You are on page 1of 6

4-28-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Refleksje duszpasterskie
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
W dzisiejszą niedzielę
ks. Andrzej Maślejak
wysławiamy Boże Miłosierdzie i
proboszcz
dziękujemy Chrystusowi za Jego
Ks. Robert Wojsław
nieskończoną miłość. Bł. ks.
wikariusz
Michał Sopoćko, spowiednik św.
Ks. Siarhei Anhur
sr. Faustyny pisał, że naszą
wikariusz
odpowiedzią na Boże
miłosierdzie powinna być ufność,
która polega na spodziewaniu się SIOSTRY MISJONARKI
otrzymania pomocy. CHRYSTUSA KRÓLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
Czy ufamy Bogu, że nam
s. Aleksandra Antonik
pomoże w życiu? Czy czujemy, że
przełożona
ufność Bogu to nasza ostatnia deska ratunku? W Dzienniczku św. sr.
s. Małgorzata Polańska
Faustyna pisze: "Ufam łasce, która w największej nędzy obfituje, a ludzkość
nie znajdzie uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia
mojego". NIEDZIELNE MSZE ŚW.
sobota - 4:00pm
Tak jak Bóg jest miłosierny wobec nas, tak i my powinniśmy być miłosierni Saturday - 5:30pm
wobec innych. Dla nas jest to najkwięsze wyzwanie, bo to oznacza, że mamy in English
również być miłosierni wobec naszych wrogów, ponieważ Pan Bóg jest dobry niedziela - 8:00, 9:30,
także dla niewdzięcznych i złych. (Łk 9,35-36) 11:15 (z udziałem dzieci),
Jak więc powinno się objawiać nasze miłosierdzie w codziennym życiu? 1:00, 7:00
Najpierw starajmy się współcierpieć z cierpiącymi i pokrzywdzonymi. Potem (z udziałem młodzieży)
okazujmy innym miłosierdzie przez czyn, słowo i modlitwę. Takie
postępowanie wyrobi w nas stałą chęć wspomagania bliźniego. Codzienne Msze ŚW.
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia gorąco poprośmy św. Sr. Faustynę o od poniedziałku do soboty
wstawiennictwo za nami i naszymi rodzinami. Pomódlmy się modlitwą, którą o 9:00am;
wypowiedział św. Jan Paweł II w czasie kanonizacji sr. Faustyny w 2000 od poniedziałku do piątku
roku: "A ty Faustyno, darze Boży dla naszych czasów, darze ziemi polskiej dla o 7:00pm
całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy pojęli głębię Bożego miłosierdzia.
Pomóż nam żywo jego doświadczyć i świadczyć o nim wśród ludzi. Niech Biuro Parafialne czynne:
twoje przesłanie światła i nadziei rozprzestrzenia się po całym świecie, od poniedziałku do piątku
nakłania grzeszników do nawrócenia, łagodzi rywalizację i nienawiść, otwiera 10:00am -12:00pm
ludzi i narody na praktykowanie braterstwa. I my dziś wpatrzeni w oblicze 1:00pm - 5:00pm
Zmartwychwstałego Chrystusa czynimy naszą modlitwę ufnego zawierzenia i w soboty
z niewzruszoną nadzieją wypowiadamy 10:00am - 2:00pm
"Jezu ufam Tobie." Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Krystyny


Szymczakowskiej z ok. urodzin
1:00 +Paulina Wilżak
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 28 KWIETNIA 1:00 +Bolesław, Regina Kobyłecki
8:00 +Stanisław Śwderski (36 rocz. śmierci) 1:00 +Zygmunt Linowski - od Zofii Bańka
9:30 +Anna Sokołowska (rocz. śmierci) od rodziny 1:00 +Józefa Długosz Dolecki (1 rocz. śmierci) i zmarli z
11:15 +z rodzin Śliweckich i Sieczków rodziny
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB w 40 rocz. ślubu dla Anny i 1:00 +Alojza Łakoma (zmarła w Polsce)
Krzysztofa Kolczykiewicz - od przyjaciół 7:00 +Zofia, Alfons Magdziarz
1:00 +Andrzej Bańka (7 rocz. śmierci)
1:00 +Paulina Wilżak
W niedzielę, 12 maja pragniemy
1:00 +Monika i Tomasz Pelak
modlitwą otoczyć nasze mamy. Dla
1:00 +Jerzy Tadajewski
żyjących będziemy prosić o Boże
1:00 +Wiktor Babiuch
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
1:00 +Ryszard Sen - od Jerzego Sokołowskiego
łaski, a dla zmarłych o szczęście wieczne.
1:00 +Zygmunt Linowski - od Marii Kulpa
Na kopertkach, które są w rocznym
1:00 +Helena Kowalska, Katarzyna, Robert, Henryk,
zestawie, a także wystawione na stoliku
Ludwik oraz zmarli z rodziny
w kościele prosimy wypisać imiona mam, które chcemy
1:00 +Irena, Edward Brzeski
polecać wspólnej modlitwie. Przez 9 dni otprawimy
1:00 +Andrzej Klawa
szczególną nowennę Mszy Św. w intencji mam.
1:00 +Alojza Łakoma (zmarła w Polsce)
7:00 +Stanislaw, Genowefa, Marian Mieczkowscy
PONIEDZIAŁEK - 29 KWIETNIA WYMIANA TAJEMNIC
RÓŻAŃCOWYCH
9:00 +Marian Kurzatkowski - Jan Zalewski, Maria
Czartry Członków Żywego Różańca
7:00 - O Boże bł. dla Joanny z okazji urodzin zapraszamy na wymianę tajemnic
różańcowych w niedzielę, 5 maja
WTOREK - 30 KWIETNIA po Mszy Świętej o godz. 1:00pm.
9:00 +Marian Kurzatkowski - Tadek, Maria
7:00 +Stefan Szefer - rodzina Zaleczny
POSŁUGA W KOŚCIELE
ŚRODA - 1 MAJA
LEKTORZY
9:00 - Za Parafian Sobota/Niedziela 5 - 5 - 2019
7:00 +Anna Dec (w dniu urodzin), z rodzin Decow i 4:00 - A. Marchel
Feledynów 5:30 - M. Ivers
8:00 - M. Kaniuch, M. Mikołajczyk
CZWARTEK - 2 MAJA
9:30 - A. Bryczkowska, S. Dobrzyński, A. Martusiewicz
9:00 +Marian Kurzatkowski - Irna Nieminska 11:15 - Dzieci kl. 4, J. Ledzinski
7:00 - O powołania kapłańskie i zakonne i o jedność 1:00 - O. Ośko, K. Grzesiak, S. Bis
parafian 7:00 - J. A. Wróbel
PIĄTEK - 3 MAJA KOLEKTORZY
9:00 +Marian Kurzatkowski - Tadeusz Rogowski z żoną Sobota/Niedziela 5 - 5 - 2019
7:00 - Za konających i cierpiących od Arcybractwa 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
7:00 - O Boże bł. dla grupy modlitewnej 8:00 - Z. Sznitka, E. Szymański
7:00 - O Boże bł. z ok. Urodzin dla Franka Maziarza 9:30 - A. Nytko, J. Ryzner, Z. Skorupa, J. Szwakopf
7:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Krystyny 11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokołowski, Z. Wolan, K.
Szymczakowskiej Zadrozny
7:00 +Zygmunt Linowski - od Barbary Czartoryski 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 +Katarzyna, Władysław Kulik 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
SOBOTA - 4 MAJA
SKŁADKA CSA - 21 KWIETNIA 2019
9:00 +Marian Kurzatkowski - Maria Kulpa
4:00 +Elizabeth Herman DEDYKACJE ZEBRANO NADWYŻKA
5:30 +Barbara Żabicka (17 rocz. śmierci) - od Ojca
NIEDZIELA - 5 MAJA CSA $51,768.00 53,837.00 $2,069.00

8:00 - O bł. Boże dl Stanisławy Mandziuk z ok. urodzin


9:30 +Waleria Skorka - od wnuków
11:15 - O Boże bł. i potrzene łaski dla rodziny Orzoł Serdeczne Bóg zapłać
11:15 +Franciszek, Eugeniusz Furlepa, Jan Krukowski za troskę o Kościół
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Koła Żywego Różańca
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

„Dałeś mi Boże, nie tylko to, że istnieję, ale i to, że z


grzesznika stałem się usprawiedliwionym i świętym: w
tym usprawiedliwieniu i uświęceniu doznałem wiekszego
Myśli ku rozważeniu na podstawie książki "Jezus miłosierdzia niż w stworzeniu” (św Augustyn) Św. Hilary
Król Miłosierdzia" napisanej przez bł. ks. Michała pisze: „Więcej bowiem znaczy wspomagać innych i
Sopoćko przebaczać nam winy, niż ich stwarzać i karać w swej
Miłosierdzie to cnota moralna, mocy.” Do miłosierdzia należy bardziej darowywać niż
pobudzająca do należytego karać, dlatego Bóg wymierzenie sprawiedliwości odkłada
współcierpienia w cudzej nędzy i na życie przyszłe, tu zaś wciąż miłosierdzie przebacza nam
usunięcia jej w miarę możności. winy w sakramencie pokuty. Dlatego Bóg ciagle woła „
Miłosierdzie jest skutkiem miłości i nawróćcie się do Mnie ze wszystkiego serca waszego” Jl, 2
polega na smutku z nieszczęścia 12. „Wyznajcie Pana bo dobry, bo na wieki miłosierdzie
osoby ukochanej, jak gdyby ono Jego” Ps 135,1
było naszy własnym oraz na dążeniu
do usunięcia jego, jak gdyby
osobistego. W każdym dziele Bożym INTENCJE PAPIESKIE NA KWIECIEŃ 2019
znajduje się Jego miłosierdzie. Intencja powszechna: Za lekarzy i ich
Madrość Boża rządząca światem współpracowników humanitarnych na terenach
natchniona jest przede wszystkim objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie
miłosierdziem, które wszędzie i dla ocalenia życia innych.
zawsze łagodzi wymaganie
sprawiedliwości. Psalm 135 mowi –
„Bo na wieki miłosierdzie Jego”. W Środę Popielcową
TRIDUUM PRZED
kapłan mówi: „Wysłuchaj mnie Panie, bo łaskawe jest
UROCZYSTOŚCIĄ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
miłosierdzie Twoje.”
Doktor Anielski dopiero w odkupieniu ludzi widzi W dniach od 25 - 27 kwietnia odbędzie się w naszej
pełnię wszechmocy i miłosierdzia Bożego i za św. parafii Triduum przed uroczystościa Bożego Miłosierdzia.
Augustynem powiada, iż większą wszechmoc Bóg okazał w Triduum będzie prowadził
odkupieniu grzeszników przez swoje niezmierzone O. Włodzimierz Zatorski, benedyktyn z Tyńca.
miłosierdzie, niż w stworzeniu choćby najdoskonalszych Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w
duchów niebieskich, gdyż łatwiej stworzyć świętych niż Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku
usprawiedliwić grzeszników. „Dałeś mi, Boże, nie tylko to, 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie
że istnieję, ale i to, że z grzesznika stałem się Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia
usprawiedliwionym i swiętym. W tym usprawiedliwieniu i kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007
uswięceniu doznałem większego miłosierdzia niż w dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009
stworzeniu” – woła św. Augustyn. przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich
W czym jest największe miłosierdzie Boże: „że Bóg przy opactwie. Autor książek o tematyce duchowej,
mogąc zniszczyć, albo przynajmniej od razu surowo między innymi: Przebaczenie, Otworzyć serce, Dar
ukarać grzeszników, nie czyni tego, lecz utrzymuje ich, jak sumienia, Milczeć, aby usłyszeć, Droga człowieka, Osiem
gdyby na ręku własnym nosi, żywi, napełnia duchów zła, Po owocach poznacie. Od kwietnia 2009 do
przyjemnościami, pozwala swemu słońcu nad nimi kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w
swiecić i deszczowi padać, by użyźniał ich ogrody i pola, klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od
by nadto w chwili odpowiedniej wlać swoją miłość w ich 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. Od 2013
dusze, przebaczyć i postawić ich na równi ze roku pełni funkcję podprzeora.
sprawiedliwymi. ”Jeżeli oddalimy się od miłosierdzia Plan Triduum
Bożego, zgubimy swe życie pod względem doczesnym i
wiecznym. Piatek 26 kwietnia
Co to jest miłosierdzie? 9:00 am - Msza święta z nauką i Koronka do Bożego
Miłosierdzie jako cnota jest to rozumne Miłosierdzia
współcierpienie w cudzym nieszczęściu i czynna chęć 7:00 pm - Msza święta z nauką, Koronka do Bożego
wspomożenia bliźniego. To jest cnota moralna Miłosierdzia i konferencja dla wszystkich
wypływająca z miłości bliźniego, ktora polega na smutku z Sobota 27 kwietnia
nieszczęścia osoby ukochanej i na dążeniu do usunięcia 9:00 am - Msza święta z nauką i koronka do Bożego
jego, jak gdyby osobistego. U człowieka miłosierdzie to Miłosierdzia
najwyższy objaw miłości bliźniego. W Bogu zaś 4:00 pm - Msza święta z nauką i Koronka do Bożego
miłosierdzie jest największą doskonałością. Jest ono Miłosierdzia
objawem największej wszechmocy Bożej. Stworzenie, czyli 5:00 pm - Nauka w sali Jana Pawła II
wydobycie nas z nicości, to akt Bożego miłosierdzia, bo
Bóg bez nas jest sam w sobie szczęśliwy. Największe Niedziela 28 kwietnia
miłosierdzie Boże widać w odkupieniu, bo jak powiada Nauki na wszystkich Mszach świętych
Augustyn „łatwiej stworzyć świetych niż usprawiedliwić 3:00 pm - 4:00 pm -
grzeszników”. Godzina Miłosierdzia z nauką
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

I CZWARTEK MIESIĄCA MODLITWOM POLECAMY


2 maja przypada CHORYCH I CIERPIĄCYCH
pierwszy czwartek Irena, Antoni Popławski, Józef
miesiąca – dzień, w Wasilewski, Anna Celińska, Maria
którym modlimy się o Rożek, Barbara Grudka, Eleonora,
powołania kapłańskie Teresa Szymański, Anna Rusinowski,
i zakonne. Zapraszamy Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
na Mszę św. o godz. Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna,
7:00pm i adorację Łukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Stanisława
Najświętszego Samentu. Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształowicz,
Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Kuniec,
Halina Konwiak, Roma Muszyńska, Izabella, Paweł
I PIĄTEK MIESIĄCA Kuniec, Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir,
W tym tygodniu, 3 maja przypada I piątek miesiąca. Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik,
- Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu Janina Pienkowska, Leszek Siery, Bronisława Macek,
- Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm - Okazja do Marian B., Sohayla Babbie, Helena Janda, Marian,
spowiedzi świętej pierwszopiątkowej rano od godz. Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran Gun,
Ryszard Nytko, Izydor Szklarski
8:30am i wieczorem od godz. 6:00pm
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
- Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin.

I SOBOTA MIESIĄCA KAWIARENKA NA MISJE


SIÓSTR FELICJANEK NA HAITII
4 maja z okazji pierwszej soboty miesiąca
poświęconej Niepokalanemu Sercu NMP Dzisiejszy dochód z kawiarenki jest przeznaczony na
zapraszamy na śpiewanie godzinek o godz. misje sióstr Felicjanek w Jacmel na Haitii. Oprócz ciasta
8:30am. można zakupić swieżo wypieczone chleby. Bardzo
prosimy o poparcie i donacje na ten cel. Dwie młode
parafianki Emilka Skwarek i Kasia Purzycka wybierają
PAMIĄTKOWY ALBUM się w czerwcu do sióstr na Haitii jako woluntariuszki.
na 40 lecie naszej Parafii Siostra Inga Borko gościła 2 lata temu w naszej parafii.
Mieliśmy okazje poznać zaledwie cząstke ich wspanialej
Stańmy się częścią naszej wspólnej historii! Zapraszamy
pracy w slużbie najuboższym. Mamy nadzieję, że uda
wszystkie rodziny i biznesy do włączenia się w
nam się nawiazać ściślejszą współpracę z placówką sióstr
tworzenie pięknego albumu na październikową
i w przyszłości regularnie pomagać osobiście i finansowo.
uroczystość 40 lecia naszej parafii. Zyczenia rodzinne i
firmowe bedą zamieszczone w galerii zwieńczającej to To prawda, że nie trzeba szukać biednych na Haitii,
ponieważ mamy też ubogich wokół siebie, ale Kościół od
piękne wydanie upamiętniające naszą wspólną historię i
początku był rownież kościołem misyjnym. Czasami Pan
ku pamięci następnych pokoleń.
Bóg otwiera jakieś drzwi i nas zaprasza abyśmy
Prosimy o kontakt z Marcinem Zającem (586)383-1148
przekroczyli próg. Spotkanie z siostrą Inga, jej
świadectwo życia i działanie Pana Boga w nim, zaprosiło
GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH nas abyśmy poszli w kierunku tych otwartych drzwi. Za
wszelkie donacje z góry serdeczne i szczere Bóg zapłać.
Osoby borykające się z uzależnieniami: (alkohol,
narkotyki, leki) zapraszamy na spotkania grupy Czeki można wypisać na Felician Sisters of North
wsparcia. Spotkania odbywają się w trzech wymiarach America z dopiskiem memo Felician Haiti Mission.
z poradą medyczną, terapeutyczna i duchową. Więcej informacji na temat pracy sióstr można przeczytać
Wtorek, 6:00pm w sali pod plebanią. w interesujacym blogu https://siostryfelicjankihaiti.com/
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

Dear Fellow Community Member,


The Annual Our Lady of Czestochowa Parish
Festival is rapidly approaching, so mark your
calendars for Saturday and Sunday, June 8th and
9th of 2019.
Our Festival Committee has been very busy
organizing this major event to ensure that it will be
a great success! This festival is far more then just a
fundraiser. It is our annual celebration of our
Polish-American heritage for our parish families
and our local community.
The 2019 Festival is also an excellent opportunity for local businesses and
organizations to promote their name, products, and services to our
parishioners and to the local community members. We are expecting
nearly 4,000 people to attend this year’s festival! We invite you to take
advantage of this opportunity and become a festival sponsor.
With your generous donation your company name will be listed on our
festival’s advertising materials, and announced through speakers during
festival events. We will provide a space for your company advertising
banner. All proceeds earned from the festival will be used to support our
Church operations.
Please refer to the enclosed list of sponsorship opportunities. As always, all
donations are 100% tax-deductible.
Please contact Mateusz Wasiolek – Festival Sponsors Coordinator at (586)
907 3645 or polishfestivalolc@gmail.com for more information on
becoming a festival sponsor or with any questions.
Our Lady of Czestochowa Church greatly appreciates the continued
support that our local businesses offer to help make this a fantastic
celebration for everyone!!
Sincerely,
Rev. Andrzej Maślejak
The OLC 2019 Festival Committee

****************************************************************
Our Lady of Czestochowa 2016 Parish Festival Sponsorship
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.