You are on page 1of 6

1

4. MANUAL PENGGUNA INDIVIDU

1. Buka portal https://sgmy.moe.gov.my/. Klik pada ikon Modul Individu SGMy


seperti berikut;

2. Klik Log In pada pilihan GURU KPM (lajur kiri)

MANUAL PENGGUNA INDIVIDU 1


2

3. Masukkan username: nombor mykad dan kata laluan: **** (seperti yang telah
dimaklumkan)

4. Terdapat tiga (3) pilihan menu dalam MENU UTAMA seperti paparan di bawah;

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

MANUAL PENGGUNA INDIVIDU 2


3

5. INDIVIDU perlu melengkapkan empat (4) proses kerja utama iaitu;

5.1 Klik sub menu PENGESAHAN

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

i. Membuat pengesahan dengan tanda ‘/’ pada PENGAKUAN


PERMOHONAN dan klik butang YA, SAHKAN MAKLUMAT INI

MANUAL PENGGUNA INDIVIDU 3


4

5.2 Klik sub menu SLIP SIJIL

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

i. Seterusnya individu boleh mencetak slip sijil seperti maklumat di


atas dengan klik butang CETAK

5.3 Klik sub menu MAKLUMAT UJIAN

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

i. Individu perlu memilih radio button HADIR atau TIDAK HADIR pada
STATUS KEHADIRAN kemudian klik butang Kemaskini. Serta
NYATAKAN SEBAB TIDAK HADIR SECARA RINGKAS (jika
berkenaan) dan klik butang Kemaskini.

MANUAL PENGGUNA INDIVIDU 4


5

ii. Jika radio button HADIR dipilih, butang CETAK SLIP MENDUDUKI
PEPERIKSAAN akan dipaparkan

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

iii. SLIP MENDUDUKI PEPERIKSAAN akan dipaparkan seperti di bawah;

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

MANUAL PENGGUNA INDIVIDU 5


6

5.4 Klik sub menu BORANG MAKLUM BALAS

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

i. Individu WAJIB menjawab BORANG MAKLUM BALAS UPBMG 2018


yang disediakan dan klik butang HANTAR. KEGAGALAN menjawab
maklum balas akan mengakibatkan keputusan peperiksaan TIDAK
DIPAPARKAN pada menu berikutnya.

MANUAL PENGGUNA INDIVIDU 6