea – al XVIII-lea). exempli gratia. stau mărturii convingătoare. În funcţie de treapta pe care se plasează între ficţiune şi realitate. Deoarece alăturările. nu prezintă fenomenul ciclizării. Literackie studia i szkice rumunistyczno-polonistyczne. Realizează în versuri de factură populară. iată doar câteva repere convingătoare literare care dau măsura realizărilor în câmpul unei discipline ce tindea să devină pentru zelosul ei truditor violina lui Ingres. s-a soldat cu rezultate mai mult decât meritorii. acoperă şi marile culturi occidentale. Acest adevărat model de studiu comparatist este aplicat şi în examinarea celorlalte specii folclorice. asemănări şi deosebiri. Specialiştii formaţi de acest pedagog desăvârşit. fundamentând în multe cazuri progresul incontestabil al cercetării şi dezideratul cărţii. şi nenumăratele studii printre care se impun în primă atenţie cele despre romanticul A. deductiv. german ş. Ordinul „Polonia Restituta”. descrieri colorate în tablouri largi. evitând retorismul. rusesc. vitejeşti. consideraţii mai generale despre stadiul şi perspectivele studierii literaturii populare româneşti. cu largă viziune asupra culturii. după care. al cărei părinte iubit şi respectat a fost.C. Profilul omului de ştiinţă se întregeşte armonios cu lucrările din domeniul polonisticii. Acordarea unei înalte distincţii. Cu excepţia Novăceştilor. Mickiewicz. considerat din unghi comparatist. baladele româneşti se împart în legendare. o activitate neîntreruptă de peste cincizeci de ani. I. judecând după lucrările care aşteaptă lumina tiparului. Chiţimia stabileşte diferenţele dintre zona apuseană şi cea răsăriteană. multigrafiat în 1972. social-familiale şi istorice. Grăitor în acest sens este studiul despre baladă. situându-se valoric pe unul din primele locuri.

retrospectiva încheagă o imagine sugestivă. Omagiul lor generos. recunoştinţa lor pentru strădania răspândirii uneia dintre marile literaturi europene – cea polonă. să le purtăm mai departe prin vreme făclia mirabilă cu modestie şi probitate după puterea şi priceperea ce ne-au fost dăruite fiecăruia. Profesorul I. şoapta ferecată în măreţele zboruri icareşti. logică şi la obiect.ROMANOSLAVICA XLI 310 Filologie din Bucureşti. a celor ce-au fost învăţătorii noştri şi. chiar dacă pe alocuri inegală a contribuţiei omului de ştiinţă în toate domeniile în care şi-a desfăşurat activitatea. cartea este alcătuită din trei secţiuni întrepătrunse organic în funcţie de scopurile sintetic-integratoare ale autorului mănunchiuri de probleme complexe privite întotdeauna din perspectivă comparatistă. se cuvine urmat de bună seamă în semn de aleasă cinstire a înaintaşilor iluştri care ne-au ajutat să devenim ceea ce suntem astăzi. Cursivă. Stan Velea . întremător şi cu semnificaţii înălţătoare. aşadar. iar colegii întru profesiune din ţara prietenă îşi marcau astfel cu fast şi consideraţie prinosul de solidaritate intelectuală cu savantul român. într-o nobilă rivalitate cu făptuirile perene. Să desluşim. în acest moment de sărbătoare-comemorare. Chiţimia împlinea atunci vârsta de şaptezeci şi cinci de ani.C.

Profesorul Olteanu este. dar şi ai şcolilor cu limba de predare slovacă din Arad şi Bihor. peste 80 de ani. Casa în care au crescut nu era un conac. Ele. şi-au întreţinut fraţii în şcoli. mai întâi sub formă de lectorat. fără a suferi de vreo boală îndelungată Vigoarea şi popularitatea sa l-au ţinut mereu în preajma tinerilor. dispariţia lor biologică petrecându-se în mod firesc. Coordonatorul lectoratului a fost profesorul Pandele Olteanu. a fost cel mai mic din cei 11 copii (7 fete şi 4 băieţi) pe care părinţii (ţărani din lunca Argeşului) i-au educat în spiritul ortodoxismului şi al preţuirii muncii celorlalţi. Însuşi profesorul Olteanu s-a stins când împlinise 87 de ani. care îi era bun prieten. Din cei 11 copii numai băieţii au avut parte de carte. absolvenţi ai liceelor româneşti. cu drumuri anevoioase. fiind frecventat de numeroşi studenţi.ROMANOSLAVICA XLI 311 PANDELE OLTEANU – UN DECENIU DE LA DISPARIŢIE Slavistica românească a evidenţiat prin lucrările sale numeroase concordanţe între cultura noastră şi cea a popoarelor slave. din munca la câmp. dar. apoi ca specializare filologică. Prezenţa copiilor într-un mediu pastoral i-a ţinut mereu sănătoşi. căpătând fiecare la vremea măritişului câte o bucată de pământ. Lectoratul s-a bucurat de o mare popularitate.C. fetele se îngrijeau de gospodărie. la vârste respectabile. înconjurată fiind de dealuri abrupte. arăta uneori în amurg ca un tablou desprins parcă din peisagistica rurală a lui Van Gogh. În acest context. o anumită contribuţie a avut-o şi studierea la Universitatea din Bucureşti a limbii şi literaturii slovace. aşa cum spuneam la început. Mulţi dintre aceşti . lângă Piteşti. coordonatorul primului lectorat de studiere sistematică a limbii şi literaturii slovace în România. el participa adesea la multe manifestări din facultate şi din afara acesteia. Născut la 5 septembrie 1908. alături de părinţi. Chiţimia. lucru mai rar întâlnit în lumea universitară. în comuna Bascov. Ca şi profesorul I.

avea doar un plan de expunere cu date precis argumentate. publicate între timp. foarte rar se folosea de note de curs. „Romanoslavica”. În scris. Merită citate în acest sens lucrările Rumunská kultúra a slovanstvo.ROMANOSLAVICA XLI 312 licenţiaţi ai fostei Facultăţi de Filologie au ocupat posturi în diferite redacţii şi edituri. mai recent. XXII. ceea ce crea uneori mici dificultăţi editorilor. prilej care i-a permis nu doar însuşirea practică a limbii slovace. La succesul secţiei a contribuit în primul rând profesorul Olteanu datorită experienţei sale bogate. bine motivată şi greu de combătut. I. pe baza unei bibliografii mereu actualizate. 1984 (p. De aceea considerăm reuninea de astăzi. organizată de Asociaţia Slaviştilor. Studiile sale. 1947. a celei Slovace. ci şi aprofundarea noţiunilor de slavistică. când i s-a înmânat o înaltă distincţie culturală. La acestea se adaugă multe alte studii şi articole. în cadrul Arhivelor Statului. În afara unor diplome şi medalii acordate de ambasada fostei Republici Cehoslovace şi. În esenţă însă informaţia sa era bogată. o bibliografie aproape completă a lucrărilor sale o găsim în revista „Romanoslavica”. acest lucru se datorează în bună măsură şi înaintaşilor noştri. au avut ca obiect legăturile strânse dintre cultura slavă şi cea română. cu multe paranteze şi adnotări. precum şi cele două ample monografii critice: Povestirile slave despre Vlad Ţepeş şi Fiore di virtu (Floarea darurilor). O bună perioadă a fost lector de cultură şi civilizaţie română la Universitatea „Comenius” din Bratislava. profesorul avea un stil aparte. 441-445). Vorbea liber. un bun prilej de preţuire şi omagiere a meritelor acestora. Despre originile culturii slave în Transilvania de Nord şi Maramureş. Gheorghe Călin . în cadrul unei ceremonii cu prilejul Congresului Internaţional de Slavistică din 1993. ca slavist profesorul Pandele Olteanu a fost sărbătorit la Biblioteca Naţională de la Martin (Slovacia). Martin. dobândite ca dascăl de limbă şi literatură română la diferite licee din Iaşi şi din Bucureşti. Dacă secţiile de limbi şi literaturi slave mai funcţionează aşa cum împrejurările de faţă o permit. Convingătoare erau şi prelegerile ţinute. în şcoli din Ardeal şi chiar în diplomaţie. 1958 (publicat în limba franceză).

După absolvirea în 1935 a Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti – unde i-a avut profesori pe Ovid Densusianu. N. A făcut parte din generaţia de slavişti români născuţi în primul deceniu al secolului al XX-lea (alături de D.A.P. iar mai târziu. de gramatică comparată a limbilor slave. Gheorghe Călin. ca şi în predarea cursurilor de slavă veche şi slavonă. I. Floarea Darurilor) sau studii de stabilirea izvoarelor şi originalelor unor texte fundamentale (Cazaniile lui Coresi. Sintaxa şi stilul paleoslavei şi slavonei (1974). editează un unic număr al revistei „Românoslavica” (1948). În afara primului manual universitar de Slavă veche şi slavonă românească (1975). Bogdan şi I. în colaborare cu colegi cehi şi slovaci. A redactat pentru necesităţi didactice manuale de limbă şi literatură slovacă pentru uz universitar. Chiţimia). pe care l-a coordonat. printre aceştia se numără Corneliu Barborică. care timp de trei decenii va forma generaţii întregi de slovacişti. a funcţionat ca lector de limba română la Facultatea de Filologie a Universităţii „J. Cartojan. precum şi câteva ediţii exemplare de texte (Aritmologhia şi Etica lui Nicolae Milescu. după o perioadă de profesorat la licee din Iaşi şi Bucureşti. şi cu unii slavişti români. Totodată. Silvia Niţă-Armaş. a urmat cursuri de specializare în slavistică în Bulgaria şi Polonia. Când în acest an se înfiinţează la Universitatea din Bucureşti lectoratul de limba slovacă. profesorul P.ROMANOSLAVICA XLI 313 * * * Filologia slovacă la Universitatea din Bucureşti are în persoana profesorului Pandele Olteanu pe întemeietorul şi creatorul ei. sarcina conducerii lui îi este încredinţată lui Pandele Olteanu. Anton Tănăsescu şi alţii. Cazania lui Varlaam. a lăsat câteva substanţiale studii de amănunt: Limba povestirilor slave despre Vlad Ţepeş (1961).A. Aici. precum şi manuale pentru uzul şcolilor cu limbă de predare slovacă din învăţământul preuniversitar. Caracostea. Olteanu s-a remarcat şi ca unul dintre cei mai buni specialişti în studierea şi editarea textelor slavo-române.Comenius” din Bratislava (1942-1949).C. Candrea şi D. Pravila lui .

Mihai Mitu .ROMANOSLAVICA XLI 314 Coresi. Membru fondator al Asociaţiei Slaviştilor (1956). romanistică. tracologie etc. un exemplu de slujitor devotat al ştiinţei slavisticii. membru al Comisiei de Textologie a Comitetului Internaţional al Slaviştilor. participant activ la numeroase congrese şi conferinţe internaţionale în domenii ca: stilistică. Pravila de la Govora). Pandele Olteanu a rămas. bizantinologie. până la dispariţia sa (18 decembrie 1995). fiind unul dintre cei mai buni specialiştitextologi în cea mai bună tradiţie filologică..

ROMANOSLAVICA XLI 315 RECENZII .

ROMANOSLAVICA XLI 316 .

brăilean. ş. ipoteza antroponimică şi ipoteza sacrală. Prenumele masculine. După Cuvânt înainte (p. . Ediţia pe care o prezentăm este unicat în peisajul lingvistic românesc (deşi de-a lungul timpului autorul a publicat materialele incluse).191-232. prin eliminarea primei silabe s-a ajuns la lipovane.. America şi Graiul lipovenilor din Pisc (Brăila). .43-46).. Lipovenii. volumul de muncă (uriaş în acest caz: studii cu privire la originea şi graiurile populaţiei n-au existat la momentul abordării temei) şi responsabilitatea interpretării aparţin cercetătorului.. este aici loc pentru viitori cercetători. feminine. cele de dialectologie implică cercetarea pe teren. Anexe (Bibliotheca philologica rossica lippovana.13-95.a.95-191. cititorul poate aprecia efortul depus în realizarea imaginii complete a lipovenilor (istorie. limbă. deoarece abia acum cercetătorul. folclor). . (p. cu probleme cotidiene şi de transport în zonă ş. Studii lingvistice.. ipoteza toponimică. Editura Academiei Române. Lingvistică antroponimică: Patronime. cercetare dificilă din mai multe puncte de vedere.. lipoveni. Pentru aceasta. Indice de autori şi Ilustraţii) p.. Numele de familie .. 232p. Sistemul antroponimic lipovenesc. . din România... Tradiţie şi inovaţie în antroponimia lipovenilor.. Bucureşti. 2003. problemă controversată. Privire de ansamblu.ROMANOSLAVICA XLI 317 Victor Vascenco. p. alături de ardelean. Spre deosebire de studiile obişnuite. Index scriptorum. în volum urmează trei părţi: Lingvistică etnografică (detaliat: Staroverii din Europa. cu refuzul celui anchetat de a răspunde la chestionar. Termeni lingvistici. Bulgaria... În final cititorul este dispus să accepte concluzia autorului: de la un radical filipp.. Abrevieri. care nu o dată s-a confruntat cu deficienţe materiale.... problemă expusă corect de autor cu enumerarea faptelor în ipoteza apelativă. . de la numele propriu Filipp.9).a.. .. O primă problemă a fost originea numelui de lipovean. p..

fără îndoială. studiat în detaliu de autor. în anii ’30-’90 ai secolului al XX-lea (p. Studiile realizate de cei mai mulţi cercetători (11 teze de doctorat) s-au finalizat şi sub forma unor comunicări. a faptelor rezultate din bilingvism. neologice. a variaţiilor antroponimelor acestei populaţii. excepţionala sa pregătire lingvistică (şi nu numai). acuitatea cu care deapănă faptele şi cele spuse în varii situaţii şi de alţii. 138-146. 155-157) capabile să detalieze şi să suplimenteze vizual datele expuse în text. Bibliografia diferitelor teme. O serie de imagini în finalul volumului ne dau crâmpeie din viaţa lipovenilor în timp. 53. teorii cu implicaţii diverse.20). 121-128. concluzii punctuale şi detalii rar întâlnite. Dănilă).66). ca şi cea generală (Anexe) întregesc (un alt merit al autorului) volumul în mod benefic pentru cititorul sau cercetătorul anilor următori. S. Acest din urmă fapt se impune fiindcă în timp avem alte generaţii.. acestea sunt de mare valoare (încă un merit al autorului) pentru o eventuală comparaţie în viitor. între anii 1960 şi 2003. nu pentru suplimentarea datelor existente. conduc la aprecieri deosebite din partea celui ce urmăreşte textul până la final. ci pentru a iniţia noi studii. Volumul conţine un imens material lingvistic aferent graiurilor (cel din Pisc.U.ROMANOSLAVICA XLI 318 Structura volumului oferă cititorului posibilitatea să urmărească în timp şi spaţiu evoluţii spectaculoase. unde atenţia autorului. rezultat al interferenţei (Grigori. În partea a doua a volumului sunt tratate cu multă atenţie probleme de antroponimie cu accentuarea aspectelor tradiţionale şi a inovaţiilor domeniului. a diversităţii lor cu forme savante şi populare.18. unul de referinţă pentru oricine şi oricând. cursuri. tabele (p. patru decenii de activitate intensă cu rezultate meritorii. persoane cu alte orientări (orientarea religioasă a lipovenilor rămâne peste timp şi este chiar un . ca şi pe coperta finală (unde există şi un util CV).A.34) şi itinerariul deplasărilor staroverilor (starovere! – la autor) din Extremul Orient. Deosebit de instructive apar datele referitoare la graiuri (p. fiind şi cel mai valoros) pentru prima dată sub un titlu unic este. hărţi (p. dar care rămâne deschis cercetărilor ulterioare. 114. 77). din Rusia europeană până în Montana. În volum sunt prezente scheme grafice (p. Avem chiar prilejul să-l vedem pe autor în diferite momente: alături de cei din Pisc sau atunci când expune o comunicare la Asociaţia Slaviştilor din România (2002-2002). conferinţe. Gheorghie.51.

alte practici (deşi cea tradiţională se menţine deocamdată). prin noi tehnici şi aplicaţii tehnologice şi rezultatul ar fi. slaviştilor. Opinăm pentru realizarea unui rezumat (5-10 p. Neîndoielnic. Lucrarea va ajuta enorm în clarificarea diverselor aspecte ale cercetării vieţii şi limbii staroverilor. superior celor obţinute în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Maria Dumitrescu . Publicul din alte părţi este interesat să cunoască lucrarea şi chiar s-o recomande în cercul lingviştilor. ceea ce duce la inevitabile schimbări şi în graiul matern. Sincere felicitări pentru noua şi valoroasa sa carte. studiul care ar începe în primul deceniu al secolului al XXI-lea. aflat în continuu contact cu vorbitorii de română sau de alte limbi. alte opţiuni profesionale şi altă dezvoltare socială. dialectologilor.ROMANOSLAVICA XLI 319 exemplu de respect deosebit faţă de viaţa spirituală). Autorul. merită elogiul lingviştilor de aici şi din alte părţi ale lumii.) în limbile de circulaţie şi ataşarea lui la volum. credem. Victor Vascenco. s-ar distinge printr-o nouă abordare. Varianta integrală în aceste limbi este una de viitor apropiat.

stil de viaţă sau ideologie estetică încheiate şi cuprinse în 1888 de H. 36. P. Prin urmare. marcate de semnele eroziunii şi înapoierii: cultul autohtonismului. renunţarea la preceptele sarmate în aspectele lor precumpănitor retrograde reprezintă de facto o consecuţie a evenimentelor departe de a se fi încheiat. Iată de ce lectorul român ar fi avut nevoie. Wölfflin în cartea Renaşterea şi barocul. majoritatea covârşitoare a poporului din mediul rural şi-a păstrat neschimbate provincialismul fără orizont şi nevoile culturale limitate. Secolele al X-lea – al XVII-lea. Cu toate progresele înregistrate nu doar în ultima vreme în ştiinţa literaturii. unde savantul eleveţian formula un prim sistem cât de cât unitar şi coerent al barocului. subminând vechile tabieturi. Trzeciak. „Nowe Książki”. 2. a ştiinţei şi a toleranţei. procesul sfârşind abia în 1795. 2006. Varşovia. 2005.ROMANOSLAVICA XLI 320 Sarmatismul baroc doar „hybris” al Renaşterii? Constantin Geambaşu. Modernismul şi sarmatismul. de pildă. nr. Cultură şi civilizaţie polonă. ritmul prefacerilor înnoitoare a încetinit pe toate planurile. al XVIII-lea. 445 p. p. se mai găsesc şi astăzi destui specialişti polonezi care consideră că mentalitatea şi cultura sarmate s-au format ceva mai târziu decât se crede. Iniţiată mai de timpuriu. gen. într-o Polonie slăbită şi demoralizată de războaiele pustiitoare din secolul anterior. o dată cu a treia împărţire a ţării între Prusia. în studierea şi definirea conceptului de sarmatism ca noţiune. Rusia şi Austria1. Bucureşti. dispreţul faţă de muncă. 1 . în secolul următor. respingerea raţiunii. Editura Paideia. Chiar dacă ideile iluministe au cunoscut o oarecare răspândire în primele decenii ale secolului al XVIII-lea. viaţa scurgându-se pe făgaşele tradiţionale. xenofobia. pentru Vezi.

aşadar. 2005). complicate operaţii de atelier. acestea şi altele. ale cărei soliditate informaţională şi supleţe a comentariului. obiectivitate. Dacă unele dintre volumele apărute anterior învederau unele neîmpliniri în amănunt sau dificultăţi în ţesătura mai aspră a pânzelor analitice. modificări în reliefurile configuraţiei elementelor alcătuitoare. Toate aceste necesităţi de laborator. de la bun început că slavistul Constantin Geambaşu a conceput o lucrare ambiţios dificultoasă prin imensitatea. ar putea produce câteodată. pe de altă parte. indiscutabil. subliniem. deloc uşoare. Să conchidem. de o imagine mai consistentă în informaţii de acest fel. ici şi colo. cu o contribuţie ştiinţifică de maturitate. asemănări sau deosebiri. la fel de relative ca oricare altele. cel puţin deocamdată. repetăm. eventualele revizuiri teoretice sau adăugiri factologice ale opiniilor deja formulate. a căror săvârşire presupune o elaborare îndelungată. fac ca „formalităţile” pregătitoare să dureze mai mult timp şi să cheltuiască eforturi mai mari chiar decât redactarea textului final.ROMANOSLAVICA XLI 321 o mai profundă înţelegere a evoluţiei fenomenelor. ce tinde premeditat şi neîntrerupt să se constituie şi didactic într-o sinteză pluridisciplinară. dorinţa alcătuirii unui tablou de ansamblu. şi varietatea aproape derutantă a problematiciii. înlesnind astfel îndreptarea . Fiindcă pricini înrudite. simplitatea şi rectitudinea exprimării suficient stăpânite. care să-l prevină. de astă dată avem de-a face. dacă nu să motiveze şi să explice fie şi succint unele particularităţi ale contextului cultural şi istoric. fără tăgadă. sau. expunerea este subţiată până aproape de dispariţie de unda de emoţie ce răzbate reconfortant din înflăcărarea cutărei demonstraţii. uscăciunea care mai ameninţă. cu aplecare spre expresia academică. nu în rândul din urmă. folosite de altfel de autor până la vlăguire în special în capitolele introductive. dintre care se impun la prima vedere claritatea necăutată şi încă nealterată de clişee de fabricaţie proprie ori de împrumut. fineţea şi echilibrul judecăţilor îngăduie rareori alte perspectivări critice în măsură să schimbe semnul aprecierilor. Secolele al X-lea – al XVII-lea (Editura Paideia. implicând participarea intelectului la tensiuni maximale. sunt. a cărei parcurgere este uşurată considerabil mai ales prin însuşirile intrinseci ale scriiturii. Posibile îndeosebi în situaţiile în care discursul narativ este rezemat pe mai puţine suporturi bibliografice. intitulată Cultură şi civilizaţie polonă.

umanioarele şi ştiinţele pozitive de contact imediat ori mai depărtate. şi criteriile de elaborare fixează tipologia studiului într-un perimetru mai cuprinzător al exegezelor istoristcomparatiste care interferează în proporţii inegale. expunerea îşi sporeşte concreteţea. Mai restrânse prin forţa lucrurilor de puţinătatea studiilor de referinţă. îşi pregăteşte insistent lectorul în câteva capitole introductive. Odată epuizată înfăţişarea reprezentărilor nu totdeauna cu posibilităţi de atestare documentare ori prin descoperiri arheologice. subiectul anunţat prin titlu. înstăpânite de-a lungul secolului în propria mentalitate şi a vecinilor. la care se apelează frecvent. pe unul din locurile fruntaşe în topul puţinelor cărţi. de pe acum de referinţă. În acest scop. Structurat spre comunicare în forma actuală. debutul relatării se urneşte mai greoi. caracterele distinctive. a tradiţiilor populare. oricât de schimbător i s-ar putea arăta destinul în temerara confruntare cu timpul niciodată iertător. mituri. finalitatea. care se va prelungi într-o sumară descriere a obiceiurilor şi a datinilor. într-adevăr. în consecinţă. pe care specialistul o anunţă şi o deschide magistral. Ca gen de cercetare. religioase. încredinţându-i generos desăvârşirea unui viitor neîntârziat. tematic şi valoric. dedicate culturii şi civilizaţiei din Polonia secolelor al X-lea – al XVII-lea. legate firesc de situarea geografică central-europeană şi manifestările existenţiale conturate mai ales prin trăsăturile identitare ale lui homo polonicus.ROMANOSLAVICA XLI 322 atenţiei în alt chip şi pe alte itinerare ale expunerii. cele mai multe. Era de aşteptat. din belşug cu surse din studiile autohtone şi străine de specialitate. implicit pedagogică. nutrită. pe scurt. Geambaşu îi acordă locul şi rolul principale în economia şi semnificaţiile lucrării. căreia C. ca izvoarele documentare de natură şi substanţă diferite să se intersecteze convergent din direcţii multiple în desfăşurarea enunţului aşezat preferenţial sub semnul cauzalităţii cronologice. eroi eponimi. adunându-se parcă de pe făgaşe mai depărtate de sforul expoziţiei de care se va apropia treptat până la contopire în despărţiturile următoare. este adevărat. Pentru a se plasa şi a se menţine în acest mod. siguranţa şi reliefurile devenirii social-politice şi culturale ce acoperă . în schimb. amintite cu probitate ştiinţifică de fiecare dată. urmată de cea a celor aşezaţi pe Vistula. lucrarea. din ele se vor dezvolta mijlocit realităţile transcendentale: divinităţi. mitologia slavilor în general.

Cronica lui W. civilizatoare. întărindu-şi puterea economică şi militară şi oferind condiţiile propice pentru avansul cultural în sincronie cu modelul european. înfiinţarea primei biblioteci din Polonia la 1100. Este încă unul din motivele pentru care autorul stăruie îndeosebi în a evidenţia tendinţele constructive. menţionate şi ele. De aceea. aşezând umbrele şi luminile tabloului după confruntarea cu discernământ a propriilor opinii cu multe altele formulate de alţi autori într-o bibliografie vastă. coborând în registre subiacente. mai mici sau mai mari. pentru stăpânirea unor oraşe ori ţinuturi de graniţă. Cele 12 tomuri din Istoria Poloniei. să nu lipsească. aristocraţie şi cler. spre pildă.ROMANOSLAVICA XLI 323 primele secole. Va prezenta. nu puţini dintre domnitorii aparţinând mai multor dinastii care s-au perindat la tron de-a lungul veacurilor îndepărtate s-au păstrat în istorie tocmai pentru înfăptuirile măreţe şi măsurile care au avizat îmbunătăţirea vieţii supuşilor. războaiele purtate. a Renaşterii şi a barocului. O substanţială întregire nu numai teritorială va avea loc în 1385. intelectuală. Chiar dacă în acest prim volum polonistul îşi opreşte atenţia asupra perioadei scurse numai până în secolul al XVII-lea inclusiv. tabelul cronologic plasat util la sfârşitul cărţii înşiră evenimentele şi personalităţile până în Polonia contemporană. faţă de care se acumulaseră importante rămâneri în urmă. Încercând astfel să depăşească împotrivirile de început ale materiei. devenirea ţării vecine numai din perspectiva apreciativă a evului mediu. al X-lea – al XII-lea. apariţia primei cărţi în limba polonă în 1513. luptele dintre rege. prima şcoală umanistă de nivel mediu din 1517. neîndoielnic. din care ar fi fost de un real folos. Copernic în 1543 şi nenumărate alte realizări exemplare certifică destoinicia înaintaşilor şi stau mărturie nepieritoare a dăinuirii urmaşilor de astăzi. în care debutează geneza statului polon. ca urmare. cele . întocmite între 1455-1480 de Jan Długosz. Kadłubek din 1220. Toate fapte şi oameni de seamă amintiţi şi lăudaţi în scriptele timpului. desigur. iar noul stat îşi va alege ca rege pe Władysław al II-lea Jagiełło. continuate şi în secolul următor de contradicţiile tendinţelor de fărămiţare feudală cu cele de centralizare. dezvăluindu-şi astfel intenţia de a le continua. emanciparea socială. unificarea Poloniei se va desăvârşi cu destule victime şi trudă abia sub domnia regelui Władysław Łokietek. teoria heliocentrică a lui N. când Lituania se va alătura Coroanei Poloniei.

Aşezându-i la rădăcina semantică privilegiile de tot felul. Acest adevăr rămâne încă de demonstrat cu argumente doveditoare. Se înţelege însă că dacă aceste expresii ar spune întreg adevărul. înclinăm să credem că nu poate fi izgonit în chip exclusivist din unele forme ale artelor. Tot aşa cum s-a renunţat mai demult şi la ideea întinderii lui peste întreaga suprafaţă locuită de slavi. exegetul izbuteşte să expliciteze meandrele dezvoltării şi ipostazele pe care le-a împrumutat prin vreme sub presiunea istoriei acest concept în mai multe domenii ale realităţii: concepţie şi stil de viaţă. Trăim. într-o epocă a relativizării prin excelenţă. bea şi dă drumul la curea”.ROMANOSLAVICA XLI 324 trei volume semnate de R. legându-l etimologic de latinul Sarmatia şi urmărindu-i consecvent evoluţia eflorescenţelor pe o arie şi întrun timp destul de extinse. Două dictoane cunoscute îi exprimau de minune esenţa: „Şlahticul pe-a lui moşie voievod poate să fie” şi „Ca pe-a lui Sas vreme. sculptura. mănâncă. arte şi conduită politică. s-ar renunţa în acest fel cu totul şi la acea brumă de realitate care îl menţine încă în perimetrul existenţei lui tipologice în formele artistice. specialistul îi descoperă şi-i verifică părţile slabe care l-au făcut să dăinuiască în mare din a doua jumătate a secolului al XVI-lea până spre sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XVIII-lea. cu toate contradicţiile şi exagerările lui evidente. cum ar fi arhitectura. 1985). moralitate. care începe uneori să devină stingheritoare. Începând mai întâi prin a stabili sensul adevărat al cuvântului. muzica şi literatura. urmată de revitalizarea umanismului greco-latin în vremea Renaşterii de pe meleagurile lehite şi înregistrând principalele înnoiri şi progrese din câmpul unor domenii predilect artistice. se pare. în Polonia şi aiurea. sarmatismul baroc. pentru a-i distinge inserţiile de impostură şi corespondenţele pozitive. al XVII-lea (1981. 1983. Oricum însă. O relativizare generalizată se transformă însă în opusul ei. Referindu-se critic la starea culturii şi a civilizaţiei din medievalitatea timpurie. pictura. . De aceea supozăm că analiza pe care polonistul român o va întreprinde în continuarea lucrării sale judecând rezistenţele sarmatismului baroc faţă de atacurile ideilor iluministe din Polonia îl vor putea conduce probabil la concluzii mai nuanţate şi mai puţin tranşante. C. Geambaşu va întocmi o adevărată monografie a sarmatismului de tip baroc. Munteanu – Clasicism şi baroc în cultura europeană din sec. deşi ajunsese să se identifice cu xenofobia şi viaţa fără orizont cultural de la moşie.

Ergo?. Si non e vero. Asemenea reversului ei. cât mai grabnică. a ajuns să se întrepătrundă cu unele elemente de natură apropiată ale acestuia: inteligenţa concetto-ului. cultivat în special la curtea regală. coexistând în registrele creaţiei artistice cu barocul „aristocratic”. Încheierea ei.. Stan Velea . Întrucât. O carte incitantă la reflecţie aşadar. care va îmbogăţi bibliografia de referinţă a slavisticii româneşti. Char dacă realitatea sugerată de imagine nu mai semăna cu cea de facto.. e ben trovato.ROMANOSLAVICA XLI 325 autodistrugându-se. este aşteptată nu doar de destinatarii din mediul universitar. susţinuse cândva Giordano Bruno cu îndreptăţire. luxurianţa podoabei ornante sau fidelitatea jovială a puentei. fuzionând armonios întru stârnirea bucuriei convivale şi prelungindu-şi reciproc în acest fel persistenţa.

nr. Le sarmatisme et le probleme d’europeisation de la Pologne. în Modele şi metamorfoze inter. Borowski. Sarmatismul polonez .al XVII-lea. Mańkowski. J. A. red. se numără şi monografia Mariei Voittovna Leskinen. 3 A. pentru a ajunge la o interpretare proprie şi convingătoare prin raportare frecventă la sursele istoriografiei polone. stil cultural). cercetătoare din spaţiul rus. ideologie politică. Michalski. prin extensiunea acestuia la spaţiul ucrainean şi nu numai. p. ideologie politică. 178 p. Лескинен. J. Jan Stanisław Bystroń. 2002.şi intraculturale. 2001. „Acta Ploniae Historica”. Chişinău. dar depăşind cadrul strict polonez. 2002. Moscova. M. Walicki. Printre lucrările semnate de exegeţi străini. în Kultura szlachecka w Polsce. Sarmatismul presupune din partea oricărui cercetător reevaluarea tradiţiei ideologice şi culturale din secolele al XVI-lea . Varşovia. Michel Maslowski. Zarys dziejow. 1998. constituindu-se într-o adevărată ideologie nobiliară. 1946.B. Budapest.V. apărute în ultima perioadă. Tazbir. în La Pologne et le Hongre aux XVI-XVIII siecles. 2003. Истоки национальной идеологии Речи. Izvoarele ideologiei naţionale ale Republicii). p. 1998. Structurată în 5 capitole. concentrându-se asupra componentelor sale constitutive (mit istoric. Întins. stil cultural şi etapă în evoluţia conştiinţei naţionale în Polonia. 2006.293-300. 163-173. Мифы и образы сарматизма. 1995. The Shape of Sarmatian Ideology in Poland. a marcat conştiinţa naţională polonă a timpului. Editura Universităţii din Bucureşti. 1 . C. Między postawą otwartą a sarmatyzmem. 1968. Leskinen. S. Moscova. Cracovia. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой (Mituri şi imagini ale sarmatismului.ideologie nobiliară şi stil cultural. 19. excelentă cunoscătoare a domeniului. Geambaşu. Mituri şi simboluri politice în Euorpa Centrală. p. Мифы и образы сарматизма. Megalomania narodowa. Poznań. Joanna Nowicki. Cynarski. după părerea unor exegeţi. în Chantal Delsol. pe o perioada de un secol şi jumătate (sfârşitul secolului al XVI-lea şi prima jumătate a secolului următor)2. 2 T. Chrzynowski. Sarmatismul polon – fenomen cultural şi ideologic specific – a stat în centrul atenţiei cercetătorilor polonezi şi străini1. Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Varşovia.ROMANOSLAVICA XLI 326 M. T. 1981. Genealogia sarmatyzmu. Varşovia. dar şi într-un stil cultural3. Słownik sarmatzymu. 18. Sarmatismul: mit istoric. cartea dezvăluie sistematic şi metodic esenţa fenomenului.

dacă pornim de la ideea că. cât şi pe cea a „sinelui”2. a individualităţii. dar. ci un fenomen firesc. Considerându-se moştenitori direcţi ai romanilor. cit. iar de aici nu mai este decât un singur pas până la formularea sau afirmarea caracterului excepţional al poporului polonez. Încrezători în propriile idei şi concepţii de organizare a statului. Noţiunea de popor. Op. manifestând adeseori atitundine xenofobă.69-95). paralel cu căutarea rădăcinilor. se manifestă tendinţa de a proiecta mitul originii în istorie. printre altele. adică a nobililor – urmaşi 1 2 Op. De pildă. Maria Leskinen vine cu observaţia pertinentă. nu-i privesc cu ochi buni pe străini. aveau în vedere doar nobilimea (şlahta). căci prin sistemul de guvernare acceptat aceştia nu mai constituiau un model.35. Este perioada când se instituie democraţia nobiliară. cauza acestui fenomen în demersul autoidentificării etnice (sau naţionale). complet opusă regimurilor absolutiste din Europa Occidentală de atunci. Merită să ne oprim ceva mai detaliat asupra câtorva dintre ele. la relaţia dintre polonezi şi ceilalţi (vezi îndeosebi capitolul 3. aşa cum o înţelegem noi astăzi. ni se pare interesantă viziunea sarmaţilor asupra conceptului identitar. potrivit căreia nu ar trebui văzut aici un paradox. de fapt. incluzând doar sfera militarilor. Se conturează astfel o atitudine critică a sarmaţilor polonezi faţă de ceilalţi europeni. ei tind spre consolidarea sistemului de Republică nobiliară. 51. O asemenea tendinţă duce la crearea concepţiei specificităţii. Leskinen vede. p. care se construieşte atât pe baza imaginii „celuilalt”.ROMANOSLAVICA XLI 327 Majoritatea autorilor care s-au ocupat de sarmatism a atras atenţia asupra mitului sarmat referitor la genealogia polonezilor. la legătura indestructibilă dintre mit şi istorie. Mańkowski consideră.. când nobilii obţin în disputa cu puterea regală numeroase privilegii. dornici să menţină şi să dezvolte structuri politice şi ideologice similare cu cele din sistemul republican roman. că mitul originii sarmate a devenit în mod paradoxal „baza ideologiei exclusivităţii poporului polonez”1. Cronicarii medievali se refereau la poporul polonez. p. a cavalerilor. p. Există numeroase aspecte pe care autoarea le ia în discuţie în cartea de faţă. cu procesul de mitologizare. . Cercetătorul T. Obraz Rodiny v sarmatskoj kartine mira. în perioada medievală avea un sens mai restrâns. pe bună dreptate.. cit.

paralel cu termenul naród (restrâns în perioada medievală doar la nobilime şi extins în perioada modernă asupra tuturor claselor care alcătuiau comunitatea naţională polonă). p. cunoscutul cronicar Marcin Kromer împarte şi el poporul polonez (populus polonis) în două straturi: nobilii şi plebeii (cei supuşi nobililor). Ojczyzna – Naród .vezi K. conturându-se astfel tendinţa unui anumit exclusivism de clasă. din punct de vedere genetic. cit. cuvântul plebs desemna doar păturile de jos.53). există şi noţiunea de lud (masele din popor. doar nobilii erau cetăţeni ai statului (civis) cu drepturi depline. şi pe cei din afara ei. îndeosebi în intervenţiile episcopului Stanisław Orzechowski. politica de extindere în est a Poloniei a atras după sine mecanisme şi strategii care au acţionat în zona sensibilă a fiinţei naţionale. poporul se limita la şlahta în sine (poporul suntem noi. Grzybowski. p. afirmau nobilii polonezi). dar polonez ca apartenenţă naţională. Ca urmare. El însuşi. 1 . iar regele Zygmunt August pomeneşte la rândul său despre două popoare: „poporul şlahtei” şi „poporul simplu” (vezi Leskinen. Acest fenomen s-a produs treptat. În timpul primelor alegeri regale (1573).Państwo.58). Acesta făcea distincţie clară între etnie şi cetăţenie. o dată cu mişcările de eliberare şi de afirmare naţională. Termenul populus – în spiritul justiţiei romane – desemna şi şlahta.ROMANOSLAVICA XLI 328 nemijlociţi ai sarmaţilor antici. de rând). şi pe cei de sus. oamenii simpli. erau consideraţi urmaşi ai populaţiei băştinaşe cucerite şi nu puteau fi consideraţi. nici ai faptelor glorioase ale acestuia. dar a căpătat amploare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 1977. apartenenţa la statul-naţiune era condiţionată de rangul nobiliar. personalitate influentă a timpului. Un popor devine naţiune în momentul în care ajunge la propria conştiinţă naţională. orăşenii şi mai ales ţăranii. criteriul descendenţei nobiliare acţiona restrictiv în raport cu celelalte sfere sociale. Astăzi. Reprezentanţii celorlalte pături sociale. nici continuatori ai neamului sarmat. aşadar. În limbile romanice şi în cele anglosaxone există cei doi termeni. Indiferent de etnie. op. Unirea Poloniei În limba polonă. descendent din zona limitrofă răsăriteană. De altfel. noţiunea de naród are o dublă semnificaţie: popor şi naţiune. se considera rutean de etnie. în limbile slave. iar communitas făcea parte din civis (cetăţenii statului care dispuneau de drepturi . vizibile încă din perioada respectivă.. Varşovia. Din acest punct de vedere. Ca urmare. cu repercursiuni semnificative asupra configuraţiei societăţii polone1. dar asigura în acelaşi timp baza extinderii comunităţii nobiliare din toate teritoriile incluse în perimetrul Republicii. evoluţia evenimentelor istorice în urma unirii Regatului Polon cu Marele Ducat al Lituaniei şi formarea Republicii celor Două Popoare (1569) impune anumite delimitări de natură semantică. şi pe cei de jos.

format din poporul ales şi întemeiat pe dreptul divin.. În opinia nobililor de la curte. din care se scurge viaţa veşnică. aşa cum am afirmat. reda această idee în chip metaforic: „Religia în trupul Republicii (Rzeczypospolita) este inima – ascunsă înăuntru. Cynarski. fiind consideraţi cel mai vechi popor slav.. Ibidem. devenind o componentă esenţială a gândirii romantice. care a funcţionat un timp fără contradicţii sau conflicte semnificative tocmai datorită omogenităţii privilegiilor clasei nobiliare. p. După cum observăm. 1 2 Leskinen. O altă componentă a sarmatismului asupra căreia stăruie autoarea o reprezintă religia şi rolul ei. 55. Mesianismul sarmat a încurajat tendinţele mitologizatoare. p. Dumnezeu avea în pază Rzeczpospolita şi poporul ei. şlahta căuta argumente de sorginte religioasă. ideea de stat era discutată în categoriile moralei creştine. Dacă credinţa este frântă – la fel ca inima rănită. cit.ROMANOSLAVICA XLI 329 cu Lituania a creat un nou cadru de comunitate multinaţională. comparaţi cu israeliţii. care se bucura în mod special de protecţie divină. S. Egalitatea în drepturi şi accesul la privilegii erau asigurate tuturor nobililor. moartea ameninţă Republica”2. iar principala funcţie a Republicii consta în „a asigura bucuria şi plăcerea Domnului”4.. este sacru”3. polonezii. Aşa se explică şi rolul important acordat credinţei şi Bisericii. op. Cracovia. op.cit. Cunoscutul om de cultură. ea nu trebuia să fie schimbată. erau privite totodată ca un serviciu adus divinităţii. principala misiune a şlahtei era apărarea Religiei1. dincolo de apărarea Patriei. În concepţia şlahtei. 3 Polskie dialogi polityczne. multietnică şi multiconfesională. Ca urmare. Orzechowski avea să formuleze teza despre polonezi ca popor ales. Orice încercare de modificare a acesteia era considerată un păcat în faţa divinităţii.. În lucrarea sa Quincunx nota: „Regatul polon. Pentru a-şi justifica poziţia privilegiată în societate. Această idee mesianică va fi preluată şi continuată multă vreme. Polonia şi structura ei erau de origine divină. Piotr Skarga. În spirit medieval. Pe de altă parte. indiferent de ţinutul sau etnia acestora. ceea ce le conferea o conotaţie sacralizată. 12. obligaţiile politice faţă de stat. 232. întrucât forma de stat republicană era consfinţită de Dumnezeu. .. p. 1919. 4 Vezi S.

având în vedere legăturile intense din vechime între Regatul Poloniei şi Ţara Moldovei. În plină Renaştere încă se mai întâlneşte întrebarea cu privire la ce anume înseamna să fii un bun rege. la preluarea şi adaptarea unor modele şi structuri mentale (vezi subcapitolele: Osobennosti ukrainskogo sarmatskogo etosa. un bun nobil. Ukrainskij sarmatizm) oferă informaţii extrem de preţioase din spaţiul limitrof răsăritean. orice rang privilegiat în cadrul societăţii impunea atitudini şi fapte etice. demne a fi luate în seamă. În încercările de definire a propriei imagini întâlnim adjectivul bun sau adevărat. De pildă. un bun cavaler urma să-şi slujească patria. Rycarskij etos i moral’nîi graždanskij kodeks). chiar dacă genealogia construită sub acest semn reprezenta de multe ori doar un mit. Dominată de viziunea maniheistă. a respecta tradiţiile şi obiceiurile. un bun cavaler sau un bun magnat? Ca urmare. a fi un bun nobil însemna a cunoaşte propriile drepturi. a apăra onoarea etc. Capitolul final (Adaptacija sarmatskogo mifa. Nobilul polonez considera stema sau blazonul drept cea mai preţioasă avere. urmărind evoluţia şi caracterizarea ethosului cavaleresc sau nobiliar. Constantin Geambaşu . De aici şi grija deosebită faţă de semnele heraldice. a fi un bun nobil însemna a cunoaşte istoria strămoşilor îndepărtaţi şi apropiaţi. prin formularea unor ipoteze noi. remarcându-se prin capacitatea de sinteză şi de interpretare. De asemenea. Cartea exegetei Maria Voittovna Leskinen reprezintă o contribuţie serioasă la studierea şi interpretarea sarmatismului polon şi ucrainean. Pe de altă parte. să apere credinţa catolică în faţa păgânilor şi a protestanţilor şi să se afirme prin fapte de glorie. a apăra „libertatea de aur”. Pornind mai ales de la ultimul capitol al lucrării ne-am putea gândi încă de pe acum asupra ipostazei sarmate în Moldova.ROMANOSLAVICA XLI 330 O parte importantă a studiului Mariei Leskinen se opreşte asupra imaginii polonezului în ansamblu. ceea ce explică în mare măsură interesul şi efortul de reconstruire a genealogiei. referitoare la contextul convieţuirii multietnice şi al interferenţelor culturale. lumea medievală era privită de obicei în categoriile binelui sau răului.

dr. şi a studiilor de polonistică. dezvoltarea contactelor de colaborare cu iubitorii şi cunoscătorii creaţiei sienkiewiczene din ţară şi din străinătate. Consacrate. Romanul polonez în . îl ocupă numeroase colocvii. Iată câteva titluri ilustrative: Drama polonă în secolele al XIX-lea şi al XXlea (1987). în raport de rezultatele şi rezonanţa manifestărilor realizate.toate aceste iniţiative conducând în linie dreaptă către prof. sesiuni şi conferinţe naţionale şi internaţionale. conducerea Asociaţiei a hotărât totodată şi constituirea unui fond destinat Premiului Asociaţiei „H.laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1905. prof. în 1989 el căpătând semnificaţii internaţionale prin încununarea modestelor merite ale subsemnatului în răspândirea prin traduceri pe solul românesc a celor mai bune romane. sienkiewiczolog de renume în primul rând. pe de altă parte. premiul a fost acordat unor oameni de cultură polonezi. organizate în relativ puţinii ani de existenţă . Sienkiewicz. un om de ştiinţă şi un organizator de excepţie. patronului spiritual al Asociaţiei. Propunându-şi prin statut organizarea unor manifestări cu caracter artistic de popularizare şi ştiinţifice. Creaţie şi recepţie (1992). 1987 şi 1988. Romanul polonez în secolul al XIX-lea (1992). Sienkiewicz” care să răsplătească izbutirile de prestigiu în domeniile literar.ROMANOSLAVICA XLI 331 „Studia sienkiewiczowskie”. cele mai multe s-au soldat cu volume reprezentative care au contribuit substanţial la progresul cercetărilor asupra romancierului . Asociaţia „H. În primii doi ani. pe de o parte.radiografia unei reviste Înfiinţată la 21 iulie 1986 la Lublin îndeosebi prin strădania cunoscutului istoric literar. Studii de literatură polonă şi străină (1988). H. Romanul istoric polonez în secolul al XIX-lea (1992). Lech Ludorowski. Sienkiewicz” a devenit în scurtă vreme principalul centru de studii asupra vieţii şi operei marelui clasic din Polonia. Lech Ludorowski. în special cu diaspora şi publicarea unei noi ediţii de opere complete. Un loc de frunte în activitatea Asociaţiei. artistic şi ştiinţific în legătură cu personalitatea celui mai mare autor de proze istorice din ţara sa. fireşte.

se înţelege. au fost îngrijite de acelaşi neobosit şi împătimit siekiewiczolog. autor al unor lucrări de referinţă. Un fel de introducere reprezintă momentele din viaţa prozatorului.două. apărut în anul 1998. Tot astfel stau lucrurile şi cu primul volum din noua serie „Studii sienkiewiczene”. Ordinea în sumar este hotărâtă firesc de construcţia logică a celor trei componente amintite. care semnează cinci. Sienkiewicz” (1993). ale interpretării cutărei opere şi ale receptării artei scriitoriceşti în toate aceste domenii prin observaţii şi cuprinderi originale. căruia. fapt revelator. creaţie şi recepţie – adună convergent pe tot atâtea făgaşe tematice întreaga tematică şi problematică mirifică în diversitatea imaginilor parţiale a volumului. subsemnatul. acţiuni cetăţeneşti. Fiecărui autor îi revine câte o intervenţie într-o secţiune sau alta. Cele trei nuclee anunţate în subtitlu . cel mai bun în viaţă.continuă tradiţiile cercetărilor interdisciplinare. Intervenţiile autorilor provenind din mai multe discipline înrudite . intitulat H. operele şi ecoul lor peste hotare. sub conducerea ştiinţifică a lui Lech Ludorowski şi a Halinei Ludorowska. punând accentul pe probleme fundamentale ale sienkiewiczologiei în perimetul biografiei şi al creaţiei. Acest eveniment editorial a fost posibil datorită ajutorului financiar al Ministerului Culturii şi Artei. când s-au sărbătorit 150 de ani de la naşterea scriitorului şi 100 de la apariţia capodoperei Quo vadis. Volumul înglobează comunicările ţinute cu prilejul anului Sienkiewicz.filologi. Sienkiewicz (1989). tipărite de-a lungul anilor cu eforturi nu o dată intense şi de durată. Aparţinând unor autori din Polonia şi din alte ţări. majoritatea tomurilor enumerate au întrunit aprecierile specialiştilor de pretutindeni pentru certele contribuţii la adâncirea studiilor privind viaţa. creaţie. istorici literari şi istorici ai culturii . înfiinţarea bursei Sienkiewicz şi relaţii cu . cu excepţia lui Lech Ludorowski. precum Despre atitudinea epică în Trilogia lui Sienkiewicz (1970). Piasecki . şi a lui Z. Toate aceste volume. 1996. i se alătură contribuţia bănească apreciabilă a îngrijitorilor volumului. Sienkiewicz (1977). În comitetul de redacţie figurează şi un polonist român.ROMANOSLAVICA XLI 332 secolul al XIX-lea şi al XX-lea (1993) ş. în semn de preţuire a dragostei sale niciodată dezminţite pentru cultura slavilor de pe Vistula.biografie. Lech Ludorowski. Biografie. Vizionar al trecutului. Romanele istorice ale lui H. recepţie. Măiestria artistică în Trilogia lui H.a. Sienkiewicz. Arta povestirii în „Prin foc şi sabie” de H. el însuşi.

Prin foc şi sabie. Srzypietz). acest volum masiv din seria „Studiilor sienkiewiczene” rămâne pilduitor pentru cinstirea unuia din scriitorii clasici ai literaturii polone. Într-un cuvânt. Ewa Kosowska. Pan Wołodyjowski. cu certe prelungiri spre viitor. considerându-le din varii perspective critice şi istorico-literare pe toate palierele formalizării. cu cele privind recepţia lui Sienkiewicz în Rusia (J. J. Ludorowski). Piasecki. Mokranowska. În consecinţă. Ludorowski. în schimb. Halina . Trocha). şi L. Kosętka). chiar dacă nu sunt puţine cele care conţin elemente interpretative şi informaţii biografice noi ce deschid importante perspective cercetărilor viitoare. Kosmanowa. Ludorowski. T. R. Łojek). cele mai multe stăruie asupra romanelor Quo vadis (T. menite să lărgească perimetrul cunoaşterii operei. permanenţa lui Sienkiewicz în memoria conaţionalilor se concretizează astfel prin circulaţia neîntreruptă între trecut şi prezent. Krzyżanowski). B. B. Z. M. De tot puţine sunt comunicările propriu-zis comparatiste (M. Kosowska. Konieczny). În genere. care să includă şi specialişti străini. pe baza unor documente convingătoare de Lech Ludorowski. Barbara Kutynowa. Mincer). evocate. Komaszyński şi A. I. Cehia (M. Krzyżanowski. Mai interesante şi mai numeroase sunt încercările de scrutare a operei. Sienkiewicz: adaptări teatrale (H. filmări ale operei (H. Kosman). o trecere în revistă minuţios analitică a tuturor intervenţiilor nu-şi are rostul aici. Întrucât revista avea să satisfacă aspiraţii internaţionale. Câteva se referă la nuvelă (E. Trilogia. Putowska. găzduind în paginile sale şi lucrări concepute de autori din alte spaţii etnice din afara Poloniei. (F. numărul acestora înmulţindu-se. (L. popularizare (M. câţiva dintre autori se ocupă de atitudinea posterităţii faţă de zestrea literară a lui H.ROMANOSLAVICA XLI 333 personalităţi contemporane. afirmaţi prin publicarea unor lucrări de referinţă despre marele clasic lehit în ţările lor sau prin traduceri de calitate. au fost aleşi polonişti consacraţi. J. Świętosławska. precum Jelena Z. Chybienko. În sfârşit. Chybienko. însă. Fără îndoială. întrunită la Lublin. Orłowski. Z. Perenitatea operei. a hotărât alcătuirea unui consiliu de redacţie corespunzător. Jerzy B. Sobotkova. Halina Kosętka. Bożym). Adelgejm). (L. Marceli Kosman.M. Choroś şi L. Hotman. Fiala) şi America (J. conducerea Asociaţiei „Sienkiewicz”. Ludorowska) şi cultul faţă de marele prozator în Wielkopolska (J. I. o deschidere de ţinută pentru cele ce urmează să apară.

Partea întâi gravitează în jurul tehnicilor narative din marile romane istorice ale lui H. Tipărită in extenso în al doilea număr al „Studiilor sienkiewiczene”. Z. Sienkiewicz. cu toţii funcţionând sub îndrumarea lui Lech Ludorowski în calitate de preşedinte. Pentru ca în a doua. în capitole separate. în numărul al doilea al „Studiilor sienkiewiczene” vede lumina tiparului în 2002 o temeinică lucrare ştiinţifică scrisă de Zdzisława Mokranowska. Stan Velea şi Barbara Wachowicz. ce atestă. Kossak-Szczucka. Zdzisław Piasecki. la nevoie. Sienkiewicz. este în realitate o introducere într-un cerc mai larg de probleme care unesc opera marelui . probleme şi teme cu caracter precumpănitor colectiv (sesiuni. al VIII-lea. abordând creaţia nerimată a poeţilor din jurul revistei „Skamander”. cu un sumar mai eterogen. cadru didactic şi cercetătoare de excepţie la Universitatea din Silezia. amândouă cuprinzând o problematică densă din care nu lipsesc aprecierile din perspective noi. Malewska şi M. a comparaţiilor (tipuri. Prilejul punerii în aplicare a acestui deziderat s-a ivit îndată după apariţia. să zăbovească mai îndelung asupra unor apropieri de tot interesante cu opera lui S. În lumea prozei lui Henryk Sienkiewicz se compune din două cărţi. semanticii spaţiului şi a lumii metareale în Trilogie. structuri şi funcţia acestora) în Prin foc şi sabie şi a construcţiei dialogurilor. M. Kunczewiczowa). după ce autoarea propune o nouă citire a senectuţii (Paznicul farului) şi desluşeşte jocul semnificaţiilor din povestirea Organistul din Ponikła. simpozioane. Jan Pacławski. în acelaşi timp. Mokranowska oprindu-se în special. cu opriri mai frecvente asupra celui dintâi. Acest capitol. şi de subiecte-cărţi unicat concepute de un singur autor. conferinţe şi congrese). evoluţia procesului interpretativ prin folosirea unor mijloace novatoare. Un principiu cel puţin tot atât de important care guvernează activitatea consiliului este şi cel referitor la cuprinsul volumelor care. Maria Sienkiewicz. poate fi constituit. H. întâlniri. Mrożek (Mrożek deghizat în Sienkiewicz). asupra modalităţilor de comunicare (descrierea şi povestirea) din Potopul. pe lângă evenimente aniversare şi comemorative.ROMANOSLAVICA XLI 334 Ludorowska. a numărului inaugural când. În lumea prozei lui Henryk Sienkiewicz. autoarea şi-a îmbogăţit preocupările în ultima vreme. Concentrându-şi eforturile ştiinţifice asupra prozei istorice (H. în 1998.

precum cele despre călătorii (H. Krawczuk. considerată ca unul dintre miturile contemporane ale realităţii. nu şi dogmatice. readuce investigaţiile în jurul personalităţii care împrumută numele periodicului. Achtelik). Ludorowska. lucrările au fost riguros selectate dintre contribuţiile prezentate la mai multe conferinţe „monografice” ori sesiuni „itinerante” în anii 2001-2003. centrată pluridisciplinar pe romanul Quo vadis. Titluri. paralela dintre Petronius şi Oscar Wilde sau bizareria creştinilor din proza marelui polonez în comparaţie cu cei din realitate. în legătură cu moralitatea „imoralului” Seneca. Este şi postulatul cu care Z. Putowska) îmbogăţesc unghiurile de . după cum o indică şi titlul. J. fiecare în relaţie directă cu iniţiativele ştiinţific-editoriale întreprinse mai înainte. Prima despărţitură. Grupate în jurul unei capodopere sau al unui cerc de probleme înrudite. Krzyżanowski). critice şi istorico-literare. L. A. sunt tratate subiecte cu un mare grad de noutate. Sienkiewicz şi mass-media. A. asigurând practic perenitatea marelui înaintaş. adaptările radiofonice şi de film (B. H. înfăţişate analitic şi rezemate pe argumente doveditoare în toate cele unsprezece capitole ale cărţii demonstrează astfel imperativ pentru prezenţa indubitabilă a prozelor istorice aparţinând marelui Sienkiewicz în cultura polonă de astăzi. se deschide somptuos prin pledoariile lui Lech Ludorowski privind viabilitatea în timp a operei. Afirmaţiile lor sunt completate comparatist de răsunetul în literatura universală a epocii lui Nero (H. şi continuările modificate sau nu din zilele noastre. menţinerea lui într-o vogă perpetuă. prelucrările parodice ale Trilogiei şi funcţiile lor formativ-satirice ori folosirea romancierului în „reclame”. Gumowski. Topol. Apărut la Lublin în 2003. A. Pledează aşadar pentru reconsiderarea lor din noi unghiuri interpretative. Kopeć. Marile teme tradiţionale. în partea a doua. toate menite să răspundă în ansamblu la întrebările încă în litigiu cu mijloace tradiţionale.I. dezvoltate mai aproape de timpul nostru. semnate de un specialist ucrainean. Sobotkova. însoţită de susţinerile critice. Pacławski. şi J. dar şi cu posibilităţile metodologiillor înnoitoare. aglutinând-o în trei categorii tematice. Sienkiewicz . care să expliciteze şi interdisiplinar prefacerile survenite în conştiinţa cititorilor europeni contemporani.ROMANOSLAVICA XLI 335 prozator polonez cu formele comicului. al treilea tom din seria „caietelor sienkiewiczene”. Mokranowska îşi încheie consideraţiile finale ale lucrării. În schimb.memorie şi contemporaneitate.

pe de o parte. alternanţa lor slujindu-mi recuperator drept odihnă şi refacere. Ludorowski. Călinescu” am fost înscris cu o lucrare deosebit de dificilă pe atunci. J. Începute. . spre exemplu. întemeiate nu odată pe noi fundamente teoretice. Tot în aceşti ani. la drept vorbind.a. Mokranowska) ş. în anii adolescenţei timpurii. mi-am dus la bun sfârşit făptuirile cum m-am priceput mai bine. şi posibilităţile mass-media. cu abateri nesemnificative. Ruszała). Quo vadis şi Cavalerii teutoni s-au dezvoltat treptat. Potopul şi Pan Wołodyjowski). prin valorile literare senso stricto. până la sfârşitul studiilor superioare. cu întreruperi mai mici sau mai mari. având în vedere prea puţina experienţă ştiinţifică de care dispuneam. sub îngrijirea preşedintelui Asociaţiei „Sienkiewicz”. câteva decenii la rând. mai exact în ultimii ani de liceu. precaritatea posibilităţilor documentare şi complexitatea intrinsecă a materiei pe de alta . motivele din parodii şi reclame (Z. Iată dar posibilităţi multiple care lărgesc şi consolidează suportul documentar şi interpretativ al primei ediţii bibliofile Sienkiewicz. cu silinţă şi dragoste întemeiate pe conştiinţa deşertăciunii oricărei întocmiri desăvârşite. Lech Ludorowski. de aceea oricând pasibile de îndreptările binevenite ale celor ce-mi vor continua drumul. de la Lublin. se adaugă astfel aportul tot mai masiv al transferului în alte limbaje ale frumosului şi în spaţii lărgite (L. mi-am investit eforturile intelectuale pe aceste două direcţii principale ale profesiunii mele de polonist. În planul Insitutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Antropologia culturală. Editura Univers mi-a propus traducerea şi publicarea integralei Sienkiewicz în seria de clasici ai literaturii universale. de când datează şi primele contacte cu creaţiile de vârf ale marelui romancier polonez.elaborarea de unul singur a unei Istorii a literaturii polone care să elucideze şi unele probleme teoretice sau factologice de natură comparatistă încă în litigiu. Z. S. când împrejurări favorizante le-au făcut să crească aproape exploziv în preocupări terorist acaparante. preferinţele pentru Marea Trilogie (Prin foc şi sabie. pe de alta.ROMANOSLAVICA XLI 336 apreciere. La răspândirea moştenirii artistice sienkiewiczene. Cu scăderile inerente lucrului făcut de mâna şi mintea omului. De atunci. în curs de apariţie la Insitutul Teologic din Cracovia. Piasecki. pe de o parte. ambiţios absolute. Velea. Stau mărturie volumele de autor şi traducerile apărute frecvent la intervale neregulate.

Z. Prin urmare. după lectura literaturii referinţelor critice mai însemnate. în prefaţa cărţii citate. de locurile călcate cu diferite ocazii şi din motive variate. atrăgându-le respectuos atenţia asupra neglijenţei constatate. Lech Ludorowski. cum aveam să mă conving mai târziu. Italia. Ludorowski. Mokranowska). Sienkiewicz şi Europa. Se impun deci în primă atenţie contribuţiile legate într-un fel sau altul de drumurile lui Sienkiewicz prin lume. M. aproape completă. Doar extensiunea documentară. C. aspectele subliniate şi accentele analitice sunt distincte. cât şi la cel român. Spania. am elaborat două articole.ROMANOSLAVICA XLI 337 În perioada când am redactat monografia despre nobelistul polonez din 1905 al Academiei Suedeze. Ludorowski. deplângând şi el insuficienţa exegezelor dinainte. tocmai problema amintită. A. Sienkiewicz. se înţelege. acordând. Achtelik. Kosowska. după publicarea în anul 2001 de către preşedintele Asociaţiei „H. Rusia şi alte ţări. deşi am găsit numeroase trimiteri nu numai biografice în cercetările critice şi istorico-literare. O. deşi există puncte şi aprecieri similare. Krzyżanowski şi K. Cybulski). alături de ceilalţi trei redactori. În introducere. L. îngrijitorul volumului abordează pe larg. nevoia sau curiozitatea purtându-l prin Germania. şi profunzimea concluziilor de amănunt fixează indiscutabil o scală diferită a valorilor. aşază cea mai mare parte a materialelor cuprinse în tomul al IV-lea al „Studiilor sienkiewiczene” sub semnul viatologiei. în Polonia (L. E. cuprinzând cu timpul în reţeaua lor deasă spaţii din ce în ce mai întinse. Gorzelak. Deplasările rutiere încep. Mai mult decât atât. Europa îşi va deschide . I. în ţinuturile de baştină. Putowska. Cele dintâi vor fi depăşite graniţele ţării natale în perimetrul european (L. fireşte. Şi totuşi. atât la specialiştii polonezi. prioritate interpretărilor din ţară. intitulându-l emblematic. Wyka. personaje. Topol. Odată parcursă în lung şi în lat. am avut totuşi impresia că specialiştii compatrioţi ai scriiorului n-au stăruit îndeajuns asupra relaţiei plurivoce existente între prezenţa masivă în conotaţii a drumului şi structura operei la toate nivelurile ei: naraţiune. parcă prin compensaţie. Ludorowski. păstrându-şi independenţa de idei şi atitudine. intitulate Trilogia sub semnul „dromos”-ului şi Drumuri prin „pustiu şi junglă”. oferindu-i astfel prilejul de a face rectificarea cuvenită pentru a da cezarului ce-i al cezarului. Franţa. a cărţii Arta reportajului de călătorie la H. spaţiu şi timp. Sienkiewicz”. Observaţie nedreaptă. continuând premisele formulate de J.

Problema a fost întoarsă în acest fel pe toate feţele. alături de M. relaţii cu colegii de condei (Z. Ludorowski. cu răsfrângeri biografice nemijlocite sau nu (E. evidenţiindu-se particularităţile „cazului” Sienkiewicz prin împlinirea fizionomiei de ansamblu. Din numărul într-adevăr copleşitor al specialiştilor şi promotorilor talentatului creator de romane istorice au fost aleşi de astă dată numai doi polonezi. Ludorowska. care răsplăteşte generos meritele durabile ale „străjerilor coroanei tradiţiei sienkiewiczene”. Szargot. emoţia şi grija de a nu irosi prin omisiune nici o fărâmă din marea dragoste întru Sienkiewicz. sau la vânătoare. oameni şi întâmplări cu însemnătate nu o dată majoră pentru viaţă şi creaţie. Roadele acestor călătorii pe urmele unei actriţe. Gorzelak. Helena Modrzejewska. B. Urme vizibile pot fi depistate genetic în destule opere. Portretul fiecăruia este însoţit de o prezentare cuprinzătoare şi cât se poate de obiectivă. care semnează şi portretul lui Wacław Piszczek. Tomul al IV-lea se încheie cu un fel de cronică a activităţii Asociaţiei „Sienkiewicz”. Ludorowski). a fost îmbogăţită cu încă o rubrică. Neştirbită. şi preotul pictor şi editor Wacław Piszczek. Geambaşu. care le-a însufleţit strădania neistovită de a-i înălţa monumentul în memoria umanităţii. ilustrator ale primei ediţii monumentale Sienkiewicz. Igo Moś. înspirându-se din presa polonă. de nici un fel de obiective limitative. secondaţi de un polonist român. pe care l-au primit nu demult. după cum urmează: Igo Moś este recomandat de prof. conţinutul volumelor anterioare stă dovadă exemplară în acest sens. C. cum îi numeşte recunoscător şi totodată măgulitor profesorul Ludorowski. colecţionar renumit şi fondatorul Muzeului Sienkiewicz din Poznań. pe continentul negru. sunt diverse. Achtelik). care subliniază sintetic rezultatele cele mai importante ale cercetărilor ştiinţifice. şi de un amplu interviu consemnat de prof. L. Jaskółowa. polonist la Universitatea din Bucureşti. cum se întâmplă în tot ce iniţiază şi săvârşeşte Lech Ludorowski. înfăţisând locuri. în America. Kunce). pe „cavalerii unei cauze nobile” şi pe „marii hatmani” pe tărâmul culturii. Piasecki) etc. iar mai apoi spre Africa (A. L. în vreme ce Stan Velea beneficiază de o expunere concisă a prof. Aportul celor trei „laureaţi” este înfăţişat astfel cu căldura. în fapt. iniţiativele educaţionale ale ciclurilor . structura tomului al IV-lea.ROMANOSLAVICA XLI 338 hotarele mai întâi spre Lumea Nouă (A. Stan Velea. H. jubiliară până la un punct.

precum „Studii sienkiewiczene”. sugerează mijlocit şi direcţiile de acţiune. ale unei reviste de prestigiu.ROMANOSLAVICA XLI 339 de conferinţe organizate în provincie în anii 2003 şi 2004. Enumerarea în sine încheie optimist tabloul unei activităţi de mare diversitate şi laborioase care. în viitorul apropiat. pilduitoare de bună seamă. Stan Velea . în acelaşi timp.

II.ROMANOSLAVICA XLI 340 НОВО ПОСТИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИОГРАФИЯ Сред многото истории на българската литература и след дългите дискусии „как днес да се пише история на една национална литература” се появява двутомникът Българска литература (19181945) от проф. Пд. В литературната история навлизат произведения и автори. Но подлежащият на анализиране материал е така обилен и протичащите процеси са така интензивни. сама узряла за създаденото от Иван Сарандев. Историческият период обхваща малко повече от четвърт век. От своя страна тази заслуга води до множество новости. а някъде и за първи път установява.1 Трудът излиза със своя концепция. Важен момент в нея е убеждението на автора относно колективното и индивидуално изследване.I. максимално осъществила предимствата на направения избор. Да помести разглеждания материал в едно изследователско поле. Иван Сарандев. т. 2005. Въпросът не се свежда само до връщане на забравени литературни факти – а до повишеното съзнание на една култура. 2004. или – след някогашна известност – дълго се е премълчавало. Т. Българска литература (1918-1945). мястото им в панорамата на българското словесно творчество. ИК „Хермес”. 1 . да огледа фактите и тенденциите в индивидуална оценъчна перспектива . които не са били постигани досега: 1. Трудът на Иван Сарандев възстановява. за които или минимално се е споменавало. че самият им обхват и поставянето им „под един поглед” е вече голяма заслуга. заявена в началото и реализирана до последната страница.това е главна задача.

за който се споменава в предговора на книгата и който авторът й изисква от себе си. преди да „станат самите себе си”. Известни автори (Гео Милев. Антон Страшимиров. със закъснение поправяща пропуските на миналото. когато забравя себе си. Георги Динев) изненадват дори специалиста с множество недосъзрени достойнства. Тогава тя не може да не каже новото за себе си. за което също споменава: с нашенската недовършеност. но и най-ефикасния начин – пределно вникване в конкретната творческа реалност. „Частен случай” – който обаче е дори по-важен – е отношението към българския авангард. коята сама да заговори. И още една последица – подобно разглеждане изменя диспозицията на българското изкуство спрямо европейското. Потвърдена е отдавнашна истина: човек най-добре изявява себе си. се е превърнал във високо – не само етическо. Никола Фурнаджиев) наред с много по-малко известни или отдавна неспоменавани (Чавдар Мутафов. което най-добрите литератори от миналото като Владимир Василев й бяха отредили. че изследователското перо е очертало отново (или една нова) творческа индивидуалност. но и творческо . Тодор Чакърмов. Трудът е трябвало да се справя със специфично затруднение.постижение. означава да се остане само в началото на постиженията. Избрал е най-трудния. Изследователският самоотказ. че се създава образ на творците – литературоведското слово се приближава до самия си обект – литературното слово. Без да се накърнява националната специфика. преодолява се националната затвореност. Още в предговора са споменати нелитературните обстоятелства. Теодор Драганов. Николай Марангозов. словото им стига до съвременността. Светослав Минков. Но трудът търси и осъществява собствените си задачи едва оттук нататък. българската култура разширява мястото си в наднационални мерки – същото място. накърненост на явленията. Да се твърди. Особено открояващ се принос е разделът за южноамериканската тема.ROMANOSLAVICA XLI 341 нея. Характерни и многобройни са случаите да се изолират значещи литературни факти сред . причинили подценяването му. 2. По-важно е. Георги Райчев. които нямат време да се оформят в пълнота и са изместени от други.

предизвиква взаимно осветление на признаци и тенденции. Националното и наднационалното у големия художник взаимно се обуславят и „съочертават” – както в основните концепции за делото му. непознаващо ги или дори враждебно обкръжение. Голямата сгъстеност на явленията изправя анализатора им пред още един труден избор – между исторически-хронологическия и панорамния подход. Предшестващият обобщаващ очерк за тях поставя всеки под сигнатурата на широковалидни характеристики и тенденции. Затова и към отделните страни на творческата индивидуалност се подхожда по „избран за нея” начин. отнасящи се до националната история и – да си послужим със спорното понятие – до народопсихологията. Което още веднъж потвърждава оценката на труда като заслуга. които инак биха останали незабелязани. Хронологическото първенство – както и поставянето му в самото начало на първия том – придобива вторичен смисъл: на основополагащ образец. което пък не би следвало да отнема нищо от енергията на същинската – анализаторска или обобщителна – работа. Противоположно е разглеждането примерно на авангардистите. Очеркът за писателя не е предшестван от встъпителен оглед на историческия контекст – защото Йовков сам играе ролята на отправна точка за по-нататъшните търсения на националното изкуство. както и към към родените между двете войни. включва в себе си ставащото около него. По много от изведените становища може да се разсъждава и спори. Автор на обширна монография за него и на самостоятелен труд за Старопланински легенди. В такива случаи ориентационните усилия на изследователя трябва да бъдат много напрегнати. в новата си книга проф. Един и същ творец може да принадлежи – с различни произведения или етапи от развитието си – към различни стадии на самата литература. Големият феномен „поглъща”. така и в аналитичното вглеждане в конкретните текстове. Сарандев подхожда към творческото явление въз основа и на собствените си откривателски постижения. По този начин допълнително активизира връзката между себе си и контекста. Основната им заслуга остава неизменна – .ROMANOSLAVICA XLI 342 мълчаливо. Характерен пример – Йордан Йовков. „Подсилено индивидуален” е подходът към творящите „в духа на новото време” (началото на първи том).

Те не са преставали да почитат големите свои творци. Много и напълно основателни са досегашните твърдения за неговите промени. Василев). Сред големите трудности пред книгата на проф. за кризите му при преходите. Или – Мара Белчева. основното достойнство на труда – да прониква в дълбочина във всеки обект на анализ – дава характерни резултати. доближава го до същината на обекта. която обяснява – и всъщност опровергава – видимата му „изменчивост”. дори ако предизвиква възражения. спрямо когото българската действителност има непростима вина. преходи. За това е било нужно тъкмо съсредоточено внимание към самостоятелния лик и стойност на разномащабни творци. Усилието да бъде изведена тази авторка изпод могъщата сянка на Пенчо Славейков. А това коригира изследователското зрение. В това отношение много страни с минало дори по-тежко от нашето – например Полша или съседна Румъния – биха могли да ни бъдат пример. които би следвало да не се засягат от сменящите се епохи. Докато у нас се създава впечатление едва ли не за амнезия – нацията като че . Книгата е съхранила и развила една от най-привлекателните страни от изказа на автора си – сентенционната афористичност. Независимо от конкретния избор на подхода. всеобщо мълчание за явления. Сарандев е била една неизлекувана досега травма на нашия живот – пълното игнориране. Пак така навременен и нужен е очеркът за Никола Ракитин. Случаите са много и не могат да бъдат дори изредени. Благодарение на нея се правят цялостни характеристики на сложни и многопосочни явления (Вл. Книгата Българска литература прави друго – извежда направените досега обобщения към ново обобщение – към тезата за най-интимната човешка същина на твореца.ROMANOSLAVICA XLI 343 да подтикват към размисъл и да „обхващат със себе си” творческите феномени. независимо от диктаторските попечителства върху културата. исторически периоди и политически системи. Едно високо изпълнение на отдавнашен дълг към поета. да се изостри слухът към собственото й слово отдавна трябваше да бъде направено. Да споменем само някои. Асен Разцветников.

изпълнена на равнището на самата книга. в редица случаи (Вапцаров е може би най-характерният) придобива специфично значение. Етическият порив. не подценява силните дарования и постижения “по идейни подбуди”. Налице е и друга. Тя не повтаря грешките на предшествениците си. който е хранил вдъхновението и е давал смисъл на творческите усилия. живели. И бележи пътя на повишаваща се етика в една национална култура. за които Кирил Христов и дори Пенчо Славейков останаха неизвестни имена). Очертавайки обективни литературни тенденции. израснаха поколения. той сам чертае пътища – осигурявайки си присъствие и участие във време. Двутомният труд на проф. Тъкмо това значение е установено в книгата . всъщност отговаря на много от тях. Задача. че тя излиза по време на преодолени (поне отчасти) увлечения да се отнема от заслугите на автори.ROMANOSLAVICA XLI 344 губи памет за собствени духовни върхове. които е постигнала.което пък повишава собствената й цена. (Имаше години. което още не е дошло. Сарандев трябва да прочиства греха на миналото спрямо високостойностните явления. Бистра Ганчева . които после са се оказали обречени. Едно от малкото благоприятни обстоятелства за Българска литература е. Иван Сарандев. когато и Вазов беше изхвърлен от учебните програми. без да си поставя за цел да се вслушва във всички въпроси на съвременността пред литературната историография. да покаже тяхната надвременност. Една Българска литература като тази на проф. срещуположна задача. творили и умрели за идеи.

Urmând convingerile sale democratice. prin cercetările sale asupra liricii poetului Ivan Krasko. a lucrat ca cercetător la Institutul de Literatură al Academiei Slovace. omul care a adus. citindu-i publicistica. De aici încolo vom urma traseul vieţii de intelectual al lui Gáfrik. în anul 1955. După terminarea facultăţii. . numele lui Mihai Eminescu. transformând-o într-o „gubernie rusească“. a devenit şi membru al Uniunii Scriitorilor. primul (1965) cuprinzând poemele acestuia. După ce în anul următor au apărut pentru prima oară în volum traducerile pe care Ivan Krasko le-a publicat până atunci în diverse periodice. În august 1968. Omagiu lui Michal Gáfrik cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani În anul 2003 a apărut la Bratislava o carte intitulată Proti noci (Împotriva nopţii). ca şi a tuturor celor care se ocupă cu investigarea istoriei literare a acestei ţări. în conştiinţa cititorilor din Slovacia. trupele sovietice şi cele ale aliaţilor din unele ţări satelite au ocupat Cehoslovacia.ROMANOSLAVICA XLI 345 Destinul unui prieten al literaturii române. manifestate public încă din 1957. În 1955 a publicat un interviu cu poetul slovac. Autorul ei este istoricul şi criticul literar slovac Michal Gáfrik. ca urmare a vestitei Primăveri de la Praga. Gáfrik este autorul primelor două volume de opere complete ale poetului Ivan Krasko. cum dramatic a fost şi destinul savantului Michal Gáfrik. Publicarea celor două volume are o istorie dramatică. Acest al doilea volum a putut să apară abia după treizeci ani (1995). Între timp. în care acesta şi-a mărturisit dragostea lui pentru poezia eminesciană şi cum a ajuns să înveţe la liceul românesc de la Braşov (1894-1896). Nu există istorie serioasă a literaturii slovace în care numele lui Ivan Krasko să nu fie îngemănat cu numele lui Eminescu. cum o numeşte publicistul. cel de al doilea traducerile din poeziile lui Eminescu şi din alţi poeţi români în forma lor definitivă şi cu toate variantele ce i-au fost accesibile în arhiva poetului. notorietatea lui Eminescu a devenit şi mai mare în spaţiul cultural al Slovaciei.

cel care cuprindea traducerile din Eminescu şi alţi poeţi români. dar politicul este direct implicat. când cercetători îndeobşte serioşi au decepţionat. Folosim un eufemism atunci când scriem „a fost concediat“. de pildă. într-un articol. un poet altfel valoros. Slovensko şi režím normalizácie (Slovacia şi regimul de normalizare). Adevărul crud este că a fost pur şi simplu aruncat în stradă. Dar despre asta Gáfrik vorbeşte pe larg într-un amplu articol intitulat Politica de normalizare în activitatea de cercetare literară. când cultura era pusă în pericol de aparatul de represiune al partidului comunist. a condamnat încercările de a sugruma libertatea scriitorului. Aici e nevoie de o explicaţie. de Institutul de Şiinţe Politice al Academiei. Asumându-şi toate riscurile. Atitudinea lui a avut repercursiuni şi asupra statutului său profesional. Aflăm. spunându-i că un asemenea individ nu are ce căuta în nici una din instituţiile subordonate ministerului său. el găzduia în apartamentul său şedinţe ale unor cercuri de intelectuali persecutaţi care pregăteau terenul pentru marea răsturnare din noiembrie 1989. omul de cultură Gáfrik a lucrat ca muncitor necalificat la o întreprindere de construcţii pe un salariu de mizerie. publicat tot în 2003. Cuprinde articole referitoare la diverse aspecte ale vieţii culturale sub regimul socialist. inclus într-un volum colectiv. A fost concediat de la Institutul de Literatură tocmai în clipa când pregătise pentru tipar cel de al doilea volum de opere ale lui Ivan Krasko. Din clipa în care ministrul culturii l-a alungat din sfera culturii. Împotriva nopţii nu este o carte de publicistică politică. organizaţie care a încăput pe mâna unor oportunişti care voiau să o subordoneze Puterii.ROMANOSLAVICA XLI 346 când. Miroslav Valek. deci. La intervenţia ministrului culturii din acea vreme a fost dat afară şi din slujba de bibliotecar. mai exact spus. de cuminţire a spiritelor rebele. era necesară o politică de redresare sau. care considera că iniţiativele democratice din cursul anului 1968 au fost o formă de dezordine şi de „revizionism“ şi că. Protestează împotriva dezastrului care s-a produs în literatură şi cercetarea literară ca urmare a regimului de „normalizare“. Termenul de normalizare a fost inventat de conducerea partidului comunist. din aceste articole că în anii 1988 şi chiar 1989 se publicau cărţi individuale sau colective în care se făcea elogiul aşa-zisului realism . a refuzat să mai facă parte din Uniunea Scriitorilor. s-a dovedit ca ministru nemilos de inuman atunci când i-a ordonat directorului bibliotecii să-l dea afară.

peste noapte. Toate forţele institutului erau angajate în astfel de „programe de cercetare“ şi asta într-o epocă când sub Gorbaciov chiar Uniunea Sovietică dădea semne de liberalizare. mult mai puţin îngăduitoare. publicate în reviste (avem în vedere sarcasticele Fişe medicale ale eroilor normalizării. în pofida unei aversiuni nedeclarate. În aceşti ani. Cred că dintre toate ţările central şi est-europene gândirea teoretică din Cehoslovacia a rămas până în ultimul moment prizonieră a dogmelor marxiste degenerate. dar reale. în calitate de prieten al autorului şi bun cunoscător al realităţilor istorice şi contemporane din mult încercata Slovacie. după aceea.. împăcaţi cu gândul că au păcălit istoria. prietenul nostru. este şi acum în ţara sa un proscris. Volumul de publicistică Împotriva nopţii este dedicat subsemnatului. ale internaţionalismului proletar.ROMANOSLAVICA XLI 347 socialist. Corneliu Barborică . să se transforme în aprigi susţinători ai democraţiei ca să rămână în funcţiile pe care le ocupă până astăzi în sfera culturii. Nu numai în articolele la care ne-am referit până aici. ci şi în altele. cum a fost şi până în 1989. La rândul lor. afirmă cu ironie amară autorul. aceste persoane nu-l iartă. Institutul de Literatură al Academiei avea două teme mari de „cercetare“: Conceptele realismului socialist şi elaborarea unei lucrări de proporţii intitulată. câte o fisură ca să strige răspicat numele tuturor răufăcătorilor şi să nu-i lase să doarmă liniştiţi. care ştie pe de rost versuri din poeziile lui Eminescu în traducerea poetului Ivan Krasko. 1991) i-a arătat cu degetul pe toţi cei care înainte de 1989 au slujit cu credinţă ideile totalitariste. Literatura socialistă mondială. ignorându-i lucrările în speranţa că va fi dat uitării şi omul de ştiinţă şi articolele sale demascatoare. Din păcate. pentru ca. din revista „Tvorba”.. au ridicat în jurul lui un zid gros de resentimente şi ostilitate. Dar iată că uriaşul zidit în umbrele tăcerii mai găseşte.

преподавателей-филологов. Настоящее пособие включает многочисленные данные по старославянскому языку и является наиболее полным трудом этого типа не толъко для студентов. представителей духовенства и широкой публики. Бондалетов. при наглядном материале.ROMANOSLAVICA XLI 348 В. 2005. этнологов. 165. Учебны словары. в книге обилъно приводятся таблицы (весъма ясные и необходимые читателю) форм (20-33 – по фонетике. 146. Бондалетова.Д. Синтаксис. Следователъно. что данные по первому литературному языку славян понятны лишъ при наличии форм лексического материала. Старославнский язык: Таблицы. 34-80 – по морфологии. Самсонова. кроме Предисловия (7-15) и Введения (15-26). М.Д.Г.: Флинта: Наука.Х. 180. о чем изучающий старославянский язык заинтересован получитъ информацию. В разделе Тексты приводятся фрагменты 13 текстов (182-219) с кратким представлением каждого из них. В. Том содержит. филологов других славянских языков. Авторы исходят из того. Вторая частъ освещает историю и по уже указанным разделам имеются все данные в виде таблиц или текстуалъных разяснений (126. Тексты и Словари составляют вторую частъ (119-295). 149. Историческая фонетика. Лексика. 163. содержащим сведения на данный момент. две части: Фонетика. Н. аспирантов. Самсонов. 176. 296 с. Они дают представление об организации и распространенности населения. Факсимилъное издание . Словообразование входят в Часть I (26-119). но и для историков. 181). На 16 и 17 страницах воспроизведены карты под заглавием Славянские государства и племена в IX веке. Морфология. Историческая морфология. 100-114 – по лексике и 114-119 – по словообразованию). Л. Тексты. 81-100 – по синтаксису. относящиеся к изданию и его автору (см. Историческая лексокология. 170. 174. под редакцией проф.

о которых читатели тома ничего не знают и в некоторых условиях вряд ли смогут их держатъ на руках.ROMANOSLAVICA XLI 349 Остромирова Евангелия на средства И.) по другим языкам (это с трудом дается обучающемуся. . но фактически материала в несколъко раз болъше). содержащих и словаръ. 9. Авторам. Селищева. но в равной степени и редактору. 10. все читатели многих будущих поколений будут благодарны за такой ясный научный труд. 1883. СПб. А. А. Не скоро возможно появление нового пособия по старосла-вянскому языку. последний включает редкую лексику и по мнению авторов он имеет „более утилитарное назначение“).с.). 1 или 2 семестра. см. Здесъ современная практика применения отделъности слова перенесена и на все старославянские тексты без необходимых примечаний. в настоящем томе цитируется лишъ 2-е изд. который ставит и решает многочисленные аспекты столъ древнего литературного языка. Вайана и др.. они являются наиболее полными и точными по сравнению с изданными ранъше пособий данного типа. при них необходимо указатъ источник) выделитъ Библиографию (имеющиеся в томе сведения. порой фрагментарны. где факты и концепция в состоянии датъ более высокое изложение данных по сравнению с настоящим томом. стремление осветитъ формы в сопоставлении с древними сведениями (полезно указатъ ряд пособий: А. К текстам даются Словари (Учебный словаръ старослаявнского языка [219-288] – 3640 единиц и Словаръ-глосарий [288-295]. обилие примеров в болъшинстве случаев. 1889 г. для древнего периода была исвестна практика scriptio continua. россиянину и в ситуации лиц неславянских стран учебник – первый источник знаний). чем обеспечивается успех в понимании древних фактов языка (известно. 100. Савинкова.М. Заслуживает внимания подбор данных. Желателъно при переиздании (в пределах Введения имеются карты. 119) с присоединением данных по словарям старославянского языка. что учебные планы не уделяют много времени курсу старославянского языка. ведъ имеются словари второй половины 20-ого века. Мейе. точностъ форм во всех таблицах..

оно изнашивается быстрее. Книга доставляет радостъ и многим преподавателям по данной дисциплине. Пособие уже исторический факт. заставляет внимателъно.е. Maria Dumitrescu . время покажет.ROMANOSLAVICA XLI 350 Издание отличается и с точки зрения типографского исполнения. 1000 экземпляров – это слишком мало. Искренние поздравления за их великолепный труд заслуживают авторы. Любителям древностей издание доставляет радостъ. бережно относитъся к нему в любой момент. Обложка далее может бытъ чутъ посолиднее настоящей версии? На 4-ой обложке поместитъ фото авторов в сопровождении кратких данных о них – не грех. редактор за его скрупулезностъ. за желание не оставлятъ ничего без проверки. Может бытъ это пособие следует превратитъ в онлайновое. однако учебное пособие перелистывается не раз одним и тем же читателем. т.

ROMANOSLAVICA XLI 351 CRONICI .

ROMANOSLAVICA XLI 352 .

dr.dr.dr. Din Comisia de cenzori fac parte: conf. pe care . rămânând în continuare reprezentantul slaviştilor români în Comitetul Internaţional al Slaviştilor. Andreea Dunaeva şi asist. se compune din 1 preşedinte. Mariana Mangiulea şi conf. Adriana Uliu (Craiova). Acestora li se adaugă conf. care s-a retras din funcţia de preşedinte al ASR. Nicolae Feodot de la Universitatea Naţională de Apărare. de reuniuni şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale va fi menţinută şi dezvoltată. Octavia Nedelcu. ajunsă la volumul XLI. Jiva Milin (Timişoara). prof. Pentru cele două posturi de vicepreşedinţi au fost propuse şi alese în unanimitate conf. Antoaneta Olteanu. cu mandat de patru ani. a fost ales prof. Onufrie Vinţeler (Cluj-Napoca).dr. în primul rând. Membrii ASR ce profesează în cele mai importante centre universitare din ţară vor continua să acorde o atenţie deosebită activităţii de cercetare din domeniul slavisticii.dr. Bogata tradiţie în organizarea şedinţelor de comunicări. Marina Vraciu (Iaşi). Ştefan Vodă (Constanţa).dr. lect. 2 secretari. În acest spirit se înscrie şi publicarea anuală a culegerii de studii „Romanoslavica”.dr. a comparativisticii românoslave. prilej cu care a fost ales un nou comitet. pentru a facilita cunoaşterea reciprocă. În locul prof. Constantin Geambaşu.dr. Simion Iurac şi asist. 2 vicepreşedinţi. Magdalena Bodea.ROMANOSLAVICA XLI 353 Din activitatea organizatorică a Asociaţiei Slaviştilor din România În ziua de 1 februarie 2006 a avut loc Adunarea generală a Asociaţiei Slaviştilor din România. Dorin Gămulescu. lect. Camelia Dinu. secondate de doi secretari: lect. Noua structură de conducere. 5 reprezentanţi ai filialelor ASR şi 1 reprezentant din învăţământul nefilologic. schimbul de experienţă în cercetarea filologică din domeniul slavisticii.dr. comunicarea dintre specialişti.dr. conf.dr.dr. În Comitet sunt reprezentate şi filialele ASR prin delegaţii lor: conf. prof.

Limba slavă comună (protoslavă) şi dialectele ei. Elemente slave în dialecte . Mariana Mangiulea Comitetul Internaţional al Slaviştilor Tematica Celui de-al XIV-lea Congres Internaţional al Slaviştilor (Republica Macedonia. Etimologia slavă.ROMANOSLAVICA XLI 354 Comitetul de redacţie o gândeşte într-o formulă îmbunătăţită în conţinut şi aspect. Ohrida. la Belgrad. Limba slavă veche (paleoslavă).I. 10-16 septembrie 2008). Rolul limbii slavone în formarea limbilor literare slave.S. întrepătrunderea lor reciprocă şi contactele cu limbile neslave. Textologia monumentelor scrise slave. Serbia şi Muntenegru. Lingvistică 1. Dialectele de tranziţie. baza ei dialectală şi variantele teritoriale. Una dintre preocupările majore ale ASR pe parcursul anului 2007 şi. 2008 va fi pregătirea pentru o participare cât mai reuşită a delegaţiei române la al XIV-lea Congres Internaţional al Slaviştilor (Skopje. 1. parţial.. 2008) (Adoptată la şedinţa Prezidiului C. Dialectologia şi geografia lingvistică a limbilor slave. Dialectele periferice ale limbilor slave. Etnogeneza slavilor şi istoria limbilor slave în legătură cu istoria culturii materiale şi spirituale slave. Pentru toţi cei interesaţi prezentăm în continuare tematica acestui Congres.2.0. 23-25 iunie 2005) 1.

ROMANOSLAVICA XLI

355

neslave. Etnolingvistica. Starea actuală a dialectelor slave din punctul de vedere al sociolingvisticii. 1.3. Onomastica slavă. Starea actuală a denominaţiei slave şi transformările ei. Constituirea unui corpus (baze de date) al (a) onomasticii slave. Problemele lexicografiei onomastice. 1.4. Starea actuală a limbilor slave standard (literare). Variaţii ale normei. Influenţe străine la toate nivelele. Limbile slave din punctul de vedere al sociolingvisticii. Globalizare şi internaţionalizare în limbile slave: starea actuală şi perspective. Tipologia stărilor şi situaţiilor lingvistice. Politica lingvistică. Aspecte sociolingvistice şi psiholingvistice ale polilingvismului. 1.5. Teorii şi metode actuale ale studierii structurii gramaticale a limbilor slave. Aspectele comunicative ale gramaticii. Tipologia limbilor slave. Gramatica şi dicţionarul. 1.6. Teorii şi metode actuale de studiere a semanticii lexicale şi frazeologiei. Configuraţia lingvistică a lumii. Abordări cognitive, conceptuale, etnolingvistice, lingvo-culturologice. 1.7. Stilurile funcţionale: starea actuală şi perspective. Stilul funcţional colocvial în limbile slave. Stilul funcţional literar-artistic şi caracteristicile sale. Stilistica şi gramatica. Complexul funcţional-stilistic religios. 1.8. Limbile slave şi lingvistica corpus-ului, problema reprezentativităţii textelor. 2.0. Literatură, cultură şi folclor 2.1. Epoca lui Chiril şi Metodie, perioada textelor scrise slave şi şcoala literară de la Ohrida: aspecte lingvistice, literare, cultural-istorice. 2.2. Folclorul slav. Problemele studierii folclorului şi a culturii spirituale slave. Raporturi slave-neslave. Textologia folclorului. Interacţiunea dintre folclor şi literatura artistică. Folclorul orăşenesc. 2.3. Rolul ideilor iluministe în dezvoltarea conştiinţei naţionale a popoarelor slave. 2.4. Direcţii şi şcoli literare în literatura popoarelor slave – tradiţii şi spirit inovator. Romantismul şi realismul în literaturile popoarelor slave.

ROMANOSLAVICA XLI

356

Dezintegrarea realismului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi reabilitarea lui în secolul al XX-lea. Simbolismul, futurismul, expresionismul, suprarealismul. Poetica modernismului. Literatura oficială şi cea neoficială (19171989). Postmodernismul în literaturile slave în context universal, aspecte actuale în literaturile slave. Modele specifice ale evoluţiei anumitor literaturi slave. Fantasticul şi literatura ştiinţifico-fantastică în literaturile slave. Literatura de masă. 2.5. Dialogul Est-Vest în literaturile slave. Problemele receptării reciproce ale culturilor naţionale. Globalizare, procese integraţionale europene, căutări ale identităţii naţionale. 2.6. Aspecte nomadiste ale culturilor şi literaturilor slave (migrări, emigrări, exil, transhumanţă). Literatura minorităţilor naţionale în ţările slave. 2.7. Contribuţia slavilor la curentele contemporane ale teoriei şi istoriei literare: formalismul, Bahtin şi continuatorii lui, fenomenologia, structuralismul, semiotica. Şcolile slave în domeniul versificaţiei. 2.8. Gândirea filosofică, religioasă şi politică a slavilor. Aspectul laic şi cel sacral în culturile slave. 2.9. Comparatismul, studiul genurilor şi literaturilor slave. 2.10. Contribuţia slavilor la literatura universală. Întrepătrunderea unor culturi; balkanica, slavica, europeica. 3.0. Istoria slavisticii 3.1. Lingvistica slavă, istoria literară, folcloristica şi culturologia în evoluţia lor istorică. 3.2. Periodicele slavistice. 3.3. Teme speciale: - Viaţa şi opera lui Kosta Raţin (o sută de ani de la naşterea sa) - Viaţa şi opera lui Lev Tolstoi (180 de ani de la naşterea sa) Teme propuse pentru mese rotunde 1. Starea actuală a slavisticii în lume. 2. Literaturile slave după 1989.

ROMANOSLAVICA XLI 3. În dialog cu Europa şi cu lumea. Noi fenomene, tendinţe, perspective.

357

Teme propuse pentru blocurile tematice: 1. Lingvistică: 1.1. Трасянка и суржик: структурные и социальные аспекты описания и категоризации (conducător Gerd Hentschel, Germania) 1.2. Digital resources for the Study of Early Slavic Manuscripts (conducător David Birnbaum, SUA) 1.3. Nowoczesny system informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego - terazniejszość i przyszłość (conducător Zofia RudnikKarwatowa, Polonia) 1.4. Малые славянские языки (микроязыки): статус, проблемы нормы и функционирование (conducător А.D. Dulicenk, Estonia) 1.5. Globalizacja jako nurt rozwoju współczesnej onimii słowiańskej (conducător E. Rzetelska-Feleszko, Polonia) 1.6. Tożsamość i język w perspektywie slawistycznej (conducător Stanisław Gajda, Polonia) 1.7. Аспекты этимологических исследований (conducător Aleksandr Loma, Serbia şi Muntenegru) 1.8. Преводната литература во славянското средновековие (conducător Svetlana Nikolova, Bulgaria) 1.9. Славянская фразеология в синхронии и диахронии (conducător V.М. Mokienko, Rusia) 1.10. Балто-славянские исследования в диахронии и синхронии (conducător Райнер Эккерт, Germania) 1.11. Językowo-kulturowy obraz świata Słowian w świetle etnolingwistyki (conducător Jerzy Bartmiński, Polonia)

ROMANOSLAVICA XLI Rezerve:

358

1.12. Динамика и стабильность лексических и словообразовательных систем славянских языков (conducător. Е.А. Kaprilovskaia Ucraina) 1.13. Macedonian and Bulgarian Biblical Translations in the XIX Century (conducător Jouko Lindsted, Finlanda) 2. Literatură, cultură şi istoria slavisticii: 1.14. Автодокументальные жанры в современном социокультурном контексте: трансформация и метаморфозы (conducător Irina Savkina, Finlanda) 1.15. Фольклористика в контексте наук о традиционной духовной культуре. Вопросы теории и методологии (conducător. А.S. Karghin, Rusia) 1.16. The Cultural Paradigms of the Holy Foolery / Парадигмы юродства conducător Svitlana Kobets, Canada) 1.17. Фольклор в мультимедийной коммуникации и в повседневной культуре (conducător Zuzana Profantova, Slovacia) 1.18. Славянская идея в 19-20 веках: интеллектуальные поиски и политическое конструирование (рук. А.N. Kruglaşov, Ucraina) 1.19. Najstaršie slovanske osidlenie strednej Europy a Balkanu (Pociatky južnych a zapadnych Slovanov (conducător Peter Salkovsky, Slovacia) 1.20. The sacred and sacrosanct in Contemporary Russian Culture (conducător Mark Lipovetsky, SUA) 1.21. Франк Вольман в контексте европейской славистики (conducător Ivo Pospisil, Cehia) 1.22. Славянские литературы после 1989 в диалоге с Европой и миром (новые явления, тенденции и перспективы) (conducător Halina Janasek-Ivancikova, Polonia) 1.23. Politicizing Childhood in Slavic Children’s Literature and Film in Socialist Realism and After (conducător Marina Balina, SUA)

ROMANOSLAVICA XLI Rezerve:

359

1.24. Старообрядчество (conducător L.L. Kasatkin, Rusia) 1.25. Polish and Russian Literature: Intersections in Culture, Gender and Identity (conducător Elwira Grossman, Anglia)

ROMANOSLAVICA XLI

360

ROMANOSLAVICA XLI

361

Despre autori

Bercaru, Anca – doctor în filologie, specialitatea lingvistică slavă (limba sârbă, lexicologie, onomastică, relaţii lingvistice româno-sârbe). Crasovschi, Axinia – lect.dr. la Catedra de filologie rusă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti, specialist în literatura rusă a secolului al XX-lea (poezia), cercetător al vieţii lipovenilor. Daici, Sabra - doctor în filologie polonă, specialitatea literatură polonă contemporană, referent la Institutul Polonez din Bucureşti. Dinu, Camelia – asist.drd. la Catedra de filologie rusă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti, specialist în literatură rusă (avangarda). Ganceva, Bistra – doctor la Catedra de literatură bulgară a Facultăţii de Filologie la Universitatea din Plovdiv, lector de limba şi literatura bulgară la Universitatea din Bucureşti, specialist în literatură bulgară (secolele al XIX-lea – al XX-lea). Geambaşu, Constantin – prof. dr. la Catedra de limbi şi literaturi slave a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, specialist în literatură polonă contemporană, cultură polonă, literaturi slave comparate. Herda, Aurelia – masterand la Catedra de filologie rusă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti, asistent de cercetare la Institutul de Studii Sud-Est Europene. Kornaś, Joanna – doctorand la Catedra de filologie romanică a Universităţii Jagiellone din Cracovia, specialitatea literatura română contemporană. Lambru, Ruxandra - lect. dr. la Catedra de limbi şi literaturi slave a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, specialist în slava veche şi gramatica comparată a limbilor slave.

dr. specialist în literatură rusă (perioada veche şi modernă. la Catedra de limbi moderne a Facultăţii de Filologie de la Universitatea din Craiova. licenţiat în teologie. onomastică şi toponomastică. la Catedra de filologie rusă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti. specialist în etnologie. . Rizea. dr. Lech – prof. Polonia. Şoptereanu. Catedra de etnologie. teoria şi practica traducerii. Mitric.doctorand în filologie. preşedintele Asociaţiei „Henryk Sienkiewicz” . specialist în literatură rusă (secolele al XX-lea – al XXI-lea). Cosmin . Virgil – prof.dr. profesor de religie în învăţământul preuniversitar din Târgu-Jiu. terminologie rusă. istoria culturii şi slavonei româneşti. specialist în teorie literară şi literatură polonă (secolul XIX). la Catedra de filologie rusă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti. redactor şef al revistei „Zeszyty Sienkiwiczowskie”. etnologie. Vascenco.dr. istorie antică şi medievală. Antoni – conf. Olimpia – conf. specialitatea istoria slavisticii. Mihaela – prof. Vilău. Victor – membru al Academiei Internaţionale de Stiinţe de la Moscova. dr. la Departamentul de Lexicologie română şi albaneză al Universităţii din Mannheim. specialist în literatura rusă. la Universitatea din Cernăuţi. specialist în lingvistică slavă.dr. prof. Germania. la Catedra de filologie rusă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti. literatura secolelor al XX-lea – al XXI-lea). Universitatea Maria Skłodowska-Curie din Lublin. la Catedra de teorie literară. specialist în bibliologie. specialist în literatura rusă a secolului al XIX-lea. Iaroslava – lect. istoria artei ruse. Olteanu.doc. la Facultatea de Istorie a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Moraru. Antoaneta – conf. istoria mentalităţilor. lexicologie. Moisei.dr.dr.ROMANOSLAVICA XLI 362 Ludorowski.

................................................................ 87 Iaroslava Rizea........ 141 Ruxandra Lambru.... 71 Mihaela Moraru... 38 Antoaneta Olteanu.................. Un nou manuscris din „şcoala” de caligrafi şi miniaturişti de la mănăstirea Dragomirna (1627).......... 77 Camelia Dinu..................... 131 LINGVISTICĂ Olimpia Mitric...... Библейские образы в поэзии Ф. Тютчева и А.................. Despre postmodernismul rus........... Scurt istoric al cercetărilor privind numele de persoană din vechile documente româneşti...... Dimensiunea mitologică în romanele Olgăi Tokarczuk.............................................А................... Sine ira et studio................ 7 Lech Ludorowski..... Фета................................... Spaţiul în proza lui Bruno Schulz (Casa-centru)............ Человек – это звучит грозно! Образы-символы астафьевской повести «Царь-рыба»........... La poésie de Nikolaï Liliev.......... 147 ............. Entre le tradition nationale et l’influence u symbolisme........................................................................................ROMANOSLAVICA XLI 363 CUPRINS LITERATURĂ Virgil Şoptereanu.................... 54 Joanna Kornaś... 20 Bistra Ganceva.................... 112 Sabra Daici............... Henryk Sienkiewicz – homo viator... Modernismul literar rus: de la decadentism la avangardă..... „Ultimele povestiri” ale Olgăi Tokarczuk sau despre efemeritate.И..................................................................... Antroponimie subiectivă..................

........................................................................................... Studiile de slavistică ale lui Alexandru Ştefulescu. Aspecte culturale..... 160 Anca Bercaru............................. 277 Mirco Jivcovici la 85 de ani (Octavia Nedelcu).........C.. 211 Aurelia Herda............. Chiţimia – un deceniu de la dispariţie (Stan Velea).............. 311 ..... Vilău............................... 253 PERSONALIA Corneliu Barborică la 75 de ani (Dagmar Maria Anoca)............... 265 Profesorul Dorin Gămulescu la a 70-a aniversare (Anca Bercaru....... 220 Victor Vascenco.......................... 303 Pandele Olteanu – un deceniu de la dispariţie (Gheorghe Călin.................. Octavia Nedelcu)....... Czesław Miłosz între Europa şi America...................................................................................... 234 Axinia Crasovschi................ 294 IN MEMORIAM I...................... 175 MENTALITĂŢI Constantin Geambaşu..................................... 247 Antoni Moisei............................................... Mihai Mitu)......ROMANOSLAVICA XLI 364 Cosmin............................................. Ucrainenii din România... 287 Profesorul Mihai Mitu la a 70-a aniversare (Mariana Mangiulea)............ Însemnări pe marginea unei lucrări recente..... О соотношении терминов соломонар/ градовник в плювиальной практике румыноязычного населения Буковины...... Alaska şi comunităţile de staroveri......... Influenţe orientale şi occidentale în Rusia................ Derivarea numelor feminine în limba română.....................

....................... учебные словари (Maria Dumitrescu).............. Omagiu lui Michal Gáfrik cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani (Corneliu Barborică)...................... Bondaletov (red.... 326 „Studia sienkiewiczowskie” – radiografia unei reviste (Stan Velea)......... 340 Destinul unui prieten al literaturii române..V......... Studii lingvistice” (Maria Dumitrescu)........................... G......... Ohrida............................... 355 Despre autori........... тексты....... Sarmatismul baroc doar hybris al Renaşterii? (Stan Velea).. Samsonova................. „Cultură şi civilizaţie polonă”........... Мифы и образы сарматизма (Constantin Geambaşu). „Lipovenii........ Старославянский язык: таблицы.............ROMANOSLAVICA XLI 365 RECENZII Victor Vascenco.................... 348 CRONICI Din activitatea organizatorică a Asociaţiei Slaviştilor din România (Mariana Mangiulea).. 345 V............................. L............. D..... H. H................................................ 358 . Samsonov...... 2008).............. 320 M... 317 Constantin Geambaşu....... 353 Tematica celui de-al XIV-lea Congres Internaţional al slaviştilor (Republica Macedonia..... 331 Ново постижение на българската литературна историография (Bistra Ganceva).......)....................... Leskinen....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful