ŠIFRA BOLEST A01 Trbušni tifus i paratifus A01.0 Trbušni tifus uzročnik Salmonella typhi A01.

4 Paratifus, nespecificiran A02 Ostale zarazne bolesti uzrokovane salmonelama A02.9 Infekcije salmonelama s komplikacijama A03 Šigeloza A03.9 Šigeloza nespecificirana A04 Ostale bakterijske crijevne infekcije A05.0 Alimentarna stafilokokna intoksikacija A05.1 Botulizam A05.8 Ostale specif. bakterijske alimentarne intoksikacije A05.9 Bakterijska alimentarna intoksikacija, nespecificirana A06.0 Akutna amebna dizenterija A06.1 Kronicna crijevna amebijaza A08 Virusne i druge specificirane crijevne infekcije A09 Dijareja i gastroenteritis (infekcioznog podrijetla) A15 Tuberkuloza dišnih putova A21 Tularemija A22 Antraks A23 Bruceloza A26 Erizipeloid A27 Leptospiroza A35 Tetanus A36 Difterija A37 Hripavac (pertussis) A38 Šarlah (scarlatina) A39 Meningokokna infekcija A40 Streptokokna sepsa A41 Ostale sepse A42 Aktinomikoza A46 Erizipel A54 Gonokokna infekcija A59 Trihomonijaza do 4 dana A60 Anogenitalni herpes (herpes simpleks A74 Ostale bolesti uzrokovane klamidijama A74.0 Klamidijski konjuktivitis A75 Tifusna groznica A78 Q-groznica A80 Akutni poliomijelitis A82 Bjesnoca A84 Virusni encefalitis koji prenose krpelji B02 Zoster (herpes zoster) B05 Ospice (morbilli) B06 Rubeola (rubella) B08.3 Erythema infectiosum (peta bolest) B15 Akutni hepatitis B18 Kronični virusni hepatitis B20 Bolest uzrok. humanim imunodeficijencijskim

C19. USNE ŠUPLJINE I ŽDRIJELA C15 Zloćudna novotvorina jednjaka C16 Zloćudna novotvorina želuca 59 C17 Zloćudna novotvorina tankoga crijeva do 60 dana 60 C18. osim bubrežne zdjelice do 60 dana 82 C65 Zloćudna novotvorina bubrežne zdjelice do 60 dana 83 C66 Zloćudna novotvorina mokraćovoda (uretera) do 60 dana 84 C67 Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura do 60 dana 85 C70 Zloćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi) do 60 dana 86 C71 Zloćudna novotvorina mozga do 60 dana 87 C72 Zloćudna novotvorina kralježnicne moždine.virusom (HIV) s posljedičnom infekcijskom i B26 Zaušnjaci (parotitis) B27 Infekciozna mononukleoza B30 Virusni konjunktivitis B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije B36 Površinske mikoze B58 Toksoplazmoza B67 Ehinokokoza C00 . do 60 dana 94 C91 Limfatična leukemija do 60 dana 95 C92 Mijeloična leukemija do 60 dana . C20 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona) (rektuma) do 60 dana 61 C21 Zloćudna novotvorina čmara (anusa) i analnog kanala do 60 dana 62 C22 Zloćudna novotvorina jetre i intrahepaticnih žučnih vodova do 60 dana 63 C23 Zloćudna novotvorina žučnog mjehura do 60 dana 64 C24 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova do 60 dana bilijarnoga trakta 65 C32 Zloćudna novotvorina grkljana (larinksa) do 60 dana 66 C33 Zloćudna novotvorina dušnika (traheje) do 60 dana 67 C34 Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća do 60 dana 68 C40 Zloćudna novotvorina kostiju i zglobova hrskavice udova do 60 dana 69 C43 Zloćudni melanom kože do 60 dana 70 C44 Ostale zloćudne novotvorine kože do 30 dana 71 C46 Kaposijev sarkom do 60 dana 72 C50 Zloćudna novotvorina dojke do 60 dana 73 C51 Zloćudna novotvorina stidnice (vulve) do 60 dana 74 C53 Zloćudna novotvorina vrata maternice (cerviksa) do 30 dana 75 C56 Zloćudna novotvorina jajnika (ovarija) do 60 dana 76 C57 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih do 30 dana 77 C60 Zloćudna novotvorina spolnog uda (penisa) do 30 dana 78 C61 Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate) do 60 dana 79 C62 Zloćudna novotvorina sjemenika (testisa) do 60 dana 80 C63 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih muških spolnih organa do 60 dana 81 C64 Zloćudna novotvorina bubrega.C14 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE USNE. moždanih živaca do 60 dana i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava 88 C75 Zloćudna novotvorina ostalih endokrinih žlijezda i srodnih struktura do 42 dana 89 C80 Zloćudna novotvorina bez specificiranog sijela 60 dana 90 C81 Hodgkinova bolest do 60 dana 91 C82 Non Hodgkin limfomi do 60 dana 92 C88 Zloćudne imunoproliferativne bolesti do 60 dana 93 C90 Multipli mijelom i zloćudne plazmocitne novotvor.

rektuma i analnog kanala do 14 dana 100 D25 Lejomiom maternice do 42 dana 101 D27 Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija) do 42 dana 102 D30 Dobroćudna novotvorina mokraćnih organa do 42 dana 103 D31 Dobroćudna novotvorina oka i adneksa do 14 dana 104 D33 Dobroćudna novotvorina mozga i ostalih dijelova središnjeg do 42 dana živčanog sustava 105 D36 Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela do 14 dana 106 D50-D89 BOLESTI KRVI I KRVOTVORNOG SUSTAVA TE ODREĐENE do 60 dana BOLESTI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA 107 D50 Anemija do 14 dana 108 D73 Bolesti slezene do 30 dana 109 D86 Sarkoidoza do 30 dana 110 E04 Druge bolesti štitnjače do 7 dana 111 E05 Tireotoksikoza (hipertireoza) do 42 dana 112 E06 Tireoiditis do 30 dana 113 E10 Dijabetes melitus do 42 dana 114 E27 Poremećaji nadbubrežne žlijezde do 30 dana 115 Poremećaji ponašanja do 21 dan 116 F00 Demencija kod Alzheimerove bolesti do 90 dana 117 F03 Nespecificirana demencija do 60 dana 118 F04 Organski amnestički sindrom koji nije uzrokovan alkoholom do 30 dana i drugim psihoaktivnim tvarima 119 F06 Ostali duševni poremećaji izazvani oštećenjem i disfunkcijom do 60 dana mozga i fizičkom bolešću 120 F07 Poremećaj ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću. do 21 dan oštećenjem i disfunkcijom mozga 121 F19 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem do 21 dan više droga ili pak uzimanjem ostalih tvari 122 F20 Shizofrenija do 90 dana 123 F23 Akutni i prolazni psihotični poremećaji do 30 dana 124 (F30-F39) AFEKTIVNI POREMEĆAJI (POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA) do 30 dana NEUROTSKI.96 D02 Karcinom in situ srednjeg uha i dišnog sustava do 14 dana 97 D04 Karcinom in situ kože do 21 dan 98 D06 Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa) do 21 dan 99 D12 Dobroćudna novotvorina kolona. VEZANI UZ STRES I SOMATOFORMNI POREMEĆAJI 125 G00 Bakterijski meningitis. mijelitis i encefalomijelitis do 42 dana 127 G20 Parkinsonova bolest i srodni sindromi do 42 dana 128 G35 Multipla skleroza do 42 dana 129 G40 Epilepsija do 42 dana 130 G43 Migrena do 7 dana 131 G44 Ostale glavobolje do 7 dana 132 G45 Prolazni cerebralni ishemijski napadaji i sindromi u vezi s njima do 14 dana 133 G46 Vaskularni sindromi mozga kod cerebrovaskularnih bolesti do 42 dana 134 G50 Poremećaji trigeminalnog živca do 21 dan 135 G51 Poremećaji facijalnog živca do 21 dan 136 G52 Poremećaji ostalih kranijalnih živaca do 21 dan . nesvrstan drugamo do 42 dana 126 G04 Encefalitis.

I15 HIPERTENZIVNE BOLESTI do 21 dan 172 I11 Hipertenzivna bolest srca do 30 dana 173 I20 .I25 ISHEMIČNE BOLESTI SRCA do 42 dana 174 I20 Angina pektoris do 7 dana 175 I21 Akutni infarkt miokarda do 30 dana 176 I25 Kronična ishemična bolest srca do 42 dana 177 I25. valvula nespecificirana do 30 dana 182 I40 Akutni miokarditis do 42 dana 183 I42 Kardiomiopatija do 14 dana 184 I43 Kardiomiopatija kod bolesti svrstanih drugamo do 42 dana . do 14 dana 178 I26 Plućna embolija do 30 dana 179 I30 Akutni perikarditis do 30 dana 180 I35 Nereumatske bolesti aortne valvule do 30 dana 181 I38 Endokarditis.137 G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa do 30 dana 138 G56 Mononeuropatije ruke do 30 dana 139 G57 Mononeuropatije noge do 30 dana 140 (G60-G64) POLINEUROPATIJE I OSTALI POREMEĆAJI PERIFERNOGA do 30 dana ŽIVČANOG SUSTAVA 141 G70 Miastenija gravis i ostali mioneuralni poremećaji do 42 dana 142 G81 Hemiplegija do 42 dana 143 G82 Paraplegija i tetraplegija do 90 dana 144 G92 Toksična encefalopatija do 30 dana 145 H05 Bolesti očne šupljine do 42 dana 146 H10 Konjunktivitis do 7 dana 147 H15 Bolesti bjeloočnice do 14 dana 148 H16 Keratitis do 21 dan 149 H17 Ožiljci i zamućenja rožnice do 7 dana 150 H18 Ostali poremecaji rožnice do 21 dan 151 H20 Iridociklitis do 21 dan 152 H25 Senilna katarakta do 30 dana 153 H27 Ostali poremećaji leće do 30 dana 154 H30 Korioretinalna upala do 42 dana 155 H33 Ablacije i rupture mrežnice do 60 dana 156 H40 Glaukom do 42 dana 157 H43 Poremećaji staklastog tijela do 60 dana 158 H44 Poremećaji očne jabučice do 60 dana 159 H53 Vidni poremećaji do 21 dan 160 H60 Upala vanjskog uha (otitis externa) drugamo do 5 dana 161 H65 .H75 BOLESTI SREDNJEG UHA I MASTOIDA do 21 dan 162 H70 Mastoiditis i srodna stanja do 21 dan 163 H72 Perforacija bubnjiča (membrane timpani) do 7 dana 164 H80 Otoskleroza do 7 dana 165 H82 Vertiginozni sindrom u bolestima svrstanim drugamo do 7 dana 166 H83 Druge bolesti unutrašnjeg uha do7 dana 167 (I00-I99) BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA do 21 dan 168 I01 Reumatska groznica sa srčanom bolesti do 42 dana 169 I07 Reumatske bolesti trikuspidalne valvule do 42 dana 170 I09 Ostale reumatske bolesti srca do 42 dana 171 I10 .0 Aterosklerotska kardiovaskularna bolest.

7 Periapikalni apsces bez sinusa do 10 dana 226 K05 Gingivitis i periodontalne bolesti do 7 dana 227 K21 Gastroezofagealni refluks do 30 dana 228 K21. nespecificirana do 30 dana 212 J17 Pneumonija u bolestima svrstanima drugamo do 30 dana 213 J20 Akutni bronhitis do 21 dan 214 J30 Vazomotorni i alergijski rinitis do 7 dana 215 J30.1 Vrijed jednjaka do 28 dana 231 K25 Vrijed želuca do 28 dana 232 K26 Vrijed dvanajstika do 28 dana 233 K35 Akutna upala crvuljka (apendicitis) do 21 dan .0 Upale pulpe (pulpitis) do 7 dana 225 K04.185 I44 Atrioventrikularni blok i blok lijeve grane do 42 dana 186 I45 Ostali poremećaji provodenja do 14 dana 187 I47 Paroksizmalna tahikardija do 14 dana 188 I49 Ostale srčane aritmije do 21 dan 189 I50 Insuficijencija srca do 42 dana 190 I60 .2 Intracerebralno krvarenje u hemisferi.I69 CEREBROVASKULARNE BOLESTI do 42 dana 191 I60 Subarahnoidalno krvarenje do 42 dana 192 I61. nesvrstana drugamo do 14 dana 210 J15.8 Druga bakterijska pneumonija do 30 dana 211 J15. nespecificiran kao akutni ili kronični do 21 dan 220 J43 Emfizem do 21 dan 221 J44 Druga kronična opstruktivna plućna bolest do 21 dan 222 J45 Astma do 7 dana 223 K02.9 Bakterijska pneumonija. nespecificiran do 5 dana 224 K04.2 Drugi sezonski alergijski rinitis do 5 dana 216 J34 Druge bolesti nosa i nosnih sinusa do 14 dana 217 J36 Peritonzilarni apsces do 21 dan 218 J37 Kronična upala grkljana i dušnika (kronični laringitis i laringotraheitis) do 14 dana 219 J40 Bronhitis. nespecificiran kao krvarenje ili infarkt do 60 dana 195 I70 Ateroskleroza do 21 dan 196 I80 Flebitis i tromboflebitis do 21 dan 197 I81 Tromboza vene porte do 60 dana 198 I82 Ostale embolije i tromboze vena do 30 dana 199 I83 Varikozne vene nogu do 30 dana 200 I84 Hemoroidi do 14 dana 201 I85 Varikoziteti jednjaka do 30 dana 202 I87 Ostale venske bolesti do 21 dan 203 I88 Nespecificni limfadenitis do 14 dana 204 I95 Hipotenzija do 7 dana 205 I97 Bolesti cirkulacijskog sustava nastale nakon medicinskih postupaka. nespecificirano do 60 dana 193 I63 Cerebralni infarkt do 60 dana 194 I64 Inzult. do 30 dana a nesvrstane drugamo 206 I98 Ostale bolesti cirkulacijskog sustava u bolestima svrstanim drugamo do 21 dan 207 (J00-J06) AKUTNE INFEKCIJE GORNJEGA DIŠNOG SUSTAVA do 7 dana 208 (J10-J18) GRIPA I UPALA PLUĆA (INFLUENCA I PNEUMONIJA) do 21 dan 209 J12 Virusna pneumonija.0 Gastroezofagealni refluks s ezofagitisom do 30 dana 229 K22 Ostale bolesti jednjaka do 14 dana 230 K22.9 Zubni karijes.

234 K40.8 Ostale specificirane bolesti probavnog sustava do 14 dana 257 K93 Bolesti ostalih probavnih organa kod bolesti svrstanih drugamo do 7 dana 258 L04 Lymphadenitis acuta do 21 dan 259 L05 Pilonidalna cista do 21 dan 260 L23.9 Funkcionalni poremećaj crijeva.0 Upala žučovoda (kolangitis) do 30 dana 254 K85 Akutna upala gušterače (akutni pankreatitis) do 6a dana 255 K86 Ostale bolesti gušterače do 30 dana 256 K92.9 Erythema multiforme.9 Kronicni hepatitis.8 Ostale urtikarije do 21 dan 267 L51 Erythema multiforme do 42 dana 268 L51.9 Bolest crijeva.3 Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan kontaktom kože s do 10 dana 261 L25.0 Ulcerozni (kronicni) enterokolitis do 42 dana 241 K56 Paraliticni ileus i opstrukcija crijeva bez hernije do 42 dana 242 K59. nespecificirana do 14 dana 245 K70 Alkoholna bolest jetre do 21 dan 246 K70. nespecificiran do 7 dana 243 K60.8 Ostali specificirani poremećaji pigmentacije do 5 dana 279 L84 Kurje oči i žuljevi do 7 dana 280 L88 Pyoderma gangrenosum do14 dana 281 M00 Piogeni artritis do 42 dana .9 Akne.2 Obostrana preponska kila.6 Kontaktna urtikarija do 5 dana 266 L50.K52 NEINFEKTIVNA UPALA TANKOGA I DEBELOGA do 21 dan CRIJEVA (NEINFEKTIVNI) 239 K50.0 Apsces jetre do 42 dana 250 K80 Žučni kamenci (kolelitijaza) do 21 dan 251 K81 Upala žučnjaka (kolecistitis) do 42 dana 252 K83 Ostale bolesti žučnog sustava d0 30 dana 253 K83.L59 POREMEĆAJI KOŽE I POTKOŽNOGA TKIVA U VEZI do 14 dana SA ZRAČENJEM 273 L65. nespecificirane do 3 dana 275 L72 Folikularne čiste kože i potkožnoga tkiva do 5 dana 276 L80 Vitiligo do 7 dana 277 L81 Ostali poremećaji pigmentacije do 7 dana 278 L81.9 Eritematozna stanja.9 Ispadanje kose bez ožiljaka.3 Jednostrana ili nespecificirana preponska kila do 30 dana 236 K41 Bedrena kila (femoralna hernija) do 30 dana 237 K44 Ošitna kila (dijafragmalna hernija) do 7 dana 238 K50 .2 Ostale vrste pruriga do 10 dana 263 L30 Ostali dermatitisi do 21 dan 264 L40 Psoriasis do 30 dana 265 L50.9 Crohnova bolest. nespecificirana do 30 dana 240 K51. bez opstrukcije ili gangrene do 30 dana 235 K40. nespecificirano do 14 dana 274 L70. nespecificirana do 14 dana 247 K71 Toksična bolest jetre do 30 dana 248 K73.9 Nespecificirani kontaktni dermatitis. nespecificiran do 7 dana 249 K75. nespecificirana do 14 dana 271 L54 Eritem kod bolesti svrstanih drugamo do 14 dana 272 L 55 . neoznačena uzroka do 7 dana 262 L28. nespecificiran do 21 dan 269 L52 Erythema nodosum do 21 dan 270 L53.3 Analna fistula do 7 dana 244 K63.9 Alkoholna bolest jetre.

M14 UPALNE POLIARTROPATIJE do 42 dana 286 M05.6 Ostale enteropatske artropatije do 15 dana 290 M10.282 M02.1 Bolesti lumbalnog i drugog intervertebralnog diska s radikulopatijom do 42 dana 321 M54 Bol u ledima (dorzalgija) do 14 dana 322 M60 Miozitis do 14 dana 323 M62.8 Ostale poliartroze do 30 dana 297 M16 Koksartroza (artroza kuka) do 21 dan 298 M17 Gonartroza (artroza koljena) do 21 dana 299 M18. nespecificiran do 21 dan 291 M12.5 Dugi burzitis. nespecificirana do 14 dana 302 M22 Bolesti ivera (patele) do 21 dan 303 M22. nespecificiran do 21 dan 293 M14 Artropatija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo do 30 dana 294 M15 Poliartroza do 30 dana 295 M15.3 Reumatoidni artritis koji zahvaća druge organe i sustave do 60 dana 287 M06 Ostali reumatoidni artritisi do 60 dana 288 M07 Psorijatične i enteropatske artropatije do 15 dana 289 M07.3 Reiterova bolest do 21 dan 283 M02.9 Bolest mišica.0 Kronični krepitirajući sinovitis šake i ručnoga zgloba do 21 dana 331 M71. nesvrstani drugamo do 30 dana 309 M32 Sistemni lupus eritematozus do 42 dana 310 M33 Dermatopolimiozitis do 30 dana 311 M36 Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva kod bolesti do 30 dana 312 M42 Osteohondroza kralježnice do 30 dana 313 M43 Ostale deformirajuće dorzopatije do 30 dana 314 M45 Ankilozantni spondilitis do 60 dana 315 M47 Spondiloza do 30 dana 316 M48 Ostale spondilopatije do 30 dana 317 M50 Bolesti cervikalnog diska do 30 dana 318 M51 Druge bolesti intervertebralnog diska do 42 dana 319 M51.0 Skracena Ahilova tetiva (stečena) do 21 dan 328 M68 Bolest zglobnih sveza i tetiva kod bolesti do 21 dan 329 M70 Bolesti mekih tkiva nastale kao posljedica uporabe do 21 dan 330 M70.0 Poliartritis.5 Kronična nestabilnost koljena do 42 dana 307 M24.5 Kontraktura zgloba do 14 dana 308 M25 Ostali poremećaji zgloba. nespecificirana do 30 dana 284 M03 Postinfektivne i reaktivne artropatije kod bolesti do 15 dana 285 M05 . nespecificirana do 14 dana 324 M65 Sinovitis i tenosinovitis do 21 dan 325 M66 Spontani razdor zglobnih sveza i tetiva do 42 dana 326 M67 Ostale bolesti zglobnih sveza i tetiva do 30 dana 327 M67. nesvrstan drugamo do 21 dan .0 Kronična postreumatska artropatija (Jaccoud) do 21 dan 292 M13.6 Stečena deformacija nožnog(ih) prsta(iju).0 Bolest lumbalnog i drugog intervertebralnog diska do 42 dana 320 M51. nespecificirana do 7 dana 305 M23 Unutrašnje ozljede koljena do 42 dana 306 M23.0 Primarna generalizirana (osteo)artroza do 30 dana 296 M15.9 Reaktivna artropatija.9 Bolest patele.1 Druga primarna artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba do 21 dan 300 M19 Ostale artroze do 21 dan 301 M20.4 Hondromalacija patele do 21 dan 304 M22.9 Giht.

9 Osteoporoza.2 Upala tetive dvoglavog nadlaktičnog mišica (tendinitis m.) do 42 dana 334 M75.0 Kamenac prostate do 21 dan 366 N43 Hidrokela i spermatokela do 14 dana 367 N45 Orhitis i epididimitis do 21 dan 368 N70 . nespecificirana do 42 dana 365 n42.9 Oštećenje ramena. nesvrstani drugamo 348 M99. do 42 dana 358 (N30-N39) Druge bolesti urinarnog sustava do 10 dana 359 N32 Drugi poremećaji mokraćnoga mjehura do 14 dana 360 N34 Uretritis i uretralni sindrom do 14 dana 361 N35. nesvrstane drugamo do 10 dana 339 M79.9 Upalna bolest prostate.8 Ostale entezopatije noge. oskudna i rijetka menstruacija do 3 dana 375 N92 Prekomjerna i učestala menstruacija s nepravilnim do 3 dana 376 N92. nespecificirana do 14 dana 343 M80 Osteoporoza s patološkim prijelomom do 60 dana 344 M81. bez stopala do 21 dan 337 M77 Ostale entezopatije do 21 dan 338 M79 Ostale bolesti mekih tkiva.N51 Bolesti muških spolnih (genitalnih) organa do 7 dana 363 N40 Hiperplazija prostate do 7 dana 364 N41.4 Stenoza živčanog kanala vezivnim tkivom do 90 dana 349 M99. nespecificirani do 21 dan 342 M79.6 Neregularna menstruacija. nespecificiran do 14 dana 340 M79. nespecificirana do 21 dan 345 M86 Osteomijelitis do 90 dana 346 M86. nespecificirano do 30 dana 335 M76.9 Uretralna striktura.6 Tendinitis Ahilove tetive do 21 dan 336 M76.0 Hidronefroza s bubrežnom ili ureterskom opstrukcijom do 42 dana 354 N13. nespecificirana do 5 dana 377 N94 Bol i druga stanja povezana s ženskim spolnim organima i do 3 dana menstruacijskim ciklusom 378 N95 Poremećaj u menopauzi i postmenopauzi do 14 dana .1 Cistokela do 42 dana 371 N84 Polip ženskoga spolnog sustava do 14 dana 372 N86 Erozija i ektropija vrata maternice do 14 dana 373 N87 Displazija vrata maternice do 7 dana 374 N91 Izostala.23 Nespecificirane bubrežne kolike do 30 dana 357 N28 Drugi poremećaji bubrega i uretera.2 Neuralgija i neuritis.N77 UPALNE BOLESTI ŽENSKIH ZDJELIČNIH ORGANA do 30 dana (MALA ZDJELICA) 369 N80 Endometrioza do 42 dana 370 N81.332 M75.1 Mialgija do 7 dana 341 M79.0 Reumatizam.1 Sindrom rotacijske manšete do 42 dana 333 M75.7 Stenoza intervertebralnih otvora (foramina) vezivnim tkivom do 90 dana 350 N00 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA do 42 dana 351 N00 Akutni nefritički sindrom do 60 dana 352 N03 Kronični nefritički sindrom do 90 dana 353 N13.9 Bolest mekoga tkiva.6 Drugi kronični osteomijelitis do 60 dana 347 M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon do 60 dana odredenih postupaka.5 Uropatija udružena s vezikoureterskim refluksom do 60 dana 355 N17-N19 Bubrežna insuficijencija do 60 dana 356 N. nespecificirana do 14 dana 362 N40 .

prsne kosti i torakalne kralježnice do 90 dana 423 S23 Dislokacija.0 Prijeteći pobačaj do 60 dana 392 O21 Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis do 90 dana 393 O22 Venska bolest kao komplikacija u trudnoći. donjeg dijela leđa i zdjelice do 14 dana . nespecificiran do 7 dana 400 R64 Kaheksija do 60 dana 401 R73 Povećana razina glukoze u krvi do 7 dana 402 S00 Površinska ozljeda glave do 10 dana 403 S01 Otvorena rana glave do 14 dana 404 S02 Prijelom lubanje i kosti lica do 90 dana 405 S03 Dislokacija.6 Nategnuce ligamenata u području vrata do 30 dana 416 S14 Ozljeda živaca i kralježnične moždine u području vrata do 60 dana 417 S15 Ozljeda krvnih žila u području vrata do 60 dana 418 S16 Ozljeda mišica i tetiva u području vrata do 30 dana 419 S17 Zgnječenje ("crush" ozljeda) vrata do 60 dana 420 S20 Površinska ozljeda prsnog koša do 21 dan 421 S21 Otvorena rana prsnog koša do 21 dan 422 S22 Prijelom rebra(ara).4 Penetrantna rana očne šupljine sa stranim tijelima ili bez njega do 90 dana 410 S06 Intrakranijalna ozljeda do 90 dana 411 S06.O08 Trudnoća završena pobačajem do 14 dana 384 O00 Izvanmatericna trudnoća do 21 dan 385 O01 Mola hydatidosa (hidatidozna mola) do 21 dan 386 O03 Spontani pobačaj do 14 dana 387 O05 Ostali pobačaji do 7 dana 388 O14 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) do 30 dana 389 O15 Eklampsija do 60 dana 390 O20 Krvarenje u ranoj trudnoći do 60 dana 391 O20.379 N97 Ženska neplodnost do 14 dana 380 N97. nesvrstano drugamo do 14 dana 399 R60 Edem.5 Nategnuće ligamenata glave do 30 dana 407 S04 Ozljede moždanih živaca do 60 dana 408 S05 Ozljeda oka i očne šupljine do 30 dana 409 S05. iščašenje i nategnuće torakalnih zglobova i ligamenata do 30 dana 424 S24 Ozljeda živaca i kralježnicne moždine u području prsnog do 42 dana koša 425 S25 Ozljeda torakalnih krvnih žila do 60 dana 426 S26 Ozljeda srca do 90 dana 427 S30 Površinska ozljeda trbušne šupljine. nespecificirana do 42 dana 394 O23 Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći do 14 dana 395 O24 Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći do 30 dana 396 O47 Lažni trudovi do 3 dana 397 R53 Slabost i umor do 7 dana 398 R58 Krvarenje. iščašenje i nategnuće zglobova do 30 dana 415 S13. iščašenje i nategnuće zglobova do 30 dana 406 S03.0 Ženska neplodnost povezana s anovulacijom (izostankom do 5 dana 381 N98 Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom do 21 dan 382 (N99) Poremećaji genitourinarnog sustava nakon operacije do 30 dana 383 O00 .0 Potres mozga do 21 dan 412 S11 Otvorena rana vrata do 21 dan 413 S12 Prijelom vrata do 90 dana 414 S13 Dislokacija.

iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata do 30 dana ramenog pojasa 441 S44 Ozljeda živaca u području ramena i nadlaktice do 60 dana 442 S45 Ozljeda krvnih žila u području ramena i nadlaktice do 60 dana 443 S46 Ozljeda mišića i tetive u području ramena i nadlaktice do 30 dana 444 S48 Traumatska amputacija ramena i nadlaktice do 90 dana 445 S49 Druge i nespecificirane ozljede ramena i nadlaktice do 30 dana 446 S50 Površinska ozljeda podlaktice do 14 dana 447 S51 Otvorena rana podlaktice do 21 dan 448 S52 Prijelom podlaktice do 60 dana 449 S53 Dislokacija. donjeg dijela do 60 dana leđa i zdjelice 434 S36 Ozljeda organa trbušne šupljine do 60 dana 435 S37 Ozljeda zdjeličnih organa do 60 dana 436 S39 Druge i nespecificirane ozljede trbušne šupljine.428 S30. donjeg dijela do 60 dana leđa i zdjelice 437 S40 Površinska ozljeda ramena i nadlaktice do 21 dan 438 S41 Otvorena rana ramena i nadlaktice do 42 dana 439 S42 Prijelom ramena i nadlaktice do 60 dana 440 S43 Dislokacija. iščašenje i nategnuće lakatnih zglobova i ligamenata do 30 dana 450 S54 Ozljeda živaca u području podlaktice do 60 dana 451 S55 Ozljeda krvnih žila u području podlaktice do 60 dana 452 S56 Ozljeda mišića i tetive u području podlaktice do 30 dana 453 S58 Traumatska amputacija podlaktice do 90 dana 454 S60 Površinska ozljeda ručnoga zgloba i šake do 21 dan 455 S61 Otvorena rana ručnoga zgloba i šake do 30 dana 456 S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake do 90 dana 457 S63 Dislokacija. donjeg dijela leđa i zdjelice do 42 dana 430 S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice do 90 dana 431 S33 Dislokacija.0 Kontuzija donjeg dijela leža i zdjelice do 21 dan 429 S31 Otvorena rana trbušne šupljine. donjeg dijela leđa i zdjelice 433 S35 Ozljeda krvnih žila u području trbušne šupljine. iščašenje i nategnuće zgloba i ligamenta kuka do 30 dana 466 S74 Ozljeda živaca u području kuka i bedra do 60 dana 467 S75 Ozljeda krvnih žila u području kuka i bedra do 60 dana 468 S76 Ozljeda mišića i tetive u području kuka i bedra do 30 dana 469 S78 Traumatska amputacija kuka i bedra do 90 dana 470 S79 Druge i nespecificirane ozljede kuka i bedra do 21 dan 471 S80 Površinska ozljeda potkoljenice do 21 dan . iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području do 30 dana ručnog zgloba i šake 458 S64 Ozljeda živaca u području ručnoga zgloba i šake do 60 dana 459 S65 Ozljeda krvnih žila u području ručnoga zgloba i šake do 60 dana 460 S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake do 30 dana 461 S68 Traumatska amputacija ručnoga zgloba i šake do 90 dana 462 S70 Površinska ozljeda boka (kuka) i bedra do 21 dan 463 S71 Otvorena rana boka (kuka) i bedra do 21 dan 464 S72 Prijelom bedrene kosti (femura) do 90 dana 465 S73 Dislokacija. iščašenje i nategnuće ligamenata lumbalne do 30 dana kralježnice i zdjelice 432 S34 Ozljeda živaca i lumbalnog dijela kralježnične moždine u području do 60 dana trbušne šupljine.

nespecificiranog mjesta do 90 dana 494 T15 Strano tijelo u vanjskom dijelu oka do 7 dana 495 T17 Strano tijelo u dišnom sustavu do 7 dana 496 T20 Opeklina i korozija glave i vrata do 21 dan 497 T21 Opeklina i korozija trupa do 21 dan 498 T22 Opeklina i korozija ramena i ruke. osim zapešća i šake do 21 dan 499 T23 Opeklina i korozija zapešća i šake do 21 dan 500 T24 Opeklina i korozija kuka i noge. (gležnja) i stopala 484 S94 Ozljeda živaca u području gležnja i stopala do 60 dana 485 S95 Ozljeda krvnih žila u području gležnja i stopala do 60 dana 486 S96 Ozljeda mišića i tetive u području gležnja i stopala do 30 dana 487 S98 Traumatska amputacija gležnja i stopala do 90 dana 488 S99 Druge i nespecificirane ozljede gležnja i stopala do 21 dan 489 T02 Prijelomi koji zahvaćaju više dijelova tijela do 90 dana 490 T03 Dislokacije.472 S81 Otvorena rana potkoljenice do 30 dana 473 S82 Prijelom potkoljenice. uključujući nožni zglob do 90 dana 474 S83 Dislokacija. osim nožnoga zgloba (gležnja) do 90 dana 483 S93 Dislokacija. iščašenja i nategnuća koja zahvaćaju više dijelova tijela do 60 dana 491 T04 Zgnječenja ("crush" ozljede) više dijelova tijela do 60 dana 492 T05 Traumatske amputacije koje zahvaćaju više dijelova tijela do 90 dana 493 T08 Prijelom kralježnice. osim gležnja i stopala do 21 dan 501 T25 Opeklina i korozija gležnja i stopala do 21 dan 502 T26 Opeklina i korozija ograničena na oko i očne adnekse do 21 dan 503 T35 Smrzotine multiplih lokalizacija i nespecificirane smrzotine do 42 dana 504 T86 Neuspjeh i odbacivanje presadenih organa i tkiva do 42 dana 505 Z31 Postupci u vezi s oplodnjom do 7 dana . iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području do 42 dana nožnog zgloba. iščašenje i nategnuće koljenskih zglobova i ligamenata do 30 dana 475 S84 Ozljeda živaca u području potkoljenice do 60 dana 476 S85 Ozljeda krvnih žila u području potkoljenice do 30 dana 477 S86 Ozljeda mišića i tetive u području potkoljenice do 30 dana 478 S88 Traumatska amputacija potkoljenice do 90 dana 479 S89 Druge i nespecificirane ozljede potkoljenice do 21 dan 480 S90 Površinska ozljeda nožnoga zgloba (gležnja) i stopala do 21 dana 481 S91 Otvorena rana nožnoga zgloba (gležnja) i stopala do 30 dana 482 S92 Prijelom stopala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful