You are on page 1of 1

MAIATZAREN 5ean, DOMEKAN

Irteera 8:30 etan

GARBOLA (477 m) BURGOA (451 m)

Denbora: 3:15 ordu gehi hamaiketakoarena


Ibilbidea: 12 km
Igoera metatua: 510 m

Irteera ordua: 8:30 etan, batzokiko Hora de salida: 8:30 horas, desde la
patioaren aurrean dagoen autobus parada de autobús de enfrente del
geltokitik. Aldi honetan autobusez patio del batzoki. Esta vez salimos en
joango gara. autobus.
Itzulera: 14:30ak inguruan Regreso: sobre las 14:30

IZEN EMATEA: Posta elektroniko bat “itxartumendi2015@gmail.com”-era


bidali behar da, maiatzaren 2, osteguneko 14:00ak baino lehenago.
Telefono zenbaki bat jarri behar da posta elektronikoan, deitzeko
aldaketak izatekotan. Algortatik autobusez aterako gara bidaiaren
salneurria 10 eurokoa izanik, autobusean bertan ordainduko da
APUNTARSE: Enviar un correo electrónico a
itxartumendi2015@gmail.com antes de las 14 horas del jueves día 2 de
mayo. Anotar en el correo un teléfono de contacto por si hubiera
modificaciones en las condiciones de salida. Salimos de Algorta en
autobús, siendo el importe del viaje 10 euros que se cobrará en el mismo
autobús.